Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 110 Ava/Sulge kõik
18.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:25 Eriolukorra meetmed sünnitusabi andmisel video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, juhataja! Austatud minister! Eriolukord sünnitusabi andmisel on küll sotsiaalministri vastutusvaldkond, aga olen kindel, et rahvastikuminister on probleemidega kursis ja saab anda kõigile lisainformatsiooni. Tunnustame tõesti, et haiglad on avalikkust informeerinud sellest, et ämmaemandad üle... Loe lähemalt

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud peaminister, suur tänu tänase avalduse ja info jagamise eest, mida pakutakse ka viipekeeletõlke abil! Loodan, et enamik Eesti elanikke on sündmuste arenguga kursis. Aga küsimus puudutab just vanemaid inimesi, eriti üksinda elavaid vanureid, kellel vahest puudub r... Loe lähemalt

10.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:22 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mina olen kindel, et Riigikogu toetab seda eelnõu. Ja kaasneb vähemalt üks hea aspekt: tekib suurem vajadus viipekeeletõlkide järele. Puudutasite oma ettekandes tõlkide koolituse küsimust. Kui palju ja millistes õppeasutustes täna õpetatakse ja koolit... Loe lähemalt

09.03.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:38 Arupärimine Eesti Keele Instituudi kohta (nr 22) video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud minister! Sel nädalal oodatakse Riigikogu liikmetelt ettepanekuid Eesti keelevaldkonna arengukavale 2021–2035. Siin on sissejuhatuses rõhutatud, et keelevaldkonna arendamisega tegeleb Haridus- ja Teadusministeerium kui keelevaldkonna juhtministeerium, lähtudes as... Loe lähemalt

17:13 Arupärimine Vene Föderatsiooni ideoloogia impordi ehk mõjutustegevuse takistamise kohta Eestis (nr 26) video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Me kõik soovime, et õppimine oleks huvitav, põnev, üllatav, looks uusi sidususi ja ärgitaks küsimusi esitama. Teame ka, et õppetöö tõesti ei toimu ainult koolis ega klassis, vaid teadmisi kogutakse ka mujal, näiteks kultuuriasutustes. Kas Haridus- ja Te... Loe lähemalt

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:32 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Ma näen eelnõu seletuskirjast, et see on saadetud kooskõlastamiseks nii Tallinna Tehnikaülikoolile, Tallinna Ülikoolile kui ka Tartu Ülikoolile ja kõik nad on oma arvamuse ka andnud. Aga seda pole saadetud ei Eesti Kunstiakadeemiale ega Eesti Muusika- j... Loe lähemalt

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:34 Krabi Kooli sulgemine video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, koosoleku juhataja! Austatud minister! Pöördun nüüd Tõnis Lukase kui endise haridusministri ja praeguse kultuuriministri poole ja hindangi mõlemat poolt – ministri panust nii haridus- kui ka kultuuriellu –, seega jätkan kolleeg Liina Kersna teemat. Ma tean, et kohalik kogukond oli tegelikult ... Loe lähemalt

20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Hea ettekandja! Tänan ka enda poolt sisutiheda ja hariva ettekande eest! Minu küsimus jätkab eelnevat teemat. Rõhutasite, et Keskkonnaagentuur on teinud Eesti metsa olukorra kohta sõltumatuid ekspertiise ligi 20 aasta jooksul, ja ma usun, et need ekspertiisid ja... Loe lähemalt

Signe Kivi: Tänu teile! Mul on niisugune lihtne ja väga paljusid inimesi puudutav küsimus. Viimastel aastatel on meedias kõlanud looduskaitsjate arvamused, et eestlased on liiga tublid ja niidavad oma koduümbrust liiga palju. Kas tõesti aitaks liigirikkust suurendada, kui mingi osa oma aiast jätta niitmata, nag... Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Tsiteerin Jüri Ratase sõnu 1. novembril 2018, aasta tagasi. "Ma ei pea õigeks, et muudame hetkel seda süsteemi, mis on riigi poolt teise sambaga loodud, kus riik panustab sinna kaks kolmandikku ja inimene ühe kolmandiku. See, mida riik on süvendanud, mi... Loe lähemalt

Signe Kivi: Tänan, Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Täna ei ole teada – te olete ka ise seda Riigikogu saalis kinnitanud –, milliseks kujunevad valitsuse pakutava teise samba reformi lõplikud tingimused ja kui paljud inimesed ning mis summas sinna kogutud raha välja võtavad. Aga kindel on, et kohustus... Loe lähemalt

Signe Kivi: Riigikogu juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Riigikokku kandideerides lubasin seista kultuuri, hariduse ja teaduse hea käekäigu eest Eestis, aga ka säästliku ja keskkonda hoidva majandamise ning meie inimeste väärika vanaduspõlve eest, ehkki nendes viimastes valdkondades ei pea ma end ise spetsia... Loe lähemalt

Signe Kivi: "Vabatahtliku kogumise võimalus kolmandasse sambasse on praegustel tööinimestel niigi olemas." Mina ei ole kuulnud peaministri selgitust, mis on sundinud aasta tagasi väljaöeldud kindlat veendumust muutma. See teeb mind ettevaatlikuks ja murelikus, sest 180-kraadine meelemuutus pole riigimehelik. Loe lähemalt

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, juhataja! Lugupeetud peaminister! Oma ettekandes te rõhutasite, et nii Teadus- ja Arendusnõukogu kui ka Eesti teadus- ja innovatsioonisüsteemi hindamist läbi viinud eksperdid on rõhutanud, et Eesti teadus vajab senisest selgemaid prioriteete. Sama kirjutab oma artiklis, mida te ka tsiteerisit... Loe lähemalt

15.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:09 Meisterõpetaja kutsetunnistuse teemal video-link-logo

Signe Kivi: Tänan! Austatud minister! Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse menetlemisele Riigikogus on aktiivselt kaasa elanud erinevad õpetajate esindusorganisatsioonid ja seeläbi on nende tegemiste ja probleemidega kursis ka Riigikogu liikmed. 2014. aastal mindi haridussüsteemis üle kutse taotlem... Loe lähemalt

Signe Kivi: Aitäh selle vastuse eest! Minu teine küsimus on konkreetsem: kas te võite kinnitada, et kutse taotlemise protsess lähtub taotleja professionaalsest võimekusest ja tõepoolest ei karistata neid, kelle seisukohad haridusvaldkonna eri küsimustes ei ühti alati Haridus- ja Teadusministeeriumi omadega? Par... Loe lähemalt

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11) video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, koosoleku juhataja! Austatud peaminister! Väga paljude Rail Balticu projekti pelgavate, et mitte öelda selle vastaste üks põhjendus on, et trass ehitatakse välja, kasutades aegunud visiooni ja eelmise sajandi tehnoloogiat. Mida nendele vastata? Kas võime olla kindlad, et projekti elluviimisel... Loe lähemalt

16.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:10 Arupärimine eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9) video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh! Lugupeetud minister! Me oleme palju kordi rõhutanud ja ka rõõmustanud, et üha rohkem mitte-eesti koduse keelega lapsi õpib eesti keeles. Põhilised protsendid koolide kaupa, maakondade kaupa on välja toodud. Aga kas Haridus- ja Teadusministeeriumile on teada, kui palju õpib täna mitte-eesti ko... Loe lähemalt

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk! Nagu me kuulsime, täna pärast istungit koguneb siin saalis töörühm (see on nüüd minu vaba sõnastus) riigieelarve läbipaistvuse suurendamisega tegelemiseks. Aga meie siin küsime ja debateerime kolmandal lugemisel läbipaistmatu eela... Loe lähemalt

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:58 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Soovin küsida, mis on teie arvates spordivaldkonnas see murekoht, mida pole seni ehk piisava tähelepanuga jälgitud ja lahendatud. Mis probleemi teie püüate oma ametiaja jooksul tõstatada ja ka vähendada? Loe lähemalt

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu video-link-logo

Signe Kivi: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Soovime tunnustada Riigikogu Isamaa fraktsiooni, kes algatas siin saalis arutelu eestikeelse kõrghariduse tuleviku üle ja tegi seda ajal, kui just äsja tähistasime rahvusülikooli 100 aasta juubelit. Tänan ka kõiki ettekandjaid ja eriti Martin Ehalat, ke... Loe lähemalt

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, austatud koosoleku juhataja! Lugupeetud rahandusminister! Pensionireformi pooldajad rõhutavad peaaegu igas sõnavõtus, et oluline on see, et suureneb inimeste vabadus ja otsustusõigus oma pensioni ja elukorralduse planeerimisel. Küllap on see tõsi. Aga minu küsimus on siin mitmel erineval moel... Loe lähemalt

Signe Kivi: Aitäh, Riigikogu juhataja! Lugupeetud minister! Hääled on teil koos, nagu te kinnitasite, ning eesmärk on seadus jõustada ja seda aastal 2021 rakendama hakata. Meil on kindlasti erinev arusaam – ja võibki olla erinev arusaam – tulevikuprognoosidest, sellest, mis juhtub, nagu te rõhutasite, selle vää... Loe lähemalt

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, lugupeetud juhataja! Minister Järvik! Ma võin teile kinnitada, et ministril ei ole poliitilise vastutuse võtmine raske. Raske on tajuda, et haldusalas on tehtud vigu. Veelgi raskem on siis, kui minister ise on teinud vigu, ja nagu täna näeme, süüdistab selles kõiki teisi. Julgustan teid võtma... Loe lähemalt

Signe Kivi: Aitäh, austatud istungi juhataja! Minister Järvik! Taavi Rõivase küsimusele te vastasite, et te kaalusite peaministriga mitmeid variante. Kas peaminister tegi teile ettepaneku ka ise tagasi astuda? Loe lähemalt

12.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (96 OE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud Enn Eesmaa! Ma tänan Annely Akkermanni, sest ma soovisin tegelikult sama küsimust küsida. Aga kuna see on nüüd kõlanud, siis pöördun teie poole, Enn, kes te olete juba teist korda üpris keerulises situatsioonis ja mul on mure, et neid situatsioone või... Loe lähemalt

07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, koosoleku juhataja! Austatud komisjoni esimees Enn Eesmaa! On ilmselge, et teil on üpris keeruline seda otsuse eelnõu täna siin Riigikogu ees kaitsta. Ja minu küsimus on seotud sellega, et kuna te olete niivõrd pikaajaline Keskerakonna liige ja välispoliitiliste teemadega tõepoolest väga kurs... Loe lähemalt

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Oma sissejuhatavas sõnavõtus rõhutasite, et valitsus eelistab investeeringuid, mis tagavad ühiskonna heaolu kasvu, kui ma teid õigesti tsiteerisin. Minu küsimus johtubki sellest. Millised investeeringud 2020. aasta eelarves toetavad teie arv... Loe lähemalt

23.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:55 Kultuuriehitised video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, koosoleku juhataja! Austatud minister! 2023. aastaks on eeldatavalt kasutatud kultuurkapitali poolt kultuuriehitistele – nimetagem siin Kumu, ERM, viimati nüüd Muusika- ja Teatriakadeemia – eraldatud vahendid ja alanud on arutelud uute võimalike objektide üle. Nagu tõdes kultuurkapitali juht ... Loe lähemalt

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi: Austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Meie ees on otsuse eelnõu 60, mille alusel tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek töötada välja eesti keele valdkondlik arengukava aastateks 2021–2035. Eelnõus on kümnepunktiline käsulaud, milles soovitakse neli korda tagada, kolm korda t... Loe lähemalt

16.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:36 Valdkonna saavutused video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Te olete tõesti ametis olnud kuus kuud, alates 16. maist – peaaegu kuus kuud. Sellel perioodil on valitsuse pressikonverentsidel teie valitsemisalasse puutuvatele küsimustele pidanud vastama teised valitsuse liikmed. Palun teid täna Riigikogule tutvusta... Loe lähemalt

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:06 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, austatud asespiiker! Austatud Jürgen Ligi! Kultuurikomisjonis minister tõepoolest tõdes, et kaks aastat on piloteeritud haridusasutuste 360-kraadist tagasisidet. Mulle tundub, et see on küll lühike aeg, aga koolijuhtimise probleemid on just selle aja jooksul avalikkuse ette jõudnud. Samuti ma... Loe lähemalt

25.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:16 Kaasav haridus video-link-logo

Signe Kivi: Aitäh, juhataja! Austatud minister! Kaasava hariduse idee, mille kohaselt soovitakse tagada igale lapsele hariduse omandamine tema võimete kohaselt kodulähedases koolis, on kiiduväärt. Samas eeldab hariduslike erivajadustega õppurite kaasamine kooli, koolijuhi, koolipidaja, aga eriti õpetajate lisap... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee