Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Istungid ja stenogrammid, 05.04.2021 - 11.05.2021

11.05.2021
11.05.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:08 Meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:16 Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:17 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele haiguspäevade hüvitamiseks alates esimest päevast" eelnõu (346 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:34 Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:43 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (348 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:27 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (309 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:05 Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE) esimene lugemine video-link-logo

10.05.2021
10.05.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:50 Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu taaskäivitamise kava rahastamise ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuse omavahendite süsteemi kohta heakskiitmine" eelnõu (353 OE) teine lugemine video-link-logo

19:10 Vaba mikrofon video-link-logo

07.05.2021—09.05.2021
Istungeid ei toimu 07.05.2021—09.05.2021
06.05.2021
06.05.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "EL järgmise finantsperspektiivi, taasterahastu ja õiglase üleminekufondi raha planeerimisest" arutelu video-link-logo

05.05.2021
05.05.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:07 Tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE) kolmas lugemine

14:09 Audiitortegevuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (313 SE) kolmas lugemine

14:10 Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (352 SE) teine lugemine

14:13 Krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE) teine lugemine

14:42 Meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE) teise lugemise jätkamine

14:59 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE) teine lugemine

15:01 Karistusseadustiku muutmise seaduse (mittesularahalised maksevahendid) eelnõu (351 SE) teine lugemine

15:03 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaalmenetluse seadustiku revisjon) eelnõu (367 SE) esimene lugemine

15:50 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu (368 SE) esimene lugemine

05.05.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Riigikogu liikmetele valetamine video-link-logo

12:16 Valitsuse välispoliitika video-link-logo

12:28 Hariduse rahastamine video-link-logo

12:39 RES-i kohta video-link-logo

12:54 Riigi eelarvestrateegia video-link-logo

13:05 Riigi eelarvestrateegia valikud video-link-logo

13:18 Liitlassuhted video-link-logo

13:31 Huvihariduse kättesaadavus video-link-logo

13:42 Valitsuse poliitika video-link-logo

04.05.2021
04.05.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (375 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:14 Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE) teine lugemine video-link-logo

10:17 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE) esimene lugemine video-link-logo

10:41 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) esimene lugemine video-link-logo

03.05.2021
03.05.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:14 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE) teine lugemine video-link-logo

16:28 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (334 OE) esimene lugemine video-link-logo

17:00 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine" eelnõu (336 OE) esimene lugemine video-link-logo

17:10 Riigikogu otsuse ’’Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine’’ muutmine’’ eelnõu (337 OE) esimene lugemine video-link-logo

17:20 Arupärimine KUMU-s avatud näituse „Erinevuste esteetika“ kohta (nr 60) video-link-logo

18:38 Arupärimine kaasava õppetöö mudeli kohta (nr 63) video-link-logo

19:28 Arupärimine korra- ja seadusrikkumiste kohta Haridus- ja Teadusministeeriumis (nr 64) video-link-logo

20:03 Vaba mikrofon video-link-logo

23.04.2021—02.05.2021
Istungeid ei toimu 23.04.2021—02.05.2021
22.04.2021
22.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu pöördumise "Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Soome Vabariigi Eduskunna poole" eelnõu (322 PE) esimene lugemine video-link-logo

21.04.2021
21.04.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:11 Erakonnaseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (321 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:22 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:41 Tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE) teine lugemine video-link-logo

14:44 Audiitortegevuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (313 SE) teine lugemine video-link-logo

14:47 Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:06 Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:11 Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:23 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) esimene lugemine video-link-logo

21.04.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Tervisekriis video-link-logo

12:12 Tsiviilkontroll video-link-logo

12:23 Kriisi juhtimine video-link-logo

12:33 Koroonakriis video-link-logo

12:46 Toidujäätmete ja -kadude teke esmatootmises video-link-logo

12:52 Rahvusvaheline olukord video-link-logo

13:04 Liiklusjärelevalve video-link-logo

13:13 Oht põhiseaduslikule korrale video-link-logo

13:23 Aktsiisid video-link-logo

13:34 Piirangud ja nende leevendamise võimalused video-link-logo

13:41 Politsei tegevus video-link-logo

13:48 Välispoliitika video-link-logo

20.04.2021
20.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (306 SE) esimene lugemine video-link-logo

10:54 Erakonnaseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (321 SE) esimene lugemine video-link-logo

19.04.2021
19.04.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:07 Arupärimine olulise kriisiinfo salastamise kohta (nr 59) video-link-logo

16:11 Arupärimine kodakondsuse andmise kohta (nr 58) video-link-logo

17:11 Arupärimine eestikeelse hariduse olukorra kohta Ida-Virumaal (nr 62) video-link-logo

18:24 Vaba mikrofon video-link-logo

16.04.2021—18.04.2021
Istungeid ei toimu 16.04.2021—18.04.2021
15.04.2021
15.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?“ arutelu video-link-logo

14.04.2021
14.04.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:06 Arupärimine maksupoliitika kavandamise kohta (nr 54) video-link-logo

15:10 Arupärimine Eesti poliitika kohta Hiinas (nr 55) video-link-logo

16:15 Arupärimine demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Euroopa Liidus (nr 61) video-link-logo

17:10 Väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu (215 SE) kolmas lugemine video-link-logo

17:18 Ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (341 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:22 Ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:45 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (331 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:00 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (339 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:44 Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE) kolmas lugemine video-link-logo

21:47 Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE) kolmas lugemine video-link-logo

21:53 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE) kolmas lugemine video-link-logo

22:13 Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE) kolmas lugemine video-link-logo

22:19 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE) kolmas lugemine video-link-logo

22:31 Riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE) kolmas lugemine video-link-logo

23:48 Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (318 SE) teine lugemine video-link-logo

00:01 Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) teine lugemine video-link-logo

00:52 Perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) esimene lugemine video-link-logo

14.04.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:00 Poliitiline kultuur video-link-logo

12:11 Haiguspäevade õiglane hüvitamine video-link-logo

12:27 Regionaalpoliitika video-link-logo

12:47 Valge raamat video-link-logo

13:00 Valdkonnas toimuv seoses pandeemiaga video-link-logo

13:15 Politseiriik video-link-logo

13:28 Aktsiisipoliitika video-link-logo

13:39 Pensionipoliitika video-link-logo

13:53 Õigusriik video-link-logo

13.04.2021
13.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE) teine lugemine video-link-logo

11:02 Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE) teine lugemine video-link-logo

11:46 Arupärimine perede diskrimineerimise kohta (nr 50) video-link-logo

12.04.2021
12.04.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

16:46 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE) teine lugemine video-link-logo

18:12 Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE) teine lugemine video-link-logo

18:49 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE) teine lugemine video-link-logo

09.04.2021—11.04.2021
Istungeid ei toimu 09.04.2021—11.04.2021
08.04.2021
08.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:06 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus

12:40 Ettekanne otsuse "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" täitmisest

13:57 Väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu (215 SE) teine lugemine

07.04.2021
07.04.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:05 Riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE) teine lugemine video-link-logo

16:40 Meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE) teine lugemine video-link-logo

17:28 Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:46 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:53 Karistusseadustiku muutmise seaduse (mittesularahalised maksevahendid) eelnõu (351 SE) esimene lugemine video-link-logo

22:01 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:12 Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (352 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:19 Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu taaskäivitamise kava rahastamise ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuse omavahendite süsteemi kohta heakskiitmine" eelnõu (353 OE) esimene lugemine video-link-logo

07.04.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Peaministri vastutus

12:16 Vaktsineerimine ja testimine

12:29 Tervisekriisi juhtimine

12:45 Haldusalas toimuv

12:57 Vaktsineerimine

13:13 Omastehooldus

13:30 COVID-19 vastase vaktsineerimise kommunikatsioon

13:43 Viljandi uue haigla ehituse rahastamine

13:53 Korduvalt on minu poole pöördunud lapsevanemad ja eriti on mures lapsevanemad, kelle lapsed õpivad mitte emakeeles, et neil on suured probleemid laste koduõppel olemise pärast. Kuidas on plaanis valitsusel see probleem lahendada ja millised on ajalised piirid?

06.04.2021
06.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:07 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (326 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:09 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:17 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (317 OE) esimene lugemine

11:23 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE) esimene lugemine video-link-logo

05.04.2021
05.04.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:49 Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:55 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:39 Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:12 Arupärimine riigipiiri seaduse jätkuva rikkumise kohta STS-operatsioonidel (nr 57) video-link-logo

17:27 Vaba mikrofon video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee