Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 16 Ava/Sulge kõik
23.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03 Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukord eesti keele õpetamisel muukeelsetes koolides (eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni kogemuse läbi)" arutelu. video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Ma jagan kindlasti teie muret eesti keele ja kultuuri säilimise pärast, aga mind üllatab see, et te kõigepealt RITA-rände projektis näete nagu ainult ühte mudelit. Tegelikult ju teadlased pakkusid välja viis erinevat mudelit ja neil kõigil on erinev viis... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja, väga suur tänu suurepärase ettekande eest! Mul on selline küsimus. Te rääkisite sellest, et Eesti kool on hädas, ja mulle tundub, et ka Eesti ülikool on hädas. Ja küsimus oleks otseselt selles, et kuidasmoodi saaks riik toetada ülikoole. Need ettepanekud... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud külalised! Head Riigikogu liikmed! Mul on väga hea meel tänase konverentsi üle, sest need ettekanded aitasid kindlasti edasi nii Riigikogu kui tervet Eesti ühiskonda aru saada, milles on probleem. Mulle tundub, et mõneti vastandlikud ettekanded panid meid mõ... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Täna viivad, nagu meie haridus- ja teadusminister Liina Kersna on öelnud, lapsevanemad ise ellu neid reforme, milleks meil võib-olla ei ole poliitilist julgust olnud. Ja täna me kuulsime väga värvikalt seda, et Eesti kool on hädas. Sellepärast on tänane Haridus- ja Teadusministeerium pannud prior... Loe lähemalt

21.09.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05 Õiguskantsleri 2020.–2021. aasta tegevuse ülevaade video-link-logo

Margit Sutrop:

Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud õiguskantsler! Suur tänu teile selle ettekande eest ja eelkõige selle töö eest, mis teie ise ja teie õiguskantsleri büroo teevad, ma ütleks, riigi usaldusväärsuse tagamisel, mitte ainult inimeste õiguste kaitsmisel! Ja tõepoolest, väga palju häid asju on tuua... Loe lähemalt

20.09.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

19:26 Arupärimine eestikeelsele haridusele ülemineku kohta (nr 84) video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud juhataja! Lugupeetud peaminister! Head ametikaaslased! Lubage mul korraks mõtiskleda selle üle, mis on olnud tegelikult juba suured edusammud. Ma arvan, et võib-olla ei ole alati mõistlik olla iseennast piitsutav, sest seda me ju tegelikult teeme siin täna. Olgugi et kõik kriitikanooled ... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

... et mida me suudame ära seedida, ongi täpselt sedasorti evolutsiooniline aeglane edasiliikumine, kus koolides tulevad ise lapsevanemate otsuse järgi, mitte sunni järgi, vaid lapsevanemate otsuse järgi, kes on näinud ära, et nende lastel on parem tulevik, nad saavad paremini integreeruda, nad s... Loe lähemalt

20:36 Arupärimine kõrghariduse rahastamise kohta (nr 83) video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud Riigikogu esimees! Hea lugupeetud haridus- ja teadusminister ja head kolleegid! Mul on väga hea meel, et see teema on siin tõstatatud. Ma arvan, et arupärimine ei peaks käima ainult kõrghariduse palgaküsimuse ja jätkusuutliku rahastuse kohta. Tõepoolest, meil on muresid kõrgharidusega vä... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Aitäh teile! Selles mõttes ma kindlasti arvan, et erinevalt sellest ülilihtsast lahendusest, mille Isamaa, tollane IRL välja pakkus, minna üle hopsti tasuta kõrgharidusele, seda viga me ei tohiks teha. See lahendus on kompleksne. Peab vaatama, kuidas lahendada korraga väga erinevaid probleeme. Me... Loe lähemalt

15.09.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:51 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE) esimene lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

Hea eesistuja! Austatud ettekandja! Teie kolleeg Riina Sikkut küsis moraalse küsimuse kohta ja te ütlesite, et tahaks sel teemal rääkida, aga minu küsimus on samamoodi, et kas ... Ma küsiksin kõigepealt seda, kas Arenguseire Keskus ise teab seda, et praegu pannakse meid dilemma ette. Küsite küsim... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Austatud ettekandja! Ma ei saanud vastust oma küsimusele, kas see teie ettepanek on kooskõlastatud Arenguseire Keskusega. Ja teiseks, mulle tundub, et ka teie enda kirjas või selles n-ö eelnõu juurde esitatud selles ettepanekus on kirjas kõigepealt, et on teile teadaolevalt te... Loe lähemalt

13.09.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

19:01 Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Lugupeetud minister! Head kuulajad! Arengukava koostamise protsess algas suurejooneliselt juba 2018. aastal visiooniloomega aastaks 2035. Moodustati kolm ekspertrühma: väärtuste ja vastutuse, heaolu ja sidususe ning konkurentsivõime ekspertrühm,... Loe lähemalt

07.06.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

19:36 Arupärimine humanitaar- ja rahvusteaduste alarahastatuse kohta (nr 68) video-link-logo

Margit Sutrop:

Aitäh nende selgituste eest! Ma olen täiesti nõus, et teadlastele on rõõmustav uudis, et 1% SKT-st läheb teadusrahaks. Olen nõus ka sellega, et baasfinantseerimise summad suurenevad ja see annab ka humanitaarteadustele ja eriti rahvusteadustele väga suure tõuke, sest 5% kogu sellest baasfinantsee... Loe lähemalt

02.06.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

20:07 Eesti keele arengukava 2021–2035 video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja, paluksin lisaaega!

Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Head Riigikogu liikmed! Austatud minister! Mul on hea meel kõnelda Reformierakonna nimel, kes on ikka tugevalt seisnud eesti keele kaitse ja arengu eest. Eesti keele lisamine Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulisse 2007. aastal toimus nimelt Reformierakonna eestvõttel, kui me toetasime Eesti Kee... Loe lähemalt

21:45 Ettekanne "Kultuuripoliitika põhialuste aastani 2020" täitmisest video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Head parlamendiliikmed, kes te kultuuri nii armastate, et ööni vastu peate! Lugupeetud minister! Väga tore oli kuulda kultuuripoliitika ettekannet ja veelgi toredam oli kuulda seda, kuidas tõepoolest kultuur ja haridus ajavad ühte asja. Ma tahaksin tõesti kõigepealt kiita ja t... Loe lähemalt

20.05.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:06 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta video-link-logo

Margit Sutrop:

(Kaugühendus)

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikohtu esimees, suur tänu teile väga hea ülevaate eest! Oma kõne lõpus te mainisite muresid õigusharidusega ja minu palve teile on  seda muret täpsustada. Küsin, milline on teie hinnangul riigi vastutus selle eest, et Eestil oleks piis... Loe lähemalt

19.05.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

23:22 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 video-link-logo

Margit Sutrop:

Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid, kes veel üleval ekraanide taga, ja paistab, et ka saalis on veel erksaid! Hariduse ja teaduse arengukavade loomine algas juba mitu aastat tagasi. Minu mäletamist järgi 2018. aastal tellis üle-eelmine valitsus Haridus- ja Teadusministeeriumilt kolmelt ek... Loe lähemalt

21.04.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:23 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE) esimene lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

(Kaugühendus)

Aitäh! Tegelikult tahtsin küsida ministri käest, aga ilmselt nupuvajutus ei jõudnud õigel ajal kohale. Tegemist on väga olulise seaduseelnõuga ja ma põhimõtteliselt toetan selle seaduse vastuvõtmist, sellest on kindlasti väga palju kasu. Mul on kolm väikest küsimust ja võib-ol... Loe lähemalt

Margit Sutrop:

(Kaugühendus)

Kolmas küsimus puudutab pseudonümiseeritud kujul andmete töötlemist. Siin on öeldud, et ...

Loe lähemalt

Margit Sutrop:

(Kaugühendus)

... eelnõu kavandatud § 111 lõike 2 kohaselt töödeldakse andmekogus ABIS isikuandmeid pseudonümiseeritud kujul ...

Loe lähemalt

Margit Sutrop:

(Kaugühendus)

... ja kuidas siis saab biomeetrilisi andmeid üldse pseudonümiseeritud kujul töödelda, ei ole päris selge. Biomeetrilised andmed ju võimaldavadki isiku tuvastamist ...

Loe lähemalt

Margit Sutrop:

(Kaugühendus)

..., pseudonümiseeritud andmed aga mitte. Nii et kuidas näiteks sõrmejälgi saaks pseudonümiseeritult töödelda?

Loe lähemalt

12.04.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:46 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE) teine lugemine video-link-logo

Margit Sutrop:

(Kaugühendus)

Austatud aseesimees! Austatud ettekandja, hea komisjonikaaslane! Viktoria, ole nii kena, aita mul meenutada, kas sa oma ülevaates rõhutasid seda, et see ei olnud mitte ministri enda algatus sellise seaduseelnõu muudatusega välja tulla, vaid et vahepealsel ajal on paljud sihtgr... Loe lähemalt

23.03.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Riigikaitsekomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng“ arutelu video-link-logo

Margit Sutrop:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud kindralleitnant Martin Herem, tänan teid väga põhjaliku ja sisuka ettekande eest! Minu küsimus puudutab eetikat ja väärtuskasvatust Kaitseväes. 2018. aastal, kui uuendati Kaitseväe eetikakoodeksit, oli juttu sellest, et Eesti kaitsevõime sõltub sellest... Loe lähemalt

22.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:15 Arupärimine teadusgrantide rahastuse mahu vähenemise kohta aastal 2021 (nr 56) video-link-logo

Margit Sutrop:

Aitäh! Suur aitäh selle sõnavõtu ja selgituste eest! Kindlasti olen nõus sellega, et kuna uurimistoetuste üldine maht ei ole vähenenud, siis ei ole riik jätnud oma lubadusi täitmata. Aga me teame, et granditaotlustest rahuldati humanitaarteadustes ja kunstides eelmisel aastal 15% ja näiteks Eesti... Loe lähemalt

10.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:24 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas video-link-logo

Margit Sutrop:

Hea eesistuja, paluksin kolm lisaminutit! 

Loe lähemalt

Margit Sutrop:

Austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Head Riigikogu liikmed, kuulajad siin‑ ja sealpool ekraani! Eesti rahval on põhjust oma teaduse ja teadlaste üle uhke olla. Meil on rahvusvaheliselt väga konkurentsivõimeline teadus, meil on palju edukaid teadusrühmi, häid palju tsiteeritud teadlasi, me... Loe lähemalt

08.03.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:27 Arupärimine hariduse kvaliteedi kohta koroonakriisi tingimustes (nr 49) video-link-logo

Margit Sutrop:

Aitäh! Mulle meeldis väga see, austatud minister, et sa ütlesid, et meie laste teadmised ei pruugi olla sugugi nii palju halvenenud kui võib-olla teistes maades. On ju ka teada, et meie koolid ei ole olnud nii pikalt distantsiõppel, kui on oldud paljudes teistes Euroopa maades. Aga hästi oluline ... Loe lähemalt

27.01.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:00 Riigikogu liikmete ametivanne video-link-logo

Margit Sutrop:

Lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu! Asudes täitma oma kohuseid Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.)

Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee