Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 28 Ava/Sulge kõik
23.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:03 Riigikogu otsuse "Urmas Volensi Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (222 OE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Hea ettekandja! Ma olen seni kõigilt Riigikohtu liikme kandidaatidelt küsinud sama küsimuse ja küsin ka teilt. Kas Eesti Vabariigi põhiseadus on ülimuslik Euroopa Liidu õiguse suhtes kogu Eesti territooriumil, sh okupeeritud Petserimaal ja Narva-tagusel alal? Või on mõni osa Eesti territoo... Loe lähemalt

15:04 45 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Tänan uuesti sõna andmast! Minu küsimus on järgmine. Kui vaadelda kultuuriantropoloogiliselt seda, mis siin viimastel tundidel on aset leidnud, siis joonistub väga selgelt välja, kuidas Reformierakonna umbisikuline hämar kollektiivne alateadvus sipleb oma rahapesutaagas ja proovib oma musta südam... Loe lähemalt

25.08.2020 / 16:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

16:06 Riigikogu avalduse "Demokraatia ja kodanikuühiskonna toetuseks Valgevenes" eelnõu (223 AE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep: Hea juhataja! Hea ettekandja! Meie eestlastena teame, kui kesksel kohal rahvusidentiteedi säilitamisel on oma keel. Valgevenelaste hulgas on oma emakeele tundmine ja kasutamine järjepidevalt langenud. Üks esimesi Lukašenka samme 1990-ndatel võimule tulles oli valgevene keele kui ainsa riigikeele sta... Loe lähemalt

17.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:16 Riigikogu otsuse "Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel" eelnõu (210 OE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh, hea ettekandja! Kui jälgida Euroopa Komisjoni liikmete seisukohavõtte, siis TERA skeemi nähakse paljuski ettevalmistusena selleks palju räägitud Euroopa Liidu hiigellaenuskeemiks. Loomulikult me teame kõiki neid erinevaid kahtlusi, mis selle laenuskeemiga seoses on üles kerkinud, et see võib ... Loe lähemalt

04.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Finantsinspektsiooni 2019. aasta aruanne video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh, hea juhataja! Auväärne ettekandja! Loen siit Finantsinspektsiooni aastaraamatust, et tarbijatele tuleb laenu anda vastutustundlikult ja see on väga tähtis. Kui globaalselt seda pilti vaadata, siis suuremat osa laene, mis on maailmas antud, ilmselgelt ei ole ei füüsiliselt ega matemaatiliselt ... Loe lähemalt

03.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:36 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta video-link-logo

Ruuben Kaalep: Auväärt juhataja! Hea Riigikohtu esimees! Ma tahaksin küsida, kuidas on meie riigis asjalood võimude lahususega, just kohtuvõimu seisukohalt. Näiteid sellest, et võimude lahusus võib olla küsimärgi all, saab tuua palju, aga üks kõige markantsemaid on see, et kahes kohas puudub ka füüsiline võimude l... Loe lähemalt

02.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Eesti Panga 2019. aasta aruanne video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh, hea juhataja! Auväärt ettekandja! Eesti ja Euroopa rahandust mõjutavad paratamatult globaalsed protsessid ja globaalse rahasüsteemi olemus. Kui me vaatame globaalset rahanduse olukorda, siis on pilt väga muret tekitav – oli seda juba enne koroonapandeemiat. Käesoleva aasta alguses jõudis glob... Loe lähemalt

20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:09 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Sa mainisid, et eelnõu ettevalmistamisest võttis osa Eesti Inimõiguste Keskus. Aga mis alustel selline täiesti varjamatult ideoloogiliste huvidega organisatsioon, kes ise seda tunnistab, võtab osa Eesti poliitika kujundamisest? Ja kas sel juhul, kui me seda ... Loe lähemalt

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:44 Vabariigi Valitsuse esitatud „Välispoliitika arengukava 2030“ eelnõu video-link-logo

Ruuben Kaalep: Hea välisminister! Head Riigikogu liikmed! Head kuulajad! Eriolukord, mis kestis üle kahe kuu, sai sel nädalavahetusel läbi, aga maailm, kuhu me naaseme, ei ole enam see, kust me tulime. Me ei lähe tagasi sellesse näiliselt turvalisse globaalsesse supermarketisse, kus rikas lääne eliit sai oma villa... Loe lähemalt

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:24 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh! Hea ettekandja! Palun selgitage, miks on teile nii oluline, et just teie erakond siit selle punkti nopiks. Kas teie siis ei nõustu sotsiaalministri seisukohaga, et pole oluline, kas eelnõu algataja on koalitsioon või opositsioon? Loe lähemalt

07.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi" arutelu video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh! Hea ettekandja! Väga palju arutatakse praegu selle üle, kui hästi on valitsus kriisiolukorraga hakkama saanud. Aga mis peaks sellises kriisiolukorras olema opositsiooni roll? Ja kas te oskate hinnata, kui hästi on nemad oma tööga hakkama saanud?  Loe lähemalt

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh! Lugupeetud peaminister! Kas valitsus on üksmeelel, mis on need konkreetsed tingimused, milleni see haiguspuhang peaks jõudma, selleks et oleks tarvis välja kuulutada eriolukord? On see haigete arv või miski muu? Loe lähemalt

19.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Riigikogu avalduse "Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest" eelnõu (140 AE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep: Austatud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! See eelnõu sai alguse 20. jaanuaril, kui väliskomisjoni istungil tegi Marko Mihkelson ettepaneku algatada avaldus, mis puudutaks ajaloomälu ja ajaloo võltsimise teemasid. 23. jaanuaril toimus väliskomisjoni istung, kus kuulati ära fraktsioonide seis... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep: Aitäh! Töörühma, mis koostas seda teksti, ei kuulunud ainult väliskomisjoni liikmed. Kahjuks mina ei oska kommenteerida, miks Aadu Must otsustas oma allkirja sellele eelnõule andmata jätma. Seda peate temalt endalt küsima. Loe lähemalt

11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh! Lugupeetud minister! Eesti ja eestlaste jaoks on alati olnud väga südamelähedane kõik, mis puudutab soome-ugri põlisrahvaid Venemaal, nende olukorda, nende kultuuri ja identiteedi säilimist. Kas te saaks välja tuua, mis on selle aasta jooksul olnud Eesti kõige suuremad saavutused selles valla... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep: Austatud esimees! Hea välisminister! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Eesti iseseisev välispoliitika peab lähtuma ainuüksi eestluse rahvuslikest huvidest. Täna, aastal 2020 ei ole enam vastuvõetav näha Eesti minevikku ja tulevikku kui paratamatut hulpimist lääne ja ida vahel, ilma tegeliku võimaluseta ... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep: Me ei saa mingil moel heaks kiita imperialistike suurriikide katseid suruda alla põlisrahvaid ja omandada nende territoorium, tehku seda siis Venemaa, Puna-Hiina või hoopis mõni meie liitlane. Igasugusele Venemaa nn kaasmaalaspoliitikale tuleb vastata soome-ugri hõimurahvaste enesemääramistaotluste ... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep: Aitäh! Ma lihtsalt repliigi korras põhjendan enda seisukohta. Ma nimetan totalitaarseks kõiki ideoloogiaid, mis peavad ennast ainuõigeks, ja liberaaldemokraatia kindlasti selline on. Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

23:06 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2019. aasta täitmise aruanne video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh! Lugupeetud minister! Mina tahan ka küsida looduslike pühapaikade kaitse kohta. Kas teie teete või siis kas Kultuuriministeerium teeb koostööd RMK-ga, et nad ei satuks kogemata mõnda hiide metsa raiuma, nagu on mitu korda kahjuks juhtunud? Loe lähemalt

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Põhiseaduse § 54 ütleb, et kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu. Kuidas see põhimõte kajastub selles eelnõus? Ja ma küsin ka, mis juhtub olukorr... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep: Aitäh! Hea ettekandja! Kuidas võiks sinu hinnangul tasakaalustada selles eelnõus Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu pädevusi, et vahest leevendada opositsiooni hirmu Mart Helme isikliku riigipöörde ees? Loe lähemalt

21.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh! Hea ettekandja! Kas saate valgustada, mis põhjendusel on seni lapsevanema nõusolekut psühhiaatrilise abi puhul kohustuslikuks peetud? Loe lähemalt

Ruuben Kaalep: Aitäh! Ma küsin uuesti oma eelmise küsimuse. Milliseid põhjendusi on varem toodud selle poolt, et lapsevanema nõusolek peaks olema kohustuslik? Millistele kaalutlustele on praegune süsteem üles ehitatud? Loe lähemalt

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh, hea juhataja! Hea peaminister! 21. sajandil võivad teadus ja tehnoloogia kardinaalselt mõjutada riikide geopoliitikat ja suurriikide omavahelisi jõuvahekordi. Näiteks Hiina Rahvavabariik on teinud suuri investeeringuid biotehnoloogiasse, nanotehnoloogiasse ja geneetikasse, et jõuda asümmeetri... Loe lähemalt

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:33 Arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta (nr 12) video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh! Auväärt peaminister! On väga hea, et ühe osana kliimaeesmärkide saavutamisest on Vabariigi Valitsus asunud ette valmistama raudteevõrgu elektrifitseerimist, mis kindlasti teeb reisirongiliikluse üle Eesti tõhusamaks ja odavamaks. Samuti on väga märgiline, et samasse aega satuvad olulised tö... Loe lähemalt

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh! Hea ettekandja! Te tsiteerisite oma ettekande alguses Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergit ja tema nägemust sellest, milline peaks olema ideaalne õigusriik. Kas ma saan teist õigesti aru, et te jagate Kalergi vaateid ja arusaamu sellest, milline peaks olema kogu Euroopa ühiskond? Kuidas t... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep: Aitäh! Hea ettekandja! Te kaitsesite oma kõnes ametnikke. Palun selgitage nüüd! Kui meil on täidesaatev võim, kelle rahvas on valinud täiesti õigusriigile kohaselt demokraatliku protsessi tulemusel ning kes esindab neid eetilisi aluspõhimõtteid ja väärtushinnanguid, mida rahvas tahab Eesti riiki juh... Loe lähemalt

10.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel video-link-logo

Ruuben Kaalep: Lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! Head kolleegid! Ma tänan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel nii peaministrit kui ka Euroopa Liidu asjade komisjoni esimeest sisuka ettekande eest!
On hea meel tõdeda, et Vabariigi Valitsuse Euroopa Liidu poliitika lähtub neist samadest rahvusl...
Loe lähemalt

Ruuben Kaalep: 20. sajandi suurim mõtleja, suur eurooplane Martin Heidegger kirjutas teise maailmasõja eelõhtul sellest, kuidas tema ajal nii kommunistlikku ida kui ka liberaaldemokraatlikku läänt valitsenud ideoloogiad tegid sama fundamentaalse vea: mõlemad nägid maailma kui inimesele kasutamiseks antud ressurssi... Loe lähemalt

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh! Hea ettekandja! Teie ettekannet ja eelmist ettekannet ühe tervikuna kuulates jäi selgesti kõlama, et eesti keele kasutamise hääbumine ja suurlinnastumine on ühe ja sama probleemi kaks osa. Kas see probleem ei alga juba küla ja valla tasandilt – külakoolide sulgemisest ja maapiirkondade väljas... Loe lähemalt

21.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Juhan Sarve Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (102 OE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh! Hea ettekandja! Küsin teilt sama, mida olen küsinud ka eelmistelt Riigikohtu liikme kandidaatidelt. Küsimus iseenesest on lihtne: kas Eesti Vabariigi territooriumil, sealhulgas ka Petserimaal ja Narva jõe paremal kaldal, on Eesti põhiseadus Euroopa Liidu õiguse suhtes ülimuslik? Loe lähemalt

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:45 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (70 OE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh! Hea ettekandja! Tahan teilt küsida, kas te olete kursis Mali režiimi toimepandud sõjakuritegudega ja etnilise puhastusega Mali põhjaosas. Kui te olete kursis, siis kuidas te saate heaks kiita sellise režiimi toetamist, ja kui te ei ole kursis, siis miks te olete tulnud siia saali, olles ettev... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep: Aitäh! Kas ma sain teie vastusest õigesti aru, et Mali režiimi sõjakuriteod ja põlisrahvaste allasurumine ei ole olulised teemad selles küsimuses, kuna maailm ei ole mustvalge? Loe lähemalt

15:04 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (73 OE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep: Hea ettekandja! Kas teie olete Mali konflikti asjaoludega paremini kursis kui lugupeetud kolleeg Jaak Juske? Küsin ka seda, et kas sõjakuriteod ja etnilised puhastused on teie hinnangul teemad, mida tuleks selle päevakorrapunkti juures vähemalt arutada. Loe lähemalt

Ruuben Kaalep: Mainisite oma ettekandes, et meie missioon aitab Malisse tuua rahu ja selle kaudu vähendada massiimmigratsiooni. Kuidas on see võimalik, kui Mali riigi põhjaosas on riigi loomisest peale olnud sisuliselt etniline konflikt, milleni on viinud koloniaalriikide tõmmatud piiridest kramplik kinnihoidmine? Loe lähemalt

04.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:58 Vaba mikrofon video-link-logo

Ruuben Kaalep: Austatud Riigikogu esimees! Hea Riigikogu! Hea Eesti rahvas! Ülehomme toimub siin saalis hääletus Eesti sõdurite Mali missioonil osalemise jätkamise üle. Sellega seoses tahaksin ma veidi meenutada Mali riigis käimasoleva konflikti olemust ja võib-olla ka valgustada neid, kes ei ole jõudnud sellesse ... Loe lähemalt

24.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Kalev Saare Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (43 OE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep: Aitäh! Hea riigikohtuniku kandidaat! Kas te olete nõus minu seisukohaga, et Eesti Vabariigi territooriumil Hiiumaast kuni Petserini ja Ruhnu saarest kuni Jaanilinnani on Eesti Vabariigi õigus ülimuslik Euroopa Liidu õiguse ja ÜRO deklaratsioonide ees? Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee