Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 460 Ava/Sulge kõik
26.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Estonia hukk - kas tõde tõuseb viimaks pinnale?" arutelu

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Margus Kurm. Te olite üle 10 aasta tagasi selle laevahuku uurimiskomisjoni juht ja täna te väljendasite siin väga konkreetselt mitmeid küsitavusi selle uurimise juures ja laevahuku põhjuste juures, mis on kõlanud ka varem meedias ja avalikkuses. Minu küsimus... Loe lähemalt

25.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:17 Riigieelarve seaduse muutmise seaduse (riigieelarve läbipaistvuse suurendamine) eelnõu (251 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mulle jäi siin kõrvu kolleegide väikene mõtteavaldus headest kavatsustest ja see meenutas mulle sellist mõnevõrra klišeelikku rahvaütlust, et heade kavatsustega on sillutatud põrgutee. Aga küsimus puudutab hoopis seda, et meil on siin pika ajaloo... Loe lähemalt

15:49 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud rahanduskomisjoni esimees! Et vahel eksitakse ja neid vigu parandatakse, see on täiesti normaalne ka eelarves. Aga minu küsimus on see: kas esimehena te annate pea, et nüüd on kõik õigesti selles aruandes?

Loe lähemalt

16:52 Riigikogu otsuse "„Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035““ heakskiitmine" eelnõu (262 OE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud peaminister! Eesti arenguvajadustest on selles strateegias pikk loetelu. Ma toon esile ühe. Eesti inimeste tervis ja eluiga on teatavasti kõiki puudutav valdkond. Ja üks huvipakkuva info siin jääb silma, et praegust teenuste taset hoides kasvavad Eesti Haige... Loe lähemalt

25.11.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:53 Regulatsioonid ja järelevalve video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud peaminister! Homme saab üheksa kuud päevast, kui Reuters avaldas inglise ajakirjanikud John Kempi artikli, mille peamine sõnum oli (ma tsiteerin): "Valitsuse ettevõtjaid ja töötajaid hakatakse julgustama elama koos uue ähvardava ohuga ja säilitama samas normaalse e... Loe lähemalt

24.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:26 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Mina küsin kalanduse valdkonna arengukava kohta konkreetsemalt seoses Läänemerega ja kutselise kalapüügiga. Siin on väga head statistikat ja see toob näiteks välja, et traalpüügisektoris on viimasel kümnendil püügivõimsust vähendatud, eelkõige et k... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Eestis on traditsioon nii nagu paljudes teisteski riikides, et põllumajanduses ja maaelus on teatud perekondlik ja põlvkondlik järjepidevus. Lapsed võtavad üle vanemate töö, arendavad edasi nende unistusi ja enda unistusi. Kui te nüüd selle valdk... Loe lähemalt

19.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:06 Kultuurikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala“ arutelu video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Liis Reier! Teie ettekanne, mis meil on siin paberil välja jagatud, on  programmiline, siin ei ole vaja midagi juurde mõelda. Ja eriti ma tahan puudutada seda karjäärivõimaluste küsimust. On täiesti arusaadav, et iga inimene tahab oma ametis areneda, liikuda... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud professor Margus Pedaste! Täna on siin saalis kõlanud ju väga targad mõtted koolitamisest ja haridusest. Ja kindlasti peab tunnustama kõiki neid õpetajaid, kes on aegade jooksul Eesti koolis õpetanud. Nende hulgas on enamik naisi ja hariduse tulemus ei sõltu selles... Loe lähemalt

18.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:40 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) teine lugemine

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud komisjoni esimees! Praegune keeruline aeg tervishoiust seoses selle COVID-19-ga on toonud meie teadvusesse rohkem kui siin mõned ajad tagasi selle, mis roll on meditsiiniõel meditsiinis. Ja 11 Reformierakonna liiget tegid ettepaneku tõsta medõdede palkasid, ... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma jätkan selle eelarve tasakaalu teemal. Me kõik siin saalis enam-vähem teame, et inimesed jagunevad kolmeks: optimistid, pessimistid ja realistid. Sama kehtib ka eelarve tuleviku suhtes, nii laias laastus. Kõige optimistlikum lause siit puldist... Loe lähemalt

18.11.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:30 Eesti positsioonid video-link-logo

Urve Tiidus:

Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud rahvastikuminister. Ma siis küsin teie suunitlusele Eesti positsioonidest. Ja kahtlemata Eesti positsioonid puudutavad meie tulevikku, laste sünde, perekondade tulevikku jne. Te olete mitmel korral väitnud seda, et täna on Eestis üks probleem, et demogra... Loe lähemalt

17.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

12:21 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (257 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Selle eelnõuga suurendatakse tööandja ja töötaja vastutuse määra töökeskkonnas. Palun seletage korraks veel see mehhanism lahti, et kelle vastutuse määr selle tagajärjel väheneb!

Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Teie eelmine napp vastus sunnib mind küsima veel kord pikemalt seda. Suureneb tööandja ja töötaja vastutus töökeskkonnas. Ma saan aru, et tahetakse vähendada lohakust, ettevaatamatust, ülemääraste riskide võtmist ja see on väga mõistlik. Ja kuna ko... Loe lähemalt

11.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:05 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2019.–2020. aastal

Urve Tiidus:

Aitäh! Lugupeetud riigikontrolör! Teie ettekandes oli suurt tähelepanu pööratud kvaliteetsete avalike teenuste pakkumise regionaalsele mõõtmele tulevikus. Me kõik teame, et võidavad need, kes faktidele otsa julgevad vaadata – isegi kui need faktid ei ole väga rõõmustavad –, need, kes illusioone e... Loe lähemalt

16:22 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse rakendamine) eelnõu (261 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud justiitsminister! Minu küsimus tuleneb inimlikust uudishimust. Seletuskirjas on sihtrühma alapeatükk, milles öeldakse, et üle-eelmisel ja eelmisel aastal esitati Eestile täitmiseks alla kümne arestimistunnistuse ning et ka Eesti ise esitas teistele riikidele... Loe lähemalt

16:36 Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus:

Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud komisjoni ettekandja! Te tõite esile komisjoni istungil tekkinud debati ja ma sellepärast küsin. Kas ministeeriumi ametnike antud vastused teie logistikaküsimustele [olid rahuldavad], kas te jäite nende vastustega rahule ja see teema langeb ära või kuida... Loe lähemalt

09.11.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:09 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE) teine lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud komisjoni esimees! Minu küsimus puudutab teist muudatusettepanekut, nimelt 200 000 euro suunamist Kultuuriministeeriumile, et nad saaksid rohkem toetada kontserdikorraldajaid, muusikakollektiive, esitajaid ja tugiteenuseid. Kas rahanduskomisjonis oli juttu, ... Loe lähemalt

17:36 Arupärimine turismisektori toetusmeetmete kohta (nr 43) video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud peaminister! Analüütikud on väga palju rääkinud sellest, kuidas selle aasta tervisekriis mõjutab erinevaid valdkondi, loomulikult turismi. Öeldakse, et kaugtöö on tulnud, et jääda, mõjutab arhitektuuri jne. Et ma palun teid teha üks selline vaba tulevikuvisi... Loe lähemalt

18:58 Arupärimine eestikeelsele õppele ülemineku kohta (nr 42) video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Täna jõudis parlamendiliikmete lauale Riigikontrolli aastaaruanne Riigikogule ja selle teema on esmatähtsate avalike teenuste tulevik. Üks väga oluline teema on siin õpetajate vähesus mõnedel aladel, näiteks loodus- ja täppisteadused. Sellega seose... Loe lähemalt

28.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:26 Euroopa Nõukogu filmialase kaastootmise konventsiooni (uuendatud) ratifitseerimise seaduse eelnõu (258 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Te tõite positiivsena selles protsessis esile, et see omaosalus langeb 10% pealt 5% peale. Sain ma õigesti aru? Aga küsimus on selle kohta, et teatavasti protsentide teadmine on üks asi, aga teine asi, kui palju see absoluutnumbrites umbes võiks ol... Loe lähemalt

28.10.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:55 Regionaalne võrdsus video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem! Kõlab mõnevõrra küüniliselt, aga kriisidest on inimkond ikka ja alati ka kasu saanud. Pean silmas seda kasu, et kriis annab tahet, energiat ja oskusi elu paremini korraldada. COVID-19 pandeemia tõi lühike... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Suur tänu! Lugupeetud minister! Kõige uuem info oli praegu see, et kogu Eesti n-ö kiire internetiga varustamine läheb maksma 100 miljonit eurot. Ei tundu ju väga suur summa, eks ole. Ma saan aru, et sellel on praktiline pool ka veel, aga ma küsin jätkuks selle kohta, et Eestis on tehtud mitmeid u... Loe lähemalt

13:45 Turismimajandus video-link-logo

Urve Tiidus:

Suur tänu! Mul on väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemile natuke kombineeritud küsimus. Vastates Mart Võrklaeva küsimusele te ütlesite minu meelest väga õigesti, et mitte kvantitatiivsed kaalutlused, vaid kvalitatiivsed kaalutlused määravad, kuidas pakiautomaate tuleb üle Eesti la... Loe lähemalt

27.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:02 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel" eelnõu (211 OE) teine lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma kuulsin siin sellist kujundlikku väljendit, et selle eelnõuga me toodame kahuriliha. Selles kohustuses ei ole ju seda teemat absoluutselt, et keegi oleks kahurite all?

Loe lähemalt

10:13 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (224 OE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Nagu ikka, puldist tehtud ettekanded tekitavad assotsiatsioone. Minule meenus äsja loetud info selle kohta, et nüüd sellel kümnendil sündinud lapsed elavad 100–120‑aastaseks. Aga tegelikult oli väga hea ettekanne, saime erakordselt palju informat... Loe lähemalt

26.10.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:03 Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Ma natukene jätkan Ivari Padari küsimust, kuna ma ei saanud päris täpset vastust, ja püüan seda veel lihtsamaks teha. Kas see tagab niisuguse olukorra, et talupidaja kasvatab heterogeenset kartulit, võtab sealt osa kartuleid ja jätab seemneks ning ... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Järjest huvitavamaks läheb. Kas tõesti vastab tõele, et müüa võib 14 kilo päevas? Nojah, võib naabrirahvale või naabrimeestele müüa. Aga teine küsimus on see: kui nüüd 5000 kilo saaki aastas võib müüa, siis kas sellele kliendil, kes ostab – on tões... Loe lähemalt

22.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas elada koroonaviirusega?" arutelu video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud professor! Väga hea ettekanne, pean nõustuma eelkõnelejatega. Minu küsimus puudutab vaktsiinide teemat. Te ütlesite, et vaktsiini pole mõtet enne järgmist aastat loota. Me oleme kõik lugenud maailmast uudiseid, kuidas vaktsiinid saabuvad varem, ja paljuti on... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Oma järgmise küsimusega loen ma kolleeg Toomas Kivimäe mõtteid. See puudutab tänast ärikonverentsi, mille korraldas venekeelne ärileht Delovõje Vedomosti ja kus esines majandusminister Taavi Aas. Ta ütles seal, et jah, turismifirmade aitamine on ... Loe lähemalt

21.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:02 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) teine lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma olen seda korra siin saalis juba küsinud, aga küsin seoses muudatusettepanekuga nr 8 uuesti. Me teame, et liiklus toimib hästi, kui inimesed on kultuursed, peavad reeglitest ja seadustest kinni. Aga neid tegureid, mida selle eelnõuga ju tegeli... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mul on vähe filosoofilisem küsimus, kuna te ütlesite, et elu muutub tasapisi. Tehnoloogiliselt muutub elu ikka ülikiiresti. Tõepoolest, kümme aastat tagasi ei teadnud neid elektritõukekaid veel keegi, aga nüüd on juba järgmised asjad teel, eks ol... Loe lähemalt

15:23 Välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Kuna selle eelnõuga muudetakse ka kõrgharidusseadust, siis ma küsin niisugust asja: kas kõrgkoolide juhid olid ka kaasatud sellesse kooskõlastusringi ja milliseid seisukohti nad väljendasid selle seaduse väljatöötamise käigus? Kas te võite mõne esi... Loe lähemalt

18:09 Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Mina küsin teie käest väga lihtsa küsimuse. Kas te saate nimetada mõne erisööda? Kõik ei ole nii väga tihedalt loomakasvatusega seotud. See kangastaks meile silmade ette, millist sööta silmas peetakse.

Loe lähemalt

19.10.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:06 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh! Lugupeetud minister! Mina puudutan Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala. Ja siin on selline muudatusettepanek, et üldharidusprogrammi vähendatakse 870 000 euro võrra, see tõstetakse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia programmi Tartu Ülikoolile reovee analüüsi... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh veel kord! Lugupeetud minister! Tulenevalt varasematest vastustest ja ka kolleeg Annely Akkermanni küsimusest küsin ma lihtsa tehnilise küsimuse. Me tõstame praegu üle neid summasid, mis tulid kriisiaegse lisaeelarvega ja mis pole nagu õieti ärakasutamist leidnud. Kas enne aasta lõppu on tu... Loe lähemalt

16:00 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Üks tunnuslause, mis on järgmise aasta eelarve kokkupanekuprotsessi iseloomustanud, on see, et õpetajate palgad külmutatakse neljaks aastaks. Haridusministri suust on kõlanud lause, et praegustes koroonakriisist mõjutatud majandusoludes ei saa vali... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Kuulsime rahandusministri suust, et nii kaugele, kui silmapiir paistab, ei ole näha laenuintresside tõusu. Te kinnitasite endale, parlamendile ja avalikkusele, et hoolimata väga suurte laenude võtmisest oleme ikkagi Euroopa Liidu kõige väiksema lae... Loe lähemalt

14.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:05 Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (200 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Üks oluline muudatus, silmatorkav muudatus on notaritele ja kohtutäituritele määratava distsiplinaarkaristuse trahvimäära suurendamine. See maksimaalne trahvimäär võib olla 16 000 eurot. Võrreldes varasemaga on see üsna mitmekordne kasv. Ja nüüd, k... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh! Ma küsin, lugupeetud minister, notarite kohta. Selles seletuskirjas on ju väga hästi selgitatud, mida muudetakse n-ö notarite turul. Praegu on notareid Eestis alla 90. Kuidas teie arvates see seaduseelnõu või seadus, kui ta vastu võetakse, mõjutab notarite turgu? Kas väiksemates kohtades j... Loe lähemalt

14:33 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) eelnõu (233 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Ühes oma varasemas vastuses te tõite selle seaduse võimaliku mõju rahalise mõõtme ja ütlesite, et on ju parem, kui on võimalik autoritele nulli asemel välja maksta 900 000 eurot. Mina küsin sellise tehnilise küsimuse: kas siin sees on ka administre... Loe lähemalt

14.10.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:41 Palgatõus video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh! Lugupeetud peaminister! Kui hakkasid tulema esimesed uudised järgmise aasta eelarve kohta, siis jäi ajakirjandusest kõrvu ja silma, et õpetajate palgad külmutatakse neljaks aastaks. Oma eelmise vastuse viimase lausena te ütlesite, et kui 2021 uuesti nelja aasta strateegiat üle vaadatakse, ... Loe lähemalt

13.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele moodustada ekspertidest COVID-19 analüüsikomisjon" eelnõu (220 OE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! On üks selline ütlus, et kui korduvates situatsioonides inimesed käituvad ühte moodi, siis ei saa oodata erinevaid tulemusi. See ütlus ei käi konkreetselt selle pandeemia kohta, sellepärast et me kõik loodame, et seda uuesti ei tule nii arvukal k... Loe lähemalt

12.10.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:39 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses Riigikogu otsuse „Eesti pikaajaline arengustrateegia "Eesti 2035"“ eelnõu üleandmisega video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud peaminister! Selle strateegia koostamiseks tehti arvamuskorje ja see toimus siin kevadel: aprilli lõpus, mai alguses. Ja selle arvamuskorje käigus küsiti inimeste ootusi Eestile aastaks 2035. Kuusteist märksõna anti ette. Peaaegu 14 000 inimest vastas. Torka... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, väga suur tänu! Siin on lihtsalt üks tabel, kus on välja toodud, et kuni 39-aastased elanikud ootavad kõik turvalist, looduslikku ja avatud Eestit. Vanematel inimestel on ootused natuke erinevad. Minu küsimus on: mida Eesti peab tegema, et olla 2035. aastaks looduslik, turvaline ja avatud?... Loe lähemalt

30.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:09 Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Mul on ministrile selline üldhuviküsimus, seda ma siit seletuskirjast ei leidnud. Kõigepealt, mis on põhilised probleemid, mille pärast töövaidluskomisjoni pöördutakse? Kas saab kas või mingisuguse valiku nendest probleemidest esitada? Ja teiseks, millised on trendid: ... Loe lähemalt

15:44 Turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Sellest teie viimasest vastusest ma sain juba mõneti ka enda küsimusele selgituse. Ma siiski küsin täpsustuseks üle: kas on võimalik, et sellesama turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse juurde tulevad muudatusena ka need ettepane... Loe lähemalt

16:10 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh! Lugupeetud minister, mul on teile selline küsimus. Te tõite oma ettekandes välja olulise punkti, mis on ju enamasti reformide üks mõte: efektiivsem maksumaksja raha kasutus, mastaabisääst ja kokkuhoid personali hulgas. Väga kena oleks, kui te nimetaksite konkreetselt mõned näited, kuidas m... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister, ma naasen ka oma esimese küsimuse juurde. See puudutas efektiivset maksumaksja raha kasutamist. Seoses selle reformiga peaks see tulemus olema väga selge. Te tõite vastates ainult ühe näite, aga ma eeldan, et neid on rohkem. See näide puudutas tugi... Loe lähemalt

24.09.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (198 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus puudutab sellist asja, et kui teie eelnõu, mis on ju igati mõistlik ja seotud selle kunagise erakondadevahelise kokkuleppega, ei hakata teostama. Projitseerige natuke seda tulevikku. Te mainisite ühte asja: PISA testide tulemused... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Selles eelnõus on kirjeldatud ka rahalist mõju eelarvetele aastatel 2021, 2022 ja 2023. Järgmise aasta eelarve kasvaks nii, et teadusele läheks 34,4 miljonit eurot. Kas teil on olemas info, kui palju tegelikult on järgmise aasta eelarve kavas pla... Loe lähemalt

22.09.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Õiguskantsleri 2019.–2020. aasta tegevuse ülevaade video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh! Lugupeetud õiguskantsler! Väga oluline teema teie 2019.–2020. aasta ülevaates on "Õigusriik eriolukorras". Selles veebiülevaates te ütlete muu hulgas, et keskse ja suurima probleemina kerkis pinnale riigi suutlikkus kriise lahendada. Siin on toodud väga erinevaid näiteid lahenduse kiiruse,... Loe lähemalt

12:24 Väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Head parlamendiliikmed! 15. juunil algatas õiguskomisjon väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Algatuse eesmärk on mõjutada nende inimeste käitumist, kes liikluses kiirust ületavad, uue, alternatiivse meetmega. Nimelt tekib kiirust ületanud sõ... Loe lähemalt

21.09.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:06 Avaliku teenistuse 2019. aasta aruande ülevaade video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Selles aruandes on üks teema "Konkurents avalikus teenistuses". Siin on toodud mõned näited konkursside luhtumisest, aga ka vähesest huvist väljakuulutatud konkursside vastu. Huvitav number on see, et 2019. aastal 21% läbiviidud personaliotsingutes... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee