Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Istungid ja stenogrammid, 04.03.2024 - 11.04.2024

11.04.2024
11.04.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas tagada veterinaaria tulevik" arutelu

video-link-logo

10.04.2024
10.04.2024 / 14:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:05

Euro kasutusele võtmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE) esimese lugemise jätkamine

video-link-logo

14:06

Koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE) kolmas lugemine

video-link-logo

14:09

Kaitseliidu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE) kolmas lugemine

video-link-logo

14:25

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (337 SE) kolmas lugemine

video-link-logo

14:32

Maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (379 SE) kolmas lugemine

video-link-logo

14:34

Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (357 SE) teine lugemine

video-link-logo

14:39

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada õigusaktide eelnõud, millega tagatakse koolivõrgu kujundamise arusaadavus ja etteplaneeritus" eelnõu (285 OE) esimene lugemine

video-link-logo

15:34

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada Liiklusseaduse muutmine eesmärgiga lubada liikluses pikemad ja suurema täismassiga veosed, tõstmaks seeläbi maanteetranspordi efektiivsust" eelnõu (278 OE) esimene lugemine

video-link-logo

16:03

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele likvideerida ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste kodulehtede venekeelsed versioonid" eelnõu (365 OE) esimene lugemine

video-link-logo

16:55

Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (töövõimetuse ennetamine) eelnõu (377 SE) teine lugemine

video-link-logo

17:08

Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11¹ muutmise seaduse eelnõu (256 SE) teine lugemine

video-link-logo

17:10

Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) eelnõu (351 SE) teine lugemine

video-link-logo

17:20

Väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE) teine lugemine

video-link-logo

17:22

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) esimene lugemine

video-link-logo

18:24

Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Ukraina sõja ajal Eestist lähtuva Venemaaga seotud äritegevuse asjaolude uurimiseks" eelnõu (371 OE) esimene lugemine

video-link-logo

10.04.2024 / 12:00 XV Riigikogu, III istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Riigieelarve tulud ja kulud video-link-logo

12:15 Autod video-link-logo

12:31 Valimisõigus video-link-logo

12:45 Massiline töösisseränne video-link-logo

12:58 Riigi strateegiliste ülesannete ja väljakutsete olulisuse järjestus video-link-logo

13:10 Peaministri poliitika video-link-logo

13:17 Eesti Vabariigi osalemine Ukraina sõjas video-link-logo

13:30 Valitsuse otsused video-link-logo

13:43 Omavalitsused ja regionaalpoliitika video-link-logo

13:51

10.

video-link-logo

09.04.2024
09.04.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01

Elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE) kolmas lugemine

video-link-logo

10:04

Majandus- ja infotehnoloogiaministri ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest

video-link-logo

12:39

Krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu (376 SE) esimene lugemine

video-link-logo

13:22

Krüptovaraturu seaduse eelnõu (398 SE) esimene lugemine

video-link-logo

13:57

Euro kasutusele võtmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE) esimene lugemine

video-link-logo

08.04.2024
08.04.2024 / 15:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:14

Arupärimine Ungari siseasjadesse sekkumise kohta (nr 570)

video-link-logo

15:45

Arupärimine paljulapseliste perede toetamise vajaduse kohta (nr 339)

video-link-logo

16:30

Arupärimine vaenu õhutamise kohta lastega perede suhtes (nr 612)

video-link-logo

17:27

Arupärimine ühtse eesti kooli kohta (nr 544)

video-link-logo

18:17

Arupärimine õpetajatele antud palgakasvu lubaduste kohta (nr 580)

video-link-logo

19:04

Arupärimine koolireformi kohta (nr 611)

video-link-logo

19:32

Arupärimine inimese seksuaalsust puudutavate õppeainete ning sellega seonduvalt vanemate õiguste kohta (nr 616)

video-link-logo

20:13

Vaba mikrofon

video-link-logo

05.04.2024—07.04.2024
Istungeid ei toimu 05.04.2024—07.04.2024
04.04.2024
04.04.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu juhatuse valimised video-link-logo

03.04.2024
03.04.2024 / 14:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:10

Eesti Vabariigi valitsuse ja Pakistani Islamivabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (368 SE) teine lugemine

video-link-logo

14:15

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele prokuratuuri üle teenistusliku järelevalve teostamise tõhustamiseks" eelnõu (280 OE) esimene lugemine

video-link-logo

15:30

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele valmistada ette ja taastada sõjaväestatud piirivalve eraldi ametina" eelnõu (274 OE) esimene lugemine

video-link-logo

16:16

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks" eelnõu (279 OE) esimene lugemine

video-link-logo

17:28

Koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE) teine lugemine

video-link-logo

17:34

Elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE) teine lugemine

video-link-logo

18:09

Maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (379 SE) teine lugemine

video-link-logo

18:14

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (337 SE) teine lugemine

video-link-logo

18:19

2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE) esimene lugemine

video-link-logo

03.04.2024 / 12:00 XV Riigikogu, III istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Uued maksud video-link-logo

12:18 Riigi julgeolek video-link-logo

12:30 Olukord Eesti Vabariigis video-link-logo

12:46 Valimisõiguse äravõtmine video-link-logo

13:00 Elu maal video-link-logo

13:15 Sõda ja rahu video-link-logo

13:29 Pensionide maksustamine video-link-logo

13:42 Tugev ühiskond video-link-logo

13:52 Eesti Vabariigi osalemine Ukraina sõjas video-link-logo

02.04.2024
02.04.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:14

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda automaksu kehtestamisest ja võtta Riigikogu menetlusest tagasi Mootorsõidukimaksu eelnõu" eelnõu (374 OE) esimene lugemine

video-link-logo

11:27

Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE) esimene lugemine

video-link-logo

01.04.2024
01.04.2024 / 15:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:24 Justiitsminister Madis Timpsoni ametivanne video-link-logo

15:26

Arupärimine riigi alustalade lõhkumise kohta (nr 523)

video-link-logo

16:14

Arupärimine Rail Balticu Lõuna-Pärnumaa maakonnaplaneeringu uuendamise kohta (nr 530)

video-link-logo

16:34

Arupärimine peretoetuste vähendamise tagajärgede kohta (nr 561)

video-link-logo

17:43

Arupärimine palga mittejõudmise kohta õpetajatele (nr 601)

video-link-logo

18:22

Arupärimine Vabariigi Valitsuse sisserände suurendamise plaanide kohta (nr 614)

video-link-logo

19:10

Arupärimine massiimmigratsiooni kohta (nr 617)

video-link-logo

20:13

Arupärimine Ukrainast pärit mobilisatsiooniealiste meeste kohta Eestis (nr 619)

video-link-logo

21:18

Arupärimine PPA poolse võimu kuritarvitamise kohta seoses sõna- ja meelsusvabaduse õigusvastase mahasurumisega (nr 620)

video-link-logo

22:03 Vaba mikrofon video-link-logo

22.03.2024—31.03.2024
Istungeid ei toimu 22.03.2024—31.03.2024
21.03.2024
21.03.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

20.03.2024
20.03.2024 / 14:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:28

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele õpetajate töötingimuste parandamiseks" eelnõu (373 OE) esimese lugemise jätkamine

video-link-logo

14:41

Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE) esimene lugemine

video-link-logo

15:45

Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE) kolmas lugemine

video-link-logo

16:06

Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu sinine kaart) eelnõu (349 SE) kolmas lugemine

video-link-logo

16:09

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu (362 SE) teine lugemine

video-link-logo

16:28

Kaitseliidu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE) teine lugemine

video-link-logo

16:43

Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE) esimene lugemine

video-link-logo

17:59

Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE) esimene lugemine

video-link-logo

20.03.2024 / 12:00 XV Riigikogu, III istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Sanktsioonid

12:17 Automaks

12:31 Loodussõbralikkus ja maksud

12:47 Eesti rahva kultuur

13:02 Valitsuse otsused

13:14 Valimisõigus

13:31 Uskumatult nahaalselt valetatakse! Miks?

13:45 Laste harrastussport ja võitlus ülekaalulisusega

13:53 Hiiumaa Vabadussõja mälestusmärgi valmimine

19.03.2024
19.03.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01

Terviseministri 2024. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest

video-link-logo

12:57

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele langetada vähiravimite käibemaksumäära" eelnõu (277 OE) esimene lugemine

video-link-logo

13:16

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele õpetajate töötingimuste parandamiseks" eelnõu (373 OE) esimene lugemine

video-link-logo

18.03.2024
18.03.2024 / 15:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

16:08

Arupärimine lemmikloomaregistri kohta (nr 594)

video-link-logo

16:24

Arupärimine toimingupiiranguga seonduvate probleemide kohta (nr 320)

video-link-logo

17:04

Arupärimine prokuratuuri ja Kaitsepolitseiameti (KaPo) tegevuse põhjendatuse kohta (nr 528)

video-link-logo

18:13

Vaba mikrofon

video-link-logo

15.03.2024—17.03.2024
Istungeid ei toimu 15.03.2024—17.03.2024
14.03.2024
14.03.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:04

Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu sinine kaart) eelnõu (349 SE) teine lugemine

video-link-logo

13.03.2024
13.03.2024 / 14:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:22

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile" eelnõu (272 OE) esimene lugemine

video-link-logo

15:17

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti rahva sündivuse suurendamiseks" eelnõu (283 OE) esimene lugemine

video-link-logo

16:19

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele koostada kuni 2045. aastani ulatuv terviklik riigikaitse arenguvisioon ja sellest lähtuv uus erakorraline riigikaitse arengukava kuni aastani 2034" eelnõu (322 OE) esimene lugemine

video-link-logo

13.03.2024 / 12:00 XV Riigikogu, III istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Õigusriik video-link-logo

12:19 Macroniga räägitu video-link-logo

12:35 Kodumaise toidutööstuse oleviku ja tuleviku väljakutsed video-link-logo

12:52 Õigusriik video-link-logo

13:03 Kaitseväe osalemine Ukraina sõjas video-link-logo

13:24 Omavalitsuste rahastamise reform video-link-logo

13:40 Prokuratuuri sõltumatus video-link-logo

13:51 Prokuratuuri tegevuse seaduslikkus ja järelevalve video-link-logo

12.03.2024
12.03.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01

Elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE) esimene lugemine

video-link-logo

10:16

Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE) esimene lugemine

video-link-logo

10:38

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE) esimene lugemine

video-link-logo

11:38

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE) esimene lugemine

video-link-logo

11.03.2024
11.03.2024 / 15:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:08

Arupärimine riikliku tähtsusega kultuuriehitiste rahastamise kohta (nr 600)

video-link-logo

15:54

Arupärimine Eesti kriitilise demograafilise olukorra kohta (nr 597)

video-link-logo

17:45

Arupärimine Eestist lähtuva Venemaaga seotud äritegevuse kohta Ukraina sõja ajal (nr 598)

video-link-logo

18:30

Arupärimine automaksu negatiivsete mõjude kohta lastega peredele (nr 602)

video-link-logo

19:21 Vaba mikrofon video-link-logo

08.03.2024—10.03.2024
Istungeid ei toimu 08.03.2024—10.03.2024
07.03.2024
07.03.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti energeetika tulevik 2035" arutelu

video-link-logo

06.03.2024
06.03.2024 / 14:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:07

Energiamajanduse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE) esimese lugemise jätkamine

video-link-logo

14:11

Energiamajanduse korralduse seaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse täiendamise seaduse eelnõu (359 SE) esimene lugemine

video-link-logo

15:21

Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (357 SE) esimene lugemine

video-link-logo

15:27

Vangistusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) eelnõu (227 SE) kolmas lugemine

video-link-logo

15:30

Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (346 SE) kolmas lugemine

video-link-logo

15:39

Lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE) kolmas lugemine

video-link-logo

15:42

Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (353 SE) esimene lugemine

video-link-logo

16:00

Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (töövõimetuse ennetamine) eelnõu (377 SE) esimene lugemine

video-link-logo

16:43

Eesti Vabariigi valitsuse ja Pakistani Islamiriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (368 SE) esimene lugemine

video-link-logo

16:54

Maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (379 SE) esimene lugemine

video-link-logo

17:19

Korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE) esimene lugemine

video-link-logo

18:30

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (246 SE) esimene lugemine

video-link-logo

18:48

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE) esimene lugemine

video-link-logo

06.03.2024 / 12:00 XV Riigikogu, III istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:02 Valitsuse otsused video-link-logo

12:16 Olukord Eesti Vabariigis video-link-logo

12:31 Koalitsioonileping video-link-logo

12:44 Üleminek eestikeelsele haridusele video-link-logo

12:58 Peaministri sõnumid video-link-logo

13:25 Elektrienergia kättesaadavus video-link-logo

13:38 Valeinfo levitamine video-link-logo

13:48 Julgeolek video-link-logo

05.03.2024
05.03.2024 / 10:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03

Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (386 OE) esimene lugemine


10:11

Haridus- ja teadusministri 2024. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (haridusreformid)


13:07

Energiamajanduse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE) esimene lugemine


04.03.2024
04.03.2024 / 15:00 XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:10

Arupärimine pankade liigkasumi ajutise maksustamise kohta (nr 595)

video-link-logo

16:10

Arupärimine elukalliduse tõusu kohta Eestis (nr 599)

video-link-logo

17:18

Arupärimine automaksu kehtestamise kohta (nr 304)

video-link-logo

18:01

Arupärimine kodualuse maa maksustamise kohta (nr 527)

video-link-logo

18:31

Arupärimine mootorsõidukimaksu mõju kohta (nr 610)

video-link-logo

19:22

Arupärimine soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise edendamise kohta era- ja pereelus (nr 268)

video-link-logo

19:53

Arupärimine nn abieluvõrdsuse tagamise ja laste loomulike õiguste kohta (nr 324)

video-link-logo

20:03 Vaba mikrofon video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee