Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 551 Ava/Sulge kõik
09.03.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:21 ""Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030" heakskiitmine". Ettekanne elluviimise kohta 2021. aastal video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Õiguspoliitika põhialuste täitmise aruandes eelmise aasta kohta torkab minu jaoks silma üks sõna. See on "järelhindamine". Teatavasti, kui seadused siin Riigikogus kinnitatakse, vastu võetakse, siis hakkavad nad oma elu elama. Aga need põhialused n... Loe lähemalt

23.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:40 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2018. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (471 SE) teine lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud parlamendiliikmed! Hetkel arutusel oleva eelnõu 471 teise lugemise ettevalmistus toimus õiguskomisjonis 14. veebruaril. Istungil osalesid muidugi õiguskomisjoni liikmed, komisjoni nõunikud ja kutsutud olid ka Sotsiaalministeeriumi ametnikud Liis Tõnismaa ja Ethel B... Loe lähemalt

Urve Tiidus: Mõistan. Loe lähemalt

16:29 Töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (521 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Vabariigi Valitsuse algatatud töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks toimus õiguskomisjonis 7. veebruaril. Eelnõu tutvustamiseks osalesid komisjoni istungil ka tervise... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Väga hea küsimus. Kas me küsisime sotsiaalkomisjoni arvamust? Ei küsinud, aga need punktid, mis te siin praegu esile tõite, on olulised. Need on meie tööseadusandluses sätestatud ja see eelnõu ei välista nende järgimist. Aga iseenesest komisjonis me seda arutame ja komisjoni esimees kindlasti võt... Loe lähemalt

22.02.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

11:24 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (498 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Sellisel kujul see esimese hooga kõlab hästi populaarselt ja tõepoolest nii, et eelmine koosseis on nagu ettenägelikum ja targem. Kas te näete siin vastuolu, et kui valijatelt mandaadi saanud uus koosseis siiski otsustab kõiki, suhteliselt kõiki ... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Iseenesest on sümpaatne teie kirg selle eelnõu kaitsmisel. Aga nüüd ma küsin sellist asja, et kui Vabariigi Valitsusest tulevad eelnõud, siis on üldiselt kombeks arvamusi küsida ka asjassepuutuvatelt osapooltelt. Kas te küsisite kohalike omavalit... Loe lähemalt

15.02.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud välisminister! Oma kõne alguslõigus te rääkisite kõige keerulisemast ja tõsisemast välispoliitilisest olukorrast, mis puudutab loomulikult Ukrainat. Ja loen siit ette ühe lause: "Viimaste päevade arenguid hinnates ei saa välistada juba lähiajal toimuvat rünn... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud väliskomisjoni esimees! Me teame, et agressioonide blokeerimiseks on majandussanktsioonide kehtestamine üks efektiivne vahend. Miks jääb praegu inimesele, kes professionaalsest välispoliitikast kaugel on, mõneti selline mulje, et Hiina võimalik tugi Venemaal... Loe lähemalt

09.02.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:15 Haridus- ja teadusministri 2022. aasta ülevaade valdkonna strateegilistest arengutest video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Teie ülevaates oli mitmeid näiteid, kuidas pandeemiaaja mõjusid õppetöö kvaliteedile ja selles osalemise võimalustele on lisarahastusega leevendatud. Muljet avaldav number on 17 miljonit, mis on antud koolipidajatele õpilünkade tasandamiseks, ja se... Loe lähemalt

21:10 Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Õiguskomisjoni ametnikud! Äsja siseministri poolt tutvustatud eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks toimus õiguskomisjonis 25. jaanuaril. Ministeeriumi poolt osalesid siseminister ise, lisaks veel nõunik Lõhmus ja õigusnõunik Kass ning õiguskomisj... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Lugupeetud Peeter Ernits! Te küsite vanuse kohta. Minu andmetel see Prümi leping, vähemasti niipalju, kui teada on, [sõlmiti] 2005. aastal ja Eesti ühines selle lepinguga 2008. aastal. Niimoodi see peaks olema. Minister noogutab, järelikult on see nii.

Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Lugupeetud kolleeg! Komisjon menetles seda eelnõu vastavalt selle eelnõu komisjoni saabumise ajale. Nagu siin öeldi, on need tehnilised muudatused on seotud sellega, kuidas muutusid asutuste nimed ja struktuur eelmisel ja üle-eelmisel aastal. Nii et kõik on igati õiges tempos ja rütmis käinud. Loe lähemalt

26.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

20:51 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud [istungi] juhataja! Lugupeetud peaminister! Mul on selline küsimus, et õige pea lõpetab üks aastakäik gümnaasiumi ja valitakse karjääriteed. Kui teie peaksite pidama nendele lühikese motivatsioonikõne, et tärkaks huvi teadus- ja arendustegevuse vastu, siis kas te ütleksite nende... Loe lähemalt

19.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

20:53 Riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (491 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Tänan, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Kooskõlastustabel peegeldab hästi aktiivset osalemist selles seadusloome protsessis. Millest see räägib?

Loe lähemalt

21:23 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2018. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (471 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja, minister ja kolleegid! Eelnõu, mida minister Kiik meile äsja esitles, oli õiguskomisjonis arutlusel 10. jaanuaril. Tegemist on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2018. aasta muudatuste heakskiitmisega. Konventsioon, nagu me siin saalis kõik väga ... Loe lähemalt

Urve Tiidus: See oli jah väga põhjalik. Loe lähemalt

12.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:06 Rahvatervishoiu seaduse eelnõu (486 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! 35 aastat tagasi toimus Kanadas Ottawas esimene rahvusvaheline konverents, mille fookuses oli tervise edendamine kogu maailmas. Sellest ajast alates on terviseinfo nii-öelda tervise edendamise ja haiguste ennetamise nimel maailmas plahvatuslikult k... Loe lähemalt

11.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

13:38 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (433 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Eks me kõik teame, et  Eesti liikluskultuuris on arenguruumi küll ja veel. Selles mõttes on see igati tervitatav eelnõu. Mulle meenub, et samateemalist [eelnõu] nende tõukerataste ja kergliikurite kiiruse piiramisega seoses on siin korra juba men... Loe lähemalt

15.12.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:11 Riigikogu otsuse "Ülle Madise õiguskantsleri ametisse nimetamine" eelnõu (488 OE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud õiguskantsler! Te tõite oma nelja põhimõtte seas esile ühe sellise, et tuleb vähendada konfliktide hulka. Aga nii palju, kui on erinevaid huvisid, võib tekkida ka konflikte. Minu küsimus on niisugune: mis oleks teie inimlik ja õiguslik soovitus, et neid ka t... Loe lähemalt

17:07 Politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (408 SE) teine lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud parlamendiliikmed! Lugupeetud õiguskomisjoni nõunik! Politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu ettevalmistamine teiseks ja kolmandaks lugemiseks toimus õiguskomisjonis 6. ja 7. detsembril. Seaduse täiendamine on vajalik, et pikendada senisest pikema... Loe lähemalt

14.12.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:02 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Hinnakriis elektriturul" arutelu video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Arvi Hamburg! Ma tänan väga selle ettekande eest, see andis sellise üldisema tausta ja arusaama, mis tegelikult toimub. Teie ettekandest jäi minule kõige rohkem kõrvu see, et te ütlesite, et Põhja- ja Kesk-Euroopas on tõeline elektridefitsiit. Sellega seoses... Loe lähemalt

13.12.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:29 Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa poliitiline avaldus energiahindade kohta video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister, aitäh nende selgituste eest! Ja tänan, et te rääkisite kavandatavatest sammudest, millega soovitakse vähendada elektri hinda. Teatavasti börsipakett on see, mis on elektri hinna hüppelise kasvu osaliselt tinginud. Minu küsimus on väga praktiline. M... Loe lähemalt

09.12.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:06 Kultuurikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kõrghariduse roll, kvaliteet ja rahastamise alused" arutelu video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud kultuurikomisjoni esimees! Kõigepealt ma tunnustan selle raporti koostajaid selle eest, et seda arutelu saaks väga asjatundlikult pidada täna siin saalis. See on emotsioonitu ja faktiderohke ja ilmselt väga täpne pilt praegusest olukorrast kõrghariduse maast... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud kultuurikomisjoni esimees! Siin selles raportis on professor Margit Sutrop ära toonud ühe tabeli, kui palju on maailmas kolmanda taseme haridusega inimeste osakaal teatud vanusegrupis ehk siis vanuses 25–34. Eesotsas on Korea, kus see protsent on 70. Ma küsi... Loe lähemalt

07.12.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:50 "Eesti digiühiskonna arengukava aastani 2030" arutelu

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! On iseenesest kunstiliselt väga tore, et te olete toonud Eesti mütoloogiamaailma tegelased digitaalsesse maailma, need vägi, kratt ja nii edasi. Aga praktiliselt vajab Eesti üha rohkem ja rohkem IT‑asjatundjaid, et see asi kõik toimiks ja head plaa... Loe lähemalt

06.12.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:24 "Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030". Ettekanne elluviimise kohta 2021. aastal video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Kriminaalpoliitika eesmärk on siin teie esitluses väga lühidalt kokku võetud: aastal 2030 ehk üheksa aasta pärast on Eestis turvaline ja õiglane ühiskond, mille sõltumatu, tõhusa, nutika, ohvreid abistava kriminaaljustiitssüsteemiga puutub ... Loe lähemalt

25.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

12:45 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mul on selline küsimus. Te olete otsustanud suurendada sunniraha ülemmäära füüsiliste ja juriidiliste isikute puhul, mõlemal, kui ei täideta neid ettekirjutusi. Kas teil oli seda eelnõu koostades ka arutelu teemaks, mis mõjub paremini, kas motive... Loe lähemalt

24.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:41 Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE) teine lugemine

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Täna jätkame töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu teist lugemist. Meenutuseks: seadusega soovitakse võimaldada muutuvtunni kokkuleppe kasutamist jaekaubanduses ehk, veelgi lihtsamalt öeldes, võimaldada sõlmida paindlikuma... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Tänan, Tarmo Kruusimäe, kes sa oled ise ka õiguskomisjoni liige! Ei ole ajale jalgu jäänud, vajalik muudatus on olemas ja küllap seda on vaja edaspidigi.

Loe lähemalt

17:04 Riigikogu otsuse "Heili Sepa Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (485 OE) esimene lugemine

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Riigikohtu liikme kandidaat Heili Sepp! Eesti keeles on üks väga ilus ütlus, et tahe viib pääsupoja puu otsa. Sellega ma tahan öelda, et Riigikohtu liikme kandidaadiks saamine on ikkagi algselt ka teie tahe. Ma küsin, mis motiveerib teid saama Riigikohtu lii... Loe lähemalt

18.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärgid aastani 2030 – "Eesmärk 55" saavutamine" arutelu video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud Lauri Tammiste! Ma haaran kinni teie öeldust: vaja on väga tarka ja sihitud poliitikat, et saada head tulemust, mis tähendab otse öeldes seda, et see planeet üle ei kuumeneks. Te juhite Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskust ja me teame, et võistlus... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud professor Noorma! Teie keskendusite oma ettekandes tehisintellekti võidukäigule, mida meie siin maailmas kõik näeme ja tajume ning me mõistame, et sellel on suur tulevik. Üsna kujundlik oli teie näide, mis puudutas energia kokkuhoidu tehisintellektile ülemin... Loe lähemalt

17.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:56 Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (443 SE) teine lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud juhataja! Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine teiseks ja kolmandaks lugemiseks toimus õiguskomisjonis 8. novembril. Arutelul osalesid Justiitsministeeriumi ja advokatuuri esindajad. Meenut... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Asi kena, aitäh! Olge terved!

Loe lähemalt

10.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:57 Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE) teine lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine teiseks ja kolmandaks lugemiseks toimus õiguskomisjonis 25. oktoobril. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud, küll esitas eelnõu kohta kirjaliku pöördum... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Suur tänu, kolleeg Oudekki Loone, selle küsimuse eest! Meremeeste ametiühingute teemat selle komisjoni istungi päevakorras ei olnud. Küll rõhutas ametiühingute juht Peep Peterson, et selles eelnõus, mis mäletatavasti ja teatavasti käsitleb pilootprojekti, sisaldub sotsiaalpartnerite kokkulepe ja ... Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Nii. Tänan selle küsimuse eest. Väikene tehniline kiirustamine. Kohe-kohe. Kui komisjoni nõunik noogutab, siis järelikult on niimoodi ja ma olen teinud väikese lapsuse. Jah, sellisel juhul siis katkestada. Saab edasi arutada, jah.

Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Üks põhjus võib siin olla see, et ma olen siin asendusesineja. Vabandan!

Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Lugupeetud Paul Puustusmaa! Ma täpsustan teile seda kohe. Vabandan selle viivituse pärast.

Loe lähemalt

Urve Tiidus:

Suur tänu! Ma korra täpsustan seda, et see katkestamine on põhjendatud sellest, et Sotsiaalministeeriumilt tuli palve katkestada, kuna soovitakse eelnõus veel ühte nüanssi täpsustada. Nii et me saame seda korra siin veel arutada. Ei midagi keerulist, erilist ega äkilist.

Loe lähemalt

16:57 Riigikontrolöri ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2020.–2021. aastal video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Me teame, et inimesed on erineva meelelaadiga, ühed teevad otsuseid rohkem pessimistlikumalt baasilt ja teised optimistlikumalt baasilt ja nii edasi. Teil on siin suurepärane näide, et selle aasta maksutulude prognoos on tegelikult tehtud pessimi... Loe lähemalt

28.10.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukord koroonaviiruse tõrjumisel" arutelu video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja, perearstide seltsi juhatuse esinaine Le Vallikivi! Noorema põlvkonna arstkonna esindajana olete küllap väga hästi koolitatud, teil on ka kogemus esmatasandi meditsiinis. Kas te nüüd olete nii kena ja ütlete kolm soovitust eri põlvkondade inimestele Eest... Loe lähemalt

27.10.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

19:54 Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (406 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Üldiselt seda maamaksu summa aastasele tõusule piirmäära seadmist nendes kooskõlastustabelites toetatakse. Aga Eesti Kaubandus-Tööstuskoda toob esile, et eelnõus nimetatud piirmäära protsent võiks olla veidi väiksem, ja tuuakse ka võrdlus Taaniga. ... Loe lähemalt

22:54 Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (443 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud kolleegid! Õiguskomisjoni arutelu riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu üle toimus 19. oktoobril ja ka komisjonis tutvustas eelnõu justiitsminister Maris Lauri. Ma toon ministri esitlusest esile üksnes paar asja, seika, mis, tõsi... Loe lähemalt

25.10.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:03 Peaministri poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast video-link-logo

Urve Tiidus:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud peaminister! Arstide liit nõuab täna piirangute eirajatele märksa karmimaid karistusi. Täpsemalt on selle nõudmise esitanud Eesti Arstide Liidu volikogu. Arstkond ei nõua riigi lukku panemist, kuid nad nendivad, et leebe manitsemine on liiga vähe. COVID-i tõ... Loe lähemalt

20.10.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:35 Politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (408 SE) esimene lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud siseminister! Politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu oli õiguskomisjonis arutlusel möödunud nädalal, 11. oktoobril. Eelnõu eesmärki ja põhimõtteid selgitasid siseminister Kristian Jaani ja ministeeriumi õigusosakonna õigusnõ... Loe lähemalt

19.10.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:42 Veterinaarseaduse eelnõu (384 SE) teine lugemine video-link-logo

Urve Tiidus:

Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus puudutab muudatusettepanekut nr 10 ja see on natuke sisulisem küsimus. Veterinaarteenuse osutamise käigus ravimite vastutustundlik kasutamine läheb muudatusena sisse. Just nimelt see vastutustundlik kasutamine mind huvitab. Ja ve... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee