Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 44 Ava/Sulge kõik
15.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?“ arutelu video-link-logo

Merry Aart:

Jah, aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ma alustan sellest, et ma ütlen, et ma ei ole ühegi innovatsiooni vastu, aga ma sooviksin, et asjad oleksid tasakaalus. Rahvaalgatus ja keskkonnateadlikkus on väga huvitav sõnapaar. Kui need keskkonnateadlikkud inimesed kõik sada protsenti oleksid sama keskkonna... Loe lähemalt

Merry Aart:

... sama on päikeseparkidega. Ma küsiksin teie käest nende taastuvenergia negatiivsete mõjude kohta, et kuidas neid vähendada tulevikus. Aitäh!

Loe lähemalt

14.04.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:06 Arupärimine maksupoliitika kavandamise kohta (nr 54) video-link-logo

Merry Aart:

Suur tänu, lugupeetud koosoleku juhataja! Hea minister, võtan kinni teie ettekande viimasest lausest ja usun ka, et alati ei pea makse tõstma, vahel on võimalik ka käivet tõsta. Ja siit minu küsimus, ma väga paluksin teie seisukohta puu- ja köögiviljade käibemaksu langetamise osas, mida on taotle... Loe lähemalt

16:15 Arupärimine demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Euroopa Liidus (nr 61) video-link-logo

Merry Aart:

Aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja! Lugupeetud minister! Ma kuulan siin ja mõtlen. Kui me räägime siin demokraatiast ja õigusriigist ja iseseisvast riigist, siis kuidas suhtuda või kuidas kommenteerida Euroopa Liidu suhtumist näiteks Ungarisse ja Poolasse? Kuidas te seda kommenteeriksite?

Loe lähemalt

14.04.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:27 Regionaalpoliitika

Merry Aart: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Regionaalpoliitikast kui tervikust meil just väga sageli ja väga palju ei räägita, pigem küll üksikutest tegevustest nagu mosaiigikildudest. Ja meil on kõigil teada, et maapiirkonnad on suhteliselt palju inimesi kaotanud, aga teises suhtes jälle koroonal on... Loe lähemalt

Merry Aart:

Kõik on õige ja kõik on väga tänuväärne, kui nad ilusti käivituvad ka, ja küll nad käivituvad. Aga ma küsiksin, kas teil on olnud arutelu all ka see, mis puudutab elukeskkonna parandamist, sealhulgas lasteaiad, põhikoolid, arstipunktid ja kõik sellised, mis tegelikult inimestele vajalikud on, et ... Loe lähemalt

12.04.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

18:12 Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE) teine lugemine video-link-logo

Merry Aart:

Väga suur tänu! Lugupeetud ettekandja! Siin on kasutatud terminit "kindla tööandjata sihtrühm". Et sellest natukene sisuliselt paremini paremini aru saada, palun tooge mõned näited või selgitage lahti, kes on see sihtrühm. Ma sain küll arvuliselt teada, aga et lihtsalt endal tekiks mingi ettekuju... Loe lähemalt

18:49 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE) teine lugemine video-link-logo

Merry Aart:

Suur tänu, lugupeetud koosoleku juhataja! Hea ettekandja! et minu küsimus on muudatusettepanekute kohta, ma eeldan, et komisjon arutas need muudatusettepanekud kõik ilusti läbi. Aga ma tahaksin selgitust natukene sotsiaalmaksuseaduse muutmise kohta, paragrahvi 3 punktis 3 asendatakse sõnad "tööta... Loe lähemalt

Merry Aart:

Nüüd on kuulda, mulle tundub.

Loe lähemalt

Merry Aart:

Ma tahaksin tegelikult väga küsida selle kohta, et ma kuulen siin kõiki neid sisulisi küsimusi, et seda ei arutatud või seda peaaegu ei arutatud. Neid muudatusettepanekuid oli kuskil 24 või 25. Kuidas on võimalik, et komisjonis ei arutatud sisuliselt muudatusettepanekuid? Iga ettepaneku taga on j... Loe lähemalt

Merry Aart:

Väga suur tänu. Olen ma kuulda?

Loe lähemalt

Merry Aart:

Aitäh! Ma olen lühikest aega Riigikogu liige ja eks mind on ennegi siin olnud asju, mis on hämmastanud, aga täna olen ma küll tõsiselt hämmeldunud. Minu elukogemus ütleb, või ma tean, et demokraatia võib olla tõepoolest ka lammutava iseloomuga, aga seda hetkest, kui otsus on tehtud, ja siis, kui ... Loe lähemalt

08.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:06 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus

Merry Aart:

Aitäh sõna andmast! Lugupeetud peaminister! Remargi korras lihtsalt ma ütleksin, et need haigusjuhud, mis sisse tulevad – alati on juttu olnud, et neid on väga vähe ja need ei ole ohtlikud. Keeruline on aru saada sellest, et kas nad pannakse purki ja kaas peale, et nad ei levitaks Eestis mitte mi... Loe lähemalt

07.04.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:05 Riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE) teine lugemine video-link-logo

Merry Aart:

Aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja! Lugupeetud komisjoni esimees! Minu küsimus puudutab muudatusettepanekut nr 6. Raha on alati vähe ja vajadused on alati suured. See ettepanek ütleb, et ERR-ile ei pruugi anda juurde teavituskampaaniaks raha. Te ütlesite, et muudatusettepanekud jäeti arvestamat... Loe lähemalt

17:28 Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE) esimene lugemine video-link-logo

Merry Aart:

Suur tänu, hea eesistuja! Hea minister! Siin on palju juttu olnud põhiõiguste hartast ja määrustest ja direktiividest ja kõigest. Põhiõiguste harta artikkel 21 ütleb, et keelatud on igasugune diskrimineerimine. Me võtame üle, aga me võtame üle valikuliselt. Eelnõus on suletud nimekiri nendest tun... Loe lähemalt

Merry Aart:

Aitäh sõna andmast! Lugupeetud ettekandja! Oleme diskuteerinud siin juba päris mitu tundi ja kasutanud väga palju termineid: vägivald, viha. Ma ei saa alati aru nendest terminite sisust. Aga oleme kasutanud ka põhiõiguste hartat, rääkinud ülevõetavast direktiivist. Ma vaatasin seda hartat ja neid... Loe lähemalt

23:19 Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu taaskäivitamise kava rahastamise ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuse omavahendite süsteemi kohta heakskiitmine" eelnõu (353 OE) esimene lugemine video-link-logo

Merry Aart:

Aitäh! Lugupeetud minister! Minu küsimus kordab pisut Uno Kaskpeidi küsimust, aga ma natukene võib-olla selgitaks. Euroopa Liit loodi riikide liiduna, nii nagu siin ka juttu oli, ja tema eesmärk oli üksteist toetada ja kindlustada toitainetega. Nüüd on toitainete üleküllus, seda enam pole vajadus... Loe lähemalt

24.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:33 Riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE) esimene lugemine video-link-logo

Merry Aart: Aitäh! Tänan sõna andmast! Lugupeetud minister! Lisaeelarves on rida toetusmeetmeid turismisektorile. Kas te võiksite pisut selgitada, kas siin on mõeldud spaasid ja suuri hotelle või on siin arvestatud turismisektorit ka väiksemates maapiirkondades? Kas siin on mõeldud ainult majutajaid või võiks o... Loe lähemalt

20:19 Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) esimene lugemine video-link-logo

Merry Aart:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! On olnud jutud, te ise rääkisite 5G arengust. Et võrku paigaldada, tuleb seadmed ka kuskile paigutada. Ja minu küsimus on selline. Milline on see 5G seadmete paigaldamine selle seaduse mõistes, et saab see olema vabatahtlik, muutub see kohu... Loe lähemalt

Merry Aart:

Aitäh! Sooviksin täpsustada natuke oma eelnevat küsimust nende seadmete paigaldamise osas. Kas ma sain õigesti aru, et kui üks kohalik omavalitsus ei ole nõus neid seadmeid paigaldama, siis nii ongi, tal on see õigus otsustada, kas ta soovib või ei soovi? Aitäh!

Loe lähemalt

21:53 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE) esimene lugemine video-link-logo

Merry Aart:

Aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja! Lugupeetud minister! Inimeste põhiõiguste hulka kuulub õigus elada hirmuta. Nüüd lugedes seda seaduseelnõu, tekib minul küsimus, kas me ei loo selle seadusega täiendavaid sunni- ja represseerimise mehhanisme. Ühiskond on niigi pinges, kas me ei loo selle sead... Loe lähemalt

Merry Aart:

Aitäh! Lugupeetud minister, nüüd  te tekitasite minus küll väga suure segaduse. Te räägite hästi entusiastlikult näitajatest ja te ütlesite, et sissetoomise maht on väike. Ja mina ei saa aru, minu meelest näitajad ei nakata, nakatab ikka teine inimene. Kas need uued tüved siis tekivad meil töökol... Loe lähemalt

23.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Riigikaitsekomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng“ arutelu video-link-logo

Merry Aart:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Alates 1. jaanuarist 2020 lepingulisse tegevteenistusse astunud kaadrikaitseväelastele ei kehti enam senine Kaitseväe pensionisüsteem. Selle otsuse negatiivsed tagajärjed küll ei avaldu kohe täna ega homme, aga pikemas perspektiivis on need kindlasti vä... Loe lähemalt

22.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:54 Arupärimine oluliste küsimuste kohta metsanduse valdkonnas (nr 51) video-link-logo

Merry Aart:

Aitäh sõna andmast! Lugupeetud minister! Ma osaliselt juba sain oma küsimusele vastuse. Ma tahan teid väga tänada kahe sõna eest, mida te kasutasite, need on "mõistlik tasakaal". Metsakaitsjad, sealhulgas looduse fond ja ökoloogid, soovivad järjest rohkem raha oma tegevuse finantseerimiseks. Erns... Loe lähemalt

17.03.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:57 Looduskaitseliste piiranguvööndite laienemine Eestis

Merry Aart:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Meil on 2,33 miljonit hektarit metsamaad, sellest erametsa on 48%, kaitse all on üle 25%. Omand peaks justkui olema püha ja puutumatu. Vaatame näiteks Alutaguse rahvuspargi laiendamist ja sealset lendorava kaitset, see on praegu hästi aktuaalne teema. Rah... Loe lähemalt

Merry Aart:

Aitäh vastuse eest! Ma lihtsalt selgitan, et minu andmed olid võetud 2019. aasta bakalaureusetööst, milles oli sel teemal väga paljusid metsaomanikke küsitletud ja sealt tuli see välja. Kui olukord on läinud paremaks, siis seda on hea kuulda. Aga ma tegelikult ikkagi väga tahaks vastust ka sellel... Loe lähemalt

11.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Tegevustest koroonaviiruse tõrjumisel“ arutelu video-link-logo

Merry Aart:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja, tänan ettekande eest! Kuulasin Tanel Kiike. Tegemist on kahtlemata väga targa inimesega. Aga kui ma mõtlesin tagantjärele selle peale, siis sain aru, et midagi tehakse, aga mida tehakse, kuidas tehakse, kunas tehakse, selles suhtes tekkis minul v... Loe lähemalt

10.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:24 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

Merry Aart:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! 2021. aasta eelarves anti teadusele lisaraha, mis jaguneb nii: 40% MKM, 40% HTM ja 20% teadusrahast läheb jaotamisele eri ministeeriumide vahel. Minu küsimus on eelkõige selle 20% kohta. Eelarves on küll mehhanism, kuidas jagatakse seda raha 2021. aast... Loe lähemalt

17:23 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (115 SE) teine lugemine video-link-logo

Merry Aart:

Aitäh! Ma tahan öelda, et minul kadus levi ära teise muudatusettepaneku hääletamise ajal. Ma ei saanud mitte kellegagi ühendust kuskilt poolt ja lõpuks IT-osakond ütles, et tuleb lihtsalt ära kannatada. Ja nüüd on levi olemas. Tahtsin lihtsalt informeerida. 

Loe lähemalt

Merry Aart:

Aitäh! Ma pean ikkagi ütlema, et on tehniline probleem. Kui ma hakkan hääletama, tuleb ette nagu Riho Breivelilgi, ja ma ei saa hääletada. Siia tuleb see hääle nupp või hääle paneel, kuidas seda tuleb öelda.

Loe lähemalt

00:13 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE) esimene lugemine video-link-logo

Merry Aart:

Ma tänan! Lugupeetud koosoleku juhataja! Hea ettekandja! Mul on selguse mõttes üks selline küsimus, et meil aeg-ajalt juhtub nii, et enne taotluse esitamist on ühed reeglid ja siis, kui taotlus on tehtud, raha on käes, enne lõpetamist või enne kontrollperioodi lõppu on natukene teised reeglid. Re... Loe lähemalt

10.03.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:30 Välistööjõud video-link-logo

Merry Aart:

Lugupeetud ... Kas mind on kuulda? Halloo!

Loe lähemalt

Merry Aart:

Okei. Lugupeetud peaminister! Eelmisel aastal tekkis ootamatu olukord, tuli koroona. On selge, et ei osatud kohe alguses seisukohti võtta, seisukohti kujundada. Ei teatud, kui pikalt selline olukord kestab, oli keeruline riske maandada. Tolleaegne valitsus oli väga suure surve all ja ka teie ise,... Loe lähemalt

Merry Aart:

[Algust ei ole kuulda.] ... aga ma tahaksin küsida veel ka seda, et kui me laseme [inimesed] üle piiri sisse, meil on küll reeglid olemas, aga kas on ette näha, milline on õigustega kaasnev vastutus. Kas keegi ka selle eest vastutuse võtab, et siin asjad hullemaks ei lähe, kui nad on? See, et teh... Loe lähemalt

Merry Aart:

... testid ja isolatsioon on ainukesed vastutuse elemendid. Kas sellest ei ole ...

Loe lähemalt

Merry Aart:

Ma proovin. Ma tänasin peaministrit vastuse eest ja minu küsimus oli see, et kas test ja isolatsioonis olemine on piisavalt vastutustundlikud, et midagi hullemat ei võiks juhtuda.

Loe lähemalt

09.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:03 Sotsiaalkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "COVID-19 vaktsineerimise korraldamine" arutelu video-link-logo

Merry Aart:

Ma väga tänan! Lugupeetud ettekandja, ma väga tahan tänada selge ja arusaadava ettekande eest ja tänan ka perearste, kes tegelikult on valmis panustama. Ma arvan, et nad on natukene alakasutatud. Ma olen päris palju vastuseid juba saanud, aga ma küsiksin igaks juhuks enda jaoks üle. Kuidas teile ... Loe lähemalt

08.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:23 Arupärimine vaktsineerimise kohta (nr 48) video-link-logo

Merry Aart:

Suur tänu, lugupeetud koosoleku juhataja! Lugupeetud minister! Minu küsimus puudutab Lõuna-Eestit ja vaktsineerimist. Alles oli siin suur jutt Räpina perearstidest, kes jõumeetoditel said vaktsiine. Näiteks Tartumaal Elva vallas on perearstil 200 üle 70-aastast inimest nimistus, aga ta on saanud ... Loe lähemalt

22.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:07 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast video-link-logo

Merry Aart:

Lugupeetud peaminister! Ajakirjanik Nils Niitra ütleb, et kaitsepookimise süsteem Eestis on liiga keeruline ja ebatõhus, on loodud regionaalne diskrimineerimine. Ta pidas silmas Tallinna ja Ida-Virumaad, kus samas jätab päris palju inimesi vaktsineerima minemata. Selle pärast kannatavad Eesti tei... Loe lähemalt

10.02.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:38 12 miljoni eurose erakorralise toetuse kasutamine video-link-logo

Merry Aart:

Aitäh sõna andmast! Lugupeetud minister! Kuna sead on meil põhjustanud päris palju probleeme ka eelnevatel maaelukomisjoni istungitel, siis ma küsiks korra veel üle, kuidas nende sigadega on. Kas praegu on mingid seisukohad muutunud, kas [toetuste määramise] aluseks on ikkagi jõudluskontrolli alu... Loe lähemalt

09.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:02 Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi presidendi otsevalimise küsimuses“ eelnõu (290 OE) esimene lugemine video-link-logo

Merry Aart:

Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Lugesin Eero Liiviku dissertatsiooni aastast 2017 ja enne, kui ma küsin, ma loen siit mõned laused: "Küsimus sellest, kas ja kuidas põhiseaduslikult garanteeritud otsedemokraatia toimib ning laieneb, on ühtlasi küsimus sellest, kas ja kuidas põh... Loe lähemalt

25.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:07 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks video-link-logo

Merry Aart:

Aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja! Hea peaministrikandidaat! Te olete viimasel ajal päris palju kasutanud terminit "õigusriik" ja see on ka koalitsioonilepingus. Kui te eile ja täna kaitsesite proua Rosimannust, siis te ütlesite, et kui me läheme sinnani, et mis tahes kahtluse õhku viskamisel ... Loe lähemalt

Merry Aart:

Aitäh sõna andmast! Loen koalitsioonilepingust "Tasakaalus Eesti" peatükki. Siin on päris häid märksõnu, mõned isegi päris tuttavad. Te olete valmis jätkama maaelu ja põllumajanduse toetamist erinevate MES-i meetmetega ja soodustama inimeste tagasipöördumist maapiirkondadesse. Pealkirjad on hästi... Loe lähemalt

13.01.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:35 Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ eelnõu (288 OE) teine lugemine video-link-logo

Merry Aart:

Aitäh sõna andmast! Tegelikult inimesed maakondades jälgivad päris hoolega päris paljusid asju, mis siin Riigikogus toimuvad. Ja nii on loetud ka neid küsimusi. Ma tean, et Kagu-Eestis kuulatakse päris palju piiritaguseid väikseid raadiojaamu. Ja minu käest on päris mitu korda küsitud, et oot-oot... Loe lähemalt

14.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:51 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses" eelnõu (288 OE) esimene lugemine video-link-logo

Merry Aart:

Aitäh! Hea ettekandja ...

Loe lähemalt

Merry Aart:

Jah, aitäh! Hea ettekandja! Inimesed tõepoolest jälgivad täna seda mängu siin. Mulle on päris mitu sõnumit tulnud ja sellepärast ma küsin, kuigi sellest on natuke ka juttu olnud. Väidetavalt ei sõltu referendumist mitte midagi, ometi algas kohe tohutu ei‑kampaania. Igale kampaaniale on alati ka v... Loe lähemalt

24.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:26 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 video-link-logo

Merry Aart:

Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Tänan ministrit suure töö eest! PõKa on jõudnud lõpusirgele. Hetkel puudub riigi eelarvestrateegia tulemusvaldkondi "Põllumajandus ja kalandus" ning "Regionaalareng ja maaelu" hõlmav juhtiv arengustrateegia. Nende valdkondade eesmärke ja tegevusi on seni käsi... Loe lähemalt

17.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

12:17 Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) teine lugemine video-link-logo

Merry Aart:

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu 225. Tuletan lühidalt meelde, millest see koosneb. Seaduse muutmise eesmärk oli viia söödaseadus kooskõlla Euroopa Liidu määrusega, millega kehtestatakse erisööda kasutusotstarvete loetelu. Direktiiv asendatakse vah... Loe lähemalt

Merry Aart:

Aitäh! Erisööt on mõeldud mingi erisöötmise eesmärgi rahuldamiseks. Näiteks, kui on ketoosi oht või on tetaania oht loomadel. See toimub koostöös veterinaararstiga. Ma võin öelda, et näiteks kui kassidel on südamepuudulikkus, siis nad saavad erisööta, või kui koertel on uraadikivide tekkimise oht... Loe lähemalt

21.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

18:09 Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) esimene lugemine video-link-logo

Merry Aart:

Austatud spiiker! Head kolleegid! Seaduseelnõu 225 arutati maaelukomisjoni istungil 12. oktoobril 2020. Komisjoni liikmetest olid kohal Merry Aart, Heiki Hepner, Kaido Höövelson, Erkki Keldo, Siret Kotka, Urmas Kruuse, Ivari Padar, Andrus Seeme ja loomulikult Tarmo Tamm. Komisjonis andis minister... Loe lähemalt

15.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:04 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) esimene lugemine video-link-logo

Merry Aart:

Aitäh! Ma pean ütlema, et siin oli kuulda väga palju pooltõdesid. Kustpoolt vaatad, sellise vastuse ka saad, nagu ikka siin elus on. Ma päris ei saa aru. Me justkui räägime loomakaitseseaduses karusloomade kaitsest, me räägime jalajälgedest, igasugustest muudest asjadest. Et miks peaks keelustama... Loe lähemalt

Merry Aart:

Aitäh! Ma tahaksin täpsustada, et ma ei öelnud, et ma kuulsin valesid. Ma ütlesin, et ma kuulsin pooltõdesid. Siin on väike vahe, olgu siin WelFuri sertifikaat või erinevate teadlaste arvamused. Aga see selleks. Ma ei saanud vastust oma küsimusele. Siin tõsteti ka eetika üles. Kui me surume karus... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee