Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 200 Ava/Sulge kõik
23.11.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03

Ravimiseaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE) teise lugemise jätkamine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

Leo Kunnas: Palun kohe kolm minutit lisaaega. Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ka selle eelnõu suhtes mul ei ole midagi halba öelda ja teistel asjaoludel oleks võimalik toetada, aga paraku praegu, kui see on seotud Vabariigi Valitsuse usaldamisega, ei ole võimalik seda teha. Nüüd, eelmiste kõnedega ma olen ammendanud meie hetkelise... Loe lähemalt

22.11.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:12

Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) teise lugemise jätkamine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

Leo Kunnas:

Kolleeg Ants Frosch mainis minu nime.

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Tänan! Kuna kolleeg Ants Frosch minu nime mainis seoses minu sõnavõtuga, siis ma saangi oma sõnavõtu jätkuks tuua välja selle, et eile meil oli riigikaitsekomisjoni liikmetel võimalus kohtuda härra presidendiga, kus ma ka sain kasutada võimalust härra presidendile anda see mõte edasi, et kuna me ... Loe lähemalt

16:29

Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse (lähtetoetused) eelnõu (293 SE) teine lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Riina! Minu küsimus küll ei puuduta küll selle eelnõu teksti otseselt, vaid seda meie käesolevat vastasseisu, kus me praegu oleme. Tegelikult küsisin sama küsimuse sotsiaalkaitseminister Signe Riisalolt. Ma formuleerin nüüd selle nii, et kevadel, suvel valitsus sidu... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Riina! Enne kui ma lähen küsimuse juurde, ma tunnustan ka, et see on hea eelnõu, ja mul on kahju, et ma ei saa selle poolt hääletada, kuna see on seotud Vabariigi Valitsuse usaldamisega. Aga ma lähen edasi oma küsimusest jätkuküsimusega. Teatavasti Jüri Ratase viima... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud juhataja, palun kohe kolm minutit lisaaega.

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea Riina! Ütlen ka siit puldist kohe ka omalt poolt, et hea eelnõu, aga paraku kujunenud asjaolude tõttu ei ole võimalik ka minul seda toetada. Tahaksin siit puldist veel üle korrata oma eelmise kõne jätkuks, kus ma rääkisin sellest, et kuna meie patise... Loe lähemalt

21:17

Ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (294 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Riina! Ka see eelnõu kuulub heade eelnõude kilda ja tõesti on kahju, et ei ole võimalik praegu selle poolt hääletada. Aga ma jätkaks oma eelmiste küsimuste teemat. Ja nüüd, kui ma pidasin kõne, siis ma kasutasin sellist parafraasi Hamletiga, Shakespeare Hamletiga: o... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Riina, ma jätkan jälle sealt, kust pooleli jäi. Ehk siis, sa tõid välja, et mille arvel või kuidas oleks võimalik kompromissi teha. See pakkumine oli selline, et unustagem kõik vana, unustagem see, mis oli, ja alustagem puhtalt lehelt, nii et kaalume, et ehk võiks m... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Paluks kohe kolm minutit lisaaega ka.

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea Riina! Veel üks hea eelnõu, juba teine täna. Sa nagu ei kuulukski sellesse valitsusse, vaid oleksid natuke sellest kõrgemal, mida on rõõm tõdeda. 

Aga ma lähen nüüd tagasi meie vastasseisu ja kompromissi otsimise teema juurde. Kuna teatava... Loe lähemalt

01:39

2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE) kolmas lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea Aivar! Mul on samast valdkonnast küsimus, et Kaitseministeeriumi valitsemisalas on muudatused üsna ulatuslikud ja siin on ka investeeringute osas tehtud muudatusi. Ukraina sõja viimase perioodi üks peamisi õppetunde on see, et hästi palju kasutatakse droone, ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Aivar! Ma küsiks muudatusettepanekute kaks ja kolm kohta, mis on tehtud Isamaa fraktsiooni poolt. Ettepanek kaks on, et Vabariigi Valitsusel vähendada keskvalitsuse kulusid 70 miljoni euro ulatuses. Kolm on, et Vabariigi Valitsusel piirata 2023. aasta riigieelarvest... Loe lähemalt

03:28

Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

Leo Kunnas: Austatud istungi juhataja! Hea rahandusminister! Minu küsimus ei puuduta otseselt selle eelnõu sisu, küll aga praegust vastasseisu, kuna ma püüan ka leida sellist kompromisslahendust võimalikku ette. Obstruktsioon kui vahend – teatavasti eelmises koosseisus toimus kaks väga edukat obstruktsiooni ja... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea rahandusminister! Ka seda eelnõu ennast ma pigem kiidaks ka. Mingis teises olukorras võiksin seda toetada. 

Aga mu jätkuküsimus tõukub sinu vastusest. Tegelikult ma üldse ei kritiseerinud eelmises Riigikogus aset leidnud obstruktsiooni, vastupidi, need ol... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea minister! Kahjuks ei ole mul ka seda eelnõu võimalik toetada, kuna see on seotud valitsuse umbusaldamisega. 

Ma jätkan sealt, kus ma eelmise kõne lõpus pooleli jäin, ehk siis kuna siit pole võimalik pidada 40-minutilist kõne, siis võib sed... Loe lähemalt

06:57

Ravimiseaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Riina! Lähen meie tänase ööpäeva peateema juurde jälle tagasi. Pean rõõmuga ütlema, et sel teemal tegelikult kõik arutelud on toimunud selliseses pigem vaoshoitud õhkkonnas. See õhkkond ei ole edasi eskaleerunud, mis on väga hea. Aga ma vaatasin hommikul uudiseid om... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Riina! Nüüd ma olen nii palju küsimusi küsinud, et mul on küsimused otsas tegelikult. Aga mul on üks ettepanek. Kuna erakondade juhid pole ammu kohtunud ja kuuekesi maha istunud, et seda olukorda tõsiselt ja konstruktiivselt ja ka rohkem kui mingi 15 või poole tunni... Loe lähemalt

21.11.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:11

Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) teine lugemine (usaldusküsimusega seotud eelnõu)

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Ka minu küsimus ei puuduta otseselt eelnõu sisu või teksti, aga see puudutab üldist juhtimisolukorda, kuna see eelnõu on seotud Vabariigi Valitsuse usaldamisega, nii nagu veel seitse eelnõu. Et sama protsess oli meil ka kevadel-suvel, kus kokku seitse eeln... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Minu jätkuküsimus tõukub teie vastusest. Loomulikult, teil on õigus, kui te möönate, et konflikt on alati kahe osapoole vahel, üks osapool astub sammu, teine teeb vastusammu ja see aina eskaleerub ja eskaleerub. Antud juhul küll esimene samm tuli Vabariigi... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea minister! Minu sõnavõtt tõukub nendest küsimustest, mis mul teile olid, ja meie omavahelisest dialoogist. Ja ma püüan ka ise nüüd omalt poolt analüüsida seda olukorda ja ka liikuda mingi vastuse suunas. Loomulikult praegusele olukorrale kindlasti iga... Loe lähemalt

15.11.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:22 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2022.–2023. aastal. Eesti elektrisüsteemi valikud video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Austatud riigikontrolör, tänan ka omalt poolt ettekande eest. Mul on küsimus raamatupidamise aruande kohta, selle punkt 18. Tsiteerin: 31. oktoobri 2022. aasta seisuga jäi kaitseväe andmetel inventeerimata kaitseotstarbelist põhivara eelmise aastaga võrreldes sarnases s... Loe lähemalt

08.11.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:45

Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (315 OE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Kristo Enn! Ma saan sulle tulla komisjoni esimehena või, tähendab, aseesimehena appi, et meil oli päris mitmeid küsimusi peastaabis, millele me saime ka adekvaatsed vastused, aga nende päris sisu me siin ei saa avada. Me ei saa seda öelda, et küsimusi poleks olnud, ... Loe lähemalt

19:03

Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu (317 OE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud kaitseminister! Olles sama eelnõu ettekandjaks Riigikogu eelmistes koosseisudes, märgin alguseks, et sarnaselt varasemate aastatega taotleb Vabariigi Valitsus aastaks 2024 riigikaitseseaduse § 34 lõike 4 alusel Riigikogu mandaati. Eelnõu ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Ma püüan nüüd sinu küsimust osade kaupa analüüsida. Ma ei ole jurist, et ma võiksin võtta pädevalt sõna sellel teemal, mis täpselt on põhiseadusepärane või põhiseadusevastane, siin ma ei ole pädev kaasa rääkima. Aga ma võin öelda, et sõjaväelasena see ajakriitilisuse probleem võib esile kerkida j... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

See küsimuse püstitus tegelikult on tõsine ja ma püüan nüüd sellele nii hästi vastata, nagu ma oskan. Kindlasti päris sellega, ma ei ole nõus, hea Rene, et me mingile päris suvalisele operatsioonile läheksime. Nende operatsioonide tüüpe meil ei ole ju palju tegelikult. Meil on kas NATO operatsioo... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Loogika on siin tegelikult lihtne. Kui enne oli 50, siis 50 on selline tugevdatud rühm pluss natuke peale. 100 on vähendatud kompanii, me läheme läinud siit lihtsalt tase kõrgemaks. Kui me räägime operatsioonides osalemisest, siis see kõige suurem osalus meil on olnud Afganistanis ja korraga kahe... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Hea kolleeg Rain! See on üsna üllatav küsimus. Ma püüan nii hästi vastata sellele, nagu ma suudan. Mis puudutab fossiilkütuste kasutamist armees, kaitsevägedes, sõjavägedes, siis ma ei näe, et lähematel aastakümnetel oleks tehnoloogiaid neid millegagi välja vahetada. Ehk siis veoautod, soomukid, ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Muidugi Ukraina sõjas osalemine NATO poolt eeldaks NATO juhtriikide ehk siis Ameerika Ühendriikide juhtide, juhtivate Euroopa liitlaste konsensuslikku otsust, et selline asi tehakse. Minu hinnang on praegu, et tõenäosus, et sellist otsust võidakse teha, on nullilähedane. Ameerika Ühendriigid ega ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Jällegi üpris keerulised küsimused. Jah, me oleme arutanud nendel briifingutel mõnede küsimuste üle päris põhjalikult ja viimased arutlused olid ka selle üle peastaabis, et Mali operatsioon, et kuidas me selles olukorras olime, et teatud operatsiooni etapil me olime seal, kui sõjaline riigipööre ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Ei, see määratlus, et tegu on blankoveksliga, on täiesti õige. See see on ja selle me ka anname. Seda nimekirja muidugi riikidest või operatsioonipiirkondadest ma praegu siin teha ei saa. Tegelikult, kuigi praegu me oleme selles faasis, et mõned sõjad on väga intensiivsed, ehk siis sellist sõda, ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Ma kõigepealt alustaks sellest, et selles puldis rahvaesindajana ma räägin täpselt seda, mida ma pean õigeks ja vajalikuks, ja mitte keegi ei hakka mulle selles mõttes määrama, mida ma tohin rääkida ja mida ma ei tohi. Antud juhul ma ei kaldunud kordagi kõrvale operatsioonidest kui põhiteemast eg... Loe lähemalt

Leo Kunnas: Sõdurina on muidugi lihtsam siis, kui räägitakse tõtt ja ollakse tõele võimalikult lähemal. Me ei arutanud komisjonis selle üle. Gaasimaardlate teema ei käinud meile arutelu läbi ei peastaabis ega komisjonis hilisemalt. Kuna meie osalus on seal siiski sedavõrd väike ehk piirdub ühe inimesega, mis l... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Hea Henn, sul oli õige mitu küsimust ja need ei ole kõik kergete killast. Kõigepealt sellest, et Ameerika Ühendriikidel on endal oma eriline jurisdiktsioon, ses mõttes, et Ameerika Ühendriigid põhimõtteliselt ei luba kunagi kellelgi teisel oma sõdurite üle kohut mõista. Ehk siis Ameerika Ühendrii... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Ma ise operatsioonide puhul pragmaatikuna mingitest väärtustest üldse ei räägi. Ma selgitasin teile tegelikke põhjuseid, miks me operatsioonidel osaleme. Selleks, et meie liitlased, eriti Ameerika Ühendriigid, toetaks meid juhul, kui meie endi vastu pannakse toime agressioon. Ma ise ei pea seda v... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Need juriidilised küsimused operatsioonidel on üpris keerulised, mida ma ka enne selgitasin. Kui on erilised korrad, kuidas lepitakse näiteks kokku põhimõtteliselt üldse, et kuidas kohut mõistetakse, kui seal mingeid süütegusid toime pannakse. Siis loomulikult operatsioonidel on endil väga palju ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

See teoreetiline võimalus, et USA läheb isolatsionismi, on olemas. Aga Ameerika Ühendriikides siiski õnneks poliitiline süsteem on selline, et näiteks president – kui sa pead silmas president Trumpi, kui te tuleks võimule ja sooviks minna isolatsiooni – ei saa päris üksi neid otsuseid teha. Ehk s... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Ma rääkisin sellest, et meil on kahte tüüpi sõjalisi operatsioone. Ühtedel me tagame rahu, peamiselt need toimuvad siis ÜRO egiidi all, ja on sõjalised operatsioonid, kus me võitleme kellegi poolel. Ehk siis need on siis kas NATO operatsioonid või vabatahtlike koalitsiooni operatsioonid, mida juh... Loe lähemalt

Leo Kunnas: Liikmesriik tähendabki siin seda, et üks konkreetne NATO liikmesriik juhib operatsiooni. Siin ongi näide Iraagi sõjast. Ameerika Ühendriigid ühe NATO liikmesriigina ehk siis meie kõige olulisema liitlasena juhtisid seda operatsiooni. Ehk siis see on üks liik või tüüp nendest operatsioonidest, mis m... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Alustaks sellest tagumisest otsast, et seda probleemi ma siin ei näe. Kindlasti Euroopa Liidus ei ole sellist mehhanismi ja ammugi NATO-s, et riigid võiksid algatada mingeid operatsioone oma liikmesriikide sees. Ehk siis seesama küsimus, mis puudutas Ungarit, et NATO riigid ei saa põhimõtteliselt... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Komisjonis üldiselt me töötame konstruktiivselt, püüame alati kui võimalik jõuda konsensusele. 100% meil ei ole kõikides küsimustes see õnnestunud, aga me alati töötame selles suunas ja ma võin kinnitada, et mul on isiklikult ja kollegiaalselt väga hea läbisaamine kõikide endiste kaadrisõjaväelas... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

See läheb täpselt nii kaugele, nagu ma pean vajalikuks seda praegu lasta minna, sest need küsimused on olulised ja nüüd räägime nagu suud puhtaks, kui meil selleks rääkimiseks juba läks, et kes mille eest vastutab ja kui palju. Nii ei saa!

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Ei, Kalle, ma ei näe siin mingit apsakat. Siin on väga selgelt kirjas, et Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ehk siis NATO mis tahes operatsiooni või selle liikmesriigi. Siin on see kirjas ja siin on ka loetelu selle järgi veel, et julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldataval ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Aitäh! Praegu siit Ameerikat välja ei loe. Me ei ole Ameerika mandril ka kunagi sõjalistel operatsioonidel siiani osalenud. Seda pretsedenti veel ei ole. Ja me oletame, et Ameerika mandril on siiski olukord võrreldes näiteks Lähis-Ida, Aafrika või ka praegu Euroopaga või Kaug-Idaga palju stabiils... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

See sõltub selle operatsiooni tüübist. Ma lugesin need numbrid üles, nende kohta meil on üsna täpne statistika. Iraak – kaks langenut, Afganistan – üheksa langenut, kokku 130 haavatut tõsisematel operatsioonidel kokku, kellest umbes 50 raskelt ehk siis kes kaotasid näiteks jala. See on see statis... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Täpselt nii, komisjonis ei olnud seda arutelul.

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Jaa, NATO kindlasti ei saa oma liikmesriigi vastu sõjalist jõudu kasutada. Mis puudutab ÜRO operatsioone, siis selleks, et see saavutaks mingi legitiimsuse, see vajaks ÜRO resolutsiooni ja sellise nagu saavutamine mingiks operatsiooniks Euroopas, ma arvan, et praktiliselt see on võimatu. Euroopa ... Loe lähemalt

Leo Kunnas: 317, siin on käsitlus laiem, see puudutab mitte ainult NATO-t, vaid see puudutab ka NATO liikmesriigi juhitud operatsiooni ehk siis vabatahtlike koalitsiooni operatsiooni, Euroopa Liidu juhitud sõjalist operatsiooni. Tuletan ka meelde, et kõik Euroopa Liidu sõjalised operatsioonid on toimunud välja... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

See on hea küsimus. Tavaliselt, kui lahingutegevuses tsiviilelanikud saavad kannatada, siis selle asja nimetus on kaasnev kahju ehk inglise keeles collateral damage. Nüüd, selle obstruktsiooniga on kaasnenud meil kaasnev kasu hoopiski. Tänu sellele me oleme võib-olla üldse saanud neid teem... Loe lähemalt

23:39

2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE) teine lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Aivar! Ettepanek, ettepanekust 1 punkt 7.4 Kaitseministeeriumi valitsemisalast loen siit, et väeloome valdkonna ja riigikaitselise inimvara programmi tegevuste kuludest suunatakse 496 895 eurot Kaitseliidu toetusesse, sealhulgas 420 000 eurot tööjõukuludek... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea Aivar! Minu otsene ja vahetu kokkupuude eelarvestamisega pärineb 90ndate aastate teisest poolest, mil ma olin viis aastat kokku kahe erineva kaitseväe asutuse ülem. Ja toona kaitsevägi ei olnud veel üks asutus ja iga ülem vastates konkreetselt kõige ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Mis käsitlevad kaitseringkondades staabi tuumikute moodustamist, et paraku kogu kaitseringkondade isikkoosseis on seal nii-öelda kahe mütsiga armee terminina, ehk siis nad tegelikult on juhtmalevate liikmed, kaasa arvatud ka juhtmaleva pealik, kes samal ajal on kaitseringkonna ülem. Ehk niiviisi ... Loe lähemalt

07.11.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:27

Riigikogu otsuse "Valdkonna asjatundjatest Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (333 OE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Mul on küsimus, mis on natuke laiem kui need kolm konkreetset inimest. Kui te komisjonis oma inimesi sinna valite, kas te kunagi arutate, milliseid juhiseid võiks nendele inimestele anda selle kohta, kuidas Eesti Pank peaks oma asju korraldama? Näiteks k... Loe lähemalt

12:03

Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (311 OE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Hanno! Missugune on Iisraeli kaitseministri ja teiste ametiisikute hinnang olukorrale Lõuna-Liibanonis ja Põhja-Iisraelis? Ehk maakeeles, kas nad hindavad, et see võiks sama hulluks minna või eskaleeruda, nagu see Hamasi [puhul on]? See mõjutab otseselt meie missioo... Loe lähemalt

06.11.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

18:01

Arupärimine riigikaitse kohta (nr 102)

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Hanno! Küsin sõjalise riigikaitse kohta spetsiifilisemalt, droonide kohta. Meil on hankes varitsev õhuründemoon ehk siis lahinguvõimekusega droonid. Aga Ukraina sõjas on ka luuredroonide areng olnud väga kiire, seda nii tavaliste tsiviildroonide baasil kui ka spetsi... Loe lähemalt

26.10.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Majandus kriisist välja!" arutelu

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja, tänan ka omalt poolt sisuka ettekande eest. Võib-olla ei olegi teie õige adressaat, kelle käest küsida, aga siiski küsin, kelle vastutusvaldkonda kuulub meil turbatootmine. Kas see on ka osa teie valdkonnast või kui ei, siis kuhu ta kuulub? Siin valdkonn... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Martin! Julgeolekuolukord on pinev ja konfrontatsioon Venemaaga jääb väga pikaks ajaks [kestma]. Milline on selles kontekstis sinu vaade kaitsetööstuse arengule? Meil on vaja uusi tööstusharusid. Kaitsetööstus suudab meil toota näiteks väga konkurentsivõimelisi droo... Loe lähemalt

25.10.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:53

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Selle eelnõu nii nagu ka rea eelnevate ja järgnevate eesmärgiks on tugevdada kohalike omavalitsuste tulubaasi. See konkreetne eelnõu näeb ette, et maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekuks 12,07% residendist füüsilise isiku maksu... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Hea kolleeg Aivar! Sa kindlasti ülehindad mind ja minu pädevust kohalike omavalitsuste küsimuses. Aga mis puudutab ülesandeid, siis loomulikult see on hoopis põhjalikum teema ja on ilmselge, et võimekus neid ülesandeid täita on erinevatel omavalitsustel väga erinev. Me ei saa võrrelda Tallinna li... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Ma ei ole seda varasemalt teinud, ma tegin selle ettepaneku nüüd. Õigemini ma ka ise tulin selle ettepaneku peale – kuna see ei ole minu põhiteema, millega ma tegelen – sellesama ettekande ettevalmistamise käigus. Ma mõtlesin, et mida mul on öelda, millest võiks olla kogu saalile ka praktilist ka... Loe lähemalt

17:50

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ka selle eelnõu eesmärgiks on tugevdada kohalike omavalitsuste tulubaasi, antud juhul tõsta elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust [laekuva osa] määra 11,99%‑ni. Tänan! See on kõik.

Loe lähemalt

24.10.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03

Peaministri 2023. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister, tänan ettekande eest! See, mis te julgeolekupoliitika kohta ette kandsite, ei ole mitte strateegia elluviimine, vaid erinevate valitsuste otsuste elluviimine, sest midagi sellist siin strateegias küll kirjas ei olnud. 

Minu kriitika omal ajal... Loe lähemalt

23.10.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

20:10

Arupärimine virtuaalvääringu teenuse tegevuslubade väljastamise takistamise ja ülereguleerimise mõju kohta Eesti ettevõtluskeskkonnale ja rahvusvahelisele kuvandile (nr 332)

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kui tõsine meil tegelikult see tüssamis‑ ja püramiidskeemide ehitamise probleem krüptovaluutade ettevõtluses on üldse olnud? Jah, ma lugesin ka neid artikleid, aga mis oleks selline hinnang? Kindlasti sul on rohkem informatsiooni selle kõige kohta. Mis s... Loe lähemalt

19.10.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01

Liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE) esimese lugemise jätkamine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Seletuskirja leheküljel 18 on selline lõik: "Eelnõu seadusena rakendamisel on suureneb teekasutustasust laekuv tulu eeldatavalt 11,8 mln euro võrra (tänase teede kasutamise statistika põhjal) ning vähenevad Eestis sõitvate veoautode CO2 heitkogused ee... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Ka minu teine küsimus puudutab sama lõiku ja sedasama arvu – 2 410 000 tonni CO2. Mis metoodikaga nii täpne tulemus on saavutatud? Ma püüan sõjalisest valdkonnast võrdluse tuua. Ma näiteks väidan, et Venemaa sooritab Eesti vastu l... Loe lähemalt

11:07

Maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Minu küsimus puudutab ka turbatööstuse või ‑tootmise tulevikku Eestis, aga natuke laiemas kontekstis. Kuigi Eesti on väike, toodame me väga olulise osa turbamullast, mis on vajalik Lääne-Euroopa kasvuhoonetes toidu[tootmiseks]. Kuigi Euroopa on omakorda ma... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Ma jätkaks sealt, kus ma pooleli jäin – turbatööstuse tulevik laiemas vaates. Te sedastasite õieti, et see olukord, kus me toodame turvast ja heide jääb meile, aga see väärindatakse ehk kasutatakse kasvuhoonetes ära mujal, ei ole meile soodus. Aga samas on... Loe lähemalt

18.10.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:11

Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tagasipöörduja toetus, kojukanne, arvelduskonto küsimused) eelnõu (295 SE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea proua minister! Minu küsimus puudutab tagasipöörduja toetust. See peab sihtgrupina silmas loomulikult vanemaealisi väliseestlasi, kes tulevad Eestisse tagasi. Kui me võime oletada, et näiteks Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Rootsist või mõnest muust lääneriigist ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Helmen! Küsin sinu käest sama küsimuse, mille küsisin lugupeetud proua ministri käest. Siin on ju väga suur erinevus, kust need inimesed tulevad, Eesti kodanikud või eestlased. Kui nad tulevad Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Rootsist, siis on nad kindlasti jõukam... Loe lähemalt

16:07

Ravimiseaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Riina! Üsna mahukas eelnõu ja veel mahukam seletuskiri. Siin on seitse valdkonda, mida see eelnõu püüab reguleerida. Ilmselt on tegu – võhiku silme läbi – üsna suurte muudatustega. Aga ma küsin sellise asja kohta. Teatavasti on meil ühiskonnas päris oluline probleem... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Küllalt mahukas eelnõu. Ise ma ei ole selle valdkonna professionaal, on raske kõike haarata. Aga ma küsisin proua ministri käest küsimuse selle kohta, et ma ise näen ravimivaldkonnas problemaatilisena seda, et narkootikumid või narkootilise toimega ravim... Loe lähemalt

18:00

2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea rahandusminister! Minu küsimus on Kaitseministeeriumi eelarve muudatuste kohta. Siin on kokku 12 muudatusettepanekut ja mitmete muudatusettepanekute sisu või põhimõte on see, et investeeringutest, erivarustuse investeeringutest suunatakse raha ümber muudeks tegevust... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea rahandusminister! Ma jätkan sealt, kus eelmise küsimusega pooleli jäin. Nüüd, kui vaatame neid kulusid kokku, mis siit investeeringutest välja lähevad muuks otstarbeks, siis üks ettepanek, siin esimene kohe, on 15 miljonit ja natuke peale, teine ettepanek on 5,... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

On teada ainult järgmise aasta eelarve võtmised. Ma lihtsalt lõin need kokku. 

Loe lähemalt

20:01

2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Istungi juhataja! Hea minister! Selle aasta kaitsekulud on meil umbes 1 miljard ja 50 miljonit. Kuna majandus on languses, siis protsent on juba 2,9, natuke üle selle, ja järgmisel aastal on [kulud] 1 miljard ja 306 miljonit, mis viib protsendi 3,2-le SKT-st. Aga sellest 250-miljonilisest juurdek... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Kas see peab ikka paika – kui me ise paneme ainult …

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

… 150 miljonit välja –, et maksutõusude ja kärbete põhjus ja surve on tõesti just riigikaitse?

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Teine küsimus puudutab natuke spetsiifilisemat [asja]. Leheküljel 111 on "Väeloome: merevägi". Siin on selline lause, et jätkub rannikukaitsedivisjoni varustamine ja 2023. aastal alustatud väljaõpe ning jätkub meremiinide integratsioon ja väljaõpe. Meie es... Loe lähemalt

23:37

Riigieelarve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (304 SE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Olen teiega nõus, et nii nagu sõjanduseski, võib reservidel ka rahanduses mingil hetkel olla väga otsustav tähtsus. Siis on küsimus selles, kuidas neid reserve hoida, et nende väärtus mitte ei kahaneks, vaid hoopis kasvaks. Kui me taasiseseisvusime, siis E... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Võib-olla teid üllatab, et kuna ma ise ei ole finantsvaldkonna inimene, siis tegelikult eeskujuks selles vallas on mul üks teie erakonna liige – tema nimi on Alar Tamming –, kelle käsitlus rahast ja selle väärtusest tundub üpris adekvaatne. 

Mei... Loe lähemalt

01:14

Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Loen siit seletuskirja leheküljelt nr 5: "Punktiga 1 eemaldatakse MKS § 54 lõike 1 punktist 1 tekstiosa, mille kohaselt käsitatakse e-maksuametis dokumendi üleslaadimist õiguslikus mõttes dokumendi kättetoimetamisena muu hulgas vaid siis, kui dokumendi adr... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Lähen veel kord tagasi selle fikseeringu ja fiktsiooni juurde. Ilmne on ju see, et teate saatja sooviks seda, et teate saaja fikseeriks, et ta on selle teate kätte saanud. Muidu see ongi tegelikult fiktsioon. Nii nagu näiteks Kaitsevägi või Kaitseressurssi... Loe lähemalt

02:29

Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse täiendamise seaduse eelnõu (305 SE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Kolleeg Varro Vooglaid mainis, et meil fraktsioonis käisid kohtunike esindajad. Neil oli meile mitmeid sõnumeid ja üks nendest oli see, et omal ajal nad soostusid mitmete sotsiaalsete tagatiste kaotamisega või vähendamisega, millest kõige olulisem muidugi ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

… või pidurduda. Kuidas te seda vaatate selles kontekstis, mida ma selgitasin?

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Hea juhataja! Hea minister! Ma harva küsin teemasse otseselt mittepuutuvaid küsimusi, aga seekord ma küsin. Mul pole õigust pahandada, kui te ei vasta sellele, aga teilt või proua peaministrilt ma pean seda küsima. Sellel kevadel, kui te võimule tulite, te viisite väga lühikese ajaga poliitilises... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Ma olen tõesti Riigikogu liikmete seas kõige noorem, kui ma võrdlen nendega, kes varasematest koosseisudest poliitilistel põhjustel on Nõukogude ajal vangis olnud. Ülikooliks ma muidugi seda nagu ei nimetaks. Selles suhtes ma, Anti, ei ole sinuga nõus. 

Aga ma loodan küll südamest, et ... Loe lähemalt

03:46

Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (lähtetoetused) (293 SE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Riina! Eelnõu seletuskirja leheküljel 12 on selline lause: "RES 2024-2027 protsessis on Vabariigi Valitsus otsustanud eraldada õdede lähtetoetuseks aastatel 2024-2027 vastavalt 1,21 mln, 1,29 mln, 1,088 mln ja 0,882 mln eurot." Mu esimene küsimus on, et see trend ko... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Riina! Ma vabandan ette, ma harva küsin küsimusi, mis ei puutu otseselt teemasse, aga nüüd ma teen seda korra ja küsin sama küsimuse, mille ma küsisin äsja sinu kolleegilt, rahandusminister Mart Võrklaevalt. Kevadel koalitsioon saavutas, ütleks niiviisi, välksõja tü... Loe lähemalt

05:11

Ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (294 SE) esimene lugemine

 

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Riina! See tundub mõistlik eelnõu. Aga kui juba ravikindlustuse seaduse täiendamine on ette võetud, siis on mul küsimus loomeisikute kohta. Ma ise olin ka vabakutselise kirjanikuna peaaegu kümme aastat ilma haigekassa[kindlustuseta], mis mulle muidugi õnneks midagi ... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Riina! Ma küsin selle küsimuse sinult kui terviseministrilt ja see on seotud nii vanemate kui ka lastega. Mis hetkest alates on inimene elus? Kas ta on elus sellest hetkest alates, kui ta sünnib, või on ta elus sellest hetkest alates, kui ta eostatakse? Kas mõisted ... Loe lähemalt

06:37

Riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (298 SE) esimene lugemine


Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Kas riigilõivude tõus ei peaks olema süsteemsem ja ka seal ei peaks valitsema mingi korrapära? Näiteks nii, et ta on indekseeritud ja seotud mingi kindla kriteeriumiga – tarbijahinnaindeksiga, alampalgaga või keskmise palgaga. Inflatsioon ilmselt ei ole pä... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja, küsiksin sama küsimuse nagu ministriltki: kas ei olnud komisjonis arutusel see, kuidas võiks seada kogu seda lõivude tõusu mingile süsteemsemale või järjekindlamale alusele? Kas ei võiks näiteks indekseerides seda regulaarselt tõsta ja siduda näiteks ala... Loe lähemalt

16.10.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:52

Arupärimine maksupaketi terviklike mõjude kohta (nr 231)

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Riina! Oletagem, et valitsus oleks jätnud niinimetatud maksuküüru kaotamise teostamata või nihutanud maksuküüru edasi suurema tuluga inimeste suunas, siis milline oleks sel juhul olnud mõju nii eelarvele kui ka tervikuna kaudselt teie vastutusvaldkonnale?

Loe lähemalt

11.10.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kuna minu hea kolleeg Ants Frosch on täna haigestunud, siis annan tema nimel ja loomulikult ka meie fraktsiooni nimel üle julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse [eelnõu], millel on üksainus selge eesmärk: teha Kaitseväe luurekeskusest kolmas julgeol... Loe lähemalt

14:29

Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE) esimene lugemine


Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Rain! On selge, et inimkond ei suuda praegu elada harmoonias loodusega, kuna me seame ennast kõrgemale või väljapoole loodust. Ja ma näen siin tervet kompleksi probleeme, millest ma loetlen kõige suuremad ainult. Esimene muidugi on liikide kadu suurimetajatest peale... Loe lähemalt

27.09.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:06

Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) eelnõu (232 SE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Kalle! Ma püüan mõista seda Saaremaa näidet, mis sa tõid. Oletagem, et Saaremaal Kuressaares või Võrus ronib keegi tünni või puki otsa, tõstab rusika ja karjub, et pekske Ukraina põgenikke, beite hohlov, või hullem, et tapke neid – siis on meil põhimõttelisel... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Ma püüan sealt edasi analüüsida. Siin on ju kaks teed – kui sellised üleskutsed, mille ma näiteks tõin, esitatakse, siis kas pärast seda juhtub midagi või ei juhtu. Kui ei juhtu, siis jääbki see väärteo tasemele, aga kui tõesti pekstakse inimest, põgenikku või põgenikke või neid lausa tapetakse, ... Loe lähemalt

25.09.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:26

Arupärimine laiapõhjalise riigikaitse rahastamise kohta (nr 25)

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Mul on küsimus. Te mainisite, et 30 miljonit läheb elanikkonnakaitsele järgmise nelja aasta jooksul. Kuidas te hindate, on seda vähe, piisavalt või palju? Mis sellega teha saab?

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Head kolleegid! Meil on laiapõhjalise riigikaitse põhiline probleem ju see, et kuna me pikka aega tegelikult alahindasime oma idanaabrist tulenevat võimalikku ohtu, siis juba taasiseseisvumisest peale tervikuna me ei teinud päris neid jõupingutusi, mida... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Ka valijad oleks sellega leppinud, sest me saame ju aru, et julgeolekuolukord on väga tõsine ja me peame siia rohkem ressurssi sisse panema. Ma ise oleksin selle otsuse teistmoodi teinud ja vältinud väga seda kriisi ja ka neid raskusi, milles valitsus praegu on. 

Aga siin me praegu ole... Loe lähemalt

17:25

Arupärimine sõjalise riigikaitse uute võimearenduste kohta (nr 30)

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Head kolleegid! Kolm eelmist valitsust on teinud sõjalise riigikaitse tugevdamise kohta mitmeid olulisi otsuseid, mida praegu ja lähiaastatel ellu viiakse. See nimekiri on tegelikult päris pikk, siin on vähemalt miiniveeskamise ja rannakaitsevõime loomi... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Tänan! Proua peaminister! On näha, et olete teema endale hästi selgeks [teinud]. On selge, et kaitsevägi küsib laskemoona. Laskemoon 1 lahingupäevaks [maksab] laias laastus 100 miljonit. Kui nad küsivad 5 päevaks, korrutame [selle 5-ga], kui 7 päevaks, 10 päevaks, 14 päevaks, siis need summad läh... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea peaminister! Head kolleegid! Proua peaminister andis meile põhjaliku ülevaate just enamikust eelmise kolme valitsuse otsustest ja nende täitmisest. On loomulikult positiivne kuulda, et enamiku otsuste täitmine kulgeb plaanipäraselt, mis on, veel kord rõhutan,... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Nüüd [sellest], mida veel saaks teha. On selge, et kui kaitseväe juhataja küsiks veel näiteks 10 või 14 DOS-i, siis meil ei ole selleks 1,4 miljardit kuskilt võtta. Püüdmaks seda kompenseerida, me peame suutma vaenlase tõrjuda niiviisi, et vaenlas... Loe lähemalt

21.09.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

11:28

Julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Ants! Sa puudutasid küll ettekandes ka seda, aga ma küsin veel kord kindluse mõttes üle. Kuidas on nüüd korrelatsioonis reservarmee suurus, mis aina kasvab õnneks – praegu meil on [see arv] 43 700 ja see kasvab veelgi kindlasti –, ning need õigused ja tegelik v... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Mul on tegelikult kaks lihtsat tehnilist küsimust. Mis taseme ametnik esindas Kaitseministeeriumit? Ja kui kaua teil see arutelu komisjonis kestis?

Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Komisjoni esindaja vastus oli tegelikult ilmekas. Kes esindas Kaitseministeeriumit? Kui see ametnik ei olnud piisavalt kõrgel tasemel, nii et tema nimi oleks meeles, siis järelikult ta seda ei olnud. Ja sellise üliolulise küsimuse arutelu üldse kestis ko... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Ja mis oli siis see tasu Kaitseväe luurepataljonile, praegusele luurekeskusele? Kõik see lõppes sellega, et nende funktsioone kärbiti oluliselt. Kes ikkagi Simm oli? Kas ta oli sõjaväelane? Ei olnud, ta oli tsiviilisik. Nad olid täiesti õigel teel. Aga see, mis nad said, oli nende funktsioonide k... Loe lähemalt

20.09.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Minu esitatav otsuse eelnõu on seotud eelnevaga, mille esitas kolleeg Alar Laneman. Minu esitatav eelnõu käsitleb ettepaneku tegemist Vabariigi Valitsusele sisekaitsereservi loomise kohta Siseministeeriumi valitsemisalas. 

Tegelikult on kogu p... Loe lähemalt

20:18 Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (21 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Jaak! Statistiliselt on ju väga suured erinevused ja ajajoonel on valimistest valimistesse suurenenud erinevused paberhäältega [valimiste] tulemuste ja e-valimiste tulemuste vahel. Kas siin on üldse mingit loogilist seletust olemas, mis võiks seda fenomeni seletada?... Loe lähemalt

19.09.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

12:15 Kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! 1918–1920 oli teatavasti Eesti Vabariigi ja Tartu Ülikooli ees selline põhimõtteline küsimus, et kas Tartu Ülikoolist tuleb Tartu Ülikool, Jurjevski Universitet või siis Dorpatische Universität. Ja võttis aastaid, aastakümme või rohkem aega, enne kui jõu... Loe lähemalt

18.09.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

18:32 Arupärimine võrdse kohtlemise kohta tööelus (nr 74) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Kirde-Eesti regionaalse mahajäämuse probleem leidis siin käsitlemist, aga tegelikult ka Kagu-Eestis ei ole see probleem mitte väiksem, kuigi ta on võib-olla oma loomult natuke teistsugune. Kas teil on ka mingeid meetmeid Kagu-Eesti regionaalse mahajäämuse ... Loe lähemalt

19:04 Arupärimine pronkssõduri eemaldamise kohta (nr 45) video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea minister! Nõukogude ajal teatavasti iga poliitbüroo muutis ajalugu. Nüüd on Putini režiim loonud Venemaa ajaloo uueks. Ei ole ise seda lugenud, aga Andrei Hvostovi käsitlus [Eesti] Ekspressis on selline, et Nõukogude kord oli progressiivne ja innovaatiline, sellega ... Loe lähemalt

14.09.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Välisminister Margus Tsahkna poliitiline avaldus seoses välispoliitilise olukorraga video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea välisminister! Mida Eesti Välisministeerium saaks ette võtta, et motiveerida meie liitlasi suurendama laskemoona tootmist siin? See on mu esimene küsimus. Ja teine: selleks, et me ise saaks siin trotüüli, suurtükimürske ja miinipilduja miine toota, meil oleks vaja r... Loe lähemalt

13.09.2023 / 14:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Annan kolleegide Alar Lanemani ja Ants Froschi ning enda nimel üle käibemaksuseaduse muutmise eelnõu. Hetkel ei kuluta rohkem sõnu.

Loe lähemalt

16:29 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (18 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Kas tõesti täna leidis esimest korda 32 taasiseseisvumisjärgse aasta jooksul aset selline intsident, et üks kolleeg vajutas kogemata teise kolleegi nuppu? Kas varem on neid intsidente olnud ja kuidas need on lahendatud siis? Seda on raske uskuda, et tõesti täna esimest ... Loe lähemalt

12.09.2023 / 10:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:43 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Anti! Keeleinspektsioon on see amet, kes on kutsutud ja seatud teostama järelevalvet eesti keele kui riigikeele kasutamise üle kogu riigis ja eriti ametiasutustes. Seletuskirjas on juhitud tähelepanu sellele, et Ilmar Tomusk keeleinspektsiooni juhina on korduvalt ju... Loe lähemalt

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Te tõite välja, et keeletasemete määratlemine ja nende kehtestamine on üsna keeruline tehniline probleem. Kas te arutasite komisjonis selle üle, kuidas võiks neid probleeme lahendada? Kas te kutsusite välja vastavad ametiisikud keeleinspektsioonist, et n... Loe lähemalt

11:46 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (4 SE) esimene lugemine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Hea Henn! Praegu kehtiv seadus võimaldab kohalikel valimistel hääletada ka mittekodanikel ja teise riigi kodanikel. Seletuskirjas on lause, et tegemist on maailma praktikas üliharva olukorraga, reeglina on valimisõigus piiratud kodakondsusega. Maailmas [on] teatavasti n... Loe lähemalt

11.09.2023 / 15:00 XV Riigikogu, II session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:30 Istungi rakendamine video-link-logo

Leo Kunnas:

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Esitan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 14 liikme nimel arupärimise peaminister Kaja Kallasele. See puudutab Kaitseressursside Ameti kavandatavat nime muutmist. Kaitseministeerium on saatnud kooskõlastusringile Vabariigi Valitsuse seaduse m... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee