Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Istungid ja stenogrammid, 20.08.2021 - 14.10.2021

14.10.2021
14.10.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:07 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas elektri hind alla saada?“ arutelu video-link-logo

13.10.2021
13.10.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:01 Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:06 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:06 Riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:41 Maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (418 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:10 Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (437 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:39 Sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (425 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:55 Elektrituruseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:21 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (422 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:43 2021. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE) esimene lugemine video-link-logo

13.10.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:07 Vaktsineerimine video-link-logo

12:22 Koroonakaos video-link-logo

12:39 Liikluskorraldus video-link-logo

12:52 Vaktsineerimise mõju riigikaitsele video-link-logo

13:02 Omavalitsuste rahastamine video-link-logo

13:16 Eelarve puudujääk video-link-logo

13:30 Liigse jõu kasutamine video-link-logo

13:40 Piiri väljaehitamine video-link-logo

13:53 Eelarvevalikud video-link-logo

12.10.2021
12.10.2021 / 10:01 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:30 "Sidusa Eesti arengukava 2030" arutelu video-link-logo

11.10.2021
11.10.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:02 President Kersti Kaljulaidi kõne video-link-logo

15:09 President Alar Karise ametivanne video-link-logo

15:14 President Alar Karise kõne video-link-logo

16:07 Istungi rakendamine video-link-logo

16:12 Kultuuri arengukava 2021–2030 video-link-logo

18:05 Arupärimine taluarhitektuuri väärtustamise ja kaitse kohta (nr 82) video-link-logo

18:56 Vaba mikrofon

01.10.2021—10.10.2021
Istungeid ei toimu 01.10.2021—10.10.2021
30.09.2021
30.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Peaministri poliitiline avaldus "2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule" video-link-logo

10:53 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas jõuda piirangutevaba Eestini?" arutelu video-link-logo

29.09.2021
29.09.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:07 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:31 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:33 Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035 video-link-logo

16:27 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE) teine lugemine video-link-logo

16:30 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:27 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (412 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:36 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (414 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:48 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:21 Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (386 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:32 Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (395 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:36 Planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE) esimene lugemine video-link-logo

29.09.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Õpetajate palk video-link-logo

12:11 Valitsuse välispoliitika video-link-logo

12:22 Koroonakriis video-link-logo

12:35 Ravikindlustus video-link-logo

12:47 Õppetöö korraldamine tervisekriisi tingimustes video-link-logo

12:59 Vähemuste diskrimineerimine Eesti Vabariigis video-link-logo

13:11 E-sigarettide riigisisese kaugmüügi keelu otstarbekus ja tulemuslikkus video-link-logo

13:21 Ühiskonda lõhestav retoorika koroonahaigete ravimisel video-link-logo

13:34 Muud küsimused video-link-logo

28.09.2021
28.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Süsinikdioksiidi kvoodi hinnatõusu mõju riigieelarvele ja ühiskonnale" arutelu

27.09.2021
27.09.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:26 Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (409 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:37 Riigikogu otsuse "Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise põhimõtete heakskiitmine regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks" eelnõu (390 OE) esimene lugemine video-link-logo

18:15 Vaba mikrofon video-link-logo

24.09.2021—26.09.2021
Istungeid ei toimu 24.09.2021—26.09.2021
23.09.2021
23.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukord eesti keele õpetamisel muukeelsetes koolides (eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni kogemuse läbi)" arutelu. video-link-logo

22.09.2021
22.09.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:01 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:11 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE) teine lugemine video-link-logo

14:12 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) teine lugemine video-link-logo

14:22 Äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (digilahendused äriühinguõiguses) eelnõu (394 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:36 Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE) esimene lugemine video-link-logo

22.09.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Elektri hind ja kliimapoliitika video-link-logo

12:16 Vastutus video-link-logo

12:30 Elektri hinna tõus video-link-logo

12:45 Riikliku teabe edastamine kroonviiruse leviku piiramisel video-link-logo

12:59 Maaelu Edendamise Sihtasutusega toimuv video-link-logo

13:08 Vaktsineerimise korraldus video-link-logo

13:23 Olukord Maaelu Edendamise Sihtasutuses video-link-logo

13:30 Elektri hind video-link-logo

13:45 Vaktsineerimise eesmärkide täitmine video-link-logo

21.09.2021
21.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Õiguskantsleri 2020.–2021. aasta tegevuse ülevaade video-link-logo

20.09.2021
20.09.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:57 Istungi rakendamine

17:39 Arupärimine immigratsioonisurve kohta (nr 86) video-link-logo

19:26 Arupärimine eestikeelsele haridusele ülemineku kohta (nr 84) video-link-logo

20:36 Arupärimine kõrghariduse rahastamise kohta (nr 83) video-link-logo

21:42 Arupärimine korruptsioonijuhtumite menetluse kohta justiits- ja kohtusüsteemis (nr 81) video-link-logo

22:39 Vaba mikrofon video-link-logo

17.09.2021—19.09.2021
Istungeid ei toimu 17.09.2021—19.09.2021
16.09.2021
16.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Ebavõrdsus Eestis – kas vaesusest saab välja kärpida?" arutelu video-link-logo

15.09.2021
15.09.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:00 Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks" eelnõu (379 OE) esimene lugemine video-link-logo

15:51 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:20 Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE) teine lugemine video-link-logo

17:26 Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE) teine lugemine video-link-logo

17:39 Pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (407 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:54 Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) eelnõu (404 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:25 Eesti Vabariigi valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (401 SE) esimene lugemine video-link-logo

15.09.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Vaktsineerimise korraldamine video-link-logo

12:15 Koroonaviiruse ohjamine video-link-logo

12:30 Elektri hind video-link-logo

12:46 Isiku tuvastamine ja tuvastatuks lugemine video-link-logo

12:58 Välispoliitika video-link-logo

13:12 Elektri hind video-link-logo

13:23 Vaktsineerimine video-link-logo

13:35 Eestluse säilimine video-link-logo

13:44 Riigi kaitsevõime kahjustamine video-link-logo

14.09.2021
14.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:13 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE) teine lugemine video-link-logo

10:58 Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine" eelnõu (405 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:01 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (373 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:40 Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks" eelnõu (379 OE) esimene lugemine video-link-logo

13.09.2021
13.09.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine video-link-logo

15:02 Riigikogu esimehe kõne video-link-logo

15:16 Eesti Vabariigi presidendi kõne video-link-logo

15:32 Istungi rakendamine video-link-logo

15:44 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:45 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:46 Riigikogu otsuse "Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine" eelnõu (387 OE) teine lugemine video-link-logo

19:01 Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 video-link-logo

21:44 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) teine lugemine video-link-logo

23:21 Vaba mikrofon video-link-logo

01.09.2021—12.09.2021
Istungeid ei toimu 01.09.2021—12.09.2021
31.08.2021
31.08.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

11:57 Istungi rakendamine

12:03 Vabariigi Presidendi valimine video-link-logo

30.08.2021
30.08.2021 / 13:00 XIV Riigikogu, erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

12:58 Istungi rakendamine

13:06 Vabariigi Presidendi valimine video-link-logo

21.08.2021—29.08.2021
Istungeid ei toimu 21.08.2021—29.08.2021
20.08.2021
20.08.2021 / 12:00 Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäevale pühendatud XIV Riigikogu ja 20. Augusti Klubi pidulik istung Vaata täpsemalt

11:57 XIV Riigikogu ja 20. Augusti Klubi pidulik istung

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee