Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 126 Ava/Sulge kõik
06.04.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:17 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (317 OE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Aitäh, hea juhataja! Ja ma tänan muidugi ka Laurit selle eest, et ettekanne oli väga sisukas ja väga põhjalik ja andis äärmiselt hea ülevaate sellest, mida selle eelnõuga peegeldatakse või soovitakse saada. Eelkõige on muidugi mõte selles, et seada piir valimiseelsele võidurel... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Jah, suur aitäh küsimuse eest! Kõigepealt, mis puudutab seda kampaania-asja, siis juttu oli nii palju, nagu ma eelnevalt ütlesin, et ERJK-lt oli range soovitus mitte seadustada kampaania mõistet legaaldefinitsioonina. See tekitab lihtsalt suurema segaduse. Seda enam, et erakon... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur aitäh, Jevgeni! Tegelikult ma sellel teemal rääkisin ja ütlesin ka, et Lauri Läänemetsa sõnad olid sellised, et rahalist piiri nemad otseselt ette ei näe, küll aga ta pakkus välja sellise mõtte, et see võiks olla 400 000 või 500 000 eurot. Selline pakkumine oli, aga suurt... Loe lähemalt

05.04.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur aitäh, hea eesistuja! Antud juhul olen ma praegu väga tugevasti Kalle Grünthali paadis. Ma tahan rõhutada, et Riigikogu istung on üldse üks tähtsamaid istungeid, mis Eesti riigis olla saab. See tähendab seda, et meil ei ole siin ruumi loomingulisele improviseerimisele. Ku... Loe lähemalt

24.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:10 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE) teine lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, juhataja! Head kolleegid! Head kolleegid siin saalis ja need, kes on seal teisel pool ekraani! Ma tänan muidugi, Toomas, kõigepealt väga hea ülevaate eest. Tegemist oli väga objektiivselt antud ülevaatega sellest, mis meil komisjonis toimus. Aitäh sulle!

Aga nagu te näete, segadu... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

... siis me ei saa nagu sedapidi läheneda. Valitsuse planeeritavad muudatused toovad tegelikult kaasa eelkõige bürokraatia kasvu. Ei saa ju olla loogiline, et kui me lisame inimesi juurde, siis bürokraatia väheneb. Ei, see toob igal juhul kaasa selle kasvu. Tegelikult me näeme üsna selgelt, et on... Loe lähemalt

16:33 Riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur tänu, juhataja! Hea minister! Püüame nüüd jagada kaheks kõik need meetmed: palgameetmed ja kõik muud kriisiga seotud leevendused. Kui suure protsendi arutuse all olevatest meetmetest hõlmab palgatoetus? Kui suur osa puudutab seal esimest sektorit, teist sektorit ja kolman... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur tänu! Austatud minister! Sain Martin Helmele antud vastusest aru, et teie väite kohaselt lisaeelarve ei sisalda kriisiväliseid kulusid. Ka vastusest Urmas Reitelmannile tuli välja samamoodi, et põhimõtteliselt just nagu läheb piir häguseks üldise kriisiabi, üldise ebamuga... Loe lähemalt

20:19 Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur tänu! Mul on selline küsimus: kui nüüd võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik meil Eesti Vabariigis, siis kuivõrd selle uue normatiivide kogumi vastuvõtmine jätab meile endale vabadust reguleerida ... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur aitäh, juhataja! Hea minister! Minu jaoks on tegelikult oluline siin üks lihtne küsimus, et ei juhtuks selline lugu, nagu juhtus meil isikuandmete kaitse üldmäärusega. Kui me selle kurikuulsa GDPR‑i kehtestasime, siis me võtsime seaduse omaks ja tänu sellele meie üldine s... Loe lähemalt

21:53 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur aitäh, juhataja! Hea minister! Siin kolleegid on eelnevalt viidanud sellele, et tegemist on vastuolulise eelnõuga juba seetõttu, et selles on küsitavusi põhiseaduse täitmisega. Ja seda ta on. Ma viitan ka sellele, et kui eelnõu on eesmärgipäratu, siis ta on igal juhul põh... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

(Kaugühendus)

Suur tänu! Vaat, hea Tanel, näed siis, sa meelitasid ikka libedale teele. Ma ei plaaninud küsida, mõtlesin, et lasen su õhtule ära, aga näe, Moonika hakkas pihta, sina andsid Moonikale sellise standardse vastuse ja see käivitas minupoolse küsimuse. Ikkagi see sundvaktsineerimi... Loe lähemalt

23.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Riigikaitsekomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng“ arutelu video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, juhataja! Hea ettekandja, kõigepealt tänan teid sisuka ettekande eest! Minu küsimus oli mõeldud küll kaitseministrile, aga olgu. Räägime siis droonidest, räägime automaatsetest süsteemidest, tankitõrjest, rannakaitsest nii maal, õhus kui vees. Need süsteemid, ütleme siis, droonid on pa... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea ettekandja! Paar hetke tagasi sain ma teie sõnavõtust ja väidetest aru, et meil puudub Venemaaga piirileping. Kas ma sain õigesti aru või valesti? 

Loe lähemalt

17.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:25 Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) kolmas lugemine

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, hea juhataja! Ma saan nendest selgitustest aru, aga Siimu puhul on see ikkagi väga oluline. Praegusel juhul see küll ei mõjuta hääletustulemust, aga protseduuriliselt on see väga oluline, mis hääl kirja läks. See on igatpidi, nii personaalse kui ka Riigikogu hääletussüsteemi renomee kü... Loe lähemalt

15:04 Riigikogu otsuse "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (343 OE) esimene lugemine

Paul Puustusmaa:

Suur-suur aitäh! Hea Yoko! Mul ikkagi hing ei saa rahu. Kas tõesti seal komisjonis, kui te arutasite personaaliat, see asjaolu, et Korb on kuriteokahtlustuse saanud, nagu kõne alla üldse ei tulnud? Kas sellele üldse tähelepanu ei pööratud? Kas keegi seal mingitki kõhklust või kahtlust ei ilmutanu... Loe lähemalt

17.03.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:26 Bürokraatia

Paul Puustusmaa:

Hea minister! Bürokraatia on meie riiki kurnav nähtus. See alandab meie riiki ka rahva silmis. Bürokraatia on teatavasti kallis, naeruväärne ja kohmakas. Sellest on räägitud ning sellest räägitakse edaspidigi. Lubatakse, et kui valitsetakse, siis selle [vähendamise] nimel ka toimetatakse. 2016. a... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Aitäh, hea Jaak! Aga ikkagi, küsimus oli ka selles, kuidas meil ametnikega on. Ma tuletan, Jaak, sulle meelde sinu enda sõnu, et on täiesti jõukohane vähendada ametnike arvu umbes 300 inimest aastas, see ei ole probleem. Seega oleks kolme aasta jooksul võimalik vähendada ametnikkonda ligi 1000 in... Loe lähemalt

16.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh! Kõigepealt, hea peaminister, soovin kiiret paranemist! Aga nüüd püüan formuleerida oma küsimuse, mis on üsna printsipiaalne. Euroopa Liidu poliitika selgeks sünonüümiks on meie jaoks kujunenud bürokraatia kasv ja ametnikkonna suurenemine – see on paberid, see on inimesed. Selle sünonü... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea ettekandja! Oma vastuses Ruuben Kaalepile te küll ei suutnud mind veenda Euroopa Liidus etniliste huvide säilimises. Aga proovime siis uuesti. Te tsiteerisite oma kõne alguses Euroopa Liidu tegevuse nelja fundamentaalset põhialust. Seal oli liikuvus ja kaubad ja töö, ühesõnaga, sel... Loe lähemalt

11.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Tegevustest koroonaviiruse tõrjumisel“ arutelu video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Tänan, juhataja! Urmas, efektiivse juhtimisvahendina loob eriolukord loomulikult niisuguse väga konkreetse ja selge juhtimisstruktuuri, samuti tekib selline eriolukorra väga selge juht. Kas sinu hinnangul peaminister Kallas võib vältida eriolukorra kehtestamist seetõttu, et ta võib seeläbi kaotad... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, juhataja! Austatud professor, ma tänan siiralt sedavõrd ülevaatliku ja hea ettekande eest! 7. märtsil ütlesite te, et meie meditsiin on jõudnud toimetulekupiirile. Täna me teame, et Eesti on jätkuvalt 100 000 elaniku kohta nakatumiste arvult Euroopas teisel kohal. Täna tulid ka uued ku... Loe lähemalt

10.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:04 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea Heljo! Ma alustan sellest, et tegemist on väga olulise probleemiga ja see on iseenesest väga hea pöördumine. Loomulikult me saame kõik sellest murest väga hästi aru. Ma ei taha ka praeguse küsimuse esitamisel üldse rääkida sellest olukorrast, mida saab defineerida kui väljapääsmatu... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh! Hea Heljo! Kas sa oskaksid kuidagi kirjeldada seda, kuidas see rahastamine ikkagi käima peaks? Sellepärast, et teatavasti meil on inimeste vanuseline jaotumine piirkonniti väga erinev ja mõnele omavalitsusele satuks siis väga suur koormus ja see võib ikkagi kohaliku omavalitsuse eelar... Loe lähemalt

15:24 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea peaminister! Teadus on hea ja vajalik, tema areng on vajalik. Samas aga pean märkima, et see 1%‑ga rahastamine pole kaugeltki piisav. Pigem võiks see olla nagu sõjaväe puhul jäigalt seotud: kui sõjaväele on 2%, siis ka teadus võiks olla rahastatud 2%‑ga. Kuid samas ei ole teadus ju... Loe lähemalt

17:23 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (115 SE) teine lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh! Hea ettekandja! Ma iseenesest olen olnud kogu aeg selle seaduseelnõu suhtes positiivselt häälestatud, aga mida rohkem ma saadud vastuseid kuulan – mõtlen neid, mis te andsite Urmas Reitelmannile, Kert Kingole ja Moonika Helmele –, seda rohkem ma saan kinnitust, et tegemist võib olla ü... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Ma vabandan ettekandja ees, kui ta tundis end puudutatuna sellest, kui ma pisut rahvalikku kalambuuri kasutasin. Aga ma ei saanud vastust oma küsimusele. Kui laps läheb tipa-tapa psühhiaatri juurde ja talle määratakse ravimid, kes need välja ostab? Kas ta teeb seda ka kuidagiviisi omal... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Tähendab, siin on nüüd paras segadus olnud ja ausalt öeldes mina enam ei saagi aru, mis staadiumis me oleme, mis punkti juures, mis paranduse juures. Vahepeal ei olnud pilti päris pikka aega. Nii et segadus.

Loe lähemalt

21:53 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (viisavaide otsuse kohtukaebeõigus) eelnõu (328 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea minister! Mulle tundub praegu, et tegemist on siin lihtsalt mingi teatud euroliiduliku kohturiigi ehitamise osaga. Lisaks on siin tegemist ka sihuke tugeva loogikaprobleemiga või siis märkimisväärse, ütleme, suveräänsuse rikkumisega. See ju tähendab näiteks seda, et välismaalane, k... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Austatud minister! Kummalisel kombel täpselt kümme aastat tagasi, 2011. aasta märtsikuus Andrus Ansipi valitsuse ajal arutati Riigikogu põhiseaduskomisjonis täpselt sedasama küsimust. Ja siis põhiseaduskomisjon järeldas ja ma nüüd püüan tsiteerida: "Nimetatud paragrahvis loobutakse vii... Loe lähemalt

00:36 Loomatauditõrje seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (307 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Aitäh, hea juhataja! Kas on ... [Ühendus hakib.] ... siis see võib ... väga ... tõesti tuleva tehnilise teostuse vastu, et me ei võiks siis olukorda hääletada suures saalis. Mis seisukohale me siis jääme saalis?

Loe lähemalt

02:21 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" muutmine" (338 OE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Vaata, Mart, kõik need motiivid ja põhjendused, millega te põhistate selle komisjoni likvideerimise vajadust, eksisteerisid enne komisjoni moodustamist, eksisteerisid peale komisjoni moodustamist ja jäävad eksisteerima ka peale komisjoni likvideerimist, kui see peaks nüüd aset leidma. ... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Mul on selline küsimus: kas komisjon plaanib nüüd enne teist lugemist kutsuda komisjoni kedagi, kes annaks ülevaate rahvastikukomisjoni kasulikkusest või ebakasulikkusest, või ei ole plaanis kedagi kutsuda? 

Loe lähemalt

03:49 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (335 OE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh! Näed, Mart, just praegu sa lugesid üles asju, mis puudutavad alatisi komisjone. Aga noh, alatised komisjonid või erikomisjonid, need on siiski väga erinevad asjad. Ja siit ka see traditsioon, mis meil Riigikogus on olnud juba pikemat aega ja mida te siin rikkuda tahate. Aga mu küsimus... Loe lähemalt

08.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:23 Arupärimine vaktsineerimise kohta (nr 48) video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Meil on riigis circa 7000 haigevoodikohta. Juba eelmise aasta märtsis, kui see koroonakriis pihta hakkas, teatati, et meil on koroonahaigetele võimaldatavate voodikohtade piiriks umbes 600–700 ja kui voodikohti vajatakse rohkem, siis on meie... Loe lähemalt

25.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:11 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (294 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, hea juhataja! Austatud välisminister! Mul on selline küsimus, et kas need kahepoolsed lepingud, mis praegu on sõlmitud, kas nad on tähtajatud. Ja kui nad on tähtajatud, kas ei oleks siis mõistlikum need lepingud peatada? Sest kui juhtub selline olukord, et lakkab olemast Euroopa Liit, ... Loe lähemalt

23.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:08 Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea ettekandja! Kui inimene 30 päeva juhuslikult ei kasuta internetti, kas siis tulemuseks on kohe karistus või kuidas?

Loe lähemalt

22.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:07 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea peaminister! Räägime immuunsusest, räägime vaktsineeritusest. Peale seda, kui inimene on saanud oma süsti või paar süsti kätte või mingil muul moel saavutanud immuunsuse, on ta kolm-neli kuud või pool aastat just nagu terve ja võiks vabalt ringi liikuda. Nüüd on küsimus selles, mil... Loe lähemalt

17:16 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Aitäh, hea eesistuja! Austatud minister! Minu jaoks on tekitanud küsimuse see, et siin on palju süüdistatud EKRE-t, justkui EKRE oleks selle seadusmuudatuse vastu. Ma tahan kohe üle rõhutada, et EKRE pole kunagi selle vastu olnud. EKRE on alati olnud vastu ebavõrdsusele. Antud juhul mina näengi s... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Me oleme fraktsioonis seda seaduseelnõu korduvalt arutanud ja me ei suuda mõista seda erinevat kohtlemist, mis sellest tuleneb. Ma toon esile asjaolu, et põhiseaduse § 12 näeb ette, et mitte kedagi ei tohi ebavõrdselt kohelda tulenevalt tema varalisest, sotsiaalsest või muust asjaolust... Loe lähemalt

17.02.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh, austatud juhataja! Mul on väga konkreetne küsimus. Ma olen tegelikult seda kaks päeva järjest küsinud, täna on kolmas päev. Kas on mingeid fakte, et peaministri tervisega pole kõik korras? Teda ju lihtsalt nagu ei ole. Äkki meil on riigis kriis? 

Loe lähemalt

16.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea juhataja! Mina olen ausalt öeldes mõnevõrra häiritud, sellepärast et meil on praegu teada asjaolu, et kaks päeva ei ole õnnestunud peaministriga ühendust saada. Meil on olemas ka info selle kohta, et homme ta siiski tuleb. Kuidas teile see info siis on laekunud, kui juba kaks päeva... Loe lähemalt

10:28 Väliskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea välisminister! Teie valitsusel on koalitsioonipartneri kaudu sõlmitud koostööleping Venemaa juhtiva poliitilise jõuga. Seal on märgitud, et pooled tuginevad Eesti ja Venemaa välispoliitilistes suundades võrdsele usaldusväärsusele, partnerlusele ja pikaajalisele koostööle. Esimene p... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea minister! Vastused Ruuben Kaalepi küsimusele, teie viited uue piirilepingu ratifitseerimise vajadusele ja samas ka põhiseaduse §-le 122 tekitavad minus parajat segadust. Ma pean küsima, milline on teie välispoliitiline arusaam seotuna meilt okupeeritud idaaladega, meie Ingeri-, Pet... Loe lähemalt

15.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea juhataja, kas mul on võimalik saada teada põhjusi, miks me peaksime üle minema kaugosalusele?

Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Aitäh, hea eesistuja! Praegu olen ma juba ärevaks muutunud, et kas meie peaminister ikka on tervise juures või on midagi ...

Loe lähemalt

09.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:02 Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi presidendi otsevalimise küsimuses“ eelnõu (290 OE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea Kalle! Ega ei ole tõesti kahtlust, et praegu, hetkel ja täna, võib öelda, et rahva toetus presidendi otsevalimisele on ääretult tugev. Aga aastal 2017 oli olukord, kus Läti president kutsus oma riiki üles võimalikult kiiresti kehtestama presidendi otsevalimist. Ja sellele reageeris... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea Kalle! See eelnõu on esitatud selleks, et saada rahvalt suunis, arvamus, et rahvas annaks n‑ö juhendi poliitikutele. Hetk tagasi saime teada ja ka varem oleme mitu korda kuulnud, et tegelikult komisjonist, kui seda arutati, tuli otsus katkestamise kohta. Ole hea, ütle rahvale, mida... Loe lähemalt

26.01.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:53 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Kas see eelnõu näeb ette ka seda, kuidas piirata rahvusringhäälingus praegu vohavat varjatud reklaami?

Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea Kalle! Kuna ERR praegusel kujul pakub meediaturul sisuliselt ebatervet konkurentsi, olles nagu turu solkija staatuses, siis kas poleks hoopis mõistlikum ERR täielikult reorganiseerida ja kirjutada uus seadus, et tagada ERR-i tegevuse ausus, selgus, konkreetsus ja poliitika neutraal... Loe lähemalt

25.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:07 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, hea eesistuja! Hea Kaja! Sa alustasid oma sõnavõttu sõnadega, et rahvas on tusane ja endassetõmbunud, ja küsisid, kuhu on kadunud väärikus. Aga rahva väärikus kaob, kui temalt võetakse ära võimalused, mida on lubatud. Ja praegu on selleks lubaduseks rahvale see, et tema on kõrgeima või... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, eesistuja! Hea peaministrikandidaat! Juristina ja advokaadina oled sa teadlik, et Eestis on keelatud kriminaalsüüteo toime panemises süüdi mõistetud füüsiliste isikute osalemine parlamendi töös. Kummalisel kombel, et mitte öelda Taavi Rõivase valitsuse tahtel, pole sellist keeldu sisal... Loe lähemalt

17.12.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:20 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh! Ma ei taha küll langeda vandenõuteooriatesse, aga ma siiski palun pöörata tähelepanu, et see ei oleks väga kergekäeline kaalutlus või kergekäeline põhjus, kui lihtsalt teatatakse, et mul ei ole ühendust, keegi ei saa hääletada. See võiks olla tõsisem ja kaalutletum, sellepärast et sed... Loe lähemalt

16.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:07 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (vihakuritegude vastu võitlemine) eelnõu (276 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh! Hea ettekandja! Minu jaoks on siin palju küsimusi. Kõigepealt etteheide: meil on koroona ja me peaksime tegelema koroonaga. See on suur põhiprobleem.

Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Aga nüüd me võtame ette Euroopa Liidu 2008. aasta otsuse ja hakkame tegelema selle Euroopa Liidu otsusega, mis on 12 aastat vana. Miks? Teine küsimus on selles, et miks te olete teinud sellise väga karmi paradigmaatilise muudatuse. Praegu kehtiv karistusseadustiku § 151 ütleb väga selgelt, et me ... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu, hea juhataja! Hea ettekandja! Minul on ikkagi selline tugev déjà‑vu‑tunne, nagu oleks teise  ühiskonda tagasi kukkunud, potsti. Seda seetõttu, et kui praegu kehtiv seadusandlus ühelt poolt räägib, nagu ma juba eelnevalt rõhutasin, ohust isikule, tema varale ja elule, siis nüüd... Loe lähemalt

14.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:51 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses" eelnõu (288 OE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea ettekandja! Kõigepealt ma tahaksin muidugi, et ka opositsioon saaks praegu aru, et mida kiiremini me saame lahendatud selle küsimuse, seda kiiremini me saame minna ka nende probleemide lahendamise juurde, mis on nende väitel kiiremad, tähtsamad ja olulisemad, kas või COVID‑i asja j... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh! Ma just kuulasin hetk tagasi hea kolleegi Lotmani selgitust pideva muutumise kohta. Eks need pidevalt muutuvad asjad ole sellised revolutsioonilised asjad. Mõnikord ongi niimoodi, et ühiskonnas midagi muutub väga revolutsiooniliselt ja võib-olla ka halvasti. Aga konservatiive ja tradi... Loe lähemalt

09.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:02 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) kolmas lugemine

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh! Hea Aivar, mul on selline küsimus. Vaata, sina oled siin suhteliselt vana olija, erinevalt minust, kes ma olen parlamendis vähe aega olnud. Meil on siin saalis täna väga palju räägitud katuserahadest, kasutades halvustavat sõna "katuseraha". Tegelikult on sellel toetusel ju palju ilus... Loe lähemalt

08.12.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

11:50 Krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (248 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Aitäh! Hea ettekandja! Mul on selline küsimus, et te omaenda sõnadega ütlesite, et pank ei tohiks valida näo järgi, keda teenindada ja keda mitte. Arusaadav, mõistetav. Kuid selle seadusemuudatuse enda sõnastus ütleb väga selgelt, et krediidiasutus on vaba otsustama, keda mitteresidentidest teeni... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur aitäh! Ma veel kord rõhutan, et mitteresident võib olla ka Eesti elanik. Kas nemad kuuluksid siis samuti panga vaba valiku alla?

Loe lähemalt

12:10 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea ettekandja! Kas sa oskad selgitada, miks te olete valinud selle tee, et muuta kodu- ja töökorra seadust, kui meil on olemas rahvahääletuse seadus, mis ütleb väga konkreetselt § 1 kaudu, et hääletamisele saab panna seaduse, põhiseaduse – kõike saab panna hääletamisele. Nüüd te tahat... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Hea Lauri! Kas sa saad ise aru, et selle puuduse, mida te tahate oma seaduseelnõuga kõrvaldada, te praegu ise oma seaduseelnõuga realiseerite? Ehk ma tahan öelda seda, et põhiseaduse § 105 – põhiseaduskomisjoni liikmena sa tead seda – ütleb konkreetselt, et seaduseelnõu saab panna rahvahääletusel... Loe lähemalt

07.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:23 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele muuta Eesti alus- ja kooliharidus ühtseks ja eestikeelseks" eelnõu (243 OE) esimene lugemine video-link-logo

Paul Puustusmaa:

Aitäh! Hea kolleeg, see kõne oli ääretult hea! Väga tore ja ilus kõne oli, ma kuulasin seda, suu ammuli. See oleks nagu EKRE haridusprogrammist maha kirjutatud. Väga tore, väga palju statistikat, näiteid – meeldiv. Aga samas ma pean ütlema, et siin peab eraldama kaks asja: üks asi on see kõne ja ... Loe lähemalt

Paul Puustusmaa:

Suur tänu! Hea ettekandja! Ma küsin nüüd selle nurga alt, et ma eelnevalt kiitsin Signet, et tal oli väga hea kõne tekst, mida on hea toetada. Ja kui ma loen selle otsuse pealkirja, siis seda on ka väga hea toetada, aga otsus ise on minu jaoks täiesti arusaamatu. Ma pean seda veel kord rõhutama. ... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee