Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 112 Ava/Sulge kõik
03.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

11:49 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (552 OE) esimene lugemine video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu käesoleva aasta 11. ja 18. aprillil. Eelnõu tutvustas algataja esindaja Riina Sikkut, osaliselt ka Haridus‑ ja Teadusministeeriumi esindajad.

11. aprilli koosolekul märkis Haridus‑ ja Teadusministeeriumi esindaja Liin... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Kokkuvõtlikult ma pigem ütleksin niimoodi, et nii ministeerium kui ka komisjoni liikmed kõik olid ühel meelel, et probleem on olemas tõusvate hindadega ja sellega, et koolilõunatoetuse summa oli tõstmata juba mitu aastat. Samas, komisjoni liikmed olid erineval arvamusel, kuidas selle probleemiga ... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Nagu ma enne ütlesin, meil tekkiski diskussioon selle otsuse eelnõu esimese punkti kohta, mis tegelikult käsitlebki sama koolilõuna temaatikat. Ja kuna ma siin olen komisjoni esindajana puldis, ma väga isiklikust seisukohast rääkida ilmselt ei peaks. Aga ma lihtsalt viitan, et meil tasakaalustatu... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh küsimuse eest! See problemaatika oli küll arutelu käigus üles tõstetud, samas ei olnud pakutud lahendust. Seega jäidki komisjoni liikmed eri seisukohtadele selles osas. Samas pean märkima, et ilmselt see ongi teema, mida tõesti tuleb linnade ja valdade liidul ehk kohalike omavalitsuste nime... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh! Nii peenelt me küll komisjonis seda ei arutanud. Enda poolt ütlen nii palju, et koolitoidu eesmärk on ikkagi pakkuda võimalikult tervislikku ja tasakaalustatud toitumist meie noortele. Ma arvan, et sellest eesmärgist tuleb lähtuda, kuidas tehniliselt lahendatakse toiduainete ostu küsimus. ... Loe lähemalt

02.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

19:45 Kultuuriministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (sealhulgas "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" elluviimisest) video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

Austatud istungi juhataja, head saalisolijad ja ülekande jälgijad! Kultuuriminister tegi haldusalas toimuvast põhjaliku ülevaate. Palju on ära tehtud, kuid väljakutseid jagub ka tulevikuks.

Ministri rõhuasetused olid seotud lõimumise, etenduskunsti ja kultuuripärandiga. Sporditeemale oli pü... Loe lähemalt

16.12.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Jõuluvana video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

Koalitsiooni fraktsioonidel on kombeks, et juhatuse liikmed nalja ei tee, vaid teevad tööd. Aga meil on head kolleegid, kes teevad hea meelega ka nalja.

Loe lähemalt

15.12.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:33 Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (479 SE) teine lugemine video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu ettevalmistamine teiseks lugemiseks toimus Riigikogu rahanduskomisjonis esmaspäeval, 6. detsembril. Määratud tähtajaks eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei laekunud. Komisjon on teinud konsensusega järgmised otsused: teha ettepanek võtta eelnõu tä... Loe lähemalt

17:01 Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (481 SE) teine lugemine video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

Austatud aseesimees! Lugupeetud kolleegid! 481 SE puhul on tegemist kolmanda eelnõuga ESM‑i reformi paketist, mis on tänases päevakorras. Riigikogu rahanduskomisjon on arutanud seda eelnõu. 6. detsembriks, määratud tähtajaks, eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei laekunud.

Komisjon on teinud... Loe lähemalt

13.12.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

18:04 Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (480 SE) teine lugemine video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 480 ettevalmistamine teiseks lugemiseks toimus Riigikogu rahanduskomisjonis 6. detsembril. Nagu me täna siin enne oleme arutanud, see punkt on ot... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh hea küsimuse eest! Kui me räägime lepingu muudatuse ratifitseerimisest, siis me räägime ikkagi eelnõust 479. Kui me räägime käesolevast eelnõust, siis see eelnõu sätestab pigem ESM-i uue meetme rakendamise riigisisesed protseduurid. Mina ütlen niimoodi, et nad võiksid küll olla paigas ESM-i... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh küsimuse eest! Komisjoni liikmed lähtusid ikkagi Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna arvamusest selles küsimuses ja siin mingisugust vastuolu selle eelnõuga seoses, mis puudutab põhiseaduslikkust, ei ole. Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh küsimuse eest! Täpset numbrit ma ei oska hetkel öelda, aga kõikide ESM-i osalisriikide vahel oli tehtud kokkulepe, et ratifitseerimise küsimusega jõutakse aasta lõpuks ühele poole ja kõik need kirjad, mis puudutavad ratifitseerimisi, jõuavad ka hoiule enne aasta lõppu.

Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh küsimuse eest! Veel kord ütlen, et me lähtusime ikkagi Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna arvamusest ja täpsemini me seda küsimust täiendavalt ei käsitlenud. Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh väga hea küsimuse eest! Ütlen veel korra, et see eelnõu sätestab ESM‑i uue meetme rakendamise riigisisesed protseduurid. Kui komisjoni liikmed tegid oma konsensusliku otsuse, siis eks me kõik lähtusime sellest, et need riigisisesed protseduurid võiksid olla paigas ikkagi ESM‑i muudatuste jõ... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Jah, hästi üldine küsimus, püüan vastata ka hästi üldiselt. Ma arvan, et kõikide osalisriikide huvides, kes tahavad seda stabiilsust ja pangandusliidu toimimist. Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Hea küsimus. Nagu te ise tõite välja, meil on ka vastupidine olukord juba olemas, kus on seadus vastu võetud, aga rakendusakte ei ole. Ma arvan, et Riigikogus on meil piisavalt targad saadikud, et [lahendada] küsimus, kas sellega minnakse edasi, võetakse vastu mõlemad eelnõud või siis vajadusel l... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh! Vastates Aivar Koka küsimusele ma rääkisin seaduseelnõust 479, mis puudutab asutamislepingu muutmise ratifitseerimise seadust, mille puhul kõik osalisriigid leppisid kokku nii, et aasta lõpuks nad jõuavad selle küsimusega ühele poole. Mis puudutab käesolevat eelnõu, mille kohta oli ka palj... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh! Mis puudutab ESM‑i, siis tegelikult osalisriikide jaoks ESM‑i maht ei peaks muutuma. Mis puudutab riigieelarvet, siis ma arvan, et see on üks olulisematest dokumentidest, mis me siin käsitleme, ja sellepärast see võtabki rohkem aega.

Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh küsimuse eest! Mul puudub info selle kohta, et keegi ESM‑i osalisriikidest oleks selle asutamislepingu muutmise ratifitseerimise vastu.

Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Nii, alustan lõpust. Kuna eelnõuga täpsustatakse ESM‑i rakendamisega seotud riigisiseseid menetlusi tulenevalt ESM‑i muudatustest, siis tegelikult otsest kuupäeva ei ole. Aga ma toonitan veel korra, et hea oleks, kui need kehtiksid juba sel hetkel, kui 479 SE seadusena jõustub. Ja see kokkulepe, ... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh! Kõik need mehhanismid, mis puudutavad stabiilsuse tagamist pangaliidu tasemel ja kogu seda ESM‑i mehhanismi, ikkagi näevad ette pikaajalist eesmärki. Komisjonis me nii põhjalikult ja laiemalt seda teemat ei arutanud. Aga mina neid ohtusid, mida te kirjeldate, küll nendes muudatustes, mida ... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh! Minu meelest ma olen kuskil juba seda maininud, aga kõik otsused tehti komisjonis konsensusega, kaasa arvatud need, mis puudutavad eelnõu saatmist täiskogu päevakorda nii 13. kui ka 15. detsembriks. Osalesid kõik komisjoni liikmed. (Saalist vaieldakse vastu.) 

Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Ma kohe loen teile nimed: Dmitri Dmitrijev, Ivi Eenmaa, Aivar Kokk, Rene Kokk, Jürgen Ligi, Urmas Reitelmann, Kersti Sarapuu, Riina Sikkut, Aivar Sõerd. (Saalist protestitakse.)

Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh! Ma pean siinkohal toonitama, et kuigi reformi sisu on ESM‑i mandaadi laiendamine, siis tegelikult reformiga ei muutu ESM‑i maht.

Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh! Vabariigi Valitsus esitab või algatab eelnõusid sel kuupäeval, mil nad seda teevad. Komisjon tegi endast parima selleks, et jõuda selle eelnõuga ja sellega kaasneva eelnõuga lõpusirgele nii kiiresti, kui on võimalik.

Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh küsimuse eest! Kuna komisjonis me menetlesime paralleelselt nii 479 SE‑d kui ka 480 SE‑d ja komisjoni liikmetel selliseid täpsustavaid küsimusi minu mälu järgi ei olnud, siis mulle tundub, et kõik oli selge.

Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh, hea kolleeg! Mulle tundub lihtsalt, et need mõlemad eelnõud olid piisavalt hästi seletatud ja komisjoni liikmetel väga palju küsimusi ei olnud. Ei olnud ka sellist poleemikat nagu täna siin saalis ja seega ka konsensus saavutati.

Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh! No mina täpselt enam ei mäleta seda arutamist. Mina lähtun praegu protokollist ja kui on tehtud otsused, et me kõik toetame eelnõu suunamist täiskogu päevakorda nii 13. kui ka 15. detsembriks, eks see eeldab seda, et arutelu on ühe nädala sees, ja siis ma arvan, et me pidime ikkagi aru saa... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh! No tagantjärgi vaadates lähtusime sellest põhimõttest, et ESM‑i rakendamisega seotud riigisisest menetlust puudutavad küsimused võiksid olla jõus juba sel hetkel, kui jõustub asutamislepingu muutmise ratifitseerimine. Lähtusime sellest, et 479 SE peaks olema ratifitseeritud meil siin saali... Loe lähemalt

24.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

23:54 Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (479 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas seda eelnõu teisipäeval, 16. novembril. Eelnõu eesmärki ja sisu tutvustas komisjonis samuti rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja komisjoni liikmetel olid mõned sisulised küsimused. Näiteks, komisjoni liige Aivar Sõ... Loe lähemalt

00:24 Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (480 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev:

Austatud esimees! Lugupeetud kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas eelnõu teisipäeval, 16. novembril. Kuna komisjonis ei arutatud midagi sellist, mida rahandusminister meile täna juba ei rääkinud, liigun ma kohe komisjoni otsuste juurde. Kõik komisjoni otsused tehti konsensusega. Seega, ot... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh küsimuse eest! Tõesti, rahandusminister ei rääkinud meile kriisilahendusfondi sihttasemest, mis peaks olema 1% kõigist tagatud hoiustest ja 2024. aastaks peaks see olema 70 miljardit. Viimased andmed on meil sellised, et juuli seisuga oli fondi laekunud 52 miljardit eurot.

Loe lähemalt

00:45 Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (481 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ka selle punkti vaatas Riigikogu rahanduskomisjon läbi teisipäeval, 16. novembril. Ma tänan rahandusministrit väga hea ülevaate eest, sest mul hetkel ei jää üle midagi muud kui minna kohe otsuste juurde, sest kõiki komisjonis käsitletud teemasid minister... Loe lähemalt

22.11.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:10 Aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Esmalt tänan proua ministrit hea ülevaate eest. 2008. aasta finantskriisist alguse saanud ning 2012. aastal loodud Euroopa stabiilsusmehhanism, mille ülesanne on kriisiolukordades stabiliseerida euroala riikide ja euroala terviku majandust, on edukalt om... Loe lähemalt

28.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Süsinikdioksiidi kvoodi hinnatõusu mõju riigieelarvele ja ühiskonnale" arutelu

Dmitri Dmitrijev:

Lugupeetud istungi juhataja! Head saalis viibijad ja ülekande jälgijad! Tänan nii erikomisjoni ettekandjat kui ka eelkõnelejat väga huvitava ja kaasahaarava arutelu eest. Püüan enda kõnes jääda ikkagi tänase OTRK teema fookusesse, see on CO2 kvoodi hinna tõusu mõju riigieelarvele ja üh... Loe lähemalt

15.09.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:20 Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE) teine lugemine video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

Austatud kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu teise lugemise ettevalmistamiseks k.a 14. juunil ja täiendavalt 13. septembril. Lühidalt, topeltmaksustamise vältimise lepingu eesmärk on soodustada investeeringuid lepinguosaliste riikide vahel. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mi... Loe lähemalt

12.06.2021 / 09:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiendav istung Vaata täpsemalt

11:18 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE) esimene lugemine video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

Lugupeetud ettekandja! Viidates eelnõu seletuskirjas Riigikohtu 17. aprilli 2020. aasta otsusele, te küll enamasti keskendute revisjonikomisjoni liikmele kehtestatud piirangutele. Samas, kohtuotsus räägib meile tunduvalt suuremast põhiõiguslikust riivest. Nimelt, sellega tunnistati põhiseadusega ... Loe lähemalt

02.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:38 Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE) esimene lugemine video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

Austatud esimees! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu k.a 18. mail. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus tegi ka komisjonis ettekande, tutvustades eelnõu eesmärke ja sisu. Ta märkis, et Mauritius on Eesti jaoks alles 127. ekspordipartner. Ja loomulikult, kui leping ratifitseeritakse... Loe lähemalt

01.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti energiajulgeoleku ja varustuskindluse väljakutsetest" arutelu

Dmitri Dmitrijev:

Tänan! Austatud ettekandja! Sa hakkasid praegu rääkima vigasest kommunikatsioonist, mina jätkan osaliselt vigase statistikaga, kuna sa mainisid ka jäätmekäitlust. Ma mäletan, et meediast on läbi jooksnud sellised väited, et Eestis on 35 korda rohkem ohtlikke jäätmeid kui Euroopas tervikuna, ja vi... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Palun kaheksa minutit.

Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud rahvasaadikud ja ülekande jälgijad! Julgeolekust rääkides mõtleme tavaliselt riigi ja selle piiri kaitse ning siseturvalisuse valdkonda puudutavate teemade peale. E-riigi toimimise seisukohast on tähtis teema ka täna parlamendis arutlusel olev olulise tähtsus... Loe lähemalt

05.05.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:10 Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (352 SE) teine lugemine

Dmitri Dmitrijev:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kuna esimese ja teise lugemise vahel möödus natuke aega, tuletan lühidalt teile meelde eelnõu sisu ja eesmärki. Selle topeltmaksustamise vältimise lepingu eesmärk on soodustada investeeringuid lepinguosaliste riikide vahel. Eesmärgi saavutamiseks piirab ... Loe lähemalt

15.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?“ arutelu video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

(Kaugühendus)

Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2035 on suuremal määral seotud nii transpordi kui ka tööstuse elektrifitseerimise tempoga, mis pigem viitab elektrienergia tarbimise kasvule nii Eestis kui Euroopa Liidus tervikuna. Lähiaj... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

(Kaugühendus)

Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud keskkonnaminister! Nagu sa oma ettekandes ütlesid, kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2050 on Euroopa Liidu ülene eesmärk, mille poole me kõik koos liigume. Paraku iga kord, kui valitsuse või parlamendi tasemel tõuseb kliimapoli... Loe lähemalt

08.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

12:40 Ettekanne otsuse "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" täitmisest

Dmitri Dmitrijev:

Võtame maksimumi.

Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid ja ülekande jälgijad! Peame paraku tõdema, et Eesti koolilapsed liiguvad vähem kui Eesti vanglates olevad vangid. Vangidel on võimalik iga päev värskes õhus liikuda tund aega, kuid Eesti õpilased liiguvad värskes õhus, ja olgu siinkohal rõhutatud, et mitt... Loe lähemalt

07.04.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

23:12 Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (352 SE) esimene lugemine video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud rahandusminister! Parema selguse huvides küsin protokolli 4. artikli kohta, millega muudetakse lepingu artiklit 10, mis puudutab dividendide maksustamist. Siinkohal küsin, kas ja kuivõrd Saksamaaga sõlmitud leping üldse mõjutab nii mitteresidendist füü... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu k.a 23. märtsil. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus andis meile ülevaate eelnõu sisust ja eesmärgist. Ülevaade oli piisavalt detailne ja komisjoni liikmetel ei tekkinud eriti sisulisi küsimusi. Seega, komisjon langetas järgmised konsensuslikud o... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh, hea kolleeg! Praktika näitab, et igale eelnõule on võimalik vastu hääletada, aga mina, nii nagu tegi rahandusminister, kutsun üles ikkagi seda eelnõu toetama.

Loe lähemalt

16.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:28 Väliskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh, austatud aseesimees! Lugupeetud välisminister! Kuna Venemaa Föderatsiooni puudutav tekitab tavaliselt Riigikogus suurt elevust, alustan ka Riigikogu liikmete küsimuste vooru [sellekohase] küsimusega. Kuidas te hindate Eesti-Venemaa üldist piiriülest koostööd ja millised on teie hinnangul o... Loe lähemalt

10.12.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Rohepööre – nii väljakutse kui võimalus Eesti jaoks" arutelu video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Sa oled mitu korda oma kõnes rõhutanud, et õiglase ülemineku fondi raha on ette nähtud kitsalt Ida-Virumaa jaoks. Kuidas sa Euroopa Komisjoni volinikuna kommenteerid hiljutist valitsuskabineti otsust alustada Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi õigl... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Ma tänan kõiki täna kõnelejaid, sealhulgas ka Siimu heade mõtete eest! Püüan ka enda poolt teha lühikese kokkuvõtte.

Üha rohkem tõuseb meil päevakorrale Euroopa rohelise kokkuleppe temaatika, mille järgi peaks kogu Euroopa majandus o... Loe lähemalt

08.12.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

11:50 Krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (248 SE) esimene lugemine video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas seda seaduseelnõu esmaspäeval, 23. novembril. Komisjoni olid kutsutud eelnõu algatajate esindaja, Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross, Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna juhataja Toomas Auväärt ja pea... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Me tõesti juhtisime tähelepanu sellele, et esitatud eelnõus palutakse täiendada § 89 lõikega 91 ja lõikega 92, mis tegelikult on juba olemas. Tõesti, juunikuus vastu võetud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse raames muud... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev:

Aitäh küsimuse eest! Tegelikult ma sisuliselt juba rääkisin nii ministeeriumi kui ka komisjoni seisukohast, miks selline ettepanek, mis minu meelest sobis kõikidele pooltele, on tulnud. Kui me räägime sellest eelnõust, mille on esitanud 15 Reformierakonna fraktsiooni liiget, siis normitehniliselt... Loe lähemalt

28.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:07 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Finantskorporatsioonis" eelnõu (237 OE) teine lugemine video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas eelnõu k.a 20. oktoobril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli 14. oktoober, ettepanekuid ei laekunud. Täiendavaid teemasid ja küsimusi istungil samuti ei tõstatatud. Eelnõusse on tehtud ainult keelelise... Loe lähemalt

30.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:07 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Finantskorporatsioonis" eelnõu (237 OE) esimene lugemine video-link-logo

Dmitri Dmitrijev:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu k.a 21. septembril. Komisjonis sooviti täpsustada, et kui kapitali suurendamine toimub kolmes osas ja kolmandas osas Eesti otseselt ei osale, kas siis Eesti osakaal hääleõiguse mõttes jääb samaks või seda muudetakse. Sellel... Loe lähemalt

10.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:43 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) teine lugemine video-link-logo

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kuna Vabariigi Valitsus algatas eelnõu tegelikult eelmise aasta 19. detsembril ning esimese ja teise lugemise vahel tekkis meil piisavalt pikk paus, tuletan meelde, et eelnõuga täpsustatakse Euroopa Liidu perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika alla kuuluv... Loe lähemalt

20.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:51 Arupärimine Ida-Virumaa tuleviku kohta (nr 28) video-link-logo

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud peaminister! Meie kolleegid on siin väga palju küsinud investeeringute mõistlikkuse kohta ja siin pean ma kindlasti nendega nõustuma, et pangad hindavad enda riske. Aga mida teha, kui regioonis on turutõrge, kui meie tagatisvara maksumus on tunduvalt väiksem kui ... Loe lähemalt

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:12 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! See eelnõu koos lisaeelarve seaduse eelnõuga on kompleksne vastutsükliline meede, mis peaks tasandama või pigem leevendama koroonaviiruse põhjustatava haiguse leviku tagajärgi. Meil võivad siin saalis olla erinevad arvamused erinevate valitsuste pakutud mee... Loe lähemalt

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:54 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) esimene lugemine video-link-logo

Dmitri Dmitrijev: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Seda seaduseelnõu arutas rahanduskomisjon k.a 14. jaanuaril ja eelnõu tutvustas meile algatajate esindaja rahandusminister Martin Helme.
Nii nagu minister enne juba mainis, täpsustatakse eelnõuga seaduse tasandil Rahandusministeeriumi ja tema valitsemisala t...
Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee