Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 95 Ava/Sulge kõik
25.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Jah, aitäh, austatud istungi juhataja! Minu meelest näitab praegune hetk, kui meil ei ole võimalik ühendust saada, seda, et me ei tohiks väga kergekäeliselt minna elektroonilisele istungile, sest ilmselgelt sellega tekivad ja on juba tekkinud tõrked Riigikogu tavalises töökorras. Oleks olnud ikka... Loe lähemalt

10:11 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (294 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Küsimus on väga lihtne. Kas see seaduseelnõu, mis käsitleb lepingu muutmist, korreleerub ka Lissaboni leppega? Ja kui ta korreleerub, siis palun nimetage selle Lissaboni leppe punktid, et ma saaksin täpselt järele vaadata!

Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Te ütlesite, et see korreleerub väidetavalt Lissaboni leppega. Mul on selline küsimus, et mis on teie hinnang. Te ei ole mulle neid punkte nimetanud, millise punkti alusel teie selline seisukoht tuleneb. Ma tahaksin teada seda, milline on tei... Loe lähemalt

22.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:07 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast video-link-logo

Kalle Grünthal:

Lugupeetud peaminister! Hiljuti juhtus selline halb lugu, et meie tohtrile Peep Talvingule visati näkku uriini, mis valgus ka tema silma sarvkestale. Aga tubli tohter, nagu ta on, ta võttis kanistris olnud uriini jäägi kaasa ja läks regionaalhaigla EMO-sse testima. Edasi rääkis Peep Talving "Ring... Loe lähemalt

17:16 Korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Te vastasite hea kolleegi Paul Puustusmaa küsimusele, et julgeolekuasutuste juhtide deklaratsioone ei saa avalikustada, kuna siis pahad tegelased teisel pool piiri saavad kõik asjad täpselt teada. Ma võin teile kinnitada, et see teie selgitus... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Kui te täna siin küsimustele vastasite, siis ütlesite, et teie esmane võitlus on võitlus korruptsiooniga ja hinne selle eest antakse teile teie ametiaja lõpus. Ma ütlen teile, et minult on teil võimalus juba täna oma hinne kätte saada, kui va... Loe lähemalt

18:26 Vaba mikrofon video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Möödunud nädalal pidasin ma siitsamast puldist kõne selle kohta, mis on tulnud välja maskide kandmise kohta. Ütlen meenutuseks, et nakatumine kasvas pärast seda, kui tuli käsk hakata maske kandma. Ma põhimõtteliselt palusin teadusnõukojal vaadat... Loe lähemalt

17.02.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:58 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Te olete täna küsimustele vastamisel korduvalt viidanud sellele, et meie töö- ja kodukord ei näe selle küsimuse lahendamist sellisel kujul ette. Ja see pole mitte üksikjuhtum, vaid te olete korduvalt seda rääkinud. Mind tegi ärevaks see teie lause, et me võtame... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, austatud Riigikogu istungi juhataja! Tuginen Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 74, mis reguleerib protestide ja küsimuste lahendamist istungi läbiviimise korra suhtes. Selle esimeses lõikes on kirjas, et kui Riigikogu liige leiab, et istungi läbiviimise reegleid rikutakse, võib ta e... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Te tegite mulle mõni hetk tagasi märkuse, et töö- ja kodukorda tuleb lugeda tervikuna, ja viitasite siin sellele, et istungi juhatajal on õigus need sõnavõtud katkestada. Mina jälle väidan seda, et teie tõlgendamismeetod selle normi kohaldamisel on asjakohatu. ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Teie ja teie erakond olete eelnevalt pidevalt rääkinud Eesti heast mainest maailmas. Eile juhtus selline paha lugu, te ütlesite, et terve diplomaatiline korpus jälgis siin saalis toimuvat, kui arutelu all oli täpselt sama küsimus mis täna ehk siis meie peaminis... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kui ma nüüd õigesti aru sain, siis te andsite teada hetk tagasi, et kõigile Riigikogu liikmetele tuli sõnum COVID-i seisukorrast. Kas see tähendab teie arvates seda, et kui on sõjaseisukord, siis saadetakse meile peaministri sõnum, et vaenlase väed on jõudnud T... Loe lähemalt

17.02.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V session, Question Time Vaata täpsemalt

11:58 Infotund

Kalle Grünthal:

Mul on väga lihtne küsimus: kas peaminister Kaja Kallas on oma käitumise eest vabandanud ja seda kahetsenud?

Loe lähemalt

16.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Praeguses hetkes on olemas faktiline olukord, et peaminister ei reageeri ei Riigikogu esimehe ega parlamendi kutsele. Minule isiklikult on küll jäänud mulje, et peaminister ei arvesta absoluutselt parlamendiga. Millised võiksid olla need tegurid, mis suudaksid ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Praegusel hetkel te minu küsimusele vastasite, et peaminister ei tule siia saali sellepärast, et ta tuleb infotundi. Ikkagi see süvendab minu veendumust selles, et peaminister suhtub parlamenti üleolevalt ja täidab ainult neid ülesanded, mis on seaduses kirjas,... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Minu jaoks on olukord muret tekitav. Eesti Vabariigi parlament soovis ühendust saada peaminister Kaja Kallasega, aga siiamaani ei ole sellele reageeritud. Mul tekib küsimus, kas temaga on äkki midagi juhtunud, kas ta on üldse elus vms. Kuna teie olete praegu, ü... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Aga siis tõusetub ikkagi seesama olukord, millele viitas minu teise küsimuse ettepanek, et tuleks võtta vaheaeg ja kontrollida, mis on Kaja Kallasega juhtunud, et ta enam parlamendile ei vasta. Äkki ta on teovõimetu tsiviilseadustiku üldosa seaduse mõttes. Siin oleks vaja kindlasti võtta k... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Ma esitan teile konkreetse taotluse: austatud Riigikogu aseesimees, palun võtke vaheaeg ja kontrollige, milline on Kaja Kallase tervislik seisund ning miks ta ei vasta kõnedele!

Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kas ma saan õigesti aru teie keeldumisest – teie Riigikogu aseesimehe ja istungi juhatajana keeldute praegu täitmast parlamendi soovi?

Loe lähemalt

10:28 Väliskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

Kalle Grünthal:

Minul on küsimus.

Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mul on äärmiselt hea meel näha teid siin puldis, sest ma arvan seda, et Vabariigi Valitsus on teinud parimatest parima valiku, valides sellele alale kõige kompetentsema isiku. Ma soovin teada, missugune on Eesti Vabariigi valitsuse seisukoht Euroopa Komisjoni p... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Kui ma küsisin oma esimest küsimust, siis ma etteulatuvalt kiitsin teie vaieldamatut kompetentsust, kuid kahjuks te millegipärast ei vastanud sisuliselt minu esimesele küsimusele, mis oli seotud COVID-19 vaktsiini konfliktiga Põhja-Iirimaa ja... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Jah, mul on protseduuriline küsimus. Tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest peab valitsusliige vastama liikmete küsimustele. Ja minu küsimus oli see: kas teie isiklikult pooldate Putini kutsumist soome-ugri rahvaste kongressile ja milline on selle põhjendus? Siin ei tulnud absoluutselt ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mul on tõepoolest jälle protseduuriline küsimus. Austatud minister! Riigikogu istungi juhataja juhtis teie tähelepanu sellele, et küsimustele tuleb vastata selliselt, nagu neid küsitakse, ja andis teile võimaluse praegu vastata minu küsimusele, kas teie isiklik... Loe lähemalt

15.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Jah, mul on protseduuriline küsimus, mis seondub Riigikogu töövõime säilimisega. Eelmisel nädalal juhtus selline asi, et meie asespiiker Hanno Pevkur võttis siin istungisaalis oma kohal, seal spiikri toolis istudes maski eest ära. Ja kui ma küsisin, kas Hanno Pevkur ei karda teisi liikmeid nakata... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Aitäh selgituse eest, Hanno Pevkur! Aga minu jaoks jääb üks asi kummaliseks. Kui mind määrati sinu teate peale eneseisolatsiooni, siis isolatsiooni määrati need, kes me põhiseaduskomisjonis olime: Anti Poolamets, Kalle Grünthal. Ja samas ei määratud sinu esitat... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Kogu küsimus taandub sellele, austatud Riigikogu juhatus, et praegu käivad eneseisolatsiooni määramised valikuliselt ja seetõttu ... (Juhataja: Kalle Grünthal, palun, ma kutsun teid korrale!) ... tuleks esitada konkreetne arstitõend selle kohta, et ta oli haige, millal määrati, millal testiti ted... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma mõistan muidugi hea kolleegi Hanno Pevkuri muret selle pärast, et Eesti Vabariigis on nakatumine väga suur. Aga nagu me oleme tähele pannud, on regiooniti kehtestatud erinevad koroonapiirangud. Ja kui tulla sellesse keskkonda, kus meie praegu asume, siis olu... Loe lähemalt

17:48 Vaba mikrofon video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Täna hommikul täpselt kell 7.33 anti avalik-õigusliku meediakanali ETV hommikuprogrammis teada märgilise tähendusega uudis, mis minul pani igatahes mõtted igatpidi jooksma. Nimelt teatas hommikuprogrammi diktor, et Ameerika Ühendriikide Mont... Loe lähemalt

10.02.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja, te võtsite nüüd maski eest ära, aga kas te annate garantii, et te rohkem oma kolleege siin Riigikogu saalis ei nakata? Aitäh!

Loe lähemalt

14:17 Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma olen oma eelmises ametis käinud peaaegu kõikides Eesti vanglates ja külastanud ka paljusid arestimaju, seda küll kaitsjana. Seetõttu ma tean, kui tähtis on operatiivne võimalus kuulata üle kuriteos kahtlustatavad. Arvestades seda, et nüüd tah... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Minu küsimus on ajendatud Peeter Ernitsa küsimusest, mis saab Tartu arestimajast, mis sellega tehakse. Teie vastus oli, et see on nende asi, mis nad sellega teevad – kas müüvad maha või midagi muud. Minu küsimus on selline, ütleme, natuke emotsi... Loe lähemalt

10.02.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V session, Question Time Vaata täpsemalt

12:59 Sidus ühiskond ja praeguse valitsuse mainekujundus video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea istungi juhataja! Minul on protseduuriline küsimus viitega Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Nimelt sätestab Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 146 lõige 8 sellise asjaolu, et kui istungi juhataja leiab, et valitsusliige on Riigikogu liikme küsimusele andnud piisava vastuse, lõ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Ma lähen sealt edasi, kus Helle-Moonika Helme selle küsimuse temaatikaga seoses pooleli jäi. Mul on siin selline tark raamat, see on Riigikogu kodu- ja töökorra seadus, milles on ka kommentaarid. Siin on § 146, "Küsimustele vastamise kord", kommentaarides punkti 1 all märgitud järgmist: "I... Loe lähemalt

09.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:02 Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi presidendi otsevalimise küsimuses“ eelnõu (290 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Austatud Eestimaa rahvas, kes te osalete tänasel eelnõu arutlusel või jälgite meid otseülekande vahendusel! Täna on Eesti rahva jaoks ülioluline päev. Olen esitanud Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi presidendi otsevalimise küsimuses" eelnõu, mille eesmärk on küsida Ees... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Ma arvan, et rahvas ei ole rumal. Rahvas ei ole absoluutselt rumal. Nad teavad ja jälgivad meid. Kui nad oleksid rumalad, siis ei lastaks neil valida Riigikogu liikmeid. Ja kui nendel on mõistmist ja tahtmist ja oskust valida 101 Riigikogu liiget, siis seda kergem on teha valik võib-olla kahe-kol... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea Jaak Valge! Ma annan neile kõikidele hinnangu. Kõigepealt, minule isiklikult ei meeldi praegune süsteem, sellepärast et pannakse paika lihtsalt isik, kes täidab võimul olevate erakondade soove, tahtmisi. Ja seetõttu mina seda õigeks ei pea. Üks sinu variantidest oli see, et äkki ei pea... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Eks siin ole mitmeid kaalukaid põhjuseid. Tegelikult ma tuletan meelde ka Ruuben Kaalepi küsimust, et kas sa arvad, et Eesti rahvas on rumal. See on n-ö tagaplaan sinu küsimusele. Eesti rahvas ei ole rumal. Aga asi on võib-olla hoopis selles, et siin toimub teatud määral manipuleerimine. Palju ke... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Jah, ma olen suhelnud. Ma olen suhelnud paljude Riigikogu liikmetega Keskerakonnast ja tegelikult on need liikmed öelnud välja, et seda erakonda, mille kunagi lõi Edgar Savisaar, ei ole olemas. Keskerakonna nimi kui selline on jäänud. Aga erakond on üle ujutatud liberaalsete väärtustega ja just s... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Mina ei tea, kuskohast meie lugupeetud, hästi lugupeetud president Kersti Kaljulaid seda informatsiooni ammutab. Mina ei tea, kas ta on ehk teinud kuskil arvamusküsitluse – ma ei tea seda. Mina lähtun aasta hiljem Ühiskonnauuringute Instituudi tehtud uuringust, mille kohaselt kolmveerand Eesti ra... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Ei ole mingit kahtlust, et nende erakondade tipus on Keskerakond, kes on korduvalt nõudnud, et presidenti peaks valima rahvas. Aga kus on nad praegu? Ma ei tea, võib-olla tänane hääletus annab mingisuguse teise seisukoha. Ma tean, et ka mõned Isamaa liikmed on olnud Eesti presidendi otsevalimise ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Väga raske on, hea Peeter, tegeleda ennustamisega. Ma siiski loodan, et hea Siim Kallas hääletab eelnõu poolt. On ju olemas ütlemine, et ärge käige minu sõnade, vaid käige minu tegude järgi. Mulle väga meeldiks, kui Siim Kallas, kes on vägagi mõjukas Reformierakonna liige, aitaks oma erakonna lii... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea küsija! Ma alustan lõpust. Ma arvan, et Reformierakonna mõtteviis on juba kandunud ja kandub edasi üle Keskerakonnale. See on ebanormaalne, et kuigi osa selle erakonna liikmeid tahaks täna vajutada eelnõu pooldavat nuppu, nad ei saa seda teha. Mispärast ei saa? Jäljed viivad selle erak... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea Oudekki! Tegelikult minu hämmastus on ülisuur, kui ma kuulan praegu sinu tõlgendust minu esitatud eelnõule. Ma nagu tahan kuskilt lati alt läbi joosta. Ei, ma ei taha mitte kuskilt lati alt läbi joosta, sest mul pole vaja lati alt läbi joosta. Ma hüppan sellest üle, nii nagu sportlased... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Jah, oli küll. Ma vabandan! Jah, muu riigielu küsimus. 

Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

See on, lugupeetud küsija Rene, väga hea küsimus ja tegelikult ka märk tulevaste valimiste jaoks. Ärge uskuge alati neid inimesi, kes kandideerivad ja lubavad teile pudrumägesid ja piimajõgesid, ent kui nad on siinsamas saalis, siis nad ei hooli enam rahvast. Nende jaoks on tähtis võim ja heaolu,... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea küsija! Mulle jääb üks asi täiesti arusaamatuks. Põhiseaduses on kirjas mitte kolm, vaid neli võimalust, mismoodi on võimalik teostada riigivõimu rahva poolt. Miks te kategoorilises vormis välistate selle võimaluse, et rahvas saab oma arvamuse öelda hääletuse teel. Öelge mulle seda! Ma... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Ma arvan, et te olete tänase diskussiooni suunanud põhimõtteliselt väga olulisele punktile. Rahva valitud president tähendab seda, et rahvas on selle presidendi mõtete ja tegudega nõus. Lisaks tähendab see seda, et rahvas armastab oma presidenti, ta loodab tema peale, sest ta on nagu, ütleme, rah... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Ma arvan, et seda hirmu meil ei ole, et president saaks liiga suure võimu. Tema tegevus on reguleeritud seadusega. Presidendil on ikkagi mingil määral esindusfunktsioon. Samas ei ole see amet sugugi tähtsusetu. Ta ikkagi võtab vastu ja kinnitab seadusi ja vaidlustab seadused Riigikohtus, kui leia... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Ma arvan, et seda, millal on rahvas küllalt küps, et talle saaks võimu anda, ei peaks minu käest küsima. Sellele küsimusele peaksid vastama need, kes ei soovi rahvale võimu anda. Las nemad vastavad sellele küsimusele. Aga kuna sa, hea Urmas, puudutasid ka Nõukogude Liidu ja Eesti teemat, siis mul... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Ma siiski arvan, et ma kuulun rahva teenrite hulka. Ma arvan, et ka sina, Leo Kunnas, kuulud rahva teenrite hulka. Ma arvan, et kõik Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikud kuuluvad rahva teenrite hulka. Muidu me ei oleks praegu siin saalis selle eelnõuga, tahtes anda rahvale rohkem võimu. Ne... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Okei, ma püüan vastata. Hea Annely! Kõigepealt, see, mismoodi mina oma kõne teen, ei allu mitte kellegi käskudele-korraldustele. See on minu vaba valik. Minu vaba valik on ka see, et tuua avalikkuse ja rahva ette nende inimeste seisukohad, kes muidu peidaks ennast siin müüride taha ja rahvas neid... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea Oudekki Loone! Minu jaoks jääb üks asi arusaamatuks. Kui on olemas neli teed, mida mööda kõndida, miks ma pean käima mööda kolme teed ja sa keelad mul ühte teed minna? Seesama minu valitud tee on sisuliselt esmakordselt käidav. Las ma tallan sinna raja sisse! Tulebki uusi maid avastada... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Ma arvan, et rahvas ei ole rumalamaks läinud. Kui ta suutis valida esimese presidendi otsevalimistel, siis ma ei usu, et pärast seda tegu ta muutus rumalamaks. Rahvas on arenenud, rahvas on targemaks saanud, rahvas on hakanud õigesti hindama poliitilisi vaateid, poliitilisi lubadusi, on hakanud a... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea Alar! Arvestades sinu sõjaväelase tausta, ütlen, et sa juhtisid tähelepanu kindlasti väga olulisele aspektile. Nimelt on ju Eesti president kõige kõrgem sõjaväelane ja põhimõtteliselt kaitsejõudude juht, kes otsustab riigikaitselisi küsimusi põhimõtteliselt ainuisikuliselt. Siin on mui... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Minu valitud tee, ma arvan, on selles mõttes ainuke alternatiiv, et rahva poolt otsevalimise seadustamine on kõige kiirem võimalus. On muidugi olemas ka teised [võimalused], millest ma oma eelnevas kõnes juba rääkisin. Kuid ma tahaksin juhtida tähelepanu, hea Oudekki, et sa puudutasid seda, miks ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Jah, hea Peeter, tegelikult näitas see sinu n-ö ajalooline, kronoloogiline järjestus, et see eelnõu, rahvale võimaluse andmine valida otse presidenti, on kogu aeg läbi kukkunud. Kogu aeg on see läbi kukkunud. Ma ei saa absoluutselt aru, hea Oudekki, ka sinu mõttemaailmast. Miks ma ei lähe jälle s... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Tegelikult mulle meeldib väga selline asi, et kui inimene midagi lubab, siis ta ka teeb seda. Keskerakond lubas ju valitsuses olles seda, et viiakse läbi abielureferendum. Mis toimus? Toimus see, et nagu sa, Anti, õieti märkisid, hääletamise ajal jooksis kogu Keskerakond saalist välja. Mis... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Tõepoolest, piltlikult öeldes on meie pilvitu Eestimaa kohale kogunemas äikesepilved. Meid ähvardab sunduslik migrantide sissevool. Kohe-kohe on siia saali laekumas vihakõneseadus. Tõenäoliselt lüüakse varsti letti ka samasooliste abielu seadus, sest Euroopa Liit ütleb seda meile ette. Me ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Selle eelnõu tagasilükkamise üks põhilisi motiive oli see, et see eelnõu on põhiseadusvastane. Mina ei suutnud kuidagi välja lugeda, milles see põhiseadusvastasus ilmneb. Üldiselt lõppes see diskussioon ära sellel hetkel, kui ma viitasin nii Eesti Vabariigi põhiseadusele kui ka rahvahäälet... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Eelnõu tagasilükkamine või katkestamine tähendab seda, et see eelnõu langeb menetlusest välja, seda küsimust enam Riigikogu ei aruta. See tähendab seda, et rahva arvamuse küsimise presidendivalimise kohta viskab Riigikogu enamus prügikasti ehk rahva arvamus ei ole neile tähtis.

Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea Valdo! Tegelikult, mis mulle meeldib ja kes mulle meeldib, ei ole üldse asjakohane. Asjakohane on see, et kui presidenti valib rahvas, siis on see rahva soov, rahva enamuse tahe. Teatavasti, ühiskond koosnebki erinevatest gruppidest. Seal on, ütleme, puuraidurid ja puukallistajad, sama... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Ütleme, et otsedemokraatia väga lihtsustatult öeldes on see, kui rahvas saab ise otsustada teatud riigielu küsimuste üle. Praegu on otsedemokraatia võimalustena ainult kaks varianti: üks on Riigikogu liikmete valimine ja teine on rahvahääletus, mida siin kuidagi ei taheta teha. Üheks vormi... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Ma muidugi tahaksin kõigepealt vabandada kõikide Riigikogu liikmete ees, kes tundsid minu sõnavõtust ennast emotsionaalselt puudutatuna. Ma vabandan, kui ma kedagi riivasin. Aga ma tahan siiski öelda, et kui te täna nuppu vajutate, siis vajutage nii, kuidas teie südametunnistus käsib, sest... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea Lauri! Sa oled põhiseaduskomisjoni liige ja tõenäoliselt tead või vähemalt peaksid teadma põhiseadust peast. Sa viitasid korduvalt, ka täna ütlesid kõnepuldis, et see eelnõu on põhiseadusvastane. Põhiseadus lubab panna riigielu küsimust n‑ö rahvale küsimise... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea Lauri! Sa ei andnud mulle ikkagi vastust. Minul on esitatud eelnõu, et  panna rahvahääletusele küsimus. Seda küsimust ei keela põhiseadus ja ka rahvahääletusel küsimine on põhiseaduslikult lubatud. Ära räägi mulle siin praegu seda, et hakatakse põhiseadust ... Loe lähemalt

08.02.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:24 Vaba mikrofon video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Ma tahaksin täna rääkida kahest omavahel seotud sündmusest, mis on leidnud meedias väga suurt kajastust.

Kõigepealt esimene sündmus. Eesti patrioot ja Eesti Vabariigi eest sõjaväelasena jala kaotanud koroonapiirangutevastane aktivist Andre... Loe lähemalt

26.01.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:53 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Hea Eestimaa rahvas, kes jälgib ülekannet telesilla vahendusel! Olen esitanud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on luua Eesti Rahvusringhäälingu tegevuses õigusselgus, mis vastaks avalik‑õigusliku meediateenuse... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Ma arvan, et see küsimus taandub üldjoontes järgmisele. Vägivalda kui sellist kahtlemata tänases filmitööstuses ja teistes programmides võib esineda, aga on olemas ka selliseid filme ja saateid, milles on ääretut julmust. Ja siin tegelikult mina seda piiri ei hakkakski muudatusettepaneku tegijana... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Ma arvan, et see varjatud reklaami mõiste on vägagi selline küsimus, mis vääriks tähelepanu. Kui mina aastal 1994 töötasin Eesti Televisioonis, siis jälgiti varjatud reklaami n-ö kajastamist saadetes ja videolõikudes ülima hoolega. Näiteks kui sa tegid kellegagi intervjuud ja juhtus niimoodi, et ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Teie tähelepanek on õige. Minu esitatud eelnõus olen ma kõrvaldanud eetikanõukogu koha seetõttu, et minule laekunud informatsiooni põhjal n-ö majasiseselt tegeldakse seal ainult kaebuste läbivaatamisega ja vastuste koostamisega, kuid see kõik toimub selliselt, et ühtegi kriitikanoolt vasta... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh küsimuse eest! Ma viitasin tegelikult ka vist sellele – ma ei hakka praegu paragrahvi välja tooma –, et vastutav toimetaja on oma tegevuses aruandekohustuslik nii juhatuse kui ka nõukogu ees. Ma siiski eeldan, et ta päris oma suva järgi, oma maailmavaate järgi ei saa tegutseda, sest on ju t... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Ma ütleks, et see on silmaga nähtav fakt. Küsimus on selles, et noh, ma ei ole siin väga kaua olnud, aga see varsti kahe aasta pikkune Riigikogus oldud aeg on näidanud, et esineb väga huvitav faktor. Piisas meie kunagisel heal kolleegil Katri Raigil saata sõnum, et põhiseaduskomisjonis toi... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Ma arvan, hea kolleeg Peeter, et sinu tähelepanek selle asjaolu sisseviimiseks sellesse eelnõusse on minu hinnangul mõistlik. Ma ei toetu ühelegi faktile, ma ei taha öelda midagi konkreetset, kuid  mulle jääb üks asi arusaamatuks ja ma saan siin tugineda ainult oma empiirilisele kogemusele aastas... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh küsimuse eest! Ma ütlen ausalt, et ma ei oska sellele küsimusele vastata – sellele, kas see eelnõu saab ja suudab panna raha liikuma selliselt, et see oleks läbipaistev. Raha mitteläbipaistev liikumine on ju teada, tegelikult. Isegi pankades on rahapesujuhtumid. Ma väga kahtlen selles [läbi... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Ma olen teatud mõttes, hea Paul, sinuga nõus. Herakles puhastas kunagi tallisid – teatud mõttes tuleks, jah, selline puhastus läbi viia [ka ERR-is], vaadata üle, võib-olla on seal midagi sellist, mida tuleks muuta nii juhtimises, juhtide osas, kui ka muus. Ma ei taha väita seda, et kõik saatejuhi... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Ma arvan, et see võitlus ei ole lootusetu. Ükskord ju Heinz Valk ütles lause: "Ükskord me võidame niikuinii!"

Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Ma ei oska seda nüüd täpselt öelda, aga eks meil ju siin Riigikoguski võivad poliitilised vaated mõne hetkega muutuda. Tähendab, ühe korra oled Keskerakonnas, siis oled Reformierakonnas, ja vastupidi. Nii et ma ei tea, kas selline määratlemine ja, ütleme, sellisel kohal töötamine seitse aastat, k... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh küsimuse eest! Propaganda olemuse rääkisin ma juba eelnevalt lahti. Ma siiski ei tahaks siin minna praegu toimetajate mängumaale selles osas, mida nad teevad. Oluline on see, et nende tegevus oleks kooskõlas rahvusringhäälingu seaduses sätestatuga. Küll aga olen ma nõus Kert Kingo kui küsim... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea küsija! Ma arvan, et see märkus on täiesti asjakohane. Selle eelnõuga me kindlasti ei reguleeri erakanalite tegevust. Nendel on kõik piirid vabad, täpselt nii, kuidas omanik lubab. Küll aga te viitasite siin väga õigesti rahvusringhäälingu eesmärgile. Kui erakanalites esineb teatud mõt... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh teile selle ettepaneku eest! Aga nagu ma olen aru saanud, nii nagu lugupeetud kultuurikomisjoni juht Aadu Must ütles, kui ma selle eelnõu kultuurikomisjonis ette kandsin, et jah, las ta läheb meil siia riiulisse, siin on neid ERR-i seaduse muudatusettepanekuid juba küllaga. Põhimõtteliselt ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

See vist ei olnud küsimus, see oli repliik.

Loe lähemalt

25.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Ma palun väga vabandust, et ma teid katkestasin, aga siia taha ei ole tõesti mitte midagi kuulda. Kas saaks heli juurde panna?

Loe lähemalt

15:07 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaministrikandidaat! Kui inimene paneb toime ühe kuriteo ja rohkem ei tee, siis see on üksikjuhtum. Kui inimene paneb toime mitu kuritegu, siis – teie kui advokaat teate seda – nimetatakse seda retsidiivsuseks ehk rahvakeeles kutsutakse seda inimest r... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaministrikandidaat! Te ütlesite, et teie eelmine amet oli jurist. Ja nüüd ma küsin teie käest väga lihtsa küsimuse. Te ju teate kohtumenetluse põhimõtteid, teate, et väga oluline on selle erapooletus. Samas on Riigikohtu kriminaalkolleegium toonitanu... Loe lähemalt

18:03 Vaba mikrofon video-link-logo

Kalle Grünthal:

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Mõni hetk tagasi lõppes siin praeguseks juba peaministri Kaja Kallase küsitlemine, mida ta kavatseb teha, mis on tema plaanid. Ja nende küsimuste esitajatel olid väga tõsised mured ja kahtlused. Küsijate hulgas olin ka mina, kes ma keskendusin sellisel... Loe lähemalt

20.01.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:05 Liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh! Austatud ettekandja! Teatavasti on baar mittesüsteemne rõhu mõõtühik ehk 1 baar on võrdne 100 000 paskaliga. 1 baar on ligikaudu võrdne ka õhurõhuga maapinnal, samuti 10 meetri kõrguse veesamba rõhuga. Aga teine asi on see, et on olemas ka CGS-süsteem, kus baar väljendab rõhku miljon düüni... Loe lähemalt

20.01.2021 / 12:00 XIV Riigikogu, V session, Question Time Vaata täpsemalt

12:21 Miks ei ole täidetud avalikkusele antud lubadust moodustada Estonia huku uurimiseks komisjon? video-link-logo

Kalle Grünthal:

Detsembris möödunud aastal te lubasite ja tõotasite nii "Reporteri" saates kui ka Stenbocki majas antud pressikonverentsil, et Estonia huku uurimine peab toimuma läbipaistvalt, auväärselt ja ausalt, kõik miks-küsimused peavad saama vastuse. Samuti teatasite, et teie soov on hoida ühiskonda ajakir... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Eelmine valitsus või, ütleme, see valitsus, kes praegu hakkab oma tegevust lõpetama, oli moodustamas Estonia huku uurimise komisjoni, kuhu oleksid muu hulgas kuulnud sellised inimesed nagu Rene Arikas Veeteede Ametist, teadlastest Tarmo Soomere, Priit Kama Justiitsministeeriumist ning ka k... Loe lähemalt

18.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:21 Kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Nüüd on tekkinud selline olukord Hanno Pevkuri puhul, nagu oli möödunud nädalal viimane juhtum, kui Heljo Pikhof ei tulnud pulti eelnõu esitama. Praegu on täpselt samasugune olukord, kus Hanno Pevkur ei ole tulnud pulti eelnõu esitama.

Loe lähemalt

13.01.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

13:57 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! See, mis praegu toimub siin saalis protseduuriliste küsimuste nime all, on ilmekas läbilõige sellest, mis toimus põhiseaduskomisjonis, kus kurdeti, et ei antud sõna ja ei saadud rääkida. Täpselt sama muster kordub ka praegu siin. Lihtsalt protseduuriliste küsim... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mulle tundub, et me oleme praegu siin protseduuriliste küsimuste peale raisanud ära tunni ja 18 minutit. Mul on teile selline ettepanek, kuna, ütleme, nende küsimuste jada ei näi lõppevat, pöörduda n-ö menetluslike normide juurde. Iga küsija, kui ta soovib mida... Loe lähemalt

15:35 Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ eelnõu (288 OE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud juhataja, täna me menetleme siin rahvahääletuse otsuse eelnõu, Riigikogu otsuse eelnõu, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, erakonna Isamaa ja ka Keskerakonna fraktsioon. Sama punkt on olemas koalitsioonilepingus ja vastavalt küsitlus... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Põhiseaduse järgi on rahvas kõrgeima võimu kandja riigis. Praegusel hetkel oleme me aga olukorras, kus osa meie rahvasaadikuid on algusest peale püüdnud blokeerida ja blokeerivad seda protsessi, et rahvas saaks ka öelda oma sõna seadusloome... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Esmaspäeval pidasin ma vabas mikrofonis kõne selle kohta, millised järeldused ma tegin põhiseaduskomisjoni liikmena pärast seda maratonistungit. Ma ei saanud kahjuks ajapuudusel välja öelda kõiki oma mõtteid, kuna esinemiseks oli aega ainult viis m... Loe lähemalt

11.01.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, V session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

16:19 Vaba mikrofon video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Möödunud nädal oli äärmiselt töine põhiseaduskomisjonis. Kuna ma kuulun ka põhiseaduskomisjoni, siis ütlen, et alates kolmapäevast kuni pühapäevani me arutasime sellist iseenesest väga lihtsat ja loogilist asja, Riigikogu otsuse eelnõu: panna ra... Loe lähemalt

17.12.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, et te minu protseduurilise küsimuse praegu arutusele võtsite! Mul on palve, et kui räägitakse, siis palun rääkida kõvemini. Ma pean kogu aeg istuma, kõrv vastu seda kuularit.

Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Protseduuriline küsimus. Siia pulti on tekkinud vasakule poole üks must kämmal. Mis see tähendab?

Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma arvan, et see on ikkagi Eesti Vabariigi julgeoleku küsimus. Ega meil ju muidu siinsamas meie selja taga saalis ei ole julgestust, et keegi siia saali mõjutama ei pääseks. Ja nüüd on ühel hetkel inimene kuskil mingis x kohas, hääletab kuskil kapis või kapi ta... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Mul on protseduuriline küsimus. Riigikogu juhatus on võtnud 18. novembril aastal 2020 vastu otsuse nr 122, mis käsitleb kaugistungi läbiviimist. Ja selles on üks punkt, mis seondub tehnilise takistuse lahendamisega. Punkt 22 sätestab, et kui takistus ei võimalda istungit läbi viia ja takis... Loe lähemalt

10:20 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mulle jääb natuke mõistetamatuks see asjaolu, et me hakkame praegu uuesti hääletama. Te praegu nimetasite siin erinevaid põhjuseid, näiteks et keegi ei saa hääletada või internet kaob ära – minu teada või minu mäletamist mööda selliseid norme Riigikogu kodu- ja... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mul on teile selline põhimõtteline küsimus. Te ütlesite, me oleme praegu pool tundi istungit rakendanud. Milline on teie hinnang selle istungi toimumisele? Kas kõik on usaldusväärne? Kas kõik on turvaline? Kas on tagatud kõigi Riigikogu liikmete võimalus osaled... Loe lähemalt

16.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:02 Istungi rakendamine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma muidugi hindan teie vastutulelikkust lubada suurel saalil see otsus langetada. Aga ma küsin niimoodi: mis saab siis, kui suur saal otsustab, et me ei menetle seaduseelnõu mitte kolme, vaid nelja lugemisega? Ma arvan, et selline olukord ei saaks normaalne oll... Loe lähemalt

15:07 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (vihakuritegude vastu võitlemine) eelnõu (276 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te olete seal Riigikogu puldis päris ilusa jutluse pidanud Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 kohta, mis sätestab diskrimineerimise [keelu]. Aga te ei ole mitte sõnagi rääkinud põhiseaduse §-st 45, milles on sätestatud, et igaühel on õigus va... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Kui ma küsisin, kust jookseb piir selle vahel, millal on tegemist vaenukõnega ja millal on teie poolt seadusesse tuua tahetav diskrimineerimine, siis te andsite mulle sellise vastuse, et selle kohta on olemas Euroopa Kohtu praktika ja Euroo... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh! Ma tahaksin täpsustada seda, et kui eelkõneleja siin puldis tegi märkuse selle kohta, et ma ei ole lugenud § 45 lõpuni, siis selle eelnõu koostajad ei ole lugenud põhiseaduse § 12 lõpuni: igasugune rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise jne õhutamine on samuti seadusega k... Loe lähemalt

15.12.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:21 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses COVID-19 haigusega kujunenud olukorraga Eestis video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Küsin teilt sama küsimuse, mida ma küsisin ELAK-is ja millele ma vastust ei saanud. Vaktsiin on kohe-kohe tulemas, kuid avalikkusele on ikkagi teadmata vaktsiini kõrvaltoimed. Nagu kõik ravimid, põhjustab kindlasti ka see vaktsiin kõrvalto... Loe lähemalt

14.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:58 Istungi rakendamine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kõigepealt, kogu opositsioonil ma soovitaksin läbi lugeda Riigikogu töö‑ ja kodukorra seaduse. Selle § 54 lõige 1 sätestab, et Riigikogu täiskogu järgmise töönädala päevakord tehakse Riigikogu liikmetele teatavaks töönädala lõpuks. Ma arvan, et selle üle ei ole... Loe lähemalt

15:51 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses" eelnõu (288 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Tänasel päeval me oleme sunnitud kandma maske. Loodame, et suveks saame need maskid eest ära. Küll aga juhtus täna selline pretsedenditu asi, et maskid võtsid eest ära nii Reformierakond kui ka sotsiaaldemokraadid, kes paljastasid oma tõeli... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud aseesimees! Austatud ettekandja! Selge on see, et kui referendumil tuleb vastus jah, siis on see põhiseadusesse kui kivisse raiutud ning seda enam ükski valitsus nii kergelt kangutada ei saa. Küsimus on aga selles, miks on selline vastasseis. Kuna mulle on väga palju sõnumeid tu... Loe lähemalt

09.12.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

19:00 Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (235 SE) teine lugemine

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Minu meelest on tegemist väga hea eelnõuga. Valitsus eesotsas EKRE‑ga on teinud väga tõsise liigutuse, ütleme, liberaalse ühiskonna poole, kus vähendatakse ülereguleerimist ehk antakse ettevõtetele päris suur vabadus. Aga kuidas te suhtute selle... Loe lähemalt

08.12.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

12:10 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma kuulasin sinu seisukohta, et rahvas küll ütleb, et nemad tahavad ühtepidi, aga Lauri Läänemets kui rahvaesindaja ütleb, et tema on hääletusel vaba ja teda rahvahääletuse tulemus absoluutselt ei koti. Tuletan sulle meelde, et vastavalt Ri... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma olen ausalt öeldes hämmingus selle eelnõu üle, mille te olete esitanud, sest tegelikult oled sa ise selle olukorra lahendamise osas ütelnud välja ka vastuse. Kui rahvas avaldab mingis küsimuses oma seisukoha ja see toimub rahvahääletuse ... Loe lähemalt

07.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:12 Istungi rakendamine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh! Hetk tagasi kuulsime meie lugupeetud uue kolleegi ametivannet. Ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et kuigi ta on väga pikalt osalenud Riigikogu töös, ei tunne ta siiski kodu- ja töökorda, sest enne vande andmist pidas siin sisuliselt ilma loata kõnet isik, kes ei ole Riigikogu liige. Ma ... Loe lähemalt

17:09 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (273 OE) teine lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Kui seda eelnõu meile siin saalis tutvustati, siis kaitseminister Jüri Luik oli natukene hädas vastates küsimusele, mis saab nendest sõjaveteranidest, kes on vigastada saanud. Kas teil on ka mingeid mõtteid selle kohta, mida saaks veteranid... Loe lähemalt

17:23 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele muuta Eesti alus- ja kooliharidus ühtseks ja eestikeelseks" eelnõu (243 OE) esimene lugemine video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh! Ma tahaksin juhtida tähelepanu lugupeetud ettekandja vastustele. Asi on selles, et te räägite siin muudatusettepanekute esitamisest. Praegu on tegemist otsuse eelnõuga, mille puhul muudatusettepanekuid ei saa esitada. Katsuge selles osas olla rohkem korrektne.

Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Füüsikas, mis allub teatavasti loodusseadustele, on kitsam alateema värvid ehk värviring. Värviringis on kolm põhivärvi ehk primaarvärvi: kollane, punane ja sinine. Põhivärvide omavahelisel segamisel saadakse segu- ehk kõrval- ehk sekundaar... Loe lähemalt

26.11.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, IV session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Estonia hukk - kas tõde tõuseb viimaks pinnale?" arutelu video-link-logo

Kalle Grünthal:

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ain, sind on täna korduvalt tänatud selle eest, et sa oled siia saali tulnud. Mina tahan tänada sind selle eest, et sa vaid neli päeva pärast laevahukku soostusid mulle andma intervjuu videolindile. See oli minu hinnangul tohutult mehine samm sinu poolt. Aga mu... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Head kuulajad ja jälgijad siin saalis ja teleülekande vahendusel! Täna toimub siin saalis olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Estonia hukk – kas tõde tõuseb viimaks pinnale?" arutelu. Olen veendunud, et reisiparvlaeva Estonia uppumise taasuurimis... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea küsija! Ma ausalt öeldes ei ole päris kindel, et Estonia vrakk lebab Eesti vetes. Võib-olla siin lähevad meie arvamused lahku. Mis puudutab surnuid, kes on laeva jäänud, siis minu hinnangul otsus, mis tehti Eesti valitsuse tasandil selle kohta, et need ohvrid tuleb jätta laeva, ei ole ... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Ma oskan öelda seda, et arhiveeritud materjale uurimise kohta hoitakse alal politseimajas Kungsholmenil (see on Stockholmi linnaosa). Kuna juurdlust juhiti Eestist, [uurimiskomisjoni] esimees oli Eestist ja tegemist oli Eestis registreeritud reisilaevaga, on see absoluutselt kummaline fenomen. Ar... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh, hea küsija! Ma olen täiesti šokeeritud sellest, mida Margus Kurm siin ette kandis. Me saime teada – kuigi see informatsioon oli ka varem levinud –, et atlandi luku polt visati üle parda merre.

Aga ega see ei ole ainuke tõend, mida on püütud n-ö kõrvale kantida. Ametlikus lõpparuandes... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Mul on väga raske kommenteerida, millest need otsused tulenevad. Küll aga vaatasin ja jälgisin hoolega Henrik Evertssoni juhitud võttegrupi tehtud filmi. Ja selle esimeses osas oli äärmiselt huvitav seik. Issand jumal, mul on meelest läinud, Ingvar Carlsson vist ... Okei, ütleme, peaministri käes... Loe lähemalt

Kalle Grünthal:

Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et see küsimus on põhjendatud. Aga me leidsime, et praeguse olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul on vaja rõhuda just eelnenud puudustele, mis on tehtud Estonia huku uurimisel. Eeldan, et riigisekretäril ei ole seda informatsiooni nii palju kui neid kolmel t... Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee