Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 140 Ava/Sulge kõik
26.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:13 Looduskaitseseaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (483 SE) esimese lugemise jätkumine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh, austatud eesistuja! Hea Heiki! Sa ütlesid, et etteheited, tehtavad etteheited sind ei kõiguta. Samas me teame, et paljusid teisi, ja seda sa ka möönad, et paljusid teisi siin viibivaid saadikuid kui ka tegelikult avalikkust ikkagi need etteheited kõigutavad. Seetõttu ma küsin: milline... Loe lähemalt

16:05 Riigipiiri seaduse muutmise eelnõu (489 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, juhataja! Hea Urmas! No igati tänuväärne initsiatiiv, peab ausalt tunnistama. Seda laadi seaduselüngad tuleb ära lappida, see on selge. On ju tegelikult täiesti ebanormaalne see situatsioon, see püha maa kontseptsioon, nagu sa nimetasid, mille Euroopa Liit on loonud. Tõepoolest, ega ra... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh! Mul on ikkagi, Urmas, siuksed praktilised küsimused. Eelnõu ennast ma toetan igati, aga ikkagi jälle. Siis, kui piiriületus peaks toimuma, ütleme, sealt kuskilt ajutiselt okupeeritud territooriumilt Petseri juures või sealt Narva juurest, pole nagu iseenesest probleemi. Aga kui nad uj... Loe lähemalt

18:08 Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (504 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, austatud juhataja! Lugupeetud minister! See kuldaväärt direktiivi alusel koostatud seadus suunab inimesi teavitama õigusrikkumistest, aga ka mitte õigusrikkumistest, mis on seotud tööalaste tegevusega. Ja siit küsimus: kas see sätestab neid õigusrikkumisi ja mitte õigusrikkumisi, mille... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Aitäh, Jüri! Austatud minister! Ma juba komisjonis olin väga kriitiline selle eelnõu suhtes ja olen ka praegu veendumusel, et tegemist on täiesti mittevajaliku õigusloomelise käkiga. Aga sellegipoolest, ma tean, et see lähtub Euroopa Liidu direktiivist. Me teame, et Euroopa Liidus tehakse igasugu... Loe lähemalt

22:23 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh, hea eesistuja! Austatud minister! Siin te formaalselt põikasite kõrvale vastusest hea Peeter Ernitsale, mis oli seotud konfliktsituatsiooniga, mis on Venemaa ja Ukraina vahel. Aga ma küsin siis selle seadusest või sellele seadusele tuginevalt, see on ju rahvusvahelise sanktsiooni sead... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Jah, mul on veel üks täpsustav küsimus ka. Siin § 351 muudatuse kohaselt nähakse ette ... See on vastutava juhatuse liikme ja vastutava isiku määramata jätmise ja Finantsinspektsioonile teatamata jätmise puhul siin on rahatrahviks kuni 400 000 eurot juriidilise isiku kohta. Kas see san... Loe lähemalt

25.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele luua koroona viiruse vastu vaktsineerimise kõrvalmõjudest tekitatud kahjude hüvitamise fond“ eelnõu (482 OE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh, hea eesistuja! Hea Priit! Ütle mulle. Vaata, meil on parlamendis selline huvitav tava, et kui opositsioon tuleb mingisugune hea eelnõuga välja, siis nagu aamen kirikus mõni aeg hiljem tuleb koalitsioon millegi sellisega välja, mis sellele vastukaaluks on. Võimalik, ma ei taha hinnata,... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Aitäh, hea eesistuja! Hea Siret! Muidugi ma tahan väga uskuda, et te komisjonis väga põhjalikult ja süvendatult analüüsisite seda eelnõu, 482. Ja seetõttu ma küsin: kas teil komisjonis oli ka arutusel, millised kulud või rahalised koormised kaasneksid selle eelnõu vastuvõtmisega?

Loe lähemalt

24.01.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:08 Arupärimine energia hinna tõusu kompenseerimise probleemide kohta (nr 98) video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh, austatud juhataja! Hea Kaja! Kõigepealt see armastatud Norra-Eesti teema. Ütlen kohe ära, et kui me võtame Norra palga suhet elektri hinda ja Eesti palga suhet elektri hinda, siis Norras on energia hind kuus korda väiksem kui Eestis. See on kõigepealt see, mis statistikasse puutub. Ag... Loe lähemalt

19.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:57 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus julgeolekuolukorrast video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh, juhataja! Austatud peaminister! Kuna me oleme nüüd olukorras, kus Eesti sõdurid ja Wagneri palgasõdurid koos relvavendadega sõdivad Mali režiimi huvides, siis küsin, kas seda saab lugeda eetiliseks ja normaalseks nähtuseks. Kas on arvata, et meie sõdurid koos Wagneriga sõdivad kuskil ... Loe lähemalt

19.01.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:30 Rohepööre video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh, hea ja austatud eesistuja! Hea, Erki! Me oleme sinuga näinud neid edumeelseid tehnoloogiaid, millised baseeruvad meie põlevkivikeemia saavutustele minevikus, olevikus, lootused tulevikule ja mis panustavad meie põlevkivi väärindamisele. Jaa, me teame küll, et praegu mürkrohelised teev... Loe lähemalt

13:52 Energiahinnakriis ja lahendusmeetmed video-link-logo

Paul Puustusmaa: Aitäh, Jüri! Austatud peaminister! Me võime olla väga erineval seisukohal nendest põhjustest, mis on elektri hinna järsu hüppe põhjustanud. Kindlasti ma ei saa nõustuda sellega, et see on normaalne, et see on nii terves maailmas, ma jään ikkagi seisukohale, et maailmas on hind üsna stabiilne, see h... Loe lähemalt

18.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:03 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus elektrituru olukorrast video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Austatud peaminister! Ma kuulasin teie ettekannet ja mul tekkis niisugune assotsiatsioon, et ma kuulaks nagu Kašpirovski kõnet. Vaadake, kunagi oli telekas selline võlur, kes püüdis ära veenda oma kuulajaid. Tegemist oli kahjuks sellise üsna, mul on väga kahju, aga üsna tühja ettekande... Loe lähemalt

12:33 Riigikogu avalduse "Ukraina territoriaalse terviklikkuse toetuseks" eelnõu (501 AE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Aitäh! Hea Mihhail! Ma tänan ettekande eest, väga meeldiv ettekanne! Tänan initsiatiivi eest, väga toetust vääriv! Aga ma olen ka nõus sellega, et me võiksime olla oma välispoliitikas õigel pool. Aga mul on tekkinud sügavad kahtlused selles, kas me oleme õigel pool. Kui ma vaatan ka tänast avaldu... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh, hea eesistuja! Hea kolleeg! Kui härra Lotman siin oma kõnet pidas, siis ta ütles niimoodi et teie fraktsiooni poolt Võrklaev ei võtnud seda avaldust vastu. Ma ei tea muidugi, kas komisjonis seda arutati, ilmselt mitte. Aga kas oskate kommenteerida, miks teie komisjon ei võtnud seda va... Loe lähemalt

13:53 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE) teine lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea ettekandja! Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika kõige suurem häda on see, et ta ei ole ühtne, et Prantsuse põllumeestel on teatud soodustused rohkem võrreldes, ütleme, Eesti põllumeestega. Ja küsin seda, kas see eelnõu kuidagiviisi võrdsustab või ühtlustab või teeb paremaks ... Loe lähemalt

17.01.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:21 Arupärimine eramajade ahjuküttest loobumise soodustamise kohta (nr 99) video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh! Austatud minister! Ma saan aru küll, et Euroopa Liidu rohepoliitikas on praegu sihukesed pöörased ajad, et küll on probleemiks liha söömine, küll on probleemiks lehmade kõhugaasid ja muud taolised asjad. Aga kui me nüüd vaatame seda konkreetset küsimust ja ka teie antud vastust, siis ... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Head kolleegid! Head inimesed, kes te kuulate ja vaatate siin saalis või ka väljaspool saali! Mul on väga hea meel tegelikult, et see teema siin on leidnud päris hoolikat arutelu. Ja siit on välja koorunud väga mitmedki põhimõttelised küsimused, mis osas ma tahangi pärast kokku võtta ja teha mini... Loe lähemalt

16:58 Arupärimine tõsiste muutuste kohta lasteaiahariduses (nr 106) video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh, hea ettekandja, põhjaliku ettekande eest! Aga ma sain aru sedapidi, et püüdlused on suunatud eelkõige sellele, et arendada digikirjaoskust, et lapsed oskaksid kasutada internetti, eriti oskaksid programmeerida. On küll ka aru saadud sellest, et tõepoolest siin kaasnevad ka teatud ohud... Loe lähemalt

12.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:06 Rahvatervishoiu seaduse eelnõu (486 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, austatud juhataja! Hea ettekandja! Ma ei saa ka sellest sooliselt ebakõlast kohe mitte kuidagi ümber ega üle, sellepärast et juristina ma hakkasin kohe kiiresti kammima, kus kohas sihuke huvitav mõiste nüüd on sisse tulnud. Ma vaatasin läbi kõik Eesti Vabariigi eksisteerinud aktid ja m... Loe lähemalt

12.01.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:57 Vaktsineerimine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh! Austatud minister Kiik! Mul on selline statistiline küsimus. Kas riigil on olemas konkreetsed ja kontrollitavad andmed, mis ütlevad, kes inimestest on lahkunud COVID‑iga ja kes COVID‑isse?

Loe lähemalt

13:19 34 vaktsineerimata politseiametniku ametist vabastamine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Austatud juhataja! Mul just ongi protseduuriline. See etteheide protseduuri osas oli pisut ebakohane, seetõttu, et Rene Koka küsimus käsitles julgeoleku küsimusi puhtalt, seal oli teemaks jõuametkonnast vabastatud töötajad või teenistujad, nii et see oli julgeoleku küsimus ja see etteheide ei oln... Loe lähemalt

11.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

11:15 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele "Negatiivse koroonatesti aktsepteerimiseks nakkusohutuse tõendina"" eelnõu (484 OE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh, hea juhataja! Hea Kert! Mul on küll pisut skeptiline usk valitsuse heasse tahtesse midagi sellist positiivset vastu võtta, aga ikkagi ma küsin puhtpraktiliselt, et juhul kui – juhul kui. Kuidas ikkagi nüüd ettevõtja peaks käituma? Kas ta peaks omama terve suure koguse neid teste, et g... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh, eesistuja! Hea ettekandja! Te ütlesite, et komisjonis osaliselt toetati testi aktsepteerimist tõendina ja osaliselt mitte. Te ütlesite, et neli toetasid ja viis liikmetest ei toetanud. Ja kuna meil on praegu ka avalikkus sellest kindlasti väga huvitatud, siis ma paluksin konkreetselt ... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh, hea eesistuja! Ma muidugi igal juhul ei saa muud öelda, kui kindlasti toetada Urmas Reinsalu seisukohta ja kutsuda üles Riigikogu juhatust ikkagi järgima eelkõige meie kehtivat põhiseadust. Tegelikult, tuginedes sellele ainult, et noh, et seda on võimalik kohtus vaidlustada ja meie ol... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Jaa! Aitäh, austatud juhataja! Mul on jah protseduuriline, seekord küll. Ja see tuleb teie enda vastusest.

Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Jaa, otseselt teie vastusest minu eelmisele küsimusele. Siin te tõite sellise näite nüüd, et kuna Riigikogu juhatus – see puudutab ka meie edasisi toiminguid samamoodi –, kuna Riigikogu juhatus oli konsensusele jõudnud, nüüd me räägime sellest lippude küsimusest, siis sellega nagu sai asi otsusta... Loe lähemalt

15.12.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:11 Riigikogu otsuse "Ülle Madise õiguskantsleri ametisse nimetamine" eelnõu (488 OE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, hea ettekandja, vastuste eest, mis on siin kõlanud! Aga mul on palju printsipiaalsem küsimus, mis puudutab meie ühiskonnas olevaid diskussioone. Üha suuremaks ja suuremaks, tundub, läheb ka diskussioon selle üle, kui kaugele me võime oma tegevuses minna suhetes Euroopa Liiduga. Teatava... Loe lähemalt

17:07 Politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (408 SE) teine lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Head kolleegid! Head inimesed! Ma olen alati seisnud dilemma ees, et kui meile esitatakse eelnõu, olgu see suur, olgu see lühike, pikk või paks, ja see eelnõu ise ei sisalda midagi meie jaoks olulist või vähemalt meile arusaadavat ja kui eelnõu ise on oma sisu, noh, ütleme siis, peitnud seletuski... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa: Jah, paluks. Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

See ütleb, et käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud teabe puhul võib Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor tähtaega pikendada 30 aastaks. Vot nüüd tuli väikene kondikene meil välja! Kui me praegu räägime tähtaegadest, mis on seotud viieaastase tsükliga, viieaastase lõtkuga, siis nüüd järsku ... Loe lähemalt

15.12.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:08 Käibemaksustamine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, austatud juhataja! Austatud minister! Erinevalt Ruuben Kaalepist ei käsitle ma sellist uut tüüpi nähtust, mis on digimaksustamine, vaid ma räägin käibemaksust, mis on päris vana nähtus. Küsimus iseenesest on väga lihtne: miks või kuidas on põhjendatav maksu maksustamine maksuga? Selgit... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Aitäh! Ma [küsin] just nimelt selleks, et tuvastada neid kalkulatsioone siin. Vastuseks Heiki Hepnerile ütlesite te, et aktsiisimaksude maht elektri tarbimises on 50 miljonit. Nüüd ma küsin üle, kas ma sain valesti aru – kas see 50 miljonit oli kavandatava tõusu maht või ...? Tõusu maht oli see k... Loe lähemalt

13:20 Muud küsimused video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, hea juhataja! Mul on küsimus rahandusministrile. Briti vasakpoolne poliitik Richard Crossman on kunagi kostnud, et poliitiline mõtlemine koosneb kõigepealt lõppotsuse tegemisest ja seejärel neile argumentide leidmisest. Täna on siit kõlanud, et see nii just ongi. Sellepärast, et selmet... Loe lähemalt

14.12.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:02 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Hinnakriis elektriturul“ arutelu video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh, juhataja! Austatud minister! Selle viimase sõnavõtu peale muidugi võiks öelda, et peaksime pöörduma ilmselt Elon Muski poole, et ta CO2 küttega autod välja töötaks.

Aga nüüd tõsiselt. Tõsiselt ma tahaksin väga, austatud minister, et te hajutaksite teatud hirme. Minuni... Loe lähemalt

13.12.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:01 Istungi rakendamine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, austatud juhataja! Ma püüdsin kinni selle bumerangi, mis sa viskasid Urmas Reinsalule. Aga ma tahan ikkagi öelda, et see küsimus oli väga põhjendatud, sellepärast et me ju teame seda ütlust, et siin saalis ei räägita mitte ainult meiega, vaid räägitakse rahvaga. Rahvas jälgib seda. Ma ... Loe lähemalt

16:29 Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa poliitiline avaldus energiahindade kohta video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu!

Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Lugupeetud minister! Mina olen küll mõnevõrra pettunud, sellepärast, et teie ettekandest ma ootasin tõesti midagi sellist plahvatuslikku, aga tuli ikka kuidagi väga loosunglik see kõik välja. Sellest on kahju. Väga huvitav on pilt – kui te praegu aknast välja vaataksite, siis te näeksite, et Tall... Loe lähemalt

18:04 Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (480 SE) teine lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, juhataja! Hea ettekandja! Mul on selline väga lihtne ja konkreetne küsimus. Kui te seda seadust komisjonis analüüsisite, siis kas te vaatasite seda küsimust, et see ESM‑i vaidlus, mis lõppes 2012. aastal Riigikohtus, oli väga analoogne vaidlus. Kas nad omavahel on ka kuidagi seotud? Ka... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Aitäh, hea juhataja! Mul on selline küsimus. Meil on kaks eelnõu: üks on 479, teine 480. Eelnõu 479 on põhiakt ehk see on see kurikuulsa ESM-i muutmine. Eelnõu 480, mida me täna arutame, on rakendusakt ehk me rakendusakti vaatame varem kui põhiakti ennast. Aga kolmapäeval hakkame niimoodi arutama... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh, juhataja! Mul on selline protseduuriline küsimus, et kuidas praegu üldse peaks käituma. Mida kodukord ütleb selle koha pealt, kui selgub, et tõenäoliselt komisjonis rikuti oluliselt protseduurireegleid, arutati mitut eelnõu korraga? Selgusetu on see, kes osalesid hääletamisel, kas osa... Loe lähemalt

24.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur tänu! Minu arvates on küll nüüd tegu sellise olukorraga, kus on asi väga põhimõtteline. Sellepärast, ma tuletan meelde, esiteks, et iseenesest ükski kommentaar ei loo õigust ega seadust, ükski seadusekommentaar seda ei loo. Kui me vaatame praktikat, siis see võib olla mõn... Loe lähemalt

17:04 Riigikogu otsuse "Heili Sepa Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (485 OE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur tänu! Austatud kandidaat! Mul on selline pisut teoreetiline küsimus, mis lähtub põhiseaduse normi tõlgendamise küsimusest. Ehk siis kas teie eelistate subjektiivset või objektiivset tõlgendamist. Ma täpsustan, et see oleks ka rahvale võib-olla paremini arusaadav. Kas teie... Loe lähemalt

17:53 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu (368 SE) teine lugemine

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur tänu! Minu küsimus tõukub konkreetselt just kolleeg Kruusimäe küsimusest või selgitusest, kus ta ütles, et tema saab aru niimoodi, et 90% tasudest läheb tootjatele ja 10% esitajatele. Autoritest mitte üks sõna. Kas ma saan õigesti aru, et kogu selle seaduse eesmärk on tag... Loe lähemalt

21:41 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (410 SE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur tänu! Austatud minister! Mul on sihuke pisut printsipiaalne küsimus. Ma eeldan seda, et kui seaduses tehakse muudatusi, siis on need põhjendatud ja vajalikud. Põlvkonnaks loetakse keskmiselt 20 eluaastat, no ütleme 20, enam-vähem. Ma viitan sellele, et seaduse § 7 punktis... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur tänu! Ma ikkagi pean samamoodi pöörduma riigikohtunike hoiatuse juurde, sellepärast et vaadates seda seaduseelnõu ennast ma mitte kuidagi ei näe, et oleks maha võetud riigikohtunike hirmu – no hirm pole võib-olla õigesti öeldud, aga, ütleme, hoiatust –, et selle seadusega... Loe lähemalt

24.11.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:08 Julgeolek

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur tänu! Mu esimene palve on muidugi see, et meie riigi tähtsad inimesed, ministrid, eriti juriidilist haridust omavad isikud, väga korrektselt kasutaksid mõisteid "riigipiir" ja "kontrolljoon".  Muidu tekitatakse väga suur segadus, sest me ju teame, et need on kaks väga eri... Loe lähemalt

13:24 Riigi- ja kohaliku omavalitsuse reformi edasised perspektiivid

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

... reformida toimivamaks ja tugevamaks on jäänud plaanideks ning perspektiiv on hetkel üsna hägune. Riigireformi eelnõu ise on peale 2021. aasta valitsuspööret peenhäälestajate tahtel suletud seitsme luku taha Riigikogu põhiseaduskomisjoni. Küll aga on osaliselt ellu viidud r... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur aitäh! Küsime siis üle niimoodi, et kas riigil on olemas ülevaade eelkõige just väiksematest omavalitsustest, sellest, kuidas nad oma ülesannetega hakkama saavad. Kas neil on probleemid, kas see ülevaade on olemas ja kuidagiviisigi leitav?

Loe lähemalt

23.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:04 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel video-link-logo

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur tänu! Hea ettekandja! Te ütlesite, et Euroopa Liit ei liigu enam demokraatia poole. See on paraku õige. Samas on Euroopa Liit vabaduse projekt, mis paraku meilt aga vabadusi ära võtab. Reaalsuses oleme me Euroopa Liitu ainult vabadusi ära andnud, hüljanud püsiväärtused ja... Loe lähemalt

17.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:12 Hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE) teine lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur tänu! Hea kolleeg, ma palun nüüd seda, et äkki sa saad kas ümber lükata või kinnitada, aga kogu selle eelnõu juures on üks häiriv signaal üleval. Ja kui siin öeldakse ka selgituses, et selle eelnõu peamine või oluline eesmärk on vabastada ministeeriumid teatud koormisest,... Loe lähemalt

17:56 Käibemaksuseaduse, Eesti Panga seaduse ning käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE) teine lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, härra juhataja! Hea kolleeg! Minu küsimus on selline. Kas teil seal komisjonis, kus te olete neid käibemaksu küsimusi päris palju arutanud, ei ole tekkinud küsimus, miks praegu meil Eestis on nii, et aktsiisimaks omakorda on maksustatud käibemaksuga?

Loe lähemalt

18:07 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (461 SE) teine lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur tänu! Ma natukene nüüd pisut kordan ennast, sellepärast et see mõte vähemalt tulevikus tooks inimestele kasu, kui ta praegu seda ei suuda teha. Iseenesest see eelnõu on hea ja vajalik, et kas või pisutki üha kallinevat elu odavamaks muuta. See on arusaadav ja mõistetav. A... Loe lähemalt

18:27 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE) teine lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur tänu! Hea Erki! Ma nüüd palun lihtsalt natukene sinu abi. Kui ma vaatan teie komisjoni arutelu protokolli, komisjoni istungi protokolli, siis näen, et selle eelnõu arutelul Kristian Jaani märkis: "Valdkonna ametnike arv on vähenenud viimase 12 aastaga 20%. Vähenemine tule... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Mina püüan puudutada sellist märksõna nagu põlevkivitööstus. Vaatasin päris põhjalikult komisjoni istungite protokolle, et leida sealt vihjeid selle kohta, kuidas meil on planeeritud selle asjaga edasi minna. Tõepoolest, ma vaatan... Loe lähemalt

22:28 Meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur aitäh, juhataja! Hea minister! Nojah, muidugi see vaba turg ja Euroopa Liit ja võrdsed võimalused. Kui me hakkame põllumeestele sel teemal rääkima, siis me saame selle jutu eest peksa. Aga te ütlesite hetk tagasi, et võttes üle Euroopa Liidu õigust, me suurendame sellega ... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur aitäh, hea ettekandja! Nojah, muidugi, kui see "Fit for 55" kõlas, siis see võttis mul kohe jalge alt nõrgaks. Aga  sihuke küsimus. Kas te komisjonis olete arutanud seda, kas see direktiiv nagu üldse meie kohta käib või kas Eesti kuidagiviisi kvalifitseerub selle järgi? S... Loe lähemalt

16.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:12 Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (474 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Austatud minister! Mulle tundub, et Indrek Saare märkus oli äärmiselt tabav. Ja ega siin ei ole küsimus ainult kuupäevas, vaid siin tekib küsimus ka ebavõrdses kohtlemises ja erinevas kohtlemises, mistõttu mulle tundub, et võib tekkida lubamatu põhiseaduse riive. Kas te kabinetivestlus... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea minister! Me oleme nüüd aru saanud, et sellesse eelnõusse on justkui sisse programmeeritud, et kohtuasjade arv hakkab kasvama ja ühiskondlikud pinged ilmselt suurenevad. Ilmselt kaasnevad ka mingid olulised täiendavad kulud seoses menetluste kasvuga, seoses nende skeemide väljatööt... Loe lähemalt

10.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:05 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, hea juhataja! Eduard, kas sa võiksid mulle seda öelda? Iseenesest see mõte, et kohatasu oleks võimalikult väike või puuduks üldse, on arusaadav ja mõistetav, iseenesest see loogika. Aga millest tuleneb soov see pädevus suruda või määrata läbi tsentraalse otsuse valitsusele ja Riigikogu... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Aitäh! Minu teine küsimus pisut resoneerib Andres Metsoja küsimusega ja lähtub Vabariigi Valitsuse arvamusest, mis on eelnõu kohta antud. Kuidas siis oleks vastus sellele, mida väidetakse, et eelnõus väljapakutud kohatasu kompenseerimise loogika on ebaõiglane nende kohalike omavalitsuste suhtes, ... Loe lähemalt

14:57 Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE) teine lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Jah. Mis katkestamise põhjuseks on? Peab ka mingisugune põhjus olema.

Loe lähemalt

15:07 Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (409 SE) teine lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Aitäh! Hea Andrei! Sa oled praegu puldis. Ma usun, et ka avalikkus tahaks täpsemalt teada seda olukorda või nüanssi, mispärast valitsus ei toetanud ja miks komisjon ei toetanud AK‑märke, s.o märke "Ametialaseks kasutamiseks" konkretiseerimist. On ju selge ja ka põhjendustes oli toodud väga lihtsa... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Aitäh, hea juhataja! Ma ikkagi, Andrei, kiusan sind selle ajasurve pärast. Ma usun, et paljud saavad aru, et seaduse väljatöötamisel on vajalik eelkõige kvaliteet, mitte kvantiteet. Me saime siin aru juba vastustest küsimustele ja see komisjonis tuli samamoodi välja, et probleeme siin on. Meil on... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Jaa, unustasin! Kallid kolleegid! Ma tahan öelda lihtsalt seda, et meie oma seadusandlusega ei tohiks kiirustada. Meil on kuidagi kummaline tava seadusloomes tekkinud, et kui on olemas mingid eriliigilised tundlikud isikuandmed, siis need on kohe avalikud, igaüks võib neid vaadata. See ei ole vas... Loe lähemalt

10.11.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:37 Vaktsiinipassid video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, austatud juhataja! Austatud minister! Minu küsimus teile tuleb seetõttu, et Terviseamet ei reageerinud minu küsimusele. Ehk siis mina ei tea, kas Terviseamet siis töötab või ei tööta. Aga vastuseid ma ei saanud ja see põhjustab mu küsimuse nüüd teile konkreetselt. Teatavasti on meil ke... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Jaa! Ma tänan ministrit ja saan aru, et ma saan kirjalikult selle viite, kust saab need vormi- ja sisunõuded kätte. Ja siit ka kohe täpsustuse [palve], kuna need [nõuded] peavad olema konkretiseeritud ja meil on nüüd sätestatud kord, kus ettevõtted, asutused, spordisaalid peavad kontrollima neid ... Loe lähemalt

09.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh, hea juhataja! Mul on üks selline printsipiaalne küsimus teile kui liberaalsele poliitikule. Liberaalid tihti armastavad rõhutada seda, kuidas enamuse otsusega ei tohi rullida üle vähemuse tahtest. Praegusel hetkel tundub olevat olukord selline, kus vähemuses on need parlamendisaadikud... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, austatud juhataja! Vaat siin on ääretult halb see, et me praegusel hetkel näitame avalikkusele väga negatiivset eeskuju selles, kuidas me käsitleme suvaliselt õigusnorme, kuidas me tegelikult tegeleme suvaõiguse kehtestamise ja omavoliga. Ega asjata ei ole kodukorraga ette nähtud sedas... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Aitäh, austatud juhataja! Ma taas lähen oma eelmise küsimuse juurde – sellepärast et ma ei saanud väga konkreetset vastust –, seda seetõttu, et mitte kõik ei ole juristid, kümned ja kümned meie kolleegid siin saalis ja kuvarite taga ei pruugi olla kõige kompetentsemad õigusteadmistes, samuti need... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, austatud juhataja! Ma põhimõtteliselt avaldan otsustavat protesti selle üle, kuidas meil püütakse juurutada sellist väga loomingulist lähenemist avalikule õigusele. Minu küsimus on nüüd selles, et kas olukorras, kus määratlemata õigusdefinitsioonidele tuginedes viiakse ellu oma isiklik... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, hea juhataja! Tegelikult ma väga tungivalt palun seda, et te arvestaksite nii Mart Helme etteheiteid kui ka Peeter Ernitsa väiteid, mis käsitlevad selle olukorra selgust. Jah, selgust ei ole. Tõepoolest, fraktsioonid vajavad praegusel hetkel kindlasti aega, et nõu pidada selle olukorra... Loe lähemalt

12:29 Erakonnaseaduse (EKS) § 8¹ (erakonna liikmete avalikustamine) muutmise seaduse eelnõu (416 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Austatud kolleegid siin saalis ja need head kolleegid, kes on väljaspool saali ja vaatavad-jälgivad toimuvat monitoride, kuvarite ees! Üldiselt muidugi on hea, et meie tegemisi jälgivad sajad, võib-olla tuhanded inimesed väljaspool saali interneti ja televisiooni abil. Sest nagu korduvalt on meil... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

No ma usun küll. Aga tegelikult, hea Ruuben, asi on isegi natukene sügavam. Inimesed väga tihti ei toeta teatud poliitikat mitte tervikuna. On ju niimoodi, et ei ole ükski erakond homogeenne ja sajaprotsendiline oma olemuselt. Ja tegelikult ei ole ka erinevad poliitilised liikumised seda. Inimene... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

See on hea küsimus, ma pean vaatama. Kui me selle järelepärimise tegime õigus‑ ja analüüsiosakonna kaudu, siis vastas Euroopa 30 riiki. Ma vaatan, kas oli ka Leedu nende seas. Jaa, Leedu oli nende seas ja Leedu kohta on andmed järgmised. Erakondlikku kuuluvust võib avaldada ainult asjaomase isiku... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Aitäh, hea Oudekki! See on üks lähenemisvõimalus, aga seda saab nimetada peenhäälestamiseks. Kruti midagi natukene peale, aga jätame kõik vanamoodi, las ikkagi riik jälgib, kes on milliste vaadetega. Ma tahan rõhutada, et see, kui inimene läheb erakonda, siis see ei ole mitte lihtsalt see, see on... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu sulle, Kalle! Absoluutselt õige, nii ta ongi, jah. Ja ma võiks öelda niimoodi, et tegelikult loomulikult mõistlikud inimesed ei tuhla mööda poliitilist andmebaasi. Oli väga meeldiv, et kui me põhiseaduskomisjonis seda küsimust arutasime, siis põhiseaduskomisjoni juht Toomas ütles väga k... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Nagu ma eelnevalt ütlesin, Euroopas mitte üheski riigis peale Eesti ja Läti seda ei ole. Aga samas sa andsid ka hea vihje, et tõepoolest, et kui me läheneme selliselt, et meil on vaja läbipaistvust ühiskonnas ja sõdida võimaliku korruptsiooniga, siis meil tasub väga kindlalt luua ka teised andmeb... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Aitäh sulle, Ruuben! Ma arvan küll, jaa, seda kindlasti. Ja ma ikkagi pean veel kord üle rõhutama selle, et ega ju asjata terves Euroopas sellised andmed ei ole avalikud. Muidu inimene ei saa demokraatlikus ühiskonnas ennast vabalt tunda, vabalt käituda, ilma kartmata, et teda kas siis stigmatise... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Aitäh, Moonika! Tegelikult muidugi minule – no ma räägin oma personaalsest muljest, kui ma komisjonis kuulasin seda, mida inimesed rääkisid – jäi mulje, et toetus on justnagu olemas. Aga kui komisjon hakkas tegema protseduurilisi otsuseid, siis lõi selgelt välja see, millele ma algselt viitasin: ... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Jaa, hea Mart, see on väga lähedane selle seisukohaga, mida oman mina. Loomulikult nii on. Vaata, kui sa tõid näiteks praegu Tõnis Mäe, siis see näitab ehedalt, kui halb on see kehtiv kord. Tõnis Mägi oli mingis kunagises situatsioonis – jälle, vaat seesama, mille kohta ka Valdar Parve tsitaat ol... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Olgu, Toomas, klaarime selle võrdõiguslikkuse voliniku asja ära. Vaat et eks igaüks näebki asju vastavalt oma rikutuse tasemele ja kuna sina, Toomas, ei ole kunagi huvi tundnud selle vastu, kes on sinu alluvuses ja millise poliitilise sisuga, siis sa ei näe selles ohtu. Aga tegelikult ... Loe lähemalt

20.10.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:07 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, hea juhataja! Austatud minister! Ma annan nüüd võimaluse häid sõnumeid saata rahvale maale. Meid vaatavad ju kümned tuhanded ja sajad tuhanded inimesed praegu telekate kaudu. Meie koosseisu alguses toodi laua peale riigireformi plaan ja eks ta praegu seisab kuskil komisjonides, ootab o... Loe lähemalt

20.10.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:39 Korterid afgaanidele video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, hea juhataja! Austet peaminister! Siin on olnud täna päris palju juttu sel teemal, kuidas on meil kahjuks tsiviilkontroll jõustruktuuride üle kadunud. Ma loodan väga – väga loodan –, et mitte jäädavalt kadunud. Sai ka palju räägitud sellest kurikuulsast Jaan Hatto ründamisest ja Kaldal... Loe lähemalt

19.10.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 UA) video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh, hea eesistuja! Austatud ettekandja! Mul on ainult üks lihtne küsimus. Kui sotsiaalkomisjon leidis, et presidendi argumentatsioon ei ole õige, siis kuidas, mis alusel või miks otsustati konsensuslikult toetada presidendi vastasseisukohta või kuidagi nii?

Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee