Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 111 Ava/Sulge kõik
19.01.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:01 Mali missioon video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Tänan, hea Riigikogu esimees! Lugupeetud peaminister! Teie jutust kõlas kaks põhilist argumenti, miks Eesti peaks osalema Mali missioonil, [üldse] missioonidel. Üks neist on see, et meil on vaja toetada oma liitlasi NATO-s, teine on see, et stabiilsus Aafrikas on meie julgeoleku huvides. Esiteks,... Loe lähemalt

18.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:03 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus elektrituru olukorrast video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Tänan! Lugupeetud peaminister! Te pakute välja selliseid meetmeid, millest tõuseb tulu alles paljude aastate pärast, ja siis te pakute välja mitmesuguseid jätkusuutmatuid toetusi, milles te ei suuda tegelikult valitsuses kokku leppida ja mis tekitavad suuri bürokraatlikke probleeme. Kumbki ei ole... Loe lähemalt

17.01.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:21 Arupärimine eramajade ahjuküttest loobumise soodustamise kohta (nr 99) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Hea juhataja! Lugupeetav minister! Kas te võite välja tuua, mis on ühe eurodirektiivi koostamise, menetlemise, kõigisse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse tõlkimise, tuhandetes eksemplarides printimise ja kõigi liikmesriikide seadusandluses rakendamise süsiniku jalajälg? 

Loe lähemalt

16:58 Arupärimine tõsiste muutuste kohta lasteaiahariduses (nr 106) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud minister! Austatud Riigikogu! Head kuulajad! Meie arupärimise pealkiri on "Tõsistest muutustest lasteaiahariduses" ja tõepoolest väga tõsistest muutustest me räägime. Need muutused, mis on plaanitud alates selle aasta sügisest uues alushariduse õppekavas, puudutavad väga sügavalt ja ma... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Lugupeetud minister! Loomulikult oli hea meel kuulda, et te olete teadlik sellest murest ja jagate seda, aga kuidagi ülimalt optimistlik olete selles suhtes, et kõik õpetajad ja pedagoogid on meil sama teadlikud kui teie. Ma usun, et see on ikkagi üks ja sama dokument, mida me oleme lugenu... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Austatud minister! Lugupeetud Riigikogu! Ministri vastuseid kuulates jäi küll selline mulje, et eksisteerib kaks eraldi õppekava eelnõu: üks on see, mida minister on lugenud, ja teine on see, mis on avalikult üleval ja kõigile kättesaadav. Kui see nii on, siis on loomulikult väga hea meel, sest a... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

... ja et saab olla dialoogis ja leitakse lahendused. Kas see tähendab siis, et lapsevanem peab minema kõigepealt lasteaiaga vägikaigast vedama ja siis võib-olla tehakse tema lastele erand, ehk teised lapsed saavad ekraanide ees olla, tema laps ei saa? Kuidas see peaks töötama? Kuidas see laps si... Loe lähemalt

13.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Mul on selline ettepanek. Selleks, et vältida järgmisel nädalal jätkuvalt protseduuriliste küsimuste kujul tuha all hõõguva tule lahvatamist, võiks juba esmaspäeval Riigikogule esitatavas päevakorras olla sees peaministri poliitiline avaldus – siis oleks kõik ... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud esimees! Te ütlesite väga õigesti. Kas te kuulete?

Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Te ütlesite väga õigesti.

Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Jätkan. Selleks, et peaminister tuleks Riigikoguga suhtlema, peaks peaministril olema tahet. Teie vastusest ma järeldan üheselt, et peaministril tahe Riigikoguga suhelda puudub. Teie kui peaministriga kindlasti lähedalt suhtlev inimene teate, kas tal on see tahe või ei ole. Te ju saate aru, mida ... Loe lähemalt

12.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud Riigikogu! Head kuulajad! Kaitseväe osalemine Mali konfliktis on Eesti lähiajaloo üks kõige küsitavamaid sõjalisi missioone. Selles konfliktis osalemist ei saa mitte kuidagi võtta Eesti kohustusena liitlaste ees ja sel puudub vähimgi seos NATO artikliga 5. Mali riiki terroriseerivad ne... Loe lähemalt

14:26 Meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud esimees! Hea ettekandja! Huvitav oli kuulata seda arutelu teemal, mis täpselt on kaubavedu ja mis ei ole, kust see piir jookseb. Aga tegelikult on selle taga ju ka olulised sisulised küsimused. Ajalooliselt on siseveekogudel olnud väga suur tähtsus Eesti majanduses ja see kauban... Loe lähemalt

15:06 Rahvatervishoiu seaduse eelnõu (486 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea esimees! Lugupeetud minister! Teie esitletava eelnõu § 13 loetleb terve hulga ülesandeid, mida peavad täitma kohaliku omavalitsuse üksused. Nende hulgas on näiteks riiklike rahvatervishoiu meetmete elluviimise toetamine maakonnas või piirkonnas. Kui arvesse võtta seda, et Eestis on vii... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Tänan, hea esimees! Auväärne minister! Üks põhilisi keelelisi muudatusi, mis selle eelnõuga sisse viiakse, on sõna "rahvatervis" läbivalt asendamine sõnaga "rahvatervishoid". Selle põhjenduseks on seletuskirjas ka keeleteadlaste seisukohad, mis kinnitavad, et sõna "tervis" viitab seisundile ja ko... Loe lähemalt

11.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Ruuben Kaalep:

Hea juhataja! Te kindlasti nüüdseks juba aimate, mis on see mure, mis on enamikul küsijatel südamel. Tõepoolest, me oleme silmitsi päris sügava riikliku kriisiga ja selleks, et seda lahendada, on tingimata vaja, et peaminister tuleks Riigikogu ette seda teemat arutama konkreetselt, selgelt ja Rii... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Eile oli paljude Riigikogu liikmete soov, et peaminister tuleks nendel teemadel arutlema siia neljapäeval. Kui te ütlete, et neljapäeval ta tulla ei saa, siis kindlasti te mõistate, et kuna see on oluline teema, peaks peaminister siia tulema siis mõnel muul päeval. Mis päev see võiks olla? Kas te... Loe lähemalt

11:15 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele "Negatiivse koroonatesti aktsepteerimiseks nakkusohutuse tõendina"" eelnõu (484 OE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea ettekandja! See, et valitsuse praeguse koroonapoliitikaga ei aktsepteerita negatiivseid teste nakkusohutuse tõendina, viib ainult ühele selgele järeldusele. See on see, et valitsuse koroonapoliitika eesmärk ei ole viiruse leviku tõkestamine. Kas teie oskat... Loe lähemalt

10.01.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Ruuben Kaalep:

Armsad kuulajad! Üks meie kõige olulisemaid ülesandeid meie järeltulevate põlvede ees on see, et meie lapsed saaksid üles kasvada keskkonnas, mis aitab võimalikult palju kaasa nende vaimsele ja psühholoogilisele arengule. Selleks, et neist kasvaksid täisväärtuslikud inimesed, kodanikud ja tulevik... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep: ... digihariduse ja selle arvel vähendada nii kultuuri kui ka loodusläheduse ... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

... võimalusi lasteaias. Mul on arupärimine haridus- ja teadusministrile.

Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Te ütlesite, et praegu viieminutilise vaheaja võtmine ei annaks mitte midagi, aga see ju ei vasta tõele. Kui te võtaks praegu selle vaheaja ja võtaksite peaministrilt nõusoleku, et ta tuleb neljapäeval siia parlamendiga kohtuma, siis see võimaldaks meil panna ... Loe lähemalt

16:34 Arupärimine Haridus- ja Teadusministeeriumi ametikohtade kolimise kohta (nr 101) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Te kirjeldate, kuidas on üsna keeruline juhtida sellist ministeeriumi, mis asub kahes linnas korraga ehk siis asub Tartus ja filiaal on Tallinnas. Aga miks on see Tallinna filiaal üldse omandanud nii suure rolli ministeeriumi töös? Ja millega ta õigustab ... Loe lähemalt

17:30 Arupärimine Eesti merenduse probleemide kohta (nr 91) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Kas te saate välja tuua kolm või neli olulisemat põhjust, miks Eesti vetes Eesti meeskonnaga sõitvatel laevadel ei lehvi Eesti lipp, vaid lehvib mõne võõrriigi lipp? Mida on teil kavas teha selleks, et need põhjused kõrvaldada?

Loe lähemalt

15.12.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:49 Saamata jäänud maksutulu video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, auväärne Riigikogu esimees! Lugupeetud rahandusminister! Eesti riigil jääb igal aastal saamata hiigelsuurtes summades maksutulu mitmesugustes veebikeskkondades teenitud tulu pealt. Üheks olulisemaks näiteks on veebikeskkond OnlyFans, mille sisuloojad ka Eestis teenivad suuri kasumeid, mida... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Ma juhin tähelepanu, et mu küsimus puudutas just nimelt Eestis tegutsevate sisuloojate teenitud kasumi maksustamist, mitte niivõrd ettevõtte maksustamist, millest te rääkisite. Kui me võtame kasvõi sellesama OnlyFansi või mingid teised sellised portaalid, siis kasvõi Eesti kollast ajakirja... Loe lähemalt

13.12.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:01 Istungi rakendamine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud juhataja, kas te võite seletada, miks just see eelnõu on nii oluline ja ajakriitiline, et see tuleb tingimata ära menetleda selle aastanumbri sees? Meil on ju iga nädal terve suur hulk eelnõusid menetluses, millest väga paljud puudutavad otseselt Eesti elu, Eesti Vabariigi toimimist ja... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Lähtudes teie viimasest, äsjasest vastusest kolleegile, kus te ütlesite, et istungi juhataja peab tagama saalis korra, kas seda tuleb tõlgendada kui vihjet sellele, et täiesti legitiimsete protseduuriliste küsimuste esitamine saalist on n‑ö korratus, mida istungi juhataja peab takistama võ... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea istungi juhataja! Mul on protseduuriline küsimus istungi läbiviimise korra kohta. Kui istungi läbiviimise käigus tekib Riigikogu liikmetel protseduurilisi küsimusi ja neidsamu protseduurilisi küsimusi küsides nad ühtlasi avaldavad oma arvamust, siis kas teie seisukohast lähtudes on pro... Loe lähemalt

16:29 Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa poliitiline avaldus energiahindade kohta video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister! Kas te saate üles lugeda ja lahti seletada kõik põhjused, mis praegusel hetkel takistavad Eestit väljumast CO2 kvoodi süsteemist? Kas need põhjused on niivõrd olulised, et kaaluvad üles Eesti inimeste toimetuleku?

Loe lähemalt

18:04 Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (480 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea ettekandja! Kas komisjonis selgitati, kelle huvides Euroopa stabiilsusmehhanism praegusel kujul toimib? Kas see on Euroopa rahvaste, Euroopa riikide huvides? Kas see on suuremate riikide huvides või ka väiksemate riikide huvides või kas see on Euroopa Liidu institutsioonide huvides või... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Hea ettekandja! Te vastasite minu küsimusele nii, et ESM on kõigi nende huvides, kes soovivad euroala stabiilsust. Nüüd te kindlasti nõustute minuga, et majanduses kehtivad tasakaaluseadused täpselt samamoodi nagu kõigis looduslikes protsessides ja neid tasakaaluseadusi ei saa eirata. See ... Loe lähemalt

10.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:05 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Ma kindlasti nõustun selle eelnõu eesmärgiga ja pean seda väga oluliseks. Aga mis tekitab küsimusi, on omavalitsuste autonoomia temaatika. Ma pean ka tähtsaks seda, et omavalitsustel on endal võimalus teha see otsus lasteaia kohatasu vähendamiseks või kao... Loe lähemalt

15:07 Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (409 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Hea ettekandja! Kas selle eelnõuga ei teki sellist ohtu, et tundlik teave Eesti majanduse, tööstuse või ka riigivalitsemise kohta võib muutuda senisest rohkem kättesaadavaks välismaistele huvigruppidele, kellel võib-olla ei ole kõige paremad kavatsused Eesti riigi ja rahva suhtes? Kuidas need ohu... Loe lähemalt

18:44 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis" eelnõu (445 OE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud esimees! Austatud minister! Teadaolevalt on jaanuaris 2017 Mosambiigi ja Venemaa valitsuse vahel sõlmitud sõjalise koostöö leping. Minu küsimus on, milline teadlikkus selle lepingu asjaoludest on Eesti Kaitseministeeriumil või Välisministeeriumil. Kuidas te olete võtnud arvesse ... Loe lähemalt

18:57 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (447 OE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Hea minister, te ütlesite, et kui me ei oleks Afganistani läinud, siis me ei teaks, mis seal praegu oleks. Aga kas see ei ole natukene selline ohtliku ukse avamine, sest tegelikult saab ju iga maailma riigi kohta öelda, et kui me nüüd sinna sõjaliselt sisse ei tungi, siis me ei tea, mida s... Loe lähemalt

19:26 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (450 OE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Lugupeetud minister, te olete andnud lubaduse, et kui Mali valitsus teeb ametliku lepingu Venemaaga või muul viisil tuleb Mali territooriumile Vene palgasõdurite üksus Wagner, siis sellest hetkest Eesti enam ei osale Prantsusmaa juhitud sõjalisel operatsioonil, mis varem oli tuntud kui Bar... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Lugupeetud minister! Ma küsin ka täpsustavalt Mali üldisema poliitilise olukorra kohta. Jah, ühelt poolt on arusaadav, et lääneriigid on teinud omalt poolt tingimuseks sõjalise abi ja toetuse saamiseks demokraatlike valimiste läbiviimise, aga olukorras, kus riigi lõunaosa enamus saab demok... Loe lähemalt

19:45 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (451 OE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud minister! Ma saan aru, et jutt käib konfliktijärgsest rahutagamismissioonist Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias. Kas sellest tuleb aru saada niimoodi, et kõigis nendes nimetatud riikides on konflikt nüüdseks läbi ja käib konfliktijärgne rahutagamismis... Loe lähemalt

19:53 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa juhitud sõjalisel operatsioonil sihtüksuses Takuba Malis ja Nigeris (endise nimega „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“)" eelnõu (452 OE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Austatud minister! Me oleme Maliga seoses väga palju rääkinud Venemaast ja Wagnerist, aga Venemaaga võrreldavalt on ju täpselt sama kuri riik Hiina Rahvavabariik, ja Puna-Hiina sõdurid on olnud Malis sees 2013. aastast peale. Seal on kontingent vahepeal roteerunud, aga Puna-Hiina baas seal... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Hea ettekandja! Aasta tagasi andis Riigikogu mandaadi Eesti sõdurite osalemiseks Malis ja nüüd, aasta hiljem oleme me seda mandaati üheks aastaks uuesti pikendamas. Ma küsin niimoodi: kas selle aasta jooksul on Malis toimunud mingisuguseid arenguid, mis peaksid seadma kahtluse alla selle, ... Loe lähemalt

10.11.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

12:04 Vaktsiinikahjustuste fond video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud peaminister! Te olete keeldunud vaktsiinikahjustuste fondi loomast ja põhjendanud seda sellega, et olete nõu pidanud käitumisteadlastega. See saadaks inimestele vale signaali, et on ulatuslikud vaktsiinikahjustused. Muidugi ei tule enam üllatusena, et te näete Eesti rahvast nagu mingei... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Hea peaminister! Huvitav on jälgida, kuidas teie positsioon ajas muutub nagu Overtoni aken. Algselt te ei rääkinud mitte midagi vaktsiinikahjustustest, nüüd te möönate, et on tõsiseid vaktsiinikahjusid, aga te endiselt kangekaelselt väldite sellist terminit nagu "vaktsiinisurmad". Ja seetõttu mul... Loe lähemalt

09.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Te ütlete, et on olemas kaalukad põhjused, miks Riigikogu peab minema kaugtööle ja tegema seda kohe praegu, mitte oodates kolm päeva, nagu seadus ette näeb. Palun tooge välja, mis on need konkreetsed faktid ja numbrid, mis tõestavad seda kaalukat põhjust! Kui te ütlete, et li... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Hea juhataja! Kas ei või tõde olla selline, et selle ettepaneku taga on tegelikult koalitsioonisaadikute laiskus ja mugavus? Palju mõnusam oleks ju selle asemel, et külmal novembripäeval ronida üles Toompeale, istuda kodus teki all, juua sooja teed ja osaleda kaugosalusega istungil. Kas ei või ol... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Hea juhataja! Te poete pidevalt peitu selle taha, et justkui hääletuse tulemus pole veel ette teada ja Riigikogu suur saal alles otsustab seda. Kuulge, kui naiivseks te meid peate? Oleks ju ime, kui koalitsioonierakonnad ei oleks juba eelnevalt omavahel kokku leppinud, kuidas hääletada, ja kõik o... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Hea istungi juhataja! Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 891 lõige 7 ütleb niimoodi: "Kaugosalusega istungi toimumisest teatab Riigikogu esimees Riigikogu liikmetele massiteabevahendite kaudu vähemalt kolm päeva enne istungi toimumist. Kaalukate põhjuste olemasolu korral võib ettete... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea istungi juhataja! Võtame nüüd selle olukorra kokku. Koalitsioonierakondade fraktsioonid tahavad kas omaenda või oma ministrite laiskusest ja mugavusest viia Riigikogu üle kaugtööle. Samal ajal ei suuda nad põhjendada, mis on need kaalukad põhjendused, et seda teha, ja selle nimel on va... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Hea istungi juhataja, te ütlesite niimoodi, et kaugistungitelt tagasi tulemine on võimalik sel juhul, kui epidemioloogiline olukord muutub. Kas te saaksite konkreetsete arvudega või vähemalt suurusjärgu täpsusega öelda, mis suunas peab muutuma see epidemioloogiline olukord, et oleks põhjendatud k... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Hea istungi juhataja! Miks te ikkagi ei konkretiseeri seda epidemioloogilise olukorra mõistet mitte kuidagi? See aitaks ju palju paremini aru saada, kas kaugtööle minek on põhjendatud või mitte ja alates millisest piirist see on põhjendatud – on see nakatumiskordaja, on see haiglate täitumus, on ... Loe lähemalt

12:11 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (414 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Kas komisjonis selle eelnõu arutusel ei tõstatanud keegi küsimust, kuivõrd ikkagi kuulub Euroopa Liidu pädevusse meie teemaksude reguleerimine? Ja kui me selles ühes valdkonnas Euroopa Liidu pädevust laiendame, siis mis võiksid olla järgmised sammud, millega me annam... Loe lähemalt

12:29 Erakonnaseaduse (EKS) § 8¹ (erakonna liikmete avalikustamine) muutmise seaduse eelnõu (416 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud ettekandja, väga hea selgituse eest! Fundamentaalne küsimus siinkohal on ju see, kas kodanikul peab olema õigus kuuluda erakonda ja olla selle kaudu oma maailmavaate toetajaks niimoodi, et see jääb privaatseks. Ja kui vaadata laiemat teemat, siis tegelikult meil on ju aastaid, a... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

... suudab muuta seda väga halba suundumust?

Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Hea ettekandja! Kolleeg Oudekki Loone küsimusest jäi kõlama seesama probleem, millele ma viitasin oma esimeses küsimuses. Nimelt ta ütles, et erakonda kuulumine ei ole lihtsalt maailmavaate näitamine, vaid see tähendab osalemist riigivõimu teostamise organis. Minu arvates see on probleem ja niimo... Loe lähemalt

27.10.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud juhataja! Te ütlesite äsja, et võimude lahusus tähendab muu hulgas seda, et üks võimuharu ei saa tühistada teise võimuharu otsuseid. Kas sellest tuleneb siis ka, et Riigikohus kui kohtuvõimu kõrgeim instants ei saa tühistada valitsuse otsuseid? Palun selgitage seda õigusfilosoofiat. Loe lähemalt

15:06 Riigikogu avalduse "Venemaa põlisrahvaste toetuseks" eelnõu (391 AE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud istungi juhataja! Hea Riigikogu! Käesoleva avalduse eelnõu algatasid 21 Riigikogu liiget kolmest fraktsioonist, et juhtida tähelepanu Eesti väärtuspõhise välispoliitika ühele kõige olulisemale teemale, mis puudutab meie hõimurahvaste ja teiste põlisrahvaste saatust Venemaa Föderatsioon... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Jah, tõepoolest kõige suurem mõju, mis sellel avaldusel saab olla, on just nimelt moraalne mõju nende rahvaste iseolemise ja püsimajäämise tahtele. Tõepoolest, täpselt samamoodi nagu Eesti rahvas ja Balti rahvad karmidel okupatsiooniaastatel vaatasid lootusega kõiki neid signaale Läänest, ... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Ma usun, et kui te olete selle Riigikogu koosseisu tegevust jälginud, siis ma olen väga järjepidevalt seisnud selle eest, et Eesti kaitseks põlisrahvaste ja rahvaste enesemääramise põhimõtet kogu maailmas. Ka selle eelnõu puhul ma juhin tähelepanu sellele, et see ei ole suunatud mitte üksn... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Ma pigem leian, et selle eelnõu vastu võtmata jätmine tähendaks suurt ja kurba muutust Eesti välispoliitikas, sest sellega me taganeksime nii oma ajaloolistes kui ka kõigis välispoliitika alusdokumentides välja toodud väärtustest. See olekski esimene suur kahju Eesti välispoliitikale, me k... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Jaa, aitäh! Venemaa seadusandlus nimetab põlisrahvasteks ainult neid rahvaid, kelle arv jääb alla 50 000. Aga selles eelnõus lähtutakse rangelt ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioonist, mis on vastu võetud aastal 2007. See deklaratsioon ei sea mingit arvulist ülempiiri erinevalt Venemaa seadust... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Nagu ma tõin välja ka oma ettekandes, on Venemaa Föderatsiooni võimud läbivalt teinud takistusi näiteks maride traditsioonilise religiooni praktiseerimisele ja usutalituste läbiviimisele. Mari põlisusulisi on korduvalt nimetatud ekstremistideks ning see on Venemaal riiklikul tasandil ja se... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Kui te peate silmas rahvusvahelist kriminaalkohut või muid selliseid instantse, siis ei, selle deklaratsiooni alusel ei ole võimalik rahvusvahelisi kohtuprotsesse algatada, kuna see tekst on olemuselt deklaratiivne ja mittesiduv. Küll aga on võimalik selle deklaratsiooni alusel võtta vastu... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Ikka saan. Tegemist on siis väga väärika seltskonnaga, kes on terve hulga ohustatud põlisrahvaste esindajateks, kellest hulk isikuid on ka ise olnud repressioonide ohvrid, kuna nad ei esinda neid ametlikke organisatsioone, millele Kreml on oma sanktsiooni andnud. Need isikud olid siis Tata... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Vaadake, kui me toome vastuargumendina sellele, et Eesti oma põhimõtete eest seisab, selle, et meil on justkui vaja hoida häid suhteid Venemaaga ja loota heale tahtele selle väga repressiivse režiimi poolt, kes niikuinii meie tahtest olenemata represseerib neid rahvaid, on tekitanud olukor... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Hea ettekandja! Üks asi siiski ei vasta tõele ja see on see, et põhjus, miks komisjon tegi otsuse seda eelnõu mitte toetada, ei saanud tuleneda sõnastusega mittenõustumisest, kuna põhjus, miks selle teema arutelu nii kaua väliskomisjonis venis, oli just nimelt see, et algatajad andsid kord... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Ma tahan öelda selle eelnõu vastastele, et vale ja rumal on esineda demagoogiliste argumentidega, nagu tooks see avaldus meile rohkem kahju kui kasu. Jah, see loomulikult ärritab Venemaad ja sunnib neid väheseid olemasolevaid kultuurikontakte veelgi piirama. Aga kas see siis ei ole paratam... Loe lähemalt

20.10.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:45 Muud küsimused video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Lugupeetud peaminister! Miks te survestate noori ja lapsi ennast vaktsineerima? Palun põhjendage.

Loe lähemalt

18.10.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:03 Arupärimine korralageduse kohta ravimite ja vaktsiinide käitlemisel Terviseametis (nr 87) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Lugupeetud peaminister! Ma kõigepealt palun, et te ei võtaks minu küsimust kuidagi vaenulikuna või ründavana. Ma saan täiesti aru, kui tohutult suur koorem on teie õlgadel peaministrina ja kui tohutult suur vastutus on teil, olles vastutav Eesti tuleviku eest, meie järeltulijate eest, meie... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep: ... kui koroonaviiruse riskid. Loe lähemalt

12.10.2021 / 10:01 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:02 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Teie eelnõus on välja toodud neli konkreetset institutsiooni, kes peaksid oma esindajad saatma ERR‑i nõukogusse. Need on Rektorite Nõukogu, ajakirjanike liit, tööandjate keskliit ja advokatuur. Ma tahaks küsida, mille järgi on välja valitud just... Loe lähemalt

11.10.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

18:05 Arupärimine taluarhitektuuri väärtustamise ja kaitse kohta (nr 82) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Head Riigikogu liikmed! Austatud minister! Täna kõneleme Eesti kultuuripärandist, ei vähemast kui ühe fundamentaalse eesti kultuuri tugitala kestmisest, säilimisest ja päästmisest. Tervelt aastatuhande jooksul on eesti kultuuri üheks järjepidevamaks, katkematumaks, kõige lahutamatumaks väljenduse... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Lugupeetud minister! Teie Võrumaa inimesena peaksite ju olema kursis, kui tõsise probleemiga on tegemist Kagu-Eestis, mis avaldub kõikjal maastikupildis. Te tõite välja selle, et kaitsevõimalused on avaramad kui puhtalt muinsuskaitse, sh rahvuspargid, looduskaitsealad jne. Ma võin tuua näi... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud Riigikogu! Aitäh, austatud minister, küsimustele vastamast! Kahjuks me ei saanud siit kindlustunnet, et praeguse valitsuse ajal oleks Eesti taluarhitektuur paremini kaitstud, kui see on olnud viimased 10 või 20 aastat.

Ma võtan punkti kaupa ette meie küsimused ja ministri vastuse... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Mis puudutab konkreetseid meetmeid, kuidas taluarhitektuuri rohkem kaitsta, siis praegusel kujul toetustega jätkamine, nõustamine ja kohalik kaitse ei ole meetmed, mis oleks proportsioonis selle ohu suurusega. Sest me räägime ikkagi terve kultuuripärandi suures osas hävimisest paari aastakümne jo... Loe lähemalt

21.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:05 Õiguskantsleri 2020.–2021. aasta tegevuse ülevaade video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud õiguskantsler! Kui riigiametites survestatakse töötajaid ennast vaktsineerima ähvardusega, et ilma selleta nad koondatakse või jäävad muul viisil oma töökohast ilma, siis palun öelge, kas see on sundvaktsineerimine. Kuna selliseid juhtumeid on olnud, siis kuidas sa... Loe lähemalt

20.09.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:39 Arupärimine immigratsioonisurve kohta (nr 86) video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Ma loen teie vastustest välja, et te ei ole täiesti ükskõikne Eestit ohustava migratsiooni surve suhtes ja tunnete selle pärast muret, et Eesti piir oleks kaitstud. Aga kes on teie liitlased Lääne-Euroopas? Suurriigid, kes on vabatahtlikult avanud oma ... Loe lähemalt

15.09.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:00 Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks" eelnõu (379 OE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kas loodaval uurimiskomisjonil oleks ka volitus kutsuda aru andma nende aprillikuiste sündmustega otseselt seotud isikuid, ametnikke? Keda sel juhul oleks tarvis veel n‑ö liistule tõmmata lisaks siseministrile ja peadirektorile? Kes oleksid need... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Hea ettekandja! Juhul, kui selle uurimiskomisjoni töö tulemusel peaks näiteks selguma, et kaitsepolitsei roll oli suurem kui lihtsalt ühe dokumendi edastamine Politsei‑ ja Piirivalveametile, siis mis võiksid olla järeldused? Kas me ei lähe sel juhul mõnede arvates väga ohtlikule territoori... Loe lähemalt

15.09.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:35 Eestluse säilimine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud peaminister! Eesti põhiseadus kohustab meid pühenduma eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisele selles riigis ja sellest üllast eesmärgist peaksid olema kantud ka kõigi valitsuste tegevused. Viimati, kui ma esitasin teile küsimuse eestluse säilimise kohta, vastasite te mulle aga nii... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Jaa, proua peaminister, vaadake, ma võin ka tuua ajaloost hea meelega näiteid. Mina ei olnud veel laulva revolutsiooni ajal sündinud, teie juba olite. Aga ma tean tolle aja kirjutistest, kõnedest ja laulusalmidest, mis oli sel ajal üks põhiprobleeme väga paljude eestlaste jaoks. Näiteks, fosforii... Loe lähemalt

14.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

11:01 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (373 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Sundvaktsineerimine on selgelt põhiõiguste rikkumine, kuna sellega sekkutakse otseselt inimese õigusesse otsustada oma keha ja tervise üle. Selliste meetmete rakendamine väljaspool sõjaseisukorda, rahuajal, tavaolukorras peaks olema lubamatu, seetõttu on... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kui nüüd jälgida ja järjestada kogu seda sündmuste ahelat, mis on meid praegusesse punkti toonud, siis päris mitmes aspektis tekivad üsna sügavad kahtlused. Kui me vaatame kas või seda, kuidas neidsamu hulgalisi näiteid vaktsiini kõrvaltoimetest, isegi... Loe lähemalt

16.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:59 Istungi rakendamine

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kui ma teist õigesti aru sain, siis 13. päevakorrapunkti puhul peame me sisuliselt hääletama saalis selle üle, kumb ettekanne, kas ministri ettekanne või majanduskomisjoni aseesimehe ettekanne, tuleb selles päevakorrapunktis esimesena. Selleks, et me siin Riigi... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Te olete siin korduvalt vihjanud, et on justkui olemas ühed protseduurilised küsimused, mis on sisulised, ja teised protseduurilised küsimused, mis on mittesisulised, ja teil oleks palju meeldivam vastata nendele sisulistele protseduurilistele küsimustele. Mina... Loe lähemalt

14:33 30 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Kaja Kallasele video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea umbusaldatav! Teile kindlasti ei ole jäänud märkamata need debatid, mis viimasel nädalal siin Riigikogus aset on leidnud eelkõige seoses seaduseelnõuga 366, mis nüüd ka vastu võeti. Põhjus, miks selle eelnõu menetluse käigus Riigikogu töö on niivõrd veninud j... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Hea umbusaldatav! Te olete mitu korda tänase päeva jooksul avaldanud oma seisukohti eelmise valitsuse kohta. Ja mulle tundub, et ma ei tee teile liiga, kui võtan teie seisukohad kokku niimoodi, et eelmine valitsus oli Eesti jaoks väga halb ja nad tegid väga palju kurje tegusid. Nüüd tekib ... Loe lähemalt

19:05 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Jaa, mul on ka protseduuriline küsimus, austatud juhataja. Minu mäletamist mööda eelmisel korral, kui me sedasama päevakorrapunkti arutasime, siis me ei jõudnud tegelikult muudatusettepanekute läbivaatamiseni.

Loe lähemalt

19:58 Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Selle eelnõu juures ei saa kindlasti üle ega ümber temaatikast, mis puudutab ohte, mis tulenevad sellest, kui igasugune uus, arenenud tehnoloogia on totalitaarsete režiimide käes, kes võivad seda globaalsel tasandil enda mõjuvõimu laiendamiseks väga kur... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Tahan ka küsida sellesama klausli kohta. Ühelt poolt on siin toodud kõrge riskiga riikidena välja need, kes ei kuulu Euroopa Liitu, NATO-sse ega OECD-sse, aga siin on ka terve hulk lisaklausleid selle kohta, mida tähendab, et riik on kõrge riskiga, seal... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Palun kaheksa minutit!

Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Austatud Riigikogu! Käesolev eelnõu on taas avanud väga laia teemade ringi ja ma kasutaksingi seda võimalust, et edasi arendada neidsamu mõtteid, mis kerkisid üles eelnõu 366 arutamisel. Nimelt, see teemade ring puudutab tehnoloogia ja 21. sajandi ühiskonna omavahelist kokkupuudet ning julgeoleku... Loe lähemalt

00:41 Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Ma loen eelnõu seletuskirjast, et töötuskindlustushüvitise arvestamisel tugineti SA Poliitikauuringute Keskus Praxis analüüsile. Tahtmata kuidagi analüüsi enda paikapidavust kahtluse alla seada, tuleb siiski tunnistada, et Praxis ei ole poliitiliselt sõlt... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Ma tänan, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Selle eelnõuga ju muudetakse päris mitut seadust ja nende hulgas on Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus. Kuna siin eelnõus on toodud üksnes viited konkreetsetele paragrahvinumbritele, siis äkki te palun selgitate, mida konkreetsel... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Austatud Riigikogu! Sellises olukorras, kus meil rahvaesindajatena tekib siin saalis poliitiline vaidlus, kõlavad seisukohad mõlemalt poolt ja on raske leida kompromissi, kuidas peaks edasi minema, et meie rahva ja riigi elu paremaks teha, tasub alati võtta hetkeks aeg maha ja heita pilk minevikk... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Jaa, tänan! Kõigepealt tahan tänada kolleeg Jaak Valget, kes andis mulle võimaluse siin seda ajalooteemalist diskussiooni jätkata. Marksismi tekkimine 19. sajandil on tõepoolest üks neid ajaloolisi momente, ma arvan, mida me ka praegu peaksime tundma ja silme ees hoidma, selleks et näha võimalikk... Loe lähemalt

03:48 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea istungi juhataja! Väga austatud ettekandja! Eelnõu seletuskirjas, kohas, mis puudutab eelnõu kohta esitatud muudatusettepanekut, puudutatakse ka sellist väga olulist teemat nagu kohtule pandud kohustus hinnata kuriteo raskust ja laadi. Siin öeldakse nii, et juhtumipõhine kuriteo raskus... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma tulen tagasi selle klausli juurde, mis ütleb, et teatud olukordades on kuriteo raskusaste niivõrd ilmne, et seda ei ole vaja täiendavalt kaaluda ega põhjendada. Kas te ei näe selles teatud ohtu? Kuriteo raskusastme ilmselgus tuuakse põhjenduseks, et ... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Austatud Riigikogu! Tegemist on väga olulise teemade valdkonnaga. Kõigepealt ma pean kiitma oma eelkõnelejaid Henn Põlluaasa, Peeter Ernitsat ja Paul Puustusmaad, kes väga hästi võtsid selle teemaderingi kokku eri tahkude alt. Ja mul olekski võib-olla keeruline neile midagi lisada. Küll aga jäi m... Loe lähemalt

06:26 Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Tänan väga, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Selle eelnõu alajaotuses "Riiklik metsade inventeerimine statistilise valikmeetodiga" on toodud põhjused, millal Keskkonnaagentuur keeldub andmekasutuslepingu sõlmimisest. Punkt 1, siis, kui ta ei ole veendunud, et andmeid kasutatakse... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea Riigikogu esimees! Austatud ettekandja! Ma tulen tagasi selle sätte juurde, mis sätestab, et see, kas andmeid jagatakse, sõltub Keskkonnaagentuuri veendumusest. Teie seisukoha ma sain vastuseks oma küsimusele. Aitäh selle eest! Aga mu küsimus on nüüd, et kas komisjon arutas seda, kas s... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Lugupeetud Riigikogu! Miks käesolev eelnõu on tekitanud vaidlusi? Sellepärast, et sellega on võimalik piirata teadlaste ja ekspertide ligipääsu statistilise metsainventuuri andmetele. Miks see on oluline? Sellepärast, et statistilise metsainventuuri kaudu pakutakse vastuseid meie riigi tuleviku s... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Samas ei kannata see põhjendus kriitikat, kuna seda probleemi oleks väga lihtne ja ka kõige mõistlikum lahendada kinnistusraamatu reeglite muutmise läbi. Millegipärast ei ole valitsusparteid ja ametnikud aga isegi pidanud vajalikuks sellesse teemasse süveneda. Järelikult tundub, et tegemist on li... Loe lähemalt

15.06.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea istungi juhataja! Mul on ka kaks küsimust seoses selle 10. päevakorrapunkti muudatustega. Esiteks, kas keskkonnakomisjon põhjendas, mis põhjusel nad soovivad enda ettekandjat vahetada? Ja teiseks, te mainisite, et lisaettekandjaks tuleb selles päevakorrapunktis keskkonnaminister. Päeva... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea istungi juhataja! Te vastasite minu küsimusele 10. päevakorrapunkti muudatuste kohta, et kodukord seda võimaldab, aga te jätsite vastamata sellele küsimusele, kas keskkonnakomisjon ka põhjendas, mille tõttu nad soovivad selliseid muudatusi teha.

Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kas te palun võiksite selgitada neid Riigikogu juhatuse kaalutlusi, miks ta otsustas selle esimese päevakorrapunkti erinevalt komisjoni soovist tõsta tänasele päevale? Kas juhatuses oli sel teemal ka eriarvamusi? Mis olid need erinevad seisukohad, mis juhatuses... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Lähtudes tänase istungi alguses sisse antud peaministri umbusaldamise ettepanekust sooviksin teada, kas teil on teavet, millal peaminister võiks tulla Riigikogu ette umbusaldamise ettepanekut omalt poolt kaitsma.

Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Te jätsite varasemalt mitmele minu küsimusele vastamata ja ma leian, et see on halb toon, kuna Riigikogu kui põhiseaduslik institutsioon ja selle toimimine eeldab ka, et oleks pidev, tugev ja läbipaistev kommunikatsioon Riigikogu täiskogu ja Riigikogu juhatuse ... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 13 lõike 2 punkt 7 ütleb, et Riigikogu juhatus valmistab ette Riigikogu täiskogu töönädala päevakorra ning käesolevast seadusest tulenevatel juhtudel võtab küsimusi päevakorda oma algatusel, annab Riigikogu külalistele loa ... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Meil on nüüd istungi algusest juba tund aega möödas ja nagu austatud Riigikogu esimees Jüri Ratas tavatseb öelda, aeg lendab kohutava kiirusega. Mina küsin: kas nüüdseks on juba tulnud mingisugust tagasisidet peaministrilt ja Vabariigi Valitsuselt, millal tulla... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud aseesimees! Mind ikkagi huvitab endiselt see, mis teil seal Riigikogu juhatuses toimus selle arutelu käigus. Seda ju tegelikult reguleerib päris täpselt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 16 lõige 4, mis ütleb: "Riigikogu juhatus võib otsuse vastu võtta üksnes pärast kõigi te... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, lugupeetud aseesimees! Meil on siin juba mitmendat korda tekkinud protseduuriliste küsimuste faasis selline patiseis, kus teie justkui ei saa meie küsimuste sisust ja mõttest aru, meie ei ole rahul nende vastustega, mida te annate. Kas selle situatsiooni lahendamiseks ei oleks kõige mõistl... Loe lähemalt

12.06.2021 / 09:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiendav istung Vaata täpsemalt

08:58 Istungi rakendamine

Ruuben Kaalep:

Tere hommikust, lugupeetud Riigikogu esimees!

Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Ma tahaksin meelde tuletada, et meie üle-eelmisel istungil juhtus selline kahetsusväärne intsident, et kolleeg Henn Põlluaas soovis võtta 10 minutit vaheaega enne ühte olulist hääletust, aga kuna ta tegi seda pärast saalikutsungit, siis teie talle selleks võimalust ei andnud. Nüüd on Riigikogu ju... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Jaa, vaadake, hea Riigikogu esimees, teie ütlesite selle üleeile toimunud hääletuse kohta, kus rikuti kodu- ja töökorra seadust, niimoodi, et see teema on praeguseks lõpetatud ja kõik on lahendatud. Minu jaoks see niimoodi ei ole, kuna see protseduurireeglite rikkumine tähendas ühtlasi, et mina e... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea Riigikogu esimees! Mind ikkagi süda kohustab tulema tagasi selle üleeilse õnnetu hääletuse juurde. Miks? Mitte sellepärast, nagu te võib-olla saite mu küsimusest valesti aru või eeldasite valesti, et mina praegu justkui nõuan rangelt, et toimuks kordushääletus. Mina saan Riigikogu kodu... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Jaa, aitäh, hea Riigikogu esimees! Mina küsisin teilt, kas te mõistate, et üleeilsel hääletusel te tegite vea, mille käigus toimus möödaminek Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse nii sisust kui ka mõttest. Teie vastasite selle peale, et te lähtusite olemasolevast praktikast, ja ühtlasi [ütlesite],... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep: Kas te palun siis vastaksite otsesõnu? Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Jaa, lugupeetud Riigikogu esimees! Mul oli siin lauasahtlis üks raamat, see on Viktor Pelevini romaan "Tšapajev ja Pustota", mida ma olen ka siin suure saali ees ette lugenud ja hea meelega olen valmis seda veel tegema. Aga praegu ma võtsin selle raamatu lahti ja leidsin siit ühe imelise tsitaadi... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

... filosoofilistesse sügavustesse. Ma jõuan oma küsimuse juurde. Kas teie vastust minu eelmisele küsimusele peaks mõistma niimoodi, et tavad ja praktika ning seadused ja määrused on mõlemad meie seadusloomes üheväärsed, või siis ...

Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea Riigikogu esimees! Siin mõni küsimus tagasi ma jälgisin teid ja nägin, et te pöördusite oma vasakul käel istuva nõuniku poole. Ma lugesin teie huultelt, et te küsisite, kas protseduurilisi küsimusi ära lõpetada ei saa. Nüüd ma küsin teilt, kas see oli nii. Ja kui see nii oli, siis tunn... Loe lähemalt

11:18 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE) esimene lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus lähtub ka sellest Riigikohtu lahendist, kus 17. aprillil 2020 tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks praegu kehtiva kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse üks säte. Võib-olla te oskate anda kas mingit ajaloolist analüüsi või selgitust... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh, hea istungi juhatajast aseesimees! Lugupeetud ettekandjast komisjoni esimees! See temaatika, mida me siin arutame, seostub väga lähedalt ühe väga sarnase küsimusega, nimelt linna- ja vallavolikogu liikmete kuulumine kohaliku omavalitsuse ettevõtete nõukogudesse. Olles ise kuulunud Tartu Li... Loe lähemalt

13:01 Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, austatud juhataja! Mõni tund tagasi oli meil austatud Riigikogu esimehega väga pikk ja sisukas ja mitmetahuline arutelu Riigikogu protseduurika üle ja üks olulisi aspekte, mis leidis käsitlemist, oli üleeile toimunud hääletus, mille käigus, mina leian, rikuti Riigikogu kodu- ja töökorra se... Loe lähemalt

13:34 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) teine lugemine video-link-logo

Ruuben Kaalep:

Aitäh, auväärne juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mind huvitab konkreetselt, millistest biomeetrilistest andmetest me selles andmebaasis räägime. Ma saan aru, et praegu käib jutt põhiliselt näopiltidest ja sõrmejälgedest, aga samal ajal me räägime ka DNA-andmetest jne, igasugustest erinevatest and... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Hea ettekandja, te justkui väldite seda teemat, mis on siis nende konkreetsete andmete loetelu, mida sellesse andmebaasi saab kanda, ja kas need andmed on kuidagi piiratud või mitte. Aga kas te saate aru, et selles, kui te rõhutate, et ei ole sellist loetelu, peitubki kõige suurem oht, sel... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Väga kõrgesti austatud Riigikogu! See eelnõu, mis on meie seas tekitanud väga laia arutelu, ei ole ju iseenesest suurtes ajaloohoovustes kuigi oluline ja tõenäoliselt saja aasta pärast ajalooraamatutes sellest eriti ei räägita. Küll aga on see eelnõu tõstatanud väga fundamentaalseid teemasid ja k... Loe lähemalt

Ruuben Kaalep:

Aitäh! Tõepoolest, see probleem ja oht, mille Mart Helme oma kõnes välja tõi, on väga reaalne, ehk kui meil on selline tohutu andmebaas, ühtlasi on meil tänavanurkadel kaamerad, meil on riigiasutustes igasugused tehnoloogilised isikutuvastamise vahendid, siis neid süsteeme omavahel ühendada on vä... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee