Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 90 Ava/Sulge kõik
22.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:54 Arupärimine oluliste küsimuste kohta metsanduse valdkonnas (nr 51) video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Austatud minister! Vastates kolleeg Kõva küsimusele, avaldasite lootust, et me oleme koalitsioonilepingut lugenud. Oleme küll lugenud. Koalitsioonileppes on muu hulgas märgitud, et valitsus vähendab raiesurvet riigimetsale. Kui aga sinna kõrvale vaadata tegevusprogrammi, si... Loe lähemalt

17.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:53 Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete otstarbekuse, tõhususe ning meetmete rakendamisel toimunud võimaliku korruptsiooni uurimiseks" eelnõu (319 OE) esimene lugemine

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Hea Lauri! Korruptsioonivastase erikomisjoni esimehena loomulikult olen ma suure huviga jälginud seda debatti ja eriti [seda, mis toimus] põhiseaduskomisjonis selle otsuse eelnõu arutamisel. Nagu sa mainisid, üritatakse korruptsiooni ja otstarbekuse ja muude selliste teemad... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Hea Lauri! Tõepoolest, need valitsuse algatused, mis on, on need, et lobitööjuhend on tulemas, kõrgemate riigiametnike huvide konflikti vältimise juhend on tulemas, teavitajate kaitse seadus on tulemas ja juba on kinnitatud korruptsioonivastane tegevuskava. Aga nagu sa enne... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Jaa, seoses nime mainimisega. Minu nime vähemalt kümme korda mainiti viimase poole tunni jooksul. Ma tahaksin ...

Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Jaa, korduvalt mainiti ka läbirääkimiste käigus minu nime. Ma kõigepealt võib-olla erikomisjoni esimehena tänaksin selle usalduse eest, mis siin koalitsioonierakondade esindajate suust on korduvalt kõlanud. Me kindlasti saame sellega hakkama. Ma usun komisjoni koosseisu ja sekretariaadi võ... Loe lähemalt

17.03.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:14 Hariduse väljumine kriisist

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Austatud haridus- ja teadusminister! Kõigepealt tunnustan teid viimaste nädalate väga aktiivse tegevuse eest koroonakriisi tagajärgedega võitlemisel haridussüsteemis, samuti kommunikatsiooni ja kõigi nende meetmete eest, millega te olete viimastel nädalatel välja tulnud. Ku... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Aitäh, proua minister, selle ülevaate eest! Ääremärkusena lisan, et päris paljud nendest tegevustest on seotud teie mainitud lisaeelarvega. Aga ma lihtsalt tuletan meelde, et lisaeelarvet ei ole veel vastu võetud, seda ei ole isegi Riigikogule üle antud – need kõik on alles plaanid.

... Loe lähemalt

12:42 Eestikeelne haridus

Eduard Odinets:

Aitäh! Proua minister! Mitte väga kaugel Lüganuse valla koolidest asuvad Kohtla-Järve linna koolid. Kohtla-Järve ainsa eesti õppekeelega kooli tulevik on minu südameasi. Ilmselt ka selles piirkonnas sõltub just selle kooli tulevikust sealse eestikeelse hariduse tulevik. Me juba praegu teame, et ü... Loe lähemalt

16.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Eduard Odinets:

Kas mind on kuulda?

Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Kas mind on kuulda?

Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Jaa, isegi siin majas olles tundub, et on mingid probleemid ühendusega. Aga tänan peaministrit selle ettekande eest! Ja aitäh sõna andmise eest!  Mainisite, kallis peaminister, oma kõnes ka taaskäivitamise rahastut ja rõõmustasite, kuidas see aitab meil kriisist üle saada. Minu küsimus ongi seotu... Loe lähemalt

10.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:24 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud peaminister, aitäh selle ettekande eest ja aitäh noorte teadlaste järelkasvu pärast muretsemise eest! Koalitsioonilepingusse on lisaks doktoriõppe reformile märgitud ka ettevõtlusdoktorantuuri loomine. Kas te saaksite mõne minuti jooksul meile lähemalt tutvustada... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Vaadates ülikooli õppejõudude, professorite rida, kes oma järjekorda ootavad, hakkab pisut kõhe siin olla. Aga aitäh veel kord peaministrile selle põhjaliku ja teadmisterohke ülevaate eest! Siiski tahaksin peatuda mõnel aspektil, mis nii minule kui ka sotsiaaldemokraatidele... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

... Euroopa Liidu vahendite uue perioodi koosseisu kohta ei anna vastust sellele küsimusele, kas seal on eraldi rida humanitaarteadustele või mitte. Planeeritud oli vähemalt 3 miljonit aastas väljumisega riigieelarvesse. Aga eks me varsti kuuleme, kas seda üldse on ja kas see väljub riigieelarves... Loe lähemalt

20:15 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (303 SE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets: Ma loodan, et mind on nüüd kuulda. Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Väga tore! Ma ikkagi tulen tagasi selle küsimuse juurde, mille tõstatas kolleeg Helmen ja millele vastust ei saadud. Siin kogu aeg ähvardatakse, et selle eelmise eelnõu põhjal nüüd imikud seisavad järjekorras, et psühhiaatri juurde saada. Aga teie eelnõu samamoodi ei piira mitte kuidagi nende las... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Mul on kogu selle arutelu käigus tunne, et me oleme endiselt eelmise eelnõu juures, sest ettekandja räägib kogu aeg mitte oma eelnõust, vaid ühest teisest eelnõust. Mul on täielik segadus arusaamisega, millest parasjagu räägitakse. Ja ma ikkagi ei saa aru sellest, kuidas üks eelnõu lubab i... Loe lähemalt

00:13 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud minister! Minu küsimus on võib-olla natukene seotud ka kolleeg Merry Aarti küsimusega. Võib ju juhtuda niimoodi, et riigiabi andja eksib mõne reegli vastu, määrab näiteks vale riigiabi erandi artikli ja sellest lähtuvalt vale proportsiooni, kui palju ühele või te... Loe lähemalt

02:21 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" muutmine" (338 OE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma tuleks tagasi selle teema juurde, mille tõstatas Kalvi Kõva. Ma ikkagi ei saa aru, mis vahe on neil kahel komisjonil. Teie väidate, et eesti keele arengu komisjon töötab efektiivsemalt ja paremini. Vaatasin protokollidest. Eesti keele komisjon on ... Loe lähemalt

03:49 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (335 OE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Jaa, ilmselt küll. Ma aitaksin kolleege. Kui vaadata selle komisjoni 15. veebruari protokolli, siis sealt selgub: komisjoni esimees teatas, et lisandub kaks liiget.

Loe lähemalt

10.03.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:51 Põlevkivist õli tootmise tulevik video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Austatud peaminister! Minul oli küll soov täna viia teie mõtted tervisekriisist pisut eemale ja rääkida muudest asjadest ja ma loodan, et te vastate minule sisuliselt ega hakka vastama nendele protseduurilistele küsimustele, mis ei ole suunatud peaministrile.

Mõned nä... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Proua peaminister! Küsisin neid asju, kui te ametisse astusite, ja ilmselt jäängi neid küsimusi küsima aeg-ajalt kogu teie valitsemisaja jooksul, kuna see teema väga huvitab Ida-Virumaa inimesi ja mind isiklikult. Aga te kahjuks ei vastanud minu küsimusele, milline on valitsuse seisukoht n... Loe lähemalt

08.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:27 Arupärimine hariduse kvaliteedi kohta koroonakriisi tingimustes (nr 49) video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra istungi juhataja! Head kolleegid siin saalis ja ekraanide taga! 10. veebruaril esitasid 11 sotsiaaldemokraati arupärimise haridus- ja teadusministrile, milles väljendasid muret, kuidas koroonakriisi ajal ja koroona tingimustes on süvenemas meie hariduslik ebavõrdsus. Möödunud on üks ... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, härra istungi juhataja! Austatud minister! Mind pisut hämmastab teie mõningane optimism, et mis siis ikka, ainult 30% õpilastest ei saa hakkama. No ja siis – õpime kogu elu, kordame kursust, saame hiljem juurde teadmisi, mis omandamata jäid. Kas see teie väide kehtib ka tänavuste põhikooli... Loe lähemalt

Eduard Odinets: Aitäh! Ja palun lisaaega igaks juhuks. Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Head kolleegid! Hea minister! Mina otsustasin kasutada seda aega, et rääkida teile loo ühest tütarlapsest. Tema on kaheksa-aastane, õpib ühes Kohtla-Järve koolis praeguseks juba teises klassis. Laps on vene kodukeelega, õpib eesti õppekeelega klassis. Suurem osa tema koolielust on möödunud pandee... Loe lähemalt

22.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Eduard Odinets:

Jah, härra juhataja, on protseduuriline küsimus. Minul on hetkel väga suur mure: olukorras, kus Eesti on koroonasse nakatumisel Euroopas eesrinnas ja viirus levib üsna kiiresti, eriti töökohtadel, näen ma siin saalis ringi vaadates vähemalt kuute inimest, kellel ei ole maski ees. Igaks juhuks kon... Loe lähemalt

15:07 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Hea peaminister! Lisaks sellele murele, et osa kolleege ei kanna siin saalis maski – mina võtsin praegu korraks ära, küsimuse ajaks –, on mul ka mure Ida-Virumaa pärast, mille kohta üks kolleeg hetk tagasi juba küsis. Sealne nakatumise suhtarv on üle 900–950. Lisaks avaliku... Loe lähemalt

17:16 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE) esimene lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Proua minister! See on kindlasti vajalik samm – GRECO soovituste täitmine ja poliitiliste nõunike huvide deklareerimine –, aga vähemalt väljapoole, avalikkusele paistab see sellise kosmeetilise sammuna kõikide nende korruptsioonijuhtumite ning mõjuvõimu ja poliitilise võimu... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Hea minister! Mina kindlasti ei pea seda eelnõu ebavajalikuks ega asendustegevuseks. Aga siiski kordan oma esimeses küsimuses öeldut, et tundub, et see on liiga väike samm, et lahendada need suured probleemid, mis meil päevakorras on. Te mainisite, et olete juba päris palju... Loe lähemalt

17.02.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:29 Mured seoses vaktsineerimisega video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Ma olen pisut segaduses. Enda teada olen ma sõnavõttude järjekorras kolleeg Helmest eespool. Kas mulle antakse sõna küsida või ma pean ühinema peaministri kahtlusega, et kellelegi siin saalis tehakse eeliseid?

Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh! Ma esitaksin küsimuse ministrile, kuna minu protseduuriline mure, ma saan aru, on lahendatud ja loodan, et Riigikogu Kantselei lahendab selle ka edaspidiseks. Vastasel juhul ei saagi kaugtööl olevad Riigikogu liikmed mitte kunagi sõna. Aga küsimus ministrile on seotud minu murega Ida-Virum... Loe lähemalt

10.02.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

Eduard Odinets:

Aitäh, härra aseesimees! Head kolleegid! Mul on au üle anda arupärimine haridus- ja teadusministrile, see puudutab hariduse kvaliteeti koroonakriisi tingimustes.  Arupärimisele on alla kirjutanud 11 sotsiaaldemokraati. Nagu me teame meediast, uuringutest ja ka Haridus- ja Teadusministeeriumi tead... Loe lähemalt

27.01.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:45 Kriisist väljumise aeg ja prognoosid video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh! Kolleeg Raimond küsis küll pikema perspektiivi kohta, mina küsiksin lühema aja kohta. Teadusnõukoda tegi teile ettepaneku keskpõrandal kokku saada, nagu ma uudisest loen, et kas leevendada või karmistada, igal juhul ühtlustada piiranguid üle Eesti. Millised on teie mõtted selles küsimuses,... Loe lähemalt

25.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:07 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, hea juhataja! Hea peaministrikandidaat! Tsiteerin teid: "Inimese hirmu töökoht kaotada võtab ära ainult teadmine, et töökoht alles jääb." See on tänasest kuupäevast tsitaat. Kui ma vaatan teie täna sõlmitud koalitsioonilepingut, siis teil on väga konkreetsed tähtajad, millal te kavatsete v... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Hea peaministrikandidaat! Ma taas tsiteerin teie kõnet. Te ütlesite, et me ei jaga ühiskonda põhimõttel "meie ja nemad", ka nemad on meie inimesed ja ühegi elanikegrupi suhtes ei tohi valitsus olla hoolimatu. Ma kirjutan nendele mõtetele alla! Samamoodi ütleb koalitsioonile... Loe lähemalt

13.01.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Ma ikkagi päris hästi aru ei saa. Meie tänases päevakorras on eelnõu 288, milleks ma olen väga põhjalikult valmistunud. Päevakorras ei ole juhatuse otsuste kinnitamist või tagasilükkamist. See tähendab, mina isiklikult Riigikogu liikmena ei olnud selleks üldse valmis. Nüüd ... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Ma saan aru, et meil on praeguse diskussiooni tulemusena kaks varianti: lükata need kaks juhatuse pakutud otsust, millega üks juhatuse liige nõus ei olnud, tagasi või nõustuda nendega. Ma saan aru, et kui me nõustume nendega, siis me nõustume sellega, et proteste ei rahulda... Loe lähemalt

15:35 Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ eelnõu (288 OE) teine lugemine video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Härra põhiseaduskomisjoni esimees! Te olete siin kaks aastat pikema staažiga kui mina. Tahan teie käest nõu küsida. Minul – ei tea, kas õnneks või kahjuks, eks ajalugu näitab – ei olnud võimalik esitada ühtegi ettepanekut sellele otsuse eelnõu muutmiseks ja ei olnud ka õigu... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Kallid kolleegid! Andsin esmaspäeval ametivande – äkki mäletate veel? – täielikus usus, et esindan siin Riigikogu saalis Eesti rahvast. Aga mõni minut tagasi Riigikogu esimees teatas mulle pidulikult, et ma ei esinda enam Eesti rahvast. Pean härra esimeest kurvastama: ikka ... Loe lähemalt

Eduard Odinets:

Selle asemel me tegeleme teemaga, mis ei tee mitte kedagi õnnelikuks, mis ei lahenda ühtegi Eesti ühiskonna probleemi, mis lõhestab Eesti ühiskonda, ja kordan, teeb tuhandetele inimestele haiget. Head kolleegid, lõpetame selle ära! Aitab! Aitab, head kolleegid! Abielu on juba praegu seaduse järgi... Loe lähemalt

13.01.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:14 Abielureferendum video-link-logo

Eduard Odinets:

Aitäh, härra juhataja! Hea peaminister! Ma arvan, et Eestis on vähe poliitikuid, kes mõistavad, et kogu see otsuse eelnõu siia jõudmine oli üsna ebaseaduslik protsess. Sellest on päris palju räägitud. See, kuidas see on teerullina meie kodu- ja töökorra seadusest üle sõitnud, on pretsedent. Pean ... Loe lähemalt

11.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:00 Riigikogu liikme Eduard Odinetsi ametivanne video-link-logo

Eduard Odinets:

Head kolleegid! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.)

Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee