Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Istungid ja stenogrammid, 16.01.2023 - 23.02.2023

23.02.2023
23.02.2023 / 10:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

22.02.2023
22.02.2023 / 14:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:03 Ukraina parlamendi Eesti sõprusrühma esimehe Arseni Puškarenko pöördumine video-link-logo

14:18 Riigikogu avalduse "Ukraina rahva toetuseks" eelnõu (778 AE) esimene lugemine video-link-logo

15:30 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu (94 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:32 Kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (367 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:33 Kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (741 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:34 Kohtute seaduse ja kohtumenetluse seadustike muutmise seaduse (erakorralise ja sõjaseisukorra aegne kohtupidamine) eelnõu (753 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:35 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (756 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:37 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (777 SE) kolmas lugemine (ühendatud eelnõud 558 SE ja 627 SE) video-link-logo

15:38 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (111 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:39 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (734 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:00 Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (digilahendused loamenetluses ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri arendamine) eelnõu (737 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:01 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (738 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:02 Muinsuskaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (760 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:03 Maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (761 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:04 Kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (767 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:23 Kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:31 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (770 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:32 Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (771 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:33 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eesti Haigekassa nimetamine Tervisekassaks) eelnõu (772 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:34 Rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:35 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise rahvastiku registreerimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (763 SE) teine lugemine video-link-logo

16:39 Riigikogu otsuse ""Eesti julgeolekupoliitika alused" heakskiitmine" eelnõu (775 OE) teine lugemine video-link-logo

17:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamiseks 5 protsendile" eelnõu (758 OE) esimene lugemine video-link-logo

17:40 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (766 SE) esimene lugemine video-link-logo

22.02.2023 / 12:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Olukord riigis video-link-logo

12:21 Eesti kultuuri elujõulisus video-link-logo

12:33 Looduslikud pühapaigad video-link-logo

12:45 Pärnu sild video-link-logo

12:57 Riigi kaitstus video-link-logo

13:12 Mahud video-link-logo

13:24 Siseriiklike ja välispoliitiliste pingutuste ühtsus sõja tingimustes video-link-logo

13:37 Keskkonnatasud video-link-logo

13:49 Räägime asjast video-link-logo

21.02.2023
21.02.2023 / 10:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti inimarengu aruanne 2023" arutelu video-link-logo

20.02.2023
20.02.2023 / 15:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:03 Heaolu arengukava 2023–2030 video-link-logo

16:25 Vaba mikrofon video-link-logo

17.02.2023—19.02.2023
Istungeid ei toimu 17.02.2023—19.02.2023
16.02.2023
16.02.2023 / 10:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:00 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mida on vaja muuta Eesti maksusüsteemis?" arutelu video-link-logo

15.02.2023
15.02.2023 / 14:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:02 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu (523 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:05 Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (696 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:10 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:11 Tööturumeetmete seaduse eelnõu (735 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:12 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:13 Maapõueseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (745 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:15 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (746 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:34 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (754 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:36 Konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (759 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:37 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" muutmine" eelnõu (776 OE) teine lugemine video-link-logo

14:45 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile" eelnõu (751 OE) esimene lugemine video-link-logo

15:46 Kultuuriministri 2023. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (sealhulgas "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" elluviimisest) video-link-logo

16:59 Kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (741 SE) teine lugemine video-link-logo

17:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (771 SE) teine lugemine video-link-logo

17:10 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (770 SE) teine lugemine video-link-logo

17:13 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eesti Haigekassa nimetamine Tervisekassaks) eelnõu (772 SE) teine lugemine video-link-logo

17:31 Muinsuskaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (760 SE) teine lugemine video-link-logo

17:36 Kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (767 SE) teine lugemine video-link-logo

17:48 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (734 SE) teine lugemine video-link-logo

18:46 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (738 SE) teine lugemine video-link-logo

18:52 Maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (761 SE) teine lugemine video-link-logo

18:55 Kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) teine lugemine video-link-logo

18:58 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (756 SE) teine lugemine video-link-logo

19:10 Kohtute seaduse ja kohtumenetluse seadustike muutmise seaduse (erakorralise ja sõjaseisukorra aegne kohtupidamine) eelnõu (753 SE) teine lugemine video-link-logo

19:12 Rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) teine lugemine video-link-logo

19:13 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu (94 SE) teine lugemine video-link-logo

19:17 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (111 SE) teine lugemine video-link-logo

19:21 Kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (367 SE) teine lugemine video-link-logo

19:25 Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (digilahendused loamenetluses ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri arendamine) eelnõu (737 SE) teine lugemine video-link-logo

19:30 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (777 SE) (ühendatud eelnõud 558 SE ja 627 SE) teine lugemine video-link-logo

15.02.2023 / 12:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Reformierakonna ebakindel valitsuse juhtimine video-link-logo

12:17 Olukord riigis video-link-logo

12:28 EMO video-link-logo

12:42 Miks on nälgimine hea video-link-logo

12:57 Kohalike omavalitsuste toimetulek kriisides video-link-logo

13:09 Töötukassa töökassaks nimetamine video-link-logo

13:19 Elanike õigused oma kodule video-link-logo

13:33 Laste immuniseerimine video-link-logo

13:47 Muud küsimused video-link-logo

14.02.2023
14.02.2023 / 10:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

13.02.2023
13.02.2023 / 15:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:02 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (684 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:04 Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (665 SE) teine lugemine video-link-logo

16:20 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse, avaliku teabe seaduse ning avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (410 SE) teine lugemine video-link-logo

17:03 Justiitsministri ettekanne „Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ elluviimisest video-link-logo

17:42 Vaba mikrofon video-link-logo

10.02.2023—12.02.2023
Istungeid ei toimu 10.02.2023—12.02.2023
09.02.2023
09.02.2023 / 10:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:00 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Rohepööre või rohepöörasus?" arutelu video-link-logo

08.02.2023
08.02.2023 / 14:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:01 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (633 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:12 Turvategevuse seaduse eelnõu (638 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:14 Makse- ja arveldussüsteemide seaduse eelnõu (743 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:15 Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (710 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:38 Riigivaraseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (712 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:39 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" muutmine" eelnõu (616 OE) teine lugemine video-link-logo

15:41 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (754 SE) teine lugemine video-link-logo

15:49 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (684 SE) teine lugemine video-link-logo

15:53 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE) teine lugemine video-link-logo

16:18 Tööturumeetmete seaduse eelnõu (735 SE) teine lugemine video-link-logo

16:28 Maapõueseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (745 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

16:38 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu (523 SE) teine lugemine video-link-logo

16:59 Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (696 SE) teine lugemine video-link-logo

17:34 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (746 SE) teine lugemine video-link-logo

17:59 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) teine lugemine video-link-logo

18:01 Konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (759 SE) teine lugemine video-link-logo

08.02.2023 / 12:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Eesti riik ja Eesti inimesed video-link-logo

12:15 Transpordiühendused video-link-logo

12:30 Vihakõne korpuse loomine video-link-logo

12:42 Lennundus video-link-logo

12:55 Valimiskampaania video-link-logo

13:09 Varustuskindlus video-link-logo

13:18 Eestlaste diskrimineerimine video-link-logo

13:31 Koolitunni pikkus ja päeva planeerimine, eriti algklassides

13:42 Milliseid abinõusid ja arengukiirendajaid kavandab riik regionaalse tasakaalus arengu tagamiseks, vähendamaks Pärnu (EV sünnilinna) mahajäämust Harjumaast ja Tartust? video-link-logo

07.02.2023
07.02.2023 / 10:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Margit Vuti Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (752 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:15 Riigikogu otsuse "Janar Holmi riigikontrolöri ametisse nimetamine" eelnõu (769 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:00 Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (45 UA) uuesti arutamine video-link-logo

06.02.2023
06.02.2023 / 15:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:05 Riigikogu otsuse ""Eesti julgeolekupoliitika alused" heakskiitmine" eelnõu (775 OE) esimene lugemine video-link-logo

15:55 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" muutmine" eelnõu (776 OE) esimene lugemine video-link-logo

16:04 Arupärimine õpilaste immuniseerimise kohta (nr 161) video-link-logo

17:35 Vaba mikrofon video-link-logo

27.01.2023—05.02.2023
Istungeid ei toimu 27.01.2023—05.02.2023
26.01.2023
26.01.2023 / 10:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Inimeste ja Eesti ettevõtete toimetulekust tänastes kriisides“ arutelu video-link-logo

25.01.2023
25.01.2023 / 14:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:01 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (paberivabale kohtumenetlusele üleminek) eelnõu (723 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:05 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku, perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (731 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:06 Välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seaduse eelnõu (639 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:07 Turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (629 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:09 Makse- ja arveldussüsteemide seaduse eelnõu (743 SE) teine lugemine video-link-logo

14:15 Turvategevuse seaduse eelnõu (638 SE) teine lugemine video-link-logo

14:33 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seaduse eelnõu (773 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:10 Kohanimeseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) esimene lugemine video-link-logo

25.01.2023 / 12:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Eesti on kahjuks ebakindlates kätes video-link-logo

12:13 Olukord riigis video-link-logo

12:30 Põlevkivi kasutamine video-link-logo

12:48 Diplomaatia video-link-logo

13:06 Estonia uurimine video-link-logo

13:24 Sõda video-link-logo

13:45 Inflatsiooni leevendamine video-link-logo

24.01.2023
24.01.2023 / 10:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (765 SE) esimene lugemine video-link-logo

10:37 Maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (761 SE) esimene lugemine video-link-logo

10:51 Riigikogu otsuse "Metsanduse arengukava aastani 2030 kinnitamine" eelnõu (774 OE) esimene lugemine video-link-logo

23.01.2023
23.01.2023 / 15:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:27 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:29 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (744 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:30 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

16:51 Riigivaraseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (712 SE) teine lugemine video-link-logo

17:04 Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eesti Haigekassa nimetamine Tervisekassaks) eelnõu (772 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:08 Vaba mikrofon video-link-logo

20.01.2023—22.01.2023
Istungeid ei toimu 20.01.2023—22.01.2023
19.01.2023
19.01.2023 / 10:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelsele õppele ülemineku probleeme" arutelu video-link-logo

18.01.2023
18.01.2023 / 14:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:01 Kohtuekspertiisiseaduse eelnõu (644 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:03 Biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (700 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:04 Välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:05 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (633 SE) teine lugemine video-link-logo

14:28 Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (710 SE) teine lugemine video-link-logo

16:01 Maapõueseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (745 SE) teine lugemine video-link-logo

16:21 Välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seaduse eelnõu (639 SE) teine lugemine video-link-logo

16:29 Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (696 SE) teine lugemine video-link-logo

17:27 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:40 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:51 Konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (759 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:04 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (756 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:15 Rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:23 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise rahvastiku registreerimise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (763 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:28 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (771 SE) esimene lugemine video-link-logo

18.01.2023 / 12:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Tööstustoodangu langus video-link-logo

12:01 Inimeste ja ettevõtete toimetulek video-link-logo

12:15 E-valimised video-link-logo

12:25 Narva riigigümnaasium video-link-logo

12:37 Riigi infotehnoloogiakeskuse tegevus video-link-logo

12:44 Riigi tugimaanteed video-link-logo

12:53 Lõimumispoliitika video-link-logo

13:00 Eesti ettevõtete konkurentsivõime video-link-logo

13:11 Olukord kultuuris video-link-logo

13:21 Õigusriik video-link-logo

13:33 Integratsioon video-link-logo

13:43 E-valimiste turvalisus video-link-logo

17.01.2023
17.01.2023 / 10:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:00 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (paberivabale kohtumenetlusele üleminek) eelnõu (723 SE) teine lugemine video-link-logo

10:10 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku, perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (731 SE) teine lugemine video-link-logo

10:15 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (770 SE I) video-link-logo

16.01.2023
16.01.2023 / 15:00 XIV Riigikogu, IX istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:07 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) teine lugemine video-link-logo

15:16 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (744 SE) teine lugemine video-link-logo

15:18 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (739 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:24 Vaba mikrofon video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee