Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 117 Ava/Sulge kõik
14.02.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kuna julgeolekuolukord on tõsine, siis tuleb ikka sellel teemal aru pärida. Täna esitan peaministrile grupi [Eesti] Konservatiivse Rahvaerakonna saadikute nimel arupärimise, mis puudutab julgeolekupoliitika aluste uuendamist. Eelmised julgeolekupoliitika... Loe lähemalt

Leo Kunnas: Annan ikka. Loe lähemalt

Leo Kunnas: Kindel-kindel. Loe lähemalt

16:36 Arupärimine personalikao kohta riigikaitse valdkonnas (nr 109) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Te selgelt põhjendasite põhjust, miks lõpuks kaitsekulud ikkagi suurenesid ja jõudsid 2,31% ja 249,6 miljoni tasemele. Aga minu küsimus oli ju selle kohta, millest tulenes see vahepealne kevadine proportsionaalne kärbe, mis tõi kaasa kõik need koondamis... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Ma küsiks kolm minutit kohe lisaaega ka.

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Jah, 412 oli see arv novembri lõpu seisuga ja see kasvas siis 459‑le. See puudutab tegevväelasi. Siia lisandus 184 tsiviilisikut, mis viis selle arvu sinna 600 kanti. Need arvud on täiesti korrektsed, pärinevad kaitseväelt endalt, kust me neid siis küsisime.

Ma mäletan, kui me olime teenist... Loe lähemalt

17:52 Arupärimine tegevusplaani kohta Venemaa sõjalise kallaletungi korral Ukrainale (nr 110) video-link-logo

Leo Kunnas:

Tänan, austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Kahtlemata on see arupärimine kõige tõsisem nendest, mille ma ise olen koostanud. See on järjekorras juba neljas ja puudutab meie tegevusplaani Venemaa sõjalise kallaletungi korral Ukrainale. Me esitasime selle 24. jaanuaril ja on väga positiivne... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Head kolleegid! See on üsna kompleksne arupärimine ja tegelikult see oligi sellisena mõeldud, et kogu Riigikantselei ja ministeerium saaksid nende küsimuste kallal põhjalikult töötada. Me ei eeldagi, et kõikidele küsimustele nüüd vastused saame.

A... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Jaa, tänan! Ega mul muud ei olegi, proua peaminister, kui et me oleme sellises olukorras, kus on vaja lihtsalt otsuseid teha. Tehke neid! Ressursse on vaja, eraldage neid, ja me jõuame edasi! 

Loe lähemalt

09.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:15 Haridus- ja teadusministri 2022. aasta ülevaade valdkonna strateegilistest arengutest video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Kuna igal saadikul on ainult üks küsimus, siis selle küsimuse ma esitan nüüd kolleeg Kert Kingo palvel tema küsimuse jätkuna. Ta tõi välja oma valimispiirkonna Avinurme ja Mustvee gümnaasiumi ja vahemaad Jõgevale ja Rakveresse, et Avinurmest on näiteks 48 ... Loe lähemalt

08.02.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE) teine lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid!

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Oleme jõudnud teisele lugemisele riigikaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõuga. Eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 2021. aasta 13. septembril. (Juhataja helistab kella.) Tuletan meelde, et selle eelnõu põhisisu oli sundkoormiste seaduse liitmine riigikaitseseadusega, ja veel mõningad väi... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

See oligi üllatavalt üks suuremaid vaidluspunkte. Mida me selle nelja liikme muudatusettepanekus taotlesime? Me püüdsime seal formuleerida seda mõistet, kuna demobilisatsioon mõistena on ka põhiseaduses lausa kirjas, et Riigikogu kuulutab välja mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni. Loomulikult põ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Jaa, ma püüdsin seda ajaloolist pretsedenti siin avada. Tõesti, 1918. ja 1919. aasta talvel me rekvireerisime ja sõime ära osa seemneviljast, mille me [pärast] andsime tagasi. Selline juhtum on meil ajaloos olnud. Kas seda uuesti vaja läheb? Mul on seda raske öelda. Tulevikusõda on selline, et ük... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Jah. Kaitseressursside Amet või Kaitsevägi ei saa täna, kui meil ei ole sõjalist valmisolekut tõstetud või kõrgendatud, meil ei ole sõjaseisukorda välja kuulutatud, midagi teha. Esimene olukord, kus seda saab hakata tegema, on valmiduse tõstmine ehk siis, kui Vabariigi Valitsus otsustab tõsta sõj... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Jaa, sellepärast me selle seitsme päeva klausli üldse välja võtsimegi. Meil ei ole nüüd selle redaktsiooni järgi, mis me loodetavasti vastu võtame, ajalist piirangut. Füüsilise isiku toiduvaru kallale põhimõtteliselt Kaitseväe [toitmise] või mingil muul eesmärgil ei saa minna. Põhimõtteliselt mit... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Siin seaduses nüüd õnneks on küll see põhimõte fikseeritud, et kõik tuleb tagasi anda, võrdväärselt kompenseerida või mõistlikult hüvitada. Need põhimõtted on õnneks siia sisse pandud. Aga sellesama demobilisatsiooni küsimuses mul tegelikult ei ole sulle head vastust, sest me ei ole seda üheselt ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Jaa. Siin selgelt Kaitseministeeriumi esindaja ja Kaitseväe esindaja kaitsesid puhtalt sõjalise vajaduse vaatepunktist seda üsna hästi, ütleks niiviisi. Aga sa tõid õigesti välja, et siin on ka teine vaatepunkt ehk riik ja riigi majanduse funktsioneerimine. Meil väitlusteema oligi see, et jah, li... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Jaa. See oli kompromiss selles mõttes, et praegu me tegime komisjonis otsuse, et me jätame Kaitseliidu temaatika hetkel üldse kõrvale, läheme selle juurde kas siis valmisoleku seaduse käsitlemisel või jõuame sinna pärast seda, kui see on tehtud. Kaitseliidu keskjuhatuse seisukoht, ma lugesin enne... Loe lähemalt

07.02.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:09 Arupärimine Eesti jõupingutuste kohta Ukraina toetuseks ning liitlasvägade kohaloleku suurendamiseks Baltikumis (nr 100) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Head kolleegid! Arupärimisi on teatavasti kahte liiki või sorti. Kuna 20 istungipäeva on vastamiseks aega, siis osa tähtsus raugeb ja nad saavad vastuse või nad ei ole enam aktuaalsed, ja on teised, mille tähtsus hoopiski kasvab. Loodetavasti kuulub ka ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Küsin veel kord üle. Teise [küsimuste]ploki viimane küsimus, niinimetatud tripwire- ehk päästikukontseptsioon. Küsisin teie hinnangut, küsin nüüd veel korra üle, sest ei saanud vastust. Kas praeguses julgeolekuolukorras on see päästikukontsepts... Loe lähemalt

Leo Kunnas: Küsiks kolm minutit lisa ka kohe. Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Head kolleegid! Analüüsin nüüd natuke vastuseid ja mõtleme edasi, mida veel saab teha.

Mis puudutab kolme Balti riigi [tegevuse] koordineerimist, siis võib-olla meie poliitika muutuks palju jõulisemaks, kui kaasaks ka Poola, sest Poolal ja Balti r... Loe lähemalt

16:57 Arupärimine sõjalise abi kohta Ukrainale (nr 105) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Jätkame sealt, kus pooleli jäime. Eelmise aasta 30. detsembril teavitas ERR Kaitseministeeriumile viidates, et Eesti kavatseb anda Ukrainale sõjalise abina tankitõrjesüsteemi Javelin rakette ja 122‑millimeetriseid haubitsaid koos moonaga. Ukraina muidug... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Head kolleegid! Analüüsime natuke vastuseid.

Jah, Javelini rakette võiks loovutada, Ukrainale on neid väga vaja, aga see eeldaks seda, et viivitamatult tellitakse sama kogus asemele ja see tuleb Vabariigi Valitsuse reservist, see ei ole arengukava... Loe lähemalt

26.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:05 Riigipiiri seaduse muutmise eelnõu (489 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Urmas! Kommenteeriks ka seda väidet, et julgeolekukaalutlustel ei saa keelduda rahvusvahelise kaitse taotluse vastuvõtmisest. Poolakad, leedulased ja lätlased on kõik seda ometi teinud. Käisin eelmisel nädalal Lätis. Lätlased mainisid, et rändesurve keskendub praegu... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Urmas! Gerassimovi doktriini järgi võib relvaks muuta mida iganes. Kui me kasutame näiteks termineid "infosõda" ja "kübersõda", siis seal ei ole füüsilist vägivalda, keegi ei sure. Võib-olla oleks meil kohane kasutada õiget terminit, milleks on "migratsioonisõda". S... Loe lähemalt

22:23 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea välisminister! Minu küsimus ei käsitle selle seaduse juriidilist poolt, küll selle sisulist mõtet. See küsimus on selline: milliseid sanktsioone on Euroopa Liit valmis rakendama Venemaa suhtes juhul, kui Venemaa teostab otsese sõjalise kallaletungi Ukrainale? Millis... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Aitäh! Mu küsimusel oli ka teine pool, millele te ei jõudnud vastata. Millised oleksid sel juhul Venemaa vastusanktsioonid ja kuidas need võiksid Eestit mõjutada?

Loe lähemalt

26.01.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:15 Kaitseliit video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Kalle! Praeguses julgeolekuolukorras tuleks võib-olla kogu see roheliste ja kollaste üksuste kontseptsioon üle vaadata. Kollaseid üksusi peaks samamoodi püüdma varustada. Selge, et nad ei saa kõike seda, mida rohelised. Aga ole hea, kontrolli üle – see info tuleb Ka... Loe lähemalt

13:18 Õhutõrje arendamise kavad video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Kalle! Seekord ma teen sellise natuke pikema kommentaari. Kunagi, kui meil oli 2009.–2018. aasta arengukava, põhimõtteliselt Andrus Ansipi valitsemisaja esimesel poolel, siis seal oli sõjaaja Kaitseväe [suurus] 42 000 [inimest], ringkonnad, keskmaa õhutõrje, tankid,... Loe lähemalt

24.01.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kuna julgeolekuolukord on tõsine, siis annan üle arvult juba neljanda arupärimise proua peaministrile, mis puudutab tegevusplaani Venemaa sõjalise kallaletungi korral Ukrainale, seda, mis me siis teeme.

Sissejuhatuseks ütlen, et maailma ebademokraa... Loe lähemalt

15:08 Arupärimine energia hinna tõusu kompenseerimise probleemide kohta (nr 98) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Eelmisel aastal tõusis CO2‑kvoodi hind teatavasti järsult. Kas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil on koostatud prognoos selleks aastaks, viieks aastaks ja kümnendi lõpuni, kuidas võiks CO2‑kvoodi hind käituda ehk kui palju... Loe lähemalt

19.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:57 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus julgeolekuolukorra kohta video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Täna on avalikes allikates uudis, et Eesti hangib nüüd 500 Spike SR‑i ehk kahekilomeetrise laskekaugusega tankitõrje rakettlasku, mis on minu arust positiivne uudis. Te ei maininud sellest sõnagi. Kas see kuulub ka selle 380‑miljonilise lisaprogrammi hu... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Hea, Kalle, et said tulla täna siia. Olen nõus, hea peaminister, sinu kõne esimese osaga, kus sa kirjeldasid olukorda, kus me oleme. See ongi väga tõsine ja selge on see, et me peame rohkem pingutama. Ka see initsiatiiv, et panna riigikaitsesse lisa jär... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Mida me siis saaksime ja jõuaksime ära teha? Kui me vaatame neid võimelünkasid, siis keskmaa õhutõrje on muidugi esimene, millest me oleme rääkinud ja mille kohta ka riigikaitsekomisjon on teinud Vabariigi Valitsusele kirja, et me peaksime seda tegema. Me peaksime seda tegema kineetilise võimekus... Loe lähemalt

18.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud peaminister! Esitan 18 EKRE fraktsiooni liikme nimel arupärimise peaminister Kaja Kallasele. [Arupärimise] teema puudutab personalikaost riigikaitse valdkonnas. Eelmise aasta 11 kuu jooksul, ehk siis 1. jaanuarist 1. detsembrini vabastati Kait... Loe lähemalt

10:03 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus elektrituru olukorrast video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Minu küsimus ei puuduta küll tänast teemat, aga see puudutab praeguse kobarkriisi ühte teist olulist komponenti, nimelt julgeolekukriisi. Kas valitsusel on nüüd plaanis mingid meetmed sõjalise riigikaitse, sisejulgeoleku või laiapõhjalise riigikaitse mu... Loe lähemalt

17.01.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:58 Arupärimine tõsiste muutuste kohta lasteaiahariduses (nr 106) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Olen ise kolme lapse isa ja mu laste kasvuperiood langes just nutiseadmete massilise käikutulemise aega. Mul tekkis selline huvitav teooria oma kogemuste ja selle põhjal, mis ma nägin, et selleks, et lapsel tekiks lugemishuvi ja lugemisharjumus, ei tohiks ... Loe lähemalt

11.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

11:15 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele "Negatiivse koroonatesti aktsepteerimiseks nakkusohutuse tõendina"" eelnõu (484 OE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Olen ise topeltvaktsineeritud ja pärast vaktsineerimist koroona läbi põdenud, sama juhtus minu perega. Käisin jõuluvaheajal Itaalias. Meie kõigi käest nõuti 24 tundi kehtivat antigeenitesti, ilma selleta riiki siseneda ei lubatud. Kui me [Eestisse] tagas... Loe lähemalt

10.01.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kuna julgeolekuolukord on tõsine, siis on paslik ka vastavate küsimuste kohta aru pärida. Esitan 14 EKRE fraktsiooni liikme nimel peaminister Kaja Kallasele arupärimise, mis puudutab Eesti sõjalist abi Ukrainale.

30. detsembril teavitas ERR, viidat... Loe lähemalt

16:34 Arupärimine Haridus- ja Teadusministeeriumi ametikohtade kolimise kohta (nr 101) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea minister! Siin oli olulise küsimusena üleval, kus on siis peamaja ja kus on filiaal, on see Tartus või on see Tallinnas. Tegelikult peamaja on seal, kus on juhid. Ehk kui kantsler ja asekantslerid on Tallinnas, siis tegelikkuses on peamaja ju Tallinn... Loe lähemalt

15.12.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:11 Riigikogu otsuse "Ülle Madise õiguskantsleri ametisse nimetamine" eelnõu (488 OE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua õiguskantsler ja õiguskantsleri kandidaat järgmiseks ametiajaks! Kas sündimata lapse õigus elule kuulub inimese põhiõiguste hulka?  Loe lähemalt

13.12.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:01 Istungi rakendamine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 17 saadiku nimel annan peaminister Kaja Kallasele üle arupärimise, mis puudutab Eesti jõupingutusi Ukraina toetuseks ning liitlasvägede kohaloleku suurendamiseks Baltikumis.

Käesoleval aastal on Venemaa juba... Loe lähemalt

16:29 Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa poliitiline avaldus energiahindade kohta video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Te mainisite, et Auvere jaam ei ole mitte plaanilises, vaid avariiremondis. Jaam on ju uus. Küsingi, milline on üldse rikete ja remontide statistika. Mis on põhilised tehnilised probleemid ja mis on perspektiiv? Kas need rikked suudetakse kõrvaldada ja mis... Loe lähemalt

20:04 Vaba mikrofon video-link-logo

Leo Kunnas:

Hüvä päämiis! Hüvä rahvas, kua meid kullõs! Ja hüväq kolleegiq! Ivaril oll' tett sääne kinä jutt valmis, mul valmis juttu ei olõ, a ku kiäki om iistkõnõlõja, sis piäp kiäki olõma ka perräkõnõlõja. Ja ma kõnõlõ sis tuust, et mi täämbä sis küssemiq hüä pääministriprovva ehk Kallase Kaja käest perrä... Loe lähemalt

08.12.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

19:04 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (450 OE) teine lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Minu sõnavõtt puudutab praegu kõiki meie operatsioone Malis, ehk ma ei hakka kahte eraldi kõnet pidama. Ehk Malis on meil kokku kolm operatsiooni, kaks selle eelnõu raames ja üks ülejärgmise, 452 raames.

Igal operatsioonil alati on oma plussi... Loe lähemalt

19:28 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa juhitud sõjalisel operatsioonil sihtüksuses Takuba Malis ja Nigeris (endise nimetusega Prantsusmaa sõjaline operatsioon Barkhane Malis)" eelnõu (452 OE) teine lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu esimene lugemine lõpetati k.a 10. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ehk 22. novembriks kella 10.30‑ks ei esitatud eelnõule väljastpoolt juhtivkomisjoni ühtegi muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teisele lu... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

See ei ole uus trend, selles mõttes, et nii suures saalis kui ka komisjonis me oleme need sisulised asjad eelmistel aastatel ja sel aastal juba esimesel lugemisel läbi arutanud. Ka sinul oli mitu väga olulist küsimust, millest kõigile ma püüdsin vastata nii hästi, kui ma suutsin. Nii et need arut... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Jaa. Immuniteet, selle alla käib isiku arestimise või kinnipidamise immuniteet ja isikliku pagasi arestimise immuniteet, seda ei saa teha. Samamoodi igasugune kohtulik protsessuaalne immuniteet, kõigi ametikohustuste täitmisel öeldu, kirjutatu, või kõige tähtsam, sooritatu kohta. Ehk Mali kohus e... Loe lähemalt

19:37 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu (453 OE) teine lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ka selle eelnõu esimene lugemine toimus k.a 10. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ehk 22. novembriks ei esitatud eelnõu kohta väljastpoolt juhtivkomisjoni ühtegi muudatusettepanekut. Eelnõu ei vajanud ka keelelisi täpsustusi.

Riig... Loe lähemalt

07.12.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:50 "Eesti digiühiskonna arengukava aastani 2030" arutelu

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Andres! Kratt on meie mütoloogias teatavasti olend, kes varastab oma peremehe tarbeks, ja peremees peab selle loomiseks müüma oma hinge. Ehk see on üsna ohtlik olend. Kas see valik selle nime tarbeks on päris hea? See on retooriline küsimus, aga see on seotud minu j... Loe lähemalt

12:25 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse Vabariigi Presidendi valimise korra muutmiseks eelnõu (462 SE) esimene lugemine

Leo Kunnas:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea Marko! Ma väidaksin siinkohal vastu kolleeg Mihhail Lotmanile, kes tõi Soome näite. Selles mõttes, et Soomes on olnud kaks täiesti vastandlikku tendentsi. Esiteks see, et presidendi võimu on Soome põhiseaduses väga oluliselt vähendatud. Praegusel presidendil ... Loe lähemalt

06.12.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:24 "Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030". Ettekanne elluviimise kohta 2021. aastal video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua minister! Siin on tabel "Kuritegevuse tajumine Euroopa Liidus". Siit on näha, et Eesti on väga heal positsioonil, ainult 1% inimestest praegu tajub kuritegevust sellise suure ühiskondliku probleemina. See oli väga teisiti üheksakümnendate alguses, kus s... Loe lähemalt

19:18 Vaba mikrofon video-link-logo

Leo Kunnas:

Hüvä päämiis! Hüvä kolleegiq ja muidoq kullõjaq, kiä mõistva see võro kiilt ja kiä ei mõista! Mul es olõ plaani täämbä tulla kõnõlõma siia, a kui Ivari siin koridori peal näkk’, et sääne asi om, et timäl om sääne ülesannõq, et võro keelen nüüd kõnõlda ja võro keele iist kõnelda, sis mõtli, et või... Loe lähemalt

24.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

21:41 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (410 SE) esimene lugemine

Leo Kunnas:

(Kaugühendus)

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Senised riigisaladuse seaduse versioonid ei ole suutnud takistada väga raskeid riigireetmisi, mis meil on toime pandud, ma pean silmas näiteks Herman Simmi ja Deniss Metsavase juhtumit. Samal ajal ei ole keegi kandnud nende ametisse saa... Loe lähemalt

17.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

18:27 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE) teine lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid ja meie õhtused kuulajad! Kolleeg Urmas Reinsalu tõi oma kõnes hästi välja need kevadised segadused, mis meil olid kaitsekulude ümber. Kaitseministri umbusaldamine ei ole just tavapärane protseduur Eestis, aga see leidis aset. Kas neid segadusi oleks võin... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Teine oluline valdkond on sisejulgeolek. Siseministeeriumi eelarve on väga pingeline ja ei ole imestada, et Siseministeerium ei suuda oma riigikaitseülesandeid täita. Tegelikult vajaks Siseministeerium riigikaitseülesannete täitmiseks nelja aasta jooksul kokku umbes 80 miljonit ehk umbes 20 miljo... Loe lähemalt

10.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

19:53 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa juhitud sõjalisel operatsioonil sihtüksuses Takuba Malis ja Nigeris (endise nimega „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“)" eelnõu (452 OE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kaitseminister! Head kolleegid! Operatsioon Takuba. Härra kaitseminister andis juba üsna põhjaliku ülevaate, aga ma täpsustan ja täiendan seda veel mõningates detailides. Senine operatsioon Barkhane muutub operatsiooniks Takuba ja territoriaalselt laieneb see... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Ma võtan need arengud lühidalt kokku. Mai lõpus toimus Malis sõjaline riigipööre, võimule tuli kolonel Goita koos oma abilistega. Praegu on võim Malis sõjaväevalitsuse käes. Jah, on räägitud sellest, et sõjaväevalitsus peaks järgmise aasta veebruaris andma võimu üle demokraatlikult valitud tsivii... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Sõjalised operatsioonid, milles me oleme osalenud, on loomulikult andnud meile sõjakogemusi. Me oleme saanud kogemusi sissivastastes operatsioonides. Me ei ole saanud operatsioonidel Iraagis, Afganistanis ja mujal küll kogemusi põhilistes lahinguliikides ehk siis kaitse-, viivitus- ja pealetungil... Loe lähemalt

20:19 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu (453 OE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kaitseminister! Head kolleegid! Samatüübilist eelnõu on mul au ette kanda kolmandat korda. Ehk siis võimalik osalemine Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsi... Loe lähemalt

28.10.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukord koroonaviiruse tõrjumisel" arutelu video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja, tänan ka omalt poolt. Kuna see viirus on muteeruva tüvega, siis sellega võitlemine on natuke nagu liikuva sihtmärgi laskmine. See viirus ei ole homme enam see, mis ta oli täna. Te juba tegelikult vastasite sellele küsimusele, mis mul oli valmis mõ... Loe lähemalt

26.10.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:18 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (400 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Jaak! Sa peatusid pikemalt Šveitsi näitel ja rääkisid ka Sloveeniast natuke põhjalikumalt. Aga kuidas on lood Euroopa vanade riikidega? Kas näiteks Saksamaal toimuvad kohaliku omavalitsuse tasemel referendumid või mitte?

Loe lähemalt

25.10.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:03 Peaministri poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Võtke ka minu küsimust kui tagasihoidlikku panust selle kriisi lahendamisse. Doktor Arkadi Popov oli kriisi esimeses etapis praktiline kriisijuht ja sai sellega suhteliselt hästi hakkama. Ütleksin nii, et Tanel Kiik on kahtlemata tore ja hea inimene, ag... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Tänan, hea Jaanus, et sa mu nime mainisid! Ma jään selle juurde, et selle kriisi suurim probleem on praktiline kriisijuhtimine. Kui see oleks olnud tugevam, siis me ei oleks ei eelmise laine ega selle laine ajal selles seisus, kus me praegu oleme. Üldse peaks sellel tasemel seda arutama. Kui siin... Loe lähemalt

17:53 Avaliku teenistuse 2020. aasta aruande ülevaade video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister, tänan kõigepealt ettekande eest! Ettekande leheküljel 18 on märgitud Kaitseväe eriteenistujate ehk siis lepingulises tegevteenistuses olevate isikute arvuks 2938. Ma küsiksin, kui palju neid on Kaitseliidus. Kas Kaitseliidu lepingulised tegevteenistujad on... Loe lähemalt

20.10.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:24 Tsiviilkontroll video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua peaminister! Kevadel, kui oli küsimus võimalikus kaitsekulude kärpimises, siis Kaitsevägi asus seda kiiresti teostama ja sellega seoses koondati päris palju inimesi. Nüüd, loomulikult meie õnneks, on selgunud, et kaitsekulud praegu tõusevad, nad tõuseva... Loe lähemalt

13.10.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:06 Riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Austatud kaitseminister! Riigikaitsekomisjon arutas seda eelnõu enne esimest lugemist oma 27. septembri istungil, kus eelnõu algataja esindajatena osalesid kaitseminister Kalle Laanet ja samamoodi Kaitseministeeriumi õigusosakonna juhataja Margit Gross... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Mis puudutab kõiki neid võimalusi, mis sa tõid oma küsimuse alguses – jätta seitsme päeva toiduvaru, panna inimesed sadade või tuhandete kaupa tööle –, siis tõenäoliselt sõja ajal me teemegi neid asju, kui otse välja öelda, ja veel palju teisi asju, mida sa ei loetlenud. Meil õnneks surmanuhtlus ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

See on sul üsna spetsiifiline küsimus, ma ei ole jurist ega suuda sulle juriidiliselt pädevat vastust sellele küsimusele anda. Aga me soovimegi seda pikemat parandusettepanekute tähtaega sellepärast, et siis me käiksime kõik need detailid läbi ja vaataksime, kas on veel mingeid kohti, mis nõuavad... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Ma ei oska öelda, kellel seal mis roll on. See ei ole ka põhimõtteliselt olnud minu ülesanne välja selgitada, kuidas sellega on. Aga sa tõstatasid õige küsimuse, kui suures osas salastatus nende ülesannete puhul mõistlik on. Ma arvan ise ka – see on minu isiklik seisukoht, mida ka kolm kindralit ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Selle eelnõu menetlemise käigus me komisjonis seda paraku ei arutanud, aga see küsimus loomulikult on oluline. Äsja me ka infotunnis arutasime selle üle, kui kiiresti tuleks piirirajatised valmis ehitada, kui kiiresti seiresüsteemid üles panna ja kui palju meil on inimesi, inimressurssi selleks, ... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee