Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 125 Ava/Sulge kõik
15.07.2022 / 10:07 XIV Riigikogu, extraordinary session Vaata täpsemalt

10:30 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele valitsuse moodustamiseks volituste andmine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaministrikandidaat! Te mainisite keskmaa õhutõrjet, et see võimearendus tuleb koos Lätiga. Samas mainisite, et kaitsekulud tõusevad järgmisel aastal umbes 2,5%-le. Aga kui me vaatame nüüd seda juba kahte tugevduspaketti, mis on jaanuaris ja märtsis otsustatud, sii... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaministrikandidaat! Nüüd käesolev Ukraina sõja etapp, mis 19. aprillil algas, on näidanud suurt tähtsust. Ja varsti me näeme ka tankide tähtsust järgmises etapis, kui Ukraina väed peale hakkavad tungima. Küsimus ongi: me oleme Ukrainat tublisti toetanud ja andnud ... Loe lähemalt

06.07.2022 / 15:30 XIV Riigikogu, extraordinary session Vaata täpsemalt

15:35 Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu (643 SE) teine lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud suursaadikud! Head kolleegid! Tegelikult oma eelmise lugemise kõnes ma ütlesin juba kõik ära, aga kuna kõik fraktsioonid, teised, on juba kõne pidanud ka teist korda, siis pean minagi seda tegema.

Ja ma alustaks nüüd pihta sellega, et meil käis diskussi... Loe lähemalt

06.07.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, extraordinary session Vaata täpsemalt

12:12 Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu (643 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Andres! Ma jätkaksin kolleeg Jaak Aabi küsimust. Eelmisel nädalal Kaitseministeerium teavitas, et me loome keskmaa õhutõrje võimekuse ja hangime relvasüsteemid koos Lätiga. Kas te oskaksite täpsustada seda küsimust, et millises ajaraamis ja mida me siis teeme? See o... Loe lähemalt

Leo Kunnas: Küsiks kolm minutit lisaaega ka. Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud suursaadik! Täna on tõesti au Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel siin puldis olla ja sellisel pidulikul ja tähtsal päeval meie fraktsiooni poolt kõne pidada.

Keskenduks sellele, mida siis Soome ja Rootsi liitumine meile sõjaliselt ... Loe lähemalt

16.06.2022 / 10:45 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:48 39 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks haridus- ja teadusminister Liina Kersnale video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Sain teie küsimustest aru, et kiirtestide hanke puhul te olite sattunud sundolukorda, kuna riigiasutused, kes tegelikult oleks seda pidanud tegema, ei tulnud oma ülesannetega toime. Küsiksin nii, et milles oli siis probleem, et kas probleem oli nüüd juba t... Loe lähemalt

02.06.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! 14 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni saadiku nimel esitame arupärimise kaitseminister Kalle Laanetile. Arupärimine puudutab 155-milliste haubitsate loovutamist Ukrainale. Loomulikult Ukrainat on vaja aidata ja selles meil ei ole kellelgi kah... Loe lähemalt

11:05 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks) eelnõu (590 SE) teine lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Paluks igaks juhuks kolm minutit, võib-olla ei lähe vaja. (Juhataja: Kolm minutit lisaaega, palun!) Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Selle eelnõu enda põhimõte ehk siis muuta Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus valitsusasutuseks on väga õige ja me toetame seda. See on vajalik põhiliselt ... Loe lähemalt

01.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:56 Küberturvalisuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (531 SE) teine lugemine video-link-logo

Leo Kunnas: Küsiksin kohe lisaaega. Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Küberturvalisuse seaduse muutus on vajalik, selles ei ole kahtlust. Meil ei olnud ka kuni esimese lugemise lõpetamiseni ja komisjoni tööga algamiseni sellega mingeid probleeme, selle toetusega. Aga pärast Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tõi mei... Loe lähemalt

01.06.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:54 Elanikkonnakaitse video-link-logo

Leo Kunnas:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea minister! Käsitlen sama teemat edasi, et kuidas see varjendite küsimus lahendada? On ju selge, et riik ei hakka inimestele varjendeid ehitama, see oleks võimatu ja seda kuskil ka ei tehta, võib-olla ainult nendes ühiskondlikes hoonetes, mis me nüüd uued ehita... Loe lähemalt

30.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:08 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Jaa, tänan! Tänan ka lugupeetud Siim Kallast minu nime mainimise eest! Kahtlemata selles julgeolekuolukorras me oleme sunnitud valmistuma sõjaks ja võib-olla minu kriitika oleks siin selline, et tavaliselt kindraleid ja vanemohvitserid kritiseeritakse, et nad valmistuvad alati eelmiseks sõjaks. V... Loe lähemalt

19:16 Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalasse) eelnõu (572 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

Leo Kunnas: Paluks kohe lisaaega ka. Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Hea austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Sellele eelnõule tegi EKRE 269 muudatusettepanekut, millest 266 olid obstruktsioonilised ja kolm sisulised. Ja ka neid obstruktsioonilisi muudatusettepanekuid me komisjonis saali üldsegi mitte ei hääletanud ehk siis algusest peale oli meie soov leida... Loe lähemalt

18.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

23:50 Riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu) video-link-logo

Leo Kunnas: Paluks lisaaega, 2.83, kui saab.  Loe lähemalt

Leo Kunnas: Siis saab kolm. Tänan teid! Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea rahandusminister! Kuna erakonna esimees Martin Helme ei viibi praegu Eestis, siis on fraktsioon volitanud mind pidama fraktsiooni kõnet.

Vabariigi Valitsus on määratlenud selle eelarve kui sõjaaja eelarve. See ei ole korrektne. Sõjaaeg oleks me... Loe lähemalt

04:13 Vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus (580 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Jaa. Austatud istungi juhataja! Hea minister! Mul on hea võimalus küsida teilt nüüd, kui te siin olete. Lisaeelarves, mille me just vastu võtsime, on ka 5,1 miljonit eurot vanglate varustusele ja relvastusele ja toimepidevusele. Küsikski, mida see täpsemalt sisaldab.

Loe lähemalt

04:48 Relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas: Tõenäoliselt mitte, vastavalt olukorrale. Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Relvade omamine iseenesest ei ole inimõigus. See on eriti aktuaalne praegu, mil Venemaa koos oma liitlase Valgevenega on pannud toime laiaulatusliku kallaletungi Ukraina vastu.

Me oleme keskendunud laiaulatuslikule kallaletungile, aga on võimalikud... Loe lähemalt

16.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:32 Arupärimine Eesti riigi sõjalise kaitse kohta (nr 126) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Kalle! Ma esitasin oma 24 tagasihoidlikku muudatusettepanekut eelarve kohta, need puudutasid Kaitseliitu. Käisin neid ka rahanduskomisjonis kaitsmas, toetust need ei leidnud. Aga mul ongi küsimus, et mis saab pärast teist lugemist. Ma ei ole nii vana kala siin parla... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Paluks küll.

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Kalle! Soovin omalt poolt ka siis alustuseks Kaitseväele, Kaitseliidule ja ministeeriumiinimestele ka jõudu Siili alguse puhul. See on nüüd kolmas Siil ja nii suuri õppusi ka meist palju suuremad riigid ei korralda või korraldavad väga harva.

Nüüd kolm tugevdu... Loe lähemalt

18:43 Arupärimine muinaspärandi kaitse katastroofilise olukorra kohta (nr 129) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Mälestise kaitse alla võtmine on üsna bürokraatlik protseduur. Ütleks, et sihuke hea bakalaureusetöö maht. Kas seda ei oleks võimalik lihtsustada?

Loe lähemalt

21:01 Keskkonnaministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest (sh „Kliimapoliitika põhialuste aastani 2050“ elluviimisest) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Erki! Milline võiks olla Venemaa-Ukraina sõja mõju Euroopa looduskeskkonnale ja rohepöördele?

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea Erki! Ma täpsustaksin natuke veel oma küsimust. Püüdsin selgust saada, mis võiks olla selle sõja ühe kuu süsinikuheide, kui võtame kokku kõik tankid, soomukid, lennukid, laevad, mis nad ära kulutavad, siis kütusehoidlad, mis hävitatakse. Näiteks üksainus Krem... Loe lähemalt

11.05.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:25 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (565 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Martin! Kuidas sa hindaksid, milline võiks olla kumuleeruv mõju, kui me paneme kokku elektri hinna tõusu, kütuse hinna ehk bensiini ja diisli ja gaasi hinna ja toiduainete hinna [tõusu] ning lisame sinna juurde ka tõusvad intressimäärad, milline võiks olla selle koo... Loe lähemalt

17:31 Politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu (508 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Paluksin kolm minutit lisaaega ka.

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Sellel seadusel on kahtlemata oma positiivseid aspekte, aga täna ma ei räägi neist ja räägin selle seaduse menetlemisest, õigemini teatud vigadest, mis on siin aset leidnud.

Selle seaduse pealkirjast me loeme, et tegu on politsei ja piirivalve sead... Loe lähemalt

19:58 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks) eelnõu (590 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Kalle! Kuidas sa hindad, kui kaua võib aega minna, kuni kaitseinvesteeringute keskus suudab sundkoormiste funktsiooni korralikult KRA‑lt üle võtta ja need sundkoormised ära teha. KRA‑l on olnud raskusi selle funktsiooni täitmisega, sellepärast ta siia ka üle läheb, ... Loe lähemalt

22:56 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea siseminister! Meil läks jutt Wagnerile ja Wagneri‑laadsetele organisatsioonidele, mis on tegelikult eraturvafirmad vaenulike riikide teenistuses. Võib-olla see määratlus "sõjalisi harjutusi harrastavasse välisriigi organisatsiooni" ei kata seda ära. Kas me ei peaks ... Loe lähemalt

11.05.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

13:24 Kaitseliidu eelarve vajadused seoses liikmeskonna kasvuga video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Kalle! Püüdsin oma küsimuse formuleerida võimalikult täpselt. See ongi Kaitseliidu käesoleva aasta eelarvevajadused seoses liikmeskonna kasvuga. Venemaa agressioon Ukraina vastu on oluliselt tõstnud inimeste motivatsiooni astuda Kaitseliitu ja praegu Kaitseliidu end... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Aitäh! Kalle, kuidas sa vaataks sellele, kui me esitaks siin eelarveprotsessi käigus sellel teemal mõningasi konstruktiivseid muudatusettepanekuid, ka nüüd arutusel oleva lisaeelarve juurde? Kas sa kaaluksid neid? Oleks see võimalik?

Loe lähemalt

09.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:17 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus (241 UA) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja, head kolleegid! Tahan ka omalt poolt tänada meie presidenti selle eest, et ta jättis selle seaduse välja kuulutamata. Hea kolleeg Jaak Valge, samuti nagu teisedki kolleegid, Aivar Kokk ja Tarmo Kruusimägi, kõik on sisuliselt seda juba kritiseerinud piisavalt. Ma ei kesk... Loe lähemalt

04.05.2022 / 17:00 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

20:19 Riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea rahandusminister! Proua peaminister määratles seda eelarvet kui sõjaeelarvet ja Vene laiaulatuslik agressioon Ukrainas käibk. Aga sõjalised kulutused moodustavad siin alla 2%, [nii palju läheb]  otseselt sõjalisele riigikaitsele. Kaitseministeeriumi kantsler juba mä... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea rahandusminister! Minu teine küsimus on natuke laiem ja puudutab Ukrainale antud sõjalise abi kompenseerimist. Selle kompenseerimismaksumuse on valitsus ise hinnanud 220 miljonile. Küsiksin nii: mis sellest on leidnud kajastuse teises tugevduspaketis ja kas midagi, ... Loe lähemalt

03.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tagasi allkiri 18.02.2014. a. alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheliselt piirilepingult" eelnõu (540 OE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Paul! 1945. aastal Nõukogude Liit teatavasti okupeeris neli Jaapani saart, mida Jaapan kutsub Põhjaterritooriumiks ja mis on sisuliselt neli Kuriili saarestiku lõunapoolsemat saart. Ja Jaapan pole seetõttu siiamaani sõlminud ei piirilepingut ega isegi rahulepingut V... Loe lähemalt

02.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

19:45 Kultuuriministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (sealhulgas "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" elluviimisest) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Teie esitatud materjali lisas 1, "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030", leheküljel 12, kus on kirjas ministeeriumid ja nende allasutuste tegevused, on kohe esimese punktina selline lause, et 2021. aastal eraldas Kultuuriministeerium Eesti Paraolü... Loe lähemalt

14.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Energiakriisist elektrišokini" arutelu video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Tänan ka omalt poolt ettekande eest. Te tõite välja Eesti, Läti, Leedu ja Soome tarbimismahud. Kuidas need on võrdluses näiteks Ungari ja Saksamaaga? Mis võiks olla nende tarbimismahud? Oleks hea võrrelda.

Loe lähemalt

13.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

18:33 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti sõjalise kaitseplaani täiendamiseks" eelnõu (554 OE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Paluks kohe kolm minutit juurde. 

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! On selge, et riigi kaitsetegevuse kava me suurde saali tuua ei saa, kuna see on salajane dokument. Ja me ei saa käsitleda sõjakoosseisu, mis on veelgi olulisem ja salajasem asi. Seda on mõtet muuta siis, kui on asjad ellu viidud, ehk seesama kaitseplaan ... Loe lähemalt

11.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Minu protseduuriline küsimus puudutab eelnõu 241 § 1 punkti 47 ja seal esitatud Ukraina sõja määratlust. Nüüd on see siin sellisel kujul, ma loen selle ette: "Sõjalise konflikti tõttu Ukrainas on alates 2022. aasta 24. veebruarist ... " Katkestan siin lugemise. Tahan rõ... Loe lähemalt

16:17 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Jaa, minu nime mainiti. Ainsad võimalikud formuleeringud praeguses poliitilises olukorras oleks: a) "Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu"; b) "Venemaa laiaulatuslik kallaletung Ukrainale". Need on sisulised muudatused. See oli algusest peale selge, kõik muu on sofistika. Käkk see oli ja käk... Loe lähemalt

06.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:40 Kaitseministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Kalle, tänan sind selle ettekande eest. Sa väga õigesti keskendusid Ukraina sõja mõjule ja otsustele, mis me selle sõja mõjul oleme teinud.

Aga ma lähen korraks selle strateegia enda juurde. Me võtsime selle eelmise aasta kevadel, aasta tagasi vastu. Ma olin j... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Palun kohe kolm minutit lisaks.

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Kalle! Eelmisel kevadel olime siin ja võtsime vastu sellesama strateegia "Eesti 2035", mille esimese aasta kulgu me täna arutame. Tollal olin ma väga kriitiline, et see strateegia sellise dokumendina, kaasa arvatud selle julgeolekupoliitiline osa, ei vastanud ka too... Loe lähemalt

19:16 Küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (531 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Andres! Mul on küsimus § 1 punkti 6 kohta. Siin on loetelu, kelle suhtes teenuse osutaja kohta sätestatut kohaldatakse. Siin on näiteks kohaliku omavalitsuse üksused, osavalla või linnaosa ametiasutused, osavalla või linnaosa ametiasutuse hallatavad asutused. See lä... Loe lähemalt

21:45 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Me oleme nüüd viirusega võidelnud kaks aastat ja Johns Hopkinsi ülikool on üks nendest asutustest, kes on selle teemaga tõsiselt tegelenud. Nad on pidanud üleval saiti, kus selle viiruse levik ja areng on kogu aeg reaalajas olnud silme ees, ja nad on teinu... Loe lähemalt

06.04.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

13:32 Uute sõjaliste võimete arendamine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud ministrid! Hea Kalle! Minu lisaküsimus ei puuduta otseselt kaitsetööstust, aga ei ole sellest ka väga kaugel. Sellel aastal võtab merevägi üle osa funktsioone, mida seni täitis Siseministeerium, ehk neli laeva ja mereseiresüsteemi, merepiirivalvefunktsiooni j... Loe lähemalt

13:42 "Riigikaitse arengukava 2022–2031" täiendamine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head ministrid! Hea Kalle! Arengukava 2022–2031 me ju teatavasti kinnitasime alles detsembris. Sel ajal oli käimas nii-öelda teine eskalatsioon Ukraina piiridel, esimene oli juba ära toimunud. Me olime õigustatult kriitilised, kuna see raam oli ikkagi ainult 2%. Aga nüü... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Aitäh! Kui need kolm paketti kõik teostuvad, siis me võime üsna julgelt öelda, et tervel järgmise RES‑i perioodil ehk 2023–2026 ületavad kaitsekulud 3%. Me jõuamegi sinna ja võime seda tegelikult üsna julgelt kommunikeerida. Siin ma ei näeks probleemi. 

Aga ma küsin veel. Üsna suur väljakut... Loe lähemalt

05.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:05 Sotsiaalkaitseministri 2022. aasta ettekanne "Riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest" video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Sõda Ukrainas on nüüd käinud juba kaheksa aastat ja selle aja jooksul on ukrainlaste rahvuslik identiteet väga palju tugevnenud. Selle sõja käigus on väga paljud venekeelsed ukrainlased võtnud üle ukraina identiteedi ja osalt ka ukraina keele ning see prot... Loe lähemalt

04.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:14 Arupärimine julgeolekupoliitika aluste uuendamise kohta (nr 122) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua peaminister! Head kolleegid! "Eesti julgeolekupoliitika alused", kehtiv [dokument], kiideti Riigikogu otsusega heaks 2017. aastal. Julgeolekupoliitiline olukord on vahepeal oluliselt halvenenud. Me esitasime selle [arupärimise] 14. kuupäeval ja teatavas... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Vastasite, et praegu on pandud uute julgeolekupoliitika aluste koostamine pausile. Ma siis küsikski nii, et kui pikalt see paus on mõeldud. Mis on see ajaraam, millal te plaanite Riigikokku tulla?

Loe lähemalt

Leo Kunnas: Küsin kohe ka kolm minutit lisaaega. Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud proua peaminister! See ajaraamistik, mille te olete nüüd valinud, on mõistlik ses mõttes, et aasta lõpu poole me oleme kindlasti targemad kahes asjas: kõigepealt, kas Rootsi ja Soome jõuavad mingi otsuseni või lähenemiseni NATO suhtes või kahepoolsete suhete ... Loe lähemalt

17:40 Arupärimine elanikkonnakaitse kohta (nr 124) video-link-logo

Leo Kunnas:

Küsiks kohe lisaaja ära.

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Hea siseminister! Maailmas on tegelikult kaks demokraatlikku riiki, kus elanikkonnakaitsega, võiks öelda, on asjad väga hästi. Need kaks riiki on osalt üllatavad, osalt mitte. Üks nendest on Šveits ja teine on Iisrael. Iisraeli puhul on see arusaadav, I... Loe lähemalt

20:20 Arupärimine rahvastikukriisi kohta (nr 120) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Mida rahvastikupoliitika teie arvates hõlmab või sisaldab ja mis oleksid need kriteeriumid, mille põhjal te hindate ennast kui ministrit, kuidas te rahvastikupoliitika kujundamisega hakkama olete saanud?

Loe lähemalt

23.03.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:05 Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) teine lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Palun kohe ka kolm minutit lisaaega. 

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Olin eile see, kes hea kolleegi Tõnis Möldri käest küsis küsimuse, mis puudutas selle eelnõu § 1 punkti 47, mis puudutab siin seaduses § 30914 ehk seadusliku aluse andmise erisusi Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks. Siin ongi seesama [fraas]: "2022. aasta 24. veebruar... Loe lähemalt

23.03.2022 / 12:00 XIV Riigikogu, VII session, Question Time Vaata täpsemalt

12:45 Kaitsepoliitika video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Ma jätkaks ka keskmaa õhutõrje teemal. Te esitasite siin kolm olulist küsimust. Püüaks nendest ühele vastata. Liitlasvägedel, meie liitlastel, on kahjuks ka kesk‑ ja kaugmaa õhutõrje üksusi vähe, sest pärast külma sõja lõppu ei ole peetud vajalikuks nei... Loe lähemalt

13:25 Kaitseplaneerimine ja kaitsetööstus video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Olen sama meelt kolleeg Alariga, et elu on teid sundinud ja sunnib edaspidi riigikaitseküsimustega paratamatult järjest rohkem tegelema. Nii see on. Aga teil on muidugi ka erakonnas endal piisavalt kompetentsi. Kindral Laaneotsa südameasjaks on alati ol... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee