Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Sessions and verbatim records, 19.10.2020 - 26.11.2020

26.11.2020
26.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Estonia hukk - kas tõde tõuseb viimaks pinnale?" arutelu

25.11.2020
25.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:01 Riigihalduse ministri Anneli Oti ametivanne video-link-logo

14:04 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:17 Riigieelarve seaduse muutmise seaduse (riigieelarve läbipaistvuse suurendamine) eelnõu (251 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:32 Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (287 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:37 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:42 Kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu (217 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:45 Turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:47 Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:48 Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:49 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:50 . video-link-logo

16:24 Eesti Vabariigi ja Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) vahelise CERN-iga ühinemise eelses staadiumis assotsieerunud liikme staatuse andmist käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE II) (Riigikogu koosseisu häälteenamus) video-link-logo

16:29 Riigikogu otsuse "Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (247 OE) teine lugemine video-link-logo

16:52 Riigikogu otsuse "„Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035““ heakskiitmine" eelnõu (262 OE) esimene lugemine video-link-logo

20:02 Meetrikonventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (278 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:14 Meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE) esimene lugemine video-link-logo

25.11.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV session, Question Time Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Viiruse levik video-link-logo

12:17 Koolikorraldus koroona ajal video-link-logo

12:32 Ministri tööpraktikast video-link-logo

12:45 Epidemioloogiline olukord video-link-logo

13:02 Töökorraldus sünnitusabi andmisel video-link-logo

13:07 Selged sõnumid video-link-logo

13:22 Piirangud video-link-logo

13:38 Viiruse leviku tõkestamine video-link-logo

13:53 Regulatsioonid ja järelevalve video-link-logo

24.11.2020
24.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (246 SE) teine lugemine video-link-logo

10:05 Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (200 SE) teine lugemine video-link-logo

10:26 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 video-link-logo

12:50 Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:06 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (227 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:24 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:33 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE) esimene lugemine video-link-logo

23.11.2020
23.11.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:06 Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:16 Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (286 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:21 Arupärimine Eesti Energia AS tütarettevõtte Enefit Green tegevuse kohta (nr 44) video-link-logo

15:44 Vaba mikrofon video-link-logo

20.11.2020—22.11.2020
NO SESSIONS 20.11.2020—22.11.2020
19.11.2020
19.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:06 Kultuurikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala“ arutelu video-link-logo

18.11.2020
18.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:01 Siseminister Alar Lanemani ametivanne

14:03 Istungi rakendamine

14:09 Sotsiaalmaksuseaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE) esimene lugemine

15:40 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) teine lugemine

00:16 Turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE) teine lugemine

00:21 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE) teine lugemine

18.11.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV session, Question Time Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Referendum video-link-logo

12:15 Arengud haiguspäevade hüvitamisel video-link-logo

12:30 Eesti positsioonid video-link-logo

12:43 Valimised video-link-logo

12:57 Viiruse levik video-link-logo

13:10 Majanduse arengust

13:25 Turismimajanduse toetamine video-link-logo

13:40 Valitsuse plaanid video-link-logo

13:51 Rahvahääletuse kampaania video-link-logo

17.11.2020
17.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (240 SE) teine lugemine video-link-logo

10:07 Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (218 SE) teine lugemine video-link-logo

10:13 Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 SE) teine lugemine video-link-logo

11:25 Kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu (217 SE) teine lugemine video-link-logo

11:57 Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE) teine lugemine video-link-logo

12:17 Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) teine lugemine video-link-logo

12:21 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (257 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:01 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE) esimene lugemine video-link-logo

16.11.2020
16.11.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:01 Keskkonnaminister Rain Epleri ametivanne video-link-logo

15:03 Istungi rakendamine video-link-logo

15:05 Vaba mikrofon video-link-logo

13.11.2020—15.11.2020
NO SESSIONS 13.11.2020—15.11.2020
12.11.2020
12.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:04 Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:05 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:07 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE) (ühendatud eelnõud 131 SE, 132 SE ja 172 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:09 Riigikogu otsuse "Õigusloomepoliitika põhialuste aastani 2030 heakskiitmine" eelnõu (53 OE) teine lugemine video-link-logo

10:24 Riigikogu otsuse "Kriminaalpoliitika põhialuste aastani 2030 heakskiitmine" eelnõu (52 OE II) video-link-logo

11.11.2020
11.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:02 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE) teine lugemine

14:05 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2019.–2020. aastal

15:43 Riigikogu otsuse "Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (247 OE) esimene lugemine

16:16 Maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE) esimene lugemine

16:22 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse rakendamine) eelnõu (261 SE) esimene lugemine

16:36 Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE) esimene lugemine

16:55 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (263 OE) esimene lugemine

17:13 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (264 OE) esimene lugemine

17:20 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (265 OE) esimene lugemine

17:34 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (266 OE) esimene lugemine

17:42 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (267 OE) esimene lugemine

17:52 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus" eelnõu (268 OE) esimene lugemine

17:58 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu (269 OE I)

18:04 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (270 OE) esimene lugemine

18:10 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (271 OE I)

18:16 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (273 OE) esimene lugemine

18:23 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Irini" eelnõu (274 OE) esimene lugemine

11.11.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV session, Question Time Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:04 Haiguspäevade hüvitamine

12:20 Suhtlus

12:30 Rahvahääletus

12:45 Välispoliitika

13:02 Tegutsemine tervisekriisis

13:18 Olukord koroonaviirusega toimetulekul

13:32 Hädapärane tervishoiukorraldus

13:47 Õigusriik

10.11.2020
10.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja üldharidusasutuste töö korraldamiseks ühtsetel alustel COVID-19 viiruse oludes" eelnõu (242 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:56 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (280 OE) esimene lugemine video-link-logo

09.11.2020
09.11.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:09 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE) teine lugemine video-link-logo

16:00 34 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

17:36 Arupärimine turismisektori toetusmeetmete kohta (nr 43) video-link-logo

18:58 Arupärimine eestikeelsele õppele ülemineku kohta (nr 42) video-link-logo

19:59 Vaba mikrofon video-link-logo

30.10.2020—08.11.2020
NO SESSIONS 30.10.2020—08.11.2020
29.10.2020
29.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:04 Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE) kolmas lugemine video-link-logo

28.10.2020
28.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:56 Istungi rakendamine

14:01 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:07 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Finantskorporatsioonis" eelnõu (237 OE ) teine lugemine video-link-logo

14:10 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE) teine lugemine video-link-logo

14:15 Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE) teine lugemine video-link-logo

14:18 Eesti Vabariigi ja Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) vahelise CERN-iga ühinemise eelses staadiumis assotsieerunud liikme staatuse andmist käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE) esimene lugemine video-link-logo

14:26 Euroopa Nõukogu filmialase kaastootmise konventsiooni (uuendatud) ratifitseerimise seaduse eelnõu (258 SE) esimene lugemine video-link-logo

28.10.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV session, Question Time Vaata täpsemalt

11:57 Infotund

12:01 Maaelu kriisi meetmed video-link-logo

12:16 Andmekogude haldamine video-link-logo

12:25 Laste vaimne tervis video-link-logo

12:39 Erakondlik kriisiabi video-link-logo

12:55 Regionaalne võrdsus video-link-logo

13:06 Koroonaviiruse hetkeseis video-link-logo

13:21 Pakiautomaatide paigaldus väikeasumites video-link-logo

13:31 Tervishoiuteenused video-link-logo

13:45 Turismimajandus video-link-logo

27.10.2020
27.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel" eelnõu (211 OE) teine lugemine video-link-logo

10:13 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (224 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:26 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE) (ühendatud eelnõud 131 SE, 132 SE ja 172 SE) teine lugemine video-link-logo

11:38 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (213 SE) esimene lugemiine video-link-logo

26.10.2020
26.10.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:03 Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:21 Vaba mikrofon video-link-logo

23.10.2020—25.10.2020
NO SESSIONS 23.10.2020—25.10.2020
22.10.2020
22.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas elada koroonaviirusega?" arutelu video-link-logo

13:46 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) eelnõu (231 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:51 Võlaõigusseaduse muutmise seaduse (üürisuhted) eelnõu (232 SE) esimene lugemine video-link-logo

21.10.2020
21.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

14:02 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE) teine lugemine video-link-logo

15:20 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (246 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:23 Välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:09 Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:15 Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (226 SE) esimene lugemine video-link-logo

21.10.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, IV session, Question Time Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Vastutus video-link-logo

12:16 Julgeolekupoliitika video-link-logo

12:27 Maaelu Edendamise Sihtasutus video-link-logo

12:39 Välispoliitika video-link-logo

12:54 Toetused video-link-logo

13:07 Merekaitse video-link-logo

13:17 Vähemuste õigused video-link-logo

13:33 Kaitsepoliitika video-link-logo

13:42 Valitsemine video-link-logo

13:56 Maaelu tulevik video-link-logo

20.10.2020
20.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE) teine lugemine video-link-logo

19.10.2020
19.10.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:00 Riigikohtu liikme Urmas Volensi ametivanne video-link-logo

15:01 Istungi rakendamine video-link-logo

15:06 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:00 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:11 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:17 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:52 Vaba mikrofon video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee