Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 19 Ava/Sulge kõik
25.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:07 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Jaak Valge:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud peaministrikandidaat! Üheks võimul olnud valitsuse eesmärgiks oli immigratsiooni reguleerimine, sest varasemate valitsuste poliitika tulemusena olid meil kõik uksed ja aknad lahti. Ja nüüd selle tulemusena omakorda asus meile 2019. aastal elama 18 000 isikut ja lah... Loe lähemalt

Jaak Valge:

Hea juhataja! Hea peaministrikandidaat! Mul on ikkagi eelmise küsimuse jätkuküsimus. Nimelt, jah selle taha nüüd Eesti rahvastikupoliitika või ka rahvuspoliitika või rändepoliitika küll kuidagi ei saa jääda, et me ei tea, kes on eestlane. Et eestlane on ikka see, kes ennast eestlaseks peab, ja se... Loe lähemalt

13.01.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:35 Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ eelnõu (288 OE) teine lugemine video-link-logo

Jaak Valge:

Aitäh sõna andmise eest, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Pole kahtlust, et see töö takistamine oli suunatud abielureferendumi vastu ja ma küsin palvega natukene üldistada. Nimelt, et missugune mulje on sulle kui komisjoni esimehele jäänud, kas probleem oli ainult selles, et obstruktsiooni l... Loe lähemalt

14.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:51 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses" eelnõu (288 OE) esimene lugemine video-link-logo

Jaak Valge:

Lugupeetud eesistuja! Auvääriline esineja! On väidetud, et Eesti riiklus ja Eesti demokraatiatraditsioon on liiga lühike, et selliseid referendumeid korraldada. Küllap on see muidugi alaväärsuskompleks, mis selles väites sisaldub. Teatavasti toimus kahe maailmasõja vahel Eestis, demokraatia ajal,... Loe lähemalt

19.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:06 Kultuurikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala“ arutelu video-link-logo

Jaak Valge:

Aitäh! Ja aitäh selle sümpaatse ettekande eest! Aga ma alustan triviaalse sedastusega. Vaadake, Eesti ühiskonnas pole olnud aristokraatiat, pole olnud paruneid ega vone. Vaat seda rolli täidab siis täna haritlaskond meil. Ja täidab väga hästi. Aga haritlaseks tuleb inimesi teatavasti koolitada. S... Loe lähemalt

22.10.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas elada koroonaviirusega?" arutelu video-link-logo

Jaak Valge:

Aitäh! Lugupeetud doktor Edward Laane! Tänan teid ettekande eest, aga eelkõige muidugi selle eest, mida te tegite kriisi ajal Kuressaares. Nagu teada, tabaski seekordne kriis esmalt Saaremaad. Minulgi oli õnn või õnnetus selle kriisi kulgemist Saaremaal kohapeal jälgida, küll, jumal tänatud, mitt... Loe lähemalt

21.10.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:23 Välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) esimene lugemine video-link-logo

Jaak Valge:

Kolm minutit lisaks, palun!

Loe lähemalt

Jaak Valge:

Aitäh, hea eesistuja! Head kolleegid ja auväärt tehniline personal! Kõigepealt ma ütlen seda, et seadusandjatena ja rahvaesindajatena peame me ikkagi lahendatavaid küsimusi vaatama kompleksselt. Ega selline demagoogia ei vii edasi ühegi küsimuse puhul, eriti aga rändeprotsesside puhul. Rändeprots... Loe lähemalt

12.10.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:39 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses Riigikogu otsuse „Eesti pikaajaline arengustrateegia "Eesti 2035"“ eelnõu üleandmisega video-link-logo

Jaak Valge:

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Auväärt tehniline personal! Ma katsun ka ruttu teha ja loodan, et kolleegid mul lakoonilisust hindavad.

Meie fraktsioon osales üsna usinasti strateegia "Eesti 2035" väljatöötamisel. Teisisõnu, meie 19 liiget on olnud nende 17 000 hulgas, kes on arvamusko... Loe lähemalt

24.09.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (198 SE) esimene lugemine video-link-logo

Jaak Valge:

Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud tehniline personal! Kultuurikomisjon osutas jälle minule seda au, et mul lubati kokku panna referaat ning teha see diktoritöö ja esitada teile kokkuvõte sellest, mis komisjonis toimus. See on tegelikult minu võimalus teist korda sisuliselt sa... Loe lähemalt

Jaak Valge:

Jah, komisjoni istungil seda ei arutatud, aga mis puudutab minu isiklikku arvamust, siis üks ei välista teist. Kui ei ole seadusega fikseeritud, et teaduse rahastamine toimub teatava protsendina riigieelarvest, siis see ei tähenda, et ta on ebastabiilne, eks ole. Antud juhul võib elu ise paradoks... Loe lähemalt

Jaak Valge:

Aitäh küsimuse eest! Mina saan teie küsimuse sisust aru nii palju, et olen teiega igati nõus. Tegelikult ei ole asi ainult rahastamise mahus. Seda ei pea isegi niimoodi käsitlema, et kumb tuleb enne ära teha. Tegelikult saab neid asju kenasti paralleelselt teha. Minu hinnangul vajab Eesti teaduss... Loe lähemalt

Jaak Valge:

Aitäh küsimuse eest! Seal ei olnud konkreetseid põhjendusi, aga põhimõtteliselt oli aru saada, milles on küsimus. Küsimus on pigem selles vormis, et seda ei soovita sätestada kindla protsendina. Nagu öeldud, see, et osa komisjoni liikmeid hääletas eelnõuga edasi minemise vastu ja osa poolt, ei tä... Loe lähemalt

Jaak Valge:

Jah, ma saan jälle öelda ainult oma arvamuse. Paraku pean ütlema, et juhul kui sinna ei tule tugevasti juurde sisu, millega paralleelselt viiakse ellu Eesti teadussüsteemi reformi, siis ma kardan, et [seda vastu ei võeta]. Ma ütlen enda seisukohalt, et minu hääl selle eelnõuga jätkamise poolt mär... Loe lähemalt

Jaak Valge:

Aitäh küsimuse eest! See on täiesti õigustatud küsimus, aga paraku ma pean vastama, et mul ei ole seda infot, sest eelarveprotsess praegu alles käib.

Loe lähemalt

Jaak Valge:

Aitäh küsimuse eest! Vaat, see on natuke äkiline küsimus. Ma ei oska niimoodi öelda. Oma, poliitiku tähelepanust olen kõikidele sellistele teemadele pühendanud võib-olla 5% ulatuses, kui selline vastus teile midagi annab. Võib-olla 5,5%, aga rohkem kui 1%.

Loe lähemalt

06.07.2020 / 12:00 XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

12:06 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (tööjõukriisi leevendamine) eelnõu (192 SE) esimene lugemine

Jaak Valge: Austatud juhataja! Head rahvaesindajad! Auväärt tehniline personal! Ma tahan alustada jälle positiivselt ja ütlen, et loomulikult ongi see opositsiooni asi alternatiive pakkuda. Hoopis halvem oleks selline passiiv-agressiivne hoiak. Ja kui pakutud alternatiiv on kuigivõrdki konstruktiivne, siis see ... Loe lähemalt

Jaak Valge: Seega EKRE fraktsioon teeb ettepaneku see eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Tänan tähelepanu eest! Loe lähemalt

16.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:11 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE) teise lugemise jätkamine video-link-logo

Jaak Valge: Sõnasoov. Loe lähemalt

Jaak Valge: Hea koosoleku juhataja! Head kolleegid ja ikkagi ka auväärt tehniline personal! Ma tõesti ei soovi siin koosolijate aega ei loosungite ega ka liigsete eelnõu nüanssidega raisata, aga siiski paar sõna luban endale. Ja ütlen seda, et EKRE kiidab väga heaks koalitsioonikaaslase algatuse, mis täidab mõn... Loe lähemalt

10.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:21 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE) teine lugemine video-link-logo

Jaak Valge: Hea juhataja, lugupeetud kolleegid ja auväärt tehniline personal! Mul on jätkuval au olla selle eelnõu puhul kultuurikomisjoni ettekandja, vahepeal ei ole mind taandatud. Nagu ma esimesel lugemisel märkisin, on eelnõu näol tegemist direktiivi ülevõtmisega, õigemini tehniliste parandustega selle eeln... Loe lähemalt

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:05 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE) esimene lugemine video-link-logo

Jaak Valge: Hea juhataja! Lugupeetud kolleegid ja auväärt tehniline personal! Mul on siis au olla selle eelnõu puhul kultuurikomisjonipoolne ettekandja. Eelnõu sisu on lugupeetud minister juba pädevalt tutvustanud. Tegemist on direktiivi ülevõtmisega või õigemini tehniliste parandustega eelnõu ülevõtmisel. 
Loe lähemalt

Jaak Valge: Mu aus vastus, lugupeetud kolleeg, on see, et ma ei tea. Aga ma võin oletada, et see on juhus. Direktiivi ülevõtmise tehniline detail Eesti puhul lihtsalt mängis, kogemata niimoodi juhtus. Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

23:06 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2019. aasta täitmise aruanne video-link-logo

Jaak Valge: Lugupeetud eesistuja! Austatud kultuuriminister! Hoolas tehniline personal ja head kolleegid! Mul ei ole sellist illusiooni, et te tahaksite minu tähtsat ettekannet väga pikalt kuulata, selle tõttu katsun piirduda mõne lühikese mõttega. Teatavasti kultuuri defineeritakse üsna erinevalt. Mina eelista... Loe lähemalt

Jaak Valge: Loovus, rahvuslik identiteet, aga ka avatus ja mitmekesisus ja kõik need ministri nimetatud väärtused on iseenesest õilsad omadused, aga sõltub, missugustes proportsioonides me neid oma poliitika tegemises rakendada üritame. Kui proportsioonid lähevad käest ära, see tähendab, ei sobi meie ühiskonnal... Loe lähemalt

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

Jaak Valge: Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Auväärt tehniline personal ja lugupeetud kolleegid! Mina vaatan olukorrale EKRE prillide läbi ja julgen arvata niimoodi, et praeguse valitsuse teadus- ja arendustegevuse suund vastab meie ettekujutusele sellest, kuhupoole liikuda. Mõnel puhul oleme tee a... Loe lähemalt

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu video-link-logo

Jaak Valge: Austatud juhataja! Head kolleegid! Hoolas tehniline personal! Ma pean jälle ütlema, et pean paraku paljude eelkõnelejate mõtteid kordama, ehkki tegelikult on see teatav kvaliteedimärk, kui mitmed mõtted tulevad paljudele inimestele pähe ühel ajal.
Esmalt tahaksin ma märkida, et tõeliselt naudit...
Loe lähemalt

07.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:08 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine video-link-logo

Jaak Valge: Lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid ja auväärt tehniline personal, kes te võib-olla peate – ei saa siit ära minna –, aga tegelikult ei soovi mind üleüldse kuulata. Minul on au esitada referaat komisjonis toimunud teemakohase arutelu kohta. Komisjoni istung toimus 23. septembril. Osalesid kõik ... Loe lähemalt

Jaak Valge: See on keeruline küsimus. Ma võib-olla prooviksin seekord olla siis härra Lotmanile meele järele ja vastaksin, et seda komisjoni istungil ei arutatud. (Naer saalis.) Loe lähemalt

Jaak Valge: Noh, selleks on väga palju erinevaid mudeleid, kuidas seda teha. Kui ma nüüd hakkaksin pikemalt oma visiooni selgitama – ma arvan, et mul teatavaid mõtteid sellel teemal on –, aga kui ma seda pikemalt selgitama hakkaksin, siis ma saaksin, noh, selliste, kuidas öelda, mitte kõige heatahtlikumate küsi... Loe lähemalt

Jaak Valge: Täiesti nõus, jah! Aitäh, väga mõistlik küsimus! Ilma kahtluseta on seal rida eeldusi ja ilma kahtluseta ei ole ka Eesti ettevõtlus võib-olla kõige soodsam või, ütleme, tema omandistruktuur ei ole kõige soodsam selleks, et ettevõtjad panustaksid meil teaduse arendusse, eks ole. Meie ettevõtlusest on... Loe lähemalt

Jaak Valge: Aitäh küsimuse eest! Ma natukene korrigeerin. Vabandust, kui on minust niimoodi aru saadud, et ma leiangi, et kogu nn auku tuleks siis erarahastusega täita. Ma ei ole mitte kunagi niimoodi väitnud. Aga ma väidan, et meie kogurahastuse proportsioon ei ole täpne. Ilma kahtluseta tuleb ka avalikku raha... Loe lähemalt

Jaak Valge: Rahastamise madalseis oli 2016. aastal, kui me räägime viimasest kümnendist, ja ministriks oli – minu arvates kuulus Reformierakonnale see ministrikoht – siis Maris Lauri. Loe lähemalt

Jaak Valge: Aitäh sellise heatahtliku küsimuse eest! Ma ei ole kindel, kas te minu erakonnakaaslase mõttekäiku väga täpselt tsiteerisite, aga olgu siis. Ma usun, et minu kolleegid teadlased saavad suurepäraselt aru sellest, et teaduse rahastamine tõusis sel aastal kokku 16 miljonit eurot. See tõus on olnud – ku... Loe lähemalt

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine video-link-logo

Jaak Valge: Lugupeetud koosoleku juhataja! Lugupeetud minister! Mind pole hetkegi külastanud selline kahtlus, et me ei hooli ühiselt Eesti üldhariduse kvaliteedist. Ja ilmselt me näeme kõik probleemi selles, et meie haridussüsteem ei valmista piisavalt ette ühiskonnale vajalike erialade inimesi. Ma saan sellest... Loe lähemalt

27.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu, I Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:20 Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" eelnõu (4 OE) esimene lugemine video-link-logo

Jaak Valge: Lugupeetud esimees ja kõik austatud kolleegid! Ma käitun siis oma kogenuma kolleegi Mihhail Stalnuhhini eeskujul ega hakka väga suuri ja pateetilisi sõnu tegema. Ma usun, et meie seas ei ole ühtegi inimest, kes ei tunnistaks, et riigi igasugune muu poliitika ei ole adekvaatne sellel juhul, kui ta m... Loe lähemalt

Jaak Valge: Aitäh küsimuse eest! Iseenesest on positiivne, et sünnib palju lapsi, olgu siis vabaabielu peredesse või teistesse peredesse. Selles mõttes sellega tegelema ei pea. Küll aga me teame, et keskmine laste arv on ametlikus abielus olevatel paaridel suurem kui vabaabielus olevatel paaridel. Mina arvan i... Loe lähemalt

Jaak Valge: See on tore küsimus. Ma ei ole selle peale mõelnud ja praeguste komisjoni ülesannete hulka seda ei ole fikseeritud. Aga kui me arvestame ka lapselapsi, siis ma olen täiesti veendunud, et me saame parema tulemuse kui see +1. Loe lähemalt

Jaak Valge: Aitäh! Kui me komisjoni kokku võtame, eks me pea siis kokku leppima oma töömeetodid, selle, mis meil jäävad prioriteetideks ja mis järjekorras me asju ajame. Loomulikult ma ei taha siiski eelmise komisjoni tööd mingil moel alahinnata, isegi kui see strateegia jäi vastu võtmata. Aga tõepoolest see tö... Loe lähemalt

Jaak Valge: Aitäh, hea kolleeg! Ma olen ka seda meelt, et küsimusi tuleks võimalikult konkreetselt püstitada ja lahendada. Paraku rahvastikupoliitika on iseenesest üks selline väga keeruline komplekssete meetmete süsteem, kus mõju võivad avaldada hoopis mingid kõrvalpoliitikad, mida esialgses lähenemises on ras... Loe lähemalt

30.04.2019 / 10:00 XIV Riigikogu, I Istungjärk, Täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Istungi rakendamine video-link-logo

Jaak Valge: Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Mul on au anda Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Eesti Keskerakonna ja Isamaa Erakonna nimel üle eelnõu, mille heakskiitmise korral moodustatakse Riigikogus rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon. Ajaloolastele meeldib üldiselt öelda, e... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee