Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Istungid ja stenogrammid, 31.05.2021 - 16.09.2021

16.09.2021
16.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Ebavõrdsus Eestis – kas vaesusest saab välja kärpida?" arutelu video-link-logo

15.09.2021
15.09.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:00 Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks" eelnõu (379 OE) esimene lugemine video-link-logo

15:51 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:20 Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE) teine lugemine video-link-logo

17:26 Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE) teine lugemine video-link-logo

17:39 Pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (407 SE I) video-link-logo

17:54 Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) eelnõu (404 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:25 Eesti Vabariigi Valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi Valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (401 SE) esimene lugemine video-link-logo

15.09.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Vaktsineerimise korraldamine video-link-logo

12:15 Koroonaviiruse ohjamine video-link-logo

12:30 Elektri hind video-link-logo

12:46 Isiku tuvastamine ja tuvastatuks lugemine video-link-logo

12:58 Välispoliitika video-link-logo

13:12 Elektri hind video-link-logo

13:23 Vaktsineerimine video-link-logo

13:35 Eestluse säilimine video-link-logo

13:44 Riigi kaitsevõime kahjustamine video-link-logo

14.09.2021
14.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:13 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE) teine lugemine video-link-logo

10:58 Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine" eelnõu (405 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:01 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (373 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:40 Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks" eelnõu (379 OE) esimene lugemine video-link-logo

13.09.2021
13.09.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine video-link-logo

15:02 Riigikogu esimehe kõne video-link-logo

15:16 Eesti Vabariigi presidendi kõne video-link-logo

15:32 Istungi rakendamine video-link-logo

15:44 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:45 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:46 Riigikogu otsuse "Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine" eelnõu (387 OE) teine lugemine video-link-logo

19:01 Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 video-link-logo

21:44 Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) teine lugemine video-link-logo

23:21 Vaba mikrofon video-link-logo

01.09.2021—12.09.2021
Istungeid ei toimu 01.09.2021—12.09.2021
31.08.2021
31.08.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

11:57 Istungi rakendamine

12:03 Vabariigi Presidendi valimine video-link-logo

30.08.2021
30.08.2021 / 13:00 XIV Riigikogu, erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

12:58 Istungi rakendamine

13:06 Vabariigi Presidendi valimine video-link-logo

21.08.2021—29.08.2021
Istungeid ei toimu 21.08.2021—29.08.2021
20.08.2021
20.08.2021 / 12:00 Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäevale pühendatud XIV Riigikogu ja 20. Augusti Klubi pidulik istung Vaata täpsemalt

11:57 XIV Riigikogu ja 20. Augusti Klubi pidulik istung

18.06.2021—19.08.2021
Istungeid ei toimu 18.06.2021—19.08.2021
17.06.2021
17.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

10:12 Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE) teine lugemine video-link-logo

12:08 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE) esimene lugemine video-link-logo

16.06.2021
16.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:33 30 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Kaja Kallasele video-link-logo

18:37 Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE) kolmas lugemine video-link-logo

18:49 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE) kolmas lugemine video-link-logo

19:05 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) teine lugemine video-link-logo

19:58 Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) teine lugemine video-link-logo

00:41 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) teine lugemine video-link-logo

03:48 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE) teine lugemine video-link-logo

06:26 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) teine lugemine video-link-logo

16.06.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Ebaefektiivne metsapõletus Narva jaamades video-link-logo

12:13 Vaba liikumine Soome ja Eesti vahel video-link-logo

12:24 Kevadsuvine raie video-link-logo

12:35 Eestisse toimuva sisserände kohta video-link-logo

12:44 Koduomanike huvide eest seismine video-link-logo

12:58 Tasakaal loodushoiu ja elu toimimise ning püsimajäämise vahel video-link-logo

13:11 Vaktsineerimine video-link-logo

13:25 Muud küsimused video-link-logo

15.06.2021
15.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

11:17 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) kolmas lugemine video-link-logo

12:06 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) kolmas lugemine video-link-logo

12:30 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14.06.2021
14.06.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

16:20 Vaba mikrofon video-link-logo

13.06.2021
13.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiendav istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) teine lugemine video-link-logo

23:10 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) teine lugemine video-link-logo

12.06.2021
12.06.2021 / 09:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiendav istung Vaata täpsemalt

08:58 Istungi rakendamine

11:18 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:01 Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) kolmas lugemine video-link-logo

13:34 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) teine lugemine video-link-logo

11.06.2021
Istungeid ei toimu 11.06.2021
10.06.2021
10.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

09.06.2021
09.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

15:16 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" eelnõu (398 OE) esimene lugemine video-link-logo

16:07 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse ˮEesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" eelnõu (399 OE) esimene lugemine video-link-logo

17:14 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE) teine lugemine video-link-logo

00:47 Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE) teine lugemine video-link-logo

04:06 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE) teine lugemine video-link-logo

08:09 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) teine lugemine video-link-logo

09.06.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Eesti suhted naaberriikidega video-link-logo

12:10 Seoses diabeedihaigete lastega video-link-logo

12:23 Huviharidus ja regionaalpoliitika video-link-logo

12:33 Haldusreform video-link-logo

12:43 Töövõime ja praktika video-link-logo

12:52 Õlitehase rajamine video-link-logo

13:05 Regionaalpoliitika video-link-logo

13:18 Liitlassuhete kohta video-link-logo

13:32 Sotsiaalvaldkonna rõõmudest ja muredest video-link-logo

13:43 Kärpeplaanid jõustruktuurides video-link-logo

13:55 Regionaalareng video-link-logo

08.06.2021
08.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:09 Arupärimine eestikeelse hariduse tegevuskava ja ühtse vene-eesti kooli poole liikumise kohta (nr 78) video-link-logo

10:58 31 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks kaitseminister Kalle Laanetile video-link-logo

07.06.2021
07.06.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:48 Arupärimine vormi kandmise keelamise kohta 9. mail (nr 80) video-link-logo

17:16 Arupärimine korralduse kohta mitte kanda Kaitseväe vormi (nr 79) video-link-logo

19:10 Arupärimine Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2021–2023 kohta (nr 73) video-link-logo

19:36 Arupärimine humanitaar- ja rahvusteaduste alarahastatuse kohta (nr 68) video-link-logo

20:13 Arupärimine huvihariduse toetuse hiigelkärpe kohta (nr 74) video-link-logo

21:32 Arupärimine huvihariduse rahastamise kohta (nr 75) video-link-logo

22:59 Arupärimine eestikeelse hariduse tegevuskava ja ühtse vene-eesti kooli poole liikumise kohta (nr 78) video-link-logo

04.06.2021—06.06.2021
Istungeid ei toimu 04.06.2021—06.06.2021
03.06.2021
03.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Finantsinspektsiooni 2020. aasta aruanne video-link-logo

11:29 Eesti Panga 2020. aasta aruanne video-link-logo

02.06.2021
02.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:03 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:19 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:59 Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine’’ muutmine" eelnõu (335 OE) teine lugemine video-link-logo

15:16 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine“ muutmine" eelnõu (338 OE) teine lugemine video-link-logo

16:36 Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) teine lugemine video-link-logo

16:38 Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:42 Välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:03 Kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (329 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:07 Eesti keele arengukava 2021–2035 video-link-logo

21:45 Ettekanne "Kultuuripoliitika põhialuste aastani 2020" täitmisest video-link-logo

02.06.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Antisemitism Eestis video-link-logo

12:12 Laste turvatunne video-link-logo

12:21 Valitsuse eelarvepoliitilised valikud video-link-logo

12:35 Laevastike ühendamine video-link-logo

12:46 Eesti majandus video-link-logo

12:57 Kooseluseaduse rakendamine video-link-logo

13:09 Justiitsatašee valimine video-link-logo

13:21 Planeeritavad muudatused elatise määramisel video-link-logo

13:31 Jälitustegevus video-link-logo

13:39 Vaktsineerimine video-link-logo

13:43 Õigusriik video-link-logo

13:52 Diskrimineerimine video-link-logo

01.06.2021
01.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti energiajulgeoleku ja varustuskindluse väljakutsetest" arutelu

12:27 Veterinaarseaduse eelnõu (384 SE) esimene lugemine

12:46 Ehitusseadustiku § 97 muutmise seaduse eelnõu (362 SE) esimene lugemine

13:24 Ehitusseadustiku ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (koduomanike omavalitsuste kõnniteede koristamise kohustusest vabastamine) eelnõu (369 SE) esimene lugemine

31.05.2021
31.05.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:20 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:00 Arupärimine ebaproportsionaalse jõu kasutamise kohta rahumeelselt meelt avaldavate inimeste vastu (nr 66) video-link-logo

17:24 Arupärimine Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimise kohta (nr 69) video-link-logo

18:35 Arupärimine vaktsineerimise prioriteetide ja nende järgimise kohta (nr 70) video-link-logo

19:36 Arupärimine valge raamatu ja diskrimineerimise kohta (nr 72) video-link-logo

20:43 Arupärimine tiibetlaste inimõiguste piiramise kohta Hiina Rahvavabariigi poolt (nr 71) video-link-logo

21:32 Vaba mikrofon video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee