Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 93 Ava/Sulge kõik
22.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas elada koroonaviirusega?" arutelu video-link-logo

Heidy Purga:

Suur tänu, lugupeetud eesistuja! Hea Kaja! Sinu ettekandes oli tugeva rõhuasetusega mure laste ja noorte tekkinud vaimsete terviseprobleemide pärast, mis on koroonakriisi üks tagajärgi ja millega tegelemine ei saa kindlasti olla lühiajaline. Kas on teada täna, siin ja praegu mingitest programmide... Loe lähemalt

21.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:23 Välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Selle kobarseaduse üldine foon annab vaatamata meie ülikoolide ühisele pingutusele hoida ning ka igapäevaselt luua tasemel rahvusvahelist õpikeskkonda väga ühese ja diskrimineeriva signaali. Esiteks, välistudengid ei ole siia oodatud. Teiseks, nad ei toh... Loe lähemalt

Heidy Purga:

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Mart Helme! Aitan teil fookust natukene teise nurga peale seada ja küsin muud küsimust. Ülikoolide esindajatega kohtudes väitsid kõik sarnaselt, et liigne reguleerimine ebamäärastel eesmärkidel ei aita mitte ühtegi osapoolt. Igasugune reeglite karmistamine antud oluko... Loe lähemalt

19.10.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:00 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga:

Aitäh, eesistuja! Lugupeetud minister! Vastavalt rahvusvahelisele haridusuuringule "Education at the Glance 2020" olid 2019. aastal Eesti õpetajate töötasud, arvestades ostujõudu, nii Euroopa Liidu kui ka OECD riikide õpetajate töötasudega võrreldes peaaegu kõige madalamad. Viimasel kohal oli Lät... Loe lähemalt

14.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:33 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) eelnõu (233 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga:

Tänan, lugupeetud eesistuja! Hea minister! Kahtlemata on tegemist väga hea eelnõuga. Kuna autoriõiguse muutmise seadus on üsna mahukas seadus, mis hõlmab väga palju erinevaid allosasid, siis on ka see erakopeerimise osa, mida me täna esimesel lugemisel menetleme, üsna mitmetahuline. See ei ole kõ... Loe lähemalt

Heidy Purga:

Jah, okei. 

Loe lähemalt

Heidy Purga:

Suur aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Teadupärast kehtib juriidilistele isikutele ja eraisikutele see seadus erinevalt, kuna seda ühekordset tasu on seaduse kohaselt võimalik küsida ainult eraisikutelt, mitte juriidilistelt isikutelt, kellel tekib tasu tagasinõudmise võimalus. Se... Loe lähemalt

Heidy Purga:

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Vahendan teile kultuurikomisjonis toimunud arutelu, mis oli väga sisukas ja asjakohane ning peatus üldiselt kolmel laiemal teemal, millest kohe ka juttu teen. Kõigepealt arutas kultuurikomisjon Vabariigi Valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmis... Loe lähemalt

30.09.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:46 Kaksikmoraal video-link-logo

Heidy Purga:

Suur tänu, lugupeetud eesistuja! Hea peaminister! Minu küsimus on täiesti ebameeldiva tendentsi kohta valitsuse kokkulepetes. Alles septembris kuulsime uudist valitsuse otsuse kohta suunata kõik välismaalt Eestisse tulevad tippsportlased kahenädalasse karantiini, mis tähendas, et ühtegi rahvusvah... Loe lähemalt

Heidy Purga:

Suur aitäh selle vastuse eest! Ma küsin veel siiski edasi. Tuleb nentida, et see muster meedias on täiesti olemas olnud: valitsuse eri liikmed annavad edasi väga erineva sisuga sõnumit. Kuidas siis edaspidi saab valitsust taolistes otsustes usaldada, kui ilmselgelt ei suudeta omavahel nendes asja... Loe lähemalt

23.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:04 45 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

Heidy Purga:

Tänan, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Meie poliitilist kultuuri on võrreldud Harry Ecksteini "Stabiilse demokraatia teooria" abil. Täpsemalt uuris ta demokraatia püsivust ja ebapüsivust tekitavaid tegureid ja nende tagamaid. Nenditakse, et meie poliitiline kultuur on just sama demokra... Loe lähemalt

17.09.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Heidy Purga:

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel annan üle arupärimise haridus- ja teadusminister Mailis Repsile. Arupärimine on eestikeelsele õppele ülemineku kohta. Riigikogu võttis 22. oktoobril 2019 vastu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keel... Loe lähemalt

25.08.2020 / 16:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

16:06 Riigikogu avalduse "Demokraatia ja kodanikuühiskonna toetuseks Valgevenes" eelnõu (223 AE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Milline on hetkeolukord nende erinevate sanktsioonidega, mis kavatsetakse rakendada Valgevene demokraatia eest seisvate inimeste toetuseks, ning teisest küljest ka individuaalsete sihtsanktsioonidega Valgevene ametiisikutele, kes vastutavad Valgevene pres... Loe lähemalt

06.07.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

12:06 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (tööjõukriisi leevendamine) eelnõu (192 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus käib välisüliõpilaste kohta. Selle seadusega koos arutati ka välisüliõpilaste siin viibimise tingimusi. Mu küsimus teile ongi järgmine: milliste argumentidega lepiti kokku välistudengite töölkäimise piirang kuni 20 tundi nädalas? Kas selle mu... Loe lähemalt

16.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Arupärimisele eelarve kulude seire kohta (nr 35) vastamise jätkamine video-link-logo

Heidy Purga: Suur tänu, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Nii heal ajal kui ka kriisiaegadel on üheks majanduse käivitavaks mootoriks ikkagi ka kultuur, samuti haridus, kahtlemata. Hea näide viimasest kriisiolukorrast on võtta Saksamaalt, kes kriisiolukorda kultuurile lahendas, ütleme, andes eelisolukorda r... Loe lähemalt

08.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:19 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud ettekandja! Viimane statistika ütleb, et 3–6-aastastest lastest käib lasteaias 93,7%. Kas teile on teada selle statistika tendents? Teie eesmärk on "võrdsed võimalused kõigile, et ükski laps ei jääks ilma alushariduseta". Kas see tendents on kuhugi poole kalduma... Loe lähemalt

03.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:19 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Kui kultuurikomisjon hakkas uusi loodavaid ameteid puudutavat seaduseelnõu arutama, olid Reformierakonna peamisteks murekohtadeks kõigepealt Eesti Keele Instituudi jätkamine ning loodava Haridus- ja Noorteameti puhul noortevaldkonna teemade hajutamine eri... Loe lähemalt

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Hea eesistuja! Lugupeetud komisjoni esimees! Minu küsimus käib konkursi korraldamise kohta nüüd ja edaspidi, selliste konkursside korraldamise kohta, kuhu on oodatud valdkonna eksperdid. Kui suureks kokkusattumiseks te peate ja kuidas te seletate asjaolu, et kõik kolm valituks osutunud kandidaati sa... Loe lähemalt

Heidy Purga: Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Ma ei arvagi, et kõik ringhäälingu nõukogusse valitavad inimesed peaksid tundma süvitsi selliseid termineid nagu Kriimsilm, SD, paralleeledastamine, provi jne või peaksid une pealt oskama öelda, kui palju maksab aastas ERR-ile vabalevis olemine või millises suht... Loe lähemalt

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

19:17 Arupärimine hariduskorraldusest eriolukorra ajal (nr 31) video-link-logo

Heidy Purga: Lugupeetud asespiiker! Head kolleegid! Hulk reformierakondlasi esitas 20. aprillil haridus- ja teadusminister Mailis Repsile kirjaliku arupärimise. Remargi korras võin öelda, et meil läks mõnevõrra kiiremini kui sotsiaaldemokraatidel. Kuid tänast vestlust kõrvalt vaadates ja selles osaledes on saanu... Loe lähemalt

Heidy Purga: Lugupeetud asespiiker! Lugupeetud minister! Minu küsimus puudutab tegelikult kaugemat tulevikku, eriti kui mõtleme kriisist väljumise plaani peale pikemas vaates. Haridusvaldkond on eriolukorra ajal olnud väga uudses olukorras. Kiiresti reageerides on tehtud otsuseid ja ümberkorraldusi ning sel kõig... Loe lähemalt

20.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Heidy Purga: Tere päevast, lugupeetud kolleegid! Hea spiiker! Reformierakondlased annavad üle arupärimise haridus- ja teadusministrile Mailis Repsile.
16 reformierakondlast annavad täna üle arupärimise, milles me soovime, et minister koolide edasise toimimise kohta antud segaseid sõnumeid selgitaks. Ministe...
Loe lähemalt

15.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:39 Koolide avamine video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud spiiker! Lugupeetud peaminister! Distantsõpe on Eesti koolides kestnud meil nüüd alates 16. märtsist. Haridusvaldkonna inimesed on teinud väga suuri pingutusi, et koolides kogu õppekorraldust muuta. Õpetajad töötavad suurema koormusega kui kunagi varem. Ka meie kõik oleme oma kodus... Loe lähemalt

Heidy Purga: Suur tänu, lugupeetud spiiker! Suur tänu vastuse eest, lugupeetud peaminister! Kas te oskate kirjeldada seda olukorda, mis tekib alates 15. maist, eriti nendes peredes ja nende lastega, kes ei ole lõpetajad? Meil on olukord, kus tunniplaanijärgset õpet enam ei toimu ja kooli ka ei saa minna. Kas min... Loe lähemalt

06.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! 25 miljonit kultuurile on praegusel ajal väga õige ja väga julgustav samm, aga seda pilti hägustab üks konkreetne eraldis. Kuidas aitab olümpiamängude ülekande õiguste ost käesolevat kriisi lahendada? Kultuuriministri eraldatud 500 000 eurot Eesti Rahvusrin... Loe lähemalt

25.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:26 Koolide töökorraldus video-link-logo

Heidy Purga: Suur aitäh, hea spiiker! Lugupeetud minister! Täna hommikul väga informatiivsel kultuurikomisjoni veebikoosolekul said paljud küsimused vastuse ja nii mõndagi küsimust käsitles tänasel istungil minu hea kolleeg Katri Raik. Küsiti nii lõpu- kui ka sisseastumiseksamite kohta, koolivaheaja kohta, kooli... Loe lähemalt

Heidy Purga: Suur aitäh, lugupeetud spiiker! Hea minister! Mul on küsimus üldise kriisiolukorra ja haridusvaldkonna kommunikatsiooni kohta. Miks te olete kodusõpet planeerinud ja välja kuulutanud kahe nädala kaupa, mitte pikemalt? Loe lähemalt

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud aseesimees! Hea peaminister! On teada mitmeid juhtumeid, kus tugevate haigusnähtudega inimesed tulevad koju mitte veel ohutsooniks nimetatud piirkondadest ja paluvad ennast testida, kuid nende testimisest on keeldutud, sest nad ei ole tulnud n-ö ohupiirkonnast. Kui heal tasemel on ... Loe lähemalt

10.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:22 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) esimene lugemine video-link-logo

Heidy Purga: Suur tänu, lugupeetud spiiker! Hea eeskõneleja! Me teame, et hetkel on Eesti Rahvusringhäälingu iganädalastest saadetest subtiitritega varustatud (nii otse kui ka järelsaadetena) vist viis saadet, nendest, mida näidatakse iga nädal: "Õnne 13", "Pealtnägija", "Prillitoos", "Hommik Anuga" ja "Plekktru... Loe lähemalt

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:38 Arupärimine Eesti Keele Instituudi kohta (nr 22) video-link-logo

Heidy Purga: Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Tõepoolest esitasime 11 reformierakondlasega haridus- ja teadusminister Mailis Repsile 27. jaanuaril k.a arupärimise Eesti Keele Instituudis toimuvate ümberkorralduste kohta. Kahtlemata on teada, et vahepeal on asjaolud  muutunud, aga sellegipoolest ootame Maili... Loe lähemalt

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea minister! Hiljutisel kultuurikomisjoni istungil kuulasime me Eesti Keele Instituudi esindaja ja loodava Keeleameti juhi seisukohti. Muide, oli väga meeldiv näha, et nad olid omavahel juba preventiivselt asunud sisukale koostööle. Emotsioone oli küll vähe, n-ö sisu jaot... Loe lähemalt

17:13 Arupärimine Vene Föderatsiooni ideoloogia impordi ehk mõjutustegevuse takistamise kohta Eestis (nr 26) video-link-logo

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea minister! Tahan küsida õpetajate koolitusraha kohta. See on langenud ja nüüdseks peaks see olema isegi natukene alla 1%, aga täienduskoolituse vajadus oma pädevuse tõstmiseks on õpetajatel ikkagi väga suur. Mu küsimus ongi selline: kuidas teie ministeerium reguleerib... Loe lähemalt

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:15 Eesti keel video-link-logo

Heidy Purga: Lugupeetud spiiker! Austatud minister! Jälgin samuti siiras heameeles, kuidas teie enda erakonna nimel eesti keele hea käekäigu ja kestvuse pärast pingutate, sest teadupärast ilma keeleta pole meil kultuuri ja ilma kultuurita miskit muud. Eerik-Niiles Kross küsis küll oma teises küsimuses üsna palju... Loe lähemalt

20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu video-link-logo

Heidy Purga: Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus puudutab näitajaid haruldaste ja ohustatud liikide elupaikade kahjustamise kohta. Küsimus ise on selline: mis on teie meelest hetkel meie keskkonna liigirikkusele suurimaks ohuks ja kuidas seda saaks ära hoida? Näiteid ju on... Loe lähemalt

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Heidy Purga: Tere! Ilusat esmaspäeva! Mul on Reformierakonna poolt üle anda haridus- ja teadusminister Mailis Repsile arupärimine, kus me küsime hariduslike ja keeleliste ümberkorralduste kohta Eesti Keele Instituudis ja loodavas Keeleametis. See on lühidalt kõik. Loe lähemalt

22.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:26 Võrdne kohtlemine video-link-logo

Heidy Purga: Tänan, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Seda teemat jõudis küll juba otsapidi käsitleda hea kolleeg Riina Sikkut, aga minu küsimuse lähenemisnurk on mõnevõrra teistsugune. Raadiosaates "Räägime asjast", mis oli eetris 19. jaanuaril, te võtsite koos Martin Helmega käsitleda Sotsiaalministeeriumi k... Loe lähemalt

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea Mart Helme! Kas teie meelest pole puuetega inimesed, teise nahatooniga inimesed, homoseksuaalsed inimesed ja muidu erinevad inimesed siis sama palju inimesed? Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee