Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 84 Ava/Sulge kõik
25.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Ma väga vabandan, et ma siin katkestan, aga tõesti, siia taha ei ole mitte midagi kuulda. Kas saaks heli juurde panna?

Loe lähemalt

15:07 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaministrikandidaat! Kui inimene paneb toime ühe kuriteo ja rohkem ei tee, see on üksikjuhtum. Kui inimene paneb toime mitu kuritegu, siis teie kui advokaat teate seda, seda nimetatakse retsidiivsuseks ehk rahvakeeles retsiks. Nüüd olete te valmis moo... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaministrikandidaat! Te ütlesite eelnevalt, et teie eelmine amet oli jurist. Ja nüüd ma küsin väga lihtsa küsimuse teie käest, et kuna te teate kohtumenetluse põhimõtteid, siis oluline on see, et on selle erapoolikus, erapooletus. Ja samas on Riigikoh... Loe lähemalt

18:03 Vaba mikrofon

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Mõni hetk tagasi lõppes siin praeguseks juba peaministri Kaja Kallase küsitlemine tema tegevuse osas, mida ta kavatseb teha, mis on tema plaanid. Ja nende küsimuste esitajatel olid väga tõsised mured ja kahtlused. Küsijate hulgas olin ka mina, k... Loe lähemalt

20.01.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:05 Liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh! Austatud ettekandja! Teatavasti on baar mittesüsteemne rõhu mahub mõõtühik ehk üks baar on võrdne 100 000 paskaliga. Üks baar on ligikaudu võrdne ka õhurõhuga maapinnal, samuti 10 meetri kõrguse veesamba rõhuga. Aga teine asi on selles, et olemas ka CGS-süsteem, kus väljendab baar rõhku mi... Loe lähemalt

20.01.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:21 Miks ei ole täidetud avalikkusele antud lubadust moodustada Estonia huku uurimiseks komisjon? video-link-logo

Kalle Grünthal:

Detsembris möödunud aastal te lubasite ja tõotasite nii "Reporteri" saates kui ka Stenbocki majas antud pressikonverentsil, et Estonia huku uurimine peab toimuma läbipaistvalt, auväärselt ja ausalt, kõik miks-küsimused peavad saama vastuse. Samuti teatasite, et teie soov on hoida ühiskonda ajakir... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Eelmine valitsus või, ütleme, see valitsus, kes praegu hakkab oma tegevust lõpetama, oli moodustamas Estonia huku uurimise komisjoni, kuhu oleksid muu hulgas kuulnud sellised inimesed nagu Rene Arikas Veeteede Ametist, teadlastest Tarmo Soomere, Priit Kama Justiitsministeeriumist ning ka k... Loe lähemalt

18.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:21 Kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Nüüd on tekkinud selline olukord Hanno Pevkuri puhul, nagu oli möödunud nädalal viimane juhtum, kui Heljo Pikhof ei tulnud pulti eelnõu esitama. Praegu on täpselt samasugune olukord, kus Hanno Pevkur ei ole tulnud pulti eelnõu esitama.

Loe lähemalt

13.01.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! See, mis praegu toimub siin saalis protseduuriliste küsimuste nime all, on ilmekas läbilõige sellest, mis toimus põhiseaduskomisjonis, kus kurdeti, et ei antud sõna ja ei saadud rääkida. Täpselt sama muster kordub ka praegu siin. Lihtsalt protseduuriliste küsim... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mulle tundub, et me oleme praegu siin protseduuriliste küsimuste peale raisanud ära tunni ja 18 minutit. Mul on teile selline ettepanek, kuna, ütleme, nende küsimuste jada ei näi lõppevat, pöörduda n-ö menetluslike normide juurde. Iga küsija, kui ta soovib mida... Loe lähemalt

15:35 Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ eelnõu (288 OE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud juhataja, täna me menetleme siin rahvahääletuse otsuse eelnõu, Riigikogu otsuse eelnõu, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, erakonna Isamaa ja ka Keskerakonna fraktsioon. Sama punkt on olemas koalitsioonilepingus ja vastavalt küsitlus... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Põhiseaduse järgi on rahvas kõrgeima võimu kandja riigis. Praegusel hetkel oleme me aga olukorras, kus osa meie rahvasaadikuid on algusest peale püüdnud blokeerida ja blokeerivad seda protsessi, et rahvas saaks ka öelda oma sõna seadusloome... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Esmaspäeval pidasin ma vabas mikrofonis kõne selle kohta, millised järeldused ma tegin põhiseaduskomisjoni liikmena pärast seda maratonistungit. Ma ei saanud kahjuks ajapuudusel välja öelda kõiki oma mõtteid, kuna esinemiseks oli aega ainult viis m... Loe lähemalt

11.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:19 Vaba mikrofon video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Möödunud nädal oli äärmiselt töine põhiseaduskomisjonis. Kuna ma kuulun ka põhiseaduskomisjoni, siis ütlen, et alates kolmapäevast kuni pühapäevani me arutasime sellist iseenesest väga lihtsat ja loogilist asja, Riigikogu otsuse eelnõu: panna ra... Loe lähemalt

17.12.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, et te minu protseduurilise küsimuse praegu arutusele võtsite! Mul on palve, et kui räägitakse, siis palun rääkida kõvemini. Ma pean kogu aeg, kõrv vastu seda kuularit, olema.

Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Protseduuriline küsimus. Siia pulti on tekkinud vasakule poole üks must kämmal. Mis see tähendab?

Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma arvan, et see on ikkagi Eesti Vabariigi julgeoleku küsimus. Ega meil ju muidu siinsamas meie selja taga saalis ei ole julgestust, et keegi siia saali mõjutama ei pääseks. Ja nüüd on ühel hetkel inimene kuskil mingis x kohas, hääletab kuskil kapis või kapi ta... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Mul on protseduuriline küsimus. Riigikogu juhatus on võtnud 18. novembril aastal 2020 vastu otsuse nr 122, mis käsitleb kaugistungi läbiviimist. Ja selles on üks punkt, mis seondub tehnilise takistuse lahendamisega. Punkt 22 sätestab, et kui takistus ei võimalda istungit läbi viia ja takis... Loe lähemalt

10:20 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mulle jääb natuke mõistetamatuks see asjaolu, et me hakkame praegu uuesti hääletama. Te praegu nimetasite siin erinevaid põhjuseid, näiteks et keegi ei saa hääletada või internet kaob ära – minu teada või minu mäletamist mööda selliseid norme Riigikogu kodu- ja... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mul on teile selline põhimõtteline küsimus. Te ütlesite, me oleme praegu pool tundi istungit rakendanud. Milline on teie hinnang selle istungi toimumisele? Kas kõik on usaldusväärne? Kas kõik on turvaline? Kas on tagatud kõigi Riigikogu liikmete võimalus osaled... Loe lähemalt

16.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:02 Istungi rakendamine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma muidugi hindan teie vastutulelikkust lubada suurel saalil see otsus langetada. Aga ma küsin niimoodi: mis saab siis, kui suur saal otsustab, et me ei menetle seaduseelnõu mitte kolme, vaid nelja lugemisega? Ma arvan, et selline olukord ei saaks normaalne oll... Loe lähemalt

15:07 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (vihakuritegude vastu võitlemine) eelnõu (276 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te olete seal Riigikogu puldis päris ilusa jutluse pidanud Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 kohta, mis sätestab diskrimineerimise [keelu]. Aga te ei ole mitte sõnagi rääkinud põhiseaduse §-st 45, milles on sätestatud, et igaühel on õigus va... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Kui ma küsisin, kust jookseb piir selle vahel, millal on tegemist vaenukõnega ja millal on teie poolt seadusesse tuua tahetav diskrimineerimine, siis te andsite mulle sellise vastuse, et selle kohta on olemas Euroopa Kohtu praktika ja Euroo... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Ma tahaksin täpsustada seda, et kui eelkõneleja siin puldis tegi märkuse selle kohta, et ma ei ole lugenud § 45 lõpuni, siis selle eelnõu koostajad ei ole lugenud põhiseaduse § 12 lõpuni, et igasugune rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise jne õhutamine on samuti seaduseg... Loe lähemalt

15.12.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:21 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses COVID-19 haigusega kujunenud olukorraga Eestis video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Küsin teilt sama küsimuse, mida ma küsisin ELAK-is ja millele ma vastust ei saanud. Vaktsiin on kohe-kohe tulemas, kuid avalikkusele on ikkagi teadmata vaktsiini kõrvaltoimed. Nagu kõik ravimid, põhjustab kindlasti ka see vaktsiin kõrvalto... Loe lähemalt

14.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kõigepealt, kogu opositsioonil ma soovitaksin läbi lugeda Riigikogu töö‑ ja kodukorra seaduse. Selle § 54 lõige 1 sätestab, et Riigikogu täiskogu järgmise töönädala päevakord tehakse Riigikogu liikmetele teatavaks töönädala lõpuks. Ma arvan, et selle üle ei ole... Loe lähemalt

15:51 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses" eelnõu (288 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Tänasel päeval me oleme sunnitud kandma maske. Loodame, et suveks saame need maskid eest ära. Küll aga juhtus täna selline pretsedenditu asi, et maskid võtsid eest ära nii Reformierakond kui ka sotsiaaldemokraadid, kes paljastasid oma tõeli... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud aseesimees! Austatud ettekandja! Selge on see, et kui referendumil tuleb vastus jah, siis on see põhiseadusesse kui kivisse raiutud ning seda enam ükski valitsus nii kergelt kangutada ei saa. Küsimus on aga selles, miks on selline vastasseis. Kuna mulle on väga palju sõnumeid tu... Loe lähemalt

09.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

19:00 Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (235 SE) teine lugemine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Minu meelest on tegemist väga hea eelnõuga. Valitsus eesotsas EKRE‑ga on teinud väga tõsise liigutuse, ütleme, liberaalse ühiskonna poole, kus vähendatakse ülereguleerimist ehk antakse ettevõtetele päris suur vabadus. Aga kuidas te suhtute selle... Loe lähemalt

08.12.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

12:10 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma kuulasin sinu seisukohta, et rahvas küll ütleb, et nemad tahavad ühtepidi, aga Lauri Läänemets kui rahvaesindaja ütleb, et tema on hääletusel vaba ja teda rahvahääletuse tulemus absoluutselt ei koti. Tuletan sulle meelde, et vastavalt Ri... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma olen ausalt öeldes hämmingus selle eelnõu üle, mille te olete esitanud, sest tegelikult oled sa ise selle olukorra lahendamise osas ütelnud välja ka vastuse. Kui rahvas avaldab mingis küsimuses oma seisukoha ja see toimub rahvahääletuse ... Loe lähemalt

07.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:12 Istungi rakendamine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh! Hetk tagasi kuulsime meie lugupeetud uue kolleegi ametivannet. Ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et kuigi ta on väga pikalt osalenud Riigikogu töös, ei tunne ta siiski kodu- ja töökorda, sest enne vande andmist pidas siin sisuliselt ilma loata kõnet isik, kes ei ole Riigikogu liige. Ma ... Loe lähemalt

17:09 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (273 OE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Kui seda eelnõu meile siin saalis tutvustati, siis kaitseminister Jüri Luik oli natukene hädas vastates küsimusele, mis saab nendest sõjaveteranidest, kes on vigastada saanud. Kas teil on ka mingeid mõtteid selle kohta, mida saaks veteranid... Loe lähemalt

17:23 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele muuta Eesti alus- ja kooliharidus ühtseks ja eestikeelseks" eelnõu (243 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh! Ma tahaksin juhtida tähelepanu lugupeetud ettekandja vastustele. Asi on selles, et te räägite siin muudatusettepanekute esitamisest. Praegu on tegemist otsuse eelnõuga, mille puhul muudatusettepanekuid ei saa esitada. Katsuge selles osas olla rohkem korrektne.

Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Füüsikas, mis allub teatavasti loodusseadustele, on kitsam alateema värvid ehk värviring. Värviringis on kolm põhivärvi ehk primaarvärvi: kollane, punane ja sinine. Põhivärvide omavahelisel segamisel saadakse segu- ehk kõrval- ehk sekundaar... Loe lähemalt

26.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Estonia hukk - kas tõde tõuseb viimaks pinnale?" arutelu video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ain, sind on täna korduvalt tänatud selle eest, et sa oled siia saali tulnud. Mina tahan tänada sind selle eest, et sa vaid neli päeva pärast laevahukku soostusid mulle andma intervjuu videolindile. See oli minu hinnangul tohutult mehine samm sinu poolt. Aga mu... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Head kuulajad ja jälgijad siin saalis ja teleülekande vahendusel! Täna toimub siin saalis olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Estonia hukk – kas tõde tõuseb viimaks pinnale?" arutelu. Olen veendunud, et reisiparvlaeva Estonia uppumise taasuurimis... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea küsija! Ma ausalt öeldes ei ole päris kindel, et Estonia vrakk lebab Eesti vetes. Võib-olla siin lähevad meie arvamused lahku. Mis puudutab surnuid, kes on laeva jäänud, siis minu hinnangul otsus, mis tehti Eesti valitsuse tasandil selle kohta, et need ohvrid tuleb jätta laeva, ei ole ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Ma oskan öelda seda, et arhiveeritud materjale uurimise kohta hoitakse alal politseimajas Kungsholmenil (see on Stockholmi linnaosa). Kuna juurdlust juhiti Eestist, [uurimiskomisjoni] esimees oli Eestist ja tegemist oli Eestis registreeritud reisilaevaga, on see absoluutselt kummaline fenomen. Ar... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea küsija! Ma olen täiesti šokeeritud sellest, mida Margus Kurm siin ette kandis. Me saime teada – kuigi see informatsioon oli ka varem levinud –, et atlandi luku polt visati üle parda merre.

Aga ega see ei ole ainuke tõend, mida on püütud n-ö kõrvale kantida. Ametlikus lõpparuandes... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Mul on väga raske kommenteerida, millest need otsused tulenevad. Küll aga vaatasin ja jälgisin hoolega Henrik Evertssoni juhitud võttegrupi tehtud filmi. Ja selle esimeses osas oli äärmiselt huvitav seik. Issand jumal, mul on meelest läinud, Ingvar Carlsson vist ... Okei, ütleme, peaministri käes... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et see küsimus on põhjendatud. Aga me leidsime, et praeguse olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul on vaja rõhuda just eelnenud puudustele, mis on tehtud Estonia huku uurimisel. Eeldan, et riigisekretäril ei ole seda informatsiooni nii palju kui neid kolmel t... Loe lähemalt

19.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud rahvaesindajad! Täna on rahvusvaheline meestepäev ja ma arvan, et paslik oleks teha ka üks mehine tegu. Seetõttu ma esitan Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi presidendi otsevalimiste küsimuses" eelnõu. Tuginedes Eesti Vabarii... Loe lähemalt

18.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:40 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mul on selline palve, et kui tehakse mingisugused ettepanekud, näiteks muudatusettepanek läbi hääletada, paluks seda teha hästi kõva ja selge häälega. Praegu Kaja Kallas ütles midagi mikrofoni, aga isegi vaatamata saali tühjusele ja selle kõlavusele, ei kuulnud... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Absoluutselt. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Minu meelest on praegu protseduurireeglid natukene viltu, härra Johannes Kert oskab ise väljendada seda, mida ta tahab.

Loe lähemalt

00:21 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mul on küsimus selle eelnõu subsumeerimise loogilisest olemusest ehk kuidas komisjon paigutas elulised faktilised asjaolud normiabstraktsesse koosseisu. (Naer saalis.)

Loe lähemalt

17.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

11:25 Kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu (217 SE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! 10. novembril oli põhiseaduskomisjonis arutluse all Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu 217 teiseks lugemiseks ettevalmistamine. Eelnõu menetlemisel osalesid komisjoni esimees Alar Laneman, liik... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Tegelikult ma seda küsimust puudutasin. Nende ettepanek, kui ma õigesti mäletan, seondus vist ühe aastaga. Jah, ongi, Kari Käsper sõnas, et kui inimene on juba teatud aja, näiteks ühe aasta naturaliseerunud kodanikuna elanud, siis temalt ei saaks enam ära võtta. Kui see vastus teid rahuldab, et t... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Vabandust! Kui ma selle teksti ette vuristasin, siis ma tegelikult ju vastasin. Tähendab, ma esitasin põhjused, mispärast me seda eelnõu toetame. Teie väljend "tekib hunnik kodakondsuseta inimesi" ei vasta tõele, sest Ruth Annus andis teada, et meil hetkel selliseid inimesi ei ole. See on üks pos... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh küsimuse eest! Ma olen teiega, lugupeetud küsija, absoluutselt sama meelt, et siin tegelikult loogikat ei ole. Nagu ma eelnevalt ütlesin, me ei arutlenud nende tähtaegade üle. Aga põhimõtteliselt olid ju kõik eelnevad valitsused ja on ka praegune valitsus sellise n-ö õigusliku teooria raken... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh hea küsimuse eest! Tegelikult on küsimus praegu selles – teil on täiesti õigus –, et meil on kodakondsuseta isikuid siin küll. Peale selle on olemas kodakondsusega isikud. Kodakondsuseta isikud on meil olemas, aga need on halli passi omanikud. Selle väite peale, et siin on või siia tekib hu... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Täiesti õige märkus. Ka Hanno Pevkur viitas minu meelest sellele, et suure tõenäosusega need, kes on saanud naturalisatsiooni korras kodakondsuse, on ikkagi, nagu te ütlesite, sattunud siia endise Nõukogude Liidu aladelt. Neil on võimalus minna sinna riiki tagasi. Ma usun, et praegusel juhul on V... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Väga hea küsimus. Igatahes need ideed, mida ÜRO pagulasamet pakkus selle eelnõu menetlemisel, tekitasid minus kõhklusi ja kahtlusi. Tõenäoliselt on kõik valitsused alates Eesti Vabariigi taassünnist olnud samal seisukohal ja ka praegune valitsus on samal seisukohal, et selline ettepanek muuta kod... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea küsija! Ma alustan sellest n-ö ballastküsimusest, mis tuli esimesena. Mida on Riigikogu liikmel varjata? Minul ei olegi midagi varjata, aga kuna ma olen praegu komisjoni ettekandja, siis ma kannan ette komisjoni seisukohti.

Mis puudutab seda, mis vahet on, tähendab ... Äkki tulet... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea küsija! Ma olen absoluutselt nõus teie seisukohaga, mis puudutab seda, et Venemaa ei anna meile neid andmeid. See on tekitanud meile minu hinnangul vägagi suure julgeolekuohu, sest kui me vaatame viimasel perioodil tabatud riigireetjaid, siis üldiselt on nad alati liikunud ju Venemaa p... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea küsija! Ma võin öelda, et komisjonis oli lähenemine täpselt samasugune, nagu te praegu lühidalt ette kandsite. Ma väga tunnustan ka Siseministeeriumi esindanud Ruth Annust, kes andis täpselt samasugused selgitused ja rääkis samasugustest põhimõtetest. Selge, et ma ju tervet komisjoni p... Loe lähemalt

16.11.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:05 Vaba mikrofon video-link-logo

Kalle Grünthal:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Hea Eestimaa rahvas! Esmalt soovin tuletada meelde, et just selles auväärses saalis on sündinud Eesti Vabariik, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Lähtudes eeltoodust, olen sunnitud selle auväärse saali kõnepulti kahjuks kasutama pol... Loe lähemalt

11.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:55 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (263 OE) esimene lugemine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Kindlasti on üks [oluline] asi Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine. Kuid kuna igal medalil on kaks külge, on mu küsimus järgmine. Teatavasti sätestati veteranipoliitika aluste preambulis 2012. aastal asjaolu, et president Toomas Hendrik ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Lähtudes minu esimesest küsimusest, jääb mulle sel juhul arusaamatuks, miks võimaldatakse vigastatud kaitseväelasel pärast teenistusest lahkumist parima sotsiaalse tagatisena kasutada eluruumi vaid kolm aastat – rõhutan: vaid kolm aastat. Kui... Loe lähemalt

17:13 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (264 OE) esimene lugemine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Tallinnas Mäealuse tänavale on ehitatud spetsiaalselt Kaitseväe veteranide tarbeks maja, kus on olemas isegi invatõstukid jalad kaotanud sõduritele. Kahjuks tõrjuti aga veteranid üürihinna tõstmisega oma elukohast välja. Algne hind 6 eurot ru... Loe lähemalt

17:20 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (265 OE) esimene lugemine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma tulen jälle selle mündi teise poole juurde. Olen vestelnud paljude veteranidega ja nad kõik on nagu ühest suust kinnitanud, et veteranide põhiprobleemiks on lisaks füüsilistele vigastustele ka posttraumaatiline stress, mis jääb neid saatma kogu edaspidiseks ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, austatud istungi juhataja, sõna andmise eest! Lugupeetud ettekandja! Tegelikult on asja idee selles, et reaalses elus toimub psühholoogiline nõustamine natukene teistmoodi, kui paberil välja paistab. Missioonilt tulnud sõdurid kogunevad ühte tuppa ja siis psühholoogist naisterahvas küsib k... Loe lähemalt

17:34 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (266 OE) esimene lugemine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud Riigikogu juhataja! Austatud minister! Nii või teisiti on olemas ka mündi teine pool: üks on missioon ja teine on see, mis saab pärast missiooni. Selle jaoks on meil olemas 2012. aastast kehtinud veteranipoliitika, mis minu hinnangul on aegunud ja vajab kiiremas korras uuendamis... Loe lähemalt

17:42 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (267 OE) esimene lugemine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mul oli väga hea meel kuulda, kui ma esitasin oma küsimuse, milles ma rääkisin ühest veteranist, keda vaevab posttraumaatiline stress, ja te ütlesite, et las ta kirjutab teile, te aitate seda meest. Mul oli väga hea meel seda kuulda. Kaitseväe veebilehel on kir... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Mul on väga lihtne küsimus: kas need sõdurid, kes vajavad abi, võivad teie poole kirjalikult pöörduda, nii nagu te ühele veteranile soovitasite?

Loe lähemalt

09.11.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Sooviksin üle anda Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduse muutmise eelnõu siht on vajadus, et Eesti Rahvusringhääling oma saadete ja programmide tootmisel ja edastamisel ei eiraks poliitilise tasakaalustatuse prints... Loe lähemalt

16:00 34 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Ma palun Riigikogu liikmena teilt praegu vabandust mõne meie kolleegi sõnakasutuse pärast. Selline sõnapruuk, mida teile küsimusi esitades on kasutatud, sobib rohkem õlleputkatagusesse põõsastikku. Aga ma arvan, et vaidlust selle üle ei ole, ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Mulle seda lugu siin kuulates meenus üks antiikaja ütlus: see, mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale. Pikka nimekirja ette lugemata toon ma väga lihtsad näited selle kohta, et opositsioonil on lubatud kasutada absoluutselt kontrolli... Loe lähemalt

27.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:02 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel" eelnõu (211 OE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Tänase eelnõu üks külg on põhimõtteliselt see, et me saadame oma poisid merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonile, aga mul on mure sellepärast, et hetkel on jäetud täiesti tähelepanuta need sõjamehed, kes on saanud raskelt vigastada, kes o... Loe lähemalt

21.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:23 Välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister, mul on natukene piinlik oma kolleegide pärast, kes siin, ütleme, ei käsitle ega taha arutada n-ö selle eelnõu sisulist poolt, vaid loobivad poliitilisi hüüdlauseid ja fraase ja ka halvustavaid ütlemisi.

Aga ma tulen ikkagi eelnõu sisu j... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea kolleeg Lauri! Tänases Järva Teatajas ilmus sul artikkel, mille sisu on lühidalt järgmine: valitsuse esitatud eelnõu eelistab välismaa töötajaid Eesti inimestele, kindlustades välistööjõule sektori keskmise palga, jättes aga kodumaised töötajad kindluseta o... Loe lähemalt

20.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:02 Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! See muudatusettepanek on sisustatud järgmiselt, et isikunime ei või pühendusnimeks määrata, kui isik on tegutsenud Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise või Eesti iseseisvuse taastamise vastu. Ehk meil on raamistikus paigas... Loe lähemalt

15.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:04 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma pean möönma, et ma olen siin Riigikogus töötades tundnud ennast suhteliselt turvaliselt. Suur tänu selle eest maja valveteenistusele, kes on täiesti märkamatult suutnud tagada kõikide turvalisuse! Praegusel hetkel, õieti täna on väga huv... Loe lähemalt

13.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele moodustada ekspertidest COVID-19 analüüsikomisjon" eelnõu (220 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te mingi aeg tagasi ütlesite, et Kalle Grünthal on teinud mingisuguse ettepaneku täna siin saalis. Ma pean tunnistama, et see väide vist on natukene eksitav, sest selle tegi Kalle Laanet. Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aga mis meelel, see keelel, nagu öeldakse.  Minu küsimus on võib-olla näiteline. Kaks küla, eriti hästi läbi ei saa. Ühe küla elanikud hakkavad ehitama omale kultuurimaja, ja kui kultuurimaja on peaaegu valmis, siis naaberküla elanikud, kes pole selles külas käinud, võtavad vastu otsuse, et lähme... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee