Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Istungid ja stenogrammid, 15.06.2022 - 28.09.2022

28.09.2022
28.09.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:01 Atmosfääriõhu kaitse seaduse, riigilõivu seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE) teine lugemine

14:04 Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (665 SE) esimene lugemine

15:13 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE) esimene lugemine

15:18 Turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (629 SE) esimene lugemine

15:33 Turvategevuse seaduse eelnõu (638 SE) esimene lugemine

15:56 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (612 SE) esimene lugemine

17:33 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE) esimene lugemine

18:26 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (628 SE) esimene lugemine

19:23 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE) esimene lugemine

28.09.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Olukord riigis video-link-logo

12:13 Valitsemine video-link-logo

12:24 Hinnang Itaalia valimistulemustele video-link-logo

12:35 Riigi ja kohalike omavalitsuste eelarved video-link-logo

12:48 Laitmatu maine video-link-logo

13:02 Riigikaitse laia mõiste rakendamine peaministri telepöördumise valguses video-link-logo

13:17 Jalgpallihallide programmi katkestamine video-link-logo

13:31 Venestamine video-link-logo

13:46 Muud küsimused video-link-logo

27.09.2022
27.09.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsus "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2022.–2023. aasta tegevuse kontrollimiseks" (671 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:08 Riigikogu otsus "Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine" (676 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:15 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:03 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:07 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (633 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:33 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (666 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:01 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE) esimene lugemine video-link-logo

26.09.2022
26.09.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:12 Arupärimine eestikeelsele haridusele ülemineku ettevalmistuste ja kulude kohta (nr 142) video-link-logo

16:03 Arupärmine Reformierakonna, Isamaa ning sotsiaaldemokraatide koalitsioonileppe maksumuse ja järgmise aasta riigieelarve kohta (nr 143) video-link-logo

16:57 Arupärimine ettevõtjate toetamise kohta kõrgete elektrihindadega toimetulekul (nr 144) video-link-logo

17:39 Arupärimine 155 mm haubitsate loovutamisest Ukrainale sõjalise abina ja Eesti suurtükiväe edasisest arengust Venemaa-Ukraina sõja kontekstis kohta (nr 137) video-link-logo

18:06 Arupärimine kindralite koondamise kohta Kaitseväes (nr 141) video-link-logo

18:35 Arupärimine homopropaganda kohta Eesti Kaitseväes (nr 146) video-link-logo

19:13 Vaba mikrofon video-link-logo

23.09.2022—25.09.2022
Istungeid ei toimu 23.09.2022—25.09.2022
22.09.2022
22.09.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (669 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:11 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (670 OE) esimene lugemine video-link-logo

21.09.2022
21.09.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:04 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:34 Riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (598 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:35 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:37 Psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:38 Kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (645 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:53 Töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:06 Haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (634 SE) esimene lugemine video-link-logo

21.09.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Eesti kaitsevõime video-link-logo

12:12 Olukord riigis video-link-logo

12:33 Kaitseinvesteeringud video-link-logo

12:49 Ukraina mehed video-link-logo

13:07 Inimeste toimetulek video-link-logo

13:28 Personalipoliitika video-link-logo

13:50 Õigusriik video-link-logo

20.09.2022
20.09.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Õiguskantsleri 2021.–2022. aasta tegevuse ülevaade video-link-logo

12:08 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE) esimene lugemine video-link-logo

19.09.2022
19.09.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:07 Arupärimine Turba-Risti raudtee väljajätmise kohta Eesti taaste- ja vastupidavuskavast (nr 138) video-link-logo

15:41 Arupärimine Tallinna haigla ja meditsiinikopterite projektide väljajätmise kohta Eesti taaste- ja vastupidavuskavast (nr 139) video-link-logo

16:29 Vaba mikrofon video-link-logo

16.09.2022—18.09.2022
Istungeid ei toimu 16.09.2022—18.09.2022
15.09.2022
15.09.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (655 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:33 Psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE) teine lugemine video-link-logo

14.09.2022
14.09.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:04 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:43 Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (655 SE) teine lugemine video-link-logo

17:31 Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (597 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:11 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (623 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:20 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (626 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:18 Töölepingu seaduse § 10 täiendamise seaduse eelnõu (625 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:43 Karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:01 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Nõukogu määruse (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud), rakendamine) eelnõu (622 SE) esimene lugemine video-link-logo

14.09.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Olukord riigis video-link-logo

12:18 Riigivalitsemine video-link-logo

12:23 Sisejulgeolek video-link-logo

12:33 Majandusprognoos video-link-logo

12:47 Siseturvalisuse personaliga seotud probleemide põhjused ja lahendused video-link-logo

13:00 Euroopa Kontrollikoja liikmekandidaadi esitamine video-link-logo

13:12 Politseinike ja päästjate palgad video-link-logo

13:24 Energiakriis video-link-logo

13:37 Valitsusliikmete tegevus video-link-logo

13:50 Elamislubade tühistamine video-link-logo

13.09.2022
13.09.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (587 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:03 Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:18 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE) esimene lugemine video-link-logo

12.09.2022
12.09.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VIII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:03 Riigikogu esimehe kõne video-link-logo

15:16 Eesti Vabariigi presidendi kõne video-link-logo

15:34 Istungi rakendamine video-link-logo

15:49 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine video-link-logo

16:49 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (532 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:53 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (548 SE) teine lugemine video-link-logo

18:10 Riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (598 SE) teine lugemine video-link-logo

19:39 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE) teine lugemine video-link-logo

19:46 Vaba mikrofon video-link-logo

01.09.2022—11.09.2022
Istungeid ei toimu 01.09.2022—11.09.2022
31.08.2022
31.08.2022 / 16:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

16:00 Istungi rakendamine

16:22 Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (655 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:26 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE) esimene lugemine video-link-logo

20.07.2022—30.08.2022
Istungeid ei toimu 20.07.2022—30.08.2022
19.07.2022
19.07.2022 / 09:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

08:58 Istungi rakendamine

09:01 Riigikogu liikmete ametivanne video-link-logo

09:03 Istungi rakendamine video-link-logo

09:24 Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine video-link-logo

10:27 Maagaasiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (596 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:34 Riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:35 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:36 Rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:37 Riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (630 SE) kolmas lugemine (ühendatud eelnõud 489 SE ja 577 SE) video-link-logo

10:38 Küberturvalisuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (531 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:39 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks) eelnõu (590 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:40 Etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:45 Karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:46 Vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:47 Korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:48 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE) kolmas lugemine video-link-logo

18.07.2022
18.07.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:04 Vabariigi Valitsuse ametivanne video-link-logo

15:31 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16.07.2022—17.07.2022
Istungeid ei toimu 16.07.2022—17.07.2022
15.07.2022
15.07.2022 / 10:07 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

10:05 Istungi rakendamine

10:30 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele valitsuse moodustamiseks volituste andmine video-link-logo

12:20 Väetiseseaduse, kemikaaliseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15.07.2022 / 09:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

08:58 Istungi rakendamine

09:05 Peaministri poliitiline avaldus seoses Vabariigi Valitsuse tagasiastumisega video-link-logo

07.07.2022—14.07.2022
Istungeid ei toimu 07.07.2022—14.07.2022
06.07.2022
06.07.2022 / 15:30 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

15:28 Istungi rakendamine

15:35 Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu (643 SE) teine lugemine

06.07.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

11:58 Istungi rakendamine

12:12 Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu (643 SE) esimene lugemine video-link-logo

18.06.2022—05.07.2022
Istungeid ei toimu 18.06.2022—05.07.2022
17.06.2022
17.06.2022 / 09:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

08:58 Istungi rakendamine

16.06.2022
16.06.2022 / 10:45 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu täiendav istung Vaata täpsemalt

10:43 Istungi rakendamine

10:48 39 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks haridus- ja teadusminister Liina Kersnale video-link-logo

16.06.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:07 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

15.06.2022
15.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:07 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee