Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 153 Ava/Sulge kõik
08.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

11:24 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (513 OE) esimene lugemine video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Tõepoolest, sellest ajast alates, kui me selle otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu sisse andsime, on aega mööda läinud. Kogu olukord on praegu maailmas muutunud ja juba väga suures muutumises, ka kogu energeetika paradigma. Me pea... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Siin eelmise sõnavõtja käest ma küsisin ja juhtisin ka tähelepanu sellele, et me elame täiesti teises paradigmas peale 24. veebruari. Ja kõik teised riigid juba mõtestavad oma tegevusi ja käitumisi ja ka energiapoliitikaid ümber. Kui me praegu näeme, e... Loe lähemalt

01.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu täiendav istung Vaata täpsemalt

10:10 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Euroopa julgeolekuolukord seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu" arutelu video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Ma tuleksin sellise teema juurde nagu elanikkonnakaitse. Ukraina sõjaga seoses me kõik mõtleme, et mis saab siis, kui Eestit rünnatakse: kuidas me peaksime toimima, kuhu varjuma, kui pommid lõhkevad? Meil ju metroosid ei ole. EKRE tõstatas juba eelmises ... Loe lähemalt

23.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:06 Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõu (511 SE) esimene lugemine video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Me oleme näinud juba olukorda, kus valitsuse määrusega kehtestatud raamistikus sai üks amet – Terviseamet ühte seadust tõlgendades ühte ettevõtjat kogu riikliku sunniaparaadi abil poolsurnuks menetleda. Ja selle seadusega antakse järgmisele ametile veel ... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Tõepoolest, me arutame eelnõu, mis pealkirja järgi on nii nunnu ja ilus: toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadus ehk puuetega inimestele paremate tingimuste loomine. Mis võiks meil selle vastu olla? Aga me ju oleme näinud, et tegelikult ka NETS‑i ra... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

... mingi makseterminali olemasolu või mitteolemasolu kontrollimiseks?

Loe lähemalt

21.02.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:06 Arupärimine kõrghariduse rahastamise kohta (nr 112) video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Jaa, mul on selline protseduuriline küsimus. Lugupeetud eesistuja! Te tegite Riigikogu liikmele Peeter Ernitsale märkuse, et ta õhutab Riigikogu kõnepuldist vaenu. Esiteks ma tuletan meelde, et Riigikogu liige on oma arvamuses vaba. Ja teiseks, see on väga tõsine süüdistus ja kui te niimoodi ütle... Loe lähemalt

16:14 Arupärimine rikkumisest teavitamise seaduse eelnõu kohta (nr 114) video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja, lugupeetud Jüri Ratas! Ma vabandan, et ma tõesti siin võib-olla segasin istungit ja rääkisin, aga mul oli väga põhimõtteline teema arutada Helir-Valdor Seederiga. See puudutas konkreetselt eelmise päevakorrapunkti juures minu tõstatatud küsimust, millele te ei vastanud põhim... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! Hea valitseja! Te ütlesite, et Maris Lauri andis meile põhjaliku ülevaate esimesel lugemisel. Tegelikult see nii ei olnud. Esiteks, ta ei andnud meile põhjalikku ülevaadet, vaid vassis ja valetas. Ta jäi vahele Riigikogu puldist valetamisega, kui ta ütles, et vihakõneseadusega valitsus ei ... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! Ma tegelikult ei taha üldse pikalt teha ega kaua oma küsimust formuleerida. Meie valitseja oleks võinud seal puldis ikka ilusti edasi olla. Aga tulen tagasi selle juurde, mida te ütlesite, et teie ei sekku, et küsija küsib nii, nagu tema küsib, ja vastaja vastab nii, nagu tema vastab, teie... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! Kuna mind sõnavõtus mainiti, siis ma teeksin sellise väikese märkuse, et Maris Lauri mitte ei valetanud ainult vastates siin teatud küsimusele vihakõneseadusega seoses, vaid ta valetas ka selle eelnõu kohta. Seda saab samuti stenogrammist järele vaadata. Ta nimelt ütles seda seadust kommen... Loe lähemalt

18:31 Arupärimine põhikooli lõpueksamite lävendi kaotamise kohta (nr 118) video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Mina olen nagu eelküsijagi seda teemat käsitledes mõnevõrra segaduses. Te olete ise sellele kõigele nii printsipiaalselt vastu olnud, teie erakond oli vastu. Ma mäletan, kuidas me kultuurikomisjonis minister Repsile samasuguseid küsimusi esitasime. Te is... Loe lähemalt

14.02.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:20 Arupärimine energiaarvete hüvitamise kohta (nr 108) video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Ma tulen ühe punkti juurde tagasi, mida te enne oma vastuses ütlesite. Te lugesite ette Siim Kallase kodanike riigi manifesti ja ütlesite, et kirjutate ja ka teie valitsus kirjutab sellele igas punktis alla. Siin räägitakse riigist, mis ei sori kodani... Loe lähemalt

17:52 Arupärimine tegevusplaani kohta Venemaa sõjalise kallaletungi korral Ukrainale (nr 110) video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Oma sissejuhatavas kõnes te ütlesite, et teie soov on, et me saaksime asjadest ühtemoodi aru. Ja tõepoolest, see on ka meie soov. Sellepärast ma küsin uuesti selle 380 miljoni kohta, mis teie sõnul valitsus on täiendavalt – täiendavalt! – eraldanud ka... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: ... ja seegi reservfondist. Loe lähemalt

09.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:15 Haridus- ja teadusministri 2022. aasta ülevaade valdkonna strateegilistest arengutest video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! On tore, et me siin oleme avanud arutelu, mis osas saab või tohib kasutada nõudlikkust kui hariduspoliitika instrumenti. Ja ma tänan, et te tõite siin näite oma elust, koolist, kus te kasvasite üles ja õppisite, kuna saite kaardikepiga vastu sõrmi. Noh, ... Loe lähemalt

18:57 Võrdse kohtlemise seaduse ning kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (519 SE) esimene lugemine video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Te ütlesite just natuke aega tagasi, et te ei võtnud sinna diskrimineerimise nimekirja sotsiaalset staatust, kuna seda ei saa üheselt sisustada. Aga kuidas te olete sisustanud siin nimekirjas oleva seksuaalse orientatsiooni, kui seda ei olegi võimalik ju... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! Kuidas te olukorras, kus praegune valitsus on inimeste põhiseaduslikke õigusi seoses koroonapiirangutega järjest ja järjest rikkunud ja seda on ka kohtud juba kinnitanud, saate selle valitsuse liikmena üldse rääkida efektiivsest kaitsest diskrimineerimise eest, kui see valitsus on lülitanu... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Jaa, aitäh! Mul on selline protseduuriline küsimus. Meil tegelikult esitatakse siin praegu kas meelega keeleliselt valesti sõnastatud eelnõu või on sellel nagu päriselt ka mingi tagamõte. Ma tahan selgust saada. Meil on see nimekiri siin, kõik on ilusti üles loetud, eks ole, et rahvusest, etnilis... Loe lähemalt

09.02.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:27 Demokraatia video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Jaa, ma saan aru, et see on siiski minu küsimus. Hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Minu küsimus on demokraatia kohta. Me oleme harjunud, et Eesti on demokraatlik riik. Ja õnneks veel ongi, kuigi teie valitsuse käpardlikkus kriisidega hakkamasaamisel on ilmselgelt põhjus, miks te olete järjes... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! See on muidugi – vastata küsimusele küsimusega ja hiilida kõrvale vastustest, mis on tegelikult väga põhimõttelised ... Minu küsimus oli demokraatia kohta ja ma ikkagi küsin edasi. Juhin tähelepanu sellele, et meil on äärmiselt tõsine probleem demokraatliku ühiskonnakorralduse seisukohast.... Loe lähemalt

08.02.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! Head kolleegid! Kuna maapiirkondades koolide sulgemine ei ole ainult Haridus- ja Teadusministeeriumi probleem ja ka muu, mis sellest tuleneb, ja kuna kõiki tasemeid hõlmava kooli olemasolu maapiirkondades ei ole kaugeltki ainult õppetegevuse küsimus, see on laiemalt võttes elukvaliteedi [k... Loe lähemalt

07.02.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:57 Arupärimine sõjalise abi kohta Ukrainale (nr 105) video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Te ütlesite, et valitsus on täiendavalt kaitsekulutusteks eraldanud 380 miljonit. Me oleme siin pikalt üritanud mõelda ja aru saada ning äkki te selgitaksite, millistest selle aasta riigieelarvelistest vahenditest see täiendav eraldis tehti. Seda ei o... Loe lähemalt

18:34 Arupärimine valmisoleku kohta COVID-19 nakkuse edasise levikuga toimetulekuks (nr 96) video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Täna tuli uudis, et Terviseamet tegi ettepaneku, et kõiki positiivse kiirtesti saanuid enam ei PCR-testita. Kui inimene on haige, jääb ta koju ja küsib lihtsalt perearstilt töövõimetuslehe. Aga me tegelikult teame, miks kõik need inimesed, kes vähegi enn... Loe lähemalt

26.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

18:08 Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (504 SE) esimene lugemine video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Seda seadust tutvustades te tõite sellise näite elust enesest, et see oleks justkui see seadus, millega me saaksime hakata pahatahtlikke lastekaitsjaid vahele võtma. Ma toon ka ühe näite elust enesest, eks ole, täpselt samamoodi. Siin, selles sisukokkuvõ... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! Lugupeetud minister! Me teame, et te valmistate oma ministeeriumis juba ette ka Euroopa poolt meile pealesurutavat vihakõneseadust. Aga kui tänane seadus ja teie plaanitav vihakõneseadus meie seadusandlikus ruumis koos toimima hakkavad, siis on täiesti selge, et me saame näha sellist nõiaj... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Jaa, mul on protseduuriline teadaanne, et lugupeetud minister praegu puldist valetas. Ja valel on täpselt nii lühikesed jalad, kui kaugel on telefonis Google. Võtame lahti ja siin on järjest: "Justiitsminister Maris Lauri: vihakõneseadus tuleb koos vanglakaristusega"; "Vihakõne‑, täpsemalt vaenuk... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! Ma ikkagi kinnitan veel kord üle, et need on justiitsminister Maris Lauri sõnad: vihakõneseadus tuleb koos vanglakaristusega. Ta on seda ise öelnud ja seda on terve internet täis. Nii et mul on tegelikult protseduuriline ettepanek, et koalitsiooni juhtiv erakond Reformierakond, kelle minis... Loe lähemalt

23:03 Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE) esimene lugemine video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! See on kahtlemata väga hea eelnõu. Aga ma lihtsalt viskan õhku mõtte. Selle seaduseelnõuga me pikendame loovisikute sotsiaalse kaitse tagamiseks toetusperioodi aasta võrra koroonapiirangutest tingitud raskete sotsiaal-majanduslike olude tasandamiseks. Ag... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head Riigikogu liikmed! Kõik, kes meid praegu veel sellest hilisest tunnist hoolimata internetis jälgivad, ja eriti inimesed, keda see seadusemuudatuse eelnõu isiklikult puudutab, ehk kõik loomeinimesed, keda Kultuuriministeeriumi andmetel on üle 10 000! 

Se... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Me  peaksime võimalikult kiiresti loobuma kõigist koroonapiirangutest. Me peaksime loobuma eelkõige siseriiklikult koroonapassisüsteemist, mis ei anna enam mingit efekti, küll aga on löönud sügavaid haavu meie ühtsustundesse, mis hävitab meie ettevõtlust, loomemajandust, kultuuri ja juba ka meie ... Loe lähemalt

26.01.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:25 Ebavõrdse kohtlemise põhjus energiakulude hüvitamisel video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Tõepoolest, te olete lõpuks saanud aru, et toetused ei tee kedagi õnnelikuks, seda oleme ka meie kogu aeg rääkinud. EKRE on pakkunud juba oktoobrist alates kolme lahendust, mis tooks energiahinnad alla kõigil ja kellelegi poleks toetusi vaja makstagi.... Loe lähemalt

12:53 Kärped video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Eelmisele küsimusele vastates te kahetsusväärselt kasutasite valeväidet, et meie ei taha inimesi aidata ega toetada. Kuulge, inimesed ju vaatavad seda ülekannet, nad nägid ja kuulsid väga hästi, mida ja kuidas ma küsisin. Nii et lihtsalt soovitus: ärg... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

... ka inimelude hind?

Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Jaa, vabandust! See on fakt, et teehoolduse raha selle aasta eelarves Maanteeameti real on kõvasti vähendatud. See on fakt. Ja loomulikult alustasite mu eelmisele küsimusele vastamist juba jälle valedega. See kõik on juba ümber lükatud ja rahandusvaldkonda tundvad inimesed on ka seda juba teinud,... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! Ma klaariks natuke ära selle, kuidas öelda, oma kehakeele. Lugupeetud peaminister sai tõenäoliselt mu kehakeelest natuke valesti aru. Ma tõlgin: ma tegelikult tahtsin, et ta räägiks, räägiks, räägiks. Me alati väga hea meelega kuulame kõike, mida tal on öelda, ja sealt tuleb vahepeal selli... Loe lähemalt

25.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele luua koroonaviiruse vastu vaktsineerimise kõrvalmõjudest tekitatud kahjude hüvitamise fond“ eelnõu (482 OE) esimene lugemine video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Meil on täna siin jah kaks n-ö ühesuguse teemaga seaduseelnõu laua peal ja see on selles mõttes väga hea näide sellest, kuidas valitsus on algul eitanud, aga pärast seda, kui opositsioon on hakanud ikkagi asjadest rääkima, nii nagu need asjad on, nii n... Loe lähemalt

11:22 Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE) esimene lugemine video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Ekspressis oli just suur lugu noorest naisest, kes vaktsiini tagajärjel kaotas oma tervise. Ja neid inimesi on tegelikult väga-väga palju. Siiani on olnud seisukoht, mis põhineb usul. Öeldakse lihtsalt: me ei usu, et see on põhjustatud vaktsiinist. Ja er... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: ... polkovniku leskedeks või lamemaalasteks. Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! Tegemist on loomulikult väga suure sammuga edasi sellest olukorrast, kus me siiani oleme olnud, ja ma lihtsalt tahaks teada, kuidas see protsess hakkab välja nägema. Kui te ütlete, et ka tagasiulatuvalt, siis kuidas seda põhjuse-tagajärje seost ikkagi patsiendi huvidest lähtuvalt tagantjär... Loe lähemalt

24.01.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:08 Arupärimine energia hinna tõusu kompenseerimise probleemide kohta (nr 98) video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Õhtulehes on artikkel "Memmeke lõdiseb 15kraadises toas". See on sissejuhatus teemasse, millele kõrgete energiahindadega seoses pole üldse tähelepanu juhitud, aga mis ilmselgelt on üks tõsine komponent energia tarbimise, energiadefitsiidi ja kõrgete e... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme: Ja kes vastutab? Loe lähemalt

18:06 Arupärimine Politsei- ja Piirivalveameti teenindussaalide tööaegade kärpimise kohta (nr 103) video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Tänase arupärimise sisuline teema on kärped, mida praegune valitsus teeb järjest ja järjest meie inimeste igapäevaelu, toimetuleku, julgeoleku ja teenuste arvel, aga ka tervise ja elude arvel. Just tuli uudis, et teie haldusalas lasti kokkuhoiu nimel lah... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

... säästa riigieelarve raha ja suurendada näiteks elupäästevõimekust?

Loe lähemalt

20.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (466 SE) teine lugemine video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! Ma küll ei ole sotsiaalkomisjoni liige ja seetõttu ma ei tea täpselt, mida seal räägiti, aga ma kuulan seda debatti siin. Ma küsin teie käest ühe väga põhimõttelise küsimuse. Äkki te põhjendate, miks on hea, et erakorraline pensionitõus tuleb just aastal 2023 ja mitte varem? Me siin Riigik... Loe lähemalt

19.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:02 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE) teise lugemise jätkumine video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea Riigikogu aseesimees! Lugupeetud ettekandja! LEADER-i [tegevus]grupid on võrgustik, mille kaudu siiani anti toetusi peamiselt külakiikede ja külaplatside rajamiseks. Kas selle üleminekuperioodi pikendamisprotsessi käigus on lootust, et LEADER-meetmete alt edaspidi toetatakse rohkem ka ... Loe lähemalt

14:57 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus julgeolekuolukorra kohta video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! Mulle jäi siin kõrvu see, et minister võib olla kas loožis või istuda seal tagapingis. Aga ma mäletan, kui Mart Helme oli siseminister ja ta oli siin saalis, siis kolleegid vist Reformierakonna fraktsioonist tõstatasid küsimuse, võib-olla isegi peaminister, kes tookord ei olnud muidugi pea... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Ma kuidagi ei taha seda protsessi venitada. Aga teie ütlesite, et valitsuse liige on Riigikogu saalis ja see on praegu täiesti lubatud. Jällegi, miks siis, kui Mart Helme, ma tuletan meelde, siseministrina oli ka valitsuse liige, tõstatati tema puhul see küsimus, et ta on kõrvaline inimene, kui t... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister, ma tänan selle eest, et te tulite ja oma ettekande tegite. Aga te ütlesite korduvalt, et ei iial enam üksi. Siiani oleme tundnud, et ka Saksamaa on olnud meie liitlane, ja ta ongi olnud. Aga vaadates olukorda, kus Saksamaa ei lubanud eile Briti relvad... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Jaa, ma ikkagi tuleksin selle teema juurde tagasi. Hea kolleeg Helir-Valdor Seeder üritas juba alguses aru saada, mis funktsioon on lugupeetud kaitseministril, kes on saalis, ja vastus oli, et ta lihtsalt istub siin. Aga nüüd me oleme jõudnud arusaamisele, et tal on siiski sõnavõtt plaanis. Seda ... Loe lähemalt

18.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:03 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus elektrituru olukorrast video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh hea, eesistuja! Lugupeetud peaminister! Te tegite siin suuri sõnu energeetika tulevikust ja kriisides ühtehoidmisest, aga lahendada tuleb olulisi detaile. Näiteks mitmel töökohal töötavad üksikemad, meditsiiniõed, klienditeenindajad, tegelikult väga paljud eesliinitöötajad, kes töötavad mit... Loe lähemalt

17.01.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:21 Arupärimine eramajade ahjuküttest loobumise soodustamise kohta (nr 99) video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Hea eesistuja! Ma siin kuulan ja tegelikult te ju räägite praegu hetkeolukorrast, te ütlete, et kõik see on spekulatsioon jne. Tegelikult see ei ole spekulatsioon, seepärast et me ju teame, et Euroopa Komisjoni poolt, rohepöörajate poolt liikmesriikidele peale suruta... Loe lähemalt

16:58 Arupärimine tõsiste muutuste kohta lasteaiahariduses (nr 106) video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! Hea minister! Lugupeetud eesistuja! Siin õppekavas muu hulgas me räägime sellest, et me käsitleme mingeid teemasid selleks, et me peame lastele selgeks tegema, mis on need ohud. Siin õppekavas on muuseas ka sees, et lapsed ei pea enam teadma, kas nad on poisid või tüdrukud. Küll aga peavad... Loe lähemalt

12.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:06 Rahvatervishoiu seaduse eelnõu (486 SE) esimene lugemine video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Ma siiski tuleksin selle teema juurde tagasi, mida siin on, nagu te ütlesite, kümme korda, aga praeguseks vist juba 12 korda käsitletud. Ma olen neid küsimusi ja vastuseid siin kõiki kuulanud, aga ma siiski küsin veel kord üle.

Me ju teame, mis sel... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Hea eesistuja! Lugupeetud minister! See seaduseelnõu on selline ametnike kokkukirjutatud paras lingvistiline mets. Ma siin loen ja vaatan ning tahaks natukene tähte närida ja küsida, millest siis selline terminoloogia. Selle seaduse nimi on rahvatervishoiu seadus, ilusti-kenasti on see meil kirja... Loe lähemalt

12.01.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:13 Elektri hind video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Me oleme siin Riigikogus tegelikult kaks päeva püüdnud teid saada siia rääkima valitsuse plaanidest ehk sellest, mida te kavatsete ette võtta energiakatastroofi tingimustes. Ma kasutan meelega sõna "katastroof", sest see peegeldab väga hästi ol... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Jaa, aitäh! Aitäh nende vastuste eest! Aga ma lihtsalt markeerin ära sellise arvamuse: kõik see, millest te rääkisite, on põhimõtteliselt ikkagi kõigepealt raha kokkukorjamine ja siis, ütleme, mingite taotluste alusel selle laialipudistamine. See võib küll olla abiks, aga see on kohutavalt aeglan... Loe lähemalt

11.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

11:15 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele "Negatiivse koroonatesti aktsepteerimiseks nakkusohutuse tõendina"" eelnõu (484 OE) esimene lugemine video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kui koolides on õpilaste laustestimine ennast väga hästi õigustanud – see kogemus on meil nüüdseks olemas ja see on ka olnud ju tegelikult sellesama valitsuse otsus – ja andnud väga hea tulemuse, siis mis võib olla põhjus, miks valitsus kõigile Eesti i... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! See istung, mida te praegu siin kirjeldate, toimus tegelikult ju eelmisel aastal. Siis polnud omikron meile veel saabunud. See [tüvi] on, olgem ausad, loonud täiesti uue olukorra. Ka teadlased on seda öelnud ja nüüd kordavad juba iga päev, et vaktsinee... Loe lähemalt

10.01.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea istungi juhataja! Ma tegelikult natukene tunnen teile kaasa, sellepärast et te praegu vastate nendele küsimustele. Tegelikult peaks [siin] Hanno Pevkur olema praegu, kuna tema oli tookord puldis ja surus need otsused, mille kohus on tunnistanud seadusvastaseks, siin saalis läbi. Aga ku... Loe lähemalt

13.12.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:01 Istungi rakendamine video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Jaa, aitäh! Kuna te puudutasite seda – olete nüüd juba vähemalt kaks korda rääkinud –, et me peame lähtuma sellest, kuidas komisjonid on meile mingid eelnõud siia saali toonud, ja olete põhjenduseks toonud, et on aasta lõpp ja jõulud, siis mina küsin, kas siis komisjonil, mis peaks reguleerima se... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! Ma saan aru, et teie esindate juhatuse seda poolt ja seda seisukohta, mis on selle eelnõu meile siia saali erandkorras menetlemiseks toonud. Aga ma küsin – kuna mul ei ole praegu võimalust küsida ja me võib-olla ka nii detailselt ei aruta asju, mis teil juhatuses toimub –, milline oli kolm... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! Tõepoolest, kui me nüüd hakkame seda hääletama siin, siis me ei hääleta mitte nende eelnõude sisu üle, vaid hääletame protseduuri üle, selle menetluskorra üle. Siinkohal mul ongi täiesti tõsine mure. Kui me nüüd laseme järjekordselt selle [läbi, siis] see ei muutu enam mitte lihtsalt käkik... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh! Te ütlesite sellised väga põhjapanevad sõnad, et Euroopa Liit, see ongi nagu meie. Aga ma siiski ütleksin, et see peaks olema kahesuunaline. Paraku ma näen nii selles küsimuses, mida me siin praegu arutame, kui ka direktiivide puhul, mis pidevalt tahaksid olla ülimuslikud meie põhiseaduses... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Jaa. Ma saan muidugi aru, et siit saalist esitatakse teile või üldse kõigile, kes on parasjagu seal puldis, teinekord lihtsamaid küsimusi või keerulisemaid küsimusi ja ka küsimusi, millest on võib-olla teatud hetkel raskem aru saada või kergem aru saada. Aga tõepoolest, ühele Kalle Grünthali pika... Loe lähemalt

16:29 Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa poliitiline avaldus energiahindade kohta video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Euroopa Liidu asjade komisjoni dokumendist Euroopa Ülemkogu kohtumiseks, mis toimub just nüüd ja kus peaminister praegu viibib, saab lugeda selge sõnaga neljanda alajaotuse, energiahindade alajaotuse alt, et Euroopa energiaturu regulaatorite agentuuri tu... Loe lähemalt

09.12.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:06 Kultuurikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kõrghariduse roll, kvaliteet ja rahastamise alused" arutelu video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Praegune valitsus ei ole midagi teinud energia hindade ülikiire kasvu pidurdamiseks ja neisse sissekirjutatud ideoloogiliste komponentide ärakaotamiseks või siis vähemalt vähendamiseks. Aga me teame, et elekter ja investeeringud tuleb samuti katta riig... Loe lähemalt

08.12.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:02 Vaktsineerimine video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister Aab peaministri ülesannetes! Minu küsimustel on kaks märksõna, esimene on laste vaktsineerimine. Ma tegelikult oleksin tahtnud neid küsida minister Kiigelt või peaministrilt, aga kuna neid meil täna siin ei ole, siis ma palun, et äkki teil on mingi... Loe lähemalt

Helle-Moonika Helme:

Aitäh vastuse eest! Me teame küll, kuidas praegune valitsus seda vabatahtlikkust väga osavalt piirangutega reguleerib. Täiskasvanute ja teismelistega on kõik juba ilusti-kenasti läbi katsetatud, kuidas vaktsineerimistõendiga saab piirata nende ligipääsu [teatud kohtadele], eriti sellist sotsiaals... Loe lähemalt

12:27 Inimeste toimetulek video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud sotsiaalkaitseminister! Küsimus on inimeste toimetulekus. Eelnevad vastused ja ka hea kolleegi küsimused puudutasid suuresti neid inimesi, kes on juba praegu nende hulgas, kes tulevad halvasti toime. Aga seoses energiahinna tõusuga me näeme juba praegu, kuidas sii... Loe lähemalt

13:09 Kõrgete energiakulude vähendamine video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Me teame suurte energiakulude olemasolust praegu seda, oleme sellest juba rääkinud, et sellel, mis toimub Nord Pooli börsil, on väga oluline osa. Ma küsiksin ühe väga konkreetse küsimuse, mis mul tekkis eile, kui ma vaatasin ERR-i "Esimest stuudiot", kus... Loe lähemalt

13:22 Rahvatervishoid video-link-logo

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Meie teame, mis selle plaanitava eelnõu punkti taga tegelikult on, aga seletage nüüd inimkeeli Eesti inimestele lahti, mida tähendab sooline ebakõla, soolise ebakõla püsivus. Kas me räägime tegelikult transsoolisusest, soo muutmisest, soo muutmise operat... Loe lähemalt

07.12.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:50 "Eesti digiühiskonna arengukava aastani 2030" arutelu

Helle-Moonika Helme:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! See oli hästi ilus jutt, mis te ette kandsite, mis te rääkisite. Tõepoolest, kiire internetiühendus igal pool, igas Eesti nurgas on ülimalt oluline. Ma jätkan hea kolleegi Jüri Jaansoni küsimust, kes küsis viimase miili kohta, aga mina küsin hästi konkre... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee