Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Istungid ja stenogrammid, 12.05.2021 - 17.06.2021

17.06.2021
17.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

10:12 Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE) teine lugemine video-link-logo

12:08 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE) esimene lugemine video-link-logo

16.06.2021
16.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:33 30 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Kaja Kallasele video-link-logo

18:37 Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE) kolmas lugemine video-link-logo

18:49 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE) kolmas lugemine video-link-logo

19:05 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) teine lugemine video-link-logo

19:58 Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) teine lugemine video-link-logo

00:41 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) teine lugemine video-link-logo

03:48 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE) teine lugemine video-link-logo

06:26 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) teine lugemine video-link-logo

16.06.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Ebaefektiivne metsapõletus Narva jaamades video-link-logo

12:13 Vaba liikumine Soome ja Eesti vahel video-link-logo

12:24 Kevadsuvine raie video-link-logo

12:35 Eestisse toimuva sisserände kohta video-link-logo

12:44 Koduomanike huvide eest seismine video-link-logo

12:58 Tasakaal loodushoiu ja elu toimimise ning püsimajäämise vahel video-link-logo

13:11 Vaktsineerimisest video-link-logo

13:25 Muud küsimused video-link-logo

15.06.2021
15.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

11:17 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) kolmas lugemine video-link-logo

12:06 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) kolmas lugemine video-link-logo

12:30 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14.06.2021
14.06.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

16:20 Vaba mikrofon video-link-logo

13.06.2021
13.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiendav istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) teine lugemine video-link-logo

23:10 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) teine lugemine video-link-logo

12.06.2021
12.06.2021 / 09:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiendav istung Vaata täpsemalt

08:58 Istungi rakendamine

11:18 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:01 Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) kolmas lugemine video-link-logo

13:34 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) teine lugemine video-link-logo

11.06.2021
Istungeid ei toimu 11.06.2021
10.06.2021
10.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

09.06.2021
09.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

15:16 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" eelnõu (398 OE) esimene lugemine video-link-logo

16:07 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse ˮEesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" eelnõu (399 OE) esimene lugemine video-link-logo

17:14 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE) teine lugemine video-link-logo

00:47 Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE) teine lugemine video-link-logo

04:06 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE) teine lugemine video-link-logo

08:09 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) teine lugemine video-link-logo

09.06.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Eesti suhted naaberriikidega video-link-logo

12:10 Seoses diabeedihaigete lastega video-link-logo

12:23 Huviharidus ja regionaalpoliitika video-link-logo

12:33 Haldusreform video-link-logo

12:43 Töövõime ja praktika video-link-logo

12:52 Õlitehase rajamine video-link-logo

13:05 Regionaalpoliitika video-link-logo

13:18 Liitlassuhete kohta video-link-logo

13:32 Sotsiaalvaldkonna rõõmudest ja muredest video-link-logo

13:43 Kärpeplaanid jõustruktuurides video-link-logo

13:55 Regionaalareng video-link-logo

08.06.2021
08.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:09 Arupärimine eestikeelse hariduse tegevuskava ja ühtse vene-eesti kooli poole liikumise kohta (nr 78) video-link-logo

10:58 31 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks kaitseminister Kalle Laanetile video-link-logo

07.06.2021
07.06.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:48 Arupärimine vormi kandmise keelamise kohta 9. mail (nr 80) video-link-logo

17:16 Arupärimine korralduse kohta mitte kanda Kaitseväe vormi (nr 79) video-link-logo

19:10 Arupärimine Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2021–2023 kohta (nr 73) video-link-logo

19:36 Arupärimine humanitaar- ja rahvusteaduste alarahastatuse kohta (nr 68) video-link-logo

20:13 Arupärimine huvihariduse toetuse hiigelkärpe kohta (nr 74) video-link-logo

21:32 Arupärimine huvihariduse rahastamise kohta (nr 75) video-link-logo

22:59 Arupärimine eestikeelse hariduse tegevuskava ja ühtse vene-eesti kooli poole liikumise kohta (nr 78) video-link-logo

04.06.2021—06.06.2021
Istungeid ei toimu 04.06.2021—06.06.2021
03.06.2021
03.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Finantsinspektsiooni 2020. aasta aruanne video-link-logo

11:29 Eesti Panga 2020. aasta aruanne video-link-logo

02.06.2021
02.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:03 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:19 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:59 Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine’’ muutmine" eelnõu (335 OE) teine lugemine video-link-logo

15:16 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine“ muutmine" eelnõu (338 OE) teine lugemine video-link-logo

16:36 Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) teine lugemine video-link-logo

16:38 Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:42 Välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:03 Kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (329 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:07 Eesti keele arengukava 2021–2035 video-link-logo

21:45 Ettekanne "Kultuuripoliitika põhialuste aastani 2020" täitmisest video-link-logo

02.06.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Antisemitism Eestis video-link-logo

12:12 Laste turvatunne video-link-logo

12:21 Valitsuse eelarvepoliitilised valikud video-link-logo

12:35 Laevastike ühendamine video-link-logo

12:46 Eesti majandus video-link-logo

12:57 Kooseluseaduse rakendamine video-link-logo

13:09 Justiitsatašee valimine video-link-logo

13:21 Planeeritavad muudatused elatise määramisel video-link-logo

13:31 Jälitustegevus video-link-logo

13:39 Vaktsineerimine video-link-logo

13:43 Õigusriik video-link-logo

13:52 Diskrimineerimine video-link-logo

01.06.2021
01.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti energiajulgeoleku ja varustuskindluse väljakutsetest" arutelu

12:27 Veterinaarseaduse eelnõu (384 SE) esimene lugemine

12:46 Ehitusseadustiku § 97 muutmise seaduse eelnõu (362 SE) esimene lugemine

13:24 Ehitusseadustiku ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (koduomanike omavalitsuste kõnniteede koristamise kohustusest vabastamine) eelnõu (369 SE) esimene lugemine

31.05.2021
31.05.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:20 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:00 Arupärimine ebaproportsionaalse jõu kasutamise kohta rahumeelselt meelt avaldavate inimeste vastu (nr 66) video-link-logo

17:24 Arupärimine Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimise kohta (nr 69) video-link-logo

18:35 Arupärimine vaktsineerimise prioriteetide ja nende järgimise kohta (nr 70) video-link-logo

19:36 Arupärimine valge raamatu ja diskrimineerimise kohta (nr 72) video-link-logo

20:43 Arupärimine tiibetlaste inimõiguste piiramise kohta Hiina Rahvavabariigi poolt (nr 71) video-link-logo

21:32 Vaba mikrofon video-link-logo

21.05.2021—30.05.2021
Istungeid ei toimu 21.05.2021—30.05.2021
20.05.2021
20.05.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:06 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta video-link-logo

19.05.2021
19.05.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:03 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) teine lugemine video-link-logo

15:41 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:22 Ravikindlustuse seaduse § 55 täiendamise seaduse eelnõu (363 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:01 Riigikogu otsuse "Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine" eelnõu (387 OE) esimene lugemine video-link-logo

18:38 Väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE) kolmas lugemine video-link-logo

18:47 Perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) kolmas lugemine video-link-logo

19:04 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE) kolmas lugemine video-link-logo

19:05 Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE) teine lugemine video-link-logo

19:24 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE) teine lugemine video-link-logo

21:42 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) (389 SE) esimene lugemine video-link-logo

22:20 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) esimene lugemine video-link-logo

22:38 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:01 Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:10 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:22 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 video-link-logo

01:33 Noortevaldkonna arengukava 2021–2035 video-link-logo

19.05.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:57 Infotund

12:01 Eelarvekärbete tulemused video-link-logo

12:16 Riigikaitsevõime kahjustamine video-link-logo

12:25 Eesti julgeolek video-link-logo

12:38 Perearstide töö korraldus video-link-logo

12:50 Olukorrast riigis video-link-logo

13:05 Riigikaitse video-link-logo

13:15 Valitsuse rahanduspoliitilised valikud video-link-logo

13:29 Mereväe võimalik ümberpaiknemine video-link-logo

13:35 Riigikaitse planeerimine video-link-logo

13:45 Valitsuse eelarvelised valikud video-link-logo

18.05.2021
18.05.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (334 OE) teine lugemine video-link-logo

10:07 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine" eelnõu (336 OE) teine lugemine video-link-logo

12:08 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (337 OE) teine lugemine video-link-logo

13:12 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) teine lugemine video-link-logo

17.05.2021
17.05.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:03 Arupärimine vaktsineerimise korraldamise kohta (nr 65) video-link-logo

16:25 Arupärimine rahumeelsete valitsusvastaste meeleavalduste mahasurumise kohta (nr 67) video-link-logo

17:37 Arupärimine Eesti riigikaitse nõrgestamise kohta (nr 76) video-link-logo

19:13 Vaba mikrofon video-link-logo

14.05.2021—16.05.2021
Istungeid ei toimu 14.05.2021—16.05.2021
13.05.2021
13.05.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) teine lugemine video-link-logo

12.05.2021
12.05.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:11 Krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:12 Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:13 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:41 Karistusseadustiku muutmise seaduse (mittesularahalised maksevahendid) eelnõu (351 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:41 Riigikogu otsuse ˮRiigi pikaajalise arengustrateegia ˮEesti 2035ˮ heakskiitmineˮ eelnõu (262 OE) teine lugemine video-link-logo

16:33 Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE) teine lugemine video-link-logo

16:35 Väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE) teine lugemine video-link-logo

17:05 Siseturvalisuse arengukava 2020–2030 video-link-logo

12.05.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:57 Infotund

12:06 Kaitseväe otsused video-link-logo

12:15 Laste huvitegevuse kärpimine

12:30 Riigi toimimine video-link-logo

12:42 Ettevõtete konkurentsivõime video-link-logo

12:58 Pensionipoliitika, II samba väljamaksed video-link-logo

13:12 Pärnu uue silla rahastamise toetuse olukord ja plaanitavad otsused video-link-logo

13:23 Rahanduspoliitilised valikud video-link-logo

13:37 Hariduse rahastamine video-link-logo

13:50 Muud küsimused video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee