Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 14 Ava/Sulge kõik
04.05.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:14 Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE) teine lugemine video-link-logo

Kaido Höövelson:

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu 310 arutelu teisele lugemisele saatmise istung toimus maaelukomisjonis 19. aprillil 2021. aastal. Kutsutud oli Maaeluministeeriumi kalam... Loe lähemalt

Kaido Höövelson:

Jah, aitäh! Kuna ühtegi muudatusettepanekut ei laekunud üheltki komisjonilt, Riigikogu liikmelt ega kalandusega seotud ettevõtetelt, siis järelikult ta on nii hea ja kõik olid sellega rahul. Aitäh!

Loe lähemalt

25.03.2021 / 00:48 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

01:40 Kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE) esimene lugemine

Kaido Höövelson:

Tere! Olen ma kuulda? Jah. Lugupeetud esimees! Head Riigikogu liikmed! Vabariigi Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE) arutelu toimus maaelukomisjonis 15. märtsil 2021. aastal. Arutelule olid kutsutud maaeluminister Urma... Loe lähemalt

Kaido Höövelson:

Kõigepealt kindlasti püügiandmete esitamisega seotud kohustuste täitmata jätmine, siis keelatud või nõuetele mittevastavate püügivahendite kasutamine ja alamõõduliste kalade pardale võtmine, ümberlaadimine või lossimine. Aitäh!

Loe lähemalt

Kaido Höövelson:

Jah, aitäh küsijale! Seda küll komisjoni istungil ei arutatud, aga kindlasti kui see eelnõu seaduseks saab, siis needsamased rikkumised kohalduvad kõigile, kes on siseveekogul nii käsikalaõngega kui ka võrguga. Siin ei ole vahet, kas ta on eestlane, lätlane, leedulane või soomlane.

Loe lähemalt

Kaido Höövelson:

Aitäh küsimuse eest! Muidugi et ega me seda komisjonis ei arutanud, aga minule teadaolevalt ikkagi keskkonnaametnikud käivad kontrollimas, kontrollivad pidevalt nii jõgesid, järvesid. Kui ikka on keeluaeg, siis ei tohi kala püüda, kui on neid kalapüüdjad, kes keeluajal keskkonnainspektorile vahel... Loe lähemalt

Kaido Höövelson:

Aitäh selle küsimuse eest! Kindlasti on kutselise kalapüügiga tegelevad isikud nii merel kui ka siseveekogudel, on neid rikkujaid. Neid on umbes aasta jooksul 30 kuni 40 rikkujat, kes ei saa seda toetust taotleda. See, et ta kohalduks ka vastavalt siseveekogudele, minu arvates on mõistlik, et tun... Loe lähemalt

Kaido Höövelson:

Aitäh, hea küsija! See ettepaneku võimalus on sul ka olemas, et see ettepanek teha maaelukomisjonile. Maaelukomisjonis ei toimunud meil seda arutelu, kes on kõvem kalamees või kes jahimees.

Loe lähemalt

Kaido Höövelson:

Aitäh küsimuse eest! Kalamajandusosakonna juhatajalt Ain Soomelt küsisin tegelikult spetsiaalselt üle, kui palju on neid inimesi, kes selle aasta jooksul siis ei saa seda toetust taotleda sealt EMKF-i fondist. Ja tema väide oli see, et neid on 30–40, mitte 3,4. Aitäh!

Loe lähemalt

Kaido Höövelson: Aitäh küsimuse eest! Kindlasti on palju kalamehi, keda on väga raske või keeruline teolt tabada. Aga kuna keskkonnainspektoritel on juba väga-väga pikaajaline kogemus seoses kasvõi alamõõduliste kalade laadimise, lossimise, püüdmisega, valeandmete esitamisega, et eks seal, kus võimalik nagu neid se... Loe lähemalt

Kaido Höövelson:

Aitäh küsimuse eest! Minule teadaolevalt see karistus siis kohaldub ainult sellele juriidilisele isikule, mitte sellele ühingule.

Loe lähemalt

09.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:03 Sotsiaalkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "COVID-19 vaktsineerimise korraldamine" arutelu video-link-logo

Kaido Höövelson:

Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Kaks lühikest küsimust. Esiteks, kas me oleme teinud ka teiste riikidega koostööd vaktsiinitarnete kiirendamisel? Ja teine küsimus: kui palju ja kas üldse on meil lootust oma Eesti vaktsiinile?

Loe lähemalt

16.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:02 Istungi rakendamine video-link-logo

Kaido Höövelson:

Aitäh, lugupeetud esimees! Minule teadaolevalt on vaba mikrofon esmaspäeviti peale päevakorra ammendamist ja infotund on kolmapäeviti kella 12–14. Olen ma ikka õigesti aru saanud?

Loe lähemalt

09.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:08 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele vesinikustrateegia väljatöötamine" eelnõu (279 OE) esimene lugemine

Kaido Höövelson:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mis sa, Annely, arvad, mis ikkagi ajendas Jaapanit maailmas esimesena välja töötama vesinikustrateegiat?

Loe lähemalt

Kaido Höövelson:

Aitäh, lugupeetud esimees! Hea ettekandja! Mis sa arvad, kui üks riigifirma ja hulk ametnikke oleks paar aastat tagasi kogu oma energia, mis läks Utah' ja Jordaania projektidele, suunanud hoopis vesinikustrateegia väljatöötamisele, siis kas me istuksime praegu siin ja arutaksime seda või sõidaks ... Loe lähemalt

Kaido Höövelson:

Hea esimees! Head kolleegid! Mind siia pulti ajendas tulema see, et kui ma küsisin ettekandja Annely Akkermanni käest seost Jaapani vesinikustrateegiaga, siis Annely ei osanud mulle vastata. Siis ma mõtlesin natukene seletada seda. Aastal 2018 koostati maailmas esimene vesinikustrateegia ja see o... Loe lähemalt

24.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:26 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 video-link-logo

Kaido Höövelson:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Vesiviljelussektori tohutu potentsiaal oli kirjas juba vesiviljelussektori arengustrateegias 2014–2020. Avamere vesiviljelejate suurimaks probleemiks on, nagu ma olen aru saanud, Keskkonnaministeerium, kes menetleb hoonestuslube ebaebamõist... Loe lähemalt

15.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:04 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kaido Höövelson:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Me räägime siiski hääbuvast majandusharust. Kui enamik farme juba hakkab lõpetama ja nii ehk naa mõlgutavad mõtteid saneerimisest, siis miks me peame sinna sekkuma? Sest kui me sekkume, siis see tähendab riigile kohustust. Kas teil on aim... Loe lähemalt

Kaido Höövelson:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kuna me enamik teame, millest on tehtud kunstnahk, siis siit ka minu kaks väikest küsimust. Mis on teie arust suurim eelis kunstnahal karusloomanaha ees? Ja teiseks, kumma tootmine on ikkagi loodussõbralikum?

Loe lähemalt

15.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

20:37 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kaido Höövelson: Aitäh, lugupeetud esimees! Hea ettekandja! Komisjoni koha pealt: kuna tegemist on siiski liiklusseaduse muutmise seadusega ja siin on hästi palju elektriteemat nagu sees, siis kas tõstatatus küsimus mopeedauto kohta? Sina oled maainimene, mina samuti. Neid liigub ikka päris palju. Kas see teema oli ... Loe lähemalt

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:56 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Kaido Höövelson: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Kutsun teid üles toetama päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu. Seda lihtsal põhjusel, et see muudab Eesti turvalisemaks ja paremaks riigiks. Päästeliidu patroonina tahan eelkõige esile tõsta seaduseelnõu neid punkte, mis väärtustavad ... Loe lähemalt

19.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Jõuluvana video-link-logo

Kaido Höövelson: Mina olen siis karu. Loe lähemalt

Kaido Höövelson: Hea jõuluvana! Ära muretse, ega me teid saalist välja ei viska. Olla olnud te siis eile näärivanaga koos ja arutanud järgmise aasta reforme. (Jõuluvana: "Oli-oli.") Puhake natukene! Loe lähemalt

Kaido Höövelson: Tõepoolest, vahel tekib selline tunne, nagu polekski koolipingist välja tulnud. Mis see lahendus võiks olla? Võib-olla vahetaks kolleegidel siin pinginaabreid natukene. Loe lähemalt

Kaido Höövelson: Noh, eks siin ole valikut palju. Äkki siis Kaja Kallas istub Ruuben Kaalepi kõrvale. Võib-olla see natukene seda kiusamist leevendab. Loe lähemalt

Kaido Höövelson: No vaatame. Mis sa arvad, kas see leevendab sisepingeid? Loe lähemalt

Kaido Höövelson: Jah, rääkides karuteenest ... (Naer ja aplaus saalis.) Isamaa. Ehtne ja hea. Olete olnud väga tublid ja tragid. Meil on teile väikesed salaretseptiga tehtud kommid. (Võtab kotist Olde Hansa käsitööna tehtud koorekommid.) Kui te neid sööte, siis on kindlasti rohkem sära silmades. (Annab kommipaki Pri... Loe lähemalt

Kaido Höövelson: Mida siis kinkida sotsiaaldemokraatidele? Olete viimasel ajal välja paistnud, säranud erinevate aktsioonidega. Säravatele inimestele särav kingitus. Aga meie palve on, et palun ärge seda siin saalis kasutage, muidu meie Mašaga peame pärast koristama. (Kingib konfetikahuri. Aplaus.)  Loe lähemalt

Kaido Höövelson: Rahulikke jõule teile kõigile! Loe lähemalt

Kaido Höövelson: (Võtab tühja koti korraks enda kätte.) Aitäh! Loe lähemalt

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kaido Höövelson: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kas te olete arutanud ka seda, et anda kohalikule omavalitsusele rohkem otsustusõigust listeeriabakteriga nakatunud kalatoodete müügi ja ostu asjus? Loe lähemalt

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:58 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta video-link-logo

Kaido Höövelson: Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Ma saan aru, et olümpiasport on a ja o. See on igas riigis nii, see on kogu maailmas nii, ma saan sellest täiesti aru. Aga mul on küsimus: miks selles ülevaates on nii vähe tähelepanu pööratud individuaalspordile ja ka parasportlastele? Ka neil on olümpiamä... Loe lähemalt

05.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:45 Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kaido Höövelson: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Mul on ikkagi küsimus, kuidas see kõik muudab isikute jaoks dokumentide taotlemise kiiremaks, mugavamaks ja soodsamaks. Kas see tähendab seda, et on ka plaan mingil ajal ametnike arvu suurendada? Ma toon lihtsalt ühe näite. Kui ma täpselt samamoodi v... Loe lähemalt

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:28 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kaido Höövelson: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Minul on küsimus tegelikult selle kohta, et me räägime küll tubakast ja alkoholist, aga eks me kõik teame, et väga laialdaselt on levinud ka selline asi nagu mokatubakas. Kas on plaanis ühel hetkel see legaliseerida ja seda ka maksustada? Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee