Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Istungid ja stenogrammid, 14.04.2022 - 18.05.2022

18.05.2022
18.05.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Koalitsiooni otsustamatus video-link-logo

12:22 Lastetoetused video-link-logo

12:41 Valitsuskriis video-link-logo

12:54 Koalitsioonilepingus kokkulepitu video-link-logo

13:13 Lisaeelarve video-link-logo

13:31 Muud küsimused video-link-logo

17.05.2022
17.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (533 SE) teine lugemine video-link-logo

10:11 Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE) teine lugemine video-link-logo

10:22 Ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (544 SE) teine lugemine video-link-logo

10:37 Rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:22 Väetiseseaduse, kemikaaliseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:42 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" muutmine" eelnõu (616 OE) esimene lugemine video-link-logo

16.05.2022
16.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:32 Arupärimine Eesti riigi sõjalise kaitse kohta (nr 126) video-link-logo

16:34 Arupärimine eluaseme kättesaadavuse kohta (nr 132) video-link-logo

17:14 Arupärimine strateegia "Eesti 2035" rahvastikunäitajate kohta (nr 134) video-link-logo

18:18 Arupärimine Eesti Õpetajate Liidu tegevuse kohta (nr 131) video-link-logo

18:43 Arupärimine muinaspärandi kaitse katastroofilise olukorra kohta (nr 129) video-link-logo

19:55 Arupärimine ministeeriumi pädevuse kohase õigusloome kohta (nr 136) video-link-logo

21:01 Keskkonnaministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest (sh „Kliimapoliitika põhialuste aastani 2050“ elluviimisest) video-link-logo

22:41 Vaba mikrofon video-link-logo

13.05.2022—15.05.2022
Istungeid ei toimu 13.05.2022—15.05.2022
12.05.2022
12.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:00 Ukraina parlamendi aseesimehe Olena Kondratjuki pöördumine video-link-logo

10:16 Istungi rakendamine video-link-logo

10:22 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (555 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:32 Karistusseadustiku, perekonnaseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu (601 SE) teine lugemine (ühendatud eelnõud 339 SE, 348 SE ja 478 SE) video-link-logo

11.05.2022
11.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:25 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (565 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:30 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (441 SE) kolmas lugemine video-link-logo

17:31 Politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu (508 SE) kolmas lugemine video-link-logo

17:41 Siseministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest video-link-logo

19:00 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (551 SE) teine lugemine video-link-logo

19:02 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE) teine lugemine video-link-logo

19:58 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks) eelnõu (590 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:12 Riigihangete seaduse ning riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:38 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:42 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE) esimene lugemine video-link-logo

22:56 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:25 Riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (598 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:36 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:45 Psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE) esimene lugemine video-link-logo

11.05.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Olukord riigis video-link-logo

12:14 Riigile tekitatud kahju video-link-logo

12:27 Elukallidus video-link-logo

12:42 Euroopa Liidu rahaline abi Ukraina sõjapõgenike toetamiseks video-link-logo

12:54 Energiajulgeolek video-link-logo

13:08 Lastega perede toetamine video-link-logo

13:24 Kaitseliidu eelarve vajadused seoses liikmeskonna kasvuga video-link-logo

13:32 Ajalooteadvus video-link-logo

13:38 Eesti inimeste hakkamasaamine video-link-logo

13:51 Põhiseadus ja õigusriik video-link-logo

10.05.2022
10.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse muutmise seaduse (Schengeni acquis’ sätete rakendamine tagasisaatmise valdkonnas) eelnõu (518 SE) teine lugemine video-link-logo

10:26 Avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (543 SE) teine lugemine video-link-logo

10:45 Maagaasiseaduse, hädaolukorra seaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:00 Kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:40 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE) esimene lugemine video-link-logo

09.05.2022
09.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:57 Istungi rakendamine

15:17 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus (241 UA) video-link-logo

19:12 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (602 OE) esimene lugemine video-link-logo

19:21 Tervise- ja tööministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

20:56 Arupärimine individuaalkvootide kohta Peipsi järvel (nr 127) video-link-logo

21:28 Vaba mikrofon video-link-logo

06.05.2022—08.05.2022
Istungeid ei toimu 06.05.2022—08.05.2022
05.05.2022
05.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (538 SE) esimene lugemine video-link-logo

04.05.2022
04.05.2022 / 17:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu täiendav istung Vaata täpsemalt

16:58 Istungi rakendamine

17:02 Perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:23 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:23 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:19 Riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE) esimene lugemine video-link-logo

04.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:06 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE) esimese lugemise jätkamine video-link-logo

14:56 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:12 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (441 SE) teine lugemine video-link-logo

15:36 Politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu (508 SE) teine lugemine video-link-logo

16:00 Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (583 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:11 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE) esimene lugemine video-link-logo

04.05.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Lisaeelarve valikud video-link-logo

12:15 Hinnatõus video-link-logo

12:30 Narva Vaba Lava ja selle tulevik video-link-logo

12:42 Eelarvevalikud video-link-logo

12:58 Energiajulgeolek video-link-logo

13:11 Peaministri ülesanded video-link-logo

13:27 Gaasivarustuskindlus video-link-logo

13:32 Integratsioon video-link-logo

13:42 Julgeolekuolukord video-link-logo

13:54 Lastega perede toimetulek video-link-logo

03.05.2022
03.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tagasi allkiri 18.02.2014. a. alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheliselt piirilepingult" eelnõu (540 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:49 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (552 OE) esimene lugemine video-link-logo

13:05 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE) esimene lugemine video-link-logo

02.05.2022
02.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

16:10 Peaministri poliitiline avaldus seoses 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu üleandmisega Riigikogule video-link-logo

17:18 Arupärimine solidaarsuse kohta sõja ajal (nr 130) video-link-logo

18:40 Arupärimine Venemaa agressiooni mõju kohta Eesti majandusele (nr 125) video-link-logo

19:45 Kultuuriministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (sealhulgas "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" elluviimisest) video-link-logo

21:37 Vaba mikrofon video-link-logo

22.04.2022—01.05.2022
Istungeid ei toimu 22.04.2022—01.05.2022
21.04.2022
21.04.2022 / 11:43 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu täiendav istung Vaata täpsemalt

11:41 Istungi rakendamine

11:47 Ukraina parlamendi liikme Olena Šuljaki pöördumine video-link-logo

11:57 Riigikogu avaldus "Venemaa Föderatsiooni sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas" (584 AE) video-link-logo

21.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:04 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine) eelnõu (585 SE) (ühendatud eelnõud 556 SE ja 576 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:30 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

20.04.2022
20.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:01 Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (521 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:02 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine) eelnõu (585 SE) teine lugemine (ühendatud eelnõud 556 SE ja 576 SE) video-link-logo

15:10 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (569 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:16 Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse) eelnõu (572 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:49 Füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu (575 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:26 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (532 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:35 Riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (577 SE) esimene lugemine video-link-logo

20.04.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Sisejulgeolek video-link-logo

12:13 Energiajulgeolek video-link-logo

12:25 Energiajulgeolek video-link-logo

12:36 Sanktsioonid video-link-logo

12:48 LNG-gaasi vastuvõtt video-link-logo

12:58 Palgavaesus video-link-logo

13:10 Energiamajandus video-link-logo

13:21 Sanktsioonid Venemaa artistidele video-link-logo

13:29 Lisaeelarve prioriteedid video-link-logo

13:41 Muud küsimused video-link-logo

19.04.2022
19.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:06 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks video-link-logo

10:18 Riigikogu otsuse „Ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele randlaste toetamiseks“ eelnõu (539 OE) video-link-logo

11:28 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:04 Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE) esimene lugemine video-link-logo

18.04.2022
18.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:09 Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (559 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:56 Maaeluministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (Eesti toidu- ja maaelupoliitika väljakutsed muutuvas majandus- ja julgeolekukeskkonnas) video-link-logo

17:46 Arupärimine kõrghariduse alarahastamise mõjude kohta (nr 128) video-link-logo

18:40 Vaba mikrofon video-link-logo

15.04.2022—17.04.2022
Istungeid ei toimu 15.04.2022—17.04.2022
14.04.2022
14.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Energiakriisist elektrišokini" arutelu video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee