Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 415 Ava/Sulge kõik
15.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Mailis Reps:

Aitäh! Tahan lihtsalt märkida, et jah, tõesti, meie fraktsioonis on lähikondne, ta ei saa Riigikogu töös osaleda. Aga siin on ka põhimõtteline küsimus, mitu Riigikogu liiget siis peab olema kõrval oma mandaadi kasutamisest. Kõigil, kes soovivad saali tulla, on jätkuvalt see võimalus. Inimesel, ke... Loe lähemalt

Mailis Reps:

Aitäh! Martin Helmel on selles osas, mida me arutasime tol hetkel, kui kevadel seda eelnõu menetleti nii Riigikogus kui ka Vabariigi Valitsuses, suur õigus. Siis me pidime oma arvamuse andma. Aga arutelu käis põhimõtteliselt veidi teise asja ümber ja see oli, mis saab, kui inimesed hakkavad seda ... Loe lähemalt

Mailis Reps:

Aitäh, lugupeetud Riigikogu juhataja! Kas te võiksite selgitada, miks ei või teha kaheks nädalaks otsust, kui selleks on mitme fraktsiooni ettepanek teile juba teada?

Loe lähemalt

Mailis Reps:

Aitäh, lugupeetud Riigikogu spiiker! Siinkohal teen teile ettepaneku võtta vaheaeg ja asja arutada. Kindlasti pole väga otstarbekas igal esmaspäeval tund või poolteist sellele teemale uuesti pühendada. Võib-olla oleks otstarbekas täna otsus kahe nädala kohta ära teha. Seetõttu võiks juhataja võtt... Loe lähemalt

25.03.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:32 Eriolukorra mõju Eesti haridusele video-link-logo

Mailis Reps: Aitäh! Hea Riigikogu! Hea Riigikogu aseesimees! Tõesti on olnud need esimesed poolteist nädalat enamikule koolidele raske – sellises ulatuses digitaalselt ja distantsilt üles ehitada kogu õppetöö on väga uudne. Kui me keerame aega veidi tagasi, siis oli ju ainult üks päev kogu ettevalmistuseks enne,... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh! Kõigepealt, väga oluline on mõista, et me kõik oleksime samas inforuumis. Kõik vaheõpilased, kes ei ole 9. ja 12. klassis, saavad lõpetada selle kooliaasta jooksvate hinnete alusel. Riiklikke tasemetöid, ühtlustatud kontrollküsitlusi, enesehinnanguid riiklikul tasandil sellel kevadel ei toimu... Loe lähemalt

18.12.2017 / 15:00 XIII Riigikogu, VI Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:35 Arupärimine võimalike muudatuste kohta eesti keele riigieksami hindamisel ja selle seostest Eesti keelestrateegiaga (nr 404)

Mailis Reps: Nõus! Loe lähemalt

08.11.2017 / 13:00 XIII Riigikogu, VI Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:51 Eesti koolimatemaatika

Mailis Reps: ... kas ja kui palju on eri aastate tulemused omavahel võrreldavad. Sellega ka pidevalt tegeldakse.  Loe lähemalt

26.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, IV Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:28 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) esimene lugemine

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea rahandusminister! Kui me vaatame OECD uuringuid, mis on meil Eestis vaat et referentsina kasutusel mitmes valdkonnas, siis näeme, et OECD on murekohana välja toonud, et meie väikeses riigis on erisused piirkondade vahel uskumatult suured. Seda nii piirkondade... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh! Lugupeetud minister! Mul on üks küsimus tugiteenuste kohta. Õpetajate palkadest me oleme täna rääkinud. Jätan praegu muud küsimused, ma ei tea, koolitoidu ja mõned teised teemad hetkeks kõrvale, ja küsin tugiteenuste kohta, mis on Riigikogus päris mitmel korral arutusel olnud. Kindlasti olete... Loe lähemalt

20.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, IV Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:12 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE) esimene lugemine

Mailis Reps: Austatud juhataja! Head kolleegid, Riigikogu liikmed! Eesti on ühinenud kõikide olulisemate rahvusvaheliste inimõigusi puudutavate dokumentidega, mis muu hulgas käsitlevad ka kõige laiemalt õigust haridusele. Ainuüksi ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni kohaselt peab haridus olema suunatud isiksuse... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh! Kõigepealt, mis puudutab rahalist ressurssi, siis vaidluste käigus on olnud mitmesuguseid arvamusi. Alguses rääkisid kohalikud omavalitsused minimaalselt 3,6 miljonist eurost. Hiljem mõeldi, kui palju oleks tegelikult tugiteenustele vaja, ja siis räägiti juba 10 miljonist. Samal ajal haridusm... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, väga hea küsimus! Ma ei julge öelda, et olen kursis kõikide teaduslike analüüsidega, aga arvan, et umbes paarikümnega olen tutvunud. Ka Eestis on toimunud väga häid rahvusvahelisi konverentse, kus mitmesugused spetsialistid on rääkinud oma kogemusest. Nagu nad on öelnud, püüavad nad analüüsid... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh väga hea küsimuse eest! Pean ütlema, et Rajaleidja keskuste juhataja haridusministeeriumis on isiklikult mulle – ja ma usun, et kultuurikomisjonile veelgi enam – oma paarkümmend korda välja pakkunud, et ta tuleks ja annaks kultuurikomisjonile, ning kui on laiem huvi, siis ka teistele Riigikog... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh! Need toodi sisse tegelikult eelmise riigieelarvega ainult sellepärast, et kohalikele omavalitsustele mineva haridustoetuse küsimuses ei tekkinud poliitilist konsensust, kas peaks laskma kohalikel omavalitsustel endil rohkem otsustada. Haridus- ja Teadusministeerium ei olnud sellega nõus. Öeld... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh! Mis puudutab HEV1- ja HEV2-lapsi, siis peale hariduspoliitilise otsuse ja – palun vabandust, aga ma ütlen selle julgelt välja – rahalise kokkuhoiu HEV-jaotusel mingit muud alust ei ole. Selle tõid esile ka puuetega inimeste koja spetsialistid kohtumisel kultuurikomisjonis. Nemad ütlesid, et H... Loe lähemalt

Mailis Reps: Kui meie pakutud eelnõu hakkab saama seaduseks – praegu on kaks lugemist veel ees –, siis me peaksime kindlasti kultuurikomisjonis koos Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Rahandusministeeriumiga tegema väga põhjaliku analüüsi ka HEV2 kohta. Nagu head küsijad on märganud, praegu me räägime ju kool... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh väga-väga hea küsimuse eest! Minu jaoks on nad endiselt kõik pedagoogid. Mulle just meeldib, et pedagoogid on kõik, tugispetsialistid ja teised. Ma tõin siin enne küll lühidalt ja võib-olla natuke kiiresti sõnastatult ka näiteid. Kui me vaatame sellist kaasavat haridust, mis on meile hea eesku... Loe lähemalt

Mailis Reps: Kui me sellest rahast räägime, siis me räägime põhimõtteliselt tulekahju kustutamisest. See 3,3 miljonit, milles kohalikud omavalitsused 2010. aasta seadusega lõpuks kokku leppisid, oli mõeldud sotsiaalpedagoogi lisandumiseks olemasolevale logopeedile, eripedagoogile ja koolipsühholoogile. See oli ... Loe lähemalt

19.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, IV Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Mailis Reps: Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid Riigikogu liikmed! Viimastel päevadel või täpsemalt öeldes juba kauemgi on üsna palju emotsioone ja kirgi üles kütnud EAS-i majandusesinduse sulgemine Shanghais. Seetõttu pidasime oma kolleegidega Keskerakonna fraktsioonist vajalikuks seda teemat ka Riigi... Loe lähemalt

29.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, IV Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Mailis Reps: Lugupeetud Riigikogu juhataja! Head kolleegid, Riigikogu liikmed! Eile anti üle järgmise aasta riigieelarve ja koos sellega tuleb kohe kõne alla ka teema, mille Eesti Haridustöötajate Liit oma 19. septembri pöördumises välja tõi. Te olete kindlasti selle pöördumisega tutvunud, sest see tuli kõikide ... Loe lähemalt

10:07 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Meri ei salli seisvat vett. Merendus kui Eesti majanduse taaskäivitaja" arutelu

Mailis Reps: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja, suur aitäh teile väga põhjalike vastuste ja veel põhjalikuma ettekande eest! Mul on küsimus täienduskoolituse kohta. Aastaid on vaieldud selle üle, kas mereakadeemia, mis nüüd on tehnikaülikooli osa, on täienduskoolituses monopoolses seisundis, kas tal on sel ala... Loe lähemalt

20.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, IV Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:55 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE) esimene lugemine

Mailis Reps: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid, Riigikogu liikmed! See eelnõu on ajendatud meie traditsioonilisest arutelust siin Riigikogus, mis on kestnud läbi aastate. Meil on jätkuvalt dilemma seetõttu, kuidas haridus- ja sotsiaalteemad on omavahel läbi põimunud. See on ka põhjus, miks me järjepidevalt nen... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, hea küsija! Peab ütlema, et riigi ja kohaliku omavalitsuse suhte teema on kõigil kohalikel omavalitsustel kogu aeg meeles. See küsimus on tegelikult palju laiem. See tähendab seda, kui palju riik reaalselt iga päev toimetulekutoetusteks ja kohaliku omavalitsuse teenusteks vahendeid tagab nin... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, hea küsija! Mis puudutab seda eelnõu, siis 5–7-aastaste laste jaoks läheb vaja 8,1 miljonit eurot. Kui me paneme selle teema veidi laiemasse konteksti, siis võib meenutada, et alles me menetlesime siin eelnõu, mis nägi ette suurendada koolilõuna maksumust 78 sendist 1 euroni, see summa oli um... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, hea küsija! Esimene, mis mulle kohe pähe tuleb, on see, et võib-olla ei ole mõni maksuvähendamine olnud just väga põhjendatud. Kindlasti on selle saali enamus endiselt väga kahtlev, kas sotsiaalmaksu pooleprotsendiline langetamine on kõige targem investeering. Aga eelarverea kohta ütlen, et e... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, hea küsija! Kultuurikomisjonis üldiselt on laiema konsensuse otsimine väga tavaline. Me oleme peaaegu poolteist aastat kultuurikomisjoni esinaise juhtimisel otsinud lahendusi, kuidas minna edasi haridusinvesteeringute, hariduse rahastamise ning riigi ja kohaliku omavalitsuse suhete küsimust... Loe lähemalt

Mailis Reps: Kõigepealt, meie eelnõu eesmärk on alustada sel teemal debatti ja arutada läbi lähenemine. Ma meenutan, et koolilõuna puhul kulus poliitilisest algatusest toetuse reaalselt kooli jõudmiseni peaaegu kümme aastat. Kümme aastat olime olnud selleks ajaks riiki üles ehitanud, aga see teema ei kadunud kuh... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, hea küsija! Ma ei teagi, kas poliitiline tahe puudub. Ma arvan, et poliitiline tahe on olemas, lihtsalt lasteaia- ja kooliteemad on harjumuspäraselt olnud pigem õpetajate palga kesksed. Kui vaadata natuke laiemat konteksti, siis selle mõttega peab kauem harjuma. Ma küll ei näe, et siin oleks ... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh! Kõigepealt tahan head küsijat rahustada: täna ei ole meil põhjust arvata, et lapsed ei saa süüa. See on praegu lahendatud eri viisidel. On ka palju võlglasi. Kriisiaja alguses pidime päris kurvalt kultuurikomisjonis mitmel korral seda teemat arutades nentima, et üsna palju lapsi võeti lasteai... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, hea küsija! Vaatamata sellele, et hetkel meeldib kõigile erinevaid asju ennustada, isegi kihlveokontorid ennustavad mitmeid poliitilisi otsuseid meie eest ära, pean jääma selles mõttes vastuse võlgu, kui mitu aastat see aega võib võtta. Ma usun pigem, et üsna varsti tuleb selline otsus, et ko... Loe lähemalt

15.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, IV Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Haldusreformist" arutelu

Mailis Reps: Lugupeetud Riigikogu liikmed! Hea Riigikogu juhataja! Head omavalitsuste esindajad ja külalised! Mul on siiralt hea meel, et haldusreformi arutelu on nüüd suurelt Riigikogu saali jõudnud. Suve hakul, mil haldusreformi seadus parlamendis kiirelt läbi suruti, jäi diskussioon opositsiooni ja valitsuse... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, hea küsija! Mul ei ole andmeid, et Euroopa Komisjon oleks käskinud haldusreformi läbi viia. Aga suhteliselt selge on, et kohalikel omavalitsustel endil on olnud viimastel kuudel väga palju versioone – osa nendest on väga põnevad, teised üsna loogiliselt üles ehitatud –, miks haldusreformi sea... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh! Kõigepealt, mis puudutab sisu poolt, siis selge on see, et meil ei ole siin täna võimalik midagi ennustada. Järgmine ettekandja toob selle juriidilise poole kindlasti üsna selgelt esile, sest vandeadvokaat härra Varul on ju olnud see, kes on pannud kohalike omavalitsuste soovid juriidilisse k... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, hea küsija! Kõigepealt, kui rääkida isiklikest kontaktidest, siis kindlasti väga suurel osal Riigikogu liikmetel on neid ju pidevalt. Ma usun, et nii sellel suvel kui ka eelmistel suvedel ei olnud ma ainukene, kes kohtus kohalike esindajatega, sest haldusreformi võtmes on see huvi palju suure... Loe lähemalt

Mailis Reps: Kindlasti on neid hetki, kus on üsna tark analüüsida ja vaadata oma naaberriikide kogemusi. Sa tõid siin välja Soome. Soomes on tõepoolest liitmise teel moodustatud väga suuri omavalitsusi, aga samal ajal võivad väikesed omavalitsused teha ka piirkondlikud teemapõhised kooslused. Mõlemad võimalused ... Loe lähemalt

07.06.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:41 Erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) kolmas lugemine

Mailis Reps: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid, Riigikogu liikmed! Erakooliseaduse muudatuste eesmärk oli vaid mõni aasta tagasi ju õiglaselt seatud, vähemalt nii siit puldist kõneldi. See eesmärk oli kõiki lapsi võrdselt kohelda. Kogu diskussioon algas peale arutelust kohalike omavalitsuste omavahelise arveld... Loe lähemalt

01.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:47 Erakooliseaduse, noorsootöö seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) teine lugemine

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Tõepoolest, erakooliseaduse ümber toimuvat on täna siingi arutatud, aga kindlasti palju tõsisem arutelu on viimaste kuude jooksul olnud kogu ühiskonnas. Tihti on spekuleeritud, mis juhtus aastaid tagasi, kui erakooliseadus sellisel kujul vastu võeti. Võib-... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja, aitäh selle põhjaliku vastuse eest! Tõepoolest, kui me meenutame neid aastatetaguseid debatte, siis eesmärk oli ikkagi see, et kõik lapsed, käigu nad erakoolis, munitsipaal- või riigikoolis, oleksid võrdselt koheldud. Aga läheme nüüd tulevikuplaanide juurd... Loe lähemalt

Mailis Reps: Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Kui lubate, siis lähen tagasi aega enam kui 20 aastat tagasi ja meenutan seda päris algust, kui Eesti tegi väga suuri muudatusi oma haridussüsteemis. Siis tekkisid ka sellised mõnusad eraalgatused nagu ööülikoolid, metsaülikoolid ja muud rahvaülikoolid i... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Kui ma õigel ajal teile järele jõudsin, siis palun seda muudatusettepanekut hääletada! Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun kaheksandat muudatusettepanekut hääletada! Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh! Ma palun ka üheksandat muudatusettepanekut hääletada! Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun ka  kümnendat muudatusettepanekut hääletada! Loe lähemalt

Mailis Reps: Ma palun 18. muudatusettepanekut hääletada! Loe lähemalt

30.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Mailis Reps: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid, Riigikogu liikmed! Nii nagu Riigikogus kombeks, käivad fraktsioonid maakonnavisiitidel. Ka Keskerakonna fraktsioon käis Viljandis järjekordsel fraktsiooni väljasõidul. Peab ütlema, et rahvaga kohtumisel jäi kõlama mure Viljandi järve veeliikluse pärast. Kuna küsi... Loe lähemalt

19.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE) esimene lugemine

Mailis Reps: Tere hommikust, lugupeetud istungi juhataja ja head kolleegid! Loe lähemalt

Mailis Reps: Sõnapaar "tasuta koolitoit" ei ole ilmselt ühelegi Eesti inimesele enam võõras. Eestis on koolitoidutraditsioon kestnud üle kümne aasta. Sellele traditsioonile pandi nurgakivi juba 2000. aastate alguses, täpsemalt 2002. aastal. Just sel ajal lükati käima idee, et võiksime järk-järgult hakata tasuta ... Loe lähemalt

Mailis Reps: Niisiis, me rääkisime noortest meesterahvastest. Praegu on asi lahendatud selliselt, et enamik kohalikke omavalitsusi maksab ise puudujääva osa kinni, aga see pole kindlasti pikaajaline ega jätkusuutlik lahendus, et riigi toetus püsib ühel tasemel ja kohalik omavalitsus maksab üha suuremaid summasid... Loe lähemalt

Mailis Reps: Kui võtta koolipõhiselt, siis kahjuks on see piirkonniti üsna erinev. Ma usun, et kõik Riigikogu liikmed käivad oma valimispiirkondades, fraktsioonidel on hea traditsioon käia maakondades. Vähemalt nendel kohtumistel, mis Keskerakonna fraktsiooni esindajatel on olnud koolides – ma loodan, et neid on... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, hea küsija! Eks neid võrdlusi ole siin Riigikogu saalis eri koosseisudes olnud üsna huvitavaid. Mäletan eelmisest koosseisust ühte võrdlust, kus arutati pikalt, milline on Tartu vangla portsjon ja milline on koolitoidu portsjon. Ma siiski loodan, et kedagi ei ole vaja sel teemal äratada. Kui ... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh! Hea küsija, kui lubate, siis vastan lühidalt, sest eilne õhtu ja tänane hommik on olnud üsna pikad, mõni tund tagasi me alles olime siin Riigikogu saalis. Kui me vaatame tagasi, kuidas omal ajal toidukulu arvestus käis – ma jõuan kohe teie küsimusepüstituseni –, siis iga kohalik omavalitsus a... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, hea küsija! Ma olen siiski arvamusel, et siin saalis ei ole kedagi, kes tahaks, et meie lapsed näljas oleksid. Ma olen üsna veendunud, et see on prioriteetide küsimus. Kuna koalitsioonist tuli ka lastetoetuste tõus väga raskelt, väga suurte kokkulepete ja kompromisside tulemusena, siis suure ... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh! Väga hea küsimus. Kõigepealt, mis puudutab kutsekoole, siis nende puhul on see nn majanduskulude korraldus. Reaalselt on see korraldatud niimoodi, et kõikides kutsekoolides, mida mina tean – ma eeldan, et see on praegu kõikides nii –, on olemas elektrooniline lugeja. Kuna kutsekoolides on koh... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, hea küsija! Kindlasti ei ole küsimus ainult koolitoidus. Meil on väga selgelt vaja haridusse lisaraha. Ma olen ühelt poolt nõus, aga teiselt poolt on mul ka eriarvamus aruteludes selle üle, et hariduses oleks võimalik näiteks õpetajate palka tõsta või koolikeskkonda arendada ainult sisemist... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, hea küsija! Kuna nii teie kui ka minu eesmärk on ikkagi see, et haridusvallas, meie noortel ja lastel läheks paremini, siis mul ei oleks mingit probleemi, kui eelnõul oleks mingi teine number, juhul kui praeguse eelnõu number ei sobi. See oleks ju igati vahva. Kui me peame silmas parlamentaar... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, hea küsija! Ma juba julgelt mainisin Soomet, aga mainin siis veel kord. Soome oli 1990-ndate lõpus ja 2000-ndate alguses, kui see teema väga jõuliselt üleval oli, meile eeskujuks ning on siiani meile oma toidukorralduse poolest eeskujuks. Ka praegu arutavad koolijuhid, kui nad Soome kolleegid... Loe lähemalt

18.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

22:39 Riigihangete seaduse eelnõu (204 SE) esimene lugemine

Mailis Reps: Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea ettekandja! Ma lähen sellesama teemaga edasi. Nagu eelküsija viitas, Euroopa kohtupraktika põhimõte on, et teenuste rakendamise praktika peab kõigile ühene olema. Kas võib olla, et meie seadused reguleerivad jäätmemajandust mõne jäätmefirma erihuvidest lähtuvalt tei... Loe lähemalt

01:14 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (201 SE) esimene lugemine

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea komisjonipoolne ettekandja Andre! Kas komisjonis jäi siis kõlama – ma saan aru, et hääletus lõppes seisuga 6 : 3  –, et kuus liiget olid veendunud, et järgmisel presidendil ei ole võimekust tulla siia Riigikokku ja vastata Riigikogu liikmete tarkadele küsimustele? Loe lähemalt

18.05.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:41 Riigi eelarvestrateegia

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea haridus- ja teadusminister! Selge on see, et meile kõigile meeldib unistada ja loota, et me liigume jõuliselt targa Eesti suunas ning haridus on endiselt meie prioriteet. Kui me aga põhjalikult vaatame riigi eelarvestrateegiat, siis peame kurbusega tõdema, et... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh! Hea minister! Ma kindlasti hea meelega aitan. Riigi eelarvestrateegiasse on sisse arvutatud reaalne rahaline kasv 2% aastas. Õpetajate esindajate ehk haridustöötajate liidu ühispöördumine sel teemal oli selle kohta, kuidas siis selle 2%-ga saab 2019. aastaks jõuda 120%-ni. Aga te juba alustas... Loe lähemalt

16.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Mailis Reps: Lugupeetud Riigikogu esimees ja kolleegid Riigikogu liikmed! Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu pikaajalise menetluse tõttu on jäänud ... Loe lähemalt

Mailis Reps: ... eelmisest Riigikogust üles mõned teemad, millele me püüdsime järjepidevalt leida lahendusi. Ja üks nendest teemadest – tugiteenused – on tulnud kõne alla ka selles Riigikogu koosseisus. Sellega seonduvalt teen ettepaneku arutada seda kultuurikomisjonis ja esitan Keskerakonna fraktsiooni nimel ka... Loe lähemalt

12.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teise lugemise jätkamine

Mailis Reps: Aitäh! Ma palun enne hääletust kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh! Ma palun 36. muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust palun kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust palun kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust palun kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun 39. muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust palun kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

Mailis Reps: Ma palun 41. muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust palun kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun 42. muudatusettepanekut hääletada, aga enne hääletust palun kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun 43. muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust palun kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

Mailis Reps: Ma palun 44. muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust palun kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

11.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

20:53 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teine lugemine

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun 28. muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun 29. muudatusettepanekut hääletada ja enne seda kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh! Ma palun 31. muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh! Ma palun 30. muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

Mailis Reps: Ma palun enne hääletust kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun seda ettepanekut hääletada ja enne hääletust kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

Mailis Reps: Ma palun enne hääletust kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

11.05.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:16 Haldusreform

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea peaminister! Me saime teie pressiesinduse vahendusel järjekordselt teada, et peaministri jaoks on haldusreform endiselt prioriteet ja te olete nõus ükskõik kellega seda arutama. Kahjuks te täna küll Keskerakonna fraktsiooni kohtumisele ei jõudnud. Aga loodame, et al... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Tõepoolest, ajagraafikuga me oleme selle eelnõu põhjal kursis, aga sisu kohta on õhus palju küsimusi. Nüüd, kui me vaatame ühte aspekti sellest reformist, siis on selge, et omavalitsustel peaks olema ka piisav rahastus oma ülesannete täitmiseks. See tähendab meie hinnangu... Loe lähemalt

02.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:09 Arupärimine õpetajate asendamise ja koormuse kohta (nr 180)

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Jätkan umbes samast kandist. Kui neid riigigümnaasiume hakati looma, siis üks argumentidest, mis siin saalis ka korduvalt kõlas, oli see, et sellega me kogume õpilased kokku, kogume ka parimad õpetajad kokku ja kõigil on seega võimalik spetsialiseeruda ainul... Loe lähemalt

Mailis Reps: Lugupeetud juhataja ja head Riigikogu liikmed! Hea haridus- ja teadusminister! Kuigi tänase arupärimise teema oli leida võimalus õpetajate asendamiseks ja reserviks või puhvriks, jõudsime me vestlusega järjekordselt üle jõu käiva koolivõrguni, liiga paljude õpetajateni ja küsimuseni, kuidas nende ko... Loe lähemalt

19.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:11 Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) esimene lugemine

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma palun enne hääletamist kümme minutit vaheaega! Loe lähemalt

18.04.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Mailis Reps: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid Riigikogu liikmed! Peale mõningaid täpsustusi annan uuesti menetlusse koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Tuletan teile meelde, et üsna hiljuti sai menetlusse antud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise eelnõu, milles me tegime ettepaneku t... Loe lähemalt

13.04.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:10 OECD kokkuvõtted ja koolivõrk

Mailis Reps: Aitäh, Riigikogu esimees! Hea minister! OECD viimasest uuringust, nii nagu ka eelmistest OECD uuringutest ei räägita mitte ainult nn suures ajakirjanduses, vaid väga palju ka sotsiaalmeedias. Üks teema, mis oodatult kõige rohkem kirgi üles on kütnud, on küsimus, kuidas me ikkagi peaksime numbreid an... Loe lähemalt

Mailis Reps: Aitäh! Tõepoolest, me oleme siin debateerinud nende 4% laste üle, kes käivad erakoolis, aga kui sobib, siis lähen tagasi ülejäänud 96% laste juurde. Te mainisite õpetajaid ja koolivõrgu kokkutõmbamiseks ongi pakutud suhteliselt efektiivne lahendus. Kui me arvestame, et iga neljas või peaaegu et iga ... Loe lähemalt

12.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE) esimene lugemine

Mailis Reps: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Valimistest on nüüd aasta möödas. Te tulite pärast valimisi Riigikokku suurte ootuste ja lootustega. Kuidas te võtaksite aasta kokku ja millise ootusega lähete te vastu järgmisele kolmele aastale, just seda teemat silmas pidades? Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee