Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Istungid ja stenogrammid, 24.10.2022 - 08.12.2022

08.12.2022
08.12.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas toetada noorte vaimset tervist?" arutelu video-link-logo

07.12.2022
07.12.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:05 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (734 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:05 Maapõueseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (745 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:32 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (725 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:56 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (683 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:14 Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:21 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (äriühingute piiriülene liikumine) eelnõu (713 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:22 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:30 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:31 Meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:32 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse (represseeritute ja tuumakatastroofi tagajärgede likvideerijate toetuse suurendamine) eelnõu (698 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:39 Meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (701 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:40 Perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (703 SE) kolmas lugemine video-link-logo

17:13 Sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (704 SE) kolmas lugemine video-link-logo

17:29 2023. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (708 SE) kolmas lugemine video-link-logo

18:35 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu (687 OE) teine lugemine video-link-logo

18:39 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Med/Irini" eelnõu (688 OE) teine lugemine video-link-logo

18:41 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis" eelnõu (689 OE) teine lugemine video-link-logo

18:44 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (690 OE) teine lugemine video-link-logo

18:49 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (691 OE) teine lugemine video-link-logo

18:54 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (692 OE) teine lugemine

18:57 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus" eelnõu (693 OE) teine lugemine video-link-logo

18:59 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis" eelnõu (694 OE) teine lugemine video-link-logo

19:01 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (695 OE ) teine lugemine video-link-logo

19:04 Julgeolekuasutuste seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (721 SE) teine lugemine video-link-logo

19:09 Ohvriabi seaduse eelnõu (702 SE) teine lugemine video-link-logo

19:19 Patendiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE) teine lugemine video-link-logo

19:22 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (729 SE) teine lugemine video-link-logo

19:25 Kogumispensionide seaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (711 SE) teine lugemine video-link-logo

19:26 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (halduskoostöö direktiivi ülevõtmine) eelnõu (732 SE) teine lugemine video-link-logo

19:28 Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (digilahendused loamenetluses ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri arendamine) eelnõu (737 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:44 Riigikogu otsuse "Riigigarantii andmine" eelnõu (750 OE) esimene lugemine video-link-logo

20:26 Makse- ja arveldussüsteemide seaduse eelnõu (743 SE) esimene lugemine video-link-logo

07.12.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Kallinev toidukorv, vähenev ostujõud ja valitsuse passiivsus video-link-logo

12:13 Olukord riigis video-link-logo

12:27 Võrdne kohtlemine kriminaalmenetlustes video-link-logo

12:47 Kestvuslepingud video-link-logo

12:53 Riigikaitse juhtimise usaldusväärsus video-link-logo

13:06 Eesti konkurentsivõime video-link-logo

13:19 Liitlassuhted video-link-logo

13:33 Rohelise pealinna riiklik toetamine video-link-logo

13:41 Riigieelarve tõsiseltvõetavus video-link-logo

13:55 Põlevkivienergeetika video-link-logo

06.12.2022
06.12.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja tegevuskava maapiirkondades elamise toetamiseks" eelnõu (682 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:57 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (744 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:12 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (734 SE) esimene lugemine video-link-logo

05.12.2022
05.12.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:03 Riigikogu otsuse "Riigi 2021. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (686 OE) teine lugemine video-link-logo

15:14 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (748 OE) esimene lugemine video-link-logo

15:17 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks" eelnõu (718 OE) esimene lugemine video-link-logo

16:16 Meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE) teine lugemine video-link-logo

16:34 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõu (722 SE) teine lugemine video-link-logo

22:49 Vaba mikrofon video-link-logo

25.11.2022—04.12.2022
Istungeid ei toimu 25.11.2022—04.12.2022
24.11.2022
24.11.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas energiasõjas võidukas olla?" arutelu video-link-logo

23.11.2022
23.11.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:45 Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:46 Täitemenetluse seadustiku muutmise ning täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:48 Loomakaitseseaduse ja geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:49 Päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (678 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:50 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:51 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:00 Kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (707 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:04 Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:19 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (740 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:25 2022. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:30 Eesti Vabariigi valitsuse ja Norra Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (646 SE) teine lugemine video-link-logo

15:34 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE) teine lugemine video-link-logo

15:37 Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE) teine lugemine video-link-logo

15:47 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (äriühingute piiriülene liikumine) eelnõu (713 SE) teine lugemine video-link-logo

15:53 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse (represseeritute ja tuumakatastroofi tagajärgede likvideerijate toetuse suurendamine) eelnõu (698 SE) teine lugemine video-link-logo

16:07 Meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (701 SE) teine lugemine video-link-logo

16:19 Perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (703 SE) teine lugemine video-link-logo

18:11 Sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (704 SE) teine lugemine video-link-logo

19:06 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (679 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:20 Riigivaraseaduse, maareformi seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (712 SE) esimene lugemine video-link-logo

23.11.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:14 Olukord riigis video-link-logo

12:28 Toidukorvi maksumus ja inimeste ostujõu langus video-link-logo

12:43 Arengumaade rahaline toetamine rohepöördes video-link-logo

12:56 Eesti kaitsevõime video-link-logo

13:09 Riigi rahandus video-link-logo

13:22 Pedofiil Riigikogus video-link-logo

22.11.2022
22.11.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel video-link-logo

21.11.2022
21.11.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:16 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tarvitusele meetmed Vene sõjajõudude vallutuspoliitikat õigustavate monumentide eemaldamiseks" eelnõu (588 OE) esimese lugemise jätkamine video-link-logo

16:12 Päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (678 SE) teine lugemine video-link-logo

16:40 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (740 SE) teine lugemine video-link-logo

17:00 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE) teine lugemine video-link-logo

17:16 Arupärimine Eesti Rahvusringhäälingu uue telemaja kohta (nr 156) video-link-logo

17:34 Arupärimine ravikindlustuseta inimeste toimetuleku kohta (nr 159) video-link-logo

17:48 Arupärimine Neeme tn 50 kinnistu olukorra kohta (nr 160) video-link-logo

18:30 Arupärimine ravijärjekordade lühendamise meetmete kohta (nr 157) video-link-logo

19:11 Vaba mikrofon video-link-logo

18.11.2022—20.11.2022
Istungeid ei toimu 18.11.2022—20.11.2022
17.11.2022
17.11.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (661 OE) esimene lugemine video-link-logo

12:13 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tarvitusele meetmed vene sõjajõudude vallutuspoliitikat õigustavate monumentide eemaldamiseks" eelnõu (588 OE) esimene lugemine video-link-logo

16.11.2022
16.11.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:02 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE) esimese lugemise jätkamine video-link-logo

15:03 Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (667 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:06 Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:08 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:09 Töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:10 Ülemaailmse Postiliidu Addis Abeba erakorralise kongressi ning Abidjani kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE) teine lugemine video-link-logo

15:16 Loomakaitseseaduse ja geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE) teine lugemine video-link-logo

15:19 Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE) teine lugemine video-link-logo

15:24 Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE) teine lugemine video-link-logo

15:29 Täitemenetluse seadustiku muutmise ning täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE) teine lugemine video-link-logo

15:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ja vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE) teine lugemine video-link-logo

15:34 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE) teine lugemine video-link-logo

15:44 Kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (707 SE) teine lugemine video-link-logo

15:45 2023. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (708 SE) teine lugemine video-link-logo

21:55 Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (710 SE) esimene lugemine video-link-logo

22:24 Biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (700 SE) esimene lugemine video-link-logo

22:41 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:00 Julgeolekuasutuste seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (721 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:08 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu (687 OE) esimene lugemine video-link-logo

23:17 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Med/Irini" eelnõu (688 OE) esimene lugemine video-link-logo

23:22 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis" eelnõu (689 OE) esimene lugemine video-link-logo

23:26 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (690 OE) esimene lugemine video-link-logo

23:29 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (691 OE) esimene lugemine video-link-logo

23:33 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (692 OE) esimene lugemine video-link-logo

23:38 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus" eelnõu (693 OE) esimene lugemine video-link-logo

23:43 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis" eelnõu (694 OE) esimene lugemine video-link-logo

23:49 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (695 OE) esimene lugemine video-link-logo

23:54 Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi (EMBL) asutamiskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (715 SE) esimene lugemine video-link-logo

16.11.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Eesti ettevõtete konkurentsivõime ja valitsuse passiivsus video-link-logo

12:13 Olukord riigis video-link-logo

12:35 Nursipalu laiendamine video-link-logo

12:48 Ehitustegevus Venemaa Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi kontrolljoonel video-link-logo

12:58 Estonia huku uurimise rahastamine video-link-logo

13:15 Uute julgeolekupoliitika aluste koostamine video-link-logo

13:29 Liiklusjärelvalve video-link-logo

13:41 Demokraatia väljalülitamise nupp video-link-logo

15.11.2022
15.11.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Riigi 2021. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (686 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:52 Riigikontrolöri ülevaade Eesti tervishoiu suundumustest ning riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2021.–2022. aastal video-link-logo

12:37 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE) esimene lugemine video-link-logo

14.11.2022
14.11.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:04 Peaministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

16:45 Ülevaade avaliku teenistuse 2021. aasta aruandest video-link-logo

17:49 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (668 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:36 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (740 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:08 Vaba mikrofon video-link-logo

11.11.2022—13.11.2022
Istungeid ei toimu 11.11.2022—13.11.2022
10.11.2022
10.11.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:15 Kogumispensionide seaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (711 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:23 Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (halduskoostöö direktiivi ülevõtmine) eelnõu (732 SE) esimene lugemine video-link-logo

09.11.2022
09.11.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (645 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:04 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (666 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:05 Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (649 SE) teine lugemine video-link-logo

14:11 Töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE) teine lugemine video-link-logo

14:20 2022. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE) teine lugemine video-link-logo

14:25 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE) teine lugemine video-link-logo

14:27 Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (667 SE) teine lugemine video-link-logo

14:31 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (729 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:41 Prokuratuuriseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:03 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (662 SE) esimene lugemine video-link-logo

09.11.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Poliitiline vastutus video-link-logo

12:17 Madridi tippkohtumise kokkulepete täitmine video-link-logo

12:29 M. Mihkelsoni pildiskandaal ja julgeolek video-link-logo

12:44 Eakate toimetulek video-link-logo

12:55 Reformierakonna moraalne pale video-link-logo

13:15 Keskkonnatasud video-link-logo

13:23 Pildid, "mida ei tohiks mitte keegi mitte kunagi teha" video-link-logo

13:33 Neeme 50 elanikud video-link-logo

13:46 Koolitoit video-link-logo

13:55 Ettevõtjate aitamine video-link-logo

08.11.2022
08.11.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:04 Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" eelnõu (733 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:09 Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) teine lugemine video-link-logo

10:18 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:16 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (652 SE) esimene lugemine video-link-logo

07.11.2022
07.11.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:08 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele energiahinna tõusu leevendusmeetmete välja töötamiseks" eelnõu (642 OE) esimene lugemine video-link-logo

16:29 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:21 Arupärimine LNG tankeri kohta (nr 153) video-link-logo

19:44 Arupärimine parvlaev Estonia vraki uurimise rahastamise kohta (nr 154) video-link-logo

20:33 Arupärimine Ühendkuningriigi vägede lahkumise kohta Eestist (nr 155) video-link-logo

21:17 Vaba mikrofon video-link-logo

28.10.2022—06.11.2022
Istungeid ei toimu 28.10.2022—06.11.2022
27.10.2022
27.10.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:00 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest rahvusooperi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (728 OE) esimene lugemine video-link-logo

26.10.2022
26.10.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:01 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (nõukogu määruse (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud), rakendamine) eelnõu (622 SE) kolmas lugemine (Riigikogu koosseisu häälteenamus) video-link-logo

14:11 Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (597 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:12 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:13 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:14 Karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:15 Keskkonnaministri ettekanne "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“ elluviimisest video-link-logo

15:18 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (666 SE) teine lugemine video-link-logo

15:23 Meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (701 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:37 Meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:01 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõu (722 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:38 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (684 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:16 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (äriühingute piiriülene liikumine) eelnõu (713 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:29 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse (represseeritute ja tuumakatastroofi tagajärgede likvideerijate toetuse suurendamine) eelnõu (698 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:02 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (699 SE) esimene lugemine video-link-logo

26.10.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Olukord riigis video-link-logo

12:12 Olukord riigis video-link-logo

12:27 Raiemahud video-link-logo

12:39 Õigusriik video-link-logo

12:51 Toiduhinnad video-link-logo

13:12 Meretuuleparkide keskkonnamõju video-link-logo

13:24 Omandireform video-link-logo

13:39 Kontrolljoon Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel video-link-logo

13:52 Migratsioonitsunami video-link-logo

25.10.2022
25.10.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:09 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja tegevuskava Tallinna Haigla lõpuni ehitamiseks, mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomiseks ja Rohuküla raudtee rajamiseks" eelnõu (651 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:47 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete käibemaksu langetamiseks 9-le protsendile" eelnõu (653 OE) esimene lugemine video-link-logo

13:09 Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (727 OE) esimene lugemine video-link-logo

13:14 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE) teine lugemine video-link-logo

13:18 Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE) esimene lugemine video-link-logo

24.10.2022
24.10.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:00 Valgevene demokraatliku opositsiooni juhi Svjatlana Tsihhanovskaja pöördumine video-link-logo

15:24 Istungi rakendamine video-link-logo

15:32 Ohvriabi seaduse eelnõu (702 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:43 Sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (704 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:15 Arupärimine Ukraina põgenike kohta (nr 149) video-link-logo

20:20 Arupärimine Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimehe kohta (nr 150) video-link-logo

21:16 Arupärimine kontrollikoja liikme kandidaadi esitamise kohta (nr 151) video-link-logo

22:05 Arupärimine ettevõtete toimimise tagamise kohta energiakriisi tingimustes (nr 152) video-link-logo

22:57 Vaba mikrofon video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee