Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Sessions and verbatim records, 21.05.2020 - 21.09.2020

21.09.2020
21.09.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:04 Arupärimine kroonilise haigusega laste olukorra kohta (nr 39)

16:06 Avaliku teenistuse 2019. aasta aruande ülevaade

17:34 Vaba mikrofon

18.09.2020—20.09.2020
NO SESSIONS 18.09.2020—20.09.2020
17.09.2020
17.09.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

16.09.2020
16.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:04 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel" eelnõu (211 OE) esimene lugemine video-link-logo

14:15 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) esimene lugemine video-link-logo

16.09.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV session, Question Time Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:02 Koostööleping video-link-logo

12:16 Usaldus riigiametite vastu video-link-logo

12:26 Rahapesu video-link-logo

12:41 Välisministeeriumi soovitused video-link-logo

12:57 Ministri käitumine video-link-logo

13:07 Ministri edusammud video-link-logo

13:21 Õigusabi leping video-link-logo

13:32 Eesti kodaniku toetamine Hollandis video-link-logo

13:43 Rahandusministri varjatud tehingud video-link-logo

13:55 Parlamentaarne järelevalve video-link-logo

15.09.2020
15.09.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

14.09.2020
14.09.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:02 Riigikogu esimehe kõne video-link-logo

15:19 Eesti Vabariigi presidendi kõne video-link-logo

15:35 Istungi rakendamine video-link-logo

15:50 Vaba mikrofon video-link-logo

26.08.2020—13.09.2020
NO SESSIONS 26.08.2020—13.09.2020
25.08.2020
25.08.2020 / 16:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

16:00 Istungi rakendamine

16:06 Riigikogu avalduse "Demokraatia ja kodanikuühiskonna toetuseks Valgevenes" eelnõu (223 AE) esimene lugemine video-link-logo

07.07.2020—24.08.2020
NO SESSIONS 07.07.2020—24.08.2020
06.07.2020
06.07.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

12:00 Istungi rakendamine

12:06 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (tööjõukriisi leevendamine) eelnõu (192 SE) esimene lugemine

19.06.2020—05.07.2020
NO SESSIONS 19.06.2020—05.07.2020
18.06.2020
18.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:07 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:22 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:40 Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (143 SE) teine lugemine video-link-logo

17.06.2020
17.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:07 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:13 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 140 muutmise seaduse eelnõu (182 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:06 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:18 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:20 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:22 Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (158 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:23 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:26 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:28 Riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:30 Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (157 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:31 Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:33 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:34 Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:36 Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:55 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 UA) kolmas lugemine video-link-logo

16:05 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (173 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:07 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:08 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:16 Riigikogu otsuse "Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel" eelnõu (210 OE) teine lugemine video-link-logo

16:25 Õiguskantsleri ettekanne "Õigusriik eriolukorras" video-link-logo

18:06 Ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:14 Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE) esimene lugemine video-link-logo

17.06.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Infotund, kolmapäev Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:02 Erakondade rahastamine video-link-logo

12:16 Vastutus video-link-logo

12:31 Erakondade rahastamise järelevalve video-link-logo

12:45 Linnaruumi planeerimine video-link-logo

13:00 Korruptsiooniga võitlemine video-link-logo

13:15 Korruptsioon video-link-logo

13:28 Vastutus video-link-logo

13:40 Poliitiline kultuur video-link-logo

13:52 Muud küsimused video-link-logo

16.06.2020
16.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Arupärimisele eelarve kulude seire kohta (nr 35) vastamise jätkamine video-link-logo

11:18 Arupärimine teehoiukava aastateks 2020–2030 kohta (nr 25) video-link-logo

12:11 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

12:23 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) teine lugemine video-link-logo

13:09 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE) esimene lugemine video-link-logo

15.06.2020
15.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kava kohta video-link-logo

16:38 Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:42 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (209 OE) esimene lugemine video-link-logo

16:52 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 UA) teine lugemine video-link-logo

18:51 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (173 SE) teine lugemine video-link-logo

19:06 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE) teine lugemine video-link-logo

19:09 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE) teine lugemine video-link-logo

19:18 :59 video-link-logo

19:55 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:07 Riigikogu otsuse "Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel" eelnõu (210 OE) esimene lugemine video-link-logo

20:37 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:08 Raudteeseaduse eelnõu (201 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:28 Energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:56 Arupärimine tööturu olukorra kohta (nr 34) video-link-logo

23:04 Arupärimine eelarve kulude seire kohta (nr 35) video-link-logo

12.06.2020—14.06.2020
NO SESSIONS 12.06.2020—14.06.2020
11.06.2020
11.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Põhiseaduskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 "Linnastunud ühiskonna ruumilised arengud"" arutelu video-link-logo

10.06.2020
10.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:01 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE) teine lugemine video-link-logo

14:07 Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (175 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:11 Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (164 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:13 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:14 Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (158 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

14:21 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE) teine lugemine video-link-logo

14:25 Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) teine lugemine video-link-logo

15:04 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE) teine lugemine video-link-logo

15:16 Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (157 SE) teine lugemine video-link-logo

15:23 Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE) teine lugemine video-link-logo

15:30 Riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE) teine lugemine video-link-logo

15:36 Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE) teine lugemine video-link-logo

15:43 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) teine lugemine video-link-logo

15:49 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) teine lugemine video-link-logo

15:55 Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE) teine lugemine video-link-logo

16:25 Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE) esimene lugemine video-link-logo

10.06.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Infotund, kolmapäev Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:01 Erakondade rahastamine video-link-logo

12:13 Erakondade rahastamine video-link-logo

12:24 Erakondade rahastamise järelevalve Keskerakonna musta raha valguses video-link-logo

12:40 Moraal ja õiglustunne video-link-logo

12:52 Erakondade rahastamisega seonduv video-link-logo

12:52 Erakondade rahastamise järelevalve video-link-logo

13:08 Elatis video-link-logo

13:24 Vastutus video-link-logo

13:39 Kahtlane annetus video-link-logo

13:49 Keelatud annetused video-link-logo

09.06.2020
09.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti eelarvepoliitika" arutelu video-link-logo

13:43 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE) teine lugemine video-link-logo

08.06.2020
08.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:08 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:19 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:42 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:53 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:23 Arupärimine mikro- ja väikeettevõtetele suunatud eelarve- ja maksupoliitiliste meetmete kohta (nr 33) video-link-logo

19:47 Vaba mikrofon video-link-logo

05.06.2020—07.06.2020
NO SESSIONS 05.06.2020—07.06.2020
04.06.2020
04.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Finantsinspektsiooni 2019. aasta aruanne video-link-logo

11:40 Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (175 SE) teine lugemine video-link-logo

03.06.2020
03.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE) esimese lugemise jätkamine video-link-logo

14:19 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:30 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:34 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:36 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta video-link-logo

16:13 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE) teine lugemine video-link-logo

16:48 Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (143 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:00 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:12 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE) esimene lugemine video-link-logo

03.06.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Infotund, kolmapäev Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

12:01 Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon video-link-logo

12:11 Põhiseaduse toimimine video-link-logo

12:24 Kriisimeetmed video-link-logo

12:39 Töökorraldus video-link-logo

12:54 Euroopa Liidu abipakett video-link-logo

13:06 Alusharidus ja laste võrdne kohtlemine video-link-logo

13:22 Terviseameti tegevus video-link-logo

13:35 Koalitsioonileping video-link-logo

13:42 Valitsuse seisukohad video-link-logo

02.06.2020
02.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Eesti Panga 2019. aasta aruanne video-link-logo

12:11 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

12:17 Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE) esimene lugemine video-link-logo

01.06.2020
01.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:04 Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (164 SE) teine lugemine video-link-logo

15:19 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:22 Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:19 Vaba mikrofon video-link-logo

22.05.2020—31.05.2020
NO SESSIONS 22.05.2020—31.05.2020
21.05.2020
21.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 UA) uuesti arutamine video-link-logo

11:14 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE) teine lugemine video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee