Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 148 Ava/Sulge kõik
15.07.2022 / 10:07 XIV Riigikogu, extraordinary session Vaata täpsemalt

10:05 Istungi rakendamine

Anti Poolamets:

Hea Jürgen Ligi andis dokumendi definitsiooni ja ma lihtsalt paberiks tuleb seda nimetada järelikult. Lihtsuse mõttes nimetame paberiks koalitsioonilepingut. Aga tõepoolest, koalitsioonilepingu alusel hakkavad kõik teised eelnõud tulema. See on ju võti kõikide teiste eelnõude juurde ja ma olen tä... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Jaa, aitäh tähele panemast! Minu küsimus on teise päevakorrapunktiga seotud. Meil on täna tõesti tähtis teema, mille kohta me saime teada, et paberit ei tule, peame kusagilt R-kioskist seda materjali hankima minema. Aga meil on pooleli lastetoetuste menetlemine, me oleme seda pikalt teinud. Ja nü... Loe lähemalt

10:30 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele valitsuse moodustamiseks volituste andmine video-link-logo

Anti Poolamets:

Austatud juhataja! Lugupeetud peaministrikandidaat! Juunikuus te ütlesite Financial Timesile, et praeguste NATO plaanide järgi on arvestatud, et Balti riigid võivad Venemaa okupatsiooni alla jääda 180 päevaks. Kasutasite väga täpseid numbreid, minu arusaamist mööda NATO kaitseplaanist, mis peaks ... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Aitäh, juhataja! Lugupeetud peaministrikandidaat! Mul jäi ikkagi kripeldama teie varasematest esinemistest üks number. Nimelt olid väga veendunud, ja korduvalt, et eestlasi on Eestis 85%. Ja sellest vastuolust ei ole ma kuidagi aru saanud. Rahvaloenduse andmed pandi letti ja öeldi, et meid on 69%... Loe lähemalt

06.07.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, extraordinary session Vaata täpsemalt

12:12 Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu (643 SE) esimene lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Austatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister välisministri ülesannetes! Ma paluksin teie teadmist Türgi segaste signaalide kohta Rootsi ja Soome liitumise osas. Kord on ta andnud kinnitust, et nüüd on probleemid lahendatud, ja kord on ta jällegi hoiatanud, et kui probleemid ei lahene nii, nagu... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Austatud ettekandja! Kas võiks täpsustada Türgiga seotud teemasid, mis väliskomisjonis üles tulid? Milline oli see info, mida olite saanud Türgi saadikult ja Türgi valitsuselt? Sõnumid on olnud väga vastuolulised.

Loe lähemalt

16.06.2022 / 10:45 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:48 39 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks haridus- ja teadusminister Liina Kersnale video-link-logo

Anti Poolamets:

Lugupeetud minister! Palun öelge, kas te teate selle hanke võitnud ettevõtte nõukogus, omanike ringis, juhatuses, kas seal on ka mõni Reformierakonna liige? Ja kas te teate neid ka isiklikult?

Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Lugupeetud ettekandja! Siin on korduvalt kiidetud riigihangete süsteemi ja Riigi Tugiteenuste Keskust, kes teevad seda kõike professionaalselt, ja ametnikud teevad professionaalselt. Aga te mainisite, et tõepoolest nad ei saanud hakkama ja oleks nende töö venima jäänud, sellepärast te pidite mine... Loe lähemalt

15.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

Anti Poolamets:

Austatud juhataja! Head ametikaaslased! Annan menetlusse keeleseaduse muutmise eelnõu. Seaduse eesmärgiks on tõsta trahvimäärasid, sest nii füüsilised kui ka juriidilised isikud ei täida keeleseadust oodatud kvaliteedis. Sümboolsena mõjuvate trahvimäärade maksmine on muutunud mõnedele ettevõtetel... Loe lähemalt

15.06.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:54 Muud küsimused video-link-logo

Anti Poolamets:

Aitäh, juhataja! Minu küsimus on maaeluministrile. Ühele varasemale küsimusele vastates te mainisite uue valitsuse moodustamist. No et selgus tuleb uue valitsuse moodustamisel ja vastused tulevad uue valitsuse moodustamisel. Palun aidake mind ka juriidilisest segadusest välja, milline see uue val... Loe lähemalt

08.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:51 Korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE) teine lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Lugupeetud juhataja! Head kaasteelised! Annan ülevaate komisjonis toimunust teise lugemise ettevalmistamise jaoks.

Teise lugemise ettevalmistamine toimus 31. mai õiguskomisjoni koosolekul. Osa võtsid Marek Jürgenson, Sulev Kannimäe, Jaanus Karilaid, Uno Kaskpeit, Anastassia Kovalenko-Kõlvar... Loe lähemalt

18:36 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Jaa, ma tahtsin ka kinnitada, et Reformierakonna ettepanekud on lausa tõe kuldne kärjemesi, mis voolab ööd ja päevad. Aga teisalt ettepanek juhatusele: arutage seda, et äkki teha mingi SMS‑teavituse süsteem, et ikkagi kõik saaksid alati teada, kui nende ettepanek hääletusele tuleb. Tõstatage see ... Loe lähemalt

06.06.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Anti Poolamets:

Ma tahtsin viidata sellele, et obstruktsioon on igati lubatav tegevus, aga laamendamine mitte. Aasta tagasi me nägime lihtsalt laamendamist, mitte kodukorra rikkumist, mitte isegi seaduse rikkumist, lihtsalt laamendamist Riigikogus, koosolekute segamist, häirimist kõige inetumal ja madalamal moel... Loe lähemalt

01.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:37 Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu (579 SE) esimene lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Lugupeetud esimees! Austatud ettekandja! EKRE fraktsioon kutsus teid neid sätteid, eriti õppekeelt puudutavaid sätteid lähemalt selgitama. Algselt olite te nõus, aga hiljem keeldusite tulemast. Ma näen, et see seadus on päris keerulise ja pikaajalise mõjuga. Selles suhtes vajab ta ju ka rohkem se... Loe lähemalt

01.06.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

13:41 Inflatsiooni ohjeldamine video-link-logo

Anti Poolamets:

Aitäh, juhataja! Lugupeetud peaminister! Me saime äsja signaali, mis peaks meid kõiki murelikuks tegema, teid ka kindlasti, et inflatsioon on juba kahekümne peal ja oleme esikohal. Ma esimeste küsimuste juures kuulsin teie vastuseid ja jäi kõrva, et me peaksime vähem tarbima elektrit ja nii edasi... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Aitäh vastuse eest! Hea on kuulda, et te kiidate majanduskasvu. Minu meelest selle majanduskasvu seeme pandi just eelmise valitsuse majanduspoliitikaga. Need mõjud ei ole nii kiired, et poole aastaga on tagajärjed. Ja üks meede oli just aktsiiside alandamine ja samuti ka koroonaajal stimuleerimin... Loe lähemalt

31.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:02 Eesti Panga 2021. aasta aruanne video-link-logo

Anti Poolamets:

Lugupeetud aseesimees! Austatud Eesti Panga president! Vaatan reservihalduse osa teie aruandes ja siin on kirjas, et investeerimisvarade portfelli suurus on 5,2% sisemajanduse kogutoodangust. Samas, kullavarud on sümboolsed ja siin on isegi iroonilisi märkusi, irooniliselt on öeldud, et ajaloolis... Loe lähemalt

11:44 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pöördumatult Venemaa gaasi kasutamise lõpetamiseks" eelnõu (566 OE) esimene lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Hea juhataja! Austatud ettekandja! Seda enne õhtut hõiskamist on olnud küllalt. Juba 20. aprillil väitis rahandusminister, et Eesti juba praegu ei kasuta Vene gaasi, mis osutus valeks, sest Inčukalnsist tulev varu on suuresti Vene päritolu. Aga nüüd tehnilise teema juurde, nimelt Paldiski Põhjasa... Loe lähemalt

30.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:08 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) esimene lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Austatud juhataja! Hea ettekandja! Minul on selline mõistatus. Ma ei saa täpselt aru, miks Reformierakond on selle eelnõu suhtes nii kriitiline. Sest mäletame, et alles hiljuti oli suurel osal elanikkonnast arvete maksmisega probleeme, elektriarvete maksmisega, soojaarvete maksmisega. Ja loomulik... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Aitäh, juhataja ja hea ettekandja! Reformierakond kuulutas välja ühe omapärase nähtuse, mille osas tahaks rohkem selgust saada, see on obstruktsioon iseenda valitsuse vastu. Ja kuna sa mainisid, et ka komisjoni istung venis kaunikesti pikale, et kas seal oli ka obstruktsiooni elemente märgata ja ... Loe lähemalt

18.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:03 Karistusseadustiku, perekonnaseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu (601 SE) (ühendatud eelnõud 339 SE, 348 SE ja 478 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Austatud juhataja! Head kolleegid. Lühidalt kõige olulisemast. Loomulikult me toetame eelnõu. See on olnud meie huviorbiidis ammu, juba eelmise koosseisu ajal. Sellega tulime välja enne, kui juhtus äärmiselt inetu intsident jalgpallitreeneriga, mis, võiks öelda, et oli kasulik kriis, silmi avav k... Loe lähemalt

19:02 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE) teine lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Austatud juhataja! Head kaaskannatajad! Me kõik kannatame kõige kõrgema inflatsiooni all Euroopas. Iga sotsiaalne kiht kannatab, kui tema rahakott sulab tühjemaks märkamatult. Kõik me kannatame, sest raha kaotab väärtust. Meenutab juba ühte perioodi, mida ma ka mäletan: Gorbatšovi-aegset sula, ja... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Aga tegelikult, kuna me hääletame usalduse teemat selle eelnõuga seoses, siis usaldust ei ole. Usaldust on väga näilises koguses valijatelt. Ei ole usaldust, et peaminister suudab kriise lahendada nii, et need oleksid ettenägelikult tehtud ja tõsiselt lahendatud. Kui me näeme, et isegi lastetoetu... Loe lähemalt

04:36 Korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse, ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE) esimene lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Tere varahommikust, head kolleegid! Hea juhataja! Tutvustan nimetatud eelnõu menetlemist õiguskomisjonis, mis leidis aset 10. mail. Kohal olid komisjoni liikmed Sulev Kannimäe, Jaanus Karilaid, Uno Kaskpeit, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Tarmo Kruusimäe, Heljo Pikhof, Anti Poolamets, Urve Tiidus ... Loe lähemalt

04:48 Relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE) esimene lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Mul on hea meel jätkata õiguskomisjoni lainel. Nagu näha, on komisjon olnud väga produktiivne. Pikad koosolekud, palju eelnõusid, osa neist päris sisukad. Nende hulka, ma arvan, kuulub ka eelmine eelmises ettekandes märgitud kuriteo ennetuse nõukogu muutmine, koosseisu ja ülesehituse muutmine. Loe lähemalt

Anti Poolamets: Jaa, aga ma arvan, et need näited on meile väga olulised. Loe lähemalt

Anti Poolamets: Kas aeg on täis juba või? 6.13 on ... Loe lähemalt

Anti Poolamets: Ei, ärge te magama jääge. Loe lähemalt

Anti Poolamets: Hoidke rinnet. Hoidke rinnet!  Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Me räägime elulisi juhtumeid. Me räägime elulisi juhtumeid ja need on väga olulised, et meie siseminister ka üles ärkaks. Meie siseminister peaks ka üles ärkama. Sellepärast, et ma näen, et minu selja taga istub ka üks endine siseminister ja sellepärast koputan ka tema südamele: võtta seda teemat... Loe lähemalt

05:24 Majandus- ja taristuministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

Anti Poolamets:

Lugupeetud ettekandja! Lugesin ajalehest, et teile on antud keeruline ülesanne hakata võitlema selle karmi inflatsiooniga. Ja selle üks suuremaid mõjureid ei ole midagi muud kui see uisapäisa tehtav kliimapööre, rohepööre. Asi on dramaatiline, oleme ju tupikusse sattunud. Võib-olla juhtub nii, et... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Jaa, veel kord, vaatamata sellele, et on varajane hommik, ma rõhutaksin seda, et siia saali on jäänud kõige suuremad huvilised. Ehkki teie napisõnalisus meid just ei rõõmusta. Ja me anname oma fraktsioonile kõik teadmised edasi, mida me saime, ehk ikkagi tahaks teada pisut rohkem. Kas teil on ka ... Loe lähemalt

16.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:32 Arupärimine Eesti riigi sõjalise kaitse kohta (nr 126) video-link-logo

Anti Poolamets:

Austatud kõneleja! Praegu on tohutult kiire arenguperiood sõjaväelastel, informatsiooni tuleb suurel hulgal sisse, pidevalt saame õppetunde. Võtame kas või sellise valdkonna nagu droonide kasutamine. Mind huvitab see, kuidas me ise peaksime praegu riigis neid väga kiiresti kuhjuvaid õppetunde kas... Loe lähemalt

17:14 Arupärimine strateegia "Eesti 2035" rahvastikunäitajate kohta (nr 134) video-link-logo

Anti Poolamets:

Hea ettekandja! Oleme olukorras, kus üle 100 000 eestlase töötab välismaal, aga samal ajal on valitsus võtnud suuna, et langetada erinevate töötajate palgakriteeriumeid. Näiteks sellesama välismaalaste seadusega, mis on praegu värskelt tulnud. Kuidas selline odavama tööjõu import mõjub nende inim... Loe lähemalt

18:43 Arupärimine muinaspärandi kaitse katastroofilise olukorra kohta (nr 129) video-link-logo

Anti Poolamets:

Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Väga terav probleem on jätkuvalt detektorismiteema. Seetõttu tahaksin lähemalt teada, kuidas on kavas lahendada arheoloogiamälestiste kaitse küsimus olukorras, kus detektoristide leiud ootavad aastaid ekspertiisi ja leiukohad täpsustamist, uurimist. Ressursipuudus... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Austatud aseesimees! Lugupeetud minister! Teema on kaalukas. Teema on tõsine. Ma loodan, et te süvenete sellesse, kaasa arvatud oma visiidil Saaremaale, ja näete kohapeal, kui tähtis on Eesti arheoloogia ja kui kaalukas on näiteks seesama viikingilaevaleid kogu rahvusvahelise ajaloo uurimise kont... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Saaremaa Muuseum võistleks kindlasti selle nimel. See on ju veel haruldasem kui Paksus Margareetas eksponeeritu.

Looduslikud pühapaigad. Nende projektidega on palju saavutatud. Hoidke pilk peal, siin on väheste vahenditega võimalik palju saavutada. Ma olen küll väga uhke, et minu kodukandis... Loe lähemalt

21:01 Keskkonnaministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (sh "Kliimapoliitika põhialuste aastani 2050" elluviimisest) video-link-logo

Anti Poolamets:

Aitäh, esimees! Austatud ettekandja! Tegelikult on läinud nii, et oleme tupikusse sattunud. Andmed on laual. Meil on Euroopa kõige suurem inflatsioon, eurotsooni kõige suurem inflatsioon. Energeetilise iseseisvuse asemel oleks meil tuled juba vilkunud, kui eelmise valitsuse ajal ei oleks 1000 meg... Loe lähemalt

11.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:25 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (565 SE) esimene lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Aitäh! Mind huvitab see, mis saab sõjamõjude ja muude mõjude eraldamisest. Peaminister räägib kogu aeg sõjast, see olevat hinnad üles löönud. Aga minu hinnangul jõuab see sõja mõju ei tea millal majandusse ja siis hakkab veel hullemaks minema. Kas sellel inflatsioonil, mis meile siin hiljuti näkk... Loe lähemalt

17:41 Siseministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest video-link-logo

Anti Poolamets:

Aitäh, juhataja! Lugupeetud Riigikogu! Vaatamata sellele, et juttu oli sõjaajast, lisaeelarve puhul oli juttu sõjaajast, siis sellegipoolest oli siseministri ettekanne kuidagi optimistlik: kohalikud omavalitsused on valmistunud, heal tasemel, kõik on hästi planeeritud, piiri ehitamine on heas tem... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Nii. Pentus-Rosimannus ütles: enam kui 3 miljoni eest parandame evakuatsioonivarusid, mis tähendab varude täiendamist alates tekkidest kuni generaatorite, telklaagrite ja voodikohtadeni. See on väga tagasihoidlik ambitsioon. Piirile läheb üht-teist, jah, see on hädavajalik. Aga meie arenguvajadus... Loe lähemalt

22:56 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE) esimene lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Aitäh! No üks viis, kuidas teada saada, et keegi sõdib näiteks separatistide poolel, on see, et ta paneb Facebooki pildi ja ise kuulutab, et ta sõdib. Nii on ju võimalik küll teada saada, aga nende puhul, kes varjavad, ei ole see sugugi lihtne. Mina tean, et Eestis hulgub ringi ka separatiste, ke... Loe lähemalt

10.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

12:00 Kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE) esimene lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Elu on näidanud, et nii nagu kahaneb meie riigi iseseisvus ja seda lahustatakse ja lahustatakse, toimub see ka muudes eluvaldkondades, nii et kõrgharidus pole mingil moel erinev. Toimub lausa enese koloniseerimise laadne protsess. Küsin lugupeetud esinejalt võrdlu... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Olen minagi näinud kõikvõimalikke Erasmuse tudengeid ja seda protseduuri, Euroopa Liidus on see täieline prioriteet, sealt raha kunagi ära ei võeta, pannakse ainult juurde. Aga minule on jäänud mulje, et tegu on lihtsalt haridusturismiga. Õpitakse inglise keeles t... Loe lähemalt

09.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:17 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus (241 UA) video-link-logo

Anti Poolamets:

Head kolleegid! Eelkõneleja rääkis elevandist, mida ei ole. Aga mina räägin elevandist, mis siin on olemas. Aga kõnepulti sundis mind Mart Võrklaeva pateetiline ütlus. Tema ütlus puudutas eelnõu § 1 punkti 47, kus on kirjas: "Ukraina kodanik, kes viibis Eestis enne 24. veebruari 2022". Ehk tal on... Loe lähemalt

05.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (538 SE) esimene lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Hea ettekandja! Muidugi on iga ressurss vajalik ka tükikeste haaval kokkupanduna. Aga kas te arutasite eelnõuga seoses laiemat plaani, kuidas muinsuskaitset rahastada? Sest [vajalikud] summad eriti suurte muinsuskaitsealadega seoses oleks ju väga suured. Teisalt taluarhitektuurile saaks ka veidi ... Loe lähemalt

04.05.2022 / 17:00 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:02 Perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE) esimene lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Aitäh, juhataja! Aitäh, ettekandja! Ma tahaksin küsida sõjapõgenike haiguste teemal. Kui Mart Helme võttis siin hiljuti sõna selliste riskide tõstatamisel, siis puhkas üle-eestiline torm. Üle-eestiline! Ja ennäe imet, te tulete nüüd ja pakute lausa 20 miljonit, 400 eurot inimese kohta, et nad min... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Aitäh, ettekandja! Te ütlesite ilusaid sõnu Ukraina kohta, meie ütleme ka, elame ka kaasa kogu südamest, aga üksnes paatosega sõdu ei võida, üksnes paatosega nakkushaigusi ära ei hoia. Ja kui me vaatame, et eelmise aasta lõpul oli meil rekordiliselt väike arv uusi HIV-juhte, siis nüüd oleme oluko... Loe lähemalt

20:19 Riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE) esimene lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Aitäh, juhataja! Austatud ettekandja! Ma loen just Kaitseministeeriumi valitsemisala kohta seletuskirjast ja näen, et sõjalise kaitsevõime tugevdamiseks suunatakse 7,45 miljonit eurot. Hea küll, me võime ka eelmise valitsuse eelarvetest rääkida, aga räägiks praegu just sellest, mis teil siin kirj... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Vaatasin huvitavat terminit: põhiseadusliku korra tagamine, 15 miljonit eurot. Kas te võite täpsemini lahti rääkida, mida põhiseadusliku korra tagamine, 15 miljonit eurot, endas sisaldab?

Loe lähemalt

04.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

Anti Poolamets:

Austatud aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Annan üle välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise eelnõu. Eelnõu on välja töötatud selleks, et vältida Eesti kujunemist odava tööjõu sissevoolu maaks, kuna see pärsib tehnoloogilist arengut ja surub alla Eesti töötajate palgataset. Teine ees... Loe lähemalt

03.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tagasi allkiri 18.02.2014. a. alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheliselt piirilepingult" eelnõu (540 OE) esimene lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Aitäh, juhataja! Austatud ettekandja! Praegu on olukord, kus terve maailm arutab, kuidas Ukraina saaks tagasi ka Krimmi alad, okupeeritud alad Donbassis, Luhanskis. Analoogiat on küll ja küll. Ainukene suurem erinevus on ajavahe. Sisu on sama. Küsimus on selles, et kui just enne sõda käiakse kand... Loe lähemalt

11:49 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (552 OE) esimene lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Hea aseesimees! Lugupeetud ametikaaslased! Eelnõu esitajad on tõstatanud olulise teema. Samas peab tõdema, et galopeeriva inflatsiooni tingimustes, kus me pole jõudnud mitte üksnes Euroopa esiviisikusse, vaid saavutanud mitteauväärse esikoha, vajavad kõik fikseeritud summadega seotud eelarverahad... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Paljude laste jaoks on koolilõuna ainuke sooja toidu kord päevas. Õpetajate Lehe artiklis kirjutas Kiltsi kooli õpetaja Mari-Vivian Ellam: "Küllap pole saladus, et tasuta koolitoit on suurele osale Eesti peredest suureks abiks. Töötanud õpetajana väikses maakoolis ja näinud, kuidas koolivaheajal ... Loe lähemalt

21.04.2022 / 11:43 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

11:57 Riigikogu avaldus "Venemaa Föderatsiooni sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas" (584 AE) video-link-logo

Anti Poolamets:

Head Ukraina külalised! Hea esimees! Head kolleegid! Ukraina vabadussõda kestab. Me oleme selle kõik läbi teinud. Meie naaberrahvad on selle läbi teinud. See Taaveti ja Koljati võitlus meenutab väga Soome talvesõda, kui väike riik ilmutas südikust ja võitis. Venemaa rünnak meenutab oma tooruses e... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Aitame selle juhtme välja tõmmata. Eesti on teinud praegu õigeid samme. Me oleme kõigile eeskujuks peaaegu kõigis asjades Ukraina toetamisel.

Ukrainal ei ole see esimene kord genotsiidiga kokku puutuda. Kolm kunstlikku näljahäda on korraldatud 20. sajandil. Massimõrvad on Ukraina ajaloo tea... Loe lähemalt

21.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:04 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine) eelnõu (585 SE) (ühendatud eelnõud 556 SE ja 576 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Head ametikaaslased! Kui Palamusel oli pool rehkendust juba kõva sõna, siis siin tuleb vaevalt veerand rehkendust ära. Venemaal on teada-tunda lugu, mis on seotud Potjomkini küla ehitamisega. Ja mulle tundub, et siin on ka paraku jäädud veerand rehkenduse ja Potjomkini küla ehitamise peale, et te... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

... palun edasi töötada teemaga. Meie oleme konstruktiivsed, paneme ka ajalooliste mälestusmärkide teema sinna sisse. Arutame selle läbi. Ka ajalooliste mälestusmärkide juures on keerulisemaid teemasid, nagu sõjahauad. Aga on selliseid monumente nagu seesama sümboolne Narva tank, millega ei ole m... Loe lähemalt

20.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:02 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine) eelnõu (585 SE) teine lugemine (ühendatud eelnõud 556 SE ja 576 SE) video-link-logo

Anti Poolamets:

Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Meil oli tõesti üleval seesama arutelu, mida siis teha ajalooliste juhtumitega. See ajalugu on meie silme all kogu aeg ja nendest monumentidest õhkub tahtlust ülistada agressiooni, Nõukogude agressiooni Eesti vastu, toetada ka genotsiidi, mis sellega kaasnes. Nii ... Loe lähemalt

19.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:18 Riigikogu otsuse „Ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele randlaste toetamiseks“ eelnõu (539 OE) video-link-logo

Anti Poolamets:

Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma loen seletuskirjast, et mõte on selline, et lubade andjaks randlastele oleks kohalik omavalitsus. Aga kas on arutluse all olnud ka see, et kõikide lubade andja võiks olla kohalik omavalitsus ja kalandusspetsialist, kes teab kohalikke olusid kõige paremin... Loe lähemalt

12:04 Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE) esimene lugemine video-link-logo

Anti Poolamets:

Aitäh, juhataja! Lugupeetud kolleegid! Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu täiendab lapse andmete registreerimise korda ning täidab seaduses oleva lünga juhtumite korral, kui laps sünnib kodus või teel tervishoiuteenuse osutaja juurde. Sellistel juhtudel väljastab vastava tõe... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Õigustusena on toodud see, et riik püüab takistada kodusünnitusi. Riik on mõelnud välja päris adekvaatse regulatsiooni kodusünnituste õiguslikuks regulatsiooniks. Ehk peab juures olema tervishoiutöötaja, see peab olema planeeritud. Selles on loogikat. Aga praegu on probleem selles, et see meenuta... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Jaa, nende üle peetakse arvet. Hetkel mul ei ole seda tabelit käepärast, aga ma tean, et see jäi olla 100. See kõigub aastast aastasse. Aga nende hulgas on veel assisteeritud kodusünnitused, kus kõik on planeeritud, kohal on ämmaemand, kellel on vastav paber, ja on assisteerimata kodusünnitused, ... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Kõik see on kohtu kaudu, kogu see protseduur. Peab esitama kohtule vastava taotluse. Eri hinnangutel võtab see menetlus aega kuu või mitu kuud. Aga me oleme puutunud kokku nüüd ka sellega, et vanemad leiavad, et nad on teinud kõik õigesti ja nendel on küsimus: "Miks me peame alandama ennast selle... Loe lähemalt

Anti Poolamets:

Me oleme komisjonis ära kuulanud ja saanud nende arvamuse. Nemad ei toeta seda eelnõu ja eelistavad minna edasi vana süsteemiga. Aga mina leian, et ilma seadusemuudatuseta see asi ei õnnestu, sellepärast et perekonnaseisuametnik ei saa teisiti, kui ta peab seadusest selle aluse leidma, kuidas lap... Loe lähemalt

18.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:56 Maaeluministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (Eesti toidu- ja maaelupoliitika väljakutsed muutuvas majandus- ja julgeolekukeskkonnas) video-link-logo

Anti Poolamets:

Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te rääkisite väga kosmilistest teemadest ja kliimast. Ma olen pisut maisem ja mõtlen sellele, et teie ettekande pealkiri on "Eesti toidu‑ ja maaelupoliitika väljakutsed muutuvas majandus‑ ja julgeolekukeskkonnas". Möödunud aasta jaanuaris küsisite Riigikogu... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee