Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Istungid ja stenogrammid, 14.10.2020 - 24.11.2020

24.11.2020
24.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (246 SE) teine lugemine video-link-logo

10:05 Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (200 SE) teine lugemine video-link-logo

10:26 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 video-link-logo

12:50 Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:06 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (227 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:24 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:33 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE) esimene lugemine video-link-logo

23.11.2020
23.11.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:06 Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:16 Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:21 Arupärimine Eesti Energia AS-i tütarettevõtte Enefit Green tegevuse kohta (nr 44) video-link-logo

15:44 Vaba mikrofon video-link-logo

20.11.2020—22.11.2020
Istungeid ei toimu 20.11.2020—22.11.2020
19.11.2020
19.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:06 Kultuurikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala“ arutelu video-link-logo

18.11.2020
18.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:01 Siseminister Alar Lanemani ametivanne video-link-logo

14:03 Istungi rakendamine video-link-logo

14:09 Sotsiaalmaksuseaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:40 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) teine lugemine video-link-logo

00:16 Turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE) teine lugemine video-link-logo

00:21 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE) teine lugemine video-link-logo

18.11.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Referendum video-link-logo

12:15 Arengud haiguspäevade hüvitamisel video-link-logo

12:30 Eesti positsioonid video-link-logo

12:43 Valimised video-link-logo

12:57 Viiruse levik video-link-logo

13:10 Majanduse areng video-link-logo

13:25 Turismimajanduse toetamine video-link-logo

13:40 Valitsuse plaanid video-link-logo

13:51 Rahvahääletuse kampaania video-link-logo

17.11.2020
17.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (240 SE) teine lugemine video-link-logo

10:07 Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (218 SE) teine lugemine video-link-logo

10:13 Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 SE) teine lugemine video-link-logo

11:25 Kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu (217 SE) teine lugemine video-link-logo

11:57 Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE) teine lugemine video-link-logo

12:17 Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) teine lugemine video-link-logo

12:21 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (257 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:01 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE) esimene lugemine video-link-logo

16.11.2020
16.11.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:01 Keskkonnaminister Rain Epleri ametivanne video-link-logo

15:03 Istungi rakendamine video-link-logo

15:05 Vaba mikrofon video-link-logo

13.11.2020—15.11.2020
Istungeid ei toimu 13.11.2020—15.11.2020
12.11.2020
12.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:04 Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:05 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:07 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE) (ühendatud eelnõud 131 SE, 132 SE ja 172 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:09 Riigikogu otsuse "„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine" eelnõu (53 OE) teine lugemine video-link-logo

10:24 Riigikogu otsuse "„Kriminaalpoliitika põhialuste aastani 2030“ heakskiitmine" eelnõu (52 OE) teine lugemine video-link-logo

11.11.2020
11.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:02 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE) teine lugemine

14:05 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2019.–2020. aastal

15:43 Riigikogu otsuse "Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (247 OE) esimene lugemine

16:16 Maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE) esimene lugemine

16:22 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse rakendamine) eelnõu (261 SE) esimene lugemine

16:36 Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE) esimene lugemine

16:55 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (263 OE) esimene lugemine

17:13 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (264 OE) esimene lugemine

17:20 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (265 OE) esimene lugemine

17:34 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (266 OE) esimene lugemine

17:42 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (267 OE) esimene lugemine

17:52 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus" eelnõu (268 OE) esimene lugemine

17:58 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu (269 OE I)

18:04 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (270 OE) esimene lugemine

18:10 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (271 OE I)

18:16 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (273 OE) esimene lugemine

18:23 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Irini" eelnõu (274 OE) esimene lugemine

11.11.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:04 Haiguspäevade hüvitamine video-link-logo

12:20 Suhtlus video-link-logo

12:30 Rahvahääletus video-link-logo

12:45 Välispoliitika video-link-logo

13:02 Tegutsemine tervisekriisis video-link-logo

13:18 Olukord koroonaviirusega toimetulekul video-link-logo

13:32 Hädapärane tervishoiukorraldus video-link-logo

13:47 Õigusriik video-link-logo

10.11.2020
10.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja üldharidusasutuste töö korraldamiseks ühtsetel alustel COVID-19 viiruse oludes" eelnõu (242 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:56 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (280 OE) esimene lugemine video-link-logo

09.11.2020
09.11.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:09 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE) teine lugemine video-link-logo

16:00 34 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

17:36 Arupärimine turismisektori toetusmeetmete kohta (nr 43) video-link-logo

18:58 Arupärimine eestikeelsele õppele ülemineku kohta (nr 42) video-link-logo

19:59 Vaba mikrofon video-link-logo

30.10.2020—08.11.2020
Istungeid ei toimu 30.10.2020—08.11.2020
29.10.2020
29.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:04 Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE) kolmas lugemine video-link-logo

28.10.2020
28.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:56 Istungi rakendamine

14:01 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:07 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Finantskorporatsioonis" eelnõu (237 OE) teine lugemine video-link-logo

14:10 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) teine lugemine video-link-logo

14:15 Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE) teine lugemine video-link-logo

14:18 Eesti Vabariigi ja Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) vahelise CERN-iga ühinemise eelses staadiumis assotsieerunud liikme staatuse andmist käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:26 Euroopa Nõukogu filmialase kaastootmise konventsiooni (uuendatud) ratifitseerimise seaduse eelnõu (258 SE) esimene lugemine video-link-logo

28.10.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:57 Infotund

12:01 Maaelu kriisi meetmed video-link-logo

12:16 Andmekogude haldamine video-link-logo

12:25 Laste vaimne tervis video-link-logo

12:39 Erakondlik kriisiabi video-link-logo

12:55 Regionaalne võrdsus video-link-logo

13:06 Koroonaviiruse hetkeseis video-link-logo

13:21 Pakiautomaatide paigaldus väikeasumites video-link-logo

13:31 Tervishoiuteenused video-link-logo

13:45 Turismimajandus video-link-logo

27.10.2020
27.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel" eelnõu (211 OE) teine lugemine video-link-logo

10:13 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (224 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:26 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE) (ühendatud eelnõud 131 SE, 132 SE ja 172 SE) teine lugemine video-link-logo

11:38 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (213 SE) esimene lugemine video-link-logo

26.10.2020
26.10.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:03 Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:21 Vaba mikrofon video-link-logo

23.10.2020—25.10.2020
Istungeid ei toimu 23.10.2020—25.10.2020
22.10.2020
22.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas elada koroonaviirusega?" arutelu video-link-logo

13:46 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) eelnõu (231 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:51 Võlaõigusseaduse muutmise seaduse (üürisuhted) eelnõu (232 SE) esimene lugemine video-link-logo

21.10.2020
21.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:02 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) teine lugemine video-link-logo

15:20 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (246 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:23 Välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:09 Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:15 Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (226 SE) esimene lugemine video-link-logo

21.10.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Vastutus video-link-logo

12:16 Julgeolekupoliitika video-link-logo

12:27 Maaelu Edendamise Sihtasutus video-link-logo

12:39 Välispoliitika video-link-logo

12:54 Toetused video-link-logo

13:07 Merekaitse video-link-logo

13:17 Vähemuste õigused video-link-logo

13:33 Kaitsepoliitika video-link-logo

13:42 Valitsemine video-link-logo

13:56 Maaelu tulevik video-link-logo

20.10.2020
20.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE) teine lugemine video-link-logo

19.10.2020
19.10.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:00 Riigikohtu liikme Urmas Volensi ametivanne video-link-logo

15:01 Istungi rakendamine video-link-logo

15:06 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:00 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:11 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:17 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:52 Vaba mikrofon video-link-logo

16.10.2020—18.10.2020
Istungeid ei toimu 16.10.2020—18.10.2020
15.10.2020
15.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Raudteeseaduse eelnõu (201 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:04 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:09 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE) esimene lugemine video-link-logo

14.10.2020
14.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:05 Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (200 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:33 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) eelnõu (233 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:41 Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (218 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:46 Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (240 SE) esimene lugemine video-link-logo

14.10.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:03 Otsuste järjepidevus video-link-logo

12:15 Eelarvepoliitilised valikud video-link-logo

12:31 Koolikorraldus koroona ajal video-link-logo

12:45 Riigieelarve video-link-logo

13:00 Ministri pädevus video-link-logo

13:15 Elatisega seonduv video-link-logo

13:25 Välistudengid video-link-logo

13:41 Palgatõus video-link-logo

13:54 Valitsuse kommunikatsioon video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee