Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 551 Ava/Sulge kõik
08.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:13 Täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE) teine lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus oli siin saalis esimesel lugemisel 17. veebruaril. Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõuga soovitakse teha muudatused täitemenetluse lõpetamise regulatsioonis ja sellega seonduvalt ka mi... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Väga kena. Loe lähemalt

25.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:11 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (294 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Te lõpetasite oma esitluse seal kohal, kus te ütlesite, et lepinguga lõpeb see kõik, mis varasemalt on olnud. Palun öelge, kuidas jätkub investeerimise protsess Eesti ja Soome vahel!

Loe lähemalt

23.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:50 Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (326 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Minu tähelepanu äratas see muudatus, mis puudutab õiguskantslerit. Ta määratletakse riikliku taustaga isikuks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses. Mida see praktikas võiks tähendada?

Loe lähemalt

18.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:04 Krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Ma võin pea anda, et enamik krediidiasutuste kliente ei tutvu selle seadusega. Sellepärast ma palun teid konkreetsel, selgel ja lihtsal moel selgitada, mis muutub klientide jaoks, kui me selle seaduse siin millalgi vastu võtame.

Loe lähemalt

17.02.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:47 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu oli õiguskomisjonis arutlusel 25. jaanuaril. Eelnõu tutvustas eelmine justiitsminister Raivo Aeg. Väga lühidalt räägin veel korra, mida ta meile rääk... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Suur tänu! Loe lähemalt

16:12 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud komisjoni ettekandja! Te seda teemat valdate ja esitasite ka eelnevalt ministrile küsimusi. Kahtlemata, need andmebaasid ja registrid on vajalikud, ütleme, puhtalt info mõttes, teaduse mõttes jne. Aga teine oluline küsimus on see: kas te oskate seletada,... Loe lähemalt

20.01.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:01 Haiglate toimetulek COVID-19 tingimustes video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud peaminister! 3. jaanuaril aasta tagasi informeerisid Hiina ametnikud Maailma Terviseorganisatsiooni Wuhanis aset leidnud seletamatutest haigusjuhtumitest. Siis räägiti veel teadmata põhjusega viiruslikust kopsupõletikust. Õige pea teadsid kõik maailmas uuest viirusest SARS-CoV-2 ja hai... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Lugupeetud peaminister, aitäh selle vastuse eest! Viimane aasta on näidanud meile kõigile, kui tähtis on protsesside juhtimisel igal tasandil asjatundlikkus ja teaduslikult põhjendatud argumendid. Me oleme ka kogenud, et kellegi käes ei ole lõplikku tõde, teadus ise areneb võidu reaalsete sündmus... Loe lähemalt

13:28 Individuaalsete piirangute leevendamine video-link-logo

Urve Tiidus:

Austatud juhataja! Lugupeetud peaminister! Jätkuks Signe Riisalo küsimustele tärkas mul huvi selle vastu, et minu meelest, kui ma ei eksi, on homme Euroopa Liidu liikmesriikide juhtide kokkusaamine. Kui palju häid praktikaid ja kogemusi on Eesti saanud teistelt liikmesriikidelt? Me loeme, et oluk... Loe lähemalt

13.01.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:50 Võrdsed võimalused video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh teile! Lugupeetud minister! Objektiivsest terviseolukorrast tulenevalt on põhikoolis ja gümnaasiumiastmes õppivad lapsed ja noored olnud ligi kümme kuud, kui suvi välja arvata, üsna erinevas olukorras üle Eesti: osa aega distantsõppel, osa aega kontaktõppel, mõni lühemat, mõni pikemat aega.... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Suur tänu selle vastuse eest! Arusaadav kõik. Aga kas seda on juba hinnatud, kui palju seda lisaressurssi vaja oleks? Ja kas see tuleb põhiliselt riigieelarvest või langeb ka kohalikule omavalitsusele mingi koormus? 

Loe lähemalt

12.01.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:02 Sotsiaalkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti rahvastiku tervise arengukava 2020–2030" arutelu video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Me teame, et iga inimene on unikaalne ja statistika teeb mõnevõrra liiga suuri üldistusi inimeste tervise kohta. Aga minu tähelepanu köitsid kaks Eesti kaarti kahe perioodi võrdlusega: oodatav eluiga ja tervena elada jäänud aastad. Siit tuleb väga ... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Hele Everaus! Minu küsimus lähtub teie sõnadest, et me peame meditsiinis üle minema n‑ö rätsepalahendustele ehk perearst peab lähtuma kogu inimese tervist ja olukorda puudutavast informatsioonist. Me teame, et Tartu Ülikoolis on suurepärane geeniuuringute ke... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Annika Veimer! Statistikat on palju ja selle põhjal, nagu te lõpuks ütlesite, on olukord siiski paremaks läinud. Seda on hea teada. Aga minu tähelepanu köitis see laste ülekaalulisuse teema. Selles statistikas ei kajastu absoluutselt meie uus tehnoloogiline ... Loe lähemalt

11.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:47 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Alates väljatöötamiskavatsusest kuni siia Riigikogu lauale jõudmiseni on selle eelnõu kohta tehtud mitmesuguseid muudatusi ja ettepanekuid. Neid on arvestatud, ma saan aru. Samas, kui me võtame lahti kooskõlastuste tabeli, siis näeme, et Eesti Linn... Loe lähemalt

16.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

18:23 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja, te nimetasite arvuliselt väga täpselt, kes sellest eelnõust võidavad. Kas on mingi šanss, et neid ettevõtteid lisandub pärast selle eelnõu vastuvõtmist?

Loe lähemalt

16.12.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:44 Siseturvalisus video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh! Lugupeetud siseminister! Üks Balti riikidest, Leedu, kehtestas eile seoses COVID-19 nakatunute arvu hüppelise kasvuga jaanuari alguseni üliranged piirangud ehk laussulgemise. Nakatunute arv on seal absoluutnumbrites Eesti omast umbes kuus korda suurem. Kuna Eestis on ka nakatunute arv kasv... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh selle esimese vastuse eest! Me kõik teame, et absoluutset teadmist COVID-19 põhjustava viiruse käitumise, nakatumistingimuste kohta kellelgi veel pole. Iga päevaga lisandub uut infot ja praktilist kogemust ning seepärast on riigiti ja kultuuriti piirangud ja juhendid elanikele mõneti erinev... Loe lähemalt

15.12.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:21 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses COVID-19 haigusega kujunenud olukorraga Eestis video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud peaminister! Siit ongi hea jätkata samal teemal, kuna te ütlesite, et ühtegi müügiluba ei ole veel olemas. Teatavasti on Eesti COVID-19 vaktsiinide ostuks ühinenud Euroopa Komisjoni ühishangetega. Te olete siin ka täna öelnud, et Euroopa Komisjon on neid eel... Loe lähemalt

14.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:51 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses" eelnõu (288 OE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Üheks abielu kvaliteedi näitajaks on abieluõnn. Abieluõnne peetakse üldiselt väga tugevaks abielu kvaliteedi indikaatoriks. See korreleerub muu hulgas selliste näitajatega nagu laste olemasolu perekonnas, perekonna sissetulekud, majanduslik toime... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh! Selle otsuse eelnõu hääletamisega võib teoreetiliselt tekkida kaks olukorda: üks on see, et see saab parlamendi toetuse, ja teine olukord on see, et see ei saa seda toetust. Samal ajal on siin fikseeritud 18. aprill kui rahvahääletuse korraldamise kuupäev, juhul kui see saab parlamendis to... Loe lähemalt

10.12.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Rohepööre – nii väljakutse kui võimalus Eesti jaoks" arutelu video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud volinik! Te ütlesite oma ettekandes, et taastuvenergia arendamine ja tootmine loob rohkem töökohti kui fossiilsete kütuste tootmine. Kui tahta, et 2050. aastaks oleks Euroopa esimene kliimaneutraalne maailmajagu, siis peaks praegu juba olema võimalik ametiko... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud koordinaator Hardi Murula! Teie ettekandest ma tegin järelduse, et teie kõige tähtsam roll on juhtida muudatusi Ida-Virumaal seoses põlevkivitootmise peatse lõppemisega. Üks asi pani mind kõrvu kikitama või õieti kaks asja. Üks oli nending, et omavalitsusjuh... Loe lähemalt

09.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:02 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) kolmas lugemine

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud rahanduskomisjoni esimees! Selle eelarve kolmandaks lugemiseks on tehtud 668 muudatusettepanekut, mis puudutavad summasid, mida rahvakeeli hüütakse katuserahaks, vahel ka regionaalseteks investeeringuteks ja nii edasi. Me teame, et Eestis on piirkonnad erine... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud rahanduskomisjoni esimees! Kõigepealt lühike küsimus hea kolleegi Hanno Pevkuri küsimuse jätkuks. Tema küsis, kas Vabariigi Valitsus toetas neid regionaalseid investeeringuid või andis ainult arvamuse. Aga nüüd minu enda küsimus. Selles regionaalsete investe... Loe lähemalt

17:08 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele vesinikustrateegia väljatöötamine" eelnõu (279 OE) esimene lugemine

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Toetan seda kiitust, et suurepärane ettekanne, väga palju infot. Mulle isiklikult meeldib üks fakt vesinikuenergia kohta, nimelt, et seda on kasutatud raketikütusena, kuna ta on nii kõrge energialaenguga. Aga maailmas kasutatakse seda palju ja Eu... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ma viitan teie üle-eelmisele vastusele, kus te tõdesite, et strateegia ei ole teie arvates nii oluline, aga selle teemaga tegelemine on tähtis. Kumb nendest seisukohtadest oli valdav komisjoni arutelul?

Loe lähemalt

07.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:23 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele muuta Eesti alus- ja kooliharidus ühtseks ja eestikeelseks" eelnõu (243 OE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Keelekümbluse meetod on Eestis 22 aastat vana ja selle abil on väga paljud õppinud eesti keelt, see on kogu maailmas tunnustatud meetod. Minu küsimus on: kui see töötab lasteaiavanuses kõige paremini, kas meil on piisavalt õpetajaid selleks? Teil... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud kultuurikomisjoni esimees! Teie ülevaates kõlas üks selline lause, et komisjoni arutelu oli sünkroonne. Kas sellest lausest võib teha järelduse, et pinnas sellele otsuse eelnõule rohelise tee andmiseks on siin saalis olemas?

Loe lähemalt

20:43 Arupärimine arengute kohta metsanduse valdkonnas (nr 41) video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Kui te ametisse astusite, siis oli seis, nagu ta oli. Te olete ju seda kirjeldanud: juba neli hanget metsanduse arengukava koostamiseks oli läbi kukkunud. Ütleme niimoodi, et ega ma teid selles olukorras ei kadesta. Aga teil on kindlasti endal ming... Loe lähemalt

26.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Estonia hukk - kas tõde tõuseb viimaks pinnale?" arutelu video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Margus Kurm! Te olite üle kümne aasta tagasi selle laevahuku uurimiskomisjoni juht ja täna te väljendasite siin väga konkreetselt mitmeid küsitavusi selle uurimise juures ja laevahuku põhjuste juures, mis on kõlanud ka varem meedias ja avalikkuses. Minu küsi... Loe lähemalt

25.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:17 Riigieelarve seaduse muutmise seaduse (riigieelarve läbipaistvuse suurendamine) eelnõu (251 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mulle jäi siin kõrvu kolleegide väikene mõtteavaldus headest kavatsustest ja see meenutas mulle sellist mõnevõrra klišeelikku rahvaütlust, et heade kavatsustega on sillutatud põrgutee. Aga küsimus puudutab hoopis seda, et meil on siin pika ajaloo... Loe lähemalt

15:49 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE) kolmas lugemine

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud rahanduskomisjoni esimees! Et vahel eksitakse ja neid vigu parandatakse, on täiesti normaalne ka eelarve puhul. Aga minu küsimus on see: kas te esimehena annate pea, et nüüd on kõik selles aruandes õigesti?

Loe lähemalt

16:52 Riigikogu otsuse "Riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" heakskiitmine" eelnõu (262 OE) esimene lugemine

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud peaminister! Eesti arenguvajadustest on selles strateegias pikk loetelu. Ma toon esile ühe. Eesti inimeste tervis ja eluiga on teatavasti kõiki puudutav valdkond. Ja ühe huvipakkuva infona siin jääb silma, et praegust teenuste taset hoides kasvavad Eesti Hai... Loe lähemalt

25.11.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:53 Regulatsioonid ja järelevalve video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud peaminister! Homme saab üheksa kuud päevast, kui Reuters avaldas inglise ajakirjaniku John Kempi artikli, mille peamine sõnum oli: "Valitsusi, ettevõtjaid ja töötajaid hakatakse julgustama elama koos uue ähvardava ohuga ja säilitama samas normaalse elu nii palju, k... Loe lähemalt

24.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:26 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Mina küsin kalanduse valdkonna arengukava kohta, konkreetsemalt Läänemeres kutselise kalapüügi kohta. Siin on väga head statistikat. Näiteks tuuakse välja, et traalpüügil on viimasel kümnendil püügivõimsust vähendatud. Seda eelkõige selleks, et kal... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Eestis on nii nagu paljudes teisteski riikides traditsioon, et põllumajanduses ja üldse maaelus valitseb teatud perekondlik järjepidevus. Lapsed võtavad üle vanemate töö, arendavad edasi nende unistusi ja enda unistusi. Minister siin ütles, et kü... Loe lähemalt

19.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:06 Kultuurikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala“ arutelu video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Liis Reier! Teie ettekanne, mis on meile siin paberil välja jagatud, on  programmiline, siin ei ole vaja midagi juurde mõelda. Ma tahan eriti puudutada karjäärivõimaluste küsimust. On täiesti arusaadav, et iga inimene tahab oma ametis areneda, liikuda edasi,... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud professor Margus Pedaste! Täna on siin saalis kõlanud väga tarku mõtteid koolitamisest ja haridusest. Kindlasti peab tunnustama kõiki õpetajaid, kes aegade jooksul on Eesti koolides õpetanud. Nende hulgast enamik on olnud naised. Kuigi hariduse tulemus ei sõltu sel... Loe lähemalt

18.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:40 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) teine lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud komisjoni esimees! Praegune keeruline aeg tervishoius seoses COVID-19-ga on toonud meie teadvusesse rohkem kui oli mõni aeg tagasi selle, mis roll on meditsiiniõel. 11 Reformierakonna liiget tegid ettepaneku tõsta meditsiiniõdede palkasid, anda selleks haige... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma jätkan eelarve tasakaalu teemal. Me kõik siin saalis enam-vähem teame, et inimesed jagunevad kolmeks: optimistid, pessimistid ja realistid. Sama kehtib laias laastus ka eelarve tuleviku suhtes. Kõige optimistlikum lause, mis siit puldist on kõ... Loe lähemalt

18.11.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:30 Eesti positsioonid video-link-logo

Urve Tiidus:

Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud rahvastikuminister! Ma siis küsin vastavalt suunisele Eesti positsioonide kohta. Kahtlemata Eesti positsioonid puudutavad meie tulevikku, laste sünde, perekondade tulevikku jne. Te olete mitmel korral väitnud, et Eestis on üks probleem see, et demograafi... Loe lähemalt

17.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

12:21 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (257 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Selle eelnõuga suurendatakse tööandja ja töötaja vastutuse määra töökeskkonnas. Palun seletage korraks veel see mehhanism lahti, kelle vastutuse määr selle tagajärjel väheneb.

Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Teie eelmine napp vastus sunnib mind veel kord ja pikemalt selle kohta küsima. Suureneb tööandja ja töötaja vastutus töökeskkonnas. Ma saan aru, et tahetakse vähendada lohakust, ettevaatamatust, ülemääraste riskide võtmist. See on väga mõistlik. Ku... Loe lähemalt

11.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:05 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2019.–2020. aastal

Urve Tiidus:

Aitäh! Lugupeetud riigikontrolör! Teie ettekandes oli suurt tähelepanu pööratud kvaliteetsete avalike teenuste pakkumise regionaalsele mõõtmele tulevikus. Me kõik teame, et võidavad need, kes faktidele otsa julgevad vaadata – isegi kui need faktid ei ole väga rõõmustavad –, need, kes illusioone e... Loe lähemalt

16:22 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse rakendamine) eelnõu (261 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud justiitsminister! Minu küsimus tuleneb inimlikust uudishimust. Seletuskirjas on sihtrühma alapeatükk, milles öeldakse, et üle-eelmisel ja eelmisel aastal esitati Eestile täitmiseks alla kümne arestimistunnistuse ning et ka Eesti ise esitas teistele riikidele... Loe lähemalt

16:36 Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE) esimene lugemine

Urve Tiidus:

Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud komisjoni ettekandja! Te tõite esile komisjoni istungil tekkinud debati ja ma sellepärast küsin. Kas ministeeriumi ametnike antud vastused teie logistikaküsimustele [olid rahuldavad], kas te jäite nende vastustega rahule ja see teema langeb ära või kuida... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee