Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 116 Ava/Sulge kõik
14.06.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:04 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Kasutan võimalust reageerida sotsiaaldemokraatide nimel sellele, mida härra Mölder siin protseduurilise küsimuse sildi all proovis esitada. Loomulikult, sotsiaaldemokraatidele lähevad perehüvitised väga korda, meile läheb perede toimetulek väga korda, erinevalt Keskerakonnast, kellele see läks ko... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Austatud härra aseesimees, hea istungi juhataja! Mul on tõepoolest protseduuriline küsimus. Mu küsimus on järgmine. Kui üks Riigikogu liige või mitmed Riigikogu liikmed, antud juhul Keskerakonna fraktsioonist, on kuritarvitanud seda protseduuriliste küsimuste esitamise võimalust ja selle all esin... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Austatud istungi juhataja! Täpsustan veel kord, et ma olen väga nõus sellega, kuidas te käsitlesite neid protseduurilisi küsimusi. Kas ma saan õigesti aru, et sellises olukorras, kus taas kolleegi suust kõlasid etteheiteid, mis ei vasta tõele, ma ei peaks sellele vastama ja peaksin lähtuma põhimõ... Loe lähemalt

08.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:29 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (613 OE) esimene lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, hea istungi juhataja! Minu üks küsimus on väga oluline. Hiljuti valitsus võttis vastu otsuse langetada ajakirjandusväljaannete käibemaksu ehk siis see ajalehepaber, mille sisse vorst keerata, see on nagu madalama käibemaksuga, vorst ise on kõrgema käibemaksuga. Ma tahtsingi küsida teie käe... Loe lähemalt

06.06.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:35 Arupärimine laenuvõlglaste kohta (nr 133) video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Ma küsin teemal, mis on nagu otseselt seotud, see puudutab küll veidi teisi laene, kodulaene. Meil siin oli just hiljuti ka Eesti Panga presidendi ettekanne, kus ta samuti möönis, et tõenäoliselt ootab ees intressimäärade tõus. Ja sellega seoses tegelikult pered, kes on võtnud kodulaenu, e... Loe lähemalt

01.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:03 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE) esimene lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Jaa, aitäh! Ma tahan öelda, et see on väga õige algatus ja selle käsitlemine on väga asjakohane. Ma tahtsin reageerida hea ametikaaslase Oudekki Loone küsimusele. Ma arvan, et minister saab ka seda kinnitada, et tegelikult kui maksuameti kodulehel tutvuda erisoodustust puudutavate juhendmaterjali... Loe lähemalt

14:44 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE) esimene lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Austatud ametikaaslased! Teie ees on välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus 564 ja see eelnõu iseenesest ei ole väga keeruline. Sellega lisatakse rahvusvahelise kaitse andmise seadusesse, täiendatakse selle § 34 sellega, et oleks võimalik isikutele, kes annavad osa n... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Ma alustan sellest, et tegelikult tänasel hetkel ju riik juba tegeleb nende elamispindade küsimusega. Ja kui riik näiteks üürib nüüd elamispindu erasektorilt põgenikele või tulevikus peab hakkama neid kuidagi, ma ei tea, looma või rajama, siis selle kulud tegelikult ühiku kohta võivad olla... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Jaa. Kõigepealt me räägime, see on toetus inimesele, kes annab oma eluruumi. Jah. See, kui palju, kas seal on pere, kas seal on kaks liiget, kolm liiget, see ei ole oluline, oluline on see isik, kes annab selle eluruumi, kellele see eluruum kuulub. Tema on see, kes saab riigi poolt selle täiendav... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! See on väga hea küsimus. See ei ole üüritulu asendus, selles mõttes, juba ainuüksi sellepärast, et kui suur osa põgenikest, kes on Ukrainast tulnud, me täna teame, tahavad elada ja jääda Tallinnasse või, ütleme siis, mõnesse teise suuremasse linna, siis ilmselt te mõistate, et kui me räägi... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Jaa, loomulikult. Tegelikult ju see on lihtsalt ühe täiendava lisavõimaluse või lisamotivatsiooni loomine nendele inimestele, kellel see võimalus on. Ma räägin neist, mis lugusid üle Eesti liikudes, eks ole, mis on kuuldud. On inimesed näiteks, kellel on piltlikult öeldes kõigi mugavustega sellin... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Lugupeetud Eduard! Eks turuhinnaga üürimisel on üha enam raskusi ka kohalikel, näiteks linnades, muu hulgas seetõttu, et meil on täiesti reguleerimata lühiajaline korterite üürimine läbi erinevate platvormide, mida paljud linnad on reguleerinud, sellepärast et vastasel juhul kohalikele inimestele... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Et sellele küsimusele vastata, hea Oudekki, nii põhjalikult, nagu ma tean, et sa eeldaksid, peaks eraldi analüüsima, millised seadusandlikud võimalused on, kas see on tarbijakaitse küsimus või mis instants ja kuidas, tuginedes millistele seadustele seda saaks teha või võiks teha. Nii et s... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Muidugi te eeldasite, et me rääkisime ainult nende omavalitsustega, kus sotsiaaldemokraadid on võimul. Muidugi mitte. Mina isiklikult ja minu head kolleegid väga avatult räägivad Eesti omavalitsusjuhtidega ja mul ei ole mingit küsimust ka rääkida ja küsida selles küsimuses omavalitsusjuhil... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh selle küsimuse eest! Jaa, väga õigesti. Tõepoolest, see on täiendav instrument.

Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Aitäh, härra Ernits, selle küsimuse eest! Kõigepealt ma pean muidugi, ma väga vabandan kogemustega kolleegi selles osas täiendama, et enne, kui peaminister saab anda ametivande, peab ta rääkima meile valitsuse moodustamise alustest, ta peab selles osas ettekande tegema ja siis me peame Jürile, vaba... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Aitäh! Nagu ma enne püüdsin selgitada, need on tegelikult nagu üsna erinevad meetmed. Meie räägime ikkagi täna sellest, et see on tõepoolest siia saabunud sõjapõgeniku kõige esmane, esmase eluasemevajaduse lahendamine. Aga see maksusoodustuse idee on juba see, et inimesel on siin tekkinud mingi tul... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, austatud aseesimees! Austatud ettekandja! Mul on teile viktoriiniküsimus. Tsitaat: "Sõjapõgenike majutamisel meenub, kui olin 92. aastal Torontos. Riigi poolt oli korraldatud mudel, et perekonnad võtsid asüülitaotlejad vastu ja riik maksis peredele selle eest raha. Täna tehakse paljudes Eu... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Austatud komisjoni esimees! Kuna te kaks korda ütlesite, et see põgenik saab 210 eurot. (T. Kivimägi: "Ei.") Ilmselt see oli lihtsalt sihuke tehniline eksitus, et ma palun, et te täpsustaksite ka stenogrammi huvides, et kui te loeksite selle eelnõu paragrahvist üks, et kes on see isik, kel... Loe lähemalt

16:04 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE) esimene lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid: Jaa, aitäh! Ma tahtsin lihtsalt täpsustada, kas sellel eelnõul on sotside allkirjad veel all, mida me hakkame hääletama, või nad on ära võtnud need?  Loe lähemalt

31.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Raimond Kaljulaid:

Austatud kolleegid! Sotsiaaldemokraatlik Erakond on alati välja pakkunud olulisi tööjõuturgu puudutavaid reforme ja nii ka sel korral oleme valmistanud ette ühe äärmiselt tähtsa eelnõu, mis näeb ette seda, et turvatöötaja või valvetöötajana saaks töötada ka 18‑aastane isik. Nimelt, te ilmselt ei ... Loe lähemalt

10:02 Eesti Panga 2021. aasta aruanne video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Ja aitäh väga huvitava ettekande eest! Ma tulen tagasi selle punkti juurde, mis puudutab eluasemelaene ja intressitõusu. Kas teile ei tundu, et Eesti Pank peaks olema selles küsimuses veidi rohkem mures, kui võib-olla sellest ettekandest nähtus? Kui me mõtleme selle peale, et tõepoolest, e... Loe lähemalt

16.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:34 Arupärimine eluaseme kättesaadavuse kohta (nr 132) video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, hea istungi juhataja! Hea peaminister! Ka mina olen väga turumajanduse usku, aga te ütlesite, et riik peaks hästi-hästi vähe sekkuma turu toimimisse. Ma hakkasin mõtlema, teil on seal valitsuses koguni kolm ministrit, kes ühel või teisel viisil igapäevases töös muudkui sekkuvad majandusse:... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! See oli huvitav arutelu ja ma arvan, et see kordab veel kord üle põhimõtet, millele ma olen siit kõnetoolist selle Riigikogu ametisoleku ajal sageli tähelepanu juhtinud: kui majanduses on midagi hästi, siis üldiselt on see alati valitsuse hea töö ja kui midagi on valesti, siis on selles sü... Loe lähemalt

19:55 Arupärimine ministeeriumi pädevuse kohase õigusloome kohta (nr 136) video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, austatud aseesimees! Austatud minister! Ma olen viimased kuus aastat vist olnud poliitikas, enne seda üle kümne aasta kommunikatsioonivaldkonnas, ma võin teile rääkida teile alluvast prokuratuurist. Kui te loete Eesti Ekspressi, teisi Eesti meediaväljaandeid, need ju kubisevad lugudest, mi... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Austatud minister! Head ametikaaslased! Tegelikult see arupärimine ja see diskussioon siin on väga huvitav ja väga vajalik. Kui te mõtlete, Eestis on ka varem olnud selliseid tõsiseid ühiskondlikke arutelusid. Tuletage meelde, kuidas, kui ma ei eksi, see oli ka Eesti Ekspressi ajakirjanik, Madis ... Loe lähemalt

12.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:22 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (555 OE) esimene lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma nõustun kõigega, millele te tähelepanu juhtisite. Võib-olla me oleme paremini kursis pealinna asjadega ja pikalt sellega seotud olnud ja saame aru, et tegelikult isegi Tallinnale tema võimaluste juures tänasel hetkel ka kuluksid lisavahendid är... Loe lähemalt

11.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE) esimene lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, austatud ametikaaslane! No ma ütleksin nii, et see on väike samm Riigikogule, aga suur samm Eesti inimestele, kui me seda eelnõu toetame. Aga ma arvan, et eks kõik saavad ju aru, et probleem on selles, et tänasel valitsusel on erinev kontseptsioon selles osas, mida teha maksudega, ja külla... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Väga lühidalt selgitades. Kui meie ettepanek jõustada, siis tähendaks see seda, et kõigile kuni 2000 eurot teenivatele, 2000 eurot kuus teenivatele inimestele hakkaks kehtima tulumaksuvaba osa 654 eurot. See oleks väga suur muutus. Täna teatavasti kehtib ju kõigest 500 eurone tulumaksuvaba miinimum... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Jaa, teades väga austatud kolleegi huvi ja suurt muret Eesti õpetajate sissetulekute pärast, juhtumisi mul ongi kaasas õpetajate palgaandmete kohta täpsemat infot ja õpetajate palga alammäär on praegu 1412 eurot. Tõsi on see, et praegune valitsus on õpetajate palkasid tõstnud, õpetajate palgad tõ... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Jaa. Kui me räägime näiteks haiglaõdedest ja ämmaemandatest, siis nende keskmine sissetulek Tervise Arengu Instituudi andmetel ületab lausa 2000 euro piiri. Aga kui meie ettepanek jõustub, siis jääksid nad sinna selle uue maksuküüru üsna algusesse ja loomulikult tähendaks see ka nende jaoks tegel... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Noh, see peaministri argument – seda on siin ka mõned meie kolleegid peaministri parteist kasutanud, et riik ei saa ju kogu hinnatõusu kinni maksta – on selline retooriline võte, kus vastasele omistatakse väide, mida ta pole öelnud, ja siis lükatakse see ümber, öeldakse, et see on absurdne... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

No vot, härra Sõerd, siin pean ma teiega nõustuma, selle nii‑öelda maksuküüru peamise puuduse tõite te väga elegantselt välja. Ja seda keegi ei eita. Loomulikult oleks meie soov kehtestada Eestis traditsiooniline, tavapärane astmeline tulumaks. Loomulikult me sooviksime seda. Kui see oleks poliit... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Absoluutselt härra Neiveltiga ma olen kõigiti nõus. Tulekski vaadata just nimelt maksude poole selles praeguses kriisis, sellepärast et tõesti neid tegureid, mis on selle kõrge hinnatõusu tekitanud, Eesti valitsusel on vähe võimalusi neid mõjutada või siis peaks selleks ajama hoopis teistsugust p... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: See ametiühingute ettepanek – aitäh küsimuse eest! – on väga õige ettepanek. See on täpselt kooskõlas sellega, mida meie pakume. Suurendada tuleb inimeste sissetulekuid ja ma arvan, et seda alampalga ettepanekut tuleks käsitleda väga tõsiselt. Ma kutsuksin üles ka valitsust, kes nendel läbirääkimis... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Veel sellest? Jah, aitäh! Kõigepealt ma muidugi tänan selle komplimendi eest ja õnneks Riigikogus on kõigis fraktsioonides neid maksualaselt pädevaid inimesi. Ma arvan, paljud mõistavad, et see meie eelnõu on õige ettepanek ja kui see tagasi lükatakse, siis ainult-ainult sellepärast, et sellega ei ... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Aitäh! See on muidugi sügav filosoofiline küsimus, mida te puudutasite, mis puudutab arve ja miks me näiteks matemaatikas võtame neid aksiomaatilistena. Miks meie esitama matemaatikas küsimusi, et kuidas ikkagi nii, et 2 on 2 ja 3 on sellest ühe võrra suurem. Selles mõttes see on huvitav küsimus, m... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Võib-olla, kui ma siin mõnele eelnevale küsimusele olen pisut huumoriga pooleks vastanud, siis see on surmtõsine küsimus ja eeldab väga tõsist vastust. Tõepoolest, see on ka üks osa sellest tajutavast ebaõiglusest, mida ühiskonnas tegelikult väga märgatakse, et olukorras, kus keskklassi pe... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Mul ei ole muidugi lisaeelarve dokumente siin ees praegu, aga mälu järgi, kui ma ei eksi, siis see valitsuse 4 euro ja 17 sendi suurune toetus Eesti inimestele lisaeelarvest moodustab 13 + 17, kuskil suurusjärgus 30 miljonit eurot. See on see, mis läheb inimeste, eakate ja lastega perede a... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: No vot, härra Hepner, te tõstatate neid selliseid suuri teoreetilisi küsimusi. Selle üle on palju vaieldud, et kui me räägime ikkagi täiesti tulumaksuvabast osast ja sellest edasi on, eks ole, tulumaks on 1%. Ükskõik siis, sõltumata sellest, kui suur on inimese tulu, et kas me siis saame rääkida as... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! See praktika on tõesti küsitav, ma olen teiega nõus. See praktika on täiesti küsitav. Muidugi konkreetselt, kui me räägime lasteaiakoha tasust, siis on sotsiaaldemokraatide seisukoht, et lasteaiakoha tasu ei peaks üldse olema. Meie ei mõista, miks on nii, et meil on kõrgharidus ja üldharid... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Ma tänan. Tõesti, jah, ma vihjasin ja püüdsin koputada siin kolleegide südametunnistusele, kes tõesti on ju valimistel ka oma toetajatele lubanud astmelise tulumaksu eest seista, seda juba aastaid ja aastaid. Ma lihtsalt imestan, et kuhu see astmeline tulumaks jääb. Ma vaatan, et hea kolleeg Mari... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Austatud härra Seeder! Ma kõigepealt pean rõhutama, et ma ei kirjeldanud isegi mitte sotsiaaldemokraatide häid mõtteid, vaid meie häid tegusid, mida me oleme teinud Tallinna linnas, mis on Eesti pealinn ja kus elab suur osa Eesti elanikest, ja mida, ma usun, Tallinna elanikud väga hindavad ja mid... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Aitäh! No näete, varem või hiljem need maksudebatid alati jõuavad selliste üldprintsiipide juurde ja see on õige, et neid asju tulebki käsitleda, aga ma siiski ütleks nii, et tähtis on see, mis on Eesti rahvale oluline. Ja ma arvan, et Eesti rahva jaoks oleks tervitatav see printsiip, et jõukamad i... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Aga ma usun, et selles osas meil see ühisosa on, et astmeline tulumaks tähendab seda, et jõukamad inimesed lõppkokkuvõttes tasuvad pisut suuremat tulumaksumäära ja see on neile kindlasti ka jõukohane.

Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh teile selle küsimuse eest! No siin on jälle meil kindlasti märkimisväärne ühisosa. Ka Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas ja selle erakonna juhtivate poliitikute seas on palju neid, kes arvavad, et Eestis võiks kehtida ka ettevõtete kasumi maksustamisel sarnane maksukorraldus, nagu on suures o... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! No mõelge, kui ma hakkaksin nimetama kõiki neid otsuseid, millele Keskerakond on alla kirjutanud, mida on nõudnud Keskerakonna koalitsioonipartnerid temalt, ja küsima, miks te selliste asjade poolt olite. Aga ma arvan, et sisuline vastus on see, et ka kontekst on muutunud. 1990. aastate lõ... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Aitäh! Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, austatud ettekandja! Te oma ettekandes märkisite, et üks vastuargumente, mis komisjonis kõlas, on see, et eelarves on auk sügav ja maksudega ei tohiks mängida. Kas te palun täpsustaksite? Vabariigi Valitsuse poolt on antud meile siia menetlusse lisaeelarve. Kas see seda eelarveauku suurend... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! No olgu siis stenogrammi huvides öeldud, et tegelikult valitsus ise soovib eelarveauku lisaeelarvega olulisel määral suurendada ja samuti näeb lisaeelarve ette käibemaksu erisuse sisseviimist ehk maksumuudatusi. Nii et siin on küll valitsuse esindajate seisukoht see, et see, mida meie teem... Loe lähemalt

15:25 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (565 SE) esimene lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Mina sooviksin küsida selle kohta, mida siin enne käsitleti. Et kas see langetus jõuab hinda või mitte? Ma ei eita, et jõuab, aga mu küsimus oleks see, et mis te arvate, kui suurel määral jõuab, et piltlikult öeldes, kui ühe euro võrra langetada näiteks bensiin 95 aktsiisi, siis mitu senti... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Muidu nii üksluine, et tulevad ainult sealt saali paremalt poolelt küsimused, ma küsin ka vahepeal. Te räägite siin, mida valitsus peaks tegema, aga tegelikult me kõik ju teame, et te peate härra Seederi ja härra Ratasega kõnelusi uue valitsuse moodustamiseks. Ja ma tahtsingi küsida, et ku... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Head saadikud, head ametikaaslased! Nendes parlamendi debattides alati mulle meeldib, kui reageeritakse eelnevale arutelule, mitte lihtsalt ei tulda siia ega loeta ette nõunike poolt ettekirjutatud tekste. Ma tahan muidugi öelda seda, ma olen seda ka varem öelnud... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Nüüd, kütusepaak, mis mõni aasta tagasi maksis sellisel tavalisel pereautol seal võib-olla kõige rohkem 79 või 80 eurot, midagi sinna kanti, nüüd on kaugelt üle 100 euro, 120 eurot suurusjärgus. Aastas üle 1000 euro kindlasti lisakulu rohkem peredele, ainult autokütusele. Nii et nendel põhjustel,... Loe lähemalt

10.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:40 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE) esimene lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Austatud kolleegid, ma väga vabandan teie ees. Mul on väike spordivigastus ja seetõttu ma olin aeglasem, kui ma oleksin ette kujutanud, aga selle võrra meeldivam on siin teie ees olla, et rääkida sedavõrd olulisest eelnõust, mille me oleme sotsiaaldemokraatidest saadikutega algatanud ja see puudu... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Kui meil on neli minutit veel tööaega, äkki härra Sõerd, kelle küsimus on esimene, et äkki ma jõuan tema küsimusele vastata ja siis ülejäänud küsimused ehk võtame päevakorda juba homme. Härra Odinets kindlasti, juba tema küsimus on selline, ma aiman, nii põhjalik, et sellele enam nelja minutiga v... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Härra Sõerd, nagu te teate, erakonnad ei saa alati päris sajaprotsendiliselt oma tahtmist. Mina näiteks mäletan seda, et Reformierakonnal oli enne eelmisi parlamendivalimisi lubadus kehtestada see 500‑eurone tulumaksuvaba miinimum ühtlaselt kõigile, sõltumata inimese sissetulekust. No nüüd... Loe lähemalt

20.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:02 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine) eelnõu (585 SE) teine lugemine (ühendatud eelnõud 556 SE ja 576 SE) video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma jätkan sealt, mis oli ka Kalvi Kõva küsimus. Ma eile vaatasin sellist suurepärast saadet nagu "Otse Eloga" ja seal oli siseminister Jaani, kes ka ei osanud otseselt vastata küsimusele, kas Georgi lindiga 9. mail võib [välja] tulla või ei või tulla.... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Austatud ettekandja! Mulle küll tundub, et teil seal komisjonis on asjad segamini nagu puder ja kapsad. Nüüd te ütlesite, et kuni 10. maini on nulltolerants. Kas see võib tähendada seda, et 11. mail võib Nõukogude Liidu lippude ja Georgi lintide lehvides tulla tänavale, ma ei tea, Filtri t... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Austatud ametikaaslased! Ma arvan, et me kõik teame seda ja mõistame, kui oluline on see, et seadused oleksid võimalikult selged, võimalikult ühemõttelised, võimalikult hästi arusaadavad. Päeva lõpuks, kui kodanik loeb siin Riigikogu saalis toetuse saanud eelnõu, millest on saanud seadus, siis pe... Loe lähemalt

13.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

20:13 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud minister! Te mainisite oma ettekandes, et rohepöördest on palju võita. Mina võrdlemisi värske majanduskomisjoni liikme ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmena olen "Eesmärk 55" ja teiste rohepööret käsitlevate dokumentidega väga põhjalikult tutvunud j... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, austatud juhataja! Ka mina palun kolme minutit lisaaega.

Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Austatud kolleegid! Austatud minister! Loomulikult ma tänan teid sotsiaaldemokraatide nimel selle ettekande eest, mida oli väga huvitav jälgida, ja ka häid kolleege selle arutelu eest, mis on sellele ettekandele järgnenud. Üldiselt üks rusikareegel majanduses on see, et kui majandusel lähe... Loe lähemalt

06.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:25 Ehitusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE) teine lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head ametikaaslased! Sotsiaaldemokraadid loomulikult peavad tuuleenergia ja laiemalt taastuvenergia võimaluste kiiret väljaarendamist erakordselt oluliseks. See on oluline energiajulgeoleku seisukohast. Sellest sõltuvad töökohad ja ettevõtlusvõimalused energee... Loe lähemalt

24.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Raimond Kaljulaid:

Austatud kolleegid, tere hommikust kõigile, kes pärast öösel lõppenud istungit on jõudnud saali tagasi! Sotsiaaldemokraatide nimel annan üle välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega nähakse ette 210-eurone igakuine toetus nendele headele Eesti inimeste... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

See on teile juba saadetud.

Loe lähemalt

23.03.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

00:13 Arupärimine laste huvihariduse ja -tegevuse toetuse vähendamise kohta (nr 117) video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, hea istungi juhataja! Te näete ka kuidagi unine välja, nagu oleks keegi istungi kulgu venitanud ja teid kaua üleval hoidnud. Ma ei tea, kes need inimesed küll olid. Aga, austatud minister, ma küsin teie käest kaks küsimust. Te ütlesite oma ettekande alguses, et teie ja haridusministeeriumi... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Austatud ametikaaslased! Muidugi ma olen siin sellepärast, et teema on oluline, aga ka sellepärast, et ma olen õhtu otsa olnud sunnitud kuulama Isamaa ja EKRE saadikute, ütleme siis nii, huvitavaid erinevaid sõnavõtte, mille tase on olnud ka väga erinev. Nii et ma arvan, et kättemaksuks se... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Kui palju on võimalik? Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Ma siis palun kolm minutit lisaaega, hea juhataja. Ma olen kindel, et teil on väga põnev seda kuulata. 

Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Probleem on tegelikult see, et mitte ainult selles koosseisus, vaid ma ütleksin, ka võib-olla eelmises ja üle-eelmises koosseisus on tegemata jäänud strateegilised riigi tulevikku puudutavad otsused. Eesti õhuke riik ei suuda enam tagada oma kodanikele teenuseid, mis on inimestele vältimatult vaj... Loe lähemalt

22.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Raimond Kaljulaid:

Austatud ametikaaslased! Vajadusest remontida meie tulumaksusüsteemi on palju räägitud, aga tegusid siiamaani ei ole. Sotsiaaldemokraadid on juba kahel korral teinud ettepaneku tõsta tulumaksuvaba miinimum vähemalt alampalgani, kuid kahel korral on Riigikogu täiskogu leidnud, et alampalga saajalt... Loe lähemalt

21.03.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:35 Riigikogu avalduse "Eesti rahvuslike huvide kohta kliimapaketi "Eesmärk 55" läbirääkimistel" eelnõu (526 AE) esimene lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud ettekandja! Ma tänan teid selle põhjaliku ja süvitsi mineva ettekande eest! Mul on teile kaks küsimust. Teatavasti "Eesmärk 55" eesmärk on võitlus kliimamuutustega. Kas te saaksite palun meile tutvustada, milline on algatajate nägemus kliimamuutuste tek... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, hea aseesimees! Austatud ametikaaslased! Tõepoolest, sotsiaaldemokraadid arutasid täna hommikul seda esitatud avaldust ja selle sisu. Kahtlematult saab nõustuda algatajatega selles, et "Eesmärk 55" omab laiaulatuslikku mõju Eesti majandusele, Eesti ühiskonnale. Ma tunnustan algatajaid ka s... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Kolm minutit.

Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Praeguste prognooside kohaselt saaks Eesti sotsiaalfondi kaudu rohepöörde sotsiaalsete mõjude tasandamiseks circa 26 miljonit eurot aastas. Kui te mõtlete, näiteks siin energiakriisis peeti vajalikuks hüvitada kõrgeid energiahindu pooltele leibkondadele, suurusjärgus 300 000 on se... Loe lähemalt

15.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (503 SE) esimene lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te räägite sellest, et oluline oleks lai baas, ja süüdistate eelnõu algatajaid maksubaasi uuristamises, nagu te ütlesite. Samal ajal mulle meenub, et enne valimisi teie erakond tahtis just nimelt kõige jõukamatele ja suurema tulu teenijatele teha ... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Ma pean tunnistama, et see on muidugi uskumatu, et te süüdistate eelnõu algatajaid populismis ja räägite rumalatest loosungitest ja rumalatest numbritest nendel loosungitel. Ma olen sunnitud meelde tuletama, et 15 aastat on täitunud sellest, kui teie erakond – ja teie olite sel ajal seal kindlast... Loe lähemalt

11:38 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (514 SE) esimene lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, istungi juhataja! Hea ettekandja! Mul nii väga ei olegi küsimus, mul on lihtsalt kommentaar eelnenud arutelu kohta, kui räägiti, mis see majanduslik mõju on. Ma vaatasin järgi, sel aastal on kuus sellist riigipüha, mis langevad nädalavahetusele. Ehk siis, kui see seadus täna kehtiks, siis ... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Mul jälle pole niivõrd küsimus, kuivõrd kommentaar. Ma arvan, et kui me seda mõju SKP‑le püüame hinnata, siis loomulikult ei lähe 2% SKP-st maha. Eelnõu algatajad ei ole teinud ettepanekut vähendada inimeste palkasid samasugusel määral. Riigi tulusid see muidugi niimoodi ei vähenda, võib-o... Loe lähemalt

14.03.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:59 Istungi rakendamine

Raimond Kaljulaid:

Austatud aseesimees! Head ametikaaslased, tänan teid tähelepanu eest! On selge, et Venemaa kallaletungil Ukrainale on mõju ka Eesti majandusele, samuti sanktsioonidel, mille on kehtestanud Euroopa Liit. Selle tulemusel tõenäoliselt vähenevad riigi tulud, samal ajal kui selle sõja tõttu oleme me s... Loe lähemalt

15:07 Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide ning teiste riikide parlamentide poole (541 PE) esimene lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, hea eesistuja! Hea Marko! Teil on väga pikaajaline kogemus ja kindlasti teate hästi varasemaid lennukeelutsoonide kehtestamise pretsedente. Kui te saaks täpsustada ka Riigikogu liikmete jaoks – me pöördume ÜRO riikide poole – kõigepealt, millised ÜRO riigid need võiksid olla, millel on nii... Loe lähemalt

10.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE) teine lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Austatud auväärsed kolleegid! Minu ülesanne on anda teile ülevaade tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 424 menetlusest juhtivkomisjonis – majanduskomisjonis – esimese ja teise lugemise vahel.

Ma meenutan teile, et selle väga olulise eelnõu algatas Vabariigi Valitsus eelmise aasta 1... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Tere! Ma väga tänan teid nende küsimuste eest! Kõigepealt te mainisite Justiitsministeeriumit. Ma juhin tähelepanu, et komisjoni arutelus see küsimus tegelikult tõstatus seoses sellega, kas nende trahvimäärade tõstmine sellisel viisil ei riiva ettevõtjate õiguspärast ootust. Tegelikult ka Majandu... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Jaa. Alustame. See on väga hea küsimus, mille te esitasite. Tegelikult, kui te tutvute ka selle aruteluga, mis majanduskomisjonis täpsemalt toimus, siis seal muu hulgas puudutati ka seda küsimust, et e‑kaubanduse, internetikaubanduse osakaalu kiire kasv, selle kiire globaalne levik, selle rahvusv... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Kõigepealt ma soovin teid tunnustada selle eest ja täitsa siiralt. See eelnõu tegeleb näiteks sellega, et kui te lähete e-poodi ja otsite sealt mõnd toodet, siis kuidas need otsingutulemused kuvatakse, mis on aktsepteeritav viis ja kuivõrd peab see olema läbipaistev teie jaoks, kuidas need otsing... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Jaa, ma tänan teid selle küsimuse eest! No näete, eks ole, Riigikogus on tõepoolest esindatud Eesti rahvas ja tema vaated ja huvid seinast seina, alustades põhiseaduslikkusest ja [lõpetades] vigurite värviga. Lühike vastus on muidugi see, et komisjoni istungil ja töörühma aruteludes konkreetselt ... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Ma ütleksin nii, et kõigepealt ma väga loodan, et enamikku ettevõtjaid see trahvimäärade diskussioon nii otseselt ei puudutagi, sellepärast et enamik ettevõtjaid on õiguskuulekad. Nagu meile kinnitas korduvalt ka ministeerium, siis ega riigi eesmärk ei ole kohe ja iga eksimuse puhul minna ... Loe lähemalt

27.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, hea istungi juhataja! Ma tahtsin lihtsalt küsida, kas see on meie kodu‑ ja töökorraga kooskõlas, et saadik näeb öösel sellist õudusunenägu ja siis tuleb esitab kohe hommikul peaministrile arupärimise selle kohta, mida ta unes nägi. Kas selline arupärimine on ikkagi kooskõlas meie kodu‑ ja ... Loe lähemalt

26.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

18:08 Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (504 SE) esimene lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Austatud minister! Seaduse § 12 lõige 2 räägib sellest, et üldsusele teavitaja saab kaitse sellisel juhul, kui see rikkumine kujutab vahetut või pöördumatut avaliku huvi kahjustamise ohtu. Kas te saaksite palun pisut lähemalt, kui on eelnõu seletuskirjas, selgitada, mida antud juhul see av... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Ma püüan pisut tasakaalukamalt küsida. Kõigepealt, mis seda eelmist punkti puudutab, seda avalikku huvi – ma arvan, et te peaksite natukene võib-olla ministeeriumis arutama, selle seletuskirja saab paremini sisustada. No mina kujutan ette, et võiks apelleerida sellele mõni ametnik, kes vah... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, väga austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Ma avaldan kõigepealt head meelt selle üle, et tasapisi on tagasi saali tulnud ka juba päris mitmed EKRE saadikud. Teie pisike boikott on lõppenud. 

Kõigepealt ma muidugi pean ütlema, et sellised filosoofilised arutelud, mis siin Riigi... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid: Suur tänu!  Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Te olete ennegi küsinud seda küsimust. Ma palun ikka, jah.

Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Ma olen siin niimoodi viisakalt küsinud. Näiteks: "Kas te ulataksite soola?", mitte: "Anna soola." Ma proovisin olla lihtsalt viisakas.

Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Ma tänan! Ma tõin ka välja oma küsimuses, et rikkumine käesoleva seaduse tähenduses on ka tegevus või tegevusetus, mis ei kujuta endast õigusrikkumist, kuid on vastuolus selle õigusnormi eesmärgiga, ja see on asi, mille üle, ma arvan, tuleb kindlasti diskuteerida. Sellepärast, et seletuskiri ju m... Loe lähemalt

20:51 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Vaatame, kuidas läheb.

Aitäh, hea Riigikogu aseesimees, sõna andmast ja sotsiaaldemokraatidele volitamast! Ja, austatud peaminister, ühinen kindlasti õnnitlustega aasta täitumise puhul. Ma arvan, et see on oluline. Sellele eelnenud valitsus õõnestas Eesti julgeolekut, lõhestas ühiskonda. Se... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Hanno Pevkur muutus Martin Helmeks. Vaat see on teaduse ime!

Sel nädalal, ma arvan, tegi Riigikogu kahtlemata märgilise otsuse, mis puudutab "Eesmärk 55" meetmete paketti. Kiitsime heaks valitsuse seisukohad koos mõningate Riigikogu täiendustega. On täiesti ilmne, et on majanduselu valdkond... Loe lähemalt

24.01.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:48 Arupärimine energiahindade šoki mõju leevendamise kohta (nr 102) video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Hea peaminister! Vaatasin viimaseid Eurostati andmeid: toiduainete hinnad Euroopa Liidus tervikuna aasta kaheteistkümnendal, viimasel kuul võrreldes eelmise aastaga suurenesid üle 4% ehk 4,3%, Eestis 6,1%. Väiksema sissetulekuga leibkondadel suur osa tulust lähebki eluasemekulude ja toidu ... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Austatud kolleegid! Aeg on kallis ja ma ei hoia teie aega väga palju enda käes. Aga mõned olulised asjad peab ära ütlema. Täna ja tegelikult ka homme arutab majanduskomisjon neidsamu küsimusi. Ma arvan, et võib-olla mõned tähelepanekud on olulised ka siin saalis ära markeerida, näiteks nee... Loe lähemalt

18:06 Arupärimine Politsei- ja Piirivalveameti teenindussaalide tööaegade kärpimise kohta (nr 103) video-link-logo

Raimond Kaljulaid: Tervist, austatud ettekandja!  Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

2020. aastal rääkis Riigikontroll oma aastaaruandes sellest, et Politsei‑ ja Piirivalveameti hinnangul lahkub aastani 2030 teenistusest 350–400 ametnikku enam, kui neid Sisekaitseakadeemiast juurde tuleb. Siis räägiti sellest, et tööjõu voolavuse tõttu on peatselt vaja aastas leida enam kui 100 p... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Minu ettekanne nii kirglik ei ole kui eelkõnelenud kolleegil, aga eks ma mõistan tema pahameelt. Minu valijate jaoks Põhja-Tallinnas läks olukord palju halvemaks juba aastaid tagasi, kui Sõle tänaval olnud PPA esindus koliti – see juhtus ammu enne... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Siis tuleb kõigile meelde, et politseinikud on väga vajalikud. Nii nagu kaks aastat tagasi olid mõned kuud, kui kõik Eesti inimesed mõtlesid suure tänutundega meditsiinitöötajatele. Aga ma ei ole nagu näinud, et kuidagi oleks riigi poolt näiteks õdede olukorda oluliselt parandatud. Tegelikult ju ... Loe lähemalt

11.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

11:15 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele "Negatiivse koroonatesti aktsepteerimiseks nakkusohutuse tõendina"" eelnõu (484 OE) esimene lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma lihtsalt soovin täpsustust, millist kiirtesti te silmas peate oma eelnõu puhul. Ma olen aru saanud, et neid on erinevaid. On PCR‑test, mida saab ka kiirtestina teha, ja siis on antigeenitest. Millist testi konkreetselt te vajalikuks peate?... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Hea ettekandja! Täpsustav küsimus on selline: kas teie pakkumine on selline, et test tuleb koroonapassi asemele ja see pass kaob täitsa ära, või on testimine täiendav [meede], nii et inimesel peab olema koroonapass ja lisaks peab ta tegema ka testi? Või saab inimene valida, kas ta näitab koroonap... Loe lähemalt

13:38 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (433 SE) esimene lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Kallid ametikaaslased! Võib-olla esimene küsimus, mis teist paljudel on –ja ma tunnistan, et see küsimus on põhjendatud –, on see, et kui väljas on –12 kraadi ja lumi, siis miks me ometi tegeleme elektritõukerataste küsimusega. Ent ma tuletan teile meelde Eesti ... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Ma alustan viimasest otsast. Tõepoolest, rendiratastega on see mõnevõrra lihtsam. Nende kiirust – sellega on Tallinnas ka tegeldud, et teatud piirkondades nende kiirust piirata. Seda saab teha ka automaatselt, nii et kasutaja ei saagi kiiremini sõita. Aga rendirataste kõrval on ka inimeste... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh selle küsimuse eest! Ei laiene, jalgratas ei ole kergliikur. Siin on üks oluline erisus, millele ma juhiksin tähelepanu: me räägime kergliikurite liiklusest kõnniteedel. Kergliikuriga praeguse seaduse kohaselt võib igal ajal kõnniteel sõita. Jalgratta puhul on kõnniteedel liiklemine tegelik... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh selle küsimuse eest! Tõepoolest võib öelda, et need küsimused moodustavad ühe terviku, mis puudutab, eriti linnades, liikumist, mugavust ja inimeste ohutust. Te viitate praegu ilmselt eelnõule, mille on teinud Isamaa ja ka sotsiaaldemokraadid ning mis puudutab seda, et anda kohalikele omava... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

See, kuidas see tehniliselt ja praktiliselt välja näeb – kui seadusandja on sellist tahet väljendanud, siis küllap selleks pädevad ametkonnad peavad need tehnilised lahendused, kui neid veel olemas ei ole, leidma. Aga mina olen aru saanud, et kiiruse mõõtmiseks on näiteks politsei käsutuses juba ... Loe lähemalt

15.12.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:16 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE) esimene lugemine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mis on siis lõppkokkuvõttes riigile ja maksumaksjale soodsam ja tagab ka inimeste väärikuse, kas see, et me võtame väga väikese sissetulekuga töötajalt osa summast maksudena ära ja jagame selle toetuste ja muude soodustustena talle tagasi – kas ot... Loe lähemalt

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Ma täpsustaksin ka sellist aspekti. Tõenäoliselt, kui see eelnõu leiab siin saalis toetust ja võetakse vastu, siis aja jooksul, aastate jooksul majandus areneb, ettevõtted teevad head tööd, palgad tõusevad ja ühel hetkel tõuseb ka alampalk. Mis siis saab? Kas üldse ei peaks olema mingi meh... Loe lähemalt

08.12.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:06 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (462 SE) esimese lugemise jätkamine video-link-logo

Raimond Kaljulaid:

Aitäh! Kuna eelkõnelejad on juba kahel korral mu nime maininud, siis ma [selgitan, et] liitusin selle eelnõu algatajatega sellepärast, et ma tõesti pean seda arutelu, mis täna siin saalis on, ja seda põhimõtet väga oluliseks. Nüüd, mis puudutab seda, kas Eesti inimesed mõistavad või ei mõista, mi... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee