Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 132 Ava/Sulge kõik
16.06.2022 / 10:45 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu täiendav istung Vaata täpsemalt

10:48 39 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks haridus- ja teadusminister Liina Kersnale video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, hea esimees! Austatud minister! Olete lõvina seisnud oma valdkonna eest ja mäletan lihtsalt, jättes kõrvale rollid lapsevanemana, oli see tõesti oluline, et lapsed said kooli ja lapsevanemad, ma arvan, üle Eesti olid teile tänulikud. Eestikeelne haridus –loomulikult selle tänase protsessig... Loe lähemalt

30.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:08 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) esimene lugemine video-link-logo

Yoko Alender: Aitäh, austatud aseesimees, hea ettekandja! Eestis peretoetused on tegelikult ühed kõrgeimad, Euroopa Liidus oleme neljandal kohal osakaalu SKP-st. Ja meist kõrgemad on toetused selliste ultrakonservatiivsete vaadetega riikides nagu näiteks Ungari ja Poola ja nende kõrgete toetuste eesmärk poliitili... Loe lähemalt

17.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

11:42 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" muutmine" eelnõu (616 OE) esimene lugemine video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, austatud aseesimees! Head kolleegid! Esitasime siis keskkonnakomisjoni poolt  "Kliimapoliitika põhialuste aastani 2050" muutmise ettepaneku ja tutvustan teile ettepaneku sisu ja menetluskäiku Riigikogu keskkonnakomisjonis.

Kliimapoliitika põhialused on vastu võetud 2017. aastal 5. ap... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh küsimuse eest! See, kas see on lihtsalt loosung, on meie kõigi teha – see, mis saab edaspidi. 2019. aastal, enne kui Eesti kiitis heaks Euroopa Liidu ülese ja 2035. arengustrateegias sõnastatud kliimaneutraalsuse eesmärgi, telliti ka selline analüüs Stockholmi keskkonnainstituudilt. Põhjali... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh küsimuse eest! Kindlasti oli toidu tootmine osa ka sellestsamast Stockholmi Keskkonnainstituudi analüüsist, mis 2019. aastal koostati. Võib-olla see põhiline vastuolu, millest siin ka eile ministri ettekande ajal oli juttu, see kõige suurem selline baasiline vastuolu elurikkuse ja teiselt p... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Ma arvan, et kui võtta selline seisukoht, et seadusi enam ja riiklikke dokumente enam üldse mitte kaasajastada, siis me võime ju kõik ära minna siit. Mina isiklikult arvan ja tegelikult oli ju ka komisjoni arutelu osa see, et kuna Eesti tõepoolest on võtnud kohustuseks ja otsustanud, et kl... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Jaa. No jällegi see väljub nüüd muidugi selle eelnõu raamidest, protokolli huvides lisan, ja kindlasti ka komisjonis selle eelnõu teemalise arutelu raamidest. Mis piirikaubandust puudutab, siis kliimapakett sisaldab väga konkreetseid meetmeid piirikaubanduse ohjamiseks kohalikule keskkonnasõbrali... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Kliimapoliitika põhialustes ei kehtival kujul ega ka eelnõu ettepaneku kohaselt sellise täpsusastmega teemat ei ole käsitletud.

Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh! No ma loodan siiski, et meie debatt siin võiks, mina tahaksin, et meie debatt saaks siin saalis olla kõikides küsimustes sama sisuline, nagu ta minu meelest meil reeglina on kliimapoliitikat puudutavas, keskkonnaküsimusi puudutavas. Enamasti minu meelest on meil siin väga arukas ja sisuline ... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh küsimuse eest! See konkreetne uuring, mis telliti, siis ma eeldan, et hanke tulemusel aastal 2019, kas see võis olla eelmise või üle-eelmise valitsuse ajal, ma usun, et Stockholmi Keskkonnainstituut lihtsalt pakkus parimat hinna ja kvaliteedi suhet. Minul ei ole alust arvata, et nad oleksid... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh küsimuse eest! Ma olen suhteliselt kindel, et lapstööjõu kasutamist reguleeritakse teistes õigusaktides nii Euroopa Liidu kui kui Eesti õiguse tasandil. Ja ma loodan tõepoolest, et seda tehakse asjakohaselt.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Jaa, aitäh, hea küsija! See on väga oluline küsimus ja ma arvan, et kui ma tooksin välja sellest eilsest arutelust, kus minister tegi ülevaate, tõepoolest ta käsitles seda sellest aspektist, et meil on nii palju selliseid uusi suuri ettevõtmisi, mis nõuavad ka keskkonnamõjude hindamist, ja meil e... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, hea koosoleku juhataja! Austatud kolleegid! Mõned täpsustused olen sunnitud tegema eelmise ettekande põhjalt. Kõigepealt, mul on hea meel, mulle tundub, et siiski kõik esinejad on olnud seda meelt, et tegelikult on see vajalik eesmärk. Ja ma arvan, et tegelikult see, et meie poliitika põhi... Loe lähemalt

16.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

21:01 Keskkonnaministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest (sh „Kliimapoliitika põhialuste aastani 2050“ elluviimisest) video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, austatud esimees! Hea minister! Öeldakse, et üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna, ja see kujundlik näide kaughüppest võttis minu meelest väga hästi kokku selle seisu, kus me oleme. Nüüd selleks, et saada sealt paku pealt selle korraliku tulemuse juurde, mis võiksid olla need paar seadusa... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, austatud esimees! Hea minister! Taimed ja loomad peavad kolima tõepoolest võib-olla selle kaheksa aasta jooksul siis umbes 3,5 kilomeetrit tänases seisus, et säilitada oma elutingimused nendes kliimamuutuste tingimustes, millest siin juttu oli. Aga minu küsimus elurikkusest. Tõepoolest, se... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, austatud esimees! Head kolleegid ja austatud minister! Tõepoolest, loodus ja keskkond on see väärtus, mis on omane ühiselt kõige suuremale osale Eesti inimestest. Seda näitavad hiljutised väärtusuuringud. Nii et see teema tõepoolest läheb korda. Küll aga on teadlased viimasel ajal välja to... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, austatud juhataja! Tõepoolest, kuna mainiti nime, siis tegin kiire arvutuse. Kuna kolleeg Ernits luges siin ette numbreid, mida rohepöörde tegemine meile maksma läheb, siis Eestis [selle] tegemata jätmine maksaks meile 50 miljardit aastas, kui mu arvutus oli korrektne, tuginedes teadlaste ... Loe lähemalt

10.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Yoko Alender:

Austatud aseesimees! Head kolleegid! Annan keskkonnakomisjoni nimel üle eelnõu, millega tehakse ettepanek viia "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" kooskõlla "Eesti 2035" strateegiaga ja samuti Euroopa Liidu tasandil kokkulepitud kliimaneutraalsuse eesmärgiga aastaks 2050. Komisjoni liikmed ... Loe lähemalt

04.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:12 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (441 SE) teine lugemine video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, austatud aseesimees! Head kolleegid! Tutvustan teile eelnõu 441 menetlust juhtivkomisjonis esimese ja teise lugemise vahel. Meeldetuletuseks, et eelnõu algatas. Vabariigi Valitsus eelmise aasta septembri lõpus. Esimene lugemine lõpetati 8. detsembril ja muudatusettepanekute esitamise tähta... Loe lähemalt

14.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:05 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Energiakriisist elektrišokini" arutelu video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, austatud esimees! Austatud ettekandja, aitäh selle selge jutu eest! Selline jutt on alati värske tuul meile siin Riigikogus. See kolmnurgaprintsiip – seal kindlasti on ka kestlikkuse teema. Kui vaadata pikka perspektiivi peale seda kümneaastast lepingut, milline on võimalus või kuidas seos... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, hea esimees! Austatud ettekandja! Kipun arvama, et see, mis tarbimist kõige kiiremini vähendab, on ikkagi raha ja teiselt poolt seesama julgeolekuolukord. Nagu näha on, on siiski vaja, et väga valus oleks, enne kui otsused hakkavad tulema. See kolmas jalg, keskkond, mulle tundub, veel ei o... Loe lähemalt

11.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:58 Riigihalduse ministri 2022. a ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, austatud aseesimees! Hea minister, aitäh selle ülevaate eest! Üks viiest suurest eesmärgist strateegias "Eesti 2035" on tõepoolest hea elukeskkond. Arhitektina ja planeerijana muidugi tunnetan, et see valdkond on ikka veel pisut ... Võib-olla me ei suuda veel mõista neid mõjusid, kui laial... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, austatud aseesimees! Hea minister! Võib-olla ka Andres Metsoja küsimusest tõukudes, tõepoolest, mis võiks olla probleemi tuum või see üks suur muudatus? Minu fookusteema on kvaliteetne elukeskkond, et me sinna ka jõuaks. Minu meelest üks probleem on see, et meil ei ole just nimelt selle va... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, austatud esimees! Head ministrid, kolleegid! Ütlen mõned sõnad omalt poolt. Ma usun, et läheb ka lisaaega vaja.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Jaa. Hiljuti korraldasime keskkonnakomisjoni algatusel koos partneritega "Eesti ehitab" messil jätkusuutliku ehituse konverentsi. Ehitamine teatavasti algab planeerimisest. Mõned repliigid võib‑olla kõigepealt sealt konverentsilt ja kindlasti ka keskkonna vaatest, kuna "Eesti 2035" on see stratee... Loe lähemalt

23.03.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

Yoko Alender:

Austatud aseesimees! Head kolleegid! Annan keskkonnakomisjoni nimel üle eelnõu Keskkonnainvesteeringute Keskusest nõukogu liikme tagasikutsumiseks ja uue liikme nimetamiseks. Keskerakonna fraktsiooni palvel [teeme ettepaneku] kutsuda tagasi Martin Repinski ja nimetada nõukogu liikmeks Riigikogu l... Loe lähemalt

21.03.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:35 Riigikogu avalduse "Eesti rahvuslike huvide kohta kliimapaketi "Eesmärk 55" läbirääkimistel" eelnõu (526 AE) esimene lugemine video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Tutvustan eelnõu menetlust keskkonnakomisjonis. Meil oli istung 14. märtsil ja kohal olid kõik komisjoni liikmed, välja arvatud Jevgeni Ossinovski. Algatajate esindajana oli meil Urmas Reinsalu, menetluse poole pealt Riigikantseleist rohepoliitika koordin... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh küsimuse eest! Jaa, seda tõesti ametnikud tõid välja, et kuna tegemist on läbirääkimistes oleva paketiga, siis loomulikult ei saagi ju lõplikku mõju hinnata. Ja teatud asjad on ikkagi, võib-olla ma tooks ka võrdluse või esitaks justkui vastuküsimuse, ja väite, et tegelikult me ju teame, et ... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Ma võin vastata ... 

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh küsimuse eest! See on tõesti väga keeruline küsimus ja ma arvan, et selles mõttes see ei olnud päris korrektne, et kindlasti valitsuse seisukohad ei soovi võimalikult suurt raiemahtu. See ei ole päris korrektne, sellist seisukohta valitsusel ei ole.

Nüüd, mis puudutab biomassi, puitse... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Huvitav küsimus. Ma küll oma arust sõna "positiivselt" ei kasutanud, ma selgitasin lihtsalt, et selline põhimõte on kliimapaketis välja toodud. Küll aga, kui ma tohin öelda, me jällegi ei arutanud seda komisjonis, aga mul on väga raske loobuda kommentaaridest, kuna teema läheb mulle tõepoo... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh küsimuse eest! Jällegi, selle eelnõu menetluse ajal tegelikult see küsimus ei olnud arutelu all. Ma saan aru ja hästi tore on, et see teema pakub huvi, ja ma arvan, et tegelikult me vajamegi neid arutelusid siin sisuliselt, kahju lihtsalt, et see eelnõu tegelikult ei sisalda kõiki neid asju... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Mingil määral me seda puudutasime tõepoolest, selles kontekstis, et Venemaa ja Valgevene, eelkõige Venemaa, on läinud sõtta. Meil on sanktsioonid. See on selge, et seda riiki me ei saa usaldada. See tähendab seda, et nad isoleeritakse ka majanduslikus mõttes. Selles mõttes meie peame ise h... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, hea küsija! Kahjuks ma ei ole selle Jüri Raidla arvamusega tutvunud, seega ma seda tõesti ei oska kommenteerida. Küll aga saan kinnitada siin jällegi seda, mida puudutati loomulikult ka komisjoni istungil: see, et me oleme osa rohepöördest, on kindlasti iga Eesti inimese huvides.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Ma arvan, me kindlasti ei ole praegu olukorras, kus me peaks aja maha võtma ja lõpetama nende küsimustega tegelemise. Ma arvan, et see vajadus [jätkata] on suurem kui kunagi varem. Mis puudutab energeetikat, siis, nagu ma ka mainisin, Kristi Klaas tõi välja, et juba on Vene energiakandjate... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, hea küsija! Väga õigesti ütlesite. Tõepoolest see risk on, et kukume enne maha, kui me liiga pikalt mõtleme. Kliima soojenemine on reaalne protsess ja meie oleme küll Eestis kliima mõttes suhteliselt heas positsioonis, aga on kohti teatud riikides, teatud klimaatilistes piirkondades, kus t... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Ma pean muidugi tunnistama, et seda konkreetset küsimust taas kord selle eelnõu kontekstis ei käsitletud. Ma ei tea, kas ma teen õigesti, kui ma laskun nendesse kommentaaridesse. Aga tõepoolest, kuna see mulle huvi pakub, siis ma võtan selle aja. Minu teada Tallinki laevad ei sõida kõik Ve... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelmisel nädalal toimus Eesti Tööandjate Keskliidu rohepöördekonverents. President Alar Karis alustas tõdemusega, et nüüd ei tule küsida mitte kas, vaid kuidas saaks rohepööret kiiremini ellu viia. Kuidas saaks kiiremini?! Kolm neljandikku ettevõt... Loe lähemalt

14.12.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:02 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Hinnakriis elektriturul" arutelu video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Sooviks ka seda kindlust, et ma tean, et minu lapsed saavad elada riigis, kus nende heaolu on tagatud, et nad saavad elada planeedil, kus nende heaolu on üldse võimalik. Elu teeb omad korrektuurid, tükk aega oleme peitnud pead liiva alla ja kogu aeg rääkinu... Loe lähemalt

13.12.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:29 Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa poliitiline avaldus energiahindade kohta video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, hea koosoleku juhataja! Austatud minister! Kindlasti tuleb aidata neid, kes hetkel tõepoolest riskeerivad energiavaesusega, selle koha pealt täiesti nõus. Aga veel olulisem on pikas perspektiivis siiski tegeleda just nimelt selle tootmisvõimekuse tõstmisega. Te ütlesite ise ka, et energias... Loe lähemalt

08.12.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

20:46 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (441 SE) esimene lugemine video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid, kes te viibite veel siin ega vaata kodus AK-d! Annan ülevaate eelnõu 441 menetlusest Riigikogu keskkonnakomisjonis.

Komisjoni koosolek toimus 23. novembril videosilla teel. Puudu olid komisjoni liikmetest Heiki Kranichi ja Jevgeni Ossinovski. Minist... Loe lähemalt

18.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärgid aastani 2030 – "Eesmärk 55" saavutamine" arutelu video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Aitäh selle väga hea ülevaate eest! Kindlasti ka Eesti toidutootmises juba neid lahendusi on. Ma arvan, et eAgronom on hea näide. Aga nüüd küsimus. Kuna te toimetate ka rohepöörde juhtkomisjoni juures, siis kas kliimapaketi juhtkomisjoni teekaart, mi... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja, aitäh selle põneva sissevaate eest innovatsioonimaailma! Kui minna sellisele suurele tasandile, siis võib ju öelda, et kliimamuutused on ka innovatsiooniga põhjendatud või selle põhjustatud. Aga kas me näeme siin siis seda, et me läheme n‑ö järgmisel... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, austatud esimees! Austatud ettekandja! Aitäh ELAK-ile selle suurepärase arutelu korraldamise eest ja muidugi ka teile selle suurepärase ettekande eest! Ma olen paljuga vägagi nõus. Aitäh, et tõite ka lapsed ja vanavanemad mängu! Minu lapsed on võib-olla vanavanemad just siis, 2100. aastal.... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Suur tänu veel kord ELAK‑ile suurepärase arutelu korraldamise eest ja samuti esinejatele! Enamasti, kui oleme siin saalis rääkinud kliimateemadel, on vestlus olnud väga sisukas ja üsna üksmeelne ning selle üle on mul väga hea meel.

Mõned reageeringu... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Jah, palun lisaaega.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

... et me kõnniksime ühte sammu, kui me kaitseme oma seisukohti, kui me täpsustame oma seisukohti Euroopas kliimapaketi üle läbi rääkides, et me juba siis võtaksime arvesse meie enda rohepöörde teekaarti. Ma arvan, et tegelikult on Eesti selleks juba piisavalt küps. Ma olen väga nõus, et Enefit G... Loe lähemalt

25.10.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:03 Peaministri poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister, aitäh selle eest, et te tulite täna parlamendi ette ja me saame seda debatti pidada! Kuidas te julgustaksite, kuidas te nõustaksite neid inimesi, kes täna kahtlevad ja kõhklevad ja tõesti teevad seda isiklikel põhjustel? Neil on mure. Ja mis võiks o... Loe lähemalt

16.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

06:26 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) teine lugemine video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, austatud esimees! Head kolleegid! Tere hommikust! On uus päev. Läheme edasi. Teie ees on keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. See puudutab eelkõige keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamist ja selle asemele paremate lahenduste loomist. Keskk... Loe lähemalt

Yoko Alender:

No ma arvan, et veendumus peab alati olema otsuste aluseks. Selles mõttes siin on sõnastatud väga selgelt, millised on need juhtumid, mille puhul seda lepingut sõlmida ei saa. See sõna "veendunud" – ma ei ole juriidikas nii pädev, et öelda, kas on paremaid sõnastusi, aga ma arvan, et kaalutlusots... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Ei, tegelikult on niimoodi, et meile siiski kirjutasid ka needsamad maaülikooli teadlased, ja kuna see menetlusprotsess oli üsna pikk, siis kõik need, keda austatud küsija loetles, olid ka meie aruteludel kohal. Näiteks Keskkonnaõiguse Keskusega oli pikem diskussioon [eelnõu] vastavusest Århusi k... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Mõjudest räägiti komisjoni menetluse protsessis küll ja eelkõige just, kui oli see esimene üldisem kohtumine, siis ka eelnõu autorite Rita Annuse ja Uudo Timmiga. Kindlasti üks mõjudest on see, et nende IT‑arenduste jaoks, mida siin on vaja teha selleks, et need registrid luua, on vaja vah... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Konkreetselt inimese jaoks ongi kõige olulisem ehk see, mis puudutab erinevaid loodusega, keskkonnaga seotud tegevuslubasid, registreeringuid, mis on mingite tegevuste aluseks, taotlusi. Edaspidi on selle jaoks üks uks. On üks veebikeskkond, seesama KOTKAS, kustkaudu siis kõiki neid toiminguid te... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, hea küsija! Ma arvan, et ega lõpuni välistada selliseid pakkumisi loomulikult ei saa. Eesti on väike riik ja info selle kohta, kes kus metsa omab, kindlasti on ikkagi mingil määral liikvel. Aga see muudatus kindlasti massilise jõulise müügipakkumise survet peaks vähendama. Ma arvan, et sel... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, hea küsija! Austatud juhataja! Loomulikult, see natuke meenutab mulle ka jäätmevaldkonda, kus ka tahaks kõik ühekorraga korda teha ja heaks teha. Tõepoolest, juba aastatel 2017 ja 2019 on tehtud muudatusi nendes registrites ja ma arvan, et see töö tahes-tahtmata peab jätkuma. Ma arvan, et ... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Austatud juhataja! Hea küsija! Minu teada tuleneb see metsaseadusest, aga mis see sisuline põhjus on, vaat ma jään ausalt öeldes vastuse võlgu. Ehk oskab minister aidata hiljem selle küsimuse vastusega. 

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Austatud esimees! Hea küsija! Tõepoolest, tööpäev on olnud pikk, ma ei suutnud võib-olla kõiki neid komisjonides toimunud arutelusid edasi anda täiel määral. Nii et aitäh selle täpsustava küsimuse eest! Tõepoolest, ka komisjonis oli diskussioon selle sõnastuse üle ja just nimelt selle üle,... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Austatud esimees! Hea küsija! See puudutab just nimelt seda metoodikat, mida ma püüdsin ka siin lahti seletada. See võibki olla [segane], kui sellega igapäevaselt ei tegele, ja ma arvan, et see on ka üks põhjustest, miks see on tekitanud palju küsimusi. See SMI metoodika ongi seesama stati... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Austatud esimees! Hea küsija! Metsanduse tõlgendus, ma arvan, võiks olla siiski see, et kõik, mis puudutab meie metsa seisukorda, samamoodi kuulub sinna alla. Nii nagu oli juttu ka aruteludes Keskkonnaagentuuriga, et ka näiteks Tartu metsauurijad, metsaökoloogid peaksid saama neid andmeid ... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, austatud esimees! Hea küsija! Tõepoolest, saadikutelt muudatusettepanekuid ei ole laekunud ja kõik sõnastatud muudatusettepanekud on ministeeriumi ettepanekul komisjonis sõnastatud. Siin on ettepanekuid, mis käsitlevad registrit, veel mõnede seaduste täiendamist, mis puudutab neid registre... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Austatud esimees! Hea küsija! Kahjuks vist eesti keele kasutusega tõepoolest on nii, et vahel kasutatakse sõnu ebatäpselt. Kui vahel jälgida näiteks, kui palju kasutatakse sõna "osas" igasuguste muude ilusate sõnade ja lausekonstruktsioonide asemel, siis tundub, et meil on need lausa meelest läin... Loe lähemalt

Yoko Alender: Aitäh, austatud esimees! Hea küsija! Ei, sellest juttu ei olnud. Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, austatud esimees! Austatud küsija, aitäh selle siira küsimuse eest! Ma täpsustaksin seda, et algselt tulid ministeeriumist ettepanekud meile ju märtsi alguses. Sõnastuseni jõudsime me lõpuks juunikuus. Seal vahepeal toimusid arutelud, mille põhjal sõnastatigi uued ettepanekud, muu hulgas s... Loe lähemalt

02.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:19 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Yoko Alender:

Head kolleegid! Austatud juhataja! Esmalt loomade heaolu probleemidest karusloomafarmides, nendest ei saa mööda vaadata. Kasvatatakse peamiselt rebaseid, naaritsaid ja tšintšiljasid. Eestis on praegu jäänud alles veel tšintšiljad ja rebased, ent mõned aastad tagasi oli meie farmides ka mitusada t... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Need riigid on näiteks Suurbritannia, Norra, Holland, Austria, Horvaatia, Sloveenia, Makedoonia, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Slovakkia, Luksemburg, Belgia, Tšehhi, Prantsusmaa ja Iirimaa. Taanis ja Rootsis on keelustatud rebasefarmid ning paljudes riikides on poliitiline arutelu keelustamise... Loe lähemalt

19.05.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:03 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) teine lugemine video-link-logo

Yoko Alender:

Austatud juhataja! Hea ettekandja! Te alustasite tõepoolest eile lootusrikkalt ja komisjoni arutelu isegi kajas läbi. Täna olete rääkinud kaladest, Neste kütusest ja Eesti vanglatest, aga olete jätnud vastamata Erki Savisaare küsimusele eelnõu seletuskirja täiendamise kohta ega ole kajastanud nei... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, austatud aseesimees! Hea ettekandja! Oma parematel päevadel komisjonis olete te väga sisukas ja sisuline töökaaslane, aga täna olen sunnitud ära õiendama veel ühe asja, mis puudutab  komisjoni arutelu. Meil oli külas ühel istungil ka loomaaia direktor, kes oli väga häiritud sellest, et loo... Loe lähemalt

21.04.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:22 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Ka teie, kes te jälgite meid kaugtöö vormis! Ei saa jätta kasutamata võimalust selle eelnõu kolmanda lugemise puhul sõna võtta. Reformierakond toetab seda eelnõu palavalt. Ma ei hakka selle sisu siin väga pikalt kokku võtma, sest tegelikult EKRE minister ... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Nüüd, kindlasti on kohalikel omavalitsustel väga suur roll kogu selle jäätmete teema juures, ja paljud neist on ka murelikud, et kui me liigume edasi, siis kuidas ikkagi kohaliku omavalitsuse motivatsioon on oma inimesi ühest küljest koolitada, teisest küljest näiteks hankida uut konteiner... Loe lähemalt

15.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?“ arutelu video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja, aitäh selle petitsiooni eest ja aitäh ka ettekande eest! Mainisite mõningaid positiivseid näiteid, mõningaid mitte nii positiivseid näiteid teistest riikidest, kuidas kliimaneutraalsuse poole liigutakse. Kas te oskate tuua ka mõne hea näite, millest Eesti... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Hea juhataja! Austatud kolleegid! Head külalised ja inimesed, kes te jälgite meid interneti vahendusel! Alustaksin ühe esineja sõnadega, kes täna meie ees kõnelemisest loobus. Mitte et ta ei tahtnud, aga ta tegeleb asjaga. Seni, kuni meie arutasime, moodustasime uue valitsuse, tegelesime koroona ... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, hea juhataja! Austatud kolleegid! Hea Urve! Ma arvan, et see on üks võtmeküsimustest. Ma arvan, et tehakse küll ja tehakse juba väga varasest east. Seda tõendab minu meelest meie noorte kliimateadlikkus, küll aga tuleb siit edasi juba see konkreetsem kõrghariduse tasand. Kindlasti siin saa... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, hea juhataja! Austatud kolleegid! Hea küsija! Tõepoolest, meie koostöö ka keskkonnakomisjonis on minu meelest väga asjalik ja paljud mõtted ühtivad. Mis puudutab seda õlitehase investeeringut, siis vastan ausalt: mina ei ole aru saanud, kas selle tehase rajamisega tegeldakse või ei tegelet... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, hea juhataja! Head kolleegid! Hea küsija! Eelmine ettekandja Madis Vasser tõi hästi välja Prantsuse näite, kuhu võivad viia sellised ranged keelustamised. Toimus kollavestide protest ja rahutused, mis tulenesid sellest, et kütuse hinda taheti pisut tõsta. Ma arvan, et esialgu me oleme Eest... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Hea juhataja! Head kolleegid! Hea küsija! Tegelikkuses me suunamegi juba täna väga palju tarbimist ju maksude kaudu. Üks teema, mis on Euroopa Liidu tasandil kerkinud, on see, et kui me vaatame fossiilsetest kütustest väljumist üleeuroopaliselt, siis selles perioodis, kus need üleminekud a... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, hea juhataja! Head kolleegid! Hea Riina! Seda ma kindlasti kinnitada ei saa. Ma arvan, et ma ei saa kuidagi kinnitada või lubada, mida teevad valitsusliikmed või mida teeme ja otsustame meie siin sajaühekesi. Aga ma olen kindlalt sellel seisukohal, et Narva kateldes, mis on väga suure mahu... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Ma arvan, et kui ma teaksin sellele [küsimusele] vastust, siis ma töötaksin pisut teisel ametikohal. Aga ma arvan, et see on meie kõigi teha, kuidas see juhitav võimsus kujuneb ja milline see on. Seesama energia tootmise kava, mida mainis Madis Vasser, koosneb tegelikult väga erinevatest e... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Hea juhataja! Head kolleegid! Hea küsija! Eile oli üks metsandusteemaline arutelu, kus osales ka Eestimaa Looduse Fond, ja jagati teadmisi ka selle kohta, millised võiksid olla alternatiivid sellisele intensiivsele raiele, näiteks püsimetsanduse kaudu. Väga hästi tuli sealt arutelust välja... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Hea juhataja! Head kolleegid! Hea Timo, kolleeg keskkonnakomisjonist! Absoluutselt nõus. Minu meelest tegevuskavade ainus eesmärk ongi see, et nende järgi tegutsetaks. Võib-olla sellest kliimakogu mõttest veel nii palju, et uurisin ka naabrite, Soome ja Rootsi vastavate kogude tegevust. Se... Loe lähemalt

14.04.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

00:01 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) teine lugemine video-link-logo

Yoko Alender:

(Kaugühendus)

Head kolleegid! Hea juhataja. Kena uut töökuupäeva! Meie ees on jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu teisel lugemisel. Seaduseelnõu algatas Vabariigi Valitsus 2020. aasta 11. mail. Meenutan, et minister, kes eelnõu meile esimesel lugemisel tutvustas, oli Ren... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Vabandust! Tarmo Kruusimäe ühendus oli kahjuks väga katkendlik. Ütleme nii, et tootjate all peetakse silmas ikkagi neid organisatsioone ja ettevõtteid, kes pakendeid turule lasevad, ehk kaubanduse esindajad eelkõige. Inimesed oleme me kõik ja tarbijad oleme me ka kõik. Aga tarbija rollis oleme me... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Austatud juhataja! Hea kolleeg! Tundub, et internet on õhtu poole muutunud pisut kehvaks, aga nii palju, kui ma küsimust kuulsin, siis tõepoolest liigiti kogumine on eesmärgiks juba aastaid. Ja olgem ausad, osas eesrindlikes omavalitsustes sellega ka nutikalt läbiviidud hangete kaudu tegeldakse. ... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, austatud juhataja! Hea küsija! Head kolleegid! Need on väga õigustatud küsimused. Ma ütleksin kokkuvõtvalt nii, et see eelnõu on üks samm paremale tulemusele, sisukamale ringmajandusele lähemale. Kaugeltki ei lahenda see kõiki probleeme, mis puudutavad liigiti kogumist, mis puudutavad ülds... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Hea juhataja! Austatud küsija, ma väga vabandan! Ma kuulsin seda mõistlikku sissejuhatust, aga küsimuse hetkel heli kadus. Ehk küsija saaks küsimust korrata.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Nüüd oli kuulda. Austatud juhataja! Hea küsija! Eks selle paketi väljatöötamise juures oleme kindlasti ka meie komisjoni liikmetena ja kogu riik. Ja ma arvan, et lisaks ka väga palju huvigruppe. See on teema, mis puudutab paljusid. Minu teada lõplikku valmis plaani ei ole. Keskkonnaministe... Loe lähemalt

Yoko Alender: Jaa, nüüd kuulen.  Loe lähemalt

Yoko Alender:

Kahjuks Kruusimäe küsimuse lõpp ... Kas saaks äkki korrata küsimust? Jah, palun!

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, austatud juhataja! Hea küsija, taaskasutusorganisatsioone rahastavad tootjad, kes pakendeid turule toovad. 

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Austatud juhataja! Hea küsija, hea kolleeg keskkonnakomisjonist! Ma arvan, et see on väga hea pinnas edasi liikumiseks. Ja ma kasutan võimalust tunnustada ka meediat, kes on tegelikult neid kitsaskohti viimasel ajal väga tõhusalt välja toonud. Loomulikult on meile abiks ka Riigikontrolli a... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, austatud juhataja! Hea küsija! Silmailu küsimused meil komisjonis arutelu all ei olnud. Küll aga võin öelda seniste teadmiste baasilt, et mulle tundub, et on üsna suur konsensus selles, et me võiksime pigem liikuda ikkagi tekkekohalt kogumise poole ja avalik võrk võiks olla ainult teatud k... Loe lähemalt

22.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:54 Arupärimine oluliste küsimuste kohta metsanduse valdkonnas (nr 51) video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh! Austatud minister! Väga tore on kuulda siin metsanduse arutelu. Mulle meeldis väga teie vastus kolleeg Indrek Saare küsimusele. Sellest tekkis ka endal küsimus. Me näeme, et keskpikas perspektiivis on vaja ikkagi mingil määral raiesurvet eelkõige riigimetsale vähendada. Me teame samal ajal... Loe lähemalt

17.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:56 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 SE) teine lugemine

Yoko Alender:

Lugupeetud aseesimees! Head kolleegid! Kõne all on tõepoolest selle konventsiooni 2010. aasta protokolliga ühinemise seadus ja seda arutas keskkonnakomisjon oma 8. märtsi videoistungil. Osa võtsid kõik komisjoni liikmed. Muudatusettepanekuid peale esimese lugemise lõpetamist, mis oli 17. veebruar... Loe lähemalt

14:59 Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" eelnõu (342 OE) esimene lugemine

Yoko Alender:

Austatud aseesimees! Head kolleegid! Keskkonnakomisjon otsustas oma 25. veebruari istungil esitada otsuse eelnõu, millega  kutsutakse Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogust tagasi Riigikogu liikmed Merry Aart ja Priit Sibul ning nimetatakse uuteks nõukogu liikmeteks Riigikogu liikm... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Vaat sellist küsimust komisjon küll ei arutanud.

Loe lähemalt

15:04 Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (343 OE) esimene lugemine

Yoko Alender:

Austatud aseesimees! Head kolleegid! See otsuse eelnõu puudutab Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmeid. 25. veebruaril otsustati RMK nõukogust tagasi kutsuda Riigikogu liige Andres Metsoja ja nimetada uueks nõukogu liikmeks Riigikogu liige Yoko Alender. Selle alusel esitas keskkonnakomis... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Olles siin komisjoni istungi arutelu tutvustaja, saan ma jagada teiega seda, mis komisjonis toimus. Komisjon otsustas tagasi kutsuda liikme Andres Metsoja ja nimetada uueks nõukogu liikmeks Yoko Alenderi.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, hea küsija! Sel määral me arutasime seda küsimust, nagu ma ette kandsin. Ma andsin komisjonis toimunud arutelu edasi üsna sõna-sõnalt. 

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh, hea küsija! Austatud aseesimees, me arutasime seda täpselt sel määral, nagu ma teile edasi andsin.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Austatud aseesimees ja head kolleegid! Hea küsija! Mina järgin oma kohustusi Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe rollis ja täna ma annan edasi keskkonnakomisjoni arutelu. Ja hiljem kasutan oma mandaati hääletades.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Austatud aseesimees! Head kolleegid! Hea küsija! Tühje pabereid kindlasti ette lugeda ei saakski. Keskkonnakomisjoni arutelu andsin edasi täpselt nii, nagu see toimus, ja keskkonnakomisjoni pädevuses kindlasti ei ole kellegi väidetavate süütegude arutamine.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Kuna Riigikogu liige täidab kohustusi hääletades, siis ma ei näe põhjust, miks ma peaksin ennast hääletuselt taandama. Kui ma ei usaldaks ennast, siis oleks enda kandidatuuri ülesseadmine sellele kohale kummaline.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Austatud aseesimees! Head kolleegid! Hea küsija! Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku jätta RMK nõukogu liikmeks nende esindajana Mihhail Korbi ja Reformierakonna fraktsioon esitas siinkõneleja kandidatuuri.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Aitäh! Head kolleegid, austatud küsija! Keskkonnakomisjoni istungil ka seda küsimust me ei arutanud. Oma isikliku seisukoha võin ma heale kolleegile muus formaadis esitada. Kuna tegemist on ka minu kandidatuuriga, siis võin kinnitada, et kindlasti näen ma oma rolli selleski, et komisjoni esimehen... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Hea aseesimees! Head kolleegid! Hea küsija! Kindlasti te oma pika poliitikupraktika tõttu teate väga hästi, et teatud personalivalikuid tehakse koalitsioonis, nii nagu neid tehakse. Ja kui te soovite minu isiklikku seisukohta, siis sellest võime kindlasti rääkida mõnel teisel korral.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Hea aseesimees! Head kolleegid! Hea küsija! Seda infot oli vähe ja siis võib-olla oli seda raske kuidagi käsitleda. Veel kord: me arutasime seda täpselt sel määral, nagu ma ette kandsin.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Hea aseesimees! Head kolleegid! Hea küsija! Selle otsuse eelnõu kohaselt nõukogusse määratud inimesel mingisuguseid kahtlustusi ei lasu.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Hea aseesimees! Head kolleegid! Hea Peeter, kolleeg keskkonnakomisjonist! Tõepoolest, Peeter Ernitsal on õigus. See eelnõu Mihhail Korbi nõukogusse kuulumist ei puuduta.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Hea aseesimees! Head kolleegid! Hea Andres, samuti hea kolleeg keskkonnakomisjonist! Ma kinnitan Andrese juttu. See küll ei kajastu komisjoni protokollis, aga minu meelest oli see Jevgeni Ossinovski, kes väitis, et Andres Metsoja oleks väga hea kandidaat nõukogus jätkama. Ja seda võib välja luged... Loe lähemalt

Yoko Alender:

Hea aseesimees! Head kolleegid! Hea küsija! Kahjuks keskkonnakomisjoni arutelu ajal seda küsimust ei arutatud. Aga tänase päevani on teie fraktsioonikaaslane nõukogu töös osalenud ja kindlasti on tal olnud võimalik sellekohaseid kahtlusi või muresid edasi anda.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Hea aseesimees! Head kolleegid! Hea küsija! Minu informatsiooni kohaselt see ametikoht on tõepoolest tasustatud. Kui suur see tasu on, selle vastuse ma jään võlgu. See peaks olema avalik info, selle saab Riigikogu liige kindlasti järele uurida. 

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Hea aseesimees! Head kolleegid! Hea vastaja! Me järgime head tava. 

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Hea aseesimees! Head kolleegid! Hea küsija! Tänase arutelu tulemusel olete saanud väga põhjaliku ülevaate sellest, mida selle päevakorrapunkti all keskkonnakomisjon arutas.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Hea aseesimees! Head kolleegid! Hea küsija! Andres Metsoja on kindlasti mitmekülgselt tugevate oskustega inimene.

Loe lähemalt

Yoko Alender:

Hea aseesimees! Head kolleegid! Mina võtan võimalikku RMK nõukogu liikmeks saamist eelkõige suure vastutusena.

Loe lähemalt

08.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:03 Istungi rakendamine video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Soovin keskkonnakomisjoni nimel anda üle kaks Riigikogu otsuse eelnõu. Mõlemad Riigikogu otsuse eelnõud on edastatud digitaalselt juhatusele, aga tutvustan siin lühidalt nende sisu.

Esimene neist puudutab keskkonnakomisjoni ettepanekut kutsu... Loe lähemalt

17.02.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:36 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 SE) esimene lugemine video-link-logo

Yoko Alender:

Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Keskkonnakomisjon arutas eelnõu esimest korda 11. jaanuaril. Eelnõu kandis ette toonane minister Rain Epler, kes andis lühidalt ülevaate eelnõu sisust. Ma ei hakka seda välja tooma, kuna see kattus ministri poolt siin saalis esitatuga. Lisaks täpsustas me... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee