Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 113 Ava/Sulge kõik
07.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu, V Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Hea eesistuja! Head kolleegid! Minu kõne ei ole kindlasti nii pikk ja reljeefne kui minu kolleegil. Ma olen siin kultuurikomisjoni esindajana ja refereerin teile seda, mida kultuurikomisjonis selle eelnõu puhul arutati. Eelnõu esitati meile paberil ja selle tekst oli oluliselt konkreetsem ja ahtam k... Loe lähemalt

Heidy Purga: Ma olen puldis kultuurikomisjoni liikmena, andmas seletusi eelnõu protseduuriliste korralduste kohta ja arutelu kohta, mis kultuurikomisjonis seda konkreetset eelnõu puudutas. Tasakaalustatuse küsimused ei olnud sellel komisjoni koosolekul nii detailselt arutelul. Ma ei pea ennast vastutavaks inimes... Loe lähemalt

Heidy Purga: Aitäh küsimuse eest! See küsimus oli tegelikult natuke spetsiifilisem, te pisut üldistasite. Kultuurikomisjon oli nõus Kultuuriministeeriumi arvamusega, et kuigi ajakirjanikud ja ajakirjanduslikud väljaanded peavad oma lugudes vastutama selle eest, et nad ei avalda ebaõigeid väiteid ega ebakohaseid ... Loe lähemalt

Heidy Purga: Suur tänu täpsustava küsimuse eest! Sellel komisjoni koosolekul küsisin ma isiklikult Hillar Seina käest, miks 2012. aastal kõne all olnud ettepanek luua sõltumatu meediaregulaatori institutsioon jäi kusagile seisma. Hillar Sein selgitas, et tegemist oli toonase kultuuriministri ettepanekuga, mis jä... Loe lähemalt

Heidy Purga: See teema käis ju täna siit korduvalt läbi, kui teie puldis olite ja Riigikogu liikmed küsimusi esitasid. Ma pean silmas seda, et kui mõni minister oma haldusalas selle eetikanõukogu nimetab ja see tööle hakkab, siis tekib eetikanõukogul vastutus selle haldusala ja valdkonna ees. Loe lähemalt

Heidy Purga: Aitäh küsimuse eest, härra Igor Gräzin! Me ei laskunud kultuurikomisjonis nimetamisvaldkonna detailidesse juriidiliselt. Loe lähemalt

Heidy Purga: Härra Ernits, mina usun, et parlamendiliikmel on oma õiguste ulatuses käitumiseks vaba voli. Loe lähemalt

17.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu, V Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Ettevõtted ja teadustegevus on Eestis teaduse saavutuste rakendamisel kindlasti üks võtmeküsimusi. Kuidas võiks üks organisatsioon, näiteks EAS, tulemuslikumalt kaasa aidata teaduse rakendamisele ettevõtluses? See jätab praegu ikka kõvasti soovida. Loe lähemalt

11.01.2017 / 13:00 XIII Riigikogu, V Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:10 Koolivõrk

Heidy Purga: Tänan, hea juhataja! Lugupeetud minister! Mul on küsimus koolivõrgu arendamise kohta Tallinnas. On teada, et Tallinnas on surve eriti kesklinna piirkonnas asuvatele koolidele üsna suur. Millistesse Tallinna piirkondadesse on plaanitud riigigümnaasium rajada? Loe lähemalt

07.12.2016 / 13:00 XIII Riigikogu, IV Istungjärk, infotund Vaata täpsemalt

13:44 Üldharidus

Heidy Purga: Tänan, hea eesistuja! Austatud peaminister! Mul on küsimus kultuuri- ja hariduskomisjoni liikmena, aga loomulikult ka Eesti Vabariigi kodanikuna. Teie erakonna liige Mihhail Kõlvart on meedia vahendusel väitnud, et meie kohalikes vene koolides minnakse taas üle täielikule venekeelsele õppekavale. Mi... Loe lähemalt

Heidy Purga: Aitäh teile! Hea peaminister! Kas te saaksite palun täpsustada, mida te pidasite silmas selle all, et seda õpet saab korraldada paindlikumalt? Loe lähemalt

21.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu, IV Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:04 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Hea peaministrikandidaat! Seni on Keskerakonna kontrollitavas meedias, näiteks Tallinna Televisioonis ja ajalehes Pealinn, üles astunud valdavalt keskerakondliku taustaga poliitikud, kes on avaldanud valitsusvastaseid seisukohti. Minu küsimus on selline: kas nende meediaväljaan... Loe lähemalt

07.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Alus-, huvi-, üld- ja kutsehariduse rahastamise võtmekohtadest" arutelu

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Aitäh, kultuurikomisjoni esimees, väga konkreetne ja väga-väga hõlmav sõnavõtt oli! Minu küsimus on alushariduse kohta. Kuna riik on kooliõpetajate palgavahendeid üsna edukalt suurendanud, siis on kohalike omavalitsuste rahastada olevate lasteaiaõpetajate palkadega üsn... Loe lähemalt

Heidy Purga: Hea eesistuja! Kolleegid ja külalised! Kõik lapsevanemad mõtlevad oma järeltulijatele parima võimaliku hariduse andmise peale. Ka mina emana vaatan oma poja kodulähedasi koole juba selle pilguga, milline neist oleks talle parim, et ta võiks end hiljem täisväärtuslikuks kodanikuks lugeda. Sest kooli... Loe lähemalt

16.03.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:54 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE) teine lugemine

Heidy Purga: Hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Täna, 16. märtsil, on teisel lugemisel autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu 163, millega võetakse Eesti autoriõiguse seadusesse üle Euroopa Liidu autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetis kasutamise õi... Loe lähemalt

Heidy Purga: Aitäh, hea kolleeg, küsimuse eest! See küsimus oli kultuurikomisjonis arutlusel ja selle kohta esitas ühe muudatusettepaneku ka Eesti Esitajate Liit. Kuna see aga ei olnud eelnõu teemaga seotud, siis seda sisuliselt arutlusele ei võetud, küll aga otsustati sellega tööd edasi teha. Kultuurikomisjon s... Loe lähemalt

Heidy Purga: Aitäh küsimuse eest! Jah, nagu ma ütlesin, see küsimus oli nendest muudatusettepanekutest rääkides eraldi arutluse all. Kultuurikomisjoni ettepanek Justiitsministeeriumile oli väga tungivalt seda protsessi kiirendada. Me pärisime ka aru, millest viivitus on võinud tuleneda. Ütleme nii, et väga konk... Loe lähemalt

Heidy Purga: See direktiiv ei sätesta nii konkreetselt seda teemat, küll aga on iga esindusorganisatsiooni kohus seista hea suhete eest nende riikide esindajatega, keda ei ole direktiivis mainitud, ning oma klientide õigusi kaitsta. Kõnealune direktiiv seda teemat ei puuduta, küll aga on see otse loomulikult ig... Loe lähemalt

Heidy Purga: Aitäh küsimuse eest! Ma ei oska sellele vastata, kui aus olla. See, mida nad kindlasti saavad, on parem ja võrdsem kohtlemine, läbipaistvam aruandlus ja kiirem raha tagasimaksmine. Ühesõnaga, selles direktiivis on väga oluline läbipaistvus ja sellega seotud aruandlus, mis kindlasti kaitseb autoreid ... Loe lähemalt

Heidy Purga: Aitäh küsimuse eest! Mis puudutab organisatsioonide hinnakirja, siis sellesse see direktiiv ei sekku. Küll aga annab see kindlasti võrdsemaid võimalusi nii Eestis olemasolevatele kollektiivse esindamise organisatsioonidele kui ka teistele Euroopa esindusliitudele. Mis aga hinnakirju puudutab ja kui ... Loe lähemalt

17.02.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:01 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2015. aasta täitmise aruanne

Heidy Purga: Aitäh, hea juhataja! Aitäh ministrile ettekande eest! Minu küsimus on disainivaldkonna ja majanduse kohta. Kui praegu otsitakse lahendusi, mis annaksid eri majandusharudele uuenenud turul läbilöömiseks eeliseid, siis toimivad need paljuski just disainivaldkonnas loodud lisandväärtuse abil. Kuidas on... Loe lähemalt

10.02.2016 / 14:00 XIII Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:38 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Mul on selle seaduse muutmise kohta küsimus, mis peab ennekõike silmas neid kollektiivse esindatuse organisatsioone, keda te mainisite. Kui selle direktiivi rakendudes mõned nendest organisatsioonidest ei vasta sätestatud kriteeriumidele, siis mis nendega j... Loe lähemalt

Heidy Purga: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Nagu minister seda direktiivi tutvustades mainis, see direktiiv võeti vastu 26. veebruaril 2014. aastal  numbri all 2014/26/EL. Sellega korrastatakse ja ühtlustatakse Euroopa Liidu tasandil kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse põhimõtteid ning k... Loe lähemalt

Heidy Purga: Seda detailsemalt kultuurikomisjonis ei arutatud. Võtame selle järgmisel koosolekul detailsemale arutlusele. Loe lähemalt

08.12.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:41 Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Aitäh, hea eesistuja! Aitäh, lugupeetud minister, suurepäraste vastuste eest! Tahan küsida seletuskirja selle lause kohta, kus öeldakse, et mitmesugustesse aruteludesse on kaasatud kõiki huvigruppe. Kultuurikomisjoni liikmetena me oleme kohtunud nende huvigruppidega. Nendel kohtumistel on korduvalt ... Loe lähemalt

20.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) esimene lugemine

Heidy Purga: Hea eesistuja! Lugupeetud minister! Minu küsimus on Eesti Rahvusringhäälingu kohta. Eesti Rahvusringhääling on riigieelarves kajastatud ainult ETV+ tegevustoetusega, mille kasv on 6,6%. Eesti Rahvusringhäälingu tegevustoetuse kasvuks aga pole ette nähtud põhimõtteliselt mitte midagi. See aeglane eel... Loe lähemalt

10.06.2015 / 14:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:01 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2014. aasta täitmise aruanne

Heidy Purga: Aitäh, lugupeetud juhataja! Aitäh, lugupeetud minister, hea kõne eest! Mul on küsimus muusikavaldkonnast. Traditsiooniliselt on meil muusikavaldkond jagunenud kaheks: akadeemiline pool ning selle kõrval kõik muu, mis on orienteeritud pop-, kommerts- ja meelelahutusmuusikale. Reaalsus on ammu muutu... Loe lähemalt

26.05.2015 / 10:00 XIII Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:37 Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (25 OE) esimene lugemine

Heidy Purga: Austatud juhataja! Head kolleegid! Täna menetleme Riigikogu otsuse eelnõu nr 25. Rahvusooperi seaduse § 6 kohaselt nimetab Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nõukogusse kolm Riigikogu liiget. Rahvusooperi nõukogusse seni kuulunud parlamendiliikmete volitused lõppesid seoses Riigikogu uue kooss... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee