Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 398 Ava/Sulge kõik
25.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:17 Riigieelarve seaduse muutmise seaduse (riigieelarve läbipaistvuse suurendamine) eelnõu (251 SE) esimene lugemine video-link-logo

Aivar Sõerd:

Austatud juhataja! Austatud ettekandja! See eelnõu on samm edasi, aga põhiprobleem on minu arvates see, et eelarve on tehtud läbipaistmatuks läbi tegevuspõhise ülesehituse. Eelarve on jaotatud programmideks ja raha eraldatakse programmidele selleks, et teatud mõõdikuid täita. Võtame sellesama tra... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Eelmise Riigikogu koosseisu poolt, riigieelarve kontrolli erikomisjoni poolt tehtud ettepanekutest, neid oli kuskil seitse, nendest on päris palju arvesse võetud. Ja tänu nendele ettepanekutele muuseas, on praegu investeeringute loetelu. Vahepeal kad... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Aitäh, austatud juhataja, head kolleegid, ma teeksin väikese ekskursiooni ekskursi minevikku ma mõned aastad tagasi, sest see teema, mis puudutab eelarve läbipaistvust, see ei ole ainult selle koosseisu mureks. Seda teemat käsitles korduvalt ka Riigikogu eelmine koosseis. Ja algus oli võib-olla. ... Loe lähemalt

15:49 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Aivar Sõerd:

Austatud eesistuja! Austatud rahanduskomisjoni esimees! Selles materjalis, mis on meile laiali jagatud, on viimane, 12. punkt. Ma saan aru, et siin on parandatud summasid, mis on eelarvest välja tulnud, ja need on päris suured. Siin on 14 miljonit, on Välisministeeriumi või isegi ... jah, siin on... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Austatud majanduskomisjoni esimees! Ma ikkagi pean küsima siin seda, et vaat, kevadel, kui me arutasime aprillis siin esimest korda 2020. aasta eelarve muutmist, siis te andsite siin väga niimoodi mõista, et mingid kärped ka tulevad, sest laenurahaga ei saa ka igavesti elada, ja kõrged kulutaseme... Loe lähemalt

16:29 Riigikogu otsuse "Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (247 OE) teine lugemine video-link-logo

Aivar Sõerd:

Käesoleva otsuse-eelnõu esimesel lugemisel oli siin rahandusminister ja ma küsisin temalt, et kuhu laenuraha läks, sest eelmisel aastal kulus kõvasti laenuraha ju. Ja siis ta vastas, et see läks Eesti Energia kapitali sissemakseks. Hakkasime seda asja täpsemalt uurima ja saime Rahandusministeeriu... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Aitäh, austatud eesistuja! Head kolleegid! Riigi majandusaasta aruanne on rutiinne raamatupidamise dokument, aga ka siin on ju vigu sees. Nii nagu Riigikontroll välja toob, Riigikogus vastu võetud 2019. aasta riigieelarve seaduse osa summasid olid valed. No riigieelarve seadus on osa sellest arua... Loe lähemalt

25.11.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:45 Epidemioloogiline olukord video-link-logo

Aivar Sõerd:

Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Mul on jätkuküsimus selle kohta, mis puudutab valitsuse otsuseid, epidemioloogilise olukorra haldamist, aga konkreetsemalt mul on küsimus vaktsineerimise plaani kohta, seda ka eile valitsus arutas. Teatavasti Eesti on ühinenud kõigi seitsme Euroopa ... Loe lähemalt

19.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:06 Kultuurikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala“ arutelu video-link-logo

Aivar Sõerd:

Austatud minister! Ma tulen selle küsimuse juurde, mida vist Signe Riisalo küsis, kui ma ei eksi. See puudutas meedet õpetajate järelkasv ja areng ja siin on eelarve seletuskirjas, et siin on vähenemine, kulude vähenemine 5,7%. 45 miljonit on tänavu, järgmisel aastal 42,7 miljonit. 5,7%. Suur väh... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Ma kõigepealt tänan, aitäh, austatud minister, eelmisele küsimusele vastamise eest. Ma jään ootama seda vastust. Aga ma kasutan võimalust ja küsin veel. Eile oli meil siin, ma küsin jälle, et riigieelarvest aru saada, eile oli siin Aivar Kokk, rahanduskomisjoni esimees, ja rääkis eelarvest. Ja si... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Ma küsin seda kärbet, millest räägitakse, 1,7%, seda ei ole eelarves. Kas on kuskil mingisugune teistsugune eelarve, mida riigieelarve või Riigikogule pole näidatud? Aga kui te saate vastata, siis vastake, kuidas see kärpimine toimus, mille arvelt see tehti. Aitäh!

Loe lähemalt

18.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:40 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) teine lugemine

Aivar Sõerd:

Aitäh, austatud ettekandja! Kõigepealt ma teen ettekandjale ühe täpsustuse, et riigieelarves ei ole 1,9 miljardit investeeringuid, vaid 963 miljonit. Kohalikud omavalitsused teevad oma investeeringuid oma eelarvest, mida rahastatakse kas laenude või oma tuludega, neid riigieelarve  koosseisu arva... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Eelarve on nüüd esitatud uuel kujul, tegevuspõhisena. Ja me oleme siin esimese ja teise lugemise vahel komisjonis ka seda põgusalt käsitlenud, seda uut ülesehitust. Ma püüan sellest aru saada, aga ma olen ikkagi kimbatuses. Ja ma küsin teilt selle as... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Täna avaldas Euroopa Komisjon majanduspoliitika paketi ja seal on liikmesriikide eelarvekavade ülevaade. Eesti torkab silma mitmete oluliste riigirahanduse näitajate osas ja on langenud kõige viletsamate riikide gruppi. Me pole sellesse olukorda jõudnud n... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

See on muudatusettepanek, millega võetakse tagasi Eesti Energiasse pandud maksumaksja raha. Eesti Energial on endal võimalik laenata raha finantsturgudelt ja maksumaksja rahaga ei saa toetada fossiilkütuste tootmist, mis on vastuolus kliimaeesmärkidega. Palun seda muudatusettepanekut hääletada! Loe lähemalt

18.11.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:43 Valimised video-link-logo

Aivar Sõerd:

Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Mul oli täpselt sama küsimus eelmisel nädalal ka. Ajapuudusel selleni ei jõudnud, nüüd õnnestus. Milles on asi? Nädalapäevad tagasi raadiosaates esinesid siseminister, endine, ja praegune rahandusminister avaldusega, milles nad seadsid kahtluse alla... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Tänan! Aitäh vastuse eest! Nii, aga lähme nüüd edasi selle teemaga. Et kuidas siis ikkagi on, et siseminister on tagasi astunud, rahandusminister, kes seadis otsesõnu valimised, valimiste aususe kahtluse alla, siis jätkas samas vaimus ka siin Riigikogus. Ja ma vaatan, eile veel on EKRE teinud ava... Loe lähemalt

13:10 Majanduse arengust

Aivar Sõerd:

Aitäh! Austatud minister! Ma küsin majandusarengu ja teie valitsemisala teemade kohta natukene laiemalt. Ehitusettevõtjad on tähele pannud, tähelepanu pööranud sellele, et erasektori ehitusmahud kriisiolukorras vähenevad ja riik võiks tulla riigieelarveliste investeeringutega asemele. Aga kui me ... Loe lähemalt

17.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:13 Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 SE) teine lugemine video-link-logo

Aivar Sõerd:

Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ma jätkaksin seda küsimust, mida küsis Kalvi Kõva ja mille kohta te ütlesite, et teie komisjon seda ei käsitlenud. Aga rahanduskomisjon käsitles pensionide tulumaksuvabastuse teemat küll. Ja siis ma kuulsin, kui ma nüüd õieti mäletan, komisjoni esime... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Aitäh! Austatud ettekandja! Te siin märkisite eelmiste valitsuste tegevusi, ma tuletan teile meelde, et aastatel 2005–2007, kui valitsuses oli Reformierakond ja Rahvaliit ja Keskerakond, tõusis pension erakorraliselt ligi 40%. Te olete enda propagandakanalites neid numbreid kasutanud. Nüüd te rää... Loe lähemalt

11.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:05 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2019.–2020. aastal

Aivar Sõerd:

Aitäh! Austatud riigikontrolör! Te olete oma aruandes väljatoodud tööjõuga seotud  probleemide lahenduseks pakkunud e-lahenduste juurutamist. Ma küsingi: miks siis on niimoodi, et ikkagi see e-lahenduste juurutamine on ministeeriumide ja muude asutuste lõikes nii ebaühtlane? Ma toon ühe näite. E-... Loe lähemalt

15:43 Riigikogu otsuse "Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (247 OE) esimene lugemine

Aivar Sõerd:

Aitäh! Austatud minister! Tõepoolest, 2019. aasta eelarve ei olnud teie tehtud eelarve. Aga teile tekkis kehtivast seadusest tulenev kohustus struktuurset puudujääki vähendada. Te rääkisite nominaalsest puudujäägist, aga seadus räägib struktuursest puudujäägist. Ja oli kohustus seda 0,5% vähendad... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Austatud juhataja! Austatud minister! Selle defitsiidi asja me saime selgeks, aga teeme nüüd ka võla asja selgeks. Te olete ilusti kirjutanud, et 2019 võlakoormus püsis 8,4%. Aga ma vaatasin aasta varasemat aruannet. Võlakoormus on ikkagi kasvanud nii protsendina SKP-st kui ka nominaalselt kasvan... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Austatud juhataja! Head kolleegid! Majandusaasta aruanne on raamatupidamise aruanne. Ja nagu riigikontrolör ütles, numbrid on õigesti kokku löödud. Aga räägiksime natukene sellest, millest need numbrid räägivad.

Ma keskenduksin põgusalt majandusaasta aruandes käsitletud riigieelarve täitmis... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Vähenesid üldiste valitsemissektori teenuste investeeringud ja investeeringud riigikaitse valdkonnas. Vaat nii! Aga võlg samal ajal kasvas, nii nominaalis kui ka protsendina SKP-st. Emiteeriti 100 miljoni euro ulatuses võlakirju, 215 miljonit eurot võeti pangalaenu ja laenukoormus, mis oli 2018. ... Loe lähemalt

09.11.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:09 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE) teine lugemine video-link-logo

Aivar Sõerd:

Austatud juhataja! Austatud ettekandja! Teatavasti selle aasta eelarve, mida me nüüd teist korda korrigeerime, tehti enne kriisi ja tehti ikka tulude korraliku kasvuga. Kevadel esimese lisaeelarve menetlemise ajal oli Isamaa poolt juttu ka mingist kärpeasjast. Ja ma võtsin selle stenogrammi välja... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Aitäh! Head kolleegid! Lühidalt kommenteeriks seda asja. Kuna päevakord on pikk, siis ma teen lühidalt. Aga seda praegust lisaeelarvet või eelarve muutmise seaduse eelnõu, no seda tuleb vaadata ikka kontekstis selle kevadise lisaeelarvega, mille maht oli oluliselt suurem. Kui te mäletate, siis ap... Loe lähemalt

16:00 34 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

Aivar Sõerd:

Austatud juhataja! Austatud minister! Kõigepealt ma tahan avaldada heameelt selle üle, et Ameerika Ühendriikide rahvas valis 3. novembril vabadel ja ausatel valimistel USA 46. presidendiks Joseph Bideni. Aga tulles nüüd USA-st selle eilse raadiosaate juurde, siis lisaks USA valimistele käsitlesit... Loe lähemalt

22.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas elada koroonaviirusega?" arutelu video-link-logo

Aivar Sõerd:

Aitäh! Suur tänu selle erakordselt huvitava ettekande eest! Siin oleks hästi palju küsida. Aga ma võib-olla küsiksin ka selle ettekande lõpuosa kohta, just nende vaktsiinide kohta, mida ajapuuduse tõttu väga põhjalikult ei saanud käsitleda. Ma ütleksin, et väga üllatav on uudis selle kohta, et is... Loe lähemalt

21.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:23 Välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) esimene lugemine video-link-logo

Aivar Sõerd:

Austatud juhataja! Austatud minister! Ma kuulasin siin seda arutelu ja ma ütlen, et mind häirib küll see kirjeldus, mis puudutab välisüliõpilasi. Kas see jutt on ikka päris adekvaatne või see olukorra kirjeldus, mida te meile edastate? Mul oli endal mõni aasta tagasi päris haruldane võimalus kuus... Loe lähemalt

19.10.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:06 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE) esimene lugemine video-link-logo

Aivar Sõerd:

Austatud juhataja! Austatud minister! Mul on küsimus eelnõu lisa 1 kohta. Siin on kirjas, et investeeringuid on sel aastal tehtud 158 miljoni euro eest, see hõlmab ka lisaeelarvet. Koalitsioon armastab rääkida, kuidas siin lisaeelarves olid ka mingisugused investeeringud sees. Küsimus on, kuidas ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Austatud juhataja! Austatud minister! Minu eelmine küsimus ei olnud üldse keeruline. See on teie enda eelnõu, lehekülg 12 on lisa. Ise olete selle siia saatnud, ise olete selle numbri siia pannud. Siin ei ole finantseerimistehinguga mitte mingit pistmist. Siin on investeeringud. Investeeringuid o... Loe lähemalt

16:00 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) esimene lugemine video-link-logo

Aivar Sõerd:

Austatud esimees! Austatud minister! Ma arvan, et ma ei liialda, kui ütlen, et teie eelarve rajab teed selleks, et Eesti oleks tulevikus vaene võlgnikriik. Aga mul on küsimus. Te tulite tükk aega tagasi välja lubadusega põhimaanteed kiiresti ja suures mahus PPP-projektide abil välja ehitada. Kui ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Siin eelarve arutelude juures on jäänud mulje, et on nagu kaks eelarvet. Üks on see, mis on meil siin laudadel, kus on konkreetsed numbrid ja teemad. Ja siis on veel kuskil mingisugune eelarve, kus on Tallinna Haigla ja maanteed, mida ehitatakse PPP-vo... Loe lähemalt

14.10.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:45 Riigieelarve video-link-logo

Aivar Sõerd:

Aitäh, austatud esimees! Austatud peaminister! Lisaks sellele, mida Ivari Padar rääkis, on asju, mis eelarvest puuduvad, veel häirivalt palju. See propagandakõne, mida te meile siin eelarvet tutvustades pidasite, ja eelarvedokument, mis meieni jõudis – need on nagu täiesti erinevatest maailmadest... Loe lähemalt

12.10.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:39 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses Riigikogu otsuse „Eesti pikaajaline arengustrateegia "Eesti 2035"“ eelnõu üleandmisega video-link-logo

Aivar Sõerd:

Austatud peaminister! Tõepoolest, suured plaanid ja lennukad ideed on üks asi, aga tava-, tegelik elu läheb ikka nii, nagu tavaliselt on läinud. Ja ka selle strateegiadokumendi strateegia elluviimise punktis tunnistatakse ausalt, et on üksikuid probleeme, mille tõttu võivad investeeringute võimal... Loe lähemalt

30.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:17 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) esimene lugemine video-link-logo

Aivar Sõerd:

Aitäh, austatud eesistuja! Austatud minister! Kas see direktiivi muudatus annab liikmesriigile võimaluse tähtaega edasi lükata, mitte ei kohusta? See ei ole üldine edasilükkamine. Kindlasti paljud liikmesriigid hakkavad seda rakendama, paljud hakkavad seda teavet kohe jagama. Pangateabega ei ole ... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Aitäh! Asi sai selgemaks, aga küsin veel. Kui me poole aasta pärast peame hakkama neid maksuskeeme üle Euroopa, mitte üle maailma, vaid üle Euroopa Liidu laiali jagama, siis kui suur see Eesti produktsioon, n-ö advokaatide ja maksunõustajate produktsioon nende maksuskeemide väljatöötamisel võib o... Loe lähemalt

Aivar Sõerd:

Aitäh, austatud eesistuja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu 238 esimest lugemist ette valmistades 21. septembri istungil. Eelnõu sisu minister tutvustas, ma ei hakka seda üle kordama. Lihtsalt lühidalt arutelust komisjonis niipalju, et minister märkis, et eelnõu puudutab aruandlust ... Loe lähemalt

30.09.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:14 Lennundus, ühendused ja turism video-link-logo

Aivar Sõerd:

Austatud minister! Ma kõigepealt täienduseks teie jutule lennuliikluse piirangute kohta ütlen seda, et teie enda käskkiri 17. maist kehtestas lennuliikluse piirangud. Minu küsimus on ka ühenduste kohta, aga mitte lennuühenduste, vaid maanteeühenduste kohta. See puudutab järgmise aasta eelarvet ja... Loe lähemalt

23.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:04 45 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

Aivar Sõerd:

Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Te olete siin öelnud, et me just nagu kardaksime uurimist. Ei karda! Ja siis oli siin veel selline jutt, et see suur advokaadibüroo oma nelja-viie abilisega on tegemas intervjuusid vilepuhujate ja tunnistajatega, asutuste ja üksikisikutega – just nagu ... Loe lähemalt

22.09.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Õiguskantsleri 2019.–2020. aasta tegevuse ülevaade video-link-logo

Aivar Sõerd:

Aitäh! Austatud õiguskantsler! Ma küsin ühe teema kohta, mida te oma ettekandes ei käsitlenud, aga mida te olete varem käsitlenud oma ettekannetes. See puudutab seda, et riigieelarve seaduse eelnõu ei võimalda kulude üle otsustada. Nii te olete öelnud ja täpselt nii see on. Asi on selles, et see ... Loe lähemalt

21.09.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:06 Avaliku teenistuse 2019. aasta aruande ülevaade video-link-logo

Aivar Sõerd:

Austatud minister! Kui peaminister Ratas siin 2019. aasta eelarvet tutvustas, siis ta ütles, et asutustele eraldati raha palgakasvuks 2,5%. Nüüd me siit loeme, et keskvalitsuse palgakulu kasvas 10%. Keskvalitsuse suurim osa on riigieelarve. Milliselt riigieelarve realt tuli see raha, mis võimalda... Loe lähemalt

16.09.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:07 Ministri edusammud video-link-logo

Aivar Sõerd:

Austatud minister! Te ei saa öelda, et probleem oli Rahandusministeeriumi valitsemisalas. Asi on selles, et rahapesu on kriminaalmenetluse valdkond ja seal on suur roll Siseministeeriumi ametkonnal. Aga ma kasutan võimalust ja küsin ära oma küsimuse, mis mul oli registreeritud, kuid milleni me tä... Loe lähemalt

25.08.2020 / 16:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

16:06 Riigikogu avalduse "Demokraatia ja kodanikuühiskonna toetuseks Valgevenes" eelnõu (223 AE) esimene lugemine video-link-logo

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud ettekandja! Nende tegevuste loetelu, mida me saame teha Valgevene tuleviku heaks, muidugi ülemäära pikk ei ole. Need on sellised poliitilised avaldused, nagu me täna menetleme, kodanike aktsioonid, samuti Euroopa Liidu tasandil sanktsioonid ja kodanikuühenduste rah... Loe lähemalt

06.07.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

12:06 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (tööjõukriisi leevendamine) eelnõu (192 SE) esimene lugemine

Aivar Sõerd: Aitäh! Tõepoolest, kui püüda aru saada sellest valitsuse hommikusest otsusest, siis tekib praktikas küll täiesti huvitav olukord. Hooajatööjõu kasutamisel tekib tohutu lünk. Kas on võimalik üldse selliselt uut hooajatööjõudu saada? Siit jällegi paistab välja valitsuse ükskõiksus majanduse arengu suh... Loe lähemalt

17.06.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:02 Erakondade rahastamine video-link-logo

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Ma jätkan täpsustava küsimusega seda erakondade rahastamise teemat. Õigemini, ma jätkan seda teemat, mis mul oli eelmisel nädalal Riigikogu infotunnis lausa registreeritud küsimusena üleval. See puudutab ka erakondade rahastamist. Täna tuli see Riigiko... Loe lähemalt

16.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Arupärimisele eelarve kulude seire kohta (nr 35) vastamise jätkamine video-link-logo

Aivar Sõerd: Austatud aseesimees! Austatud peaminister! Tuleme konkreetselt siis selle arupärimise teema juurde, mis oli Riigikontrolli auditist ajendatud eelarve kulude seire küsimus. Jah, tõepoolest, auditeerides 2018. aastat, leidis Riigikontroll, et seire eelarve kulude üle on puudulik. No seda oli näha 2019... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Me oleme päris suures majanduskriisis ja tulud on ju ära kukkunud, aga samal ajal ei ole kulusid ka keegi üle vaadanud ega kärpinud. Ja see kulude pool, eelarve kulude pool tehti ju siis, kui eelmisel aastal majandus veel kasvas üle 4%. Nii et nende kuludega elab keskvalitsus, elavad ministeeriumid... Loe lähemalt

11:18 Arupärimine teehoiukava aastateks 2020–2030 kohta (nr 25) video-link-logo

Aivar Sõerd: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Austatud minister! Tõepoolest, käesolev arupärimine sai käiku antud veebruaris. Sellest ajast on päris palju aega mööda läinud, aga see ei tähenda, et teema ei oleks ka praegu aktuaalne. Kõik need küsimused, mis on siin arupärimises esitatud, on aktuaalsed ka tän... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud minister! Nende vastustega paraku ei saa rahule jääda, natukenegi konkreetsem võiks olla see n-ö teekaart, kuidas neid PPP maanteid siis ikkagi arendama hakatakse. Peaaegu aasta on möödas sellest, kui selle plaaniga välja tuldi. Mingisugune ajakava võiks teil olema... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Austatud minister! Sellele arupärimisele vastuse koostamiseks oli ikkagi aega alates veebruarist. No natukenegi oleks võinud olla nendes vastustes konkreetsust ja uut informatsiooni, kuidas PPP maanteede ettevalmistus käib. Aga seda konkreetsust ei olnud. Kogu se... Loe lähemalt

15.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kava kohta video-link-logo

Aivar Sõerd: Aitäh! Austatud Jüri Ratas! Jaa, arutelud on vajalikud. Ma vaatasin valitsuse kujundatud seisukohti taastamiskava suhtes. Siin on päris mitu punkti, mis on ikka väga populistlikult suunatud riigisiseseks tarbimiseks, ja ma isegi ütleksin, et olemasoleva Euroopa Komisjoni taastamiskava raamistiku see... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: ... Euroopa Komisjoni ühislaenuna? Loe lähemalt

23:04 Arupärimine eelarve kulude seire kohta (nr 35) video-link-logo

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Te oma ettekandes mainisite, et investeeringute mittetegemist ei saa eeskujuks seada, ja ka seda veel, et laenamise seiret on vaja parandada. Aga tuleme siis ajaloost tänasesse päeva. 3 miljardit – kes seda arvet muidugi täpselt peab, kui palju seda la... Loe lähemalt

10.06.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:49 Keelatud annetused video-link-logo

Aivar Sõerd: Aitäh, austatud esimees! Austatud peaminister! Me oleme täna seda 50 000 euro kaasust pikalt käsitlenud, aga ma jään ka viimase küsimuse juures selle kaasuse raamidesse, kuna siin on pooltõdesid ja ebaselgust. Vaadake, austatud peaminister, kuupäevad mängivad siin selle asja klaarimisel väga suurt r... Loe lähemalt

Aivar Sõerd: Kiiresti. No küllap, jah, selle, millal suheldi Juhastega, saavad tõepoolest välja selgitada ikkagi uurimisorganid. Aga see eeldab ka menetluse alustamist. Kui menetlust ei alustata, siis on asi muidugi keerulisem. Aga ma küsin, vaat, selle suure erakonna järelevalve kontrollikomisjoni seaduse kohta... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee