Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Istungid ja stenogrammid, 16.02.2021 - 06.04.2021

06.04.2021
06.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:07 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (326 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:09 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:17 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (317 OE) esimene lugemine

11:23 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE) esimene lugemine video-link-logo

05.04.2021
05.04.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:49 Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:55 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:39 Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:12 Arupärimine riigipiiri seaduse jätkuva rikkumise kohta STS-operatsioonidel (nr 57) video-link-logo

17:27 Vaba mikrofon video-link-logo

26.03.2021—04.04.2021
Istungeid ei toimu 26.03.2021—04.04.2021
25.03.2021
25.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:59 Istungi rakendamine

10:05 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (294 SE) teine lugemine video-link-logo

25.03.2021 / 00:48 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

00:47 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE) esimene lugemine

00:56 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE) esimene lugemine

01:40 Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE) esimene lugemine

24.03.2021
24.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:06 Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:08 Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:10 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE) teine lugemine video-link-logo

15:50 Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE) teine lugemine video-link-logo

16:25 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (326 SE) teine lugemine video-link-logo

16:33 Riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:19 Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:16 Elektrituruseaduse täiendamise seaduse eelnõu (344 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:53 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE) esimene lugemine video-link-logo

24.03.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Tervisekriis video-link-logo

12:17 Seksuaalne enesemääratlus video-link-logo

12:31 Kriisimeetmed video-link-logo

12:47 Haiguspäevad video-link-logo

13:01 Alaealiste kaitsmine video-link-logo

13:13 Lisaeelarve video-link-logo

13:25 Viiruse leviku tõkestamine video-link-logo

13:38 Õigusriik video-link-logo

13:47 Seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmine video-link-logo

23.03.2021
23.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikaitsekomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng“ arutelu video-link-logo

22.03.2021
22.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:15 Arupärimine teadusgrantide rahastuse mahu vähenemise kohta aastal 2021 (nr 56) video-link-logo

15:54 Arupärimine oluliste küsimuste kohta metsanduse valdkonnas (nr 51) video-link-logo

17:20 Arupärimine Eesti järvede ökoloogilise seisundi kohta (nr 52) video-link-logo

17:47 Vaba mikrofon video-link-logo

19.03.2021—21.03.2021
Istungeid ei toimu 19.03.2021—21.03.2021
18.03.2021
18.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu juhatuse valimised video-link-logo

17.03.2021
17.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:02 Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE) kolmas lugemine

14:04 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (115 SE) kolmas lugemine

14:25 Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) kolmas lugemine

14:50 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (115 SE) kolmas lugemine

14:54 Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) kolmas lugemine

14:56 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 SE) teine lugemine

14:59 Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" eelnõu (342 OE) esimene lugemine

15:04 Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (343 OE) esimene lugemine

15:53 Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete otstarbekuse, tõhususe ning meetmete rakendamisel toimunud võimaliku korruptsiooni uurimiseks" eelnõu (319 OE) esimene lugemine

17:39 Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (318 SE) esimene lugemine

17:49 Tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE) esimene lugemine

18:06 Audiitortegevuse seaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (313 SE) esimene lugemine

17.03.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:02 Eesti julgeolek

12:14 Hariduse väljumine kriisist

12:27 Koroonapiirangud

12:42 Eestikeelne haridus

12:57 Looduskaitseliste piiranguvööndite laienemine Eestis

13:14 Metsanduse arengukava

13:26 Bürokraatia

13:38 Muud küsimused

16.03.2021
16.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

15.03.2021
15.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:08 Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE) teine lugemine video-link-logo

15:16 Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE) teine lugemine video-link-logo

15:24 Vaba mikrofon video-link-logo

12.03.2021—14.03.2021
Istungeid ei toimu 12.03.2021—14.03.2021
11.03.2021
11.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:04 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Tegevustest koroonaviiruse tõrjumisel“ arutelu video-link-logo

10.03.2021
10.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:04 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:13 Täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:17 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:24 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

17:01 Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE) teine lugemine video-link-logo

17:13 Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) teine lugemine video-link-logo

17:23 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (115 SE) teine lugemine video-link-logo

20:15 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (303 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:53 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu (328 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:52 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE) esimene lugemine video-link-logo

00:13 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE) esimene lugemine video-link-logo

00:36 Loomatauditõrje seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (307 SE) esimene lugemine video-link-logo

02:21 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" muutmine" (338 OE) esimene lugemine video-link-logo

03:49 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (335 OE) esimene lugemine video-link-logo

10.03.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:57 Infotund

12:02 Riigi sulgemine COVID-19 olukorras video-link-logo

12:03 Tervisekriis video-link-logo

12:16 Kriisijuhtimine video-link-logo

12:30 Riigi sulgemine COVID-19 olukorras video-link-logo

12:43 Riigieelarve video-link-logo

12:57 Kroonviirus ja kohalikud omavalitsused video-link-logo

13:10 Koroonakriis video-link-logo

13:30 Välistööjõud video-link-logo

13:51 Põlevkivist õli tootmise tulevik video-link-logo

09.03.2021
09.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:03 Sotsiaalkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "COVID-19 vaktsineerimise korraldamine" arutelu video-link-logo

08.03.2021
08.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:02 Riigikogu liikme Tiiu Aro ametivanne video-link-logo

15:03 Istungi rakendamine video-link-logo

15:13 Täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE) teine lugemine video-link-logo

15:23 Arupärimine vaktsineerimise kohta (nr 48) video-link-logo

16:27 Arupärimine hariduse kvaliteedi kohta koroonakriisi tingimustes (nr 49) video-link-logo

17:50 Vaba mikrofon video-link-logo

26.02.2021—07.03.2021
Istungeid ei toimu 26.02.2021—07.03.2021
25.02.2021
25.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:07 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) teine lugemine video-link-logo

10:11 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (294 SE) esimene lugemine video-link-logo

24.02.2021
Istungeid ei toimu 24.02.2021
23.02.2021
23.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE) teine lugemine video-link-logo

10:08 Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE) esimene lugemine video-link-logo

10:50 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (326 SE) esimene lugemine video-link-logo

22.02.2021
22.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:07 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast video-link-logo

17:16 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:26 Vaba mikrofon video-link-logo

19.02.2021—21.02.2021
Istungeid ei toimu 19.02.2021—21.02.2021
18.02.2021
18.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:04 Krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE) esimene lugemine video-link-logo

17.02.2021
17.02.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

15:26 Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:47 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:56 Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:02 Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:12 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:36 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 SE) esimene lugemine video-link-logo

17.02.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:19 Tervise- ja majanduskriis video-link-logo

12:32 Koroonakriisi juhtimine video-link-logo

12:45 Tervisekriis video-link-logo

12:59 Vaktsineerimine video-link-logo

13:12 Vaktsiinid, Euroopa koostöö ning julgeolek video-link-logo

13:29 Mured seoses vaktsineerimisega video-link-logo

13:53 Riigikogu ja valitsuse koostöö video-link-logo

16.02.2021
16.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:28 Väliskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee