Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 117 Ava/Sulge kõik
08.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:06 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua peaminister! Neljaastmelise valmisoleku süsteemi loomine kõikidel riigiasutustel on positiivne samm, samuti reservide loomine meditsiinisüsteemile, teisedki vajavad seda. Aga siiski, kui mu pinginaaber Ruuben küsis küsimuse, kuidas on see neljaastmeline... Loe lähemalt

12:40 Ettekanne otsuse "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" täitmisest

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Anneli! Selle ülevaate 26. leheküljel on üks väga murettekitav graafik, mis kajastab seda, kuidas ajateenistuse alguses ja lõpus noored suudavad füüsilisi teste täita. Kuni 2018. aastani suutsid alguses umbes pooled testi ära teha ja pärast, lõpus umbes 90%, seevast... Loe lähemalt

07.04.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:28 Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Anneli! Meie õigussüsteemi juured lähevad teatavasti tagasi Vana-Rooma õigussüsteemi ja sealt tuleb selline põhimõte nagu nullum poena sine lege, mille kohaselt kedagi saab karistada vaid seaduses sõnaselgelt kirja pandud rikkumise toimepanemise eest, kusju... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Jaak! Kas sa oled ise ka lugenud seda direktiivi, mille ülevõtmiseks see eelnõu üldse kokku on pandud? Kui oled, siis kas seda saaks üle võtta ka nii, et neid suuri ja olulisi probleeme, millest me oleme siin kogu see aeg rääkinud, ei tekiks?

Loe lähemalt

20:46 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Nendel muudatustel on väga tugev seos riigikaitse ja riigikaitseseadusega. Kas ei oleks nüüd algusest peale mõistlik neid asju, mis me siia paneme, ka riigikaitseseadusega koordineerida või sünkroniseerida? Sisuliselt on ju tegu Riigikantselei riigikaitseü... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Hea Urmas! Kas teil oli komisjonis kõne all küsimus, et võiks riigikaitsekomisjonilt ka arvamust küsida selle kohta? Ja ühtlasi ma selle komisjoni aseesimehena teen selle ettepaneku, et ka meie komisjonilt küsida arvamust selle eelnõu kohta.

Loe lähemalt

22:01 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Mis seos saab sel uuel andmebaasil või -kogul olema TIS-iga? Ja kas analoogselt tervishoiu infosüsteemiga tekib ka seal inimestel võimalus piirata juurdepääsu oma isikuandmetele, nii nagu see TIS-is on? Kolleeg Andres tõi meile hea näite sellest, et... Loe lähemalt

24.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:10 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE) teine lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Jätkaks sealt, kus kolleeg Alar Laneman pooleli jäi. Selles ongi põhimõtteline erinevus asutuste töötajate ja juhtide vahel, et juhtide isikud on avalikud, töötajad ei ole. See on ka ilmne põhjus, miks seni ei ole juhtide majanduslike huvide deklaratsioo... Loe lähemalt

15:50 Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE) teine lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! EKRE fraktsioon toetab tervikuna seda eelnõu. Elektrooniliste kanalite kasutamine on suur samm edasi. Aga saatan peitub alati detailides. Seepärast ma räägin ka meie muudatusettepanekutest ja kutsun üles neid toetama. Oluline on see, et kui me ootame, ku... Loe lähemalt

16:33 Riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua minister! Selles lisaeelarves ei ole Kaitseministeeriumil oma rida. See on igati mõistlik, sest Kaitseministeeriumi kaudu me ju ei saa kuidagi ettevõtteid või inimesi toetada ja nad primaarset rolli viirusega võitlemisel ei mängi. Aga siiski, kui neil p... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua rahandusminister, hea Keit! Milline on teie prognoos, kas sel aastal osutub meil vajalikuks teha veel teinegi lisaeelarve?

Loe lähemalt

20:19 Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Andres! Milliste meetmetega me saaks tagada küberturvalisust 5G-võrkudes ehk siis väga suure läbilaskevõimega võrkudes? Mis nendest meetmetest siin seaduses juba on kajastatud ja mida oleks veel vaja teha?

Loe lähemalt

21:53 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Ma jätkan sealt, kus kolleegid Andres ja Peeter alustasid. Me kas elame tavaelu nagu praegu või siis kehtib meil mõni eriõiguslik kord. Ja neid on meil ju teatavasti neli: hädaolukord, eriolukord, erakorraline seisukord ja sõjaseisukord. Need on m... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Jätkan kohe ilma piduliku sissejuhatuseta. Täpselt nii, meil kehtib praegu hädaolukord. Siis me peakski praegu täiendama hädaolukorra seadust, kui need meetmed ei ole piisavad, või siis kuulutama välja eriolukorra, kui me vajame rohkemaid meetmeid. Või kui me näeme, et eriolukorra seaduses ei ole... Loe lähemalt

23.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Riigikaitsekomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng“ arutelu video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Enn, sa lõpetasid sobival teemal meie komisjoni töö käsitlemisega. Kas sa võiksid anda ka suurele saalile natuke täpsema ülevaate, kuidas me oleme kaitsekulutuste teemat komisjonis arutanud? Iseenesest küsimust mul ei ole.

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Aitäh, istungi juhataja! Hea Kalle! Eelmise aasta teisel poolel me tegime kaks katset käivitada keskmaa-õhutõrje võimekuse loomine. Esimesel korral ei suudetud valitsuses konsensust leida. Teisel korral, kui te veel opositsioonis olles tulite välja konstruktiivse ettepanekuga see küsimus eelarvep... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Härra ettekandja! Mul on küsimus selle kohta, et kaitseuuringute keskus on teinud 2018 ja 2019 kaks huvitavat raportit, mis puudutavad merekaitset ja õhukaitset. Üks on siis "To the Seas Again" ja teine on "Air Defence of the Baltic States". Kuidas teie hinnang... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Palun kohe lisaaega!

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Tänan kõigepealt ka kõiki esinejaid. Keskendun täna sõjalisele riigikaitsele. See ei tähenda, et laiapõhjaline riigikaitse ei ole tähtis. Vastupidi, see on nii tähtis, et vääriks lausa eraldi käsitlemist siinsamas Riigikogu suures saalis olulise tähtsuse... Loe lähemalt

22.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:20 Arupärimine Eesti järvede ökoloogilise seisundi kohta (nr 52) video-link-logo

Leo Kunnas:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Millised Eesti järved praegu kõige rohkem ohustatud olukorras on? Küsin sellise päris lihtsa küsimuse.

Loe lähemalt

17.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:04 Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (343 OE) esimene lugemine

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma jätkan sealt, kus kolleeg Jaak Valgel pooleli jäi. Ta küsis teie käest, kui suur on nõukogu liikmete tasu, ja te ei vastanud tema konkreetsele küsimusele. Aga siin on ju tegu sellega, et te sisuliselt määrate iseendale selle hüve, kui suur ta siis ka ... Loe lähemalt

16.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Leo Kunnas:

Lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister, soovin ka omalt poolt kõigepealt teile peatset paranemist! Samuti soovin teile jõudu sisulise eriolukorra juhi rollis, mida te praegu peaministrina paratamatult peate täitma. Mu küsimus on lihtne. Kuidas te suhtute Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macr... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja, kõigepealt tänan teid ettekande eest! Mu küsimus tõukub otseselt ettekande tekstist. Te mainisite, et Eestil on viimase 30 aastaga ette näidata samaaegselt nii 60%-line majanduskasv kui ka 60%-line heitkoguste vähendamine. Kas te kasutasite seda 60% siin... Loe lähemalt

11.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Tegevustest koroonaviiruse tõrjumisel“ arutelu video-link-logo

Leo Kunnas:

Jätkan sealt, kus kolleeg Jevgeni lõpetas, kasutan sama graafikut ka. Eelmisel kevadel, kui eelmine valitsus tegutses otsustavalt ja Jüri Ratas võttis endale eriolukorra juhi rolli, suudeti ka selle olukorraga toime tulla, ütleksin niiviisi, et hindele neli, hindele tugev hea. Aga sügisel, nädala... Loe lähemalt

10.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:24 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua peaminister! Te tegite etteheite, et ettevõtjad investeerivad liiga vähe teadusesse ja arendusse. Ütleksin, et kaitsetööstuses see kindlasti paika ei pea. Kaitsetööstus on viimase kümne aastaga päris jõudsalt arenenud. Me toodame sisuliselt üksikvõitlej... Loe lähemalt

20:15 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (303 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Lugupeetud istungi juhataja! Hea Kert! Ma olen püüdnud valdkonda mitte tundva inimesena aru saada nende kahe eelnõu erinevusest. Ja ma olen jõudnud selleni, et eelnõu 115 annab psühhiaatri poole pöördumise õiguse sisuliselt kõigile lastele nende vanusest sõltumata, teoreetiliselt imikutest kuni 1... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Kert! Ma vabandan, kui küsin täna asjatundmatuid küsimusi, kuna ma tõesti ei ole selle valdkonna spetsialist. Vabariik saab peagi 30-aastaseks ja siiani ei ole seadusandja ette näinud, et me peaksime lastele sellise õiguse andma. Mis on see sisuline probleem, milles... Loe lähemalt

21:53 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu (328 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Kas Euroopa Liidu õigus, antud juhul Euroopa Kohtu lahendi näol, on Eesti põhiseaduse üle ülimuslik ka nendes küsimustes, mis Lissaboni lepingu järgi ei kuulu Euroopa Liidu institutsioonide pädevusse ehk siis on liikmesriikide pädevuses? Kas jaa või ei? Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! See seaduseelnõu on kahtlemata üks väike osa meie immigratsioonipoliitikast. Jaak Valge tõi siin esile numbrid, palju on rändesaldo olnud nagu plussis. Kas oskate öelda, kui palju on Eestis viimase kolme aasta jooksul vähenenud nende inimeste osakaal, kes ... Loe lähemalt

00:36 Loomatauditõrje seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (307 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Teeksin ka omalt poolt ühe ettepaneku, aga see oleks hoopis teistsugune kui senised. Kevadel, kui me eriolukorra välja kuulutasime, siis me lahendasime küsimuse nii, et sisuliselt kõik teemad ja küsimused, mis otseselt ei olnud seotud kriisi lahendamisega, jäeti kõrvale... Loe lähemalt

02:21 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" muutmine" (338 OE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Mu küsimus puudutab rahvastikupoliitikat laiemalt. Kuidas te näete välispäritolu rahvastikku, nii seda, kes meil praegu juba on, kui ka seda, kes meile tulevikus immigratsiooni tulemusena võib saabuda? Kas nad on eelkõige tööjõud ja tarbijate mass või ne... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Küsin teie käest sama küsimuse, mida ma juba siseministri käest küsisin, aga vastust ei saanud. Viimastel aastatel on immigratsioonisaldo olnud positiivne. Sellega seoses, kas oskate öelda, kui palju viimase kolme aasta jooksul on Eestis vähenenud nende ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Küsimuses oli kaks osa. Kõigepealt ma küsisin seda, kas oskate öelda, kui palju viimase kolme aasta jooksul on Eestis vähenenud nende inimeste osakaal protsentuaalselt, kes identifitseerivad ennast eestlasena. Ja teine küsimus oli, kas oskate prognoosida selle trendi põhjal, kaua võtaks aega, et ... Loe lähemalt

08.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:23 Arupärimine vaktsineerimise kohta (nr 48) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud härra minister! Viimase paari kuu jooksul on kahes Lõuna-Ameerika riigis astunud tagasi tervishoiuministrid. Põhjus on olnud väga lihtne: nende valitsemisalas on aset leidnud ametiseisundi kuritarvitamine seoses vaktsineerimiseks eeliste saamisega. Mis te arv... Loe lähemalt

16:27 Arupärimine hariduse kvaliteedi kohta koroonakriisi tingimustes (nr 49) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua minister! Te mainisite, et 30% on umbes neid õpilasi, kellel on distantsõppega raskusi. Aga kas haridusministeeriumil on olemas ka hinnang selle kohta, kui palju on protsentuaalselt neid õpilasi, kes lihtsalt ei suuda üldse distantsõppe tingimustes õppe... Loe lähemalt

23.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:08 Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Kalle! Ma komisjonis juba soovisin sulle jõudu uues vastutusrikkas ametis. Nüüd teen sedasama ka siin suure saali ja Eesti rahva ees. Kohe kui ID-kaart välja tuli, põhimõtteliselt 2000-ndate alguses, nägime seda, et oleks vaja teha digitaalne kutsumis‑ ja mobilisats... Loe lähemalt

22.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:07 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua peaminister, kõigepealt ma tänan ettekande eest! Ma tunnistan, et minu küsimus võib olla natuke liiga spetsiifiline või tehniline ja sobiks rohkem sotsiaalministrile, aga ma küsin selle siiski.

Itaalia ravimiamet kiitis hiljuti heaks kroonaviiruse... Loe lähemalt

17:16 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua justiitsminister! Julgeolekuasutuste juhi deklaratsiooni avalikustamise ärajätmine ei oleks lahendus. Lahendus oleks see, et me ei määra julgeolekuasutuste juhtideks isikuid, kelle majandustegevus võib olla nii problemaatiline, et see võiks tekitada vae... Loe lähemalt

17.02.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

Leo Kunnas:

Tänan, austatud istungi juhataja! Kui me sama kriisi raames eelmine kord palusime peaminister Ratast tulla meie ette, siis ta tuli meie ette teisel päeval, tema juhtimisvälp oli kaks päeva. Praegu proua peaminister ei ole isegi vastanud meile, millal ta võiks meie ette tulla. Loomulikult, kui hom... Loe lähemalt

16.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:28 Väliskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

Leo Kunnas:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua välisminister! Kõigepealt lubage teile jõudu soovida uues vastutusrikkas ametis! Tulenevalt Eesti geopoliitilisest asukohast on meie välispoliitika paljuski julgeolekupoliitika. Ja meil on siin seoses meie liitlastega kaks suurt probleemi. Kõigep... Loe lähemalt

09.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:02 Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi presidendi otsevalimise küsimuses“ eelnõu (290 OE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Kalle! On kaks võimalust, kuidas meie siin endid ehk siis rahvasaadikuid ja Riigikogu tervikuna käsitame. Üks võimalus on see, et me peame ennast rahva isandateks. Rahvas on andnud meile võimu, teinud meist eliidi, teinud meist n‑ö uue aadli, ja rohkem rahval enam m... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Lauri! Küsin sinu käest sama küsimuse, nagu küsisin kolleeg Kalle käest. Jätan kogu selle sissejuhatava preambula ära. Kuidas sina näed oma rolli, kas rahva teenrina või rahva isandana siin Riigikogus?

Loe lähemalt

25.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:07 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks video-link-logo

Leo Kunnas:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua peaminister! Minu küsimus puudutab kaitsekulutusi. Sel aastal need teatavasti on 645 miljonit ja 2,29% SKT-st. Vana RES-i järgi oli plaanis tõsta see järgmiseks aastaks umbes 2,4%-ni SKT-st – kui SKT prognoos loomulikult paika peab. Teha nüüd uut... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Lugupeetud istungi juhataja! Hea Kaja! Lähen kohe edasi sealt, kuhu pooleli jäin. Järgmine küsimus on keskmaa-õhutõrje kohta. Kui kaitsekulusid tõsta, siis sellel peab ju olema selge eesmärk. Kaks võimelünka, rannakaitse ja miiniveeskamine, said nüüd lahkuva valitsuse poolt likvideeritud või õige... Loe lähemalt

16.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

19:06 Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) eelnõu (233 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ka minul on täna autorina siiras rõõm tõdeda, et me oleme nii kaugele jõudnud. Kolleeg Tarmo Kruusimäe tegelikult oma kõnes ütles peaaegu kõik juba ära, tänas neid inimesi, keda vaja. Kuna ma olen kirjanik, siis ma visuaalkunstiga olen küll vähe kokku pu... Loe lähemalt

10.12.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Rohepööre – nii väljakutse kui võimalus Eesti jaoks" arutelu video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Kadri, tänan ülevaatliku ettekande eest! Küsin täna natuke raskema küsimuse. Mis on Euroopa Komisjoni hinnang ITER-i suhtes? Millal ITER võiks tekitada või suuta tekitada juhitava termotuumareaktsiooni nii, et me paneme sisse vähem energiat, kui saame, ja et see ka ... Loe lähemalt

07.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:56 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu (269 OE) teine lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! See eelnõu käsitleb Vabariigi Valitsusele volituste andmist kuni 50 kaitseväelase lähetamiseks sõjalisele operatsioonile sellesse esmakordsel panustamisel. See puudutab igat tüüpi operatsioone ja olukorda, kus panustamisega on kiire.

Nii nagu tei... Loe lähemalt

24.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:26 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Kõigepealt tänan väga hariva ettekande eest! Aga minu küsimus puudutab seda valdkonda natuke kaudselt ehk siis kriisi- ja sõjavarusid, toiduvarusid. Me ei peaks ju mingit eraldi kava nende loomiseks koostama. Kas seda teemat ei peaks ka siin arengukavas kä... Loe lähemalt

18.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:40 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) teine lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Jätkan sealt, kus kolleeg Johannes Kert pooleli jäi, ehk räägin kaitsekulutustest ja mitte ainult järgmise aasta perspektiivis, vaid ka RES-i vaates ja lausa kümne aasta perspektiivis.

Ütlen kohe soojenduseks, et käsi ei tõuse lugupeetud kolleegide... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

... üles, et me oleksime võimelised koos töötama. Siin ei ole koalitsiooni, siin ei ole opositsiooni, sest see periood on pikem. Meil tuleb saavutada see konsensuslik kokkulepe, määrata kindlaks, mis oleksid kaitsekulud, milliseid suuremaid võimeid me tahame arendada, et me saaksime üleüldise par... Loe lähemalt

11.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:58 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu (269 OE I)

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kasutan kohe alguses head võimalust siin kõrges kõnetoolis soovida oma kamraadidele kaitseliitlastele head Kaitseliidu aastapäeva, kuna olen ise Kaitseliidu asutajaliige.

Lugupeetud kaitseminister rääkis kõnealusest mandaadist väga põhjalikult. Ma ... Loe lähemalt

30.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:10 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Siin pannakse praegu kokku kolm küllaltki erinevat funktsiooni ehk õhk, meri ja maa. Kas ei teki teatud kartusi, et kui need funktsioonid kokku pannakse, siis mõni neist võib kõrvale jääda ja tervikuna võib-olla ei suudeta seatud ülesandeid hästi täita. Me... Loe lähemalt

23.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:04 45 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Martin! Mõistan meie kolleegide muret järgmise aasta kaitsekulutuste pärast. Martin, kas sa võiksid meile anda ülevaate järgmise aasta kaitsekulutuste planeerimise viimasest seisust? Kui palju need suurenevad ja mis sinna läheb? Mida me rohkem teeme? Loomulikult pol... Loe lähemalt

21.09.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:04 Arupärimine kroonilise haigusega laste olukorra kohta (nr 39) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Sattusin vaatama seda saadet, mida kolleeg Urmas Kruuse mainis. Sealt tuli selgelt välja, et diabetes'e diagnoosiga laste vanematel lasuvad sisuliselt kui mitte kvalifitseeritud arsti, siis vähemalt õe ülesanded oma lapse eest hoolitsemisel. Kas s... Loe lähemalt

16:06 Avaliku teenistuse 2019. aasta aruande ülevaade video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Teatavasti 1. jaanuaril jõustus tegevväelaste ja politseiametnike piirvanust ja eripensioni puudutav reform, mille nimi maakeeles on eripensionide kaotamine neil, kes nüüd teenistusse tulevad, ja tegevväelase piirvanuse tõstmine vanaduspensioni eani. Kuida... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee