Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kalender

Vali ajavahemik Ava kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
header-logo

Stenogrammid

Stenogrammid: 12 Ava/Sulge kõik
01.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:37 Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu (579 SE) esimene lugemine video-link-logo

Peeter Rahnel:

Lugupeetud Riigikogu esimees! Hea minister! § 4, alushariduse kättesaadavus ja tahaksin küsida ja küsin ka teie käest, et tuuakse välja seal mitmel pool, et lasteaiakoha soovimisel ja saamisel arvestatakse nii lapse elukohta ja pere teisi lapsi, aga küsimus siin, kas ja mis ulatuses arvestatakse ... Loe lähemalt

Peeter Rahnel:

Lugupeetud Riigikogu esimees! Hea minister! Paragrahvi 4 lõikes 10 on toodud välja kohustus tagada lasteaiakoht vastavalt hädaolukorra seadusele ööpäevaringselt. Ja siit minu küsimus, isegi kaks küsimust. Kuidas olete selle läbi mõelnud, kas kõik lasteaiad peavad olema valmis ööpäevaringseks hoiu... Loe lähemalt

25.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

12:45 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE) esimene lugemine video-link-logo

Peeter Rahnel:

Hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Ka mulle nagu paljudele eelkõnelejatele, kes siin küsisid, on arusaamatu, miks on tehtud nii, et sunniraha kõrvale ei ole seatud motiveerimisvõimalust, motiveerimisraha, ja tuleb ainult karistusega tegeleda. Mulle tuleb meelde, et idanaabri juures motiveeriti... Loe lähemalt

25.03.2021 / 00:48 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

00:56 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE) esimene lugemine

Peeter Rahnel:

Ma küsiksin nii, praegu hetkel ka kuulates teie selgitust eksami sooritamise kohta. Kui lävend on ainult üks punkt, kas on siis üldse eksamil kui sellisel mõtet? Ja teine küsimus oleks see: kas on teada, kui suured rahalised vahendid oleks vaja selleks, et ühelgi koolil ehitada välja ventilatsioo... Loe lähemalt

24.03.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

00:56 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE) esimene lugemine

Peeter Rahnel:

(Kaugühendus)

Ma küsin nii, praegu kuulates ka teie selgitust eksami sooritamise kohta: kui lävend on ainult 1 punkt, siis kas eksamil kui sellisel on üldse mõtet? Teine küsimus on see: kas on teada, kui suuri rahalisi vahendeid on vaja selleks, et ehitada ühel koolil välja ventilatsioon? C... Loe lähemalt

23.02.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

10:08 Kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE) esimene lugemine video-link-logo

Peeter Rahnel:

Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Ma olen seda meelt, et peaks olema kindlasti võimalus [kutseid] digitaalselt saata, kuid ma tean ka oma pere kogemustest, et tihtipeale ei jõua see digitaalne või e-kiri adressaadini. Kas ei oleks mõttekas ikkagi alguses dubleerida paberkandjal võ... Loe lähemalt

07.12.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

17:05 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (271 OE) teine lugemine video-link-logo

Peeter Rahnel:

Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid! Selle eelnõu esitas Vabariigi Valitsus k.a 14. oktoobril. Eelnõu esimene lugemine toimus 11. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon tegi keeletoimetaja soovit... Loe lähemalt

11.11.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

18:10 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (271 OE I)

Peeter Rahnel:

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Riigikaitsekomisjon arutas seda küsimust tõesti kahel korral. 20. oktoobril toimus riigikaitse- ja väliskomisjoni ühine väljasõiduistung Kaitseväe peastaabis, kus Kaitseväe esindajad andsid ülevaate missioonide piirkondades toimuvast. Riigikaitsekomisjon... Loe lähemalt

19.10.2020 / 15:00 XIV Riigikogu, IV istungjärk, täiskogu istung Vaata täpsemalt

20:17 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE) esimene lugemine video-link-logo

Peeter Rahnel:

Lugupeetud asejuhataja! Lugupeetud minister! Esitan sellise tehnilise küsimuse: kui laste kasvatamise eest saadava pensionilisa kokkulepe on sõlmitud, siis kas seda kokkulepet saab ka mingil ajal muuta? Ja kui saab, siis mis ajal see saab toimuda? Aga üldiselt pensionitõus on hea.

Loe lähemalt

11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

Peeter Rahnel: Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud väliskomisjoni esimees! Tänan ka teid sisuka ettekande eest, nagu välisministritki. Oleksin hea meelega esitanud küsimuse välisministrile, kuid see aeg lõppes. Ja küsin nüüd teilt. 1. augustil möödub 45 aastat Helsingi nõupidamise lõppakti allakirjutamisest. L... Loe lähemalt

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:08 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) teine lugemine video-link-logo

Peeter Rahnel: Tuleksin uuesti laskespordi juurde. Vaevalt et suusatajad seal kuskil laskespordiklubis arvel on. Äkki peaks seda ikkagi täiendavalt vaatama? Loe lähemalt

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu, II Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:46 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (71 OE) esimene lugemine video-link-logo

Peeter Rahnel: Austatud Riigikogu istungi juhataja! Austatud minister! Head kolleegid! Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu 71 enne esimesele lugemisele esitamist oma 16. septembri istungil. Sellel osalesid eelnõu esitaja esindaja kaitseminister Jüri Luik, kelle väga põhjalikku ettekannet kuulsime siis ja ka täna, ni... Loe lähemalt

29.04.2019 / 15:00 XIV Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:02 Riigikogu liikmete ametivanne video-link-logo

Peeter Rahnel: Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee