Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Istungid ja stenogrammid, 08.06.2021 - 27.09.2021

27.09.2021
27.09.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:26 Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (409 SE) esimene lugemine

16:37 Riigikogu otsuse "Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise põhimõtete heakskiitmine regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks" eelnõu (390 OE) esimene lugemine

18:15 Vaba mikrofon

24.09.2021—26.09.2021
Istungeid ei toimu 24.09.2021—26.09.2021
23.09.2021
23.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukord eesti keele õpetamisel muukeelsetes koolides (eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni kogemuse läbi)" arutelu. video-link-logo

22.09.2021
22.09.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:01 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:11 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE) teine lugemine video-link-logo

14:12 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) teine lugemine video-link-logo

14:22 Äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (digilahendused äriühinguõiguses) eelnõu (394 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:36 Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE) esimene lugemine video-link-logo

22.09.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Elektri hind ja kliimapoliitika video-link-logo

12:16 Vastutus video-link-logo

12:30 Elektri hinna tõus video-link-logo

12:45 Riikliku teabe edastamine kroonviiruse leviku piiramisel video-link-logo

12:59 Maaelu Edendamise Sihtasutusega toimuv video-link-logo

13:08 Vaktsineerimise korraldus video-link-logo

13:23 Olukord Maaelu Edendamise Sihtasutuses video-link-logo

13:30 Elektri hind video-link-logo

13:45 Vaktsineerimise eesmärkide täitmine video-link-logo

21.09.2021
21.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Õiguskantsleri 2020.–2021. aasta tegevuse ülevaade video-link-logo

20.09.2021
20.09.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:57 Istungi rakendamine

17:39 Arupärimine immigratsioonisurve kohta (nr 86) video-link-logo

19:26 Arupärimine eestikeelsele haridusele ülemineku kohta (nr 84) video-link-logo

20:36 Arupärimine kõrghariduse rahastamise kohta (nr 83) video-link-logo

21:42 Arupärimine korruptsioonijuhtumite menetluse kohta justiits- ja kohtusüsteemis (nr 81) video-link-logo

22:39 Vaba mikrofon video-link-logo

17.09.2021—19.09.2021
Istungeid ei toimu 17.09.2021—19.09.2021
16.09.2021
16.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Ebavõrdsus Eestis – kas vaesusest saab välja kärpida?" arutelu video-link-logo

15.09.2021
15.09.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:00 Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks" eelnõu (379 OE) esimene lugemine video-link-logo

15:51 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:20 Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE) teine lugemine video-link-logo

17:26 Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE) teine lugemine video-link-logo

17:39 Pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (407 SE I) video-link-logo

17:54 Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) eelnõu (404 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:25 Eesti Vabariigi Valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi Valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (401 SE) esimene lugemine video-link-logo

15.09.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Vaktsineerimise korraldamine video-link-logo

12:15 Koroonaviiruse ohjamine video-link-logo

12:30 Elektri hind video-link-logo

12:46 Isiku tuvastamine ja tuvastatuks lugemine video-link-logo

12:58 Välispoliitika video-link-logo

13:12 Elektri hind video-link-logo

13:23 Vaktsineerimine video-link-logo

13:35 Eestluse säilimine video-link-logo

13:44 Riigi kaitsevõime kahjustamine video-link-logo

14.09.2021
14.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:13 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE) teine lugemine video-link-logo

10:58 Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine" eelnõu (405 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:01 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (373 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:40 Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks" eelnõu (379 OE) esimene lugemine video-link-logo

13.09.2021
13.09.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine video-link-logo

15:02 Riigikogu esimehe kõne video-link-logo

15:16 Eesti Vabariigi presidendi kõne video-link-logo

15:32 Istungi rakendamine video-link-logo

15:44 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:45 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:46 Riigikogu otsuse "Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine" eelnõu (387 OE) teine lugemine video-link-logo

19:01 Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 video-link-logo

21:44 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) teine lugemine video-link-logo

23:21 Vaba mikrofon video-link-logo

01.09.2021—12.09.2021
Istungeid ei toimu 01.09.2021—12.09.2021
31.08.2021
31.08.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

11:57 Istungi rakendamine

12:03 Vabariigi Presidendi valimine video-link-logo

30.08.2021
30.08.2021 / 13:00 XIV Riigikogu, erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

12:58 Istungi rakendamine

13:06 Vabariigi Presidendi valimine video-link-logo

21.08.2021—29.08.2021
Istungeid ei toimu 21.08.2021—29.08.2021
20.08.2021
20.08.2021 / 12:00 Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäevale pühendatud XIV Riigikogu ja 20. Augusti Klubi pidulik istung Vaata täpsemalt

11:57 XIV Riigikogu ja 20. Augusti Klubi pidulik istung

18.06.2021—19.08.2021
Istungeid ei toimu 18.06.2021—19.08.2021
17.06.2021
17.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

10:12 Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE) teine lugemine video-link-logo

12:08 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE) esimene lugemine video-link-logo

16.06.2021
16.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:33 30 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Kaja Kallasele video-link-logo

18:37 Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE) kolmas lugemine video-link-logo

18:49 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE) kolmas lugemine video-link-logo

19:05 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) teine lugemine video-link-logo

19:58 Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) teine lugemine video-link-logo

00:41 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) teine lugemine video-link-logo

03:48 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE) teine lugemine video-link-logo

06:26 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) teine lugemine video-link-logo

16.06.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Ebaefektiivne metsapõletus Narva jaamades video-link-logo

12:13 Vaba liikumine Soome ja Eesti vahel video-link-logo

12:24 Kevadsuvine raie video-link-logo

12:35 Eestisse toimuva sisserände kohta video-link-logo

12:44 Koduomanike huvide eest seismine video-link-logo

12:58 Tasakaal loodushoiu ja elu toimimise ning püsimajäämise vahel video-link-logo

13:11 Vaktsineerimine video-link-logo

13:25 Muud küsimused video-link-logo

15.06.2021
15.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

11:17 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) kolmas lugemine video-link-logo

12:06 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) kolmas lugemine video-link-logo

12:30 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14.06.2021
14.06.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

16:20 Vaba mikrofon video-link-logo

13.06.2021
13.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiendav istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) teine lugemine video-link-logo

23:10 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) teine lugemine video-link-logo

12.06.2021
12.06.2021 / 09:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiendav istung Vaata täpsemalt

08:58 Istungi rakendamine

11:18 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:01 Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) kolmas lugemine video-link-logo

13:34 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) teine lugemine video-link-logo

11.06.2021
Istungeid ei toimu 11.06.2021
10.06.2021
10.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

09.06.2021
09.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

15:16 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" eelnõu (398 OE) esimene lugemine video-link-logo

16:07 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse ˮEesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" eelnõu (399 OE) esimene lugemine video-link-logo

17:14 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE) teine lugemine video-link-logo

00:47 Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE) teine lugemine video-link-logo

04:06 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE) teine lugemine video-link-logo

08:09 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) teine lugemine video-link-logo

09.06.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Eesti suhted naaberriikidega video-link-logo

12:10 Seoses diabeedihaigete lastega video-link-logo

12:23 Huviharidus ja regionaalpoliitika video-link-logo

12:33 Haldusreform video-link-logo

12:43 Töövõime ja praktika video-link-logo

12:52 Õlitehase rajamine video-link-logo

13:05 Regionaalpoliitika video-link-logo

13:18 Liitlassuhete kohta video-link-logo

13:32 Sotsiaalvaldkonna rõõmudest ja muredest video-link-logo

13:43 Kärpeplaanid jõustruktuurides video-link-logo

13:55 Regionaalareng video-link-logo

08.06.2021
08.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:09 Arupärimine eestikeelse hariduse tegevuskava ja ühtse vene-eesti kooli poole liikumise kohta (nr 78) video-link-logo

10:58 31 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks kaitseminister Kalle Laanetile video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee