Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Istungid ja stenogrammid, 04.04.2022 - 10.05.2022

10.05.2022
10.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse muutmise seaduse (Schengeni acquis’ sätete rakendamine tagasisaatmise valdkonnas) eelnõu (518 SE) teine lugemine video-link-logo

10:26 Avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (543 SE) teine lugemine video-link-logo

10:45 Maagaasiseaduse, hädaolukorra seaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:00 Kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:40 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE) esimene lugemine video-link-logo

09.05.2022
09.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:57 Istungi rakendamine

15:17 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus (241 UA) video-link-logo

19:12 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (602 OE) esimene lugemine video-link-logo

19:21 Tervise- ja tööministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

20:56 Arupärimine individuaalkvootide kohta Peipsi järvel (nr 127) video-link-logo

21:28 Vaba mikrofon video-link-logo

06.05.2022—08.05.2022
Istungeid ei toimu 06.05.2022—08.05.2022
05.05.2022
05.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (538 SE) esimene lugemine video-link-logo

04.05.2022
04.05.2022 / 17:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu täiendav istung Vaata täpsemalt

16:58 Istungi rakendamine

17:02 Perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:23 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:23 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:19 Riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE) esimene lugemine video-link-logo

04.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:06 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE) esimese lugemise jätkamine video-link-logo

14:56 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:12 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (441 SE) teine lugemine video-link-logo

15:36 Politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu (508 SE) teine lugemine video-link-logo

16:00 Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (583 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:11 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE) esimene lugemine video-link-logo

04.05.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Lisaeelarve valikud video-link-logo

12:15 Hinnatõus video-link-logo

12:30 Narva Vaba Lava ja selle tulevik video-link-logo

12:42 Eelarvevalikutest video-link-logo

12:58 Energiajulgeolek video-link-logo

13:11 Peaministri ülesanded video-link-logo

13:27 Gaasivarustuskindlus video-link-logo

13:32 Integratsioon video-link-logo

13:42 Julgeolekuolukord video-link-logo

13:54 Lastega perede toimetulek video-link-logo

03.05.2022
03.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tagasi allkiri 18.02.2014. a. alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheliselt piirilepingult" eelnõu (540 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:49 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (552 OE) esimene lugemine video-link-logo

13:05 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE) esimene lugemine video-link-logo

02.05.2022
02.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

16:10 Peaministri poliitiline avaldus seoses 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu üleandmisega Riigikogule video-link-logo

17:18 Arupärimine solidaarsuse kohta sõja ajal (nr 130) video-link-logo

18:40 125 Venemaa agressiooni mõju kohta Eesti majandusele video-link-logo

19:45 Kultuuriministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (sealhulgas "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" elluviimisest) video-link-logo

21:37 Vaba mikrofon video-link-logo

22.04.2022—01.05.2022
Istungeid ei toimu 22.04.2022—01.05.2022
21.04.2022
21.04.2022 / 11:43 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu täiendav istung Vaata täpsemalt

11:41 Istungi rakendamine

11:47 Ukraina parlamendi liikme Olena Šuljaki pöördumine video-link-logo

11:57 Riigikogu avaldus "Venemaa Föderatsiooni sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas" (584 AE) video-link-logo

21.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:04 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine) eelnõu (585 SE) (ühendatud eelnõud 556 SE ja 576 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:30 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

20.04.2022
20.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:01 Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (521 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:02 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine) eelnõu (585 SE) teine lugemine (ühendatud eelnõud 556 SE ja 576 SE) video-link-logo

15:10 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (569 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:16 Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse) eelnõu (572 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:49 Füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu (575 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:26 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (532 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:35 Riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (577 SE) esimene lugemine video-link-logo

20.04.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Sisejulgeolek video-link-logo

12:13 Energiajulgeolek video-link-logo

12:25 Energiajulgeolek video-link-logo

12:36 Sanktsioonid video-link-logo

12:48 LNG-gaasi vastuvõtt video-link-logo

12:58 Palgavaesus video-link-logo

13:10 Energiamajandus video-link-logo

13:21 Sanktsioonid Venemaa artistidele video-link-logo

13:29 Lisaeelarve prioriteedid video-link-logo

13:41 Muud küsimused video-link-logo

19.04.2022
19.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:06 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks video-link-logo

10:18 Riigikogu otsuse „Ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele randlaste toetamiseks“ eelnõu (539 OE) video-link-logo

11:28 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:04 Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE) esimene lugemine video-link-logo

18.04.2022
18.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:09 Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (559 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:56 Maaeluministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (Eesti toidu- ja maaelupoliitika väljakutsed muutuvas majandus- ja julgeolekukeskkonnas) video-link-logo

17:46 Arupärimine kõrghariduse alarahastamise mõjude kohta (nr 128) video-link-logo

18:40 Vaba mikrofon video-link-logo

15.04.2022—17.04.2022
Istungeid ei toimu 15.04.2022—17.04.2022
14.04.2022
14.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Energiakriisist elektrišokini" arutelu video-link-logo

13.04.2022
13.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:03 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:43 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (548 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:52 Äriregistri seaduse eelnõu (493 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:55 Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:17 Riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (491 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:28 Ehitusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:39 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (510 SE) kolmas lugemine video-link-logo

17:00 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti-vaenuliku propaganda tõkestamiseks" eelnõu (529 OE) esimene lugemine video-link-logo

18:33 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti sõjalise kaitseplaani täiendamiseks" eelnõu (554 OE) esimene lugemine video-link-logo

20:13 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest

21:35 Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (521 SE) teine lugemine video-link-logo

21:40 Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (520 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:48 Avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (543 SE) esimene lugemine video-link-logo

22:23 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine ja sellega seonduv vaenutegevus) eelnõu (576 SE) esimene lugemine video-link-logo

00:27 Karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõu (556 SE) esimene lugemine video-link-logo

00:36 Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (537 SE) esimene lugemine video-link-logo

01:11 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (530 SE) esimene lugemine video-link-logo

13.04.2022 / 12:30 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:28 Infotund

12:32 Olukord riigis video-link-logo

12:56 Sõjapõgenike haridus video-link-logo

13:12 Toetus Ukrainale video-link-logo

13:31 Reformierakonna välissuhtlus video-link-logo

13:44 Ukrainakeelse hariduse kohta video-link-logo

13.04.2022 / 12:00 Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi videopöördumine Vaata täpsemalt

11:58 Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi pöördumine

12.04.2022
12.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukorrast Ukraina abistamisel" arutelu video-link-logo

11.04.2022
11.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

16:17 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:58 Riigihalduse ministri 2022. a ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

19:05 Arupärimine Natura piiranguvööndi sihtkaitsevööndiks muutmise kohta (nr 123) video-link-logo

19:57 Vaba mikrofon video-link-logo

08.04.2022—10.04.2022
Istungeid ei toimu 08.04.2022—10.04.2022
07.04.2022
07.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Äriregistri seaduse eelnõu (493 SE) teine lugemine video-link-logo

10:32 Riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (491 SE) teine lugemine video-link-logo

06.04.2022
06.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:06 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) teine lugemine video-link-logo

15:25 Ehitusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE) teine lugemine video-link-logo

16:24 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (510 SE) teine lugemine video-link-logo

17:40 Kaitseministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

19:04 Lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (riiklik lennundus ja õhuruumi kasutamise korraldamine riigikaitselisel eesmärgil) eelnõu (524 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:16 Küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (531 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:06 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (551 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:21 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu (523 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:54 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (533 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:45 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:13 Ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (544 SE) esimene lugemine video-link-logo

06.04.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Riigikaitsjate töötasud video-link-logo

12:10 Julgeolek video-link-logo

12:23 Tsiviilelanike kaitse plaanid video-link-logo

12:36 Eesti riigi kaitse video-link-logo

12:48 Energiahindade ja kaugkütte kompenseerimine video-link-logo

13:00 Laiapindne riigikaitse video-link-logo

13:12 Ukraina sõda, põgenikud, KOV video-link-logo

13:22 Piirivalvurite tegevus ja alluvussuhe sõjalise kriisi korral video-link-logo

13:32 Uute sõjaliste võimete arendamine video-link-logo

13:42 "Riigikaitse arengukava 2022–2031" täiendamine video-link-logo

13:50 Muud küsimused video-link-logo

05.04.2022
05.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (563 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:05 Sotsiaalkaitseministri 2022. aasta ettekanne "Riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest" video-link-logo

04.04.2022
04.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:00 Riigikogu liikme Anastassia Kovalenko-Kõlvarti ametivanne video-link-logo

15:01 Õiguskantsler Ülle Madise ametivanne video-link-logo

15:02 Istungi rakendamine video-link-logo

15:58 Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

16:14 Arupärimine julgeolekupoliitika aluste uuendamise kohta (nr 122) video-link-logo

17:40 Arupärimine elanikkonnakaitse kohta (nr 124) video-link-logo

19:22 Arupärimine politsei tegevuse kohta (nr 119) video-link-logo

20:01 Arupärimine politseijuhi tegevuse seaduslikkuse kohta (nr 121) video-link-logo

20:20 Arupärimine rahvastikukriisi kohta (nr 120) video-link-logo

21:21 Vaba mikrofon video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee