Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 95 Ava/Sulge kõik
22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh! Minu küsimus puudutab tegelikult sama teemat, mille kohta küsis kaks korda meie hea kolleeg Raimond Kaljulaid, kellele ei mahtunud kuidagi pähe asjaolu, et kaitseolukorra ning kaitseolukorra lahendamiseks välja kuulutatud erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra juht on peaminister ja kui pe... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma küsin sinu käest väga lihtsa küsimuse: mis on sinu isiklik arvamus? Selles riigikaitseseaduse eelnõus on reguleeritud erinevate institutsioonide töö, kuid mis sa arvad, kas siin ei peaks olema sätestatud ka Eesti kodaniku põhiseadusest tulenev k... Loe lähemalt

21.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma saan aru, et see praegune, teie esitatud eelnõu puudutab 18-aastaseid noori. Kuid kahjuks minu hinnangul ei korreleeru teie eelnõu tsiviilseadustiku üldosa seadusega, sest teatavasti kuuluvad piiratud teovõimega isikute hulka ka need, kes o... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma saan aru teie murest, kuid mulle isiklikult tundub, et selle seaduseelnõu vastuvõtmine ei ole vist väga vajalik. Seda sellepärast, et teatud mõttes on võlaõigusseaduses, millele ka te siin praegu viitate, blanketne norm olemas. Võlaõigussea... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Ei ole. Loe lähemalt

16.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te ütlesite hetk tagasi, et tegemist on Euroopa Liidu lepinguga ja me peame selle ratifitseerima või sellele alla kirjutama. Mis siis saab, kui me ei nõustu sellega? Kas see tähendab, et meil puudubki edaspidi ise otsustamise õigus, kui Euroop... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma olen aru saanud, et mida pikemalt küsitakse, seda kergemalt on teil võimalus vastusest kõrvale hiilida. Kuna ma küsisin, kas lepingu allkirjastamine on meie kohustus, ja kogemata laiendasin seda küsimust veel, siis te vastasite veel kord, ... Loe lähemalt

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Minu küsimus puudutab Reformierakonna rahastamisskandaali. Nimelt, 2012. aasta mais puhkes Eestis poliitiline skandaal, mis puudutas Eesti Reformierakonna liikmete annetusi, millega liikmed väidetavalt annetasid variisikutena erakonnale anonüü... Loe lähemalt

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te kiitsite seda eelnõu, et see on suurepärane eelnõu. Aga alati tuleb n-ö tunda kõiki asjaolusid. Kui mitu inimest selle eelnõu algatajatest on alalised baaris käijad või, ütleme, on alkoholitarbimises, niimoodi, tuntavas olukorras, et teada ... Loe lähemalt

21.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Juhan Sarve Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (102 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Mul on selline küsimus. Viimasel ajal on väga palju sagenenud verbaalsed rünnakud nii sotsiaalmeedia kui ka ajakirjanduse kaudu. Inimesi ähvardatakse. Milline on teie hinnang, kas võiks ähvardamise delikti ka väärteomenetluse raamidesse hõlmata? Ka... Loe lähemalt

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mingi aeg tagasi levis Eestis väga tugevalt ja jõuliselt sigade Aafrika katk, mille tõrjumisel tegid Eesti jahimehed väga tugevat koostööd Veterinaar- ja Toiduameti ning Keskkonnaametiga ning selle tulemusel on suudetud Kesk-Eestis Aafrika sea... Loe lähemalt

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Mul on rõõm tõdeda, et meie suurepärane ajakirjandus on paljastanud teie 50 aasta taguse n-ö korruptsioonikahtluse või, ütleme, huvide konflikti teema, kui te käisite ühe isikuga ühes klassis. Ma usun, et ajakirjandus jätkab seda tööd, sest olul... Loe lähemalt

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

21:03 Riigikogu otsuse ""Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030" heakskiitmine" eelnõu (52 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja, ma tulen tagasi Herman Simmi juhtumi juurde. Ütleme, et kohus vabastab Herman Simmi ennetähtaegselt. Ma ei oska öelda, mis siis saab, kui ma pean minema rahva ette selgitama, miks kohus niimoodi käitus, samas kui riigireetmise eest on maksimaa... Loe lähemalt

12.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (96 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Olles n-ö alles värske Riigikogu liikme staatuses, on mul natukene kummaline kuulata selliseid, ütleme, sildistamise ja sobivuse küsimusi. Teatavasti on Riigikogu liige rahvaesindaja, kes on valitud vastavalt põhiseadusele rahvast esindama. Mo... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma teen ettepaneku, et kui järgmine kord mõni Riigikogu liige n-ö viitab protseduurilistele küsimustele, siis ta viitaks konkreetselt, milliseid, ütleme, protsessireegleid on rikutud. Meie tööprotsessi normid on sätestatud ju Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses. ... Loe lähemalt

07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Täna on väga palju kriitikat olnud Oudekki Loone kohta seoses tema kunagiste väljaütlemistega. Aga te olete väga kenasti öelnud, et aja möödudes inimeste väärtused ja arusaamad ka muutuvad. Ma ei tea nüüd ausalt öelda, kui palju siin on poliit... Loe lähemalt

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:53 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud Riigikogu istungi juhataja! Austatud ettekandja! Teie esitatud eelnõu oli arutlusel ka põhiseaduskomisjonis ja seda tutvustas Riigikogu liige Siim Kallas. Ma viitasin seal mõningatele normitehnilistele puudustele eelnõus, näiteks teatud tegevused on üksteise suhtes vastukäivad. Kui... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Ma siis täpsustan oma küsimust, kui lubate. Kõigepealt on esimeses lõikes sõnastus "Vabariigi Valitsuse liige esitab kord aastas Riigikogu istungil ülevaate", teises lõikes on aga teie sõnastatud eelnõus "Ülevaatega esineda sooviv ...". Tähendab, siin on üks lause nagu kohustuslikus vormis ja teine ... Loe lähemalt

10.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?" arutelu video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mul on teile sihukene huvitav näide tuua, mis juhtus ühe minu tuttavaga, kes otsustas omal ajal koguda lapsele pulmakindlustust. Ta pani neid rublasid ikka kõvasti kõrvale, see oli tollal suur raha, ja kui oli aeg raha kätte saada, siis oli se... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Kuna ma tean, et teile meeldib oma kõnedes tihtipeale kasutada kujundlikke väljendeid, siis lubage, ma teen täpselt samamoodi. Teatavasti oli ajaloost tuntud Barbarossa plaani formaalne eesmärk "kultuuriruumi laiendamine", kuid tegelikult kand... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Aitäh, et sõna sain! Head kolleegid! Täna on olnud väga tõsine ja pikk arutelu üliolulise küsimuse üle. Käisin kaks nädalat tagasi pensionäridega kohtumas ja loomulikult ka minu käest küsit, mida ma arvan sellest pensionisambast. Tol korral ma asusin seisukohale, et selle pensionisamba muutmise prot... Loe lähemalt

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma kuulasin teie ilukõnet selle eelnõu kiituseks päris hoolega ja mulle said mõned asjad seoses eeltooduga tunduvalt selgemaks. Kui ma küsisin teie käest põhiseaduskomisjonis, kuidas te sõnastate kodakondsuse mõtte olemust, siis te väga ei suu... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Meie hea kolleeg Paul Puustusmaa küsis teie käest ühe väga huvitava küsimuse, mis tegelikult paljastab ka selle seaduseelnõu väga nõrga koha. Küsimusele, kui puhkeks näiteks Rootsi ja Eesti vahel sõda, te ei suutnud kohe vastata. Te venitasite... Loe lähemalt

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:26 Keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (41 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud ettekandja! Mul on väga hea meel, et te olete asunud võitlema Ida-Virumaa probleemide lahendamise eest. Kuid mulle teeb muret see, et te ei ole keskendunud põhimõtteliselt mitte probleemile, vaid ainult sellele, mis paistab rahvale silma. Teatavasti on Ida-Viruma... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Aitäh, istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mul on väga hea meel, et te juhtisite tähelepanu minu eksimusele, kui ma kasutasin "USA" asemel sõna "Ameerika". Olen selle eest väga tänulik. Küll aga ei saa ma nõustuda teie väitega, et Ameerika teadlased on kõik üksmeelel selles, et tegemist on kliima... Loe lähemalt

11:43 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Teie eelnõus on kirjutatud, et alaealisele saab taotleda kodakondsust tema vanem. Sõnastus on selline. Ja ma arvan, et te olete tuginenud perekonnaseaduse § 120 lõikele 7: "Kui vanem esindab last iseseisvalt, eeldatakse teise vanema nõusolekut... Loe lähemalt

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Kuna te olete täna ühe meie hea kolleegi küsimusele vastates kasutanud väljendit "mulle tundub ka", siis kasutan ma samasugust retoorikat ja küsin nii. Mulle tundub, et teie erakond on seda eelnõu esitades lähtunud teiste erakondade suhtes tsi... Loe lähemalt

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:52 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Minu küsimus puudutab asjaolu, mis käsitleb hääletamisruumis valimisagitatsiooni tegemise keeldu. Riigikogu valimise seaduses on defineeritud hääletamisruumi mõiste ja see, mida seal ruumis teha tohib. Tulles aga nüüd sellesama ostukeskuse näi... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Kas ei oleks siiski mõttekas viia hääletamisruumi osas sisse mingisugused täpsustavad sätted, et ei tekiks selliseid õiguslikke vaidlusi, et kas hääletamisruum on ikka selliselt tõlgendatav või mitte? Pelgalt selle raamatu tsiteerimisest, mida t... Loe lähemalt

17:14 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (73 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kaitseminister! Ilmselt ei ole kahtlust selles, et see missioon on vajalik ja meie poisid peaksid seal olema, aga mind huvitab praegu see, et nad tuleksid ka tervena tagasi ehk siis nende turvalisus. Teatud mõttes on teie valdkonnas turvalisuse tagamine v... Loe lähemalt

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (38 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud Riigikogu istungi juhataja! Täna on saalis olnud väga palju kriitikat selle kohta, et Mart Laar ei ole konsulteerinud fraktsioonidega. Mind huvitabki selle põhjus. Kas teile on teada, mispärast Mart Laar seda ei teinud? Ja võib-olla ma utreerin, ent küsin: kas mittekonsulteerimise ... Loe lähemalt

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud Riigikogu istungi juhataja! Austatud õiguskantsler! Ma pöördun teie poole probleemiga, mis on ilmselt tuttav nii mõnelegi isikule, kes on kokku puutunud väärteomenetluse seadustiku põhjal läbiviidud menetlustoimingutega. Minu kätte on jõudnud erinevat informatsiooni selle kohta, ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Jah. Kas on midagi plaanis ette võtta selles asjas, et isikud saaksid väärteomenetluses ka reaalselt oma õigusi kasutada? Loe lähemalt

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, Riigikogu istungi juhataja! Hea ettekandja! Kuulasin teie ettekannet ja seda, kuidas te vastasite küsijate küsimustele. Te kasutasite selliseid sõnu: tuleb, peab. Saan aru, et see kõik on väga ilus ja kena, kuid mind hakkas painama üks mõte. Te olete olnud Reformierakonnaga 17 aastat võimul. ... Loe lähemalt

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:01 Riigikogu liikme Kalle Grünthali ametivanne video-link-logo

Kalle Grünthal: Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee