Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 95 Ava/Sulge kõik
19.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud rahvaesindajad! Täna on rahvusvaheline meestepäev ja ma arvan, et paslik oleks teha ka üks mehine tegu. Seetõttu ma esitan Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi presidendi otsevalimiste küsimuses" eelnõu. Tuginedes Eesti Vabarii... Loe lähemalt

18.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:40 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mul on selline palve, et kui tehakse mingisugused ettepanekud, näiteks muudatusettepanek läbi hääletada, paluks seda teha hästi kõva ja selge häälega. Praegu Kaja Kallas ütles midagi mikrofoni, aga isegi vaatamata saali tühjusele ja selle kõlavusele, ei kuulnud... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Absoluutselt. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Minu meelest on praegu protseduurireeglid natukene viltu, härra Johannes Kert oskab ise väljendada seda, mida ta tahab.

Loe lähemalt

00:21 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mul on küsimus selle eelnõu subsumeerimise loogilisest olemusest ehk kuidas komisjon paigutas elulised faktilised asjaolud normiabstraktsesse koosseisu. (Naer saalis.)

Loe lähemalt

17.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

11:25 Kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu (217 SE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! 10. novembril oli põhiseaduskomisjonis arutluse all Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu 217 teiseks lugemiseks ettevalmistamine. Eelnõu menetlemisel osalesid komisjoni esimees Alar Laneman, liik... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Tegelikult ma seda küsimust puudutasin. Nende ettepanek, kui ma õigesti mäletan, seondus vist ühe aastaga. Jah, ongi, Kari Käsper sõnas, et kui inimene on juba teatud aja, näiteks ühe aasta naturaliseerunud kodanikuna elanud, siis temalt ei saaks enam ära võtta. Kui see vastus teid rahuldab, et t... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Vabandust! Kui ma selle teksti ette vuristasin, siis ma tegelikult ju vastasin. Tähendab, ma esitasin põhjused, mispärast me seda eelnõu toetame. Teie väljend "tekib hunnik kodakondsuseta inimesi" ei vasta tõele, sest Ruth Annus andis teada, et meil hetkel selliseid inimesi ei ole. See on üks pos... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh küsimuse eest! Ma olen teiega, lugupeetud küsija, absoluutselt sama meelt, et siin tegelikult loogikat ei ole. Nagu ma eelnevalt ütlesin, me ei arutlenud nende tähtaegade üle. Aga põhimõtteliselt olid ju kõik eelnevad valitsused ja on ka praegune valitsus sellise n-ö õigusliku teooria raken... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh hea küsimuse eest! Tegelikult on küsimus praegu selles – teil on täiesti õigus –, et meil on kodakondsuseta isikuid siin küll. Peale selle on olemas kodakondsusega isikud. Kodakondsuseta isikud on meil olemas, aga need on halli passi omanikud. Selle väite peale, et siin on või siia tekib hu... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Täiesti õige märkus. Ka Hanno Pevkur viitas minu meelest sellele, et suure tõenäosusega need, kes on saanud naturalisatsiooni korras kodakondsuse, on ikkagi, nagu te ütlesite, sattunud siia endise Nõukogude Liidu aladelt. Neil on võimalus minna sinna riiki tagasi. Ma usun, et praegusel juhul on V... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Väga hea küsimus. Igatahes need ideed, mida ÜRO pagulasamet pakkus selle eelnõu menetlemisel, tekitasid minus kõhklusi ja kahtlusi. Tõenäoliselt on kõik valitsused alates Eesti Vabariigi taassünnist olnud samal seisukohal ja ka praegune valitsus on samal seisukohal, et selline ettepanek muuta kod... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea küsija! Ma alustan sellest n-ö ballastküsimusest, mis tuli esimesena. Mida on Riigikogu liikmel varjata? Minul ei olegi midagi varjata, aga kuna ma olen praegu komisjoni ettekandja, siis ma kannan ette komisjoni seisukohti.

Mis puudutab seda, mis vahet on, tähendab ... Äkki tulet... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea küsija! Ma olen absoluutselt nõus teie seisukohaga, mis puudutab seda, et Venemaa ei anna meile neid andmeid. See on tekitanud meile minu hinnangul vägagi suure julgeolekuohu, sest kui me vaatame viimasel perioodil tabatud riigireetjaid, siis üldiselt on nad alati liikunud ju Venemaa p... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea küsija! Ma võin öelda, et komisjonis oli lähenemine täpselt samasugune, nagu te praegu lühidalt ette kandsite. Ma väga tunnustan ka Siseministeeriumi esindanud Ruth Annust, kes andis täpselt samasugused selgitused ja rääkis samasugustest põhimõtetest. Selge, et ma ju tervet komisjoni p... Loe lähemalt

16.11.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:05 Vaba mikrofon video-link-logo

Kalle Grünthal:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Hea Eestimaa rahvas! Esmalt soovin tuletada meelde, et just selles auväärses saalis on sündinud Eesti Vabariik, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Lähtudes eeltoodust, olen sunnitud selle auväärse saali kõnepulti kahjuks kasutama pol... Loe lähemalt

11.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

16:55 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (263 OE) esimene lugemine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Kindlasti on üks [oluline] asi Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine. Kuid kuna igal medalil on kaks külge, on mu küsimus järgmine. Teatavasti sätestati veteranipoliitika aluste preambulis 2012. aastal asjaolu, et president Toomas Hendrik ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Lähtudes minu esimesest küsimusest, jääb mulle sel juhul arusaamatuks, miks võimaldatakse vigastatud kaitseväelasel pärast teenistusest lahkumist parima sotsiaalse tagatisena kasutada eluruumi vaid kolm aastat – rõhutan: vaid kolm aastat. Kui... Loe lähemalt

17:13 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (264 OE) esimene lugemine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Tallinnas Mäealuse tänavale on ehitatud spetsiaalselt Kaitseväe veteranide tarbeks maja, kus on olemas isegi invatõstukid jalad kaotanud sõduritele. Kahjuks tõrjuti aga veteranid üürihinna tõstmisega oma elukohast välja. Algne hind 6 eurot ru... Loe lähemalt

17:20 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (265 OE) esimene lugemine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma tulen jälle selle mündi teise poole juurde. Olen vestelnud paljude veteranidega ja nad kõik on nagu ühest suust kinnitanud, et veteranide põhiprobleemiks on lisaks füüsilistele vigastustele ka posttraumaatiline stress, mis jääb neid saatma kogu edaspidiseks ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, austatud istungi juhataja, sõna andmise eest! Lugupeetud ettekandja! Tegelikult on asja idee selles, et reaalses elus toimub psühholoogiline nõustamine natukene teistmoodi, kui paberil välja paistab. Missioonilt tulnud sõdurid kogunevad ühte tuppa ja siis psühholoogist naisterahvas küsib k... Loe lähemalt

17:34 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (266 OE) esimene lugemine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud Riigikogu juhataja! Austatud minister! Nii või teisiti on olemas ka mündi teine pool: üks on missioon ja teine on see, mis saab pärast missiooni. Selle jaoks on meil olemas 2012. aastast kehtinud veteranipoliitika, mis minu hinnangul on aegunud ja vajab kiiremas korras uuendamis... Loe lähemalt

17:42 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (267 OE) esimene lugemine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mul oli väga hea meel kuulda, kui ma esitasin oma küsimuse, milles ma rääkisin ühest veteranist, keda vaevab posttraumaatiline stress, ja te ütlesite, et las ta kirjutab teile, te aitate seda meest. Mul oli väga hea meel seda kuulda. Kaitseväe veebilehel on kir... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Mul on väga lihtne küsimus: kas need sõdurid, kes vajavad abi, võivad teie poole kirjalikult pöörduda, nii nagu te ühele veteranile soovitasite?

Loe lähemalt

09.11.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Sooviksin üle anda Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduse muutmise eelnõu siht on vajadus, et Eesti Rahvusringhääling oma saadete ja programmide tootmisel ja edastamisel ei eiraks poliitilise tasakaalustatuse prints... Loe lähemalt

16:00 34 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Ma palun Riigikogu liikmena teilt praegu vabandust mõne meie kolleegi sõnakasutuse pärast. Selline sõnapruuk, mida teile küsimusi esitades on kasutatud, sobib rohkem õlleputkatagusesse põõsastikku. Aga ma arvan, et vaidlust selle üle ei ole, ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Mulle seda lugu siin kuulates meenus üks antiikaja ütlus: see, mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale. Pikka nimekirja ette lugemata toon ma väga lihtsad näited selle kohta, et opositsioonil on lubatud kasutada absoluutselt kontrolli... Loe lähemalt

27.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:02 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel" eelnõu (211 OE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Tänase eelnõu üks külg on põhimõtteliselt see, et me saadame oma poisid merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonile, aga mul on mure sellepärast, et hetkel on jäetud täiesti tähelepanuta need sõjamehed, kes on saanud raskelt vigastada, kes o... Loe lähemalt

21.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:23 Välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister, mul on natukene piinlik oma kolleegide pärast, kes siin, ütleme, ei käsitle ega taha arutada n-ö selle eelnõu sisulist poolt, vaid loobivad poliitilisi hüüdlauseid ja fraase ja ka halvustavaid ütlemisi.

Aga ma tulen ikkagi eelnõu sisu j... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea kolleeg Lauri! Tänases Järva Teatajas ilmus sul artikkel, mille sisu on lühidalt järgmine: valitsuse esitatud eelnõu eelistab välismaa töötajaid Eesti inimestele, kindlustades välistööjõule sektori keskmise palga, jättes aga kodumaised töötajad kindluseta o... Loe lähemalt

20.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:02 Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! See muudatusettepanek on sisustatud järgmiselt, et isikunime ei või pühendusnimeks määrata, kui isik on tegutsenud Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise või Eesti iseseisvuse taastamise vastu. Ehk meil on raamistikus paigas... Loe lähemalt

15.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:04 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma pean möönma, et ma olen siin Riigikogus töötades tundnud ennast suhteliselt turvaliselt. Suur tänu selle eest maja valveteenistusele, kes on täiesti märkamatult suutnud tagada kõikide turvalisuse! Praegusel hetkel, õieti täna on väga huv... Loe lähemalt

13.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele moodustada ekspertidest COVID-19 analüüsikomisjon" eelnõu (220 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te mingi aeg tagasi ütlesite, et Kalle Grünthal on teinud mingisuguse ettepaneku täna siin saalis. Ma pean tunnistama, et see väide vist on natukene eksitav, sest selle tegi Kalle Laanet. Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aga mis meelel, see keelel, nagu öeldakse.  Minu küsimus on võib-olla näiteline. Kaks küla, eriti hästi läbi ei saa. Ühe küla elanikud hakkavad ehitama omale kultuurimaja, ja kui kultuurimaja on peaaegu valmis, siis naaberküla elanikud, kes pole selles külas käinud, võtavad vastu otsuse, et lähme... Loe lähemalt

12.10.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:23 Vaba mikrofon video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Tahan rääkida Estonia hukust, mille uurimisega olen eraviisiliselt tegelenud juba alates 1994. aastast, olen küsitlenud paljusid tunnistajaid ning võrrelnud nende ütlusi kirjalike tõenditega. Mis siis ikkagi juhtus? Laev sõitis merd, visiir oli ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Tänan tähelepanu eest!

Loe lähemalt

01.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:05 Kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Minu küsimus põhineb tegelikult meie hea kolleegi Jaak Juske, keda te tituleerisite veel ajalooõpetajaks, seisukohtadel. Teie ütlesite veel, et olite nagu õpilase staatuses. Nimelt, hea kolleeg Jaak küsis seda, kas Narva Peeter I platsi nimes tu... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma tuleksin ikkagi jälle selle Peeter I küsimuse juurde tagasi. Mulle isiklikult tundub, et Peeter I ei ole tegutsenud Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise ega Eesti iseseisvuse taastamise vastu, kuna selle küsimusega siis ei tegeldud. Seetõtt... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Minu mäletamist mööda, kui lugupeetud ettekandja Paul Puustusmaa tuli pulti, siis ta kasutas minu nime. Ma sooviksin selle alusel midagi öelda.

Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! See eelnõu on jah selles mõttes väga huvitav. Kuna mul on praegu kõne õigus, siis võib-olla ma saaksin arendada mõttekäiku selle kohta, millised võiksid olla need õiguslikud normid, millega me tuvastame absoluutses ja kategoorilises vormis, et see isik on tegutsenud riigi loomise, korra pü... Loe lähemalt

30.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:24 Kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu (217 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! 21. septembril oli põhiseaduskomisjonis teise punktina arutluse all Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu 217 esimeseks lugemiseks ettevalmistamine. Esitatud eelnõu menetlemisel osalesid komisjoni esi... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! See küsimus ausalt öeldes jäigi õhku rippuma. Kuigi nende kuritegude eest, mida me siin loetlesime, nii väikesest karistust nagu viis aastat eriti ei olegi. Ma ütlen, et ma võin siin ka eksida. Aga küsimus on täiesti õigustatud, sest me oleme tegelikult natuke lõhkise küna ees. Jah, kui in... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh küsimuse eest! Ütleme niimoodi, et kodakondsuse seaduse § 27 sätestab, et Eesti kodakondsusest vabastamise otsustab Vabariigi Valitsus. See on n-ö põhimõtteliselt obligatoorne otsus ja selle üle vaidlust ei ole. Paragrahv 26 "Piirangud Eesti kodakondsusest vabastamisel" sätestab tõepoolest ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea küsija! Tegelikult teie märkus on absoluutselt õige. Muidugi, mina pean nüüd ka teid parandama. Te ütlesite, et paragrahv 237 lõige 5, aga see on 237 märkega 5 ehk siis terroristlikul eesmärgil reisimine, saame aru vist, eks ju. Ja siin on tõepoolest, et karistatakse kuni viieaastase v... Loe lähemalt

16:10 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister, mul on teile küsimus, mis puudutab ka seda nime. Nimelt on Euroopa Liidus komisjoni üksus, mis vastutab Euroopa Liidus liiklus- ja transpordipoliitika eest. Selle nimetuses on sõnad "liikuvus ja transport" ja selle peadirektor on Henrik Holol... Loe lähemalt

23.09.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

14:03 Riigikogu otsuse "Urmas Volensi Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (222 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kandidaat! Mul on teile teie võimaliku positsiooni kohta üks praktiline ülesanne ja küsimus. Oletame, et Euroopa Liit kavatseb kehtestada Eestile kohustuslikud rändekvoodid. Mis on teie arvamus, kas kehtiva õiguse baasil on see kvoot meile kohustuslik ... Loe lähemalt

15:04 45 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Martin Helmele video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Ma vaatan seda umbusaldusavaldust ja minu meelest on siin puudu veel üks punkt: punkt nr 8, et teie vanaisa kandis lääpa tallatud susse. Aga mis puudutab valetamist, siis valetamist on ka siin mitmel korral praegu olnud. Ja minu meelest peaks... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Teatavasti on põhjuslik seos kahe faktilise asjaolu kokkulangemine tegelikkuses, sõltumata inimese teadvusest, see, mis on ühes asjas põhjus, on teises tagajärg. Praegusel hetkel on kogu opositsiooni umbusaldus keskendunud ainult, ütleme, tag... Loe lähemalt

22.09.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:01 Õiguskantsleri 2019.–2020. aasta tegevuse ülevaade video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud õiguskantsler, ma pöördun teie poole küsimusega, mis puudutab Louis Freeh'd. Teatavasti on, see pole mingi saladus, ajakirjanduse vahendusel meie hea kolleeg Jürgen Ligi rääkinud, et Louis Freeh on Kremli agent. Seoses sellega, et sellised väljaütlemis... Loe lähemalt

21.09.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:04 Arupärimine kroonilise haigusega laste olukorra kohta (nr 39) video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Ma olen omamoodi tõeotsinguil. Nimelt väitis Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande ja rehabilitatsiooni talituse juhataja Helen Tähtvere "Ringvaate" otse-eetris, et üheltki esimese tüübi suhkruhaigust põdevalt lapselt pole puudeastet ära võet... Loe lähemalt

14.09.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

15:50 Vaba mikrofon video-link-logo

Kalle Grünthal:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Tahan täna siit kõnepuldist kiita tubli töö eest kahte Riigikogu komisjoni esimeest. Nendeks on riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees härra Jürgen Ligi ja korruptsioonivastase erikomisjoni esimees proua Katri Raik.

Just nende kahe komisjoniju... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Tänan tähelepanu eest!

Loe lähemalt

06.07.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

12:06 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (tööjõukriisi leevendamine) eelnõu (192 SE) esimene lugemine

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma hindan väga kõrgelt teie erudeeritust ja teie kui spetsialisti taset eri valdkondades ...   Loe lähemalt

Kalle Grünthal:  ... nagu rahandus, nagu Kaitseministeerium, nagu haridus jne. Aga seda ilusat oreooli jäi minu jaoks põhimõtteliselt natukene tumestama sellelsamal istungil toimunu, mida hea kolleeg Keit Pentus-Rosimannus puudutas. Te esitasite selle eelnõu ja põhjendused ära ja ma küsisin teie käest, kust pärinev... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Mulle jäi praegu hea kolleegi Indrek Saare jutust selline mulje, et põhiseaduskomisjon on tahtlikult menetlust venitanud. Minule teadaolevalt käib selliste asjade menetlemine Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse järgi. Tulenevalt eeltoodust oli selge, et v... Loe lähemalt

17.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:13 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 140 muutmise seaduse eelnõu (182 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma küsin otse. Lugupeetud ettekandja, kui see teema oli põhiseaduskomisjonis arutelul, siis tekkis just see [küsimus] põhiseaduse kooskõlast selle teie eelnõuga. Menetluse käigus nii teie kui ka Taavi Rõivas lubasite teha järelepärimise õiguskantslerile või [telli... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma üritan teie mälu värskendada, kuigi senise praktika jooksul on mulle jäänud mulje, et teie mälu on absoluutselt fenomenaalne, kui on vaja mõningaid muid asju meeles pidada. See minu küsimus, kas te saatsite [arupärimise] õiguskantslerile, oli si... Loe lähemalt

08.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:19 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mul on selline praktiline küsimus, mis tegelikult sisaldus juba ka hea kolleegi Signe Kivi küsimuses, millele te minu hinnangul väga täpselt ei vastanud. Aga ma esitan siis täpsustava küsimuse. Te olete eelnõus märkinud, et seaduse rakendamise... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Ma olen sunnitud küsima veel kord täiendava küsimuse seoses selle seaduse rakendamisega. Teie eelmises vastuses kõlas lootus, et lisaeelarve tuleb, et siis saame seda teha. Ja kui ei tule, siis see seadus rakendub ehk järgmisel aastal. Aga tegelikult me oleme suure probleemi ees, kui seadus kümnenda... Loe lähemalt

04.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Finantsinspektsiooni 2019. aasta aruanne video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te räägite küll 2019. aasta aruandest, kuid teravdatud tähelepanu all on ka rahapesuprobleem. Kuidas sai üldse võimalikuks selline asi, et see rahapesu nii mastaapses ulatuses sai toimuda, kui meil on olemas Finantsinspektsioon, kui meil on ol... Loe lähemalt

03.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:12 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te kasutasite Tarmo Kruusimäe küsimusele vastates sellist definitsiooni, et meie, Riigikogu liikmed, oleme rahvaesindajad. See teatavasti tuleneb Riigikogu liikme staatuse seaduse §-st 1. Esindusõigus aga on sätestatud tsiviilseadustiku üldosa... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma lähtun teie sõnadest, et juristide kontsentratsioon komisjonis on praegu äärmiselt suur. Sooviksin vastust saada küsimusele, millele eelmine ettekandja, lugupeetud Viktoria Ladõnskaja ei osanud vastata. See on Riigikogu liikme ehk rahvaesi... Loe lähemalt

02.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Eesti Panga 2019. aasta aruanne video-link-logo

Kalle Grünthal: Lugupeetud istungi juhataja! Austatud Eesti Panga president! Mul on teile küsimus ja ka omamoodi väikene ettepanek. Teatavasti otsustas valitsus seoses pandeemiaga anda ettevõtjatele riigiabi, et nad pankrotti ei läheks. See on igati tervitatav. Küll aga hämmastas mind reaktsioon, mis tuli väliskapi... Loe lähemalt

01.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:22 Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) eelnõu (193 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Teid on täna siin pidevalt tambitud, et see eelnõu on põhiseadusvastane jne. Aga mul on selline küsimus või mõttekäik, et tegelikult Riigikontrolli tegevuse eesmärk on majanduskontrolli kaudu anda Riigikogule ja avalikkusele kindlustunne, et a... Loe lähemalt

Kalle Grünthal: ... poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse võimu teostamine. Kas see hõlmab teie arvates praegu Riigikontrolli pädevust?  Loe lähemalt

Kalle Grünthal: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Kui te vastasite Paul Puustusmaa küsimusele, siis te viitasite sellele, et põhiseaduse §-s 133 on ainult neli punkti ja nende alusel ei saa neid seadusi muuta. Aga ma usun, et asjas puudub vaidlus. Põhiseadus on mõnes mõttes üldnorm, erinorm, ... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee