Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

09:58 Istungi rakendamine

10:00 Aseesimees Martin Helme

Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu 8. istungjärgu teise töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt rakendame. Kellel on soovi anda üle eelnõusid või arupärimisi, siis praegu on hea aeg. Kristen Michal, palun!

10:00 Kristen Michal

Austatud juhataja! Head kolleegid! Majanduskomisjoni poolt anname üle elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu. Ja selle mõte on see, et universaalteenuse me juba kehtestasime, et mikro- ja väikeettevõtetele antakse samamoodi võimalus osta elektrimüüja käest elektrienergiat reguleeritud hinnaga, mis on Konkurentsiameti poolt reguleeritud. Ehk siis universaalteenus. See laieneb mikroettevõtetele, äriühingule, kus töötab vähem kui 10 inimest ja aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa kahte miljonit eurot, väikeettevõtetele, kus töötab vähem kui 50 inimest, mille aastakäive või aastane bilansimaht olete 10 miljonit eurot, ja universaalteenuse äritarbijaks saavad ka mittetulundusühing, sihtasutus ja FIE, tarbimislaega üks gigavatt-tund.

Jah, ma loodan, et sellest saavad abi need, kes abi saama peavad, ja see abi jõuab õigeks ajaks kohale. Nii et loodan selle mõistliku menetlust ja suurt toetust sellele eelnõule. Aitäh!

10:01 Aseesimees Martin Helme

Jaak Aab, palun!

10:02 Jaak Aab

Austatud esimees! Hea Riigikogu! 24. septembril, laupäeval juba mitmendat aastat külaliikumise kodukant eestvedamisel toimub maal elamise päev. Kõik Riigikogu liikmed, kes jätkuvalt elavad Tallinnas, võiksid siirduda maale ja vaadata, kuidas siis 21 kohalikus omavalitsuses näevad välja elamistingimused, teenused, koolid, lasteaiad. Ja mul on hea meel siin üle anda Riigikogu otsuse eelnõu Vabariigi Valitsusele mõningate ettepanekutega, kuidas me maapiirkonnas elamist veel paremini toetada saaks. Viimastes valitsustes on Keskerakonna algatusel juba käivitatud mitmeid meetmeid. Ma nimetan vaid mõned. Näiteks korterelamute rekonstrueerimise juures on omaosaluse suurus maapiirkonnas korteriühistutel väiksem. KredExi meetmes on võimalik saada ka regionaallaenu korterelamute rekonstrueerimiseks selles piirkonnas, kus kinnisvara hind on väga madal ja tagatist ei ole. Ja hiljuti käivitas KredEx ka sellise meetme, kus on võimalik saada kuni 80% eluaseme laenu, käendust või tagatist riigilt, KredExilt, kui osta korterelamu või renoveerida korterit või elamut. Kagu-Eesti programmis on spetsialisti eluasememeede, seal me piloteerime ja proovisime, selle võiks laiendada rahulikult ka üle Eesti. Kindlasti tuleks jätkata üürielamute programmiga ja seda on rohkem vaja just seal maapiirkonnas väljaspool Tallinnat, Harjumaad ja Tartu linnapiirkonda kui suurtes linnades. Aitäh!

10:03 Aseesimees Martin Helme

Aitäh! Olen võtnud vastu Riigikogu juhatuse nimel kaks eelnõu ja juhatus tegeleb nendega edasi vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele.

Head kolleegid, teeme nüüd kohaloleku kontrolli.

10:04 Aseesimees Martin Helme

Kohalolijaks pani ennast kirja 75 Riigikogu saadikut. Enne päevakorra juurde minemist on mul üks väike teade seoses nädalavahetusel toimuvate ekskursioonidega: palun teil pärast täiskogu istungi lõppu võtta oma laudadelt ja sahtlitest ära isiklikud asjad. Aitäh! 


1. 10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (669 OE) esimene lugemine

10:05 Aseesimees Martin Helme

Läheme päevakorra juurde. Prooviks saalis veidi vaiksemalt. Esimene päevakorrapunkt on kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu 669. Tegemist on esimese lugemisega ja ühtlasi ainsa lugemisega. Palun siia ettekandjaks kultuurikomisjoni liikme Heidy Purga.

10:05 Heidy Purga

Tere! Riigikogu kultuurikomisjon otsustas oma käesoleva aasta 13. septembri istungil esitada Riigikogu otsuse eelnõu Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme tagasikutsumiseks ja uue liikme nimetamiseks. Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu on Eesti Rahvusraamatukogu kõrgeim juhtimisorgan, kuhu kuulub seitse liiget. Riigikogu nimetab kultuurikomisjoni ettepanekul nõukogusse kolm Riigikogu liiget ja kaks Rahvusraamatukogu töövaldkondade tunnustatud asjatundjat volituste tähtajaga neli aastat.

Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme tagasikutsumise ja uue liikme nimetamise põhjuseks on Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme Peeter Rahneli Riigikogu liikme volituste lõppemine käesoleva aasta 3. juunil.

Nüüd Riigikogu kultuurikomisjoni arutelust. Istungit juhatas Liina Kersna, võtsid osa komisjoni liikmed Helle-Moonika Helme, Jaak Juske, Siim Kiisler, Signe Kivi, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Tõnis Mölder, kes oli Aadu Musta asendusliikmena, Heidy Purga ja Marko Šorin ning komisjoni ametnikud. Helle-Moonika Helme tegi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel ettepaneku nimetada Rahvusraamatukogu nõukogu liikmeks Riigikogu liige Ruuben Kaalep. Tegemist on sügavalt kirjandusliku taustaga inimesega, kes tunneb sügavat huvi Eesti rahvusliku kultuuri vastu ning on tugeva rahvusliku selgrooga. Seejärel tegi Liina Kersna ettepaneku kiita eelnõu tekst heaks ja ka seletuskiri esitada eelnõu täiskogule ning määrata juhtivkomisjoni esindajaks Heidy Purga.

Otsustati: teha ettepanek kutsuda Eesti Rahvusraamatukogu nõukogust tagasi Peeter Rahnel ja nimetada Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmeks Riigikogu liige Ruuben Kaalep (selle poolt oli 5 kultuurikomisjoni liiget, erapooletuid 4); konsensuslikult aga kiideti heaks eelnõu tekst ja seletuskiri ning esitada ning otsus esitada see eelnõu täiskogule; teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 22. septembril (ka see otsus sündis konsensuslikult); ning määrata juhtivkomisjoni esindajaks Heidy Purga (ka see otsus sündis konsensuslikult). Aitäh!

10:08 Aseesimees Martin Helme

Aitäh! On võimalik küsimusi esitada. Tarmo Kruusimäe, palun!

10:08 Tarmo Kruusimäe

Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Ma mäletan, et kultuurikomisjonis otsiti pidevalt seda konsensust. Ikka kultuurikomisjoni liikmetel oli mingi oma arvamus. Aga kui erapooletuks jäädi, siis kas see oli selline enneolematu olukord? Oskate seda kirjeldada? Viis saadikut ei osanud seisukohta võtta.

10:08 Heidy Purga

Lugupeetud Tarmo Kruusimäe, suur tänu selle küsimuse eest! Nagu te ise väga hästi teate, on Riigikogu liige oma otsustes vaba.

10:08 Aseesimees Martin Helme

Aitäh! Rohkem küsimusi ei näe. Suur tänu ettekandjale! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Suurepärane! Siis me saame minna hääletamise juurde. Tegemist on ühe lugemisega eelnõuga ja kohe teeme ära ka lõpphääletusega. Aga ikkagi enne saalikutsung.

Head kolleegid, panen hääletusele Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (669 OE). Palun võtta seisukoht ja hääletada!

10:11 Aseesimees Martin Helme

Otsuse poolt on 50 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid on 1. Otsus on vastu võetud.


2. 10:11 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (670 OE) esimene lugemine

10:11 Aseesimees Martin Helme

Tänane teine päevakorrapunkt on kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (670 OE). Ka see eelnõu on ühe lugemise eelnõu ja ettekandjaks palun siia kultuurikomisjoni liikme Heidy Purga.

10:12 Heidy Purga

Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu koosneb Riigikogu liikmetest ja rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest. Riigikogu nimetab Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nõukokku ühe esindaja igast Riigikogu fraktsioonist Riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli asjatundjat Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volitused kestavad viis aastat. Nõukogu asjatundjast liikme esitamise ettepaneku põhjuseks on rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast liikme Priit Hõbemägi volituste lõppemine ennetähtaegselt seoses omal soovil tagasiastumisega 6 juunil käesoleval aastal. Eesti Rahvusringhäälingu seadusest lähtudes tuleb Riigikogul nimetada nõukogusse uus liige. Komisjon arutas seda teemat oma 13. septembri istungil ning viis läbi hääletuse.

Komisjonis toimunust. Oma kandideerimissoovi oli esitanud kuus inimest. Kõik kandidaadid on kirjalikult kinnitanud, et vastavad seadusega sätestatud nõudele, et Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige ei tohi olla: esiteks, ERR-i juhatuse liige, prokurist ega audiitor, teiseks, meediateenuse osutaja, juhtorgani liige, kolmandaks, füüsilisest isikust ettevõtja meediateenuse osutaja tähenduses, neljandaks, lepingulistes suhetes mis tahes meediateenuse osutajaga, ja viiendaks, meediateenuse osutaja osanik, aktsionär või liige. On ka kuues punkt, see on Vabariigi Valitsuse liige.

Kahe võrdselt enim toetust leidnud kandidaadi vahel korraldati teine voor, milles jagunesid hääled samuti võrdselt. Siis tegi Tõnis Mölder ettepaneku lükata kandidaadi valimine edasi. See ettepanek pandi hääletusele ja hääletuse tulemused olid: Tõnis Mölderi ettepaneku poolt oli 3 liiget ja vastu 5 liiget. Kolmandas voorus osutus kahe kandidaadi vahel valituks Sulev Valner, kes sai 5 häält ning teine kandidaat sai 2 häält. Isikuandmete kaitsmise huvides ei avalikustata valituks mitte osutunud kandidaate. Seejärel tegi Liina Kersna ettepaneku nimetada Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks Sulev Valner, kiita heaks eelnõu tekst ja seletuskiri ning esitada eelnõu täiskogule, juhul kui Riigikogu juhatus võtab selle eelnõu menetlusse, mida ta on teinud.

Otsustati teha Riigikogule ettepanek nimetada Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjaks Sulev Valner, konsensuslikult. Teiseks, esitada eelnõu täiskogule, otsus konsensuslikult. Kolmandaks, juhul kui Riigikogu juhatus võtab eelnõu menetlusse, võtta see eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus tänasel kuupäeval, konsensuslikult. Ja neljandaks, määrata juhtivkomisjoni esindajaks Heidy Purga, ka konsensuslikult. Aitäh!

10:15 Aseesimees Martin Helme

Aitäh! Tarmo Kruusimäel on küsimus. Palun!

10:15 Tarmo Kruusimäe

Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Mu küsimus on see, et meie peame siin suures saalis vastu võtma selle otsuse, aga isikuandmed on see, et inimene, kes teine on või jäi teiseks tulemuselt. Me ei saa seda teada. Võimalik, et inimene ongi aktiivne, kandideerib kogu aeg, aga võimalus, et äkki on lihtsalt sarikandideerija, kes igale poole võib-olla..., piisavalt edev inimene. Minul on küll võimalus küsida näiteks saadiku käest, kes on meil kultuurikomisjonis, aga mida teevad need inimesed, kes on meil fraktsioonitud saadikud? Kuidas nemad selle informatsiooni saavad? Sest praegu jääb justkui üks valik, ta ei tea, kes oli see kaalukausil teine. Kui tema valija küsib, kes see teine oli, siis isikuandmete kaitse seaduse tulemusena ma ei tea. Aitäh!

10:16 Heidy Purga

Aitäh selle küsimuse eest! Soovitan aru pidada Riigikogu kultuurikomisjoni ametnikega selles küsimuses.

10:16 Aseesimees Martin Helme

Marko Šorin, palun!

10:16 Marko Šorin

Aitäh, eesistuja! Heidy, loomulikult ma tean vastust ise, mida ma küsin, aga selleks, et suures saalis kuuleksid ja võib-olla mõni kuulaja ka, minu käest on seda mõned korrad küsitud. Kultuurikomisjon sai suve lõpul kuulsaks sellega, et visati münti inimeste vahel. Ja kuna meil jäi kaks vooru kahe kandidaadi vahel hääled võrdseks, me arutasime mündiviskamist, aga siin see protseduur seda ilmselt ei võimalda. Kas kinnitad mu sõnu või lükkad ümber?

10:17 Heidy Purga

Aitäh küsimuse eest! Riigikogu komisjonid on võimelised ise või neil on õigus ise otsustada hääletust või, tähendab, selle protseduurika käigu üle. Nii ka sellel korral.

10:17 Aseesimees Martin Helme

Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Nagu juba öeldud, see on ühe lugemise eelnõu, kus on lõpphääletus. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi eelnõu 670 lõpphääletus, aga me peame enne tegema saalikutsungi.

Head kolleegid, panen hääletusele kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast ERR-i nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (670 OE). Palun võtta seisukoht ja hääletada! 

10:20 Aseesimees Martin Helme

Eelnõu poolt on 55 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid on 1. Eelnõu on vastu võetud.

Head kolleegid! Töö kiire ja korralik, tehtud tellija materjalist. Istung on lõppenud.

10:20 Istung lõppes

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee