Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Sessions and verbatim records, 13.04.2022 - 19.05.2022

19.05.2022
19.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" eelnõu (603 OE) esimene lugemine video-link-logo

10:05 Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (604 OE) esimene lugemine video-link-logo

18.05.2022
18.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:03 Karistusseadustiku, perekonnaseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu (601 SE) (ühendatud eelnõud 339 SE, 348 SE ja 478 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:18 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:20 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse muutmise seaduse (Schengeni acquis’ sätete rakendamine tagasisaatmise valdkonnas) eelnõu (518 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:21 Avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (543 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:22 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (551 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:23 Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (520 SE) teine lugemine video-link-logo

14:27 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (549 OE) esimene lugemine video-link-logo

16:33 Perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (605 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

19:02 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE) teine lugemine video-link-logo

21:38 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

23:50 Riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

02:53 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE) teine lugemine video-link-logo

03:36 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) teine lugemine video-link-logo

03:53 Füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu (575 SE) teine lugemine video-link-logo

04:00 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE) esimene lugemine video-link-logo

04:13 Vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus (580 SE) esimene lugemine video-link-logo

04:23 Karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE) esimene lugemine video-link-logo

04:36 Korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse, ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE) esimene lugemine video-link-logo

04:48 Relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE) esimene lugemine video-link-logo

05:12 Relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE) esimene lugemine video-link-logo

05:24 Majandus- ja taristuministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

18.05.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Koalitsiooni otsustamatus video-link-logo

12:22 Lastetoetused video-link-logo

12:41 Valitsuskriis video-link-logo

12:54 Koalitsioonilepingus kokkulepitu video-link-logo

13:13 Lisaeelarve video-link-logo

13:31 Muud küsimused video-link-logo

17.05.2022
17.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (533 SE) teine lugemine video-link-logo

10:11 Söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE) teine lugemine video-link-logo

10:22 Ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (544 SE) teine lugemine video-link-logo

10:37 Rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:22 Väetiseseaduse, kemikaaliseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE) esimene lugemine video-link-logo

11:42 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" muutmine" eelnõu (616 OE) esimene lugemine video-link-logo

16.05.2022
16.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:32 Arupärimine Eesti riigi sõjalise kaitse kohta (nr 126) video-link-logo

16:34 Arupärimine eluaseme kättesaadavuse kohta (nr 132) video-link-logo

17:14 Arupärimine strateegia "Eesti 2035" rahvastikunäitajate kohta (nr 134) video-link-logo

18:18 Arupärimine Eesti Õpetajate Liidu tegevuse kohta (nr 131) video-link-logo

18:43 Arupärimine muinaspärandi kaitse katastroofilise olukorra kohta (nr 129) video-link-logo

19:55 Arupärimine ministeeriumi pädevuse kohase õigusloome kohta (nr 136) video-link-logo

21:01 Keskkonnaministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest (sh „Kliimapoliitika põhialuste aastani 2050“ elluviimisest) video-link-logo

22:41 Vaba mikrofon video-link-logo

13.05.2022—15.05.2022
NO SESSIONS 13.05.2022—15.05.2022
12.05.2022
12.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:00 Ukraina parlamendi aseesimehe Olena Kondratjuki pöördumine video-link-logo

10:16 Istungi rakendamine video-link-logo

10:22 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (555 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:32 Karistusseadustiku, perekonnaseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu (601 SE) teine lugemine (ühendatud eelnõud 339 SE, 348 SE ja 478 SE) video-link-logo

11.05.2022
11.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

14:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:25 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (565 SE) esimene lugemine video-link-logo

17:30 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (441 SE) kolmas lugemine video-link-logo

17:31 Politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu (508 SE) kolmas lugemine video-link-logo

17:41 Siseministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest video-link-logo

19:00 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (551 SE) teine lugemine video-link-logo

19:02 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE) teine lugemine video-link-logo

19:58 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks) eelnõu (590 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:12 Riigihangete seaduse ning riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:38 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:42 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE) esimene lugemine video-link-logo

22:56 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:25 Riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (598 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:36 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE) esimene lugemine video-link-logo

23:45 Psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE) esimene lugemine video-link-logo

11.05.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Olukord riigis video-link-logo

12:14 Riigile tekitatud kahju video-link-logo

12:27 Elukallidus video-link-logo

12:42 Euroopa Liidu rahaline abi Ukraina sõjapõgenike toetamiseks video-link-logo

12:54 Energiajulgeolek video-link-logo

13:08 Lastega perede toetamine video-link-logo

13:24 Kaitseliidu eelarve vajadused seoses liikmeskonna kasvuga video-link-logo

13:32 Ajalooteadvus video-link-logo

13:38 Eesti inimeste hakkamasaamine video-link-logo

13:51 Põhiseadus ja õigusriik video-link-logo

10.05.2022
10.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:02 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse muutmise seaduse (Schengeni acquis’ sätete rakendamine tagasisaatmise valdkonnas) eelnõu (518 SE) teine lugemine video-link-logo

10:26 Avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (543 SE) teine lugemine video-link-logo

10:45 Maagaasiseaduse, hädaolukorra seaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:00 Kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE) esimene lugemine video-link-logo

13:40 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE) esimene lugemine video-link-logo

09.05.2022
09.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:57 Istungi rakendamine

15:17 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus (241 UA) video-link-logo

19:12 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (602 OE) esimene lugemine video-link-logo

19:21 Tervise- ja tööministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

20:56 Arupärimine individuaalkvootide kohta Peipsi järvel (nr 127) video-link-logo

21:28 Vaba mikrofon video-link-logo

06.05.2022—08.05.2022
NO SESSIONS 06.05.2022—08.05.2022
05.05.2022
05.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:03 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (538 SE) esimene lugemine video-link-logo

04.05.2022
04.05.2022 / 17:00 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:58 Istungi rakendamine

17:02 Perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE) esimene lugemine video-link-logo

18:23 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE) esimene lugemine video-link-logo

19:23 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE) esimene lugemine video-link-logo

20:19 Riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE) esimene lugemine video-link-logo

04.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:06 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE) esimese lugemise jätkamine video-link-logo

14:56 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:12 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (441 SE) teine lugemine video-link-logo

15:36 Politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu (508 SE) teine lugemine video-link-logo

16:00 Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (583 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:11 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE) esimene lugemine video-link-logo

04.05.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Lisaeelarve valikud video-link-logo

12:15 Hinnatõus video-link-logo

12:30 Narva Vaba Lava ja selle tulevik video-link-logo

12:42 Eelarvevalikutest video-link-logo

12:58 Energiajulgeolek video-link-logo

13:11 Peaministri ülesanded video-link-logo

13:27 Gaasivarustuskindlus video-link-logo

13:32 Integratsioon video-link-logo

13:42 Julgeolekuolukord video-link-logo

13:54 Lastega perede toimetulek video-link-logo

03.05.2022
03.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tagasi allkiri 18.02.2014. a. alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheliselt piirilepingult" eelnõu (540 OE) esimene lugemine video-link-logo

11:49 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (552 OE) esimene lugemine video-link-logo

13:05 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE) esimene lugemine video-link-logo

02.05.2022
02.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

16:10 Peaministri poliitiline avaldus seoses 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu üleandmisega Riigikogule video-link-logo

17:18 Arupärimine solidaarsuse kohta sõja ajal (nr 130) video-link-logo

18:40 125 Venemaa agressiooni mõju kohta Eesti majandusele video-link-logo

19:45 Kultuuriministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (sealhulgas "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" elluviimisest) video-link-logo

21:37 Vaba mikrofon video-link-logo

22.04.2022—01.05.2022
NO SESSIONS 22.04.2022—01.05.2022
21.04.2022
21.04.2022 / 11:43 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

11:41 Istungi rakendamine

11:47 Ukraina parlamendi liikme Olena Šuljaki pöördumine video-link-logo

11:57 Riigikogu avaldus "Venemaa Föderatsiooni sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas" (584 AE) video-link-logo

21.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:04 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine) eelnõu (585 SE) (ühendatud eelnõud 556 SE ja 576 SE) kolmas lugemine video-link-logo

10:30 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

20.04.2022
20.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:01 Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (521 SE) kolmas lugemine video-link-logo

14:02 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine) eelnõu (585 SE) teine lugemine (ühendatud eelnõud 556 SE ja 576 SE) video-link-logo

15:10 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (569 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:16 Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse) eelnõu (572 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:49 Füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu (575 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:26 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (532 SE) esimene lugemine video-link-logo

16:35 Riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (577 SE) esimene lugemine video-link-logo

20.04.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

12:01 Sisejulgeolek video-link-logo

12:13 Energiajulgeolek video-link-logo

12:25 Energiajulgeolek video-link-logo

12:36 Sanktsioonid video-link-logo

12:48 LNG-gaasi vastuvõtt video-link-logo

12:58 Palgavaesus video-link-logo

13:10 Energiamajandus video-link-logo

13:21 Sanktsioonid Venemaa artistidele video-link-logo

13:29 Lisaeelarve prioriteedid video-link-logo

13:41 Muud küsimused video-link-logo

19.04.2022
19.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:06 Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks video-link-logo

10:18 Riigikogu otsuse „Ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele randlaste toetamiseks“ eelnõu (539 OE) video-link-logo

11:28 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) esimene lugemine video-link-logo

12:04 Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE) esimene lugemine video-link-logo

18.04.2022
18.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

15:09 Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (559 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:56 Maaeluministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (Eesti toidu- ja maaelupoliitika väljakutsed muutuvas majandus- ja julgeolekukeskkonnas) video-link-logo

17:46 Arupärimine kõrghariduse alarahastamise mõjude kohta (nr 128) video-link-logo

18:40 Vaba mikrofon video-link-logo

15.04.2022—17.04.2022
NO SESSIONS 15.04.2022—17.04.2022
14.04.2022
14.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

10:05 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Energiakriisist elektrišokini" arutelu video-link-logo

13.04.2022
13.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

14:03 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:43 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (548 SE) esimene lugemine video-link-logo

15:52 Äriregistri seaduse eelnõu (493 SE) kolmas lugemine video-link-logo

15:55 Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:17 Riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (491 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:28 Ehitusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE) kolmas lugemine video-link-logo

16:39 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (510 SE) kolmas lugemine video-link-logo

17:00 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti-vaenuliku propaganda tõkestamiseks" eelnõu (529 OE) video-link-logo

18:33 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti sõjalise kaitseplaani täiendamiseks" eelnõu (554 OE) esimene lugemine video-link-logo

20:13 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest

21:35 Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (521 SE) teine lugemine video-link-logo

21:40 Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (520 SE) esimene lugemine video-link-logo

21:48 Avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (543 SE) esimene lugemine video-link-logo

22:23 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine ja sellega seonduv vaenutegevus) eelnõu (576 SE) esimene lugemine video-link-logo

00:27 Karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõu (556 SE) esimene lugemine video-link-logo

00:36 Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (537 SE) esimene lugemine video-link-logo

01:11 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (530 SE) esimene lugemine video-link-logo

13.04.2022 / 12:30 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:28 Infotund

12:32 Olukord riigis video-link-logo

12:56 Sõjapõgenike haridus video-link-logo

13:12 Toetus Ukrainale video-link-logo

13:31 Reformierakonna välissuhtlus video-link-logo

13:44 Ukrainakeelse hariduse kohta video-link-logo

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee