Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 151 Ava/Sulge kõik
29.09.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:27 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (412 SE) esimene lugemine video-link-logo

Madis Milling:

Suur tänu, härra istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mul on hea meel, et sa oma sissejuhatavas sõnavõtus viitasid ka hooletust suitsetamisest põhjustatud tulekahjudele ja surmadele. Tõepoolest, olen ise vabatahtliku päästjana käinud mitmel hooletust suitsetamisest põhjustatud tulekahjul. Kahju... Loe lähemalt

Madis Milling:

Suur tänu! Ebamõistlikud piirangud ei lõpeta tarbimist ega ei kaota kaubandust, vaid viivad selle põranda alla. Ebaõnnestunud alkoholipoliitika näitel me saame rääkida täna kahjuks halvemal juhul Pärnu metanoolitragöödiast või leebemal juhul maksude kolimisest Lätti. Oskad sa paari sõnaga kirjeld... Loe lähemalt

14.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

11:01 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (373 SE) esimene lugemine video-link-logo

Madis Milling:

Suur tänu, härra juhataja! Austatud ettekandja! Kaitseväe välismissioonile suunduvad võitlejad saavad mitmeid vaktsiine, alates teetanuse vaktsiinist lõpetades difteeria omaga ja kõik, mis sinna vahele jääb. Nõutud vaktsineerimiste olemasolu on üks välismissioonile pääsemise eeldustest. Juhul kui... Loe lähemalt

Madis Milling:

Suur tänu, härra istungi juhataja! Austatud ettekandja! Vastates minu küsimusele missioonisõdurite vaktsineerimise kohta, ütlesite, et teie eelnõu ei puuduta n‑ö vanu ja kontrollitud vaktsiine, või kuidas see täpsemalt oligi. Ma lugesin vahepeal eelnõu ja eelnõu seletuskirja ja ma ei leidnud seda... Loe lähemalt

08.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:58 31 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks kaitseminister Kalle Laanetile video-link-logo

Madis Milling:

Suur tänu, härra istungi juhataja! Ma saan aru, et kolleegidel Ernitsal ja Grünthalil oli tõsine mure minu võimaliku tühja pilgu pärast. Tõepoolest, tühi pilk on tõlgendamise küsimus ja ilu on vaataja silmades. Seevastu tühjad ja mõttetud protseduurilised küsimused, mis ei ole protseduurilised kü... Loe lähemalt

02.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:03 Hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Madis Milling:

Suur tänu, austatud juhataja! Väike täpsustus: Reformierakonna liikmed Eenmaa ja Milling ei ole avaldanud protesti istungi läbiviimise korra üle, vaid nentisid kolleeg Grünthalile, et tõepoolest on viimasesse pinki väga halvasti kuulda.

Loe lähemalt

31.05.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Madis Milling:

Suur aitäh! Härra juhataja, kas oleks võimalik veidikene heli juurde keerata? Viimastes pinkides on suht keeruline aru saada, eriti veel, kui kõneleja räägib läbi maski või kui kolleegid saalis emotsionaalselt suhtlevad.

Loe lähemalt

23.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Riigikaitsekomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng“ arutelu video-link-logo

Madis Milling:

Palun 5 + 3 minutit!

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt tänan kõiki selle väga vajaliku ja huvitava arutelu eest! On hea meel tõdeda, et jätkuvalt on riigikaitse Eestis poliitikaülene teema ja riigi kaitsmise vajalikkuses ei kahtle täna siin saalis ükski erakond.

Kü... Loe lähemalt

23.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:08 Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE) esimene lugemine video-link-logo

Madis Milling:

Suur tänu, austatud istungi juhataja! Kõigepealt kommentaar. Kindlasti saab noorte riigiportaali juurde suunamisel olema suur roll ka gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste riigikaitseõpetuse kursusel, et õpetada noori suhtlema riigiportaaliga veel enne, kui nad hakkavad Kaitseväelt kutseid saama. Ag... Loe lähemalt

Madis Milling:

Suur tänu, austatud istungi juhataja! Hea Kalle, tuleks seaduse juurde. Täna on seaduses kaitseväekohuslase kohustus teavitada vastavaid instantse oma elukoha või sidevahendite, näiteks telefoninumbri muutumisest. Kuidas seda kohustust täidetakse ja kuidas see peegeldub teavituse suuremas pildis?... Loe lähemalt

15.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Madis Milling:

Suur tänu, härra istungi juhataja! Hetk tagasi te mainisite isiklikku eeskuju. Öelge palun, millist isiklikku eeskuju annavad need Riigikogu liikmed, kes siin saalis ilma maskita on!

Loe lähemalt

11.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:01 Istungi rakendamine video-link-logo

Madis Milling:

Suur tänu, austatud istungi juhataja! Kas Riigikogu juhatusel on mingi kvoot, mitu lähikontaktset või puuduvat Riigikogu liiget peab olema, et võimaldada kaugistungit?

Loe lähemalt

17.12.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Madis Milling:

Aitäh! Mul on protseduuriline ettepanek meie tehnikaosakonnale. Võib-olla seal ees, kus istub istungi juhataja, on tõesti kuulda. Aga siia saali tagaotsa jõudev heli on väga vahelduva kvaliteediga. Ehk võiks lihtsalt helinuppu veidikene peale keerata.

Loe lähemalt

10:47 Jõuluvana video-link-logo

Madis Milling:

Meie lähtume täna põhimõttest, et ka üks on võitlusväljal sõdur. Ja jõuluvanale väikesed luuleread.

Lugupeetud jõuluvana! Aastal uuel palju muutub,

viimast korda salme täna sinu kõrvadesse kuuldub.

Uuel aastal uued tuuled.

Teeme referendumi. Kas on vaja jõululuulet?

... Loe lähemalt

16.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:07 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (vihakuritegude vastu võitlemine) eelnõu (276 SE) esimene lugemine video-link-logo

Madis Milling:

Suur tänu, härra istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mul on selle seaduseelnõuga seoses üks mure. Minu tunnetus on, et selle seaduse rakendamine saab olema ülimalt tunnetuslik. Kohtute pärast ma ei muretse. Kohtul on õigus sõltuvalt juhtumi sisust võtta see menetlusse või mitte, aga politseil ... Loe lähemalt

14.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:51 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses" eelnõu (288 OE) esimene lugemine video-link-logo

Madis Milling:

Suur tänu, härra istungi juhataja! Austatud ettekandja! Täna on mitmel korral küsitud teie käest, mis juhtub ühel või teisel juhul peale seda rahvahääletust. Te olete andnud mitmesuguseid vastuseid, need on olnud teie suulised vastused. Aga nagu oli hetk tagasi kuulda kolleeg Grünthali küsimusest... Loe lähemalt

09.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

19:48 Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) eelnõu (233 SE) teine lugemine

Madis Milling:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelkõnelejad on kõik ära öelnud, mis ma öelda tahtsin, aga ühe mõtte ütleks küll. Kunagi oli meil kasseti- ja plaadiajastu ja asi oli väga lihtne: kui müüdi plaat ehk helikandja, siis sealt sai autor oma tasu. Sestap pole ka ime, kui 1990‑ndate lõpu või ... Loe lähemalt

07.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:31 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (264 OE) teine lugemine video-link-logo

Madis Milling:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Käesoleva eelnõu alusel otsustatakse kuni kolme Eesti kaitseväelase osalemine ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL Liibanonis. Eelnõu esitas Vabariigi Valitsus k.a 14. oktoobril, esimene lugemine toimus 11. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, ... Loe lähemalt

Madis Milling:

Tegemist on staabiohvitseridega.

Loe lähemalt

26.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Estonia hukk - kas tõde tõuseb viimaks pinnale?" arutelu video-link-logo

Madis Milling:

Suur tänu, härra istungi juhataja! Austatud ettekandja! Minu küsimus puudutab seda hauarahulepingut. Kuidas laieneb see leping nendele riikidele või kuidas see puudutab näiteks nende riikide lipu all sõitvat uurimislaeva, mis ei ole selle lepinguga liitunud? Pean silmas võimalikke uusi veealuseid... Loe lähemalt

11.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:13 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (264 OE) esimene lugemine

Madis Milling:

Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid saalis ja kabinettides ekraanide taga! Kaitseminister tutvustas selle eelnõu sisu väga põhjalikult, mul ei ole mõtet seda üle kordama hakata. Aga silmaringi avardamiseks lisan mõne ajaloolise fakti Liibanoni UNIFIL-i missiooni kohta. Missioon sai algu... Loe lähemalt

17:20 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (265 OE) esimene lugemine

Madis Milling:

Suur tänu, härra juhataja! Austatud minister! Ma küsin vahelduseks seda konkreetset eelnõu puudutava küsimuse. Üle-eelmise, Mali eelnõu puhul said Riigikogu liikmed teada, et tegemist on prantslastega tehtava koostööga ja et selle koostöö tulem on konkreetselt mõõdetav kas või Prantsuse kontingen... Loe lähemalt

23.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:04 45 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

Madis Milling:

Suur tänu, härra istungi juhataja! Lugupeetud rahandusminister! Te olete esinenud meedias väidetega, justkui oleks Eestil olemas raamlepingud, millega soetada kindlasti hädavajalikku keskmaa-õhutõrje ja laevatõrje raketisüsteeme. Sama väitega esinesite ka 16. septembril riigikaitsekomisjoni erako... Loe lähemalt

Madis Milling:

Suur tänu, härra juhataja! Lugupeetud minister! Te olete avalikkuses seadnud kahtluse alla Kaitseväe juhataja pädevuse. Öelge palun, millisele analüüsile ja ekspertiisile teie kahtlus põhineb.

Loe lähemalt

23.09.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:49 Riigikaitse video-link-logo

Madis Milling:

Suur tänu, härra istungi juhataja! Austatud peaminister! Viimastel nädalatel on eetrisse paiskunud palju vastukäivat informatsiooni, mis puudutab nii võimalikke kaitse-eelarve kärpeid kui ka võimalikke lisainvesteeringuid. Rahandusminister Martin Helme on meedias esinenud väitega, justkui ei saa ... Loe lähemalt

Madis Milling:

Aitäh, istungi juhataja! Austatud peaminister! Ega ma ju vastust ei saanud küsimusele, kumb siis valetab, kas rahandusminister või kaitseminister. Aga see selleks. Jätkan samal teemal. Rahandusminister Martin Helme on meedias seadnud kahtluse alla Kaitseväe juhataja pädevuse. Kas te nõustute raha... Loe lähemalt

16.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:04 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel" eelnõu (211 OE) esimene lugemine video-link-logo

Madis Milling:

Suur tänu, härra istungi juhataja! Austatud komisjoni esimees! Nagu sa kindlasti mäletad, siis tänahommikusel riigikaitsekomisjoni istungil heitis rahandusminister Martin Helme Kaitseministeeriumile ette ebamõistlikku rahakulutamist ja nimetas Kaitseväe välismissioone näiteks ebamõistlikeks prest... Loe lähemalt

25.08.2020 / 16:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

16:06 Riigikogu avalduse "Demokraatia ja kodanikuühiskonna toetuseks Valgevenes" eelnõu (223 AE) esimene lugemine video-link-logo

Madis Milling: Suur tänu! Austatud ettekandja! Kümmekond minutit tagasi nägin ma Õhtulehe veebiväljaandes pealkirja – ainult pealkirja, kahjuks ma artiklit lugeda ei jõudnud –, mis teatas, et Valgevene parlament on saatnud Riigikogule "noomiva sisuga kirja". Kas te olete selle kirjaga kursis? Ja kui olete, siis mi... Loe lähemalt

17.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:25 Õiguskantsleri ettekanne "Õigusriik eriolukorras" video-link-logo

Madis Milling: Suur tänu, härra istungi juhataja! Austatud õiguskantsler! Te ütlesite oma kõnes, et igasugused piirangud ja meetmed toimivad koosmõjus. Selle koosmõju kohta ongi mul küsimus. Teatrites kehtib endiselt 2 + 2 reegel, mis tähendab seda, et Eestis ei ole ühtegi teatrisaali, kus – pannes inimesed istuma... Loe lähemalt

15.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:52 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 UA) teine lugemine video-link-logo

Madis Milling: Suur tänu, härra istungi juhataja! Austatud ettekandja! Täna me oleme situatsioonis, mis minu arvates on pehmelt öeldes väga absurdne. Isegi Kaitseressursside Ameti juures kutsealuste meditsiinikomisjonis töötav professionaalne arst ei pääse ligi kutsealuse terviseandmetele, kui kutsealune ise selle... Loe lähemalt

20:37 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) esimene lugemine video-link-logo

Madis Milling: Suur tänu, härra istungi juhataja! Austatud minister! Te mainisite numbreid nende liikurite kohta, 1 kilovatt oli vist ja 20 kilomeetrit tunnis. Täna on inimestel soetatud kindlasti ka võimsamaid liikureid. Kas nüüd uus seadus tähendab seda, et nendega üldse enam ei tohi liigelda? Teine küsimus: kas... Loe lähemalt

Madis Milling: Suur tänu, härra juhataja! Austatud minister! Te kasutasite siin väljendit "mõistlik kiirus", kui räägiti jalakäijast möödumisest jalgrattal. Minu arvates, kui seaduses on midagi, mis annab tõlgendamisvõimalusi, siis seda ka kohe tehakse. Mis see mõistlik kiirus on, on igaühe jaoks erinev. Ma kujuta... Loe lähemalt

03.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE) esimese lugemise jätkamine video-link-logo

Madis Milling: Suur tänu, austatud eesistuja! Hea ettekandja! Ma just hetk tagasi sinu vastusest sain juba osaliselt informatsiooni, mida ootasin. Aga minu küsimus. Jaa, tõepoolest, kohalikku omavalitsusse peab siis tekkima tuleohutusekspertiisi pädevust. Aga kuidas on kõrgendatud tuleohutusnõuetega hoonete ehk si... Loe lähemalt

01.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:22 Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE) esimene lugemine video-link-logo

Madis Milling: Aitäh! Austatud ettekandja! Te olete täna korduvalt rõhutanud sõltumatuse kriteeriumi, et seda peaks nagu parandama. Aga sõltuvus või subjektiivsus peaks ju väljenduma ka komisjoni tehtud töö kvaliteedis, ometigi ei ole komisjon kaotanud mitte ühtegi kohtuasja ja see annab ju tunnistust kvaliteetses... Loe lähemalt

20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:17 Ülevaade Eesti julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamisest video-link-logo

Madis Milling: Suur tänu, härra istungi juhataja! Austatud peaminister! Kõigepealt vabandust, et ma pidin meie eilselt kohtumiselt varem lahkuma. Ma kindlasti oleks küsinud seda eile, aga küsin nüüd. Just lõppes meil ajutine piirikontroll, mille läbiviimisse andis väga suure panuse Kaitseliit, kes sai oma ülesanne... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee