Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 110 Ava/Sulge kõik
11.10.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:12 Kultuuri arengukava 2021–2030 video-link-logo

Signe Kivi:

Kas ma näen siit pealt aega?

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Kultuuri arengukava 2021–2030 rõhutab: "Kultuuripoliitika kujundamisel ja elluviimisel lähtutakse Eesti Vabariigi põhiseaduslikust sihist tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas määrat... Loe lähemalt

23.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:03 Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukord eesti keele õpetamisel muukeelsetes koolides (eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni kogemuse läbi)" arutelu. video-link-logo

Signe Kivi:

Suur aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Riigikogu saalis on eesti keele ja hariduskorralduse probleeme lahatud korduvalt. Tõdemus, et keeleõpetus, keele omandamine peab algama lasteaiast, on ühiskonnas rõõmustavalt – minu meelest – muutunud valdavaks. Mida te arvate, kas tänased pro... Loe lähemalt

21.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:05 Õiguskantsleri 2020.–2021. aasta tegevuse ülevaade video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh, istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Rõhutasite oma ettekandes, et seaduslikkuse nõudmine ei ole tarbetu norimine. Seoses kestva pandeemia leviku ja kriisiolukorraga oleme ju kõik kombanud piirangute seadmist ja õiguspärasust. Olete ühes oma pikemas raadiole antud intervjuus nentinud, ... Loe lähemalt

13.09.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:46 Riigikogu otsuse "Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine" eelnõu (387 OE) teine lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud kolleegid! Käesoleva aasta 19. mail, otsuse eelnõu 387 esimesel lugemisel viitasin oma kõnes VIII Riigikogu IV istungjärgu stenogrammile. 25 aastat tagasi, 5. novembril 1996. aastal võeti siin saalis vastu otsus Eesti Muusikaakadeemia, Eesti Kunstimuuseumi j... Loe lähemalt

16.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:33 30 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Kaja Kallasele video-link-logo

Signe Kivi:

Suur tänu! Vabandust, et ma ei jõudnud saali kohe, ja ma pean ütlema, et mul on keeruline praegu seda protseduurilist küsimust isegi esitada. See, mis mõned minutid tagasi toimus, kuidas te, lugupeetud Riigikogu aseesimees, umbusalduse avaldamise ajal lubasite Riigikogu liikmel Mart Helmel rängal... Loe lähemalt

02.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

20:07 Eesti keele arengukava 2021–2035 arutelu video-link-logo

Signe Kivi:

Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Riigikogu kultuurikomisjoni päevakorras on "Eesti keele arengukava 2021–2035", esialgse pealkirjaga küll "Eesti keelevaldkonna arengukava 2021–2035", olnud arutlusel kuuel istungil. 17. veebruaril 2020 ja 12. jaanuaril 2021 toimusid sisulised arutelu... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu! Selle arengukava menetlemine, eriti erinevate muudatuste tegemine on tegelikult olnud muljet avaldav. Paraku komisjoni protokoll põhjuseid esile ei too. Me võime ainult arvata, et esimest korda võeti see päevakorrast välja põhjusel, et ehk läks päevakord liiga pikaks. Ja siis muutus va... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu küsimuse eest! Ühte teemat, mis sidus mind ja Jaak Valget, ma juba puudutasin: me mõlemad soovisime, et esialgne keelevaldkonna arengukava oleks konkreetselt sõnastatud eesti keele arengukavana. Aga ma jätsin jah välja nendes protokollides kirjapandu, mis puudutab mind ennast. Ma rõhuta... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu selle küsimuse eest! Jah, endine haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastas Kristina Šmigun-Vähi küsimusele, mis puudutas arengukava konkreetsust, et arengukavale lisanduvad tegevuskavad koos mõõdikutega ja need on aastased ministeeriumi taseme dokumendid ning sõltuvad riigieelarvest... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu selle küsimuse eest! Kuna ma olen komisjoni ettekandja, siis kasutan võimalust vastata, et ma olen töötanud tõepoolest kõik protokollid põhjalikult läbi, aga aega on möödunud palju ja ma püüdsin edasi anda ka seda olemuslikku õhkkonda, ent neid küsimusi komisjon ei ole arutanud. Seepära... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu! Kas komisjonis keegi esitas sellise küsimuse? Meie küsimused olid väga paljud haridusvaldkonna, üldse keelte ja ka eesti keele kohta, kuid seda küsimust ükski komisjoni liige küll ei esitanud.

Loe lähemalt

19.05.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:01 Riigikogu otsuse "Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine" eelnõu (387 OE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! 25 aastat tagasi, 5. novembril 1996 oli Riigikogu päevakorras Kaljo Kiisa ja Tõnu Tepandi 11. septembril esitatud otsuse eelnõu 386 Eesti Muusikaakadeemia, Eesti Kunstimuuseumi ja Eesti Rahva Muuseumi ehitamise ja selle tähtaegade kohta. Eesti Mu... Loe lähemalt

04.05.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (375 OE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Esitlen teile Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu, mille Riigikogu kultuurikomisjon otsustas oma 15. aprilli istungil esitada Riigikogule menetlemiseks.

Riigikogu liikmest Eesti Rahvu... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu! Ma pean kõigepealt ütlema, et kindlasti te saaksite seda küllalt personaalset küsimust ka Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa enda käest küsida. Komisjon oli delikaatne ja hindas seda, et avaldus tuli Viktoria Ladõnskaja-Kubitsalt, kes kinnitas, et see on tema vaba tahte avaldus.

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu! Pean ütlema, et komisjoni protokollis ega ka selle menetluse käigus, mida ma hästi mäletan, ei tõusetunud selliseid küsimusi. Mulle tundub, et teie Isamaa esimehena kindlasti teate, mis on selle tagasiastumise põhjuseks, ja võite seda küsida, kui te seda seni teinud ei ole, Priit Sibul... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu! Minule ei ole need tagasiastumise põhjused teada ja ma ei ole seda ka ise Viktoria Ladõnskaja-Kubitsalt küsinud. Aga kui tegemist on isiku vaba tahte avaldusega, mis on selgelt näha, siis mulle tundub, et see huvi võib Riigikogu liikmetel, ka komisjoni liikmel olla. Aga sellel komisjon... Loe lähemalt

08.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:06 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus

Signe Kivi:

Suur tänu, austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Mul ongi tegelikult küsimus juhatajale. Kas me nende sõnavõttudega praegu ei eemaldu siiski Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest ja sellest, millised on protseduurilised küsimused ja vastused ja millised mitte? Küsimus teile.

Loe lähemalt

12:40 Ettekanne otsuse "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" täitmisest

Signe Kivi:

Suur aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud minister! "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" kinnitati aastal 2015, sellest on möödunud kuus aastat. Täna on meie ees kokkuvõte 2020. aasta tegevustest. Millised on spordis need valdkonnad, millele peaksime 2015. aastal seatud eesmärke... Loe lähemalt

15.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Signe Kivi:

Seda ettepanekut ma ei ole teinud. Aitäh!

Loe lähemalt

20.01.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:41 Vabakutseliste loovisikute sotsiaalsed garantiid video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud minister! Eilsel kultuurikomisjoni istungil andsite ülevaate meetmetest, mida koroonakriisist tingitud olukorra leevendamiseks on tehtud kultuurivaldkonnas, sealhulgas vabakutseliste loovisikute toetamiseks. Nimetagem siin tõhusa meetmena vabakutseliste loovis... Loe lähemalt

12.01.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:02 Sotsiaalkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti rahvastiku tervise arengukava 2020–2030" arutelu video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh! Austatud esineja! Mul on hästi vähe aega, aga minu küsimus on motiveeriva liikumise kohta. Eestis on hästi palju ehitatud kergliiklusteid, enamasti on need suurtest keskustest väljas, seal on tõesti neid rohkem. Linnades on meil probleeme juba kõnniteel kõndimisega. On tehtud igasuguseid u... Loe lähemalt

15.12.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:21 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses COVID-19 haigusega kujunenud olukorraga Eestis video-link-logo

Signe Kivi:

Suur aitäh! Austatud peaminister! Eile toimus siin Riigikogu saalis arutelu teemal, mis on nii põhiseaduses kui ka perekonnaseaduses sätestatud – abielureferendum. 58% elanikest on aga öelnud, et nad ei näe selle vajalikkust. Teie peaministrina koos koalitsiooniga leidsite, et see on riiklikult t... Loe lähemalt

14.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:51 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses" eelnõu (288 OE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Perekonnaseaduse § 1 lõige 1 sätestab, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel, aga põhiseaduses on sätestatud perekonna kaitse. Eestis on väga erinevaid perekonnamudeleid, ühiselt kasvatatakse ka lapsi. Ma küsin teilt kui eelnõu ühelt eestkõnelejalt: millised täna ... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Me ei karda referendumit, aga referendum abielu küsimuses tähendaks seda, nagu oleks abieluga midagi väga valesti. Samas, abielludes ütlevad paarid teineteisele jah. Nüüd peab siis rahvas ka jah või ei ütlema. Minu küsimus: kas referendumil saadud jahhi tulemusena la... Loe lähemalt

09.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:02 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) kolmas lugemine

Signe Kivi:

Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus on muudatusettepaneku kohta, mis oli tehtud ühtsele eestikeelsele haridusele ülemineku toetamiseks. Me soovisime täiendavalt toetada eestikeelses koolis mitte-eestikeelsete laste õpitoe korraldamist. See on tegelikult väga suur problee... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh, istungi juhataja! Lugupeetud kõneleja! Mäletate, te andsite mulle ühe lubaduse, mis puudutab investeeringut, mille eest on seisnud meie hea kolleeg Jüri Jaanson väga-väga pikka aega. Mina usun teid ja seepärast nüüd küsingi – vahepeal me ei ole sellel teemal suhelnud –, kas te täitsit... Loe lähemalt

07.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:23 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele muuta Eesti alus- ja kooliharidus ühtseks ja eestikeelseks" eelnõu (243 OE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Reformierakonna fraktsiooni nimel esitlen eelnõu 243, mis teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku korraldada Eesti alus- ning koolihariduse muutmine ühtseks ja eestikeelseks, mis kindlustaks ühiskonna sidususe ja tagaks olenemata noorte emakeele... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh! Veidi ka keelekümblusest ja eesti keele õppe investeeringutest. Ma kasutan minister Repsi andmeid vastusest arupärimisele 9. novembril siinsamas saalis. Tegelikult on väga-väga palju raha kõigi nende meetmete toetuseks. Nimelt on perioodil 2021–2027 ette nähtud tõesti oluline panus eestike... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu selle küsimuse eest! See viimane osa on väga huvitav ja loomulikult ka mina loodan seda. Vaadates kõike eelnevat, neid arutelusid siin saalis, eriti näiteks eelmise Riigikogu hääletustulemust, kui sarnasel eelnõul jäi puudu ainult üks hääl, ja olles läbi lugenud tõesti ka kõigi erakonda... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh küsimuse eest! Ma alustaksin vastamist sellest, et ma pidasin vajalikuks kohtuda ukraina kogukonna esindajatega. Rääkisime väga pikalt Eesti Ukrainlaste Kongressi esindaja Vira Konõkiga ja samuti Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsiooni Eestis esimehe Volodomõr Palamariga. Loomulikult... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh! See on tegelikult kompleksne probleem, millega, ma nõustun teiega, on minu meelest Eesti riigis vähe tegeletud. Aga kas meie huvi ei peaks olema ka eesti keele mõjuala laiendamine, eesti keele õpetamine nendele inimestele, kes täna siin riigis on, kelle vanemad-vanavanemad on selle otsuse ... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh! Täiesti nõus! Tulebki näidata, et see riik on kõigi oma, anda kõigile võrdsed võimalused. Seda tähendab ka põhiseaduse säte: igaühel on õigus saada eestikeelset õpetust. Aga kas ta saab seda praegu? Täna see ei ole ju võimalik. Osa lasteaialapsi, kelle vanemad soovivad, et nende lapsed saa... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh küsimuse ja kiituse eest! Vastan kõigepealt, kuidas valitsus peab hakkama käituma. Seda ma täna ei oska öelda, ei oska ka eelnõu algatajad öelda. Valitsusel on olemas kompetents, ma arvan. Koalitsioonis on kolm osapoolt, kellest kaks – te ise rõhutasite –, EKRE ja Isamaa on aastaid oln... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh! Mina arvan, et me täna toetame seda eelnõu. Nagu ma eelnevalt mainisin, ma olen püüdnud vestelda ja ka vaielda kõigi Riigikogus esindatud fraktsioonide liikmetega. Kultuurikomisjonis oli eelnõu menetlemine väga töine, asjalik, põhjalik ja pikk. Tänan kõiki kultuurikomisjoni liikmeid, kes e... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Jah, aitäh! Ma ei ole siin puldis juba pikka aega nii kaua olnud, siin kergelt kõmiseb, ja eks erutus on ka hinges. Tõesti, riigid on ju kasutanud erinevaid mudeleid. Aga selle ala spetsialistid, ülikoolide professorid, eelkõige filosoofiadoktor Mart Rannut on mind veennud – ja ma usun, et ta vee... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh! Ma alustan sellest, et kui selle oleks esitanud mõni teine Riigikogu fraktsioon, siis mina oleks seda eelnõu kindlasti toetanud. Selge on see, et eelnõu kohta saab alati teha muudatus- ja parandusettepanekuid. Ma arvan ka, et see eelnõu ei pruugi olla täiuslik. Siin on ka küsijad oma arvam... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh! Mina tundsin komisjonis väga suurt toetust ja üksmeelt ja julgen siin peast tsiteerida ka komisjonis asendusliikmena olnud Mart Helmet, kes ütles: Signe, te ju teate, et ka meie erakond on aastaid toetanud üleminekut ühtsele eestikeelsele haridusele.

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu! See oli väga oluline tähelepanek, katsun olla korrektsem. Aga see oli võib-olla üleskutse, et edaspidi on võimalik seda teemat arutada, juhul kui me täna ei leia üksmeelt.

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu! Ma otsin kohe välja keelekümbluse osa. Tõepoolest, aastast 2000 on keelekümbluse vallas tehtud väga head tööd. Aga erinevad uuringud väidavad – see ei ole minu väide –, et keelekümblus toob küll keeleoskajaid juurde, kuid ta ei lõhu segregatsiooni. Ja mul ei ole põhjust neid väiteid mi... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh! Kõigepealt tänan selle rõhuasetuse eest! Ettekande teksti ette valmistades ning korduvalt ja korduvalt üle lugedes ma püüdsin rõhutada seda, et eesti keele õpe ei tähenda eestikeelset õpet. Keeleõpe on väga vajalik, aga tänase eelnõu teema on ühtne eestikeelne kooliharidus. Mis puudut... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh! Kõigepealt, kui lubate, siis ma vastan Urve Tiiduse küsimusele, mis jäi poolenisti vastamata, et kas täna on õpetajaid ja abiõpetajaid lasteaedades piisavalt. Aus vastus on, et muidugi ei ole. Muidugi ei ole! Meil on krooniline õpetajate puudus ja me peame selle probleemiga tegelema. ... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh küsimuse ja tegelikult ka selle sisu eest, mis on küsimusele vastuseks! Tõepoolest, eelnõu tähtajad said läbi arutatud ülikoolide spetsialistidega, kes õpetajaid koolitavad, ja ma arvan, et need on täiesti reaalsed. Ja  õpetajate koolituse, abiõpetajate koolituse puhul ma rõhutaksin ühte mi... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu küsimuse eest ja suur tänu ka selle väga rahuliku vestluse eest, mida me mõnda aega pidasime! Sa ütlesid selle käigus, et te tõesti seda eesmärki toetate, aga kuna praegu on koalitsioon selline, siis paraku ... Sa ei öelnud ka, et te olete päris vastu. Suur tänu ka selle eest, et komisj... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Kas mina võin ka küsida? (Naer saalis.)

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Ja praegu Riigikogu aseesimehelt ei või küsida?

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Hästi. Ma katsun selle pikkida järgmise küsimuse vastusesse.

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Palun korrake viimast küsimust! (U. Espenberg täpsustab kohapealt.) Jah, mitu eesti keele õpetajat venekeelsesse kooli? Suur aitäh küsimuse eest ja lubaduse eest mitte rünnata! Ma arvan, et ega see ei olegi selles mõttes rünnatav teema, et me elame Eesti Vabariigis ja soovime Eesti riiki kehtesta... Loe lähemalt

Signe Kivi: Oli küll. Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu! Oma küsimusega te äratasite minus kunstniku ja ma tahan öelda, et punane ja sinine ei anna alati violetti. Olenevalt värvitoonidest – punaseid on väga-väga palju ja siniseid ka – võib mõnikord tulla hästi kole pruun. Aga olgu see vastuse alguseks niisugune soojendus.

Ei, me ei ka... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh selle küsimuse eest! Tunnistan, et minu arvamusest ja minu teadmistest – ehkki arvan, et olen juba elukogenud inimene – võib jääda väheseks. Ma loodan, et kolleegid andestavad, kui ma toon sellise natukene jumekama noodi siia ettekandesse. Me kolleeg Urve Tiidusega oleme moodustanud se... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh! Kõigepealt ma pean ennast koguma, sellepärast et ma ei ole selle üleskutsega – õnneks – kursis ja ei tahagi olla. Kas küsimus oli, et me venestame eesti lapsi või eestistame vene lapsi? Venestame eesti lapsi? Lihtne oleks öelda, et ma ei oska. Ma lihtsalt ei oska, sest see võimalus ol... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu! Ma püüan selgitada, nagu te palusite. Aga vabandust, ma keeran selja ja natukene nuuskan nina. Tohib? See on allergiline nohu.

Ma arvan, et te olete nendes küsimustes palju kompetentsem kui mina. Julgen veel kord öelda, et otsuse eelnõu eesmärk ei ole pakkuda täna siin Riigikogu ... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu sisuka küsimuse eest! Loodan, et keegi ei pettu, eriti küsija. Ei ole kuulnud.

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh! Ma saan aru, kuhu see küsimus tüürib, aga tõesti püüan suhtuda mõistvalt ja lugupidavalt. Ma ei ole sellist vestlust kuulnud. Kindlasti selliseid vestlusi on. Aga kas me peame nii väga mures olema? Väikese lapsega püüad ju ikka rääkida esialgu lihtsustatud keeles. Kas see on nii väga ... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh! Ma arvan, et te ei jää minu vastusega rahule, aga küllap need olid haridusministrile omased igapäevased sammud, mis toetasid tema soovi. Ma arvan, et mitte keegi ei kahtle selles, kui me teame tema tegevust Riigikogus ühtsele eestikeelsele haridusele ülemineku nimel. Ma ei teinud nimekirja... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh! Nagu te teate, Reformierakond – ja mitte ainult Reformierakond – on sarnaste eelnõudega tulnud välja mitu korda. Kui fraktsioon ja fraktsiooni juht Kaja Kallas mulle selle ettepaneku tegid, võtsin ma mõtlemisaega, sest see ei ole ju saladus, et ma ei ole selles vallas professionaal. M... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh! Ma olen küsimustele vastates viidanud ka sellele, et Riigikogu ette toodav otsuse eelnõu ei pea sisaldama, ehkki muidugi võib sisaldada erinevaid tegevuskavu. Aga olen päris kindel, et selliselt toimetamine on veel haavatavam ja kriitikat võimaldav. Otsuse eelnõu paneb kohustuse Vabar... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh selle küsimuse eest! Kõigepealt ma täpsustan, et eestikeelse hariduse teel on erinevaid algatusi. Üks nendest on ühtluskool. Meie eelnõu on ühtse eestikeelse hariduse eelnõu. Mis puudutab teie küsimuses välja toodud probleemi, et meie lasteaedades ja koolides õpetavad praegu inimesed, ... Loe lähemalt

25.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:52 Riigikogu otsuse "Riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" heakskiitmine" eelnõu (262 OE) esimene lugemine

Signe Kivi:

Aitäh! Austatud peaminister! Minu küsimus puudutab otsuse eelnõu punkti 4.1.3  "Valmistume tulevikutööks". Teame, et koroonakriis tõi paljud inimesed maakodude kodukontoritesse, aga kui mobiilside toimimiseks on vajalik iga kord ronida keldri katusele või kiviaiale ja internet on nii aeglane, et ... Loe lähemalt

25.11.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:02 Töökorraldus sünnitusabi andmisel video-link-logo

Signe Kivi:

Tänan, juhataja! Austatud minister! Lapse sünd on erilisim hetk vanemate elus, sellest algab kasvamine perekonnaks. Paraku on seoses koroonaviiruse levikuga ohus tänaseks nii loomulikuks muutunud võimalus, et sünnitajale on toeks lapse isa või muu tugiisik. Sel nädalal ilmus Päevalehes artikkel j... Loe lähemalt

19.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:06 Kultuurikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala“ arutelu video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Oled töötanud erinevates koolides, väikese Võsu kooli ja kolme lasteaia juhatajana, nüüd Tallinna Prantsuse Lütseumis. Oled täna ainus ettekandja, kes töötab iga päev koolis. Kultuurikomisjoni kohtumistel õpetajate esindusorganisatsioonidega kõla... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh! Austatud ettekandja! Jätkan eelküsija teemat. Riigikogu võttis täna öösel vastu järgmise aasta eelarve. Õpetajate, sh lasteaiaõpetajate palga tõus, koolipsühholoogide kutseaasta [rahastamine], eestikeelse kooli toetus muu emakeelega õpilaste abistamiseks – need ettepanekud toetust ei leidn... Loe lähemalt

18.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:40 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) teine lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh! Austatud ettekandja! Märkisite oma ettekandes, et eestikeelsele haridusele üleminek peab toimuma järk-järgult ja et eesti keelest erineva emakeelega õpilaste toetamiseks eesti keele omandamisel on riigieelarves ette nähtud 8 miljonit. Teame, et senine üleminek on kestnud 30 aastat. Reformi... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh! Austatud ettekandja! Ma täpsustan oma eelmist küsimust. Küsimuse teravik oli suunatud meie, Reformierakonna fraktsiooni muudatusettepanekule, ettepanekule nr 13: 1,5 miljonit. Selgitus on siin olemas, loen ette: "Ühtsele eestikeelsele haridusele üleminekuks on vajalik koolitada õpetaj... Loe lähemalt

11.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:05 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2019.–2020. aastal

Signe Kivi:

Suur aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ülevaate õpetajaid puudutav osa, punkt 79 lõpeb kokkuvõttega: tipptasemel üldhariduse kättesaadavus on ohus. Lisan siia fakti, et Eestis kehtib paralleelne eesti- ja venekeelne haridussüsteem, mis ei taga noortele võrdseid võimalusi edasistel haridusastmetel, tö... Loe lähemalt

10.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:56 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (280 OE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Suur aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te olete väga pika Riigikogu liikme staažiga, samuti ka kultuurikomisjoni juhtimise staažiga. Kas kunagi varem on ka ringhäälingu nõukogu liikmete puhul olnud üleval nii palju eriarvamusi ja probleeme ning küsimusi nende kandidaatide pädevuse ... Loe lähemalt

09.11.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:00 34 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh! Minister Helme! Olen juba kord siin Riigikogu saalis imestanud, miks te ometigi võimeka poliitikuna seda võimekust rämetsemisega võimestate. Raul Rebane kirjutab täna oma artiklis päris õigeid asju ja tsiteerib Nassim Talebi, kes on öelnud: "Kangelasi ei tee mitte saavutused, vaid käitumin... Loe lähemalt

18:58 Arupärimine eestikeelsele õppele ülemineku kohta (nr 42) video-link-logo

Signe Kivi:

Suur aitäh! Austatud minister! Tänan kindlasti selle ülevaate eest, aga tuleb tõdeda, et hoolimata erinevatest arengukavade strateegiatest, programmidest, projektidest, keelemajadest, keelekümblusest ja tegelikult ka Eesti hariduse üldisest väga kiiduväärsest kõrgest tasemest ei ole me siiski sii... Loe lähemalt

28.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:26 Euroopa Nõukogu filmialase kaastootmise konventsiooni (uuendatud) ratifitseerimise seaduse eelnõu (258 SE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Euroopa Nõukogu filmialase kaastootmise uuendatud konventsiooni ratifitseerimise seadust tuleb kindlasti toetada. Aga minu küsimus on, et kui palju tuli eelmisel aastal ekraanidele koos toodetud filme, mille üks osapool oli Eesti. On teil ülevaade?

Loe lähemalt

27.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:13 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (224 OE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh! Hea ettekandja! Suur tänu sisuka ettekande eest! Eelnõu seletuskirjas on öeldud, et tuleks välja töötada üleriigiline ühtne metoodika inimeste majandusliku olukorra hindamiseks ja omaosaluse suuruse määramiseks. Sama mõtet ja ideed kirjeldab ka Tiina Kangro tänases Eesti Päevalehe artiklis... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee