Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Istungid ja stenogrammid, 07.06.2023 - 28.09.2023

28.09.2023
28.09.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist kaotada täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest" eelnõu (38 OE) esimene lugemine (Riigikogu koosseisu häälteenamus)

video-link-logo

10:25

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja tegevuskava Tallinna Haigla rajamiseks" eelnõu (53 OE) esimene lugemine

video-link-logo

27.09.2023
27.09.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:07

Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus seoses 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmisega

video-link-logo

15:13

Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse (746 UA) uuesti arutamine

video-link-logo

16:06

Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) eelnõu (232 SE) esimene lugemine

video-link-logo

18:43

Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine peaministri abikaasa osalusega ettevõtte Venemaa-suunalise äritegevuse asjaolude uurimiseks" eelnõu (262 OE) esimene lugemine

video-link-logo

20:12

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

video-link-logo

20:33

Ehitusseadustiku ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (koduomanike vabastamine omavalitsustele kuuluvate kõnniteede koristamise kohustusest) eelnõu (41 SE) esimene lugemine

video-link-logo

21:20

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE) esimene lugemine

video-link-logo

22:00

Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) esimene lugemine

video-link-logo

27.09.2023 / 12:00 XV Riigikogu, II istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Pankade hiigelkasumid ja pangamaksud video-link-logo

12:17 Ambitsioonitu riigieelarve video-link-logo

12:35 Ühistransport video-link-logo

12:50 Eesti positsioon rahvusvahelisel areenil video-link-logo

13:07 Kärped Sotsiaalministeeriumi haldusalas video-link-logo

13:23 Euroraha rakendamine video-link-logo

13:37 Riigieelarve video-link-logo

13:48

Majanduspoliitika

video-link-logo

26.09.2023
26.09.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01

Sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (260 SE) esimene lugemine

video-link-logo

10:10

Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine

video-link-logo

10:21

Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (34 SE) esimene lugemine

video-link-logo

10:34

Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) esimene lugemine

video-link-logo

25.09.2023
25.09.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:47 Riigikohtu liikme Vahur-Peeter Liini ametivanne video-link-logo

15:49

Arupärimine koolilõuna toetuse alammäära tõstmise kohta (nr 23)

video-link-logo

16:26

Arupärimine laiapõhjalise riigikaitse rahastamise kohta (nr 25)

video-link-logo

16:59

Arupärimine rohepöörde elluviimise kohta Eestis (nr 27)

video-link-logo

17:25

Arupärimine sõjalise riigikaitse uute võimearenduste kohta (nr 30)

video-link-logo

17:45

Arupärimine puuduste kohta kriisiaja ettevalmistuses ning riigisekretäri rolli kohta (nr 26)

video-link-logo

18:04

Arupärimine Ida-Virumaa kohta (nr 12)

video-link-logo

18:33

Arupärimine Eesti postiteenuse jätkusuutlikkuse kohta (nr 22)

video-link-logo

19:00

Arupärimine Ida-Virumaa olukorra kohta (nr 56)

video-link-logo

19:18

Arupärimine eesti õppekeelele ülemineku kohta (nr 31)

video-link-logo

19:41

Arupärimine maakoolide saatuse kohta (nr 24)

video-link-logo

19:56 Vaba mikrofon video-link-logo

22.09.2023—24.09.2023
Istungeid ei toimu 22.09.2023—24.09.2023
21.09.2023
21.09.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist tõsta käibemaksu kahe protsendipunkti võrra" eelnõu (96 OE) esimene lugemine

video-link-logo

10:52

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele parandada üldist poliitilist kultuuri" eelnõu (97 OE) esimene lugemine

video-link-logo

11:28

Julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

video-link-logo

12:07

Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (49 SE) esimene lugemine

video-link-logo

20.09.2023
20.09.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:30 Kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:57 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (16 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:49 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (32 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:23 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist tõsta majutusasutuste käibemaksu" eelnõu (39 OE) esimene lugemine video-link-logo

16:44 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda maksutõusudest ja kehtestada meetmed Eesti ettevõtluskeskkonna arendamiseks" eelnõu (64 OE) esimene lugemine video-link-logo

17:33 Koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:42 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:28 Keeleseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (20 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:11 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:44 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:18 Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (21 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:21 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (74 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:51 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (77 SE) esimene lugemine video-link-logo

20.09.2023 / 12:00 XV Riigikogu, II istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Poliitiline olukord video-link-logo

12:15 Rahandus ja majandus video-link-logo

12:31 Uurimiskomisjoni loomise takistamine video-link-logo

12:42 Ussisõnad video-link-logo

12:55 Olukord riigis video-link-logo

13:10 Järgmise aasta eelarve video-link-logo

13:24 Riigieelarve video-link-logo

13:39 Moraalsed standardid video-link-logo

13:52 Maksud video-link-logo

19.09.2023
19.09.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:11 Õiguskantsleri ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest video-link-logo

12:15 Kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) esimene lugemine video-link-logo

18.09.2023
18.09.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:40 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks video-link-logo

16:45 Arupärimine Tallinna Haigla rajamise kohta (nr 53) video-link-logo

17:16 Arupärimine psühholoogide puuduse kohta (nr 54) video-link-logo

17:37 Arupärimine Tallinna Linnateatri uue maja ehituse kohta (nr 49) video-link-logo

17:55 Arupärimine eelmise kultuuriministri Piret Hartmani poolt Tähetorni Spordi- ja Terviseklubi rajamiseks eraldatud 100 000 euro kohta (nr 51) video-link-logo

18:18 Arupärimine Eestis toimuvate rahvusvaheliste spordivõistluste kohta (nr 16) video-link-logo

18:32 Arupärimine võrdse kohtlemise kohta tööelus (nr 74) video-link-logo

19:04 Arupärimine pronkssõduri eemaldamise kohta (nr 45) video-link-logo

19:34 Vaba mikrofon video-link-logo

15.09.2023—17.09.2023
Istungeid ei toimu 15.09.2023—17.09.2023
14.09.2023
14.09.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Välisminister Margus Tsahkna poliitiline avaldus seoses välispoliitilise olukorraga video-link-logo

12:52 Riigikogu otsuse "Vahur-Peeter Liini Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (213 OE) esimene lugemine video-link-logo

13:07 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE) esimene lugemine video-link-logo

13.09.2023
13.09.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:14 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (4 SE) esimese lugemise jätkamine video-link-logo

14:40 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (11 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:34 Käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:05 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (223 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:29 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (18 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:54 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:51 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:23 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:05 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) esimene lugemine video-link-logo

13.09.2023 / 12:00 XV Riigikogu, II istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:02 Valitsus- ja usalduskriis video-link-logo

12:20 Uskumatult palju valetatakse video-link-logo

12:37 Poliitiline olukord video-link-logo

12:58 Tervishoiu olukord video-link-logo

13:10 Moraalikompass video-link-logo

13:24 Riigi rahandus video-link-logo

13:45 Rahvusvaheline suhtlus video-link-logo

12.09.2023
12.09.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:57 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile" eelnõu (10 OE) esimene lugemine (Riigikogu koosseisu häälteenamus) video-link-logo

10:43 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:46 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (4 SE) esimene lugemine video-link-logo

11.09.2023
11.09.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:04 Riigikogu esimehe kõne video-link-logo

15:16 Eesti Vabariigi presidendi kõne video-link-logo

15:30 Istungi rakendamine video-link-logo

16:58 Arupärimine perehüvitiste vajaduspõhisuse kohta (nr 1) video-link-logo

18:19 Arupärimine lasterikastele peredele suunatud toetuste sõnamurdliku vähendamise ja tühistamise kohta (nr 7) video-link-logo

19:22 Arupärimine riigieelarve puudujäägi kohta (nr 10) video-link-logo

19:51 Arupärimine demograafilise kriisi kohta (nr 14) video-link-logo

20:28 Arupärimine perede kaitse kohta (nr 17) video-link-logo

22:24 Arupärimine peretoetuste vähendamise kohta (nr 18) video-link-logo

23:26 Vaba mikrofon video-link-logo

21.06.2023—10.09.2023
Istungeid ei toimu 21.06.2023—10.09.2023
20.06.2023
20.06.2023 / 13:40 XV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

13:38 Istungi rakendamine

13:45 40 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Kaja Kallasele video-link-logo

19.06.2023
19.06.2023 / 10:00 XV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

11:39 Riigikohtu liikme Margit Vuti ametivanne video-link-logo

11:40 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE) teine lugemine video-link-logo

12:58 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (147 SE) teine lugemine video-link-logo

21:26

Tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE) teine lugemine

video-link-logo

04:07 Hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) teine lugemine video-link-logo

06:10 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (207 SE) teine lugemine video-link-logo

11:35 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (216 SE) teine lugemine video-link-logo

12:30 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse (214 SE) teine lugemine video-link-logo

12:43 Tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16.06.2023—18.06.2023
Istungeid ei toimu 16.06.2023—18.06.2023
15.06.2023
15.06.2023 / 10:00 XV Riigikogu, I istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

11:02 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE) teise lugemise jätkamine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

14.06.2023
14.06.2023 / 14:00 XV Riigikogu, I istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

15:12 Perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE) teise lugemise jätkamine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

17:17 Tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE) teine lugemine video-link-logo

01:22 Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine" eelnõu (24 OE) esimene lugemine video-link-logo

02:36 Riigikogu avalduse "Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo eest vastutusele võtmisest" eelnõu (228 AE) esimene lugemine video-link-logo

05:25 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE) kolmas lugemine video-link-logo

06:08 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE) teine lugemine video-link-logo

14.06.2023 / 12:00 XV Riigikogu, I istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Slava Ukrainiga seotud pettusekahtlus video-link-logo

12:12 Piirivalveohvitseride väljatõstmine video-link-logo

12:25 Maksud video-link-logo

12:41 Olukord haldusalas video-link-logo

13:00 Tugispetsialistid video-link-logo

13:10 Õiguskaitseorganite töö video-link-logo

13:25 Usu-, veendumuste ja südametunnistuse vabaduse tagamisest lasteaedades ja koolides video-link-logo

13:36 Olukord majanduses video-link-logo

13:42 Ajakirjandus video-link-logo

13.06.2023
13.06.2023 / 10:00 XV Riigikogu, I istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

11:31 Perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE) (usaldusküsimusega seotud eelnõu) teine lugemine video-link-logo

12.06.2023
12.06.2023 / 15:00 XV Riigikogu, I istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

17:39 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (229 OE) esimene lugemine video-link-logo

17:47 Perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE) teine lugemine video-link-logo

09.06.2023—11.06.2023
Istungeid ei toimu 09.06.2023—11.06.2023
08.06.2023
08.06.2023 / 10:00 XV Riigikogu, I istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Finantsinspektsiooni 2022. aasta aruanne video-link-logo

07.06.2023
07.06.2023 / 14:00 XV Riigikogu, I istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:05 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:19 Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (216 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:06 Arupärimine Värska Südamekodu OÜ tegevuse kohta (nr 15) video-link-logo

19:11 Arupärimine vaesusriski kohta (nr 38) video-link-logo

19:45 Arupärimine valeliku poliitika kohta (nr 84) video-link-logo

07.06.2023 / 12:00 XV Riigikogu, I istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Riigivalitsemine video-link-logo

12:10 Rahvastiku-, majandus- ja usalduskriis video-link-logo

12:27 Klounid video-link-logo

12:42 Tervishoiuteenuse kättesaadavus video-link-logo

12:59 Sündide arvu drastiline langus video-link-logo

13:12 Toetused ja järelevalve video-link-logo

13:21 Poliitilise kompromissi tähendus tänases Eestis video-link-logo

13:41 Olukord riigis video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee