Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Istungid ja stenogrammid, 19.10.2023 - 06.12.2023

06.12.2023
06.12.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:07

Riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (298 SE) teise lugemise jätkamine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)


14:48

Keskkonnatasude seaduse, metsaseaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) (usaldusküsimusega seotud eelnõu) teine lugemine


06.12.2023 / 12:00 XV Riigikogu, II istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Majanduskriis ja inimeste ostujõud video-link-logo

12:16 Väärtuspõhine välispoliitika video-link-logo

12:32 Poliitiline olukord video-link-logo

12:55 Maksupoliitika video-link-logo

13:11 Vaktsiinisund kaitseväes video-link-logo

13:27 Hooldereform video-link-logo

13:42 Vaesus video-link-logo

13:51 Vastutus video-link-logo

05.12.2023
05.12.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01

Riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (298 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

04.12.2023
04.12.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:32

Maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

16:42

Liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

18:15

Arupärimine regionaalpoliitika kohta (nr 294)

video-link-logo

18:56

Arupärimine toidusõltumatuse tagamise kohta (nr 127)

video-link-logo

19:33

Arupärimine kormoranide kohta (nr 276)

video-link-logo

20:07

Vaba mikrofon

video-link-logo

24.11.2023—03.12.2023
Istungeid ei toimu 24.11.2023—03.12.2023
23.11.2023
23.11.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03

Ravimiseaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE) teise lugemise jätkamine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

12:33

Maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE) teine lugemine

video-link-logo

22.11.2023
22.11.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:12

Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) teise lugemise jätkamine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

16:29

Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse (lähtetoetused) eelnõu (293 SE) teine lugemine

video-link-logo

21:17

Ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (294 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

01:39

2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE) kolmas lugemine

video-link-logo

03:28

Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

06:57

Ravimiseaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

22.11.2023 / 12:00 XV Riigikogu, II istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Lühinägelik valitsemine video-link-logo

12:16 Pantvangikriis video-link-logo

12:35 Õpetajate palgad video-link-logo

12:48 Sõnad ja teod video-link-logo

12:59 Riigiettevõtte kahjum video-link-logo

13:14 Õpetajad video-link-logo

13:24 Eesti ettevõtetes töötavate kolmandatest riikidest pärit isikute riigikeele oskus video-link-logo

13:30 Õpetajate tingimused video-link-logo

13:45 Energiavarustus video-link-logo

13:53 WHO lepinguga seonduv video-link-logo

21.11.2023
21.11.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:11

Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

20.11.2023
20.11.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:36

Arupärimine seadusloome läbipaistvuse kohta (nr 151)

video-link-logo

16:02

Arupärimine käibemaksu tõstmise kohta (nr 284)

video-link-logo

16:18

Arupärimine sooneutraalsuse kohta (nr 302)

video-link-logo

16:43

Vaba mikrofon

video-link-logo

17.11.2023—19.11.2023
Istungeid ei toimu 17.11.2023—19.11.2023
16.11.2023
16.11.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas elab Eesti mets?" arutelu

video-link-logo

15.11.2023
15.11.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:01

Riigikogu otsuse "Riigi 2022. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (309 OE) esimene lugemine

video-link-logo

14:22 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2022.–2023. aastal. Eesti elektrisüsteemi valikud video-link-logo

15:56

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE) esimene lugemine

video-link-logo

17:40

Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (257 SE) esimene lugemine

video-link-logo

18:58

Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE) esimene lugemine

video-link-logo

19:24

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE) esimene lugemine

video-link-logo

19:33

Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) esimene lugemine

video-link-logo

19:46

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (73 SE) esimene lugemine

video-link-logo

19:59

Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

video-link-logo

20:14

Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (29 SE) esimene lugemine

video-link-logo

20:41

Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (72 SE) esimene lugemine

video-link-logo

15.11.2023 / 12:00 XV Riigikogu, II istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Õiguskaitse video-link-logo

12:11 Eesti riigi juhtimine video-link-logo

12:26 Külmutatud varade konfiskeerimise põhiseaduslikud ning välis- ja kaitsepoliitilised aspektid video-link-logo

12:43 Koolivõrk video-link-logo

12:58 Omavalitsuste toimetulek video-link-logo

13:14 Automaks video-link-logo

13:28 Seadusloome video-link-logo

13:38 Vaesuses elavate inimeste arvu kasv video-link-logo

13:52 Erinevate huvigruppide toetus video-link-logo

14.11.2023
14.11.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist anda omavalitsustele õigus uute maksude kehtestamiseks ja leida alternatiivseid võimalusi omavalitsustele tulubaasi tugevdamiseks" eelnõu (135 OE) esimene lugemine (Riigikogu koosseisu häälteenamus)

video-link-logo

10:46

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu, millega hakatakse lapsetoetusi indekseerima" eelnõu (138 OE) esimene lugemine

video-link-logo

11:52

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele elektri üldteenuse klientide universaalteenuse hinnalt börsipõhisele hinnastamisele viimiseks" eelnõu (244 OE) esimene lugemine

video-link-logo

12:46

Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (342 OE) esimene lugemine

video-link-logo

12:52

Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (343 OE) esimene lugemine

video-link-logo

12:57

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE) esimene lugemine

video-link-logo

13.11.2023
13.11.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:17

2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE) teise lugemise jätkamine

video-link-logo

15:23

Arupärimine piiritaristu kohta (nr 195)

video-link-logo

15:59

Arupärimine rohepöörde mõju kohta Siseministeeriumi haldusalale (nr 230)

video-link-logo

16:12

Arupärimine inflatsiooni mõju kohta Teie juhitava ministeeriumi haldusalale (nr 313)

video-link-logo

16:54

Arupärimine käibemaksu tõusu kohta (nr 130)

video-link-logo

17:21

Arupärimine käibemaksu tõusu kohta (nr 112)

video-link-logo

18:04

Arupärimine maakoolide sulgemise kohta (nr 108)

video-link-logo

19:12

Arupärimine väikekoolide säilimise kohta (nr 291)

video-link-logo

20:03

Arupärimine maksupaketi terviklike mõjude kohta (nr 229)

video-link-logo

20:10

Arupärimine käibemaksu tõusu kohta (nr 119)

video-link-logo

20:14

Arupärimine maksupaketi terviklike mõjude kohta (nr 139)

video-link-logo

20:19

Arupärimine rohepöörde mõju kohta Teie juhitava ministeeriumi haldusalale (nr 142)

video-link-logo

20:32

Arupärimine koalitsioonilepingusse lisatud "ühtse" eesti kooli mõiste kohta (nr 275)

video-link-logo

10.11.2023—12.11.2023
Istungeid ei toimu 10.11.2023—12.11.2023
09.11.2023
09.11.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01

2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE) teise lugemise jätkamine

video-link-logo

08.11.2023
08.11.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:03

Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (312 OE) esimese lugemise jätkamine

video-link-logo

14:26

Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis" eelnõu (313 OE) esimene lugemine

video-link-logo

15:30

Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus" eelnõu (314 OE) esimene lugemine

video-link-logo

16:45

Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (315 OE) esimene lugemine

video-link-logo

17:57

Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis" eelnõu (316 OE) esimene lugemine

video-link-logo

19:03

Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu (317 OE) esimene lugemine

video-link-logo

20:56

Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Med/Irini" eelnõu (318 OE) esimene lugemine

video-link-logo

22:14

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (337 SE) esimene lugemine

video-link-logo

23:14

Sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendamise ja tulumaksuseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (260 SE) kolmas lugemine

video-link-logo

23:39

2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE) teine lugemine

video-link-logo

08.11.2023 / 12:00 XV Riigikogu, II istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Kriisideks valmisolek

12:15 Olukord Eesti Vabariigis

12:30 Mis eesmärgil andsite juulis Novaria Consult OÜ-le täiendavalt 20 000 eurot laenu?

12:35 Bürokraatia

12:46 Eesti ja Balti kaitsekavade arengud

13:00 Poliitilised valikud

13:12 Eesti tulevik

13:26 Õpetajate järelkasv

13:41 Sanktsioonid Venemaale

13:48

Muud küsimused


07.11.2023
07.11.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01

Käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) kolmas lugemine

video-link-logo

10:27

Riigikogu otsuse "Valdkonna asjatundjatest Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (333 OE) esimene lugemine

video-link-logo

10:58

Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (310 OE) esimene lugemine

video-link-logo

12:03

Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (311 OE) esimene lugemine

video-link-logo

13:14

Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (312 OE) esimene lugemine

video-link-logo

06.11.2023
06.11.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:09

Arupärimine teede alarahastuse kohta (nr 36)

video-link-logo

15:34

Arupärimine kohalike omavalitsuste nõrgestamise ja regionaalse ebavõrdsuse kohta (nr 66)

video-link-logo

15:52

Arupärimine kohalike omavalitsuste toimetuleku kohta (nr 61)

video-link-logo

16:12

Arupärimine tervishoiu rahastamise kohta (nr 60)

video-link-logo

16:33

Arupärimine puuetega inimeste toimetuleku kohta (nr 65)

video-link-logo

16:55

Arupärimine regionaalarenguga seoses kavandatava maksutõusu kohta (nr 73)

video-link-logo

18:01

Arupärimine riigikaitse kohta (nr 102)

video-link-logo

18:17

Arupärimine käibemaksu tõusu kohta (nr 111)

video-link-logo

18:32

Vaba mikrofon

video-link-logo

27.10.2023—05.11.2023
Istungeid ei toimu 27.10.2023—05.11.2023
26.10.2023
26.10.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Majandus kriisist välja!" arutelu

video-link-logo

25.10.2023
25.10.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:04

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist maksustada täiendavalt pakendite ja plasti kasutamist" eelnõu (65 OE) esimene lugemine (Riigikogu koosseisu häälteenamus)

video-link-logo

14:30

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist kaotada täiendav maksuvaba tulu laste eest" (66 OE) esimene lugemine

video-link-logo

15:14

Sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendamise ja tulumaksuseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (260 SE) teine lugemine

video-link-logo

15:24

Käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) teine lugemine

video-link-logo

15:33

Relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (19 SE) esimene lugemine

video-link-logo

16:01

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE) esimene lugemine

video-link-logo

16:18

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE) esimene lugemine

video-link-logo

16:27

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE) esimene lugemine

video-link-logo

16:36

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

video-link-logo

16:43

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE) esimene lugemine

video-link-logo

16:53

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE) esimene lugemine

video-link-logo

17:05

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE) esimene lugemine

video-link-logo

17:11

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE) esimene lugemine

video-link-logo

17:24

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE) esimene lugemine

video-link-logo

17:30

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE) esimene lugemine

video-link-logo

17:43

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE) esimene lugemine

video-link-logo

17:50

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE) esimene lugemine

video-link-logo

17:54

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE) esimene lugemine

video-link-logo

18:03

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (199 SE) esimene lugemine

video-link-logo

18:14

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE) esimene lugemine

video-link-logo

18:37

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE) esimene lugemine

video-link-logo

19:00

Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE) esimene lugemine

video-link-logo

19:20

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (70 SE) esimene lugemine

video-link-logo

25.10.2023 / 12:00 XV Riigikogu, II istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01

Läänelik poliitkultuur

video-link-logo

12:16 Eesti riigi maine ja välispoliitika video-link-logo

12:31 Liikuvusreform ja tegelikkus video-link-logo

12:46 Rahvusvahelised suhted video-link-logo

12:51 Maksupoliitika video-link-logo

13:04 Kommunikatsioon video-link-logo

13:18 Lennufirma Nordica olukord video-link-logo

13:30 Keskkonnatasud video-link-logo

13:43 Eesti majandus video-link-logo

24.10.2023
24.10.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03

Peaministri 2023. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest

video-link-logo

12:11

Looduskaitseseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) esimene lugemine

video-link-logo

23.10.2023
23.10.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:13

Keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) esimese lugemise jätkamine

video-link-logo

16:19

Arupärimine Nursipalu harjutusväljaku kohta (nr 34)

video-link-logo

16:52

Arupärimine perede toimetuleku kohta (nr 57)

video-link-logo

17:26

Arupärimine valeliku poliitika kohta (nr 148)

video-link-logo

17:45

Arupärimine valeliku poliitika kohta (nr 225)

video-link-logo

17:59

Arupärimine seadusloome läbipaistvuse kohta (nr 188)

video-link-logo

18:11

Arupärimine automaksu kehtestamise kohta (nr 154)

video-link-logo

18:59

Arupärimine automaksu kehtestamise kohta (340)

video-link-logo

19:33

Arupärimine automaksu kehtestamise kohta (nr 423)

video-link-logo

20:07

Arupärimine inflatsiooni mõju kohta Teie juhitava ministeeriumi haldusalale (nr 144)

video-link-logo

20:10

Arupärimine virtuaalvääringu teenuse tegevuslubade väljastamise takistamise ja ülereguleerimise mõju kohta Eesti ettevõtluskeskkonnale ja rahvusvahelisele kuvandile (nr 332)

video-link-logo

20:24

Vaba mikrofon

video-link-logo

20.10.2023—22.10.2023
Istungeid ei toimu 20.10.2023—22.10.2023
19.10.2023
19.10.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01

Liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE) esimese lugemise jätkamine

video-link-logo

11:07

Maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE) esimene lugemine

video-link-logo

13:07

Keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) esimene lugemine

video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee