Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 81 Ava/Sulge kõik
22.02.2023 / 14:00 XIV Riigikogu, IX session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:04 Kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (767 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud rahvasaadikud ja kõik vennad ja õed hariduses! Kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on muuta tasuta kõrgharidusele ligipääsu reeglid selgemaks ja kõrghariduse rahastamine õiglasemaks. See on eelkõige noorte õppurite huvides, selleks et neil oleks võrds... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Minu arvates näitab see, et peaksime looma rohkem võimalusi kombineerida erinevaid õppekavu. Olen ise õppinud Inglismaal ja Saksamaal, kus peetakse loomulikuks, et korraga saab õppida kolme peaeriala. Näiteks Inglismaal on tavaline, et õpitakse nii-öelda õppekaval PPE – philosophy, politics ja... Loe lähemalt

21.02.2023 / 10:00 XIV Riigikogu, IX session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti inimarengu aruanne 2023" arutelu video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud inimarengu aruande koostaja, väga suur tänu kõigepealt selle hiigelsuure töö eest! Tõesti väga huvitav lugemine oli. Minu küsimus puudutab seda, et vähem on selles aruandes puudutatud hariduse [teemat]. Te tõite praegu hästi välja, et väga palju sõltub inimesest end... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja, aitäh selle väga huvitava ettekande eest ja panuse eest! Mind kõnetas see, kuidas te räägite, et noorte jaoks kliimamure on järjest tähtsam. Samas vanemad põlvkonnad ja uuringute järgi eelkõige just konservatiivid eitavad täiesti kliimamuutustega seotud ... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja, suur aitäh selle suure töö eest, mis te olete teinud Sotsiaalministeeriumis! Teil on väga suured ootused ja olete suutnud neid juba ka hästi täita. Mu küsimus puudutab seda, et sellessamas aruandes ja kokkuvõttes tuuakse välja, et suur osa vaimse tervise... Loe lähemalt

20.02.2023 / 15:00 XIV Riigikogu, IX session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:03 Heaolu arengukava 2023–2030 video-link-logo

Margit Sutrop:

Lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud minister! Head rahvasaadikud ja kõik need, kes on selle arengukava valmimisele kaasa elanud ja meid ka jälgivad! "Eesti heaolu arengukava keskmes on inimene," ütles minister, "tema heaolu ja tervis." Ja mul on väga suur rõõm Reformierakonna nimel kõneldes öe... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

... on omavahel väga tugevalt seotud. Näiteks seesama sooline palgalõhe 14,9%, milles me oleme Euroopa tipus ja mis on häbiväärne ja toob kaasa ka mitte ainult naiste ebavõrdse kohtlemise, väiksema palga, vaid ka nende väiksema pensioni ja heaolu vanaduspõlves. Sellel ebavõrdsusel on pa... Loe lähemalt

16.02.2023 / 10:00 XIV Riigikogu, IX session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:00 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mida on vaja muuta Eesti maksusüsteemis?" arutelu video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja, suur aitäh selle väga hea ettekande eest ja selle teema nii kompetentse vedamise eest! Minu küsimus puudutab seda, et Maksu‑ ja Tolliameti andmetel hindas eelmisel aastal oma teadmisi maksusüsteemist heaks ainult 60% inimesi. Samas me räägime sellest, et... Loe lähemalt

15.02.2023 / 14:00 XIV Riigikogu, IX session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:46 Kultuuriministri 2023. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (sealhulgas "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" elluviimisest) video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud minister, aitäh teile selle ülevaate eest! Minu küsimus puudutab teadus- ja arendustegevust. Ühe protsendi teadusleppega on [raha] jagatud ministeeriumide vahel 40 : 40 : 20 mudeliga. Nii et 20% on antud kõigile ministeeriumidele valdko... Loe lähemalt

17:36 Kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (767 SE) teine lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud rahvasaadikud ja kõik vennad ja õed hariduses! Mul on hea meel tutvustada teile kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistamist, milleks toimus kolm komisjoni istungit: 17. jaanuaril, 6.... Loe lähemalt

07.02.2023 / 10:00 XIV Riigikogu, IX session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:15 Riigikogu otsuse "Janar Holmi riigikontrolöri ametisse nimetamine" eelnõu (769 OE) esimene lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud riigikontrolör, ka mina sooviksin tänada teid väga meeldiva koostöö eest ja väga hästi koostatud raportite eest. Aga erinevalt opositsioonist küsiksin ma just positiivse kohta. Kui te vaatate tagasi käidud teele ja sellele olulisele informatsioonile, mis on saanud k... Loe lähemalt

25.01.2023 / 14:00 XIV Riigikogu, IX session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:33 Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seaduse eelnõu (773 SE) esimene lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Ma ei kavatsenud seda küsimust küsida, aga kuna tuli juttu sellest, et ei ole hea, et ülikool on esitanud oma nii-öelda nõuandva projekti selle TAKS‑i ettevalmistamiseks, siis ma peaksin vajalikuks märkida, et alles peaminister esmaspäeval kiitis, et Tartu... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Lubage veel üks küsimus. Te rääkisite praegu oma tutvustuses ka sellest, et vajadus TAKS-i järele on seotud ka 2016 välja töötatud mudeliga 40 : 40 : 20 ja sellega, mida teised ministeeriumid teevad. Nii et selle uue TAKS-i sees on ministeeriumidele samamo... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Head parlamentäärid ja kõik teaduse, arenduse ja innovatsiooni sõbrad kogu Eestis ja kogu maailmas, kes te jälgite seda põnevat arutelu! Riigikogu kultuurikomisjon arutas seda küsimust 19. jaanuaril. Kohal olid istungi juhataja Liina Kersna ning komisjoni liikme... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Ma arvan, et kahe minutiga saaks hakkama. 

Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Aitäh teile! Katrin Pihori sõnul need kõrgkoolid, kes on saanud positiivse evalveeringu, nende teadus- ja arendustegevuse kvaliteeti hinnatakse akrediteerimise raames. Sander Pelisaar täiendas, et sellest tulenevalt on muudetud ka kõrgharidusseadust, kus institutsionaalne akrediteerimine on rohke... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Aitäh teile! Loodan, et te saite kõigest aru.

Loe lähemalt

23.01.2023 / 15:00 XIV Riigikogu, IX session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:30 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud spiiker! Lugupeetud peaminister! Suur aitäh selle säravate näidetega ettekande eest ja suure optimismi eest! Mina küsiksin sellise küsimuse. Ainuke mure, mis mul sellest ettekandest jäi, on tegelikult see, kas meil on ikka piisavalt usaldust ülikoolide ja riigi vahel. Nii nagu praegu TAK... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud spiiker! Lugupeetud peaminister! Head saadikud ja kindlasti ka teadlased, kes te seda arutelu jälgite!

Kõigepealt soovin tunnustada meie teadlasi tõesti selle suure töö eest, mis on tehtud. Tegin eile väikese küsitluse Facebooki lehel, mis koondab minu kodulehel, minu sõpruslehel k... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

See puudutab eriti selliseid väikseid teadusasutusi nagu Eesti Keele Instituut, kirjandusmuuseum, ERM, mis vajaksid püsirahastust selleks, et teha oma kogude või ühiskonnale osutatavate teenuste jaoks uurimistööd. Seetõttu on kahju, et TAKS-ist jäi välja teadusasutuste hindamist ja rahastamist pu... Loe lähemalt

19.01.2023 / 10:00 XIV Riigikogu, IX session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelsele õppele ülemineku probleeme" arutelu video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud kõneleja, suur aitäh minu poolt ka selle väga asjaliku kõne eest, mis räägib sellest, kuidas see üleminek just võiks toimuda! See on kõige olulisem, otsus on ju tehtud. Minu küsimus puudutab seda, et te mainisite, et eesti keelt hakatakse praegu õpetama ka muu emake... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud külalised! Head saadikud ja kuulajad ekraanide taga! Eesti riik on ennast kehtestanud ja otsustanud eestikeelsele haridusele ülemineku. Seda otsust oli väga vaja. Miks mitte varem, küsivad paljud. Kas selleks oli tõesti vaja sõda? Jah, ilmselt oli vaja, sest... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

... õpetajate ettevalmistamiseks, samuti palgakoefitsient Ida-Virumaal eesti keele õpetajatele, lähtetoetused, stipendiumid, õppevahendid, keeledidaktika arendamine. Oluline on rõhutada, et keelekümbluse metoodikat kui väga hästi end õigustanud metoodikat ei kavatse keegi kaotada, kuigi ka täna s... Loe lähemalt

11.01.2023 / 14:00 XIV Riigikogu, IX session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

18:26 Kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (767 SE) esimene lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud minister, suur aitäh selle ülevaate eest! Te tõesti rääkisite hästi sellest, millised muutused on ees. Te ütlesite kenasti, et selle seaduseelnõuga üliõpilaste toetamise süsteemi oluliselt ei muudeta, ainult antakse neile võimalus juba 15. septembrist hakata õppelae... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! Head kuulajad! Mul on hea meel tutvustada teile Riigikogu kultuurikomisjoni erakorralise istungi protokolli. Kultuurikomisjon kohtus erakorraliselt 20. detsembril selleks, et seda eelnõu arutada. Kohal olid komisjoni liikmetest Signe Kivi asendusl... Loe lähemalt

10.01.2023 / 10:00 XIV Riigikogu, IX session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (629 SE) teine lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Lugupeetud ettekandja! Kas tekkis ka mingisugune diskussioon, mis oleks pidanud viima mingite muude lahendusteni, või tegelikult oli ikkagi näha juba konsensuse piire?

Loe lähemalt

12:23 Käibemaksuseaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE ) esimene lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud esineja rahanduskomisjoni esimehena, mul on teile üks küsimus. Ma pean seda väga oluliseks, et sellise eelnõuga pööratakse tähelepanu hästi olulisele probleemile. Aga ma küsiksin päris rahanumbrite järgi. Kas ma saan õigesti aru, et kui praegu nendel ravimitel on ... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

... kogutud raha peaks tõusma? Ja kui suur see summa oleks?

Loe lähemalt

28.12.2022 / 11:00 XIV Riigikogu, extraordinary session Vaata täpsemalt

11:03 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (725 SE) teine lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid ja head kuulajad ekraanide taga! Reformierakond toetab teisest päevast haiguspäevade hüvitamise kuue kuu võrra pikendamist. Põhjuseks on see, et praegune olukord seda tõesti nõuab. Hetkel on PCR-positiivne iga 70. ja potentsiaalselt nakkusohtlik iga 24. tä... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Tõsise tervisemurega patsiendid ei saa perearstiga ühendust ja pöörduvad EMO-sse, aga on teada, et 57% neist patsientidest oleks tegelikult pidanud pöörduma perearsti poole.

Millised on siis lahendused? Toon välja neli asja. Kõigepealt, parem tööjaotus. Karmen Joller kirjutas eile Eesti Päe... Loe lähemalt

14.12.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VIII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:13 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (746 SE) esimene lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Minu hinnangul on tegemist õige algatusega. Küsimus on aga mõningates formuleeringutes. Praegu just tuli ka jutuks, et kuna karistusseadustiku järgi on vaenu õhutamine juba keelatud, siis on küsimus, kas seda on mõtet siin üle korrata, kuna see on raskesti... Loe lähemalt

Margit Sutrop: ... mis ma tegin?  Loe lähemalt

16:51 Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi asutamiskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (715 SE) teine lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud saadikud! Mul on hea meel öelda, et 5. detsembril toimunud kultuurikomisjoni koosolekul, kus arutati ühinemise seaduse eelnõu kohaselt Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi asutamiskokkuleppega Eesti ühinemist, leiti, et muudatusettepanekuid ei laekunud. Tähtae... Loe lähemalt

08.12.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03 Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas toetada noorte vaimset tervist?" arutelu video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Kõigepealt suur-suur tänu selle ülevaate eest! See oli väga hea ja kogu töö on lihtsalt võimas. Teie olete küll minister õigel kohal. See on lihtsalt väga suur edasiminek. Väga kenasti rääkisite sellest püramiidi alumisest osast, millega te ilmselt ka kõig... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

... kes erasektori teenuseid maksta ei saa?

Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Tänan teid väga hea ettekande eest, mis väga kompleksselt näitas, kui suur see probleem on ja kui keerulised on lahendused. Ma olen väga nõus teiega selles, et põhikooli‑ ja gümnaasiumiosas on suur osa selles stressis, mis tegelikult kool tekitab, ja väh... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Suur aitäh eesistujale! Suur aitäh selle ettekande eest, mis tõi isegi nagu külmavärinad, sest olukord on tõesti väga-väga hull. Ja nagu te hästi viitasite, see ei ole lahendatav väikeste meetmetega, vaid on terve ühiskonna probleem, algab tõenäoliselt sellest, et lapsevanemad või inimesed üldse ... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Aitäh eesistujale! Ja suur tänu teile selle ettekande eest! Olen väga nõus enamiku asjadega või praktiliselt kõigi asjadega, mis te rääkisite. Te rääkisite hästi palju ennetustegevusest ja teie organisatsiooni liikmed sellega ka tegelevad ning minu küsimus puudutab seda, kes on teie partnerid tea... Loe lähemalt

07.12.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VIII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:13 Sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (704 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud rahvasaadikud! Ka Reformierakonna poolt on mul väga hea meel tervitada seda, et selline sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus nüüd vastu võetakse. See on kindlasti väga-väga oluline samm. Tahaksin ainult rõhutada seda, et nii nagu e... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Nendest 3300 sooviksid tööle asuda. Ma väga loodan, et need 3300 inimest, kes ootavad pikisilmi tööle minemise võimalust, selle reformi [elluviimise] ja seaduse jõustamise korral saavad seda teha.

Aitäh kõigile, kes on pikalt ette valmistanud seda sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksusead... Loe lähemalt

05.12.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VIII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:34 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõu (722 SE) teine lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud rahvasaadikud! Minul kultuurikomisjoni liikmena on olnud kohtumistel erinevate sihtgruppide inimestega väga hea võimalus tajuda, kui suur on toetus eestikeelsele haridusele üleminekule.

Tõepoolest on õige, et õpetajad, logopeedid ja ka paljud õpilased on osuta... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Rõhutan veel kord: see on tähtis küsimus, selleks et kõikidel Eestis elavatel ja koolis käivatel lastel oleks võimalus saada head haridust. Aga teiseks on see riigi julgeoleku küsimus, sest me ei räägi ainult eestikeelsest koolist, vaid me räägime eestimeelsest koolist. Me teame, et need õpetajad... Loe lähemalt

22.11.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister, suur aitäh selle väga hea ettekande eest! Tahan öelda, et mulle tundub, et Eesti on viimase aasta jooksul teostanud Jakob Hurda idee saada vaimult suureks. Euroopa Liidu liikmesriigina on meie kaasarääkimine olnud palju suurem, kui võiks meie rahvaarvu ... Loe lähemalt

17.11.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (661 OE) esimene lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud kõneleja! Ma jagan teie eesmärki laiendada eesti keele kasutusala ja motiveerida muukeelseid Eesti elanikke rohkem eesti keelt omandama ja kasutama. Te lubate oma eelnõus eestikeelse tõlke võõrkeelde, mis ei tohi olla vene keel. Minu küsimus on, miks just vene keeld... Loe lähemalt

16.11.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VIII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:45 2023. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (708 SE) teine lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud parlamendi spiiker! Lugupeetud rahvasaadikud ja kõik head kuulajad, kes te tänasele istungile kaasa elate ja mõtlete, mida järgmise aasta riigieelarve Eestile annab ja mida ta Eesti inimestele annab! 

Mul on hea meel, et meie riigieelarves on nähtud ette nii suur summa kaitsekulude... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

On kahetsusväärne, et haridus‑ ja teadusminister oma võitluses ei leidnud võimalust seda diferentseerimisfondi 20% peale viia. Mõistan aga, et ta pidas ilmselt vajalikumaks just nimelt miinimumpalga tõusu. Kindlasti vajaks järgnevatel aastatel just nimelt see diferentseerimisfond rohkem tähelepan... Loe lähemalt

23:54 Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi (EMBL) asutamiskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (715 SE) esimene lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud juhataja! Lugupeetud minister! Head riigikogulased ja kõik, kes uuel päeval meid ekraanide taga hoolsalt vaatavad! Minu ülesanne on tutvustada teile Riigikogu kultuurikomisjonis 7. novembril toimunud arutelu, mida juhatas Liina Kersna. Komisjoni liikmetena olid kohal Helle-Moonika Helme,... Loe lähemalt

15.11.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:52 Riigikontrolöri ülevaade Eesti tervishoiu suundumustest ning riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2021.–2022. aastal video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud esineja! Suur aitäh Riigikontrollile selle tõesti väga hea ülevaate eest! Probleeme on väga palju. Mind huvitab üks probleem, millele te ka olete siin osutanud, mis puudutab natuke seadusandja tegevust. Te olete öelnud, et Eestis ei ole perearstidel seadusest tulene... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud riigikontrolör! Head rahvasaadikud ja kõik kuulajad! Kõigepealt alustan minagi tänades: Reformierakonna nimel tänan riigikontrolöri ja tema bürood väga põhjaliku ja hea ülevaate eest ning kriitiliste märkuste eest, mis panevad kindlasti mõtlema. Tänan väga ko... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Tooksin välja kolm asja, millega kindlasti tuleb edasi tegeleda ja mis minu arvates ja meie fraktsioonis arutatu põhjal on tõesti need kõige olulisemad. Kõigepealt seos kõrgharidusega. Kui kõrghariduse toetusrühma raportis ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden kirjutas, et puudu on 30... Loe lähemalt

14.11.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VIII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:04 Peaministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister, suur aitäh selle väga värvika ettekande eest! Minu küsimus on filosoofiline. Strateegia "Eesti 2035" valmimisse panustas peaaegu 17 000 inimest ning neist ligi 14 000 osales arvamuskorjes ja väärtuste uuringus. Sellesse pandi kirja strateegilised sihid ... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud peaminister! Head saadikud ja kõik, kes te meid kuulate siin saalis ja ekraanide taga! Peaministri ettekanne keskendus sellele, millist Eestit me tahame, millise Eesti me tahame pärandada oma lastele ja lapselastele. See küsimus on seotud Eesti pikaajalise a... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

... ületada lõhe väärtuste või sõnade ja tegude vahel. Inimeste väärtushoiakute muutmiseta ei ole mitte ühegi pikaajalise eesmärgi realiseerimine võimalik. Ja need väärtushoiakud, mida peaminister rõhutas, olid sellised nagu inimeste autonoomia ja vastutustunde kasvatamine, nende enda hoolivuse j... Loe lähemalt

09.11.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VIII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:41 Prokuratuuriseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE) esimene lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Ma paluksin, et te tuletaksite ettekandjale meelde juba infotunnis korratud palvet, et laste huvisid tuleb kaitsta. Ettekandja ei pea sellest kinni, vaid kütab [teemat] üles ikka samade sõnade ja samade kirjeldustega, mis ei vasta Marko Mihkelsoni laste huvidele. Palun olge ni... Loe lähemalt

16:03 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (662 SE) esimene lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Kõigepealt, mul on hea meel, et te lõpuks jõudsite õppetoetuste ja õppelaenu küsimuseni. Mul oli juba mure, et olete kaks seaduseelnõu segamini ajanud. Seaduseelnõu seletuskirjas on kirjas, et eesmärk on võimaldada ikkagi avaram ligipääs kutse- ja kõrg... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud rahvasaadikud! Head kolleegid! Esitlen teile Riigikogu kultuurikomisjonis [24.] oktoobril toimunud arutelu, millest võtsid osa komisjoni liikmed Helle-Moonika Helme, Jaak Juske, Ruuben Kaalep, Siim Kiisler, Signe Kivi, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Heidy Purga, Margit... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Ma nimetan kõigepealt uuesti need, kes olid selle eelnõu tagasilükkamise poolt. Need on Jaak Juske, Liina Kersna, Siim Kiisler, Signe Kivi, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Heidy Purga ja Margit Sutrop.

Ja nüüd ma kommenteeriksin ka küsimuse teist osa. Ma olen teiega täiesti nõus, et õppelaenude... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Suur tänu! Kõigepealt, minu andmed toetuvad Eurostudenti 2021. aasta uuringule, mille järgi regulaarselt töötab loengute ajal 53% ja 15% töötab aeg-ajalt. See teeb kokku 68%. Ja kui ma õigesti arvutada oskan, siis 32% sellisel juhul ei tööta. Aga me võime neid andmeid ikkagi päris allikapõhiselt ... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Kui te lubate, siis kõigepealt selle kõrghariduse rahastamise kohta ma ütleksin niimoodi, et nimetada seda naeruväärseks, et sellel aastal lisati 10 miljonit, järgmisel lisatakse 41 miljonit ja igal järgneval aastal tõuseb summa 15% – see on ikkagi rekordiline, see on täiesti fenomenaalne. Sellis... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Aitäh teile küsimuse eest! Ma esindan siin, tuletan meelde, komisjoni seisukohta. Komisjon selle küsimusega ei tegelenud. Aga ma ei pelga vastata isiklikult, kui te seda minu käest küsite. Mina ütleksin nii, et väga pikka aega on olnud Haridus‑ ja Teadusministeeriumi [juhtimine] Keskerakonna käes... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Suur aitäh teile selle küsimuse eest! Jaa, kindlasti. Kahjuks on tõepoolest nii, et meie käes on ka inflatsiooni rekord. Selles ma olen teiega täiesti ühel nõul, et praegu, kui me võiksime probleeme lahendada, on neid probleeme juurde tekkimas. Need probleemid on meie rekordiline inflatsioon, mis... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Suur aitäh! Tõepoolest on õige, nagu te viitasite, et mõnikord on nii, et mõne hea asja mittetegemine toob kaasa halbu tagajärgi. Aga on ka nii, et mõne hea asja tegemine võib kaasa tuua halvad tagajärjed ja me neid ettenägematuid tagajärgi ei oleks tahtnud.

Ja see ilmselt ei ole mitte liht... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Kindlasti on see selline mõnusalt trikiga küsimus, aga ma just praegu selgitasin ja võib-olla see tõesti tagaridadesse ei jõudnud, et me soovime kahte head asja ja küsimus on, mida me rohkem soovime. Parlament on selgelt see koht, kus me tegelikult peamegi selle tasakaalu leidma, mis on meie jaok... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Aitäh! Ma väga loodan, et minu, paljudes ülikoolides väga head tööd õhinapõhiselt ja tugevast vastutustundest [tegevad] ja ka loomingulisusest lähtuvad kolleegid seda praegu ei kuulnud. Ma arvan, et nad oleksid väga kurvad ja väga õnnetud. Niisugune võrdlemine – ma saan aru, et teatud eas tekib i... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Kas see oli küsimus?

Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Aitäh selle küsimuse eest! Tegelikult võib-olla minu eelmine vastus teile ei olnud piisavalt selge. Ma ütlesin seda, et ma olen teiega täiesti nõus, et ühel eelnõul võib olla mitu eesmärki. Samal ajal ei pruugi nende eesmärkide täitmine korraga olla võimalik. Nad võivad minna teatud juhtudel liht... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Aitäh!

Loe lähemalt

08.11.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VIII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:18 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE) esimene lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Reformierakond toetab pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse täiendamist kahe uue päevaga, mil heisatakse meie ilusad sinimustvalged lipud. Usun ka ise, et valitud päevad, just eesti kirjanike päev ja Anton Hansen Tammsaare s... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

... raamatute olemasolu teismelise kodus tema vaimset võimekust täiskasvanuna. Ja see teadusuuring näitas kõige otsesemat seost: raamatute olemasolu ning loomulikult raamatuid täis keskkond ja raamatute väärtustamine ei mõjutanud mitte ainult humanitaarseid võimeid, vaid mõjutas ka reaalainetes v... Loe lähemalt

26.10.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VIII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:01 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõu (722 SE) esimene lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Eestikeelsele haridusele üleminek on kindlasti selle valitsuse kõige olulisem samm, julgeolekusammude kõrval, aga eestikeelne haridus ise panustab julgeolekusse. Minu mure on seotud eesti keele õpetamise tasemega. Kaaskirjas on ka märgitud, et põhikooli lõ... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

... ja Kultuuriministeeriumi vahel?

Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Eestikeelne kool tähendab ka minu arvates eestimeelset kooli. Ja eestimeelne, see tähendab eesti keele, kultuuri ja ajaloo, Eesti riigi austamist. Kindlasti on selle meelsuse kandmisel õpetajatel, teistel kooli töötajatel suur roll, aga nad saavad väga pal... Loe lähemalt

24.10.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VIII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:43 Sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (704 SE) esimene lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Aitäh eesistujale! Suur aitäh, lugupeetud minister! Kahtlemata on tegemist äärmiselt olulise edenemisega. Minu küsimus puudutab ühte asja, mis on kindlasti hooldusteenuse kvaliteedi näitaja. See on see, kui mitu teenuse saajat on ühe töötaja kohta. Huvitaval kombel on teada, et tegelikult erateen... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Kõigepealt tahaksin tänada mõlemat ministrit selle seaduseelnõu vedamise eest ja Helmen Kütti sotsiaalkomisjoni esimehena isiklikult väga pikaajaliselt selle teema eest seismise eest. See on tõepoolest väga-väga oluline, sellist summat pole ju kunagi üldh... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Neid inimesi, kes aitavad kodus ja hooldavad, on kokku 230 000, kaks ja pool Tartu linna täit inimesi. Sealjuures 40 000 neist abistavad 20 või enam tundi nädalas, see tähendab, et neil jääb tegelikult väga vähe aega eneseteostuseks või oma asjadega tegelemiseks. See on tohutu füüsiline koormus j... Loe lähemalt

18:15 Arupärimine Ukraina põgenike kohta (nr 149) video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Arupärijate üks mure näib olevat see, miks õpetada Ukraina lastele eesti keelt, kui nad nagunii lähevad tagasi. Minu küsimus puudutab seda, et mulle näib, et siin on probleem teatavas mõttes eesti keele alavääristamisega ja võib-olla ka vähese enesetead... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Ma küsin lihtsalt, kui kiiresti tuleb stenogramm, et Henn Põlluaas saaks lugeda omaenda parteikaaslase küsimust, milles ta just täpselt sedasama küsis, miks on mõtet õpetada Ukraina lastele eesti keelt, kui nad nagunii lähevad tagasi. Tänasest stenogrammist on seda kindlasti võimalik lugeda. Kas ... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee